Trinidad and Tobago

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om nyheder omhandlende cannabinoiderne i Trinidad og Tobago.

 

 

 

 

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

 

et klik på forstørrelses-glasset før målet

 

Trinidad og Tobago er et sydamerikansk land beliggende i det sydlige Caribiske Hav, 11 km fra Venezuelas kyst. Landet består af de to hovedøer, Trinidad og Tobago, og 21 mindre øer. Trinidad og Tobago er et uland (økonomisk).

 

Klimaet er varmt hele året med en lufttemperatur, som varierer mellem 23 og 32oC. Der findes to årstider; den tørre årstid mellem januar og maj, og regntiden mellem juni og december. Den gennemsnitlige nedbør er 2.000 mm om året. Døgnet har i gennemsnit 11 lyse timer.

 

Befolkningen består juli af estimeret 1.223.916 indbyggere med en ettnisk sammensætning af 40 pct. med afrikansk afstamning, 40 pct. Indere og 14 pct. af blandet herkomst. Religion: 46 pct. kristne, 24 pct. hinduer, 6 pct. muslimer.

 

Historie

 

Inden øerne blev opdaget af Christopher Columbus i 1498 var de beboet af caribere og arawaker. Trinidad var spansk koloni fra 1400-tallet indtil øen blev indtaget af briterne i 1797. Under den spanske tid flyttede mange franskmænd til Trinidad. Også franske plantageejere fra de franske kolonier Martinique og Guadeloupe kom til Trinidad, hvor de påbegyndte dyrkningen af sukkerrør, kaffe og kakao. De medbragte afrikanske slaver., hvoraf nogle var bragt med danske skibe fra ca. 16701802, hvori tæt ved 100.000 slaver blev transporteret over Atlanterhavet for lukkede øjne, dansk søfart og velfærds skyld.

 

Dansk slavehandel foregik som led i den såkaldt trekanthandel mellem de europæiske havne, handelsforter på Afrikas vestkyst og kolonierne i Amerika. På den måde blev strøm og vind udnyttet bedst muligt, og der var last på alle tre ruter. Alle danske skibsrejser i trekantfarten begyndte og sluttede i København. I Afrika havde Danmark et helt net af handelsforter på Guldkysten (nuværende Ghana), det mest kendte er Christiansborg; i Amerika havde Danmark tre koloniøer, hvoraf St. Croix er mest kendt for sine sukkerrørs-plantager.

 

Først fremstillede man i Danmark, geværer; krudt og brændevin, som samledes i København, hvorfra skibene sejlede til Afrika. Fra Guldkysten til Caribien var det slaver, som var den vigtigste last, men også betydelige mængder elfenben kom via Caribien til København. Fra Caribien var sukkerrørs-sirup den vigtigste last sammen med tobak og mahogni. Tilbage i Danmark blev sukkerrørs-siruppen raffineret til sukkertoppe.

 

Tobago har været koloni under Spanien, Holland, Frankrig og Storbritannien.

 

Trinidad blev britisk koloni i 1802 og Tobago i 1814. Øerne samledes til én administrativ enhed af briterne i 1890.

 

Slaveriet blev forbudt i midten af 1800-tallet, hvilket førte til mangel på arbejdskraft i landbruget. Det medførte en indvandring af arbejdskraft fra Indien, Kina og Portugal. I begyndelsen af 1900-tallet kom også indvandrere fra Syrien og Libanon.

 

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at udvinde olie på Trinidad og senere også naturgas.

 

Trinidad og Tobago blev et selvstændigt land i 1962 og blev en republik i 1976, er bl.a. medlem af FN og det britiske Commonwealth samt det Caribiske Fællesskab (CARICOM). Trinidad og Tobago måtte for medlemskab af FN og den derved følgende ulandsbistand, som mange andre af de lande som have brugt marihuana-planten som en væsentlig del af kulturen, den 23 Juli 1979, også uden padon, bestemt af efterkrigstidens sejrherrer, underskrive og indgå:

 

18.. Enkelt konvention om narkotiske midler af 1961, som ændret ved protokollen om ændring af enkelt konvention om narkotiske midler af 1961

 

Deltagelse i konventionen i kraft af ratifikation, tiltrædelse eller arv til protokollen af ​​25. marts 1972 eller konventionen af ​​1961 efter ikrafttrædelsen af ​​protokollen

 

Trinidad og Tobago 23 Jul 1979

 

 

Besiddelse af marihuana i Trinidad og Tobago

Studerende ved Hugh Wooding Lov-skole og Menneskerettigheder Lov Klinik fik hver mulighed for at skrive en artikel til "Love Er Gjort Simple" kolonnen i avisen Trinidad Guardian. Disse emner varierede fra analyse af specifik lovgivning til generelle juridiske betydninger. Formålet med denne øvelse var at lære eleverne, hvordan man skriver om komplicerede juridiske spørgsmål for den gennemsnitlige avis-læser. Artiklerne blev redigeret af Klinik-koordinator Mr. Jason Nathu, og vil blive udgivet i Trinidad Guardian i de kommende måneder.

 

I den første af disse artikler, publiseret mandag, den 6. januar, 2014, ser Yolander Persaud på marihuana og loven i Trinidad og Tobago:

 

Så dykker vi

Hvad er marihuana?

Cannabis (fra cannabis sativa planten) er kendt og populært ved mange navne, såsom marihuana, weed, pot og ganja. Men der er forbundet mange alvorlige konsekvenser fra besiddelse af dette stof, det være sig til personlig brug eller med henblik på handel. Marihuana er klassificeret som et narkotisk stof og psykotrop stof under de Farlige Stoffers Lov kap 11:25. Det er den lovgivning, der regulerer besiddelse og handel med marihuana og andre farlige stoffer i Trinidad og Tobago.

 

* Cannabis/marihuana er den hyppigste illegale stof anvendt i dag til rekreative formål. Men det er ikke almindeligt kendt, at cannabis planten (Cannabis sativa, latin for "planten hamp") er en af de ældste lægemidler, der anvendes til medicinske formål. Dens terapeutiske anvendelse blev først registreret i en klassisk medicin-hådbog af den kinesiske kejser Shen Nung i 2737 BC. Den medicinske brug af cannabis var også kendt i andre gamle kulturer over hele Indien, Assyrien, Grækenland, Afrika, Sydamerika, Egypten og Romerriget.

 

 

Cannabis planten har mere end 480 kemiske bestanddele. Af disse er der en gruppe på mindst 66 stoffer, der kun indeholder carbon/kulstof (C), hydrogen/brint (H) og oxygen/ilt (O) og er kendt kollektivt som cannabinoider. De resterende bestanddele af cannabis indbefatter nitrogenholdige (N) forbindelser, såsom aminosyrer, proteiner og glyko-proteiner, sukkere, carbonhydrider, alkoholer, aldehyder, ketoner, simple syrer, fedtsyrer, estere og lactoner, steroider, terpener, ikke-cannabinoid fenoler, flavonoider, [samt flavoner, flavonoler, enoler] pigmenter (karotin og zanthophylls), og vitamin K. Terpener menes at være ansvarlig for den karakteristiske lugt af cannabisplanter. - Cannabinoider og glaukom, Br J Ophthalmol. Maj 2004; 88 (5): 708-713.

 

 

21 carbon fedtsyrer

* Curcumin C21H20O6

 

Den primære curcuminoid af Gurkemeje

 

"PA-serie af seksten (16) curcumin-afledninger (CURC-D) blev udformet og evalueret for deres antibakterielle/svampedræbende (antimykotikum) aktivitet. POM analyser viste, at lipofilicitet (fedtelskende) og tilstedeværelse af (X-Y) farmakofor-sted (X, Y = O, N) er de vigtigste faktorer, der regulere orienteringen ved bestemmelse af antibakteriel og/svampedræbende aktivitet." - MH. Youssoufi, PK. Sahu, DD. Agarwal, M. Ahmad, M. Messali

 

* Antifungal protein: I molekylærbiologi består proteiner i den antifungale protein-familie af fem antiparallelle beta-strenge, som er stærkt snoet skaber en beta-tønde stabiliseret med fire interne disulfidbroer. Et kationisk (Ion) sted støder op til en hydrofob (vandafvisende) strækning på proteinets overflade kan udgøre et fosfolipid bindingssted.

Fosfolipider eller phospholipider er særlige fedtstoffer der indgår i cellemembraner. De består af alkoholen glycerol [glycerin: C3H8NO3, er en sukkeralkohol med tre hydrofile (vandelskende) hydroxy-grupper (-OH), der er ansvarlige for dens gode vandopløselighed], som er bundet til to fedtsyrer [uforgrenede kæder af carbon-atomer (C) med en carboxylsyre-gruppe (-COOH) i den ene ende] og en fosfatgruppe med esterbindinger. På fosfaten er der yderligere bundet en alkohol (cholin: C5H14 NO+ eller serin: C3H7 NO3) med en ny esterbinding. (AEA - Endocannabinoide 1: C22H37 NO2)

 

De fede syrer (naturligt forekommende fedtsyrer har som regel en kæde af et lige antal carbon-atomer (C), 4-28) danner en hydrofob (vandskyende) hale, mens glycerol, fosfat og den ekstra alkohol danner et hydrofilt (vandsøgende) hoved. På den måde kan membranen på én og samme tid være uigennemtrængelig for opløste stoffer og dog give passage for bestemte stoffer. Der er to essentielle fedtsyrer som mennesker og andre dyr skal indtage for at få et godt helbred, fordi kroppen kræver dem, men ikke kan få dem fra andre fødevarekomponenter. Udtrykket refererer til fedtsyrer der er nødvendige for biologiske processer (på det mikroskopiske plan i cellebiologi og fysiologi: * ArkæerArkebakterier mennesket), og ikke dem, der kun fungerer som brændstoffet som kroppen skal indtage:

 

 

  • linolsyre (LA: C18H32O2), en flerumættet omega-6 fedtsyre, er en carboxylsyre med en 18-carbonkæde og to cis dobbeltbindinger; med den første dobbeltbinding placeret ved det sjette carbonatom fra methyl-ende.

 

*→ THC/CBD (C21H30O2), er en fedtsyre med en 21-carbonkæde

(naturligt forekommende fedtsyrer har som regel en kæde af et lige antal carbon-atomer (C), 4-28)

 

THCA: - - - C22H30O4 : 1-Hydroxy-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromene-2-carboxylsyre

THC-COOH: C21H28O4 : 1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6h-benzo[c]chromene-9-carboxylsyre

Fedtsyrer – hvor R er en alkan i mættede fedtsyrer (ingen dobbeltbindinger mellem de enkelte carbonatomer) og en alken i umættede fedtsyrer. Visse typer af bakterier kan metabolisere alkaner: De foretrækker lige numre carbonkæder, da de er lettere at nedbryde end ulige kæder. De beskytter planten mod vandtab, forhindre udvaskning af vigtige mineraler af regnen, og beskyttelse mod bakterier, svampe og skadelige insekter. Carbon-kæderne i plante-alkaner er normalt ulige, mellem syvogtyve og treogtredive kulstof/carbon-(C)-atomer i længden, og er lavet af planterne ved decarboxylering af lige numre fedtsyrer.

 

Ikke-proteinogene aminosyrer: eller unaturlige aminosyrer er dem, der ikke kodes naturligt eller findes i den genetiske kode af organismer. Trods anvendelse af kun 23 aminosyrer (21 i eukaryoter) af det translationelle maskineri til at samle proteiner (proteinogene/standard aminosyrer), er over 140 naturlige aminosyrer kendte og tusindvis af flere kombinationer er mulig. Adskillige ikke-proteinogeniske aminosyrer er bemærkelsesværdige, fordi de er:

 

Teknisk er enhver organisk forbindelse med en amin (-NH2) og en carboxylsyre (-COOH) funktionel gruppe en aminosyre. De proteinholdige aminosyrer er lille delmængde af denne gruppe, der besidder centrale carbonatom (α- eller 2-), der bærer en aminogruppe, en carboxyl-gruppe, en sidekæde og en α-hydrogen levo konformation. Ligekædede aminosyrer er rapporteret at danne meget stabile alfa spiraler ved en helix-stabiliserende hydrofob interaktion → Homonorleucine (n-Pentyl side-kæde)

 

 

11-COOH-THC har ikke nogen psykoaktive virkninger i sig selv, men har en rolle i analgetiske (smertestillende) og antiinflammatoriske virkninger af cannabis, og er blevet vist at moderere virkningerne (antagonist) af THC, ved oplagring i fedtvæv, som kan hjælpe med at forklare forskellen i subjektive virkninger konstateret mellem lejlighedsvise og regelmæssige brugere af cannabis.

 

THC-COOH: C21H28O4 : 1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6h-benzo[c]chromene-9-carboxylsyre

 

 

Curcumin C21H20O6 er det primære curcuminoid af Gurkemeje, som er et medlem af ingefær familien (Zingiberaceae). Gurkemeje's to andre curcuminoider er des-methoxy-curcumin (C20H18O5) og bis-des-methoxy-curcumin (C19H16O4). Curcuminoider er naturlige fenoler, der er ansvarlige for den gule farve af gurkemeje. Curcumin kan eksistere i adskillige tautomere former, herunder en 1,3-di-keto form, og to tilsvarende enol-former. Enol-formen er mere energisk stabil i den faste fase og i opløsning. Enol-formen er alkener med en hydroxylgruppe (-OH) fastgjort til en af de carbonatomer, der udgør dobbeltbindingen. En hydroxylgruppe bundet kovalent til carbonatomet af en carbonylgruppe (-C=O) frembringer en carboxyl-gruppe (-COOH), som er den definerende gruppe af en carboxylsyre.

 

Hvilket bringer dykket til den konklusion, at en blanding med plante-cannabinoider fra cannabis planten ville gøre det/curcumin-afledninger af Gurkemeje en meget nyttig medicin med længerevarende enol-stabil antibakteriel og/svampedræbende aktivitet.

 

* Tetrahydrocannabinol syre (THCA, 2-COOH-THC: C22H30O4), og Cannabidiol syre (CBDA: C22H30O4) er nogle af de biosyntetiske forløbere for tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og Cannabidiol (CBD: C21H30O2) etc, nogle af de farmakologiske og psykisk aktive komponenter i cannabis, hvoraf THC, i sin rene form uden andre cannabinoider til at holde psykoaktivit nede/antagonisere, er den med overvejende størst psykoaktivitet dvs aktivering/agonist af cannabinoid receptor 1 (CB1) i hjernen. THCA og CBDA findes i variable mængder i frisk, utørret cannabis, men decarboxyleres gradvist til THC med tørring, og især under intens opvarmning, såsom når cannabis er røget. Mens THCA/CBDA ikke har psykoaktive virkninger, har det antiinflammatoriske og neuro-beskyttende effekter.

 

Tetrahydrocannabinol syre [THCA, 2-COOH-THC: C22H30O4, aromatisk polyketid - LMPK13120003] og Cannabidiol syre [CBDA: C22H30O4, aromatisk polyketid - LMPK13120003] i planten - lagring og varme (i kroppen): decarboxylering → THC/CBD (C21H30O2) - oxidation → THC/CBD-OH/hydroxyl (C21H30O3) - oxidation og gen-carboxylering → *11-nor-9-carboxyl-Delta (9)-THC/THC-COOH (C21H28O4) → β-oxidation eller beta-oxidation betegner nedbrydningen af fedtsyrer gennem trinvis fraspaltning af acetyl (C2H3O) coenzym A (acetyl-CoA). Navnet kommer af at fraspaltningen sker mellem fedtsyrens 2. og 3. carbonatom regnet fra enden med carboxylsyren. Fedtsyre-kæder med et ulige antal carbonatomer (C) er oxideret på samme måde som lige nummererede kæder, men slutprodukterne er propionyl-CoA og acetyl-CoA, en vigtig molekyle i metabolisme der anvendes i mange biokemiske reaktioner. Det er benævnt "Hub af stofskiftet." Dets vigtigste funktion er at formidle carbon-atomer i acetyl gruppen til den citronsyrecyklus (Krebs cyklus), der skal oxideres til energiproduktion. Hvis der nedbrydes meget fedtsyre, kan leveren alternativt omdanne acetyl-CoA til ketonlegemer, bl.a. acetoacetat.(C4H6O3). Ketonlegemer kan forbrændes i væv uden for leveren, og specielt under længerevarende faste kan de komme til at dække en betragtelig del af kroppens energibehov. Således kan hjernen eksempelvis nå op på at hente 75 % af sin energi fra omsætningen af acetoacetat.

 

----- -----

 

Cannabinoid Profiler af THC (C21H30O2 - lipidomæner), THCA (C22H30O4), THCV (C19H26O2),

CBD (C21H30O2), CBG (C21H32O2) CBN (C21H26O2), CBC (C21H30O2) & Terpener

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Cellulær respiration, for eksempel, er oxidationen af glukose (C6H12O6) til CO2 og reduktion af oxygen (O) til vand.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

Bragt til dig af SC Laboratories og WeedMaps.tv i Californien

 

Udgivet den 20 maj 2013

 

 

 

* Ved at kriminalisere cannabis har aromatiske plantearter hovedsagelig fået rollen til at skjule syntetiske cannabinoider, og dermed fungerer de snarere som en "grøn indgang" end som reelle lægemidler. Herfor foreslås en tværfaglig tilgang som metode til identifikation af urte-blandinger af usikker sammensætning, der nu, derfor, er almindeligt markedsført i "headshops" og på internettet, og udgør en alvorlig fare for folkesundheden. - Smart drugs: green shuttle or real drug? - Int J Legal Med. 2013 Nov;127(6):1109-23.

 

 

KONKLUSION OG KONSEKVENSER:

Disse resultater er relevante for de analgetiske, anti-inflammatoriske og anti-cancer-virkninger af cannabinoider og Cannabisekstrakter.

 

RuBisCO er desuden det mest almindelige protein i bladene, og det kan tilmed være det mest almindeligt forekommende protein i verden, da planter udgør mere end 99 % af Jordens biomasse. I bevidstheden om stoffets vigtige rolle i biosfæren, er der bestræbelser i gang på at genmanipulere dyrkede afgrøder, sådan at de får et mere effektivt RuBisCO

 

* 2013 - Analyse af THCA syntase genekspression i cannabis: en foreløbig undersøgelse af real-time kvantitativ PCR - Forensic Sci Int. 2013 Sep 10;231(1-3):208-12

 

I denne udgivelse beskriver vi analyser udført af Real-Time Reverse-transkriptase Polymerasekædereaktion (real-time RT-PCR) på RNA af 12 prøver, der er udført for retsmedicinske formål til at undersøge en sammenhæng mellem tetrahydrocannabinol (THC) koncentration i cannabis og tetrahydrocannabinol-syntase (THCAS) genekspression. Prøver blev opnået fra en eksperimentel dyrkning af frø fra angivet potens Cannabis sort og fra beslaglæggelser. Rubisco-genet og 26S ribosomale RNA-gen blev brugt som interne kontrol-gener for deres konstante udtryk og stabilitet. Som resultater fandt vi mindre genekspression i prøver fra blade af unge planter. Endvidere har vi, ved sammenstillings resultater for cannabis prøver med lignende karakteristika, fundet et øget relativ udtryk i prøver med den højeste andel af THC fra beslaglagte prøver og voksne planter.

 

 

 

Besiddelse af marihuana i Trinidad og Tobago

En person fundet at have marihuana i hans/hendes besiddelse er skyldig i en lovovertrædelse, og hæfter på summarisk domfældelse (i Byretten) til en bøde$ 25.000 (151.250 DKK) og til fængsel i fem år. Ved domfældelse af anklageskriftet (i landsretten), sådan person straffes med bøde på $ 50.000 (302.500 DKK) og til fængsel i fem år, men ikke over 10 år.

 

Besiddelse af marihuana med henblik på salg er også en alvorlig forbrydelse. Handel refererer til salg og distribution af ulovlige stoffer. Hvis du er fundet med mere end et kilo marihuana, er dette klassificeret som besiddelse med henblik på handel/salg, medmindre du kan bevise andet. Ved domfældelse af anklageskriftet, er bøden $100.000, (605.000 DKK) eller hvor der er bevis på gade-værdien af stoffet/​​lægemidlet vil det være tre gange gadeværdien, uanset hvilken værdi er større, plus fængsel i 25 år til livstid.

 

At blive fundet i besiddelse af ethvert farligt stof i alle skoleområder eller inden for 500 meter fra en skole anses for besiddelse med henblik på handel, medmindre det modsatte kan bevises af tiltalte. "Skole-områder" omfatter grunde og bygninger til en skole, gymnasium, universitet eller en anden uddannelsesinstitution, der kan omfatte bygninger, sportspladser eller andre lokaliteter i nærheden af ​​eller i umiddelbar område af institutionen.

 

Bøden for denne overtrædelse er $ 100,000 ved domfældelse af tiltale, eller hvor der er bevis på gade-værdien af ​stoffet/​lægemidlet vil det være tre gange gadens værdi, uanset hvilken værdi er større, foruden en fængselstraf i 35 år til livstid.

 

Hvis en person beboer, kontrollerer eller er i enhver bygning, rum, køretøjet eller indelukke eller sted, hvor marihuana er fundet, vil denne person blive tiltalt for besiddelse, medmindre de kan bevise, at det var der uden deres vidende eller samtykke. Politifolk, der har rimelig grund til at formode, at marihuana er holdt eller skjult i sådanne lokaler eller køretøj har magt til at søge (dag eller nat) det pågældende område. En kendelse fra en dommer kan fås til at udføre denne søgning.

 

Ovenstående sanktioner er den maksimale rækkevidde, og er skønsmæssigt baseret på mængden af stoffet fundet i besiddelse sammen med tidligere domme og andre overvejelser landsretsdommeren eller underretsdommeren kan overveje for strafudmåling.

 

 

 

Gennembrud i Tobago rekord narkotika-razzia

Kanal 5 Nyheder har bekræftet, at fremskridt er gjort i hvad der menes at være den største narkotika-fangst i øens historie. En kilde tæt på vores newsroom, har bekræftet, at de to mænd, der flygtede scenen sidste tirsdag efter at være stoppet i en vejspærring, er blevet identificeret og anholdelsesordre er siden blevet udstedt for duoen.

 

Udgivet den 18 Juni, 2013

 

 

Medlemmer af Sangre Grande politistyrken konfiskerede marihuana til et beløb på over $250.000 (1.512.500 DKK) fredag ​​aften i Turure Skoven.

 

Øvelsen, som var koordineret af Snr Overbetjent Derrick Trim og ledet af ASP Neville Sankar og omfattede Cpl Nicholas Vialva PC'er Kaseeb David, Rishi Manna, Rishi Solazano, Keerai, Ryan Payne og WPCS Alicia Guerra Kerr og Stacy Brooks, tog officererne omkring en halv mil (8 km) ind i Turure Skoven.

 

Ved omkring kl. 16:45, observerede politifolkene en mand der passede sin marihuana-plantage. Betjentene gjorde deres tilstedeværelse kendt ved at råbe "politi".

 

Den enlige mand blev anholdt og en yderligere søgning førte betjentene til opdagelsen af ​​mere end 4,5 kg tilberedt marihuana. Betjentene fandt også omkring 115 marihuana-planter dyrket i 35 spande.

 

Da manden blev spurgt om dyrkning af marihuana i spandene, fortalte han politiet, det var hans pryd-urter med behov for lidt eller ingen pleje.

 

 

Den 33-årige arbejdsmand fra Turure forventes at blive ført for en Sangre Grande dommer i dag.

 

 

----- -----

 

 

Cannabinoider spille en vigtig rolle i aktivitets-afhængige ændringer i synaptisk aktivitet og kan blande sig i flere hjernefunktioner, herunder reaktioner på aversiv stimuli. (adfærdsmæssige reaktioner fremkaldt af straffet stimuli). Regionerne som har ansvaret for deres virkninger, er imidlertid stadig uklart.

 

Cannabinoid type 1 (CB1) receptorer er vidt udbredt i det centrale nervesystem (CNS) og er til stede i periaqueductal grå (PAG), en midthjerne-struktur tæt involveret i reaktioner involveret i reaktioner på afskræknings [ubehagelige stimuli, der inducerer ændringer i adfærd gennem straf] tilstande. I overensstemmelse hermed, øger udsættelse for stressende stimuli de endocannabinoide (eCB) niveauer i PAG, og lokal administration af CB1 agonister (binder sig til denne receptor) eller stoffer, der formidler eCB neurotransmission producerer anti-nociceptive og anti-aversive effekter.

 

For at undersøge, om disse stoffer også ville blande sig i dyremodeller, der er følsomme over for anxiolytisk (panikdæmpende eller angstdæmpende) medicin, verificerede vi svarene på intra-PAG injektion af CB1-agonister i rotter indgivet til den forhøjede kryds-labyrint, Vogel straffet slikke-test [→ mediale præfrontale cortex og cannabinoider - anxiolytisk] eller kontekstuelle aversiv konditionering model.

 

Stofferne inducerede anxiolytisk-lignende effekter ("opløser" nervøsitet) i alle test. Det samme blev observeret med forbigående receptor potentielle vanilloid type 1 (TRPV1) antagonist capsazepine (blokerer den smertefulde følelse af varme) og med cannabidiol, en ikke-psykotomimetisk plante-cannabinoid der producerer angstdæmpende-lignende effekter efter systemisk administration hos mennesker og forsøgsdyr.

 

Disse resultater tyder, derfor, på, at PAG kan være et vigtigt sted for anti-aversive effekter [ikke-stærk modvilje mod nogen el. noget] af cannabinoider.

 

Department of Pharmacology, School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Avenida Bandeirantes 3900, 14049900 Ribeirão Preto, SP, Brazil

 

 

 

Cannabinoid receptor agonisten, WIN 55,212-2, [C27H26N2O3, en aminoalkylindole-afledning, der producerer de samme virkninger af cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) via CB1-receptoren, men har en helt anden kemisk struktur] øger ekstracellulære [uden for cellen] *noradrenalin-(C8H11O3)-niveauer (NE) i rotte frontal kortex under basale betingelser, sandsynligvis via *desensibilisering af hæmmende α2-adrenergen (α2-AR) receptorer på noradrenalin terminaler. Her blev virkningen af WIN 55,212-2 på stress-induceret noradrenalin-frigivelse vurderet i den mediale præfrontale cortex (mPFC), hos voksne Sprague-Dawley rotter under anvendelse af in vivo mikrodialyse.

 

Interessant, stress eksponering [Betjentene gjorde deres tilstedeværelse kendt ved at råbe "politi"; fængsel i 25 år til livstid] forhindrede desensibilisering af α2-AR medierede responser produceret af en historie af cannabinoid eksponering. Sammen viser disse data at den stress-afhængige natur af cannabinoide interaktioner sker via både præ-(øverste) og post (nederste)-synaptiske AR'er (adrenerge receptorer -OH). [DSI og retrograd signalering for dummies].

 

Sammenfattende indikere mikrodialyse data, at cannabinoider bremser stress-induceret cortical NE efflux [udstrømning: fra det intracellulære rum til det ekstracellulære rum]. Elektrofysiologiske data indikerer, at cannabinoider også holder kortikal celle-uro under basale betingelser nede.

 

Samlet set er cannabinoider beskyttende på NE-systemet og kortikal ophidselse, men stress kan afspore denne beskyttende virkning, potentielt bidrage til stress-relaterede psykopatologi. Disse data kan føjes til de voksende beviser for komplekse, stress-afhængig modulering af mono-aminerge systemer af cannabinoider og støtter den potentielle anvendelse af cannabinoider til behandling af stress-induceret noradrenerg dysfunktion. (Cannabinoider og stress).

 

*Noradrenalin (C8H11O3) frigives, når en masse af fysiologiske ændringer aktiveres af en stressende begivenhed. En af de vigtigste funktioner af noradrenalin er også dens rolle som en neurotransmitter frigivet fra sympatiske neuroner/nervesystem [Regulere kroppens ubevidste handlinger. Det sympatiske nervesystem primære proces er at stimulere kroppens kamp-eller-flugt reaktion. Det er imidlertid konstant aktiv på et grundlæggende niveau for at opretholde homeostase] til at påvirke hjertet. En stigning i noradrenalin fra det sympatiske nervesystem øger hastigheden af sammentrækninger i hjertet [→ Svedende os høj, arrestere medborgere for at "motionere" deres individuelle ECS ved at modulere deres helbred med urte cannabinoider], hvor direkte stigende puls, udløser frigivelsen af glukose (C6H12O6) fra energilagre, og øger blodgennemstrømningen til skeletmuskulaturen, samt øger hjernens ilt-(O)-forsyning.

 

* Desensibilisering i psykologi, er desensibilisering (ufølsomhed) defineret som den formindskede følelsesmæssige respons til en negativ eller afskrækningsmiddel-stimulus efter gentagen eksponering for det. Desensibilisering er en proces, primært til at hjælpe enkeltpersoner aflære fobier og angst og blev udviklet af psykolog Mary Cover Jones.

 

Til medicinske formål, er desensibilisering en metode til at reducere eller eliminere en organismes negative reaktion på et stof eller stimulus. Og er en måde at hjælpe kroppen tilvænner sig til den fulde dosis og for at undgå en allergiske reaktion.

 

Department of Neuroscience, Farber Institute for Neurosciences, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA 19107

 

----- -----

 

Baggrund: Trods sin stigende forekomst og accept i den almindelige befolkning, fortsætter cannabisbrugen at være anset som en afvigende aktivitet i mange sammenhænge. Men lidt er kendt om, hvordan stigmatisering forbundet med cannabisbrug berører enkeltpersoner, der bruger cannabis til terapeutiske formål (CTP), og hvilke strategier disse personer bruger til at administrere stigmatiseringen der er forbundet. Formålet med denne Canadiske undersøgelse var at beskrive brugernes opfattelse af og reaktioner på stigmatiseringen knyttet til at bruge CTP.

 

Metoder: Tre og Tyve (23) personer, der brugte CTP for en række sundhedsproblemer deltog i semi-strukturerede interviews. Transskriberede data blev analyseret ved hjælp af en induktiv tilgang og komparative strategier til at udforske deltagernes opfattelse af CTP og udpege temaer.

 

Resultater: Deltagernes erfaringer med stigmatisering var relateret til de negative synspunkter af cannabis som et rekreativ (fritidsaktivitets-brugt) stof, de nuværende strafferetlige sanktioner i forbindelse med cannabisbrug, og brugen af cannabis i forbindelse med stigmatiserende sårbarhed (relateret til eksisterende sygdom og handicap). Strategier til håndtering af den resulterende stigmatisering af at bruge CTP inkluderede: holde CTP "undercover/hemmeligt"; uddanne dem der ikke billiger eller forstår CTP brug; og bruge cannabis ansvarligt.

 

Konklusioner: Ved at forstå, hvordan individer opfatter og reagerer på stigmatisering kan oplyse udvikling af strategier, der tager sigte på at mindske stigmatisering forbundet med brugen af ​​CTP og derved påkalde og addressere de barrierer, som dem der bruger denne medicin, står over for.

 

Samtidig med den stigende anvendelse som et ulovligt rekreativ stof har et stigende antal undersøgelser fremhævet de medicinske fordele ved cannabis til forskellige sundhedsmæssige betingelser. I 2001 skabte den Canadiske regering officielt et medicinsk cannabis-program til at godkende besiddelse, produktion og distribution af cannabis til terapeutiske formål (CTP) for personer der opfylder bestemte kriterier. Ikke desto mindre har forskerne rapporterer, at cannabisbrugen fortsat ses som afvigende og CTP-brugere oplever stigmatisering forbundet med anvendelsen af cannabis, især fra myndigheder såsom arbejdsgivere, udlejere og retshåndhævelse. Målet med denne undersøgelse var at beskrive brugernes opfattelse af og reaktioner på denne stigmatisering de oplever i forbindelse med CTP for at give et grundlag for at udvikle strategier til at reducere stigmatiseringen og støtte CTP-brugere i deres brug af denne medicin. [se evt. stigmatisering på højt plan i Danmark]

 

At blive licenserede brugere gennem MMAD Health Canada-programmet har bidraget til at mindske noget af den relaterede stress og opfattede stigmatisering af CTP-brug og bemyndiget dem til at forbedre deres generelle sundhed. Andre forfattere har rapporteret, at de sociale og juridiske problemer har motivere nogle individer til at skjule deres CTP-brug og undgå afsløring over for nærmeste familiemedlemmer. Når CTP-brugere mødtes med misbilligelse fra familiemedlemmer, rapporterede de, at det var ofte var baseret på bekymring over de juridiske konsekvenser af CTP-brug og de potentielle negative helbredseffekter og afhængighed... er den terapeutiske værdi af cannabinoider for høj til at blive sat til side.

 

Talrige sygdomme, såsom anorexia, opkastning, smerte, inflammation, multipel sklerose, neurodegenerative lidelser (Parkinsons sygdom, Huntingtons sygdom, Tourettes syndrom, Alzheimers sygdom), epilepsi, glaukom, osteoporose, skizofreni, cardiovaskulære lidelser, cancer, fedme og metabolisk syndrom-relaterede lidelser, for blot at nævne et par stykker, er i behandling eller har potentiale til at blive behandlet af cannabinoid agonister/antagonister/cannabinoid-relaterede forbindelser.

 

I betragtning af den meget lave toksicitet og generelt godartede bivirkninger af denne gruppe forbindelser, negligerer eller benægte deres kliniske potentiale er uacceptabelt - i stedet, vi skal arbejde på at udvikle mere selektive cannabinoid receptor agonister/antagonister og beslægtede forbindelser, som samt på nye lægemidler af denne familie med bedre selektivitet, distributionsmønstre, og farmakokinetik, og - i tilfælde, hvor det er umuligt at adskille den ønskede kliniske virkning og dens psykoaktivitet - bare at overvåge disse "bivirkninger" omhyggeligt. - Cannabinoider i sundhed og sygdom af Natalya M. Kogan, Medicinal Chemistry and Natural Products Dept, Pharmacy School, Ein-Kerem Medical Campus, the Hebrew University of Jerusalem, Israel; Raphael Mechoulam, PhD

 

School of Nursing, Faculty of Health and Social Development, University of British Columbia’s Okanagan campus, Kelowna, BC, V1V 1V7, Canada. And others

 

...Og flere i befolkningen kæmper nu for frigivelsen af planten som forfædrene bragte med fra hjemegnen i Afrika og for alle indvandrernes kulturelle arv, for øernes og befolkningens fremtid og bedste, som en billig essentiel og samtidig vigtig CO2-opsugende afgrøde, som nogen med tiden vil erfare, kan være nødvendig.

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

Lande i Caribien, er det tid til at legalise Marihuana

28. marts 2014 - Dinafem

Selv om der ikke er en enstemmig holdning til afkriminalisering af marihuana, er der mange Caribiske politikere, der ikke er villige til at sidde passivt mens deres Amerikanske naboer skære cannabis-kagen. På topmødet, som det Caribiske Fællesskab (CARICOM) i sidste uge, blev spørgsmålet behandlet på grundlag af en rapport, der opfordrer de 15 medlemsstater for at tage positioner på et væsentligt gavnlig industri.

 

Guvernør Quinn underskriver lovforslag der legaliserer medicinsk marihuana

 

Illinois er nu den enogtyvende stat til at legalisere medicinsk marihuana. Guvernør Pat Quinn underskrev lovgivning på University of Chicago. Det fireårige forsøgs-program vil være det strengeste i landet. Ifølge den nye lov kan en patient ikke ordineres mere end 2,5 ounces (70,9 gram) marihuana over to uger.

 

Den ordinerende læge skal have en forudgående løbende samarbejde med patienten, og lægen skal finde, at patienten har en af ​​et par dusin kroniske sygdomme som kræft, AIDS eller dissemineret sklerose (MS). Patienterne vil have lov til at købe marihuana fra en af ​​60 dispenserings-centre i hele staten, og vil ikke få lov til lovligt at dyrke deres egen.

Udgivet den 2. august 2013

Det Caribiske Fællesskab (CARICOM)

 

 

Mens immobilitet pålægges denne side af Atlanten, og ingen politisk leder synes villige til at løfte en finger for at tilpasse legalisering til de aktuelle skiftende tider for så vidt som hvad marihuana-brug angår, fortsætter vores Amerikanske naboer langs stien mod marihuana legalisering. Afkriminalisering af terapeutisk anvendelse forskellige steder i USA har givet næring til dem, der talte om fordelene, både medicinske og økonomiske, som denne plante kan tilbyde borgerne fra den sydlige del af kontinentet.

 

Nu Mellem- og Sydamerikanske myndigheder synes klar til at foretage et træk for at begynde at drage fordel af dette marked, med et nedlagt veto i så mange år, og som har så mange fordele at byde på.

 

Efter de seneste bevægelser i lande som Mexico og Argentina, ønskede staterne, der udgør det Caribiske Fællesskab (CARICOM) ikke at blive efterladt og medtog dette emne på dagsordenen for topmødet på det 17. og 18. marts 2014 i *San Vicente og Grenadinerne.

 

Denne sidste september Kamla Persad-Bissessar, den nuværendeden samt syvende Premierminister for Republikken Trinidad og Tobago, og på det tidspunkt midlertidigt formand for Caricom, beordrede Generalsekretæren for denne organisation til at udarbejde en rapport, der adresserede den fordel marihuana-legalisering kunne indebære for regionen. Allerede inden da, advarede Præsidenten for San Vicente, Ralph Gonsalves sine landsmænd om at det haster med at træffe foranstaltninger til at komme på toget, før det starter [eller er for sent].

 

"Jo længere vi venter med at behandle dette spørgsmål på et regionalt plan, "jo mere vil vi udsætter den uundgåelige legalisering af terapeutisk marihuana", siger Gonsalves i et brev, han sendte til Persad-Bissessar. I brevet, advarede den nuværende midlertidige Præsident for Caricom om, at USA allerede var "kilometer forud for andre lande" i legitimering, kultur, forskning, produktion og distribution af farmaceutiske produkter og kosmetik, og opfordrede sine partnere i området til at træffe foranstaltninger, og alt dette endda før den legale rekreative brug af marihuana var trådt i kraft i stater som Washington og Colorado...


2 stater i USA tillader nu, også, den rekreative marihuana-brug og salg til voksne -

 

 

Som et resultat af denne insisteren begyndte Det Caribiske Fællesskab at arbejde for at gennemføre forskning, der indsamlede udtalelserne fra de forskellige lande i regionen om cannabis-afkriminalisering. De ansvarlige for denne undersøgelse fremlagde resultaterne af deres arbejde på topmødet i sidste uge.

 

Rapporten faldt i hænderne på Associated Press Nyhedsagentur før begivenheden fandt sted, det er derfor, vi hørte ud af deres resultater før mødet, som bekræftes, hvad andre allerede havde forudsagt: Det anbefales, at medlemmerne af Caricom i fællesskab udnytter de medicinske egenskaber af cannabis og udnytte dets potentiale på dette område for at opnå større udbytte af en eventuel multi-million dollar industri.

 

Trods mange lederes frygt for den offentlige mening i deres respektive lande, har pres fra regeringer som Jamaica, som allerede har meddelt, at den vil foretage lovændringer i 2014 for at give mere frihed til at 'ganja' rygere, har flyttet nogle af regionens politikere til at tage handling. Så under topmødet besluttede CARICOM-landende at overlade opgaven med at undersøge spørgsmålet nærmere til Regional Kommission og derved blive termometeret med ansvaret for at måle, hvad flertallet af borgerne mener i denne henseende.

 

Men uanset hvor meget fortalerne for afkriminalisering har fokuseret debatten om medicinsk forbrug og forskningen med denne plante, og har fremhævet de enorme økonomiske fordele, der kan opnås, er flere politiske ledere stadig overdrevet bekymret og føler megen afsky og modvilje over noget som helst, der har at gøre med cannabis/cannabinoid-indtagelse.

 

Som det fremgår af rapporten, som var udgangspunktet for at tage fat på debatten, "regionen måske ønsker at udforske kommercielle fordele, der kommer fra denne potentielt multi-million industri, som omfatter forskning og udvikling, samt fremstilling af produkter relateret til medicinsk marihuana".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - TRP-kanal-cannabinoid-receptorer i hud sensation, homeostase, og inflammation. ACS Chem Neurosci. 2014 Nov 19;5(11):1107-16.

 

I huden er cannabinoide lipider, også af endogen eller exogen oprindelse, i stand til at regulere mange sensoriske, homøostatiske og inflammatoriske begivenheder. Selv om mange af disse effekter formidles af metabotropiske cannabinoid-receptorer, har en voksende dokumentation vist, at flere medlemmer af den transient receptor potentiale (TRP) ionkanal familie kan fungere som "ionotropiske cannabinoid-receptorer". Desuden er mange af de samme TRP-kanaler tæt involveret i kutane processer, der omfatter indledning af smerte, temperatur (varmeregulering) og kløe-opfattelse/fornemmelse, opretholdelse af epidermal homeostase, reguleringen af hårsækkene og talgkirtler, og modulering af dermatitis. Ionotropiske cannabinoidreceptorer repræsenterer derfor potentielt attraktive mål for den terapeutiske anvendelse af cannabinoider til behandling sensoriske og dermatologiske sygdomme. Desuden har samspillet mellem neuroner og andre celletyper, der er medieret af kutane ionotropiske cannabinoidreceptorer, tendens til at blive gendannet under fysiologiske og patofysiologiske processer i centralnervesystemet og andre steder, hvilket gør huden en ideel ramme til at dissekere generelle kompleksiteter af cannabinoid-signalering.

 

Departments of Neurosurgery, Biological Chemistry, and Neuroscience, Neurosurgery Pain Research Institute, Center for Sensory Biology, Johns Hopkins School of Medicine, 725 N. Wolfe St., Baltimore, Maryland 21205, United States.

 

Tilhængere og modstandere har indset, at det er på tide at løse dette problem. Og mens mange er tilbageholdende med at finde en løsning, kan tilhængere af legalisering være glade for i det mindste at have sat den bureaukratiske maskine i bevægelse. Vi vil se, om de caribiske myndigheder endelig vil følge rapportens resultater og tage tyren ved hornene, som kunne være et vigtigt vendepunkt på vejen af cannabis-legalisering, ikke blot på den anden side af Atlanten, men globalt. Det er på tide.

 

 

Den svingende variabilitet af de globale temperaturer skaber ofte debat om hvor alvorligt, vi skal tage klimaforandringerne. Men inden for 35 år vil selv de laveste månedlige dyk i temperaturerne være varmere end vi har oplevet i de sidste 150 år, ifølge en massiv analyse af alle klimamodeller i 2013. Troperne vil være den første til at overskride grænserne for historiske ekstremer og opleve en usvækket hedebølge, [stigende vandstand i havet] der truer den biologiske mangfoldighed og stærkt befolkede lande med færrest ressourcer til at tilpasse sig.

 

"Resultaterne chokerede os. Uanset scenariet vil ændringer komme snart, "siger ledende forfatter Mora. "Inden for min generation, uanset klima vi var vant til, vil det være en saga blot".

 

Forskerne beregnede indekset for yderligere variabler, herunder fordampning, nedbør og havoverflade-temperatur og pH. Når man ser på havoverfladens pH, indikerer indekset, at vi overgik grænserne for historiske yderpunkter i 2008. Dette er i overensstemmelse med andre nylige undersøgelser, og kan forklares ved det faktum, at havets pH har en smal vifte af historiske foranderlighed og fordi havet har absorberet en betydelig brøkdel af det menneskeskabte forårsaget CO2-udslip.

 

Undersøgelsen fandt, at den overordnede globale effekten af ​​klimaændringer på biodiversiteten vil forekomme ikke blot som et resultat af de største absolutte ændring ved polerne, men også, måske mere presserende, fra små, men hurtige ændringer i troperne.

 

Tropiske arter er ikke vant til klimavariationer og er derfor mere sårbare over for relativt små ændringer. Troperne holder verdens største mangfoldighed af marine og terrestriske arter og vil opleve hidtil usete klimaer omkring 10 år tidligere end noget andet sted på Jorden.

 

I overvejende udviklingslande, bor over en milliard mennesker under et optimistisk scenario, og fem milliarder under et business-as-usual-scenarie, i områder, der vil opleve ekstreme klimaer før 2050. Det giver anledning til bekymring for ændringer i udbud af mad og vand, menneskers sundhed, større spredning af smitsomme sygdomme, varmestress, konflikter og udfordringer for økonomier.

 

"Vores resultater tyder på, at de lande der først bliver påvirket af hidtil usete klimaer, er dem med den mindste kapacitet til at reagere," siger medforfatter Ryan Longman.

 

"Ironisk nok, det er de lande, der er mindst ansvarlige for klimaændringerne i første omgang."

 

Undersøgelsen viser, at ethvert fremskridt til at bremse igangværende klimaændringer vil kræve en større indsats fra de udviklede lande til at reducere emissionerne, men også mere omfattende finansiering af sociale og bevarelsesprogrammer i udviklingslandene for at minimere virkningerne af klimaændringerne. Jo længere vi venter, jo sværere vil afhjælpning blive.

 

"Forskere har gentagne gange advaret om klimaændringer og de sandsynlige virkninger for biodiversitet og mennesker," siger Mora.

 

"Vores undersøgelse viser, at sådanne ændringer allerede er over os. Disse resultater bør ikke være grund til at give op. I stedet bør de opfordre os til at nedbringe emissionerne og bremse hastigheden af ​​klima-forandringen. Dette kan købe tid for arter, økosystemer, og os selv til at tilpasse sig de kommende ændringer. " - University of Hawaii System

Forskerne beregnede indekset for yderligere variabler, herunder fordampning, nedbør og havoverflade-temperatur og pH.

Når man ser på havoverfladens pH, indikerer indekset, at vi overgik grænserne for historiske yderpunkter i 2008.

Dette er i overensstemmelse med andre nylige undersøgelser, og kan forklares ved det faktum, at havets pH har en smal vifte af historiske foranderlighed og fordi havet har absorberet en betydelig brøkdel af det menneskeskabte forårsaget CO2-udslip.

 

Siden starten af industrialiseringen er der sket fald i havenes pH, dvs. at der er sket en øget forsuring. Omkring 30-40% af den tilsatte CO2 absorberes af oceanerne, danner kulsyre og sænker pH (nu under 8,1) gennem en proces, der kaldes havforsuring. PH forventes at nå 7,7 (svarende til en 3 gange stigning i hydrogen-ion-koncentration) i år 2100, hvilket er en betydelig ændring i et århundrede. Hydrosfæren står i ligevægt med atmosfæren, specielt hvad angår kuldioxid (kultveilte), og mellem en tredjedel og halvdelen af den menneskeskabte kuldioxid-udledning ender i verdenshavene og forårsager forsuringen. Forsuringen forventes at spille en stor rolle for mange havlevende organismer, da livet er knyttet til snævre pH-intervaller. Forsuringen vil gøre det vanskeligere at danne og bevare skaller, exoskeletter og andre hårde dele af calciumcarbonat. Dyr og planter der vil blive berørt af forsuringen er kalkflagellater (nanoplankton), koraller, foraminiferer, pighuder, krebsdyr og bløddyr.

 

----- -----

 

Stamme-jægerne og Trinidad & St. Vincent ekspedition

Rejs med Arjan Roskam, en cannabis-frø sælger og grundlægger af The Green House coffeeshops og Green House Seed Company i Amsterdam, Holland og resten af holdet fra Stamme-jægerne på en Trinidad & St. Vincent ekspedition og oplev omgivelserne for regionen som kunne være et vigtigt vendepunkt på vejen af cannabis-legalisering, ikke blot på den anden side af Atlanten, men globalt. Det er på tide.

 

 

 

Store marihuana-farme, som den synlige i midten af ​​dette billede, er almindelige i St. Vincent. Saint Vincent og Grenadinerne har mere end 300 hektar dyrket areal af marihuana, ifølge Udenrigsministeriet, baseret på oplysninger fra lokale embedsmænd.

 

Vincent-embedsmænd anslår, at 30 procent af indenlandske "stofmisbrugere" bruger cannabis, mens kun to procent gør brug af kokain (C17H21NO4), ifølge udenrigsministeriet.

 

 

Syv dage efter METH, et tidspunkt, hvor både dopamin-niveauer og tætheden af dopamin-transportører i limbiske forhjerne blev nedsat, var CB1-receptor-tæthed og aktivitet uændret, men 2-AG-(C23 H38 O4)-niveauer blev forøget. [Δ9-tetrahydrocannabinol forhindrer methamfetamininduceret neurotoksicitet]. På samme tidspunkt blev MAGL aktivitet reduceret [enzym der nedbryder 2-AG blev sænket] - Departamento de Farmacologia, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spanien

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forhindrer methamfetamininduceret neurotoksicitet og øgede forbrug af og præference for ethanol (C2 H6 O) af mus etc. også behandlet med neurotoksiske doser af metamfetamin (C10H15N) fremkaldt af 2-AG: C23 H38 O4 behov og aktivering af CB1-receptoren.

 

  • Videnskab/Dyr: Anandamide reducerer tilbagefald til kokain-afhængighed

Anandamid nedsætter kokain-søgende adfærd og stress-induceret tilbagefald i kokain-afhængige rotter tyder på, at stimulering af endocannabinoider "kunne være nyttigt til at forhindre tilbagefald til kokain-afhængighed."

University of Poitiers, Frankrig.

Chauvet C, et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014 December 5.

 

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

Udgivet den 20. juni 2012

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved