USA

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please.

 

 

En borgers fortælling om nyheder omhandlende cannabinoiderne i USA.

 

Cannabinoider og fundamentet for Livet, Frihed og stræben efter Lykke

 

"Livet, Frihed og stræben efter Lykke" er et velkendt udtryk i USA's Uafhængighedserklæring. Udtrykket giver tre eksempler på de "naturlige rettigheder", som erklæringen siger, er blevet givet til alle mennesker af deres Skaber, og som regeringerne er skabt til at beskytte.

 

USA's Uafhængighedserklæring blev udarbejdet af Thomas Jefferson, og derefter redigeret af Fem-mands Komiteen, som bestod af Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman og Robert Livingston.

 

Den blev derefter yderligere redigeret og vedtaget af Udvalget for Helheden af den Anden Kontinentale Kongres den 4. juli, 1776. Den anden del af teksten i erklæringen indeholder sætningen "Livet, Frihed og stræben efter Lykke ".

 

Jeffersons "originale kladde" er på udstilling i Library of Congress. Denne version blev brugt af Julian Boyd til at oprette et renskrift af Jeffersons udkast, som lyder:

 

Vi anser disse sandheder for helligt & ubestridelig; at alle mennesker er skabt lige og uafhængige, som fra denne lige skabelse opnår de rettigheder som er naturlige & umistelige, blandt hvilke er bevarelsen af liv, & frihed, & stræben efter lykke; ...

 

Fem-mands Komiteen redigerede Jeffersons udkast. Deres udgave overlevede flere ændringer af hele kongressen intakt, og lyder:

 

Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, at de af deres Skaber er udstyret med visse umistelige rettigheder, som blandt disse er Livet, Frihed og stræben efter Lykke. -

Det endocannabinoide system og ikke-stof berigende adfærd.

 

Fattore L, et al, Exp Neurol. 2010 Jul;224(1):23-36. doi: 10.1016

 

Berigende adfærd, såsom seksuel aktivitet, fødeindtag, diegivning, forældre-virke, sociale interaktioner, og lege-aktivitet er stærkt bevaret i evolutionen, og de er afgørende for udvikling og overlevelse. Alle disse adfærdsmønstre er fornøjelige/hyggelige og repræsenterer behagelige oplevelser med en høj belønningsværdi.

 

Bemærkelsesværdigt, givende adfærd aktivere de samme af hjernens kredsløb, der medierer de positive bestyrkende virkninger af misbrugsstoffer og andre former for afhængighed, såsom hasardspil og mad-afhængighed (samt desuden motionsafhængighed, valg exit poll's og vælger-meningsmålinger etc).

 

"Politikere om målinger: Der er for mange, men vi læser dem religiøst.

 

... Men er det lidt sjovere, når det går godt?

 

- Ja, selvfølgelig. Lige i øjeblikket er jeg rigtig, rigtig glad, fordi det går op for os, og jeg bliver helt morgensur, hvis det går ned. Man bliver altså afhængig af dem herinde. Det er ikke noget sundhedstegn." - DR, 29. dec. 2015

 

Givet involveringen af det endocannabinoide system i en række forskellige fysiologiske funktioner i nervesystemet, er det ikke overraskende, at det tager del i det komplekse maskiner, der regulerer tilfredsstillelse (en lystbetonet følelsesmæssig reaktion af lykke som svar på en opfyldelse af et ønske eller mål) og opfattelse af fornøjelse (mental tilstand der erfares som positiv, underholdende, eller værd at søge. Det omfatter mere specifikke mentale tilstande såsom lykke, underholdning, nydelse, hygge, ekstase, og eufori).

 

I denne anmeldelse, fokuserer vi først på rollen af det endocannabinoide system i modulering af neurale aktivitet og synaptiske funktioner i områder af hjernen, der er involveret i naturlige og unaturlige belønninger (nemlig det ventrale tegmentalområde, striatum, amygdala, og præfrontale cortex).

 

Derefter undersøger vi rollen af det endocannabinoide system i modulerende adfærd, der direkte eller indirekte aktiverer disse af hjernens belønnings-veje.

 

Mere specifikt er aktuel viden om virkningerne af den farmakologiske manipulation af det endocannabinoide system på naturlig (fødeindtag, seksuel adfærd, forældre-hverv, og social leg) og patologisk (gambling) berigende/givende adfærd sammenfattet og diskuteret.

 

- CNR Neuroscience Institute - Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato, Italy.

Almen kemi Online! Lyksalighedens molekyle

 

Anadamid

Hvad har chokolade-hunger, glemsomme mus og lyksalige grise til fælles? Svaret er anandamid, et nyligt opdaget budbringer-molekyle som spiller en rolle i smerte, depression, appetit, hukommelse og frugtbarhed. Dens navn stammer fra Ananda, sanskrit-ordet for "bliss; lyksalighed". Anandamid's opdagelse kan føre til udvikling af en helt ny familie af terapeutiske lægemidler. Anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6) kemi giver et sjældent indblik i processer, der påvirker menneskers adfærd på det molekylære niveau.

 

Lyksaligheds-receptoren

Nerve-celler kommunikerer ved at frigive særlige "nøgle" molekyler, der opfanges af andre nerve-celler nedstrøms. Der findes mange forskellige typer af molekylære nøgler, hver med sin egen karakteristiske form.

 

Overfladerne af mål-nerve-cellerne er besat med receptorer, som er som låse til at passe til nøglerne. Når nøglen passer ind i receptoren, ændres overfladen af nervecellerne. For eksempel, når nøgle-molekylet til højre låses til receptoren på overfladen af en nervecelle, åbner en dør i membranen, der tillader klorid-ioner at strømme ind i cellen. Dette udligner ladning i og uden for cellen og hæmmer affyring fra cellen.

 

Nøglerne skal fjernes igen fra låsen på en eller anden måde, ellers vil nervecellen blive permanent forhindret i affyring. Visse enzymer fremstilles der fjerner (ved at nedbryde og ødelægge) nøglerne efter et bestemt tidsrum, således at nervecellen kan gå tilbage til arbejdet, i optimalt synkroniseret tempo.

 

Lægemidler der har en kraftig virkning på centralnervesystemet efterligner ofte naturlige molekylære nøgler. For eksempel er morfin (C17H19NO3; ATC: N02AA01) et potent smertestillende, der blev fundet at låse sig ind i en "opiat-receptor" tilstede på nerveceller.

 

Forskere mente, at eftersom morfin ikke naturligt er til stede i kroppen, skal der være et naturlig nøglemolekyle med en meget lignende form, der aktiverer denne receptor. De naturlige nøgler viste sig at være molekyler kaldet enkefaliner.

 

Selvom morfin blot er en forfalskning af enkefaliner, er det meget mere magtfuldt (og mere vanedannende) end enkefalinerne, fordi nøgle-fjernelse-enzymer ikke kan lirke det fra receptorerne. Med tiden blev mindre vanedannende forfalskninger (kodain (C18H21NO3; ATC: R05DA04 og Demerol: C15H21NO2; ATC: N02AB02) introduceret.

 

* Morfin eller kodein potenserer THC-(C21H30O2)-fremkaldt anti-nociception (anti-smerte-fornemmelse) og analgesi hos mus og rotter; inaktive doser af stoffet i kombination producere potente, synergistisk analgesi. Synergistisk analgesi blev bekræftet i en isobolografiske analyse.

 

Historisk er dette den første isobolografiske analyse af et cannabinoid siden de dage Walter Siegfried Loewe, der opfandt isobologram for at teste lægemiddel-kombinationer for synergi. Loewe demonstrerede synergi genereret af cannabis-ekstrakter kombineret med andre lægemidler, SAMT SYNERGI BLANDT DE ENKELTE KOMPONENTER I CANNABIS I SIG SELV. - Pleje og fodring af det endocannabinoide system: En systematisk gennemgang af potentielle kliniske tiltag, der opregulere det endocannabinoide system, John M. McPartland, et al, PLoS One. 2014; 9(3): e89566.:

 

Forskere begyndte at lede efter receptor-steder til at forklare virkningen af andre lægemidler og toksiner på lignende måde. I 1988 blev specifikke receptorer opdaget for THC (tetrahydrocannabinol, det aktive stof i marihuana; (C21H30O2).

 

THC findes ikke naturligt i kroppen. Eksistensen af en specifik 'lyksaligheds-receptor' for THC antydede, at det faktisk bare var en forfalskning af en hidtil ukendt naturlig molekylær nøgle. Nøglen blev isoleret af Dr. Lumír Ondřej Hanuš i samarbejde med Dr. William Devane, en amerikansk ekspert på området for molekylær farmakologi, som opdagede cannabinoid-receptorer i hjernen, i tæt samarbejde med den Israelske forsker Raphael Mechoulam i 1992: arakidonyl ethanol-amid, senere kaldet 'anandamid' - med det molekylære fedtsyre-nøgleformat: C22H37NO2; 20:4, n-6.

 

Anandamid's lange carbonhydrid-hale gør det fedt-opløseligt og tillader det nemt at glide gennem det carbonhydrid-rige gardin, der isolerer hjernen fra blodbanen, kaldet blod-hjerne-barrieren. Bemærk at dets tredimensionale form stærkt ligner den af THC. Men i modsætning til THC er anandamid skrøbelig. Det nedbrydes meget hurtigt i kroppen. Det forklarer, hvorfor anandamid ikke producerer en evig naturlig "høj".

 

Glemsomme mus og salige svin

Anandamid syntetiseres enzymatisk i områder af hjernen, der er vigtige for hukommelsen og højere tankeprocesser, og i områder, der styrer bevægelser. Det indebærer, at anandamid's funktion ikke blot er at producere lyksalighed.

 

Forbindelser mellem nerveceller er forbundet med indlæring og hukommelse. Nerveceller kan lave nye forbindelser og nedbryde gamle. Gentagen brug af en forbindelse gør, at den vokser sig stærkere; manglende brug kan medføre, at forbindelsen går tabt. Nogle biokemisk beviser tyder på, at anandamid spiller en rolle i frembringelse og brud på kortsigtede neurale forbindelser. Og dyreforsøg tyder på, at anandamid inducerer glemsomhed (som er lige så vigtig som at kunne huske). Stoffer, der afholder anandamid i at binde til dets receptor kan anvendes til behandling af hukommelsestab.

 

USDA landbrugs-forsker Gary Weesner studerer anandamid's effektivitet som et dyr-beroligende [Pork, 1997]. "Svin [behandlet med anandamid] går mindre og lægger sig mere," siger Weesner. "VI SER REDUCERET KROPSTEMPERATUR OG LANGSOMMERE ÅNDEDRÆT- alle indikatorer i overensstemmelse med at være rolig."

 

Chokolade og anandamid

Tre forbindelser der stærkt ligner anandamid, blev fundet i mørk chokolade af Daniele Piomelli og medarbejdere på Neurosciences Institute i San Diego. De fandt også forbindelser (N-acyl-ethanol-aminer; NAE'er), der blokerer nedbrydningen af anandamid. Piomelli gætter på, at en del af fornøjelsen af chokolade kommer fra anandamid og det anandamid-bevarende N-acyl-ethanol-amin (palmitoyl-ethanol-amid; PEA: C18H37NO2; 16:0). "Vi taler om noget meget, meget mildere end en høj", siger han.

 

Artiklen i The Nature er blevet brugt af nogle til at sidestille virkningerne af chokolade og cannabis til at styrke argumenter om legalisering af marihuana. "Det er ikke så simpelt," siger Piomelli. Reaktionen på THC og til chokolade-anandamiderne er slet ikke det samme, selvom koncentrationerne kunne gøres sammenlignelig.

 

Piomelli var uforstående over det spin hans forskning blev givet i den populære presse. "... Du kan være i stand til at forbedre stemningen ved at blokere nedbrydningen af anandamid. Det er ikke bare noget nuttet, at vi har gjort, så vi nu ved mere om chokolade. Håbet er, at det kan bidrage til at hjælpe helbrede psykisk sygdom, "sagde han i et interview [Psychiatric News, 1996]

 

Mors første signal?

Uden for hjernen fungerer anandamid som en kemisk budbringer mellem embryonet (det befrugtede æg) og livmoderen under implantation af embryoet i livmodervæggen [der er CB1-receptorer på det befrugtede æg, og en hvis mængde af nødvendig anandamid på livmodervæggen, for at ægget kan hæfte sig til denne og danne navlestrengen. Som sådan, er det en af de første kommunikationer, der opstår mellem mor og barn, og som Vanderbilt forskningen kaldte "endocannabinoid signalanlæg i præimplantation embryo-udvikling og aktivering." - Uterus/livmoder cannabinoider og begyndelsen af menneskers liv

 

De højeste koncentrationer af anandamid i kroppen var ikke i hjernen, men i livmoderen lige før embryo-implantation (i det mindste, i dyreforsøg gjort hidtil) [KUMC, 1996]. Koncentrationen af anandamid ændres som livmoderen bliver mere modtagelig til embryo-implantation. Forskerne var i stand til at finde en konkret mål for livmoderens 'anandamid signal: muse-embryoner indeholder flere anandamid-receptorer(CB1) end nogen væv kendt, herunder hjernen. ...

 

En ny nøgle til lyksaligheds-receptoren

Anandamid er ikke den eneste THC-lignende molekyle, der anvendes til signalering i hjernen. Piomelli's gruppe har for nylig rapporteret om en ny molekylær nøgle, der ligner anandamid [Piomelli, 1997]. Naturligt produceret sn-2 arakidonyl-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6) kan også låse ind i lyksaligheds-receptoren. 2-AG er til stede med 170 gange koncentrationen af anandamid i visse områder af hjernen. Piomelli gætter på, at 2-AG og anandamid udføre supplerende funktioner. Ved at forstå hvordan disse funktioner fungerer, kan muligvis tillade nogle af de positive medicinske virkninger af anandamid og THC, at blive udnyttet terapeutisk ...

 

DHA: C21H32O2, (22:6, n-3) DHEA; anandamid (22:6, n-3): C24H37NO2) og EPA: C20H30O2, (20:5, n-3) → EPEA; anandamid (20:5, n-3): C22H35NO2), henholdsvis, bidrager til den biologiske aktivitet af n-3 PUFA'er og immun-modulerende aktivitet af disse "fiske-olie-afledte NAE'er via aktivering af CB2-receptore.

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) →

Genetiske variationer i det humane cannabinoid-receptor-gen er forbundet med lykke

 

Masahiro Matsunaga, et al, - PLoS One. 2014; 9(4): e93771. - Published online 2014 Apr 1.

 

Lykke er blevet set som en midlertidig følelsesmæssig tilstand (f.eks glæde) og en relativt stabil tilstand af at være lykkelig (subjektive lykke-niveau). Som tidligere undersøgelser har vist, vurderede personer med et højt subjektiv lykke-niveau deres nuværende affektive tilstande mere positivt, når de oplever positive begivenheder, disse to aspekter af lykke hænger sammen.

 

Ifølge en nylig Neuro-afbildnings-undersøgelse, er cytosin (C4H5N3O) til thymin (C5H6N2O2) enkelt-nukleotid-polymorfi (SNP) af det humane cannabinoid receptor 1-gen associeret med følsomhed over for positiv følelsesmæssig stimuli. Således har vi en hypotese, at vores genetiske træk, såsom menneskelige cannabinoid receptor 1 genotyper, er tæt knyttet til de to aspekter af lykke.

 

I eksperiment 1 blev 198 raske frivillige anvendt til at sammenligne det subjektive lykke-niveau mellem cytosin allel bærere og thymin-thymin bærere af det humane cannabinoid receptor 1-gen.

 

I eksperiment 2, brugte vi positron-emissions-tomografi (PET) med 20 raske deltagere til at sammenligne hjerne-reaktioner på positiv følelsesmæssig stimuli af cytosin allel bærer til den for thymin-thymin bærer. Sammenlignet med thymin-thymin bærere, har cytosin-allel bærer et højere subjektiv lykke-niveau.

 

Regressionsanalyse viste, at cytosin allelen er signifikant associeret med subjektiv lykke-niveau. Den positive stemning efter at have set en positiv film var signifikant højere for cytosin allel bærer i forhold til thymin-thymin bærer.

 

Positive følelses-relateret hjerne-region som den mediale præfrontale cortex var signifikant aktiveret, når de cytosin-allel bærer så den positive film sammenlignet med thymin-thymin bærer. Således er de menneskelige cannabinoid receptor 1 genotyper tæt knyttet til to aspekter af lykke.

 

Sammenlignet med thymin-thymin bærere, udviste cytosin allele bærere af det humane cannabinoid receptor 1-gen, som er følsomme over positiv følelsesmæssig stimuli, større størrelsesorden af positive følelser, når de oplevede positive begivenheder og havde et højere subjektiv lykke-niveau.

 

- Department of Health and Psychosocial Medicine, Aichi Medical University School of Medicine, Aichi, Japan

 

  • Det endocannabinoide system og følelsesmæssig bearbejdning: en farmakologisk fMRI undersøgelse med Δ9-tetrahydrocannabinol.

 

Forskellige psykiatriske lidelser såsom svær depression er forbundet med abnormiteter i følelsesmæssig bearbejdning. Tegn der indikerer en inddragelse af det endocannabinoide system i følelsesmæssig bearbejdning, og dermed potentielt relaterede abnormiteter, er stigende.

 

I den foreliggende undersøgelse undersøgte vi rollen af det endocannabinoide system i behandling af stimuli med et positiv og negativ følelsesmæssig indhold i raske frivillige. En farmakologisk funktionel magnetisk resonans (fMRI)-undersøgelse blev gennemført med en placebo-kontrolleret, cross-over design, undersøgte virkningerne af den endocannabinoide agonist Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) på hjernens funktion relateret til følelsesmæssig forarbejdning i 11 raske forsøgspersoner.

 

Ydelse og hjernens aktivitet under måling af stimuli med et negativ ( "frygtelige ansigter«) eller et positiv indhold ("glade ansigter") blev vurderet efter placebo og THC-administration.

 

Efter THC administration blev ydeevne-nøjagtighed sænket for stimuli med et negativ, men ikke for stimuli med et positiv følelsesmæssig indhold.

 

Vores opgave aktiverede et netværk af områder af hjernen, herunder amygdala, orbital frontal gyrus, hippocampus, parietal gyrus, præfrontale cortex, og regionerne i occipital cortex. THC interagerede med følelsesmæssige indhold, idet aktivitet i dette netværk blev reduceret for negative indhold, mens aktivitet for positivt indhold blev forøget.

 

Disse resultater indikerer, at THC administration reducerer den negative hældning i følelsesmæssig bearbejdning. Dette tilføjer menneskelige beviser til støtte for hypotesen om, at det endocannabinoide system er involveret i modulering af følelsesmæssig bearbejdning.

 

Vores resultater tyder også på en mulig rolle for det endocannabinoide system i unormal følelsesmæssig bearbejdning, og kan således være relevant for psykiatriske lidelser, såsom svær depression.

 

- Rudolf Magnus Institute of Neuroscience, Department of Neurology and Neurosurgery, University Medical Center Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht, The Netherlands; - Institute of Psychiatry, Department of Psychosis Studies (PO67), King's College London, 16 De Crespigny Park, London SE5 8AF, United Kingdom.

 

  • Anandamid medierer kognitiv dømmekraft-bias i rotter.

 

I den foreliggende undersøgelse undersøgte vi virkningerne af akut farmakologisk manipulation af det endocannabinoide (EC) system på valensen af kognitiv dømmekraft-bias af rotter i den flertydige-signal fortolkning (ACI) paradigme.

 

For at opnå dette mål, efter indledende adfærdsmæssige træning, modtog forskellige grupper af rotter enkelt, systemiske injektioner af den irreversible anandamid (AEA: C22H37NO2) hydrolyse/nedbrydnings-hæmmer URB597, cannabinoid receptor type 1 (CB1) invers/omvendt agonisten AM251, cannabinoid receptor type 2 (CB2) omvendte agonist AM630, kombinationen af URB597 og AM251, og en kombination af URB597 og AM630 og blev efterfølgende testet med ACI paradigmet.

 

Vi rapporterer, at URB597 i en dosis på 1 mg/kg signifikant påvirkede dyr mod positiv fortolkning af det flertydige signal, og at denne virkning blev ophævet ved forbehandling med AM251 (1 mg/kg) eller AM630 (1 mg/kg) (ophæves ved at antagonisere CB1 eller CB2).

 

CB1 og CB2 omvendte agonister administreret alene (1 mg/kg) havde ingen statistisk signifikante virkninger på fortolkningen af det flertydige signal af rotter.

 

Vores resultater tyder på involvering af det endocannabinoide system i formidlingen af optimistisk dømmekraft bias

 

- Affective Cognitive Neuroscience Laboratory, Department of Behavioral Neuroscience and Drug Development, Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences, 12 Smetna Street, 31-343 Krakow, Poland.

Præsident Obama - Afskedstale - 10 Januar 2017

 

Præsident Barack Obamas afskedstale, leveret i Chicago den 10 januar 2017.

 

... Det er den overbevisning, at vi alle er skabt lige, udstyret af vores skaber med visse umistelige rettigheder, heriblandt

 

"Livet, Frihed og stræben efter Lykke"

 

Offentliggjort den 10. jan. 2017

Endocannabinoid signalering medierer oxytocin-drevet social belønning

 

Don Wei, et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Nov 10; 112(45): 14084–14089.

 

VIGTIGHED

Vi præsenterer dokumentation for, at et oxytocin-afhængigt endocannabinoid signal bidrager til reguleringen af social (samkvem) belønning. Resultaterne giver indsigt i funktionerne oxytocin, et neuropeptid afgørende for social adfærd, og dens interaktion med andre modulerende systemer der regulerer de givende egenskaber af social adfærd. De foreslår endvidere, at oxytocin-drevet anandamid-signalering kan være defekt i autisme spektrum forstyrrelser, og at korrigere sådanne underskud kan tilbyde en strategi til behandling af disse tilstande.

 

Abstrakt

Marihuana udøver omfattende virkninger på menneskers sociale adfærd, men de neurale substrater underliggende sådanne virkninger er ukendte. Her rapporterer vi, at social kontakt hæver, mens isolation sænker, mobilisering af den endogene marihuana-lignende neurotransmitter, anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6), i musen nucleus accumbens (NAc), en hjerne-struktur der regulerer motiveret adfærd.

 

Farmakologiske og genetiske eksperimenter viser, at anandamid mobilisering og deraf følgende aktivering af CB1 cannabinoid-receptorer er nødvendig og tilstrækkelig til at udtrykke de givende egenskaber af sociale interaktioner, vurderet ved hjælp af en socialt betinget sted-præference-test.

 

Vi viser endvidere, at oxytocin, et neuropeptid der styrker forældre og social forbindelse/tilknytning (skaber tætte bånd/tæt forbindelse), driver anandamid mobilisering i NAc.

 

Farmakologisk blokade af oxytocin-receptorer stopper dette svar/reaktion, mens kemogenetik, sted-selektiv aktivering af oxytocin-neuroner i den paraventrikulære kerne i hypothalamus stimulerer det.

 

Genetisk eller farmakologisk afbrydelse af anandamid-nedbrydning udligner virkningerne af oxytocin-receptor-blokade på både social sted-præference og cFos udtryk i NAc.

 

Resultaterne indikerer, at anandamid-medieret signalering ved CB1-receptorer, drevet af oxytocin, styrer social belønning. Underskud i denne signalerings-mekanisme kan bidrage til social svækkelse i autisme spektrum forstyrrelser og kan tilbyde en mulighed for at behandle disse betingelser.

 

.... Humane undersøgelser har vist, at marihuana øger vigtigheden af sociale interaktioner (1), forbedrer interpersonel kommunikation (2, 3; mellem mennesker), og nedsætter fjendtlige følelser inden for små sociale grupper (4). De neurale mekanismer bag disse prosociale virkninger er uklar, men involvere sandsynligvis aktivering af CB1 cannabinoid-receptorer, det hovedsagelige molekylære mål af marihuana i den menneskelige hjerne (5).

 

I overensstemmelse med denne idé, er CB1-receptorer stærkt udtrykt i foreningsmæssige kortikale regioner i frontallappen og subkortikale strukturer, der understøtter menneskelig social-emotionelle funktion (6 , 7). Desuden har receptorerne og deres endogene lipid-afledte ligandere, anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6) og 2-arakidonoyl-sn-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6) (8), vist at være impliceret i kontrollen af sociale lege (9) og social angst (10, 11), to afgørende aspekter af den sociale oplevelse.

 

En anden vigtig del af social adfærd er den adaptive styrkelse af samspillet mellem medlemmer af en gruppe (dvs. belønningen for at være social), påkræver oxytocin-afhængig induktion af langsigtet synaptisk plasticitet ved excitatoriske synapser i nucleus accumbens (NAc) (12), en central region i hjernens belønnings-kredsløb. Fordi det endocannabinoide system regulerer styrkelse af forskellige naturlige stimuli (13) samt såvel NAc neurotransmission (14 ), testede vi i nærværende undersøgelse den hypotese, at dette signalerings-kompleks kan samarbejde med oxytocin til at styre social belønning.

 

… Sluttelig, vores resultater belyser en mekanisme bag de prosociale handlinger af oxytocin, og giver uventede indsigter om mulige neurale substrater involveret i den sociale formidling forårsaget af marihuana. Farmakologisk modulation af oxytocin-drevne anandamid signalering (ved hjælp af for eksempel FAAH-hæmmere; hæmme AEA-nedbrydende enzym) kan åbne nye veje til behandling af social svækkelse i autisme spektrum forstyrrelser.

 

- Department of Anatomy and Neurobiology, University of California, Irvine, CA, 92697;

- Department of Pharmacology, School of Medicine, University of the Basque Country, Barrio Sarriena s/n, Leioa 48940, Spain; mfl..

- Edited by Tomas G. M. Hokfelt, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,

 

"Yes We Can"

 

"Cannabinoider, USA og fundamentet for Livet, Frihed og stræben efter Lykke"

Kongressen standser det føderale regeringsforbud mod medicinsk marihuana

 

16. december 2014 - Los Angeles Times

 

Gemt dybt inde i en 1.603-siders føderal udgift-forordning er en bestemmelse, der effektivt ender den føderale regerings forbud mod medicinsk marihuana og signalerer et stort skift i narkotikapolitikken.

 

Lovforslagets passage i weekenden er det første gang Kongressen har godkendt nationalt væsentlig lovgivning bakket op af legaliserings fortalere. Det bringer næsten to årtiers spændinger mellem stater og Washington om medicinsk brug af marihuana til en ende.

 

Ifølge bestemmelsen, behøver stater hvor medicinsk pot er lovligt ikke længere at bekymre sig om Føderale Narkotika Agenter (FDA) foretager razzia hos detailhandelen. Agenter vil være forbudt at gøre det.

 

Obama-administrationen har stort set fulgt denne regel siden sidste år som et spørgsmål om politik. Men foranstaltningen godkendes som en del af udgift-lovforslaget, som præsident Obama har planer om at underskrive i denne uge, vil kodificere det som et spørgsmål om lov.

 

Pot fortalere havde lobbyet Kongressen til at omfavne administrationens politik, som de advarede om var sårbar over for en revision i henhold til en mindre tolerant fremtidig administration. Vigtigere, ud fra aktivisterne, markerede Kongressen indsats fremkomsten af ​​en ny alliance i marihuana politik: Republikanerne tager en fremtrædende rolle i at bakke staters ret til at tillade brug af et stof den føderale regering stadig officielt klassificerer som farligere end kokain.

 

"Det er en sejr for så mange," sagde foranstaltningens medforfatter, republikanske Rep. Dana Rohrabacher fra Costa Mesa. Foranstaltningens godkendelse, sagde han, er "den første gang i årtier, at den føderale regering har indskrænket sin undertrykkende forbud af marihuana."

 

Rep. Rohrabacher's afsluttende bemærkninger ved den medicinske marihuana debat

 

Udgivet den 29. maj 2014

Indtil nu har 32 stater og District of Columbia (Washington D.C.) legaliseret pot eller dets ingredienser til behandling af lidelser, en bevægelse, der begyndte i 1990'erne. Allerede dengang havde nogle stater godkendt bredere afkriminaliserings foranstaltninger i to årtier.

 

Den medicinske marihuana-bevægelse har fået betydeligt momentum i de seneste år. The Drug Enforcement Administration DEA, placerer dog fortsat marihuana i den farligste kategori af narkotika, med ingen accepteret medicinsk brug.

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelse- og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - 2 carbon-atomer er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

"Krigen mod medicinsk marihuana er forbi," sagde Bill Piper, en lobbyist fra Drug Policy Alliance, som kaldte bevægelsen historisk.

 

"Nu går kampen videre til legalisering af alt marihuana," sagde han. "Dette er det stærkeste signal, vi har modtaget fra Kongressen [at] politiken virkelig har flyttet sig. ... Kongressen har været langsom til at indhente staterne og det amerikanske folk, men den er ved at indhente."

 

* I relation til Forsøgsordning med legalisering og regulering af hashmarkedet i København: Mail modtaget fra lektor emeritus i psykiatri Dr. Lester Grinspoon MD, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA - 24-11-2009:

 

Kære Michael

 

Tak for dette interessante brev, som gør det klart for mig, at det danske folk på mange måder kæmper som folk i USA kæmper med dette problem. Heldigvis svinger pendulet, i mit land, meget i retning af oplysning. Vi har en lang vej at gå, men 14 af 50 stater har allerede gjort det muligt for patienterne at bruge marihuana som medicin, og 13 stater har afkriminaliseret det (som i min stat, for eksempel, betyder, at jeg kan besidde op til 1 ounce (28,35 gram) af marihuana lovligt). Ligesom du, har vi en lang vej at gå, men jeg tror, at den hurtighed, hvormed medicinsk brug af marihuana er vokset, har gjort det muligt for mange mennesker at se i deres syge slægtning eller ven, der bruger det som et lægemiddel, at det er bemærkelsesværdigt ikke-toksisk og meget nyttig. Når de har set det for sig selv, begynder de at spekulere på, om dette cannabino-fobiske forbud, med alle dens omkostninger både i menneskelig lidelse og i dollars, er det værd.

 

Kærlig hilsen,

Lester

Lester Grinspoon MD

Harvard Medical School

35 Skyline Drive

Wellesley, MA 02482

(www.marijuana-uses.com)

(www.rxmarijuana.com)

 

Godkendelse af pot-foranstaltningen kommer efter Obama-administrationen sidste år instruerede føderale anklagere at stoppe håndhæve narkotika-love, der modsiger statens marihuana politik. Siden da har føderale razziaer af marihuana købmænd og avlere, der opererer lovligt i deres stater været begrænset til dem, der er anklaget for andre overtrædelser, såsom hvidvaskning af penge.

 

"Den føderale regering bør aldrig komme imellem patienter og deres medicin," sagde Rep. Barbara Lee (D-Oakland).

 

* Læs også: UPI - Udgift-forordning tillader medicinsk marihuana blokkerer for pot-afkriminalisering i DC

Hvad betyder den historiske marihuana sejr

Udgivet den 18. december 2014

 

* PS. Herfra "cannabinoide-information" var der også spørgsmål til Præsidenten i 2010

 

Kategori - Økonomi:

Hr. Præsident, idet marihuana også er en fantastisk katalysator til intellektuel tænkning og kreativitet, vil det helt sikkert gavne økonomien hvis legaliseret, ved den kendsgerning, at kreativ tænkning kan skabe nye nyttige og uopdagede emner, der skal produceres og eksporteres.

 

Oh,my government (Exposing Government’s Wonders and Blunders) - Marihuana Legalisering Topper Liste over YouTube Spørgsmål til Obama - 1. Februar 2010

 

And finally, Just for a Laugh...

"Mr. President, as marijuana also is a great catalyst to intellectual thinking and creativity, it will for sure benefit economy if legalized, by the fact that creative thinking can create new useful and undiscovered items to be produced and exported."

* The birth of ECS: Which came first, the chicken or the egg? DSI: Getting to know cannabinoid history

 

White House/Pete Souza

 

Alt i alt, tyder spørgsmålene på, at en legalisering af marihuana kan løse USA's økonomiske, sociale, politiske, uddannelsesmæssige og nationale sikkerheds-udfordringer. Hvem vidste?

 

PS: 21. januar 2015 - Obama: Økonomien er blevet bedre, og USA er på vej i den rigtige retning, lyder det fra præsidenten i politisk tale. I dag, efter et banebrydende år for USA, vokser vores økonomi hurtigere, end den har gjort siden 1999. Vores arbejdsløshed er lavere end før finanskrisen, flere af vores unge tager en uddannelse end nogensinde før, flere mennesker er forsikret, og vi er ikke afhængige af udenlandsk olie, som vi ellers har været i 30 år, siger Barack Obama og tilføjer:

 

* l relation

Colorados Marihuana Legalisering frembringer 10.000 nye job

 

I januar 2014 alene hentede staten over $ 3.500.000 i skatteindtægter fra den lovlige salg af pot. Hvis denne tendens fortsætter, vil staten nyde en ekstra 40 millioner dollars i skatteindtægter i det første år af legalisering. Men det er ikke alt - ved du om de dystre ledighedstal som plager nationen? Ikke i stater, hvor planten er lovlig. Colorado rapporterer om 10.000 nye arbejdspladser, alle fra legalisering af både rekreativ og medicinsk marihuana.

 

En nylig rapport fra Marijuana Industry Group viser, at siden januar, har statens nyfundne rekreative pot-handel skabt op mod 10.000 nye arbejdspladser, med 2.000 som forbindes til den grønne farvede arbejdsstyrke bare i de seneste måneder - det omfatter ikke arbejdspladser af medicinsk marihuana-salg.

 

Staten er nu nyder en af ​​de laveste arbejdsløshedsprocenter i nationen - 6% - hvilket er det laveste niveau siden recessionen begyndte. Så meget for det gamle ordsprog om pot-hoveder bliver dovne. Det er yderligere 10.000 personer i en arbejdsstyrke ude at arbejde, i stedet for at søge om arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er godt for alle.

 

Hvad mere er - marihuana-industrien udgør kun 0,4 procent af Colorado's 2,6 millioner arbejdspladser, alle positioner er nye og eksisterede ikke for et år siden. Det betyder, at legalisering dybest set skabte en økonomi ud af den blå luft. Og endnu mere fristende, er denne lille kendsgerning - mange af disse job betales højere end den nationale mindsteløn... Af Christina Sarich

 

Obama - legalisering er "et helt legitimt emne til debat"

Som svar på et spørgsmål fra Retshåndhævelse Imod Forbud (LEAP), siger præsident Barack Obama, at legalisering og regulering af marihuana og andre stoffer er "et helt legitim emne til debat", men at han fortsat er imod legalisering. Spørgsmålet er fra MacKenzie Allen, en tidligere vicesherif der foretog politiarbejde i Los Angeles, Californien og King County (Seattle), WA., bragt frem i årets YouTube interview med Præsidenten.

Uploaded den 27. Januar 2011

Bør USA Legalisere Marihuana?

28 juli 2014 (Bloomberg) - Bloombergs Olivia Sterns rapportere om New York Times' kamp for legalisering af marihuana. Og om hvordan tidligere Præsident Clinton nægtede at have inhaleret, hvorimod Obama tilkendegiver denne handling og giver et lærerigt retrograd kommunikeret (2:18 - 3:11) vist bud; man kan, med andre uden fordom, trække sig tilbage, gennemskue og grine af hykleriet og den billige moralisme som omgiver os. Og om hvor hurtigt det store skift fra modstand til ønske om legalisering nu er hos flertallet af det amerikanske folk.

En brugervejledning til rygning af pot med Barack Obama

 

 

 

2014. 27. juli: Ophæv Forbud, Igen - The New York Times - Redaktionelle Ledelse

 

New York Times redaktion skrev historie ved officielt at kræve et stop for marihuana-forbud. "Paper of record" er det første store nationale og stærke argument for den føderale regering [EU og andre] til at ophæve embargoen mod marihuana. Den redaktionelle ledelse sammenligner marihuana-forbuddet med den mislykkedes alkohol-forbuds-politik fra fortiden, og citerer USA's massive, racemæssigt uforholdsmæssige antal af marihuana-anholdelser. Reformatorer ved at legalisere marihuana er et afgørende element i at afslutte krigen mod narkotika. Og det er på grund af tilhængere, at den indflydelsesrige New York Times gjorde, hvad det gjorde.

 

The Times' 10-medlems redaktionen bestemmer i samråd med udgiveren de redaktionelle holdninger i organisationen. Redaktionens holdninger om de vigtige spørgsmål af dagen - formaner, forklarer, beklager, sørger, klapper eller forsvarer, som tilfældet kan være. Bestyrelsen, der opererer uafhængigt af nyhedsredaktion, fortsætter på den formodning, at alvorlige, upolitisk, intellektuelt ærlig engagement med verden, er et krav for god statsborgerskab.

Af redaktionen

Det tog 13 år for USA at komme til fornuft og ende Forbuddet, 13 år hvor folk blev ved med at drikke, og ellers lovlydige borgere blev kriminelle og kriminelle syndikater opstod og blomstrede. Det er mere end 40 år siden Kongressen vedtog det nuværende forbud mod marihuana, og påført stor skade på samfundet ved at forbyde et stof, langt mindre farligt end alkohol.

 

Den føderale regering bør ophæve forbuddet mod marihuana.

 

Vi nåede til denne konklusion efter megen diskussion blandt medlemmerne af The Times's Editorial Board, inspireret af en hastigt voksende bevægelse blandt staterne til at reformere marihuana-love. ...

 

 

2014, 20. juli - Illinois:Guvernør Pat Quinn (D) underskriver Senat Lov 2636, som tilføjer kramper, herunder epilepsi, til listen over kvalificerende betingelser

 

Søndag 20. juli underskrev Illinois Guvernør Pat Quinn (D) Senat Lov 2636, som tilføjer kramper, herunder epilepsi, til listen over kvalificerende betingelser i henhold til Illinois Medicinske Cannabis Pilot Program og giver på afgørende måde patienter under 18 år med disse betingelser lov til at få adgang til medicinen. Lovforslaget vil også give Illinois Afdeling for Offentlige Sundhed tilladelse til at tilføje andre kvalificerende betingelser for mindreårige som en del af deres lovgivningsmæssige proces.

 

Den nye lov vil træde i kraft den 1. januar 2015 på hvilket tidspunkt DPH vil forelægge yderligere regler for formelt fastsætter af de mekanisme for forældre der vil søge om at blive hjælpere for deres børn og til at registrere de børn som patienter under MCPP.

 

Vores oprigtige tak til Guvernør Quinn for at underskrive dette vigtige lovforslag i lovgivningen samt Stats Senator Iris Martinez (D-Chicago) og Stats-repræsentant Lou Lang (D-Skokie) for at sponsorere lovforslaget i Generalforsamlingen!

Illinois Stats Senator Republikanske partimøde har udsendt en kortfattet online-undersøgelse på deres webside for at stille spørgsmål om holdninger til cannabis-politik. Venligst udfyld undersøgelsen i dag for at hjælpe med fortælle vores lovgivere, at du støtter afslutning af cannabis-forbud og at voksne får mulighed for ansvarligt at bruge denne plante en gang mere! Det tager kun et par minutter, og de eneste obligatoriske felter er navn og email-adresse.

 

Med venlig hilsen

 

Illinois NORML

 

 

 

Guvernør Quinn underskriver lovforslag der legaliserer medicinsk marihuana

 

Illinois er nu den enogtyvende stat til at legalisere medicinsk marihuana. Guvernør Pat Quinn underskrev lovgivning på University of Chicago. Det fireårige forsøgs-program vil være det strengeste i landet. Ifølge den nye lov kan en patient ikke ordineres mere end 2,5 ounces (70,9 gram) marihuana over to uger.

 

Den ordinerende læge skal have en forudgående løbende samarbejde med patienten, og lægen skal finde, at patienten har en af ​​et par dusin kroniske sygdomme som kræft, AIDS eller dissemineret sklerose MS). Patienterne vil have lov til at købe marihuana fra en af ​​60 dispenserings-centre i hele staten, og vil ikke få lov til lovligt at dyrke deres egen.

 

Udgivet den 2. august 2013

2014, 18 november - Illinois Stats Advokatsamfund ønsker en ændring af DUI sporings love for marihuana - Illinois Homepage.net

 

Springfield - Inden måneder vil patienterne lovligt kunne bruge medicinsk marihuana. Når det træder i kraft, har en gruppe udarbejdet en lovændring for dets rekreative brug.

 

Politiet siger, at det er svært at retsforfølge nogen for at bruge cannabis, når de er bag rattet. Den nuværende lov har ingen mulighed for at bestemme, hvor lang tid det har været i en persons system.

 

THC forbliver i fedtceller i den menneskelige krop på en måde, der er enestående for cannabis, og det er meget anderledes end lad os sige, alkohol."

 

Flere stater, herunder Washington, DC, som den 4. november 2014 med overvældende flertal på 65 mod 29,5 procent godkendte Initiativ 71, som vil legalisere begrænset besiddelse og dyrkning af marihuana af voksne, der er 21 år eller ældre, tillader lejlighedsvis brug af cannabis, til rekreative formål." Samt desuden et medicinsk marihuana program hvor DC læger nu kan anbefale marihuana for enhver invaliderende tilstand, de mener ville reagere positivt på den terapeutiske brug af marihuana, og licenserede medicinsk marihuana kultivatorer kan have 500 planter. Denne lovgivning udløber den 27. oktober 2014, så du kan kontakte dit Rådsmedlem og bede hende eller ham om at støtte disse ændringer permanent.

 

Læger i Washington, DC kan nu også anbefale medicinsk marihuana til dem, der lider af PTSD, kronisk smerte, og et væld af andre forhold, der i øjeblikket ikke er på listen over særlige betingelser, men som har vist sig at drage fordel af marihuana. Forøgelse af antallet af planter regulerede kultivatorer kan besidde sikrer, at vores alvorligt syge venner og naboer har adgang til medicinen deres læger tror vil fungere bedst for dem. Selv om denne lovgivning kun er midlertidig, giver det Rådet den tid, det har brug for til at vedtage en permanent løsning. - District of Columbia

 

Den nuværende lov siger en chauffør, der ikke er svækket, stadig er skyldig i en DUI-lovovertrædelse (promillekørsel) eller en forværret DUI lovovertrædelse, hvis der er nogen spor af et ulovlig stof i hans eller hendes blod eller urin. Så hvis en chauffør har røget marihuana to uger før en ulykke, er det stadig en forbrydelse? Og som siden 2012, hvor det er blevet lettere for politiet i Danmark med en nul-tolerance i skæftet at pågribe bilister, der har cannabis i blodet. Det har resulteret i, at flere end 2000 bilister, i en periode på to år, har fået frakendt kørekortet.

 

"Jeg synes, det er tid til en ændring i den del af vedtægten.", siger Dan Linn fra Illinois chapter to Reform Marijuana Laws

 

 

 

 

 

Det er, hvad Stat-advokatsamfundet (state bar association) håber at gøre med et nyt lovforslag.

 

"Ændringen de ønsker at forordne nu ville fjerne nødvendigheden af at retsforfølge en person, bare fordi de har marihuana i deres system, uanset om de kører påvirket."

 

Advokatsamfundet introducerede lovforslaget i februar. Det forventer at gentage ændringer i loven igen.

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Kombineret lægemiddel-forgiftning: lavt blod ilt (O) niveau forårsager hjernedød.

 

21. maj 2009, Professor Dr. Lester Grinspoon samt Irvin Rosenfeld som lider af Osteochondroma en smertefuld lidelse, der forårsager dannelse af tumorer i leddene og Robert Randall som led af glaukom. Om USA regeringens længst kørende MMJ patienter, der modtager 300 pre-rullede marihuana-cigaretter i mail hver 25. dag. Hr. Irvin Rosenfeld har med et krævende arbejde som Børsmægler og bilist, som også andre øvede brugere med (-COOH: C21H28O4) oplagret i fedtvævet, ingen problemer med at skaffe det daglige brød til sine klienter og kørslen som chauffør dertil under påvirkning - som afstresser chaufføren, et modsat scenario som har stor skyld i trafikulykker.

 

Når du er presset af for mange opgaver eller uforudsete forsinkelser, stiger din risiko for at blive ramt af en trafikulykke. Du fristes til at køre for hurtigt. For høj hastighed er medvirkende årsag til to tredjedele af alle trafikulykker på motorvejene iflg. Havarikommissionen for Trafikulykker. Dette er det modsatte af trænede chauffører under indflydelse af cannabis, som nedsætter farten og hastigheden for at kompensere for påvirkningen og kører dermed med større forsigtighed og ro end ellers, livet er skønt, så hvorfor skynde og stresse sig på vejen. (Cannabinoider and mental stress)

 

 

- Institut for Psykologi, University of Haifa, Haifa 31905, Israel.

 

Tovejs og funktionelle relationer mellem glukokortikoider og det endocannabinoide system er blevet påvist. Her vil jeg gennemgå samspillet mellem det endocannabinoide og glukokortikoid/stress-systemer. Specifikt er stress kendt for at producere hurtige ændringer i endocannabinoid signalering i stress-responderende hjerneregioner. Til gengæld spiller det endocannabinoide system, en vigtig rolle i nedregulering og tilvænning af hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksens aktivitet som respons på stress. Glukokortikoider rekruttere også det endocannabinoide system til at udøve hurtig negativ feedback kontrol af HPA-aksen under stress.

 

Det blev, dog, mere og mere klart, at cannabinoid CB1-receptorer også er rigeligt udtrykt og tilstede i den basolaterale amygdala (BLA) og andre limbiske områder, hvor de modulerer følelsesmæssige ophidselse-effekter på hukommelsen. Forøgelse af cannabinoid signalering ved hjælp af eksogene (udefra-kommende) CB1 receptor agonister forebygger virkningerne af akut stress på følelsesmæssig hukommelse. Jeg foreslår en model, der tyder på, at de lindrende virkninger af eksogent administrerede cannabinoider på følelsesmæssig læring efter akut stress er medieret af faldet i aktiviteten af ​​HPA-aksen via GABAerge mekanismer i amygdala.

 

2013 - Akutte virkninger af THC på tids-perception i hyppige og sjældne cannabis-brugere.

 

Grundlag: Cannabinoider har vist sig at ændre tids-perception, men eksisterende litteratur har flere begrænsninger. Få studier har inkluderet både tids-estimering og udførsels-opgaver, få kontroller for under-vokal-optælling, flest havde små stikprøvestørrelser, nogle optog/antog ikke personers' cannabis-brug, mange testede kun en dosis, og anvendte enten oral eller inhaleret administration af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), hvilket fører til variable farmakokinetikker, og nogle anvendte hel-plante-cannabis der indeholder andre cannabinoider end THC. Vores undersøgelse har forsøgt at afhjælpe disse begrænsninger.

 

Mål: For at karakterisere de akutte virkninger af THC og hyppig brug af cannabis på sekund-strækkende tidsopfattelse. THC blev antaget for at producere forbigående, dosisrelateret tids-overvurdering og underproduktion. Hyppige cannabis-rygere blev antaget at vise nedsat svar på disse ændringer. *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

Metoder: IV THC blev administreret i doser fra 0,015 mg/kg til 0,05 mg/kg til 44 personer, der deltog i flere dobbeltblindede, randomiserede, kontra-balancerede, crossover, placebo-kontrollerede studier. Visuelle tids-estimering og udførselsopgaver i sekund-området blev præsenteret for emner (personer) tre gange på hver test-dag.

 

Resultater: Alle doser inducerede tids-overvurdering og underproduktion. Kronisk cannabis-brug havde ingen effekt på baseline tidsopfattelse. Mens sjældne/ikke-rygere viste tidsmæssig overvurdering ved middel og høje doser og tidsmæssig underproduktion ved alle doser, viste hyppige cannabisbrugere ingen forskelle. THC-effekter på tidsopfattelse var ikke dosisrelateret.

 

Konklusioner: En psykoaktiv dosis af THC øger den indre klokfrekvens som angivet af/ved tids-overvurdering og underproduktion. Denne effekt er ikke dosisafhængig og er svag i kroniske cannabis-rygere, som ikke på anden måde har ændret baseline (udgangspunkt) tidsopfattelse.

1; Yale University, School of Medicine, Department of Psychiatry, New Haven, CT, United States

2; VA Connecticut Healthcare System, West Haven, CT, United States

3; Clinical Neuroscience Research Unit, New Haven, CT, United States

 

 

? perception subst. -en, -er, -erne

1. evnen til at opfatte umiddelbare sansepåvirkninger fra omverdenen, fx gennem syn el. hørelse, el. fra ens egen organisme, fx i form af smerte el. kløe

 

Skulle uheldet ulykkeligvis indtræde, måske grundet en stresset, uopmærksom og/eller alkoholiseret bilist, er cannabis-brugeren også her godt beskyttet.

 

2014 - Effekt af marihuana-brug på resultater i traumatisk hjerneskade.

 

Traumatisk hjerneskade (TBI) er forbundet med betydelig sygelighed og dødelighed. Flere undersøgelser har påvist neurobeskyttende virkninger af cannabinoider. Formålet med denne undersøgelse var at etablere et forhold mellem tilstedeværelsen af ​​en positiv toksikologisk skærm til tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og mortalitet (dødelighed) efter TBI.

 

En 3-årig retrospektiv gennemgang af register-data på et Niveau I traumecenter for patienter der har pådraget sig TBI og som har en toksikologi-skærm blev udført. Pædiatriske patienter (yngre end 15 år) og patienter med en formodet ikke-overlevelses-mulig skade blev udelukket. THC (+) gruppen blev sammenlignet med THC (-) gruppen med hensyn til skade-mekanisme, sværhedsgraden, disposition, og dødelighed. Logistisk regression blev anvendt til at bestemme uafhængige foreninger med dødelighed. Der var 446 sager, der opfylder alle inklusionskriterier.

 

Forekomsten af ​​en positiv THC skærm var 18,4 procent (82). Samlet dødelighed var 9,9 procent (44); Men dødeligheden i THC (+) gruppe (2,4% [to]) var signifikant nedsat sammenlignet med THC (-) gruppe (11,5% [42]; P = 0,012). Efter justering for forskelle mellem forsøgs kohorter på logistisk regression, blev en THC (+) skærm uafhængigt associeret med overlevelse efter TBI (odds ratio, 0,224; 95% konfidensinterval, 0,051 til 0,991; P = 0,049). En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI → forebygger hypoxi (eller hypoxia) og anoxi - Kroppens celler kan skifte til anaerobt stofskifte, derfor kan kroppens celler klare sig i kort tid uden (O) ilttilførsel. Hjernens celler kan derimod ikke skifte til anaerobt stofskifte, så hjerneceller dør efter få minutters iltmangel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er Marvin Washington og jeg er en pensioneret 11-årige NFL veteran og Super Bowl mester med Denver Broncos 1998.

 

Jeg har samarbejdet med Drug Policy Alliance for at få NFL til at ændre deres marihuana-politik, og jeg håber, vi kan skubbe NFL i retningen af at føre an på dette vigtige spørgsmål.

 

I sidste uge (01/26/2015 9:25 am EST) offentliggjorde jeg en artikel sammen med to andre pensionerede NFL veteraner og Super Bowl mestre, Brendon Ayanbadejo og Scott Fujita, som opfordrer NFL til at føre an i udviklingen af en mere rationel og videnskabsbaseret tilgang til marihuana. Der er en overbevisende mængde forskning som viser, at marihuana kan hjælpe med at behandle smerter og hjerneskader.

 

NFL er den mest fremtrædende Liga i USA, men det er sørgeligt bag kurven, når det kommer til marihuana, og spillerne lider som følge heraf. Vi mener, at NFL bør afsætte økonomiske midler til at fremme medicinsk forskning om effekten af marihuana i behandling af hjerneskader.

 

I en sport, hvor lukkede hovedskader er almindelige, bør ligaen gøre alt for at hjælpe med at holde deres spillere sunde under og efter deres karriere. Mange tidligere og nuværende NFL spillere bruger eller har brugt marihuana til at behandle smerter forbundet med kvæstelser på banen. HBO showet "Rigtig Sport med Bryant Gumbel" rapporterede, at 50-60 procent af spillerne bruger marihuana jævnligt, mest for smertelindring.

 

NFL bør opgive sin politik med narkotika-testning og straffe spillere for marihuana-brug. Og overveje at to tredjedele af NFL spillere er Amerikanere med Afrikansk afstamning, og det skal tage en ledende rolle i håndteringen af racemæssige forskelle i marihuana retshåndhævelse.

 

Jeg vil opfordre dig til at tjekke vores artikel, og jeg håber du nyder den store kamp i aften, - kør forsigtigt hjem eller til kampen og gerne i eldrevet køretøj, også for at skåne din, min og andre medborgeres og tilskueres hjerne.

 

Hav det sjovt og være sikker!

 

Med venlig hilsen

 

Marvin Washington

Super Bowl XXXIII Champion

Endocannabinoiden 2-arakidonoylglycerol beskytter mod inflammatoriske skader fra svovldioxid-indånding via cannabinoid-receptorer i hjernen

 

Ben Li, et al, Journal of Environmental Sciences, Volume 51, January 2017, Pages 265–274

 

Svovldioxid (SO2) forureningen i det atmosfæriske miljø forårsager hjerne-inflammatorisk påvirkning/skade og inflammatorisk-relaterede mikrovaskulatur dysfunktion. Men der er i øjeblikket ingen effektiv medicin rettet mod de skadelige resultater fra kemisk indånding.

 

Endocannabinoider (eCBer) er involveret i neuronal beskyttelse mod betændelses-induceret neuronal skade. 2-arakidonyl-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6), den mest udbredte eCBer og EN FULD AGONIST TIL CANNABINOID-RECEPTORER (CB1 og CB2), er også i stand til at undertrykke proinflammatorisk stimuli og forbedre mikrovaskulatur dysfunktion.

 

Her indikerede vi, at endogent 2-AG beskyttede mod neuroinflammation som reaktion på SO2-inhalation ved at hæmme aktiveringen af mikroglia og astrocytter og dæmpe overekspression af inflammatoriske cytokiner, herunder tumornekrosefaktor-alpha (TNF-a), interleukin (IL)-1β, og inducerbar nitrogen-oxidsyntase (iNOS).

 

Desuden forhindrede endogent 2-AG cerebral vaskulatur-dysfunktion efter SO2-inhalation, ved at inhibere/hæmme endothelin 1 (ET-1), vaskulært celle-adhæsions-molekyle-1 (VCAM-1) og inter-cellulært adhæsions-molekyle 1 (ICAM-1) ekspression, forøgelse af endothelial nitrogenoxid syntase (eNOS) niveau, og genoprette ubalancen mellem thromboxan A2 (TXA2) og prostaglandin I2 (PGI2).

 

Desuden syntes virkningen af endogent 2-AG på undertrykkelse af inflammatorisk skade og inflammatorisk relaterede mikrovaskulatur dysfunktion, at være medieret hovedsagelig af CB1 og CB2-receptorer. Vores resultater frembragte en mekanistisk basis for udvikling af nye terapeutiske fremgangsmåder til beskyttelse af hjerneskader fra SO2-inhalation.

 

- College of Environment and Resource, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi 030006, China

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 22 og 21-carbon-fedtsyrer: medieret hovedsagelig af CB1 og CB2-receptorer, til beskyttelse mod hjerneskader fra SO2-inhalation:

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering samt fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → også forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI →

 

* Svovldioxid (SO2) opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl. Svovldioxid omdannes til svovlsyre og sulfat i løbet af ca. et døgn. Omdannelsen afhænger dog af luftens temperatur og fugtighed. Der er en sammenhæng mellem svovldioxid og sur nedbør. Ved standard atmosfære er SO2 en giftig gas med en skarp/bitter, irriterende lugt, kendt fra ophold (leg, gang, og cykling) ved trafikerede veje, industri og områder med afbrænding fra brændeovn.

 

Svovldioxid kunne "tidligere" give anledning til problemer specielt om efteråret og vinteren ved svag vind og temperaturinversioner i lav højde. Denne vejrsituation er samtidig præget af diset eller tåget vejr og af høje koncentrationer af andre luftforurenende stoffer som for eksempel sodpartikler, hovedbestanddelen i røg fra forbrændingen af carbon-rige fossilt brændsel, når oxygen-(O)-mængden er for lav, hvilket akkumuleres i skorstene, bil-udstødninger, samt desuden af tændte stearinlys, hvor stearinlys sod bl.a. indeholder nanopartikler som fluorescerer under UV-lys.

 

"* Regeringens resultater 2016: Nedsættelse af NOx-afgiften til en femtedel

Et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark

 

NEDSÆTTELSE AF NOX-AFGIFTEN

Det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed i hele Danmark. Derfor nedsættes NOx-afgiften til 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. juli 2016. Dermed føres NOx-afgiften tilbage til det niveau, den oprindeligt havde, da den blev indført. I forbindelse med nedsættelsen bortfalder bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere. Nedsættelsen af NOx-afgiften vil indebære lempelser for alle virksomheder og husholdninger. Nedsættelse af NOx-afgiften skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016.

 

"en afskaffelse eller nedsættelse af NOx-afgiften i Danmark vil øge luftforureningen og helbredsomkostningerne. Helbredsomkostninger som skønnes til i alt ca. 50 kr. pr. kg. Afskaffelse af NOx-afgiften forventes at føre til en øget udledning af op til 15 mio. kg NOx årligt (SVARENDE TIL SKADESOMKOSTNINGER PÅ CA. 225 MIO. KR ÅRLIGT). (Høring: Lovforslag om at fjerne NOx-afgifter mv. - frist 2. november. 07 oktober 2015)

 

* Hvad er NOx : NOx (NitrogenOxid) er en forkortelse for kvælstofilter, som dannes i forbindelse med forbrændingsprocesser. NOx dannes både ved forbrænding af fossile brændsler (fx mineralolie, kul og naturgas) og biomasse.

 

Hvad belaster NOx? NOx er helbredsskadelig, forsurer miljøet og bidrager til overgødskning i følsomme naturområder og vandmiljøet.

 

  • Sioux-indianere indleder ny retssag om rørledning i USA - Torsdag D. 9. FEBRUAR 2017, Berlingske

 

Projektet om en olierørledning, som står højt på præsident Trumps dagsorden, udfordres igen af Sioux-stamme.

 

Siouxindianere fra stammen Standing Rock har indledt en retssag for at stoppe en kontroversiel olierørledning. Den skal føres gennem et naturområde i delstaten North Dakota, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

 

Så kan USA hurtigere flytte olie til Den Mexicanske Golf, hvor mange af USA's olieraffinaderier har hjemme.

 

Projektet har stået meget højt på præsident Donald Trumps dagsorden.

 

Sitting Bull, en Hunkpapa Lakota høvding og hellig mand, cirka 1831 - 1890 December 15.

 

* I September 1609, da Henry Hudson sejlede op ad Hudson, af mohikanerne kaldt Muh-he-kun-ne-tuk, en flod i delstaten New York i USA, var der omkring ti tusinde indianere (Amerikas oprindelige folk), som lever på begge sider af Hudson-floden. Henry Hudson beskrivelse af indianerne, der mødte Half Moon var, at de var "klædt i Kapper af fjer og klæder af skind, kvinder klædt i hamp, røde kobber-piber, og andre ting af kobber som de fremstillede bæres om halsen."

 

Shirley Dunn i Mohikaner og deres jord 1609-1730 sagde, at Robert Juet's dagbog fra Half Moon [(side 13 pkt. 20) beskrev om kvinder, der kom til vs med hamp] og et folk med "venlige holdninger, en kompleks social organisation, rigelig fødevareforsyninger, en fredelig livsstil og besiddelse af omfattende område på tidspunktet for europæisk kontakt.

 

Film: Sitting Bull - Biografi - Sioux indianere. 1/3 - 2/3 - 3/3 - Gamle krigere: The Sioux (Historie Dokumentar) - Indfødte amerikanere: Lakota Sioux Historie (Fuld Dokumentar) - J. F. Cooper: Den sidste Mohikaner (Historie)

Indianerstammer (oprindelige amerikanere) fra Nevada laver aftale med staten om dyrkning og distribution af cannabis,

et produkt brugt af forfædrene, siden tidens morgen - Indian Country Today

 

I juni 2017 underskrev Nevada Gov. Brian Sandoval et lovforslag, der vil bane vej for statens 27 stammer til at dyrke og distribuere cannabis-produkter. Ely Shoshone stammen og Yerington Paiute stammen underskrev efterfølgende aftaler med staten om at dyrke, lave udtræk, teste og levere marihuana, samt udstede medicinske marihuana kort, siger Cassandra Dittus, administrerende direktør for Tribal Cannabis Consulting. Dette firma lettede lovgivningen og aftalerne.

  • 2014, 8. november - Som Colorado løsnede sine Marihuana-Love, faldt mindreåriges forbrug og trafikdræbte

To konsekvenser som pot forbudstilhængere og specielt politikere tillægger marihuana-legalisering - hævet mindreårigt forbrug og flere trafikdræbte - synes hidtil ikke at materialisere sig i Colorado, som har tilladt medicinsk brug siden 2001 og rekreativ brug siden slutningen af 2012.

 

Undersøgelses-data for marihuana-brug frigivet i sidste uge af Colorado's Institut for Folkesundhed og Miljø (CDPHE) viser, at marihuana-brug blandt gymnasieelever fortsætter med at falde, på trods af advarsler om, at legalisering ville gøre pot mere tiltrækkende for teenagere. I 2013 i undersøgelsen Sunde Børn af Colorado, rapporterede 37 procent af gymnasieelever, at de nogensinde havde prøvet marihuana, et fald fra 39 procent i 2011. Andelen, der rapporterede at bruge marihuana i den foregående måned (aka "aktuelle" brug) faldt også, fra 22 procent i 2011 til 20 procent i 2013. CDPHE siger disse fald er ikke statistisk signifikant. Men de er en del af en generel nedadgående tendens i Colorado, der har varet ved til trods for legalisering af medicinsk marihuana i 2001, kommercialiseringen af medicinsk marihuana i 2009 (hvor industrien tog fart efter sin retlige status blev mere sikker), og legalisering af rekreative bruge (sammen med hjemme-dyrkning og deling blandt voksne) i slutningen af 2012:

 

 

Kilde: Youth Risk Behavior Survey

 

 

De tidligere tal kommer fra CDC Risk Youth Behavior Survey, hvortil Colorado bidrager med data fra sin egen undersøgelse. (Du kan finde de statslige specifikke numre i de rapporter, der er anført her) CDC-undersøgelsen gennemføres hvert andet år, men Colorado har ikke altid deltaget, hvilket er grunden til data for 1999, 2001, 2003, og 2007 mangler. Dog ser det ikke se ud til, hvad du ville forvente at se, at afslappende restriktioner på marihuana føre til mere mindreårig forbrug.

 

Trafikdræbte er også generelt faldet siden Colorado begyndte at løsne sine marihuana love:

 

 

Dødsfald steg i 2001, det år Colorado's medicinske marihuana-lov trådte i kraft, men i 2003 var faldet til under niveauet i 2000. Siden den toppede i 2002, er dødsulykker sænket med mere end en tredjedel. Legal salg af rekreative marihuana begyndte i januar, og indtil videre i år er trafikdræbte nede. Ifølge Colorado Department of Transportation (pdf), var der 258 dødsfald fra januar til juli i forhold til 263 i samme periode sidste år (2013). Kort sagt, Colorado's erfaring bringer ikke meget dokumentation for, at mindre undertrykkende marihuana-love gør vejene mere farlige (og de kan endda gøre vejene mere sikre ved at tilskynde til substitution af cannabis frem for alkohol - Den mand, der sagde det til mig dengang på min sygeseng, han reddede mit liv, mener Jesper Langberg).

 

Både faldet i mindreåriges marihuana-forbrug og nedgangen i trafikdræbte, som Colorado har set, er stort set sammenlignelige til de nationale tendenser i samme periode. Men de nedadgående tendenser i Colorado har været mere udtalt. Landsdækkende, ifølge Unges Risiko Adfærds Undersøgelse, steg "sidste måneds marihuana-brug" af gymnasieelever mellem 1995 og 1999, hvorefter det faldt støt indtil 2007, da det begyndte en gradvis stigning, der fortsatte gennem 2013. I Colorado, derimod, steg antallet mellem 2005 og 2009, men er faldet siden da. Mellem 2000 og 2012, så Colorado en 30 procent nedgang i trafikdræbte i forhold til et landsdækkende fald på 20 procent.

 

Mere detaljerede og avancerede analyser, herunder data fra forskellige stater med medicinsk marihuana-love, har ligeledes ikke fundet beviser for, at lade folk bruge cannabis til symptomlindring øger pot-rygning blandt teenagere eller hyppigheden af ulykkerne med dødsofre. Rekreative salg begyndte først i år i Colorado, så forbudstilhængernes forudsigelser kan endnu vise sig korrekt, da markedet udvikler sig, falder priserne, og forbruget stiger.

 

 

Men hvis afslappende pot-forbud havde den form for indvirkning, som narkotika-krigere (og politikerne) længe har hævdet, ville du forvente at se nogle beviser for det nu.

 

* Detail-marihuana i Colorado

Detail marihuana blev lovligt i Colorado efter vælgerne godkendte ændringsforslag 64 i 2012. Staten begyndte at tillade salg af detail marihuana den 1. Januar, 2014.

 

  • Voksne 21 og ældre kan købe marihuana i autoriserede butikker, og kan besidde så meget som 1 ounce (28,35 g) af marihuana og vokse op til seks planter til personlig brug. Det er ulovligt at give eller sælge detail-marihuana til personer under 21.

 

  • Colorado beboere kan købe så meget som 1 ounce af marihuana på licens detailbutikker. Udlændinges kan købe så meget som en kvart ounce (7,1 g).

 

  • Voksne 21 og ældre kan købe marihuana med en gyldig form for billedlegitimation, meget som brugt i en vinhandel (Systembolaget).

 

Kende fakta

 

Colorado.gov/marijuana er den officielle Colorado hjemmeside for detail-marihuana oplysninger og ressourcer. Webstedet, som vi styrer, giver Stats-omfangsrig information til den brede offentlighed, såsom:

 

• Marihuana love for beboere, besøgende, virksomheder og hjemmebrugs-avlere.

 

• De sundhedsmæssige virkninger af marihuana på ungdom- eller når de anvendes, mens gravid eller ammer.

 

• Sådan at tale om marihuana brug med dine elever, patienter eller kære.

 

• Vigtige overvejelser for forældre, som sikker opbevaring, tale med dine teenagere om marihuana brug og kende konsekvenserne af ungdoms-brug.

 

• Hvordan at vide, hvornår du bruger for meget og ressourcer til at hjælpe.

 

 

2014 - Effekten af medicinsk marihuana love for kriminalitet: Beviser fra Stats-paneldata, 1990-2006

 

Baggrund: Debat har omgivet legalisering af marihuana til medicinske formål i årtier. Nogle har argumenteret med at medicinsk marihuana-legalisering (MML), udgør en trussel mod den offentlige sundhed og sikkerhed, måske også påvirker kriminaliteten. I de senere år har nogle amerikanske stater legaliseret marihuana til medicinske formål, genantændt politisk og offentlig interesse i konsekvenserne af marihuana-legalisering på en række udkomme.

 

Metoder: Under henvisning til den amerikanske stats paneldata, analyserede vi sammenhængen mellem stats MML og statslige kriminalitet for alle Del I lovovertrædelser indsamlet af FBI.

 

Resultater: Resultaterne indikerede ikke en forbrydelses-forværrende effekt af MML på nogen af Del I lovovertrædelser. Derimod kan stats MML korreleres med en reduktion i drab og overfalds-rater (niveauer) eksklusive andre kovariater.

 

Konklusioner: Disse resultater er i modstrid med argumenterne der mener legalisering af marihuana til medicinske formål udgør en fare for den offentlige sundhed i form af eksponering for voldelig kriminalitet og berigelseskriminalitet.

 

 

 

 

Inden for 35 år vil selv de laveste månedlige dyk i temperaturerne være varmere end vi har oplevet i de sidste 150 år, ifølge en ny og massiv analyse af alle klimamodeller udført af The University of Hawaiʻi at Mānoa. Troperne vil være den første til at overskride grænserne for historiske ekstremer og opleve uformindsket hedebølge, der truer den biologiske mangfoldighed og stærkt befolkede lande med færrest ressourcer til at tilpasse sig.

 

"Resultaterne chokerede os. Uanset scenariet vil ændringer komme snart, "siger ledende forfatter Mora. "Inden for min generation, uanset klima vi var vant til, vil det være en saga blot."

 

"Forskere har gentagne gange advaret om klimaændringer og dens sandsynlige virkninger på den biologiske mangfoldighed og mennesker, " sagde Mora.

 

"Vores undersøgelse viser, at sådanne ændringer allerede er over os. Disse resultater bør ikke være grund til at give op. I stedet bør de opfordre os til at nedbringe emissionerne og bremse hastigheden af klima-ændringen. Dette kan købe tid for arter, økosystemer, og os selv til at tilpasse sig de kommende ændringer."

 

* Klima-afgang: Når koldeste år er varmere end det varmeste år dateret (her inden for de sidste 150 år).

 

"Det er det øjeblik, hvor den gennemsnitlige temperatur, enten ved et bestemt sted eller i hele verden, er blevet så påvirket af klima-forandringerne, at det tidligere klima er tilbagelagt og forsvundet. Det er en slags vendepunkt.

 

Her vises forventede afgang for

 

Californien Illinois og Florida

 

  • Psykoaktive stoffer og den politiske økologi for psykisk lidelse

 

Sunil K Aggarwal, et al, Harm Reduct J. 2012; 9: 4.

 

Målet med dette oplæg er både at forstå og af-patalogisere (af-sygeliggøre) klinisk signifikant psykisk smerte/bekymring relateret til kriminaliseret kontakt med psykoaktive biotiske stoffer ved at tilgå en ramme kendt som kritisk politisk økologi for sundhed og sygdom fra den underdiscipline medicinske geografi.

 

Den politiske økologi for sygdoms-ramme tilslutter sygdoms-økologi med magt-beregning af politisk økonomi og opfordrer til at placere sundhedsrelaterede fænomener i deres brede sociale og økonomiske sammenhæng, der viser, hvordan store globale processer er i gang på lokalt plan, og give behørigt hensyn til historisk analyse i at forstå de relevante menneske-miljø relationer.

 

Kritiske tilgange til politisk økologi for sundhed og sygdom har potentiale til at inkorporere stadigt bredere sociale, politiske, økonomiske og kulturelle faktorer til at udfordre de traditionelle årsager, definitioner og socialmedicinske forståelser af sygdom.

 

Inspireret af patient-centreret medicinsk diagnose-kritikker i medicinsk geografi, vil denne udredning bruge en kritisk politisk økologi for sygdoms-tilgang til at udfordre visse fremherskende socialmedicinske fortolkninger af sygdom, eller mere specifikt, mental lidelse, der findes på området for stofmisbrugs-diagnostik og de relaterede amerikanske straffende offentlige politiske regimer i stofmisbrugs-forebyggelse og bekæmpelse af misbrug, med hensyn til brugen af biotiske stoffer.

 

Det vil gøre dette ved først kritisk at undersøge begrebet "stoffer" og basere dem i en økologisk sammenhæng, gennemgå historien om både udviklingen af moderne stof-kontrol-love og moderne stofmisbrugs-diagnostik, og forstå de biogeografiske dimensioner af sådanne tiltag. Den lukkes med at foreslå en ikke-kriminaliserende offentlig sundhedstilgang til regulering af menneskelig tæt kontakt med psykoaktive stoffer ved hjælp af eksemplet på brugen af cannabis.

 

En politisk økologi for mental lidelse

... I dag er mange, der bruger biotiske stoffer energisk forfulgt af retshåndhævelse og straffet af de strafferetlige systemer, der anvender metoder og taktikker, som i stigende grad underminerer den menneskelige værdighed. For eksempel kan straffen i USA for besiddelse af cannabis være lige så alvorligt som et år i føderal fængsel for besiddelse af ethvert kvantum af marihuana, og op til fem år i føderal fængsel for dyrkning af blot én marihuana-plante [12].

 

Dødsstraffen anvendes rutinemæssigt i udlandet og til rådighed for anklagere i nogle tilfælde i USA, og flere årtiers obligatoriske fængselsstraffe udmåles rutinemæssigt til stof-tiltalte, og andre overtrædelser af stoftiltaltes privatliv og familie-integritet er normaliseret. (Selv i Skandinaviske lande som Danmark, der gerne opfatter sig selv som humanister med en medmenneskelig holdning, der viser respekt for hvert enkelt medmenneske, udtalte daværende udviklingsminister Christian Friis Bach (RV), den 9. april, 2013, efter det kom frem, at Danmark daværende de seneste to år har givet fem millioner kroner årligt til et narko-bekæmpelses-program i Iran, at "fordelene med det her program er større end den risiko, vi løber"), Dette producerer, forståeligt, betydelig mental bekymring (angst, forvirrede følelser, hallucinationer, vrede, depression) for de involverede med disse forbudte biotiske stoffer.

 

.... Han (forfatteren) har mødt mennesker, der lever med alvorlige sygdomme (fx leddegigt, mislykket-rygkirurgi-syndromer, kræft, kroniske smerter), der bogstavelig talt er blevet terroriseret, hvis kroppe er blevet tortureret når fængslet eller trækkes fra organtransplantations-lister (Cannabinoider hæmmer T-celler via cannabinoid receptor 2 i et in vitro assay for transplantatafstødning - den blandede lymfocytreaktion - J neuroimmune Pharmacol. 2013 Dec) , eller med magt nægtet adgang til terapeutisk og palliativ cannabis-indtag eller anden medicinsk behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter nægtet adgang til organtransplantation og/eller terapeutisk og palliativ cannabis-medicinsk behandling

 

Han har mødt mange patienter i kliniske scenarier, der kan drage fordel af medicinsk anvendelse af forbudt biota med potentiel terapeutisk nytte, såsom cannabis, og følte frustration for ikke at kunne tilbyde eller prøve disse terapeutiske muligheder på grund af den illegale status af disse stoffer.

 

Han har mødt mennesker, der står over for eller har stået over for livstidsdomme for deres cannabis-dyrkningsmetoder - selv når at cannabis blev brugt til medicinske formål.

 

... Han har mødt producenten, der producerer cannabis for USA's føderale regering og som har patent på enkelt-cannabinoid medicin der markedsføres som et lovligt alternativ til forbudte cannabinoid-planteekstrakter. Han har mødt tre ud af fire af de syge og handicappede amerikanske patienter, der som følge af en skelsættende retssag, leveres cannabis til at forbruge af den føderale regering, fordi deres læger attesterede dets dybe terapeutisk værdi for dem, og han har også mødt kronisk syge patienter i Canada, der har fået amnesti af den canadiske regering til at producere og forbruge cannabis. Sluttelig, har han mødt individer i forskellige caféer i Vancouver, British Columbia og Amsterdam, Holland, der nyder relativ frihed i det offentlige rum, der giver dem et fristed for cannabis-forbrug.

 

Eksistensen af sådanne vidt forskellige scenarier for amnesti og terror er med til at understrege den kritiske rolle miljøet spiller, i at producere eller forhindre psykisk lidelse relateret til forbudt psykoaktiv biota-forbrug.

 

- Department of Physical Medicine and Rehabilitation, New York University, Rusk Institute of Rehabilitation Medicine, 400 E 34th St, New York, NY 10016 USA

- Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington, Seattle, Washington. 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Seattle, WA 98195 USA

 

Cannabis og robot-teknologi

Personer der forbruger tobak, vin etc. og gerne samme ensartede stabile mærke/udtryk (Malboro, Cecil, Prince eller Prince Light), kender til mentale frustrationer (metal distress) ved et utilfredsstillet behov el. en følelse af magtesløshed, en situation der blokerer en persons planlagte og motiverede handlinger el. reaktionen på en sådan situation) fra manglende tobaks og vin-lager og stress over, at ingen åbne butikker/leverandøre er til af få nye forsygninger fra. Dette, samt andre frustrerende/bekymrende elementer, som manglede stabile efterspurgte venlige typer, er cannabis-forbrugere/patienter dagligt udsat for, men ikke i Vancouver i Canada, her har man set fremtiden i horisonten med kommende robotteknolgi og tabte arbejdspladser og opsat cannabis-automater med 24 timers distribution af stabile, ensartede cannabis-produkter/blomster, så brugerene/patienterne ikke hver gang, skal skifte produkt/sindstilstand og bruge sin tid på at søge i skumle gyder, men kan hurtigt og problemfrit komme videre og udnytte livet, dagen og gøremål.

 

 

Marihuana-selvbetjenings-automat placeret ved BC Pain Society, 2908 Commercial Drive Vancouver BC, byder på

Purple Kush, Bubba Kush, sativa og indica-stammer af medicinsk marihuana, samt fører Phoenix Tears Oil.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved