Elektrochok og depression

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

samt forståelse af emnet

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

En borgers fortælling om cannabinoider til forebyggende og behandlende hjælp

mod depression, frem for elektrochok og antidepressiva.

 

 

 

 

 

 

 

"Electro Convulsive Therapy" – "elektrisk udløst krampe-behandling" – elektrochok (ETC), bruges til behandling af svær (livstruende) depression, delirium og mani, samt i sjældne tilfælde svær, ellers ubehandlig skizofreni, som alle har rod i det endocannabinoide system og som modsat konventionel behandling, kan behandles med plante-cannabinoid terapi af naturlig og direkte vej, uden tilknyttede ofte svære bivirkninger.

 

Danmark overhaler nabolande i elektrochok - 17/08-16, MX

Behandlinger med elektrochok mod blandt andet depression er meget udbredt i Danmark, der eksempelvis behandler 15 gange mere end England, viser nye tal

 

Behandlingen udføres ved at man – efter at have bedøvet patienten – sender 800 mA vekselstrøm gennem dele af hjernen, så der opstår et krampeanfald af 20-60 sekunders varighed, "som herefter udløser beskyttende endocannabinoider og aktivering/nedbrydning af cannabinoid-receptore."

 

Elektrochok gives fortsat på tvang i psykiatrien og antallet af behandlinger er steget meget inden for de senere år.

 

Deprimerede patienter får elektrochok under tvang - 22/08-16, MX

Sidste år blev 84 patienter tvangsbehandlet med elektrochok i psykiatrien. Forening vil have det forbudt, mens psykiater forsvarer tvang som sidste udvej for livstruede patienter.

 

Man behandler typisk 2-3 gange om ugen i 2-8 uger. Nogle gange mere.

 

Patienterne mærker ofte bedring allerede efter en uges behandling, hvor medikamentel behandling først virker efter 2-4 uger.

 

ECT er den behandling, som virker mest effektivt, ved mangel på brug af cannabinoider – især over for svær depression. Over 90% af patienterne får det afgørende bedre mod kun 50-70% ved andre behandlingstyper. Dyreforsøg tyder på, at der dannes nye hjerneceller under elektrochok-behandling, grundet endocannabinoid aktivering.

 

Derimod oplever nogle, at elektrochok stærkt forværrer deres tilstand og kan gøre dem langt mere depressive og generelt mere mentalt syge og en del patienter har generende forringelse af kort- og langtidshukommelsen under og efter behandlingen.

 

Elektrochoks popularitet stiger, selv om patienter oplever alvorlige skader - 16/08-16, MX

Antallet af patienter, der får sat strøm til hjernen for at behandle eksempelvis svær depression, stiger, på trods af, at mange oplever, at bivirkningerne ødelægger deres liv

 

Nu skal skizofrene også behandles med elektrochok - 25. aug. 2014, DR-Nyheder

Elektrochoks effekt på skizofreni er ikke blevet undersøgt ordentligt. Det gør man nu i Nordjylland.

 

Elektrochok har gjort mig historieløs - 5. september 2015, Information

Jeg kan sagtens rumme og glæde mig over beretninger om mennesker, hvis liv er blevet reddet af elektrochok. Spørgsmålet er, om psykiatrien kan rumme mig og mine oplevelser med behandlingen. Det håber jeg, for det føles koldt og ensomt herude i kulden, når man har mistet hukommelsen

 

Det påvises derfor, at elektrochok (ECT) henter sin kliniske krampeudløste virkning gennem aktivering/inaktivering af det endocannabinoide system (ECS) samt, at ECS og endocannabinoid signalering er involveret i ætiologien og behandling af svær depressiv sygdom og skizofreni.

 

Tidligere undersøgelser indikerer, at det endocannabinoide system er et potentielt mål for behandling af depression. For yderligere at undersøge dette spørgsmål, vurderede vi virkningerne af elektroshock (ECS) behandling, både en enkelt session og 10 daglige sessioner, på endocannabinoid indhold, CB1-receptor bindende parametre og CB1-receptor-medieret [(35)S] GTPcS binding i den præfrontale cortex, hippocampus, hypothalamus og amygdala.

 

En enkelt ECS-session resulterede i en generel reduktion i bindingsaffiniteten af CB1-receptoren i alle hjerneregioner undersøgt, såvel som en nedgang i N-arakidonyl-ethanol-amin (anandamid; AEA: C22H37NO2; 20:4n6) indhold i det præfrontale cortex og hippocampus, reduceret hydrolyse (nedbrydning) af anandamid ved fedtsyreamid hydrolase (FAAH) i det præfrontale cortex og en stigning i bindingssted-tæthed af CB1-receptoren i amygdala.

 

Efter 10 ECS-sessioner, aftog alle disse effekter med undtagelse af reduktioner i anandamid indhold i den præfrontale cortex, der steg i størrelsesorden, samt reduktioner i FAAH aktivitet i det præfrontale cortex.

 

Derudover resulterede gentagen ECS-behandling i en signifikant reduktion i bindingssted-tæthed af CB1-receptoren i den præfrontale cortex, men ændrede ikke CB1-receptor-medieret [(35)S]GTPcS- binding. Gentagen ECS-behandling forøgede også væsentligt følsomheden af CB1-receptor-medieret [(35)S]GTPcS binding i amygdala.

 

Tilsammen viser disse data, at ECS-behandling resulterer i en nedregulering af kortikal (hjernebark; overflade af hjernen) og en opregulering af subkortikal (under hjernebarken) endocannabinoid aktivitet, illustrerer muligheden for, at rollen af det endocannabinoide system i affektiv sygdom kan være både kompleks og regionalt specifik. - Og at electrchokbehandling henter sin kliniske antidepressive virkning gennem dette

 

 • Klinisk endocannabinoid mangel (CECD): Kan dette koncept forklare terapeutiske fordele af Cannabis i migræne, fibromyalgi, irritabel tarm-syndrom og andre behandlingsresistente betingelser?

 

... side 6

 

Nyligt arbejde af Wallace et al. har også vist, at krampe-tærskelværdier også er under endocannabinoide kontrol [109; (PDF); 110], og at THC forhindrer 100% af de efterfølgende anfald, som langt overstiger mulighederne af phenobarbital (ATC kode: N03AA02) og fenytoin (ATC kode: N03AB02).

 

* Phenobarbital (ATC kode:N03AA02), en medicin, der anbefales af WHO til behandling af visse typer epilepsi i udviklingslandene, og phenytoin (ATC kode: N03AB02) forbrugt i Danmark, som vises med andel af salget i primærsektor, der er personhenførbart fra 2006 til og med 2015 (10 år), hvor THC forhindrer 100% af de efterfølgende anfald, som langt overstiger mulighederne af disse:

 

N03AA02/ N03AB02 forbrugt i Danmark fra 2006 - 2015 - Pr år

Antal personer 0 → 80+ ---------- 49.665 ------------------- 4.967

Solgt mængde DDD ----------- 14.188.000 ------------- 1.418.800

Omsætning kr. ----------------- 31.632.000 ------------- 3.163.200

Udbetalt regionalt tilskud kr. 16.558.000 ------------- 1.655.800

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → forhindrer 100% af de efterfølgende anfald, som langt overstiger mulighederne af Phenobarbital (ATC kode:N03AA02) og phenytoin (ATC kode: N03AB02)

 

Berørte rotter demonstrerede både akutte stigninger i endocannabinoid produktion og en langsigtet opregulering af CB1 produktion, som tilsyneladende kompenserende virkninger, der modvirker glutamat-excitotoksicitet. Baseret på dette, kunne man gætte, at lignende ændringer tilfalder når anfald er anvendt terapeutisk som ved elektrochok-behandling (ECT), i behandling af intraktabel (ustyrlig) depression. Det forekommer, at det resulterende hukommelsestab og langvarig forbedring i humør meget vel kan henføres til en stigning i endocannabinoide niveauer som retter op på deres tidligere mangelfuldhed.

 

Seneste teori om depression tyder på, at kun mangler af serotonin og noradrenalin kan være utilstrækkelige forklaringer på sygdommen, men snarere, at medfødte neuroplasticitet i sig selv er svækket, og kræver særlig behandling. Cannabinoider synes bestemt at forbedre denne plasticitet med deres neurobeskyttende evner [112 - PDF; 113], og bør undersøges nærmere terapeutisk.

 

 

Det er meget sandsynligt, at yderligere regulatoriske roller for endocannabinoider vil blive opdaget for dette neuro og immunmodulerende system. Nogle simple humane forsøg kan være værdifuld, f.eks cerebrospinalvæsk-prøve af AEA og 2-AG før og efter ECT behandling. Det er sandsynligt i fremtiden at positronemissionstomografi (PET) eller funktionel magnetisk resonans (fMRI) for cannabinoid ligandere kan afklare disse begreber. ...

 

- Ethan B. Russo, M.D., Senior Medical Advisor, GW Pharmaceuticals (Sativex; ATC N02BG10; Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og -blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og 25 mg cannabidiol (CBD).

REFERENCER

 

Evidens for en fysiologisk rolle af endocannabinoider i modulering af krampe-tærskel og sværhedsgrad.

 

Wallace MJ, et al, Eur J Pharmacol. 2002 Oct 11;452(3):295-301.

 

Den anti-konvulsive/krampestillende virkning af cannabinoider har vist sig at blive medieret gennem aktivering af cannabinoid CB(1) receptor. Denne undersøgelse blev indledt for at vurdere virkningerne af endogent forekommende cannabinoider (endocannabinoider) på krampe-sværhedsgrad og tærskel.

 

Den antikonvulsive virkning af endocannabinoiden, arakidonyl-ethanol-amin (anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4n6), blev evalueret i den maksimale elektrochok krampe-model ved hjælp mandlige CF-1 mus og viste sig, at være et fuldt effektiv krampestillende (ED (50)=50 mg/kg ip).

 

Den metabolisk stabile analog af anandamid, (O-1812; en selektiv agonist for cannabinoid receptor CB1 og CB2), blev også bestemt til at være en kraftig antikonvulsiv i den maksimale elektrochok-model (ED(50)=,5 mg/kg ip).

 

Endvidere ophævede forbehandling med den cannabinoid CB(1)-receptor specifikke antagonist (SR141716A; Rimonambant) fuldstændigt den krampestillende virkning af anandamid samt O-1812 (P <eller = 0,01, Fisher exact test), hvilket indikerer en cannabinoid CB(1)-receptor-medieret antikonvulsiv/krampestillende mekanisme for begge endocannabinoide forbindelser.

 

Derudover blev indflydelsen af cannabinoid CB(1)-receptor endogene tone på maksimal krampe-tærskel vurderet ved anvendelse af SR141716A alene. Vore data viser, at SR141716A (10 mg/kg ip) signifikant reducerede maksimal krampetærskel (CC (50)=14,27 mA) sammenlignet med vehikel-behandlede dyr (CC (50)=17,57 mA) (styrkeforhold=1,23, nedre konfidensgrænse=1,06, øvre konfidensgrænse=1,43), hvilket viser tilstedeværelsen af en endogen cannabinoid tone, der modulerer krampe-aktivitet.

 

Disse data viser, anandamid og dets analog , O-1812 er krampestillende i en hel dyremodel og implicerer yderligere cannabinoid CB(1)-receptor som et afgørende endogent sted for krampe-modulation.

 

- Department of Pharmacology and Toxicology, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA 23298-0599, USA.

 

* SR141716A; Rimonombant er et anorektisk fedme-stof, der er blevet trukket tilbage fra markedet på grund af potentielt alvorlige bivirkninger som selvmord etc, er en omvendt agonist/antagonist for cannabinoid receptor CB1, som standsede alt kontakt med CB1 i alle organer.

 

Rimonabant forbrugt i Danmark fra 2006 - 2008 --- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------------ 12.053 --------- 4.018

Solgt mængde DDD -------------------- 1.282.000 ------ 427.333

Omsætning kr. ------------------------ 33.997.000 --- 11.332.333

Udbetalt regionalt tilskud kr. -------- 13.604.000 --- 4.534.667

 

 

 • Vurdering af rollen af CB1-receptorer i cannabinoid antikonvulsive effekter.

 

Cannabinoid CB1-receptoren har vist sig at være det primære virkested for cannabinoid-inducerede virkninger på centralnervesystemet. Aktivering af denne receptor har vist sig at dæmpe neurotransmission og en samlet reduktion i neuronal uro/pirrelighed/excitabilitet.

 

Cannabinoid-forbindelser som Delta9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2) har vist sig at være antikonvulsive i maksimal elektrochok, en model af partielle kramper med sekundær generalisering. Men indtil nu, var det uvist om disse antikonvulsive/krampestillende effekter medieres af cannabinoid CB1-receptoren.

 

Ligeledes er WIN 55,212-2, en cannabimimetisk (potent cannabinoid-receptor agonist) forbindelse, som har vist sig at nedsætte hyper-excitabilitet i cellekulturmodeller via cannabinoid CB1-receptoren, aldrig blevet evalueret for antikonvulsiv aktivitet i et krampe-model i dyr.

 

Vi viser først, at cannabinoid forbindelserne Delta9-tetrahydrocannabinol (ED50 = 42 mg/kg), cannabidiol (ED50 = 80 mg/kg), og WIN 55,212-2 (ED50 = 47 mg/kg) er antikonvulsive i maksimal elektrochok.

 

Vi konstatere yderligere, ved anvendelse af den cannabinoid CB1-receptor specifikke antagonist SR141716A (rimonabant) (AD50 = 2,5 mg/kg), at de antikonvulsive effekter af Delta9-tetrahydrocannabinol og WIN 55,212-2 er cannabinoid CB1 receptor-medieret, mens antikonvulsive aktivitet af cannabidiol er ikke.

 

Denne undersøgelse etablerer en rolle for cannabinoid CB1-receptoren i modulerende krampe-aktivitet i en hel dyremodel.

 

- Department of Pharmacology and Toxicology, Virginia Commonwealth University, Richmond 23298-0599, USA.

 

 

 • Det endogene cannabinoid-system regulerer krampe-hyppighed og varighed i en model af temporallappe-epilepsi.

 

 

Flere linjer af beviser tyder på, at cannabinoid forbindelser er antikonvulsive/krampestillende. Men antikrampe-potentialet af cannabinoider, og desuden, rollen af det endogene cannabinoid-system (ECS) i regulering af krampeaktivitet, er ikke testet i en in vivo-model for epilepsi, som er kendetegnet ved spontane, tilbagevendende kramper.

 

Her ved anvendelse af rotte-pilocarpin modellen for epilepsi, viser vi, at marihuana ekstrakt Delta9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) (10 mg/kg) samt desuden den cannabimimetiske, WIN55,212 (C27H26N2O3) (5 mg/kg), helt afskaffede spontane epileptiske kramper. O2

 

Modsat forøgede anvendelse af cannabinoid CB1 receptor (CB1) antagonisten SR141716A (Rimonabant), signifikant både krampe-varighed og hyppighed.

 

I nogle dyr resulterede CB1-receptor-antagonisme i krampe-varigheder, der blev langvarige til et niveau i overensstemmelse med den kliniske tilstand for status af epilepticus.

 

Desuden har vi fastslået, at under et kortvarig pilocarpin-induceret anfald, steg niveauer af den endogene CB1 ligand 2-arakidonylglycerol (2-AG: C23H38O4; 20:4n6) betydeligt inden for hippocampus-området af hjernen.

 

Disse data indikerer ikke blot antikrampe-aktivitet af eksogent anvendte cannabinoider, men foreslår også, at endogene cannabinoid-tone modulerer krampe-ophør og varighed gennem aktivering af CB1-receptoren.

 

Desuden viste Western blot og immunhistokemiske analyser, at CB1 receptor protein-udtryk blev øget betydeligt i CA regioner af epileptisk hippocampi.

 

Ved at demonstrere en rolle for det endogene cannabinoid system i regulering af krampe-aktivitet, definere disse undersøgelser en rolle for det endogene cannabinoid system i modulering af neuro-pirring og foreslår, at plasticitet af CB1-receptoren forekommer med epilepsi.

 

 • Det terapeutiske potentiale af cannabis

 

 

 

Forskning af det cannabinoide system har mange ligheder med det opioide system. I begge tilfælde førte undersøgelser i medicin-producerende planter til opdagelsen af et endogent styresystem med en central rolle i neurobiologi. Kun få forbindelser har haft så meget positiv pres fra patienter som dem af cannabinoid-systemet.

 

Mens disse påstande er undersøgt i lidelser såsom multipel sklerose-spasticitet og smerter, er grundforskning ved at opdage interessante medlemmer af denne familie af forbindelser, der har hidtil ukendte kvaliteter, den mest bemærkelsesværdige af disse er evnen til neurobeskyttelse. Store randomiserede kliniske forsøg af de bedre kendte forbindelser er i gang. Selv om disse studier ikke viser sig så positive, som mange forventer dem til at være, at vi kun lige begyndt at sætte pris på det enorme terapeutiske potentiale af denne familie af forbindelser, er tydelig.

 

- Institute of Neurology, University College London, Queen Square, WC1N 3BG, London, UK.

 

 

 • Cannabinoider og hjerneskade: terapeutiske implikationer.

 

Stigende in vitro og in vivo data tyder på, at endocannabinoiderne anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4n6) og 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4; 20:4n6), samt nogle plante- og syntetiske cannabinoider, har neurobeskyttende virkninger efter hjerneskade. Cannabinoid receptor agonister/aktivatorer hæmmer glutamaterg synaptisk transmission og reducere produktionen af tumornekrosefaktor-alfa og reaktive oxygen mellemprodukter (ROS), som er faktorer i at forårsage neuronal beskadigelse.

 

Dannelsen af endocannabinoiderne anandamid og 2-arakidonoyl-glycerol er stærkt forøget efter hjerneskade, og der er tegn på, at disse forbindelser reducerer sekundære/efterfølgende opstående skade. Nogle planter og syntetiske cannabinoider, der ikke binder til cannabinoid-receptorerne, har også vist sig at være neurobeskyttende, eventuelt gennem deres direkte virkning på excitatorisk glutamat og/eller som antioxidanter.

 

- Dept of Medicinal Chemistry and Natural Products, Medical Faculty, Hebrew University, Jerusalem 91120, Israel.

 

 

 • En mulig rolle for det endocannabinoide system i neurobiologien af depression

... For nylig er der rapporteret en meget kompleks virkning af elektroshock (ECS), den mest kraftfulde antidepressive behandling, på det endocannabinoide system [83]. En enkelt administration af ECS frembringer en reduktion i affiniteten (tilbøjelighed til at reagere med hinanden/væsensslægtskab) af CB1-receptorer i præfrontale cortex (PFC), hippocampus, hypothalamus og amygdala, reducerer anandamid niveauer i PFC og hippocampus, og FAAH (nedbryder af anandamid) aktivitet i PFC. Derimod, øger det tætheden af CB1-receptorer i amygdala.

 

Efter kronisk administration af 10 dage reducerer ECS yderligere anandamid-niveauer i PFC samt tætheden af CB1-receptorer, men forøger følsomheden af CB1-receptorer i amygdala.

Faktisk, på trods af rapporteringen af modstridende resultater, synes den farmakologiske forøgelse af endocannabinoid aktivitet ved CB1-cannabinoid-receptor niveau, at udøve en antidepressiv-lignende virkning i nogle dyremodeller for depression. Modsat, synes en reduceret aktivitet af det endogene cannabinoid system, at være forbundet med dyre-modellen for depression, navnlig kronisk mild stress model.

 

Desuden har nogle studier rapporteret en vekselvirkning af antidepressiva med det endocannabinoide system. Med hensyn til kliniske studier har flere forfattere rapporteret en ændring af endocannabinoide serumniveauer i depression, mens obduktions-studier har vist forhøjede niveauer af endocannabinoider forbundet til en samtidig hyperaktivitet af CB1-receptor i præfrontale cortex af selvmords-ofre.

 

Ingen kliniske forsøg udført med cannabinoider i behandlingen af affektive lidelser er blevet offentliggjort til dato, selvom anekdotiske rapporter har beskrevet både antidepressive og antimaniske egenskaber af cannabis samt evnen af cannabis (højt THC lavt CBD/THCV-indhold) til at fremkalde mani, er også blevet dokumenteret…. Dipartimento di Scienze del Farmaco Università di Sassari Via Muroni 23/A 07100 Sassari, Italy

 

 • Endocannabinoide signalering i ætiologien og behandling af svær depressiv sygdom

 

 

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge menneskelige og prækliniske data, der er relevante for de følgende hypoteser. Den første hypotese er, at mangelfulde CB1R-medieret signalering resulterer i symptomer, der efterligner dem, der ses i depression.

 

Den anden hypotese er, at aktiveringen af CB1R-medieret signalering resulterer i adfærdsmæssige, endokrine og andre effekter, der ligner dem, der produceres ved for tiden anvendte antidepressiva (ATC: N06A).

 

* Antidepressiva SSRI; ATC kode: N06A, i Danmark og øvet klinisk respons-effekt via CB1 (og CB2-receptore), som såvel aktiveres af plante-cannabinoider

 

N06A'er forbrugt i Danmark fra 2006 - 2015 -------- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------- 4.346.429 ----------- 434.643 - (7,6 % af befolkning)

Solgt mængde DDD ------------- 1.542.248.000 ------ 154.224.800 - (355 DDD pr person)

Omsætning kr. ------------------- 4.707.629.000 ------ 470.762.900 - (3,05 kr pr stk)

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 2.916.561.000 ----- 291.656.100 - (62% tilskud)

 

Den tredje hypotese er, at konventionelle antidepressive behandlinger virker gennem øget CB1R medieret signalering.

 

Tilsammen viser de tilgængelige data, at aktivatorer af CB1R signalering, især hæmmere af fedtsyre amid hydrolase (FAAH; nedbryder AEA), bør overvejes til kliniske forsøg til behandling af depression.

 

* Sativex (ATC kode: N02BG10 (Cannabinoider; aktivatorer af CB1R og CB2R-signalering), indeholder et 1:1 forhold af THC til CBD, samlet salg og forbrug i Danmark fra 2011 - 2015

 

Personhenførbar forbrug i Danmark 2011-2015 - Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------ 296 ------------------- 59 - (0,00103 % af befolkning)

Solgt mængde DDD -------------- 46.000 --------------- 9.200

Omsætning kr. ----------------- 7.210.000 --------- 1.442.000

Udbetalt regionalt tilskud kr. 6.336.000 --------- 1.267.200 - (87,9% tilskud)

 

Behandling med henblik på symptomforbedring hos patienter med moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS), som ikke har responderet tilstrækkeligt på anden antispastisk medicin, og som viser klinisk signifikant forbedring i spasticitetsrelaterede symptomer under en initial afprøvning af behandlingen. Sativex er (først derefter) til anvendelse som tillægsbehandling til patientens eksisterende antispastiske medicin.

 

Dipartimento di Scienze del Farmaco Università di Sassari Via Muroni 23/A 07100 Sassari, Italy

 • Fluoxetin formidler angst-udslettelse gennem amygdala endocannabinoider

 

Farmakologisk forøgelse af hjerne-endocannabinoider (eCBer) deler angstdæmpende og frygt udslettelses-lettende egenskaber med klassiske terapeutiske, herunder selektive serotonin-genoptags-hæmmer (SSRI), fluoxetin (ATC kode: N06AB03).

 

Der er også kendte funktionelle interaktioner mellem eCB og serotonin-systemer og foreløbige beviser, at antidepressiva forårsage ændringer i hjernens eCBer. Dog er den potentielle rolle af eCBer i mediere de formidlende virkninger af fluoxetin på frygt-udryddelse ikke fastlagt.

 

Her, for at teste for et mulig mekanistisk bidrag af eCBer til fluoxetin's pro-ophævende effekter, integrerede vi biokemiske, elektrofysiologisk, farmakologiske og adfærdsmæssige teknikker, ved hjælp af udslettelse-nedsat 129S1/Sv1mJ muse-stammen.

 

Kronisk fluoxetin-behandling frembragte en signifikant og selektiv stigning i niveauet af anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4n6) i BLA (basolaterale del af amygdala), og en tilknyttet nedgang i aktivitet af det anandamid-nedbrydende enzym, fedtsyreamid hydrolase (FAAH).

 

Skive-elektrofysiologiske optagelser viste, at fluoxetin-inducerede stigninger i anandamid var forbundet med forstærkningen af eCB-medieret tonisk begrænsning af hæmmende, men ikke excitatorisk/pirrende, transmission i BLA.

 

Adfærdsmæssigt formidler kronisk fluoxetin udslettelses-fremdragning på en måde, der blev forhindret af systemisk eller BLA-specifik blokade af CB1-receptorer. I modsætning til fluoxetin, øgede citalopram (ATC: N06AB04) behandling ikke BLA eCBer eller formidlede udslettelse.

 

Tilsammen afslører disse resultater en ny, obligatorisk rolle for amygdala eCBer i pro-ophævende virkninger af en større farmakoterapi for trauma- og stress-lidelser og angst.

 

- Laboratory of Behavioral and Genomic Neuroscience, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA.

 

* SSRI: fluoxetin ATC kode N06AB03 og Citalopram ATC: N06AB04

 

Fluoxetin forbrugt i Danmark fra 2006 - 2015 -- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ----------- 155.948 --------- 15.595

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 44.456.000 ------ 4.445.600

 

Citalopram (ATC: N06AB04 - 2006-15: )

Citalopram forbrugt i Danmark fra 2006 - 2015 -- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ----------- 1.581.683 ------- 158.168

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 221.927.000 ---- 22.192.700

 

* SSRI Citalopram (ATC: N06AB04 - opridelig udviklet af det danske firma H. Lundbeck A/S, som en kasse-succes og markedsført under navnet Cipramil®. Patentet udløb dog i 2003 og der produceres nu generiske versioner af flere producenter) behandling øgede ikke BLA eCBer eller formidlede udslettelse, men fluoxetin-(N06AB03)-behandling frembragte en signifikant og selektiv stigning i niveauet af anandamid i BLA, og en tilknyttet nedgang i aktivitet af det anandamid-nedbrydende enzym, fedtsyreamid hydrolase (FAAH)

* Antidepressiva SSRI N06A i Danmark

 

Nyt studie: 250.000 danskere tager pillerne - men de har ingen effekt og mange alvorlige bivirkninger.

 

09. feb. 2017, TV2

 

Der er i bedste fald små positive effekter ved danskernes foretrukne antidepressive medicin, men de overskygges af alvorlige bivirkninger. Over 250.000 danskere var på SSRI-medicin – ofte kaldet lykkepiller - i 2015, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. (ATC: N06AB: 254.203 og seneste 10 år svarende til 2.857.410 danskere)

 

Det er den mest anvendte behandling til de fleste former for depressioner og angsttilstande. Men pillerne har en meget lille positiv effekt – hvis overhovedet nogen.

 

 • Ikke-opioid placebo analgesi medieres af CB1 cannabinoid-receptorer.

 

Nat Med. 2011 Oct 2;17(10):1228-30. doi: 10.1038/nm.2435.

 

Placebo-analgesi medieres af både opioid og ikke-opioide mekanismer, men hidtil er intet kendt om det ikke-opioide komponent. Her viser vi, at den specifikke CB- cannabinoid receptor-antagonist (rimonabant eller SR141716) blokerer ikke-opioidt placebo-smertestillende reaktioner, men har ingen effekt på opioid placebo svar/reaktioner. Disse resultater tyder på, at det endocannabinoide system spiller en central rolle i placebo-analgesi under visse omstændigheder, når opioid-systemet ikke er involveret.

 

- Department of Neuroscience, University of Turin Medical School and National Institute of Neuroscience (INN), Turin, Italy.

 

... Overraskende, Pro129 / Pro129 homozygoter, som har øget aktivitet af FAAH'en og derfor lavere synaptiske endocannabinoide niveauer (65), viste signifikant større psykofysisk placebo-respons, en mere positiv intern affektiv tilstand under placebo-tilstand og en mere positiv tilbagekaldelse af placebo-erfaring 24 timer efter smerte-udfordringen sammenlignet med Thr129 bærere....

 

* Endocannabinoider og placebo-respons - Projekt CBD

 

* PubMed: SSRI-medicin – ofte kaldet lykkepiller, det endocannabinoide system og endocannabinoider

 

----- -----

 

Flere naturlige lipider er dukket op som kandidat modulatorer af centralnervesystem (CNS) funktioner. Fedtsyre-amider og deres koblede signalveje er kendt for at regulere adskillige fysiologiske og adfærdsmæssige processer

 

Nylige undersøgelser fra vores laboratorium og andre har også impliceret endogene marihuana-lignende hjerne-bestanddele, endocannabinoider (ECer), og cannabinoid-1 (CB1) receptorer i det neurale kredsløb, der medierer stof-afhængighed og neuropsykiatriske lidelser.

 

Neuro-adaptation/tilpasning til kronisk ethanol (EtOH) har vist sig at involvere ændringer i EC-systemet. Disse ændringer omfatter ændringer i syntesen (fremstilling) af EC, deres forstadier, samt tæthed og koblings-effekt af CB1-receptorer.

 

Beviset for deltagelse i EC-systemet i patofysiologien af forskellige neuropsykiatriske lidelser er lige begyndt at udvikle sig. Det er af stor interesse for at udforske komponenterne i EC-systemet i forskellige områder af CNS for yderligere forståelse af sin rolle i sundhed og sygdom.

 

Denne artikel præsenterer et samlet overblik over den aktuelt tilgængelige litteratur vedrørende rollen af EC-systemet i alkoholisme, skizofreni, depression og/eller selvmord.

 

- Division of Analytical Psychopharmacology, New York State Psychiatric Institute, New York, USA

 

 

* Kronisk ethanol øger cannabinoid-receptor-agonisten anandamid og dens forløber N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin i SK-N-SH-celler

 

Balapal S. Basavarajappa, et al., Journal of Neurochemistry, February 1999 - PDF

 

Resumé: I en tidligere undersøgelse, vi viste, at kronisk ethanol (EtOH) eksponering nedregulerede cannabinoid-receptorerne (CB1) i musehjernes synaptiske plasmamembran.

 

... DEN OBSERVEREDE STIGNING I NIVEAUET AF DISSE LIPIDER I SK-N-SH-celler KAN VÆRE EN MEKANISME TIL NEURONAL TILPASNING OG KAN TJENE SOM EN KOMPENSERENDE MEKANISME TIL AT MODVIRKE DEN STADIGE TILSTEDEVÆRELSE AF EtOH (alkohol).

 

* Kronisk EtOH/alkohol-dannelse af → arakidonsyre (AA: C20H32O2) → N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin; N-AEA (N-ArPE: C27H44NO9P; 20:4n6) → anandamid; AEA (AnNH: C22H37NO2; 20:4n6).

 

Den nuværende observation sammen med vores tidligere resultater tyder på INDDRAGELSE AF DET ENDOCANNABINOIDE SYSTEM I FORMIDLINGEN AF NOGLE AF DE FARMAKOLOGISKE VIRKNINGER AF EtOH og kan udgøre en del af en fælles hjerne-vej medierende styrkelse (og genkaldelse) af misbrugsstoffer herunder EtOH.

 

- Division of Analytical Psychopharmacology, New York State Psychiatric Institute at Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg; Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, New York U.S.A.

Cannabinoider reducer markører for inflammation og fibrose i bugspytkirtlens stjemeformige celler

 

Christoph W. Michalski, et al, PLoS ONE. 2008; 3(2): e1701

 

BAGGRUND

Mens cannabinoider har vist sig at forbedre leverfibrose/skrumpelever (gøre minde dårlig/hjælpe mod), er deres virkninger i kronisk pankreatitis [kronisk betændelse i bugspytkirtel, ofte (i cirka 90 procent af alle kroniske pankreatitis-tilfælde i Sverige) er udløst af alkoholforbrug: den akutte form ved på et tidspunkt, at drikke for meget og den kroniske form af, at drikke alkohol hyppigt] og på bugspytkirtel-stjemeformige celler (PSC) ukendt.

 

METODE/VIGTIGSTE RESULTATER

Aktiviteten af det endocannabinoide system (ECS) blev evalueret i human kronisk pankreatitis (CP) væv. In vitro blev virkningerne af blokade og aktivering af cannabinoid-receptorer på pankreatiske/bugspytkirtel stjerneformige celler karakteriseret. I CP, blev cannabinoid-receptorer overvejende påvist i områder med inflammatoriske forandringer, stjerneformede celler og nerver. Niveauer af endocannabinoider blev reduceret sammenlignet med normale pankreas (bugspytkirtel). Cannabinoid-receptor-1-(CB1)-antagonisme/inaktivering effektuerede en lille PSC fænotype og en tendens til forøget invasionsevne.

 

Aktivering af cannabinoid-receptorer inducerede imidlertid inaktivering/standsning af PSC og hæmmede dosisafhængigt vækst og sænkede IL-6 og MCP-1-sekretion samt fibronektin, collagen1 og alfaSMA niveauer. Inaktivering af PSC var delvist reversibel/omstyrbar ved anvendelse af en kombination af cannabinoid-receptor-1 og -2-antagonister. Samtidigt sænkede cannabinoid-receptor-aktivering specifikt invasivitet af PSC, MMP-2 sekretion og førte til ændringer i PSC-fænotype ledsaget af en reduktion af intracellulære stress-fibre.

 

KONKLUSIONER/BETYDNING

Forøgelse af det endocannabinoide system via eksogent administreret cannabinoid-receptor-agonister inducerer specifikt en funktionel og metabolisk hvilende bugspytkirtel-stjerneformet-celle fænotype, og kan således udgøre en mulighed til behandling af inflammation og fibrose ved kronisk pankreatitis.

 

- Department of Surgery, Technische Universität München, Munich, Germany

 

 

 

* Astrocytes (stjerne-celler) og cannabinoider

 

 

- en borgers guide til cannabinoider

 

Af Publius

 

Videnskab er fyldt med rotte-historier. Okay, mere præcist, gnaver eventyr. Det skyldes at gnavere arbejder så godt i laboratoriet til gentagelse af en forskningsmodel. Forskerne kan tage den samme form for gnaver, gentage det samme eksperiment, og være i stand til at få de samme resultater. De finder også ofte store forskelle mellem arterne.

 

CNS (centralnervesystemet) er et stramt reguleret område af kroppen ved design. Dens funktioner er så afgørende for livet, at en stærk barriere eksisterer for at holde uvedkommende færden ude. Cannabinoider er et af de få stoffer, der tillades at komme ind til dette eksklusive VIP område. Naturen skabte ECS (endocannabinoide system) som et støttesystem til at gribe ind i signalerings-problemer - såsom demylenation og apoptose, eller "cellucide".

 

De familiære dele af CNS er hjernen og rygmarven. Kun ti procent af de celler i centralnervesystemet er neuroner - de andre halvfems procent er "glial", det græske ord for "lim." Den overvejende del af glial-celler i CNS er stjerne-formet "astrocyter".

Disse særlige glial-celler hjælper os med at holde det hele sammen. De giver næring til nerverne, er involveret i celle-impuls-signalering, reparation og fremkaldelse af ar-dannelse efter betændelsestilstande og støtter celler, som danner blod-hjerne barrieren.

 

En undersøgelse fra 2006 konstaterede, at de menneskelige astrocytes er mere avanceret end gnavere’s. Rotte-astrocytes beskytter og overvåger omkring 100.000 synapser. Menneske astrocytes omfavner "op til 2.000.000" synapser. Denne 20-gange større kompleksitet førte forskerne til at identificere menneske-astrocytes som en af de "karakteristiske celler", der adskiller os fra rotter.

 

Astrocytes spiller en væsentlig rolle i den kropslige proces, der kaldes "myelination." Vores nerve-axoner er dækket med myelin, et elektrisk isolerende materiale, som beskytter dem. Myelin-dannelse starter i løbet af fosterets udvikling og fortsætter gennem voksenalderen. Forskning har fastslået et samarbejde mellem synaptisk aktivitet, astrocytes, og myelination. Forskningen viser også, at ECS støtter astrocytes i bygning og reparation af myelin. For eksempel skal astrocytes producere proteiner til at indlede ardannelse når inflammation (betændelse) begynder. Forskning fra så langt tilbage som 1998 fastslog, at cannabinoider potenserer astrocytes til at producere de proteiner som er nødvendige for at afhjælpe inflammation.

 

En 2008-undersøgelse så på, hvordan astrocytes og ECS arbejder sammen på en anden måde.

De fandt, at hippocampus astrocytes har CB1-receptorer fastgjort, der aktiverer, stimulerer og øger cellulære processer. Forskningen viste eksistensen af en "endocannabinoide-glutamat signalvej". På denne vej, er astrocytes en bro for kemisk (ikke-synaptisk) neuronal kommunikation. Tænk tilbage på, at hver stjerne-celle udfører disse opgaver, samtidig med at kommunikere med omkring to millioner andre celler.

 

Her er 2010 og gnaver-race-forskningen fortsætter - denne gang med mus og CB2-receptoren. Aktivering af musens CB2 receptorer viste sig at forebygge termisk smerte (Strålevarme på huden), lette og lindre "allodyni", der betyder abnorm smerte og lette udbredelsen af anti-inflammatoriske glial-signalering. Videnskabsfolk anvendte en syntetisk cannabinoid (NESS400) til at undersøge kroniske smerte-tærskler. De kiggede på CB2 og fandt, at gentagen behandling med NESS400 "væsentligt lettede" nervesmerter.

 

Imens astrocytes reparerer beskadiget nervevæv, er de beskyttet af ECS. Hvis astrocytes ikke er beskyttet, vil de være ude af stand til at reparere myelin. De kan heller ikke hjælpe med apoptose eller cellucide. Mens de fleste celler dør en naturlig død, er apoptose indledt, reguleret og udført af cellen selv. I dette tilfælde instruerer astrocytes celler til ikke at dræbe sig selv.

 

Forundret! Sommetider er apoptose godt - ligesom hvis du bekæmper kræft. Målet med kemoterapi er kræft-celle-død. Forskere er kommet til den konklusion, at kræft ikke kan helbredes uden hjælp fra ECS. En simpel søgning på National Institutes of Healths hjemmeside (PubMed.gov) giver en bred vifte af undersøgelser validitet af ECS's anticancer-effekt.

 

Et eksempel fra 2010 - forskning offentliggjort i Journal of Cancer Investigation viser, at THC "hæmmede [cancer] celleproliferation, migration og invasion, og inducerede celle-apoptose." Det betyder THC dræbte kræft. - Hvilket ikke er en overraskelse; videnskab opdagede det samme i 1975. Se artiklen, "anticancer aktivitet af cannabinoider/Anticancer activity of cannabinoids", i tidsskriftet fra National Cancer Institut, hvis du ønsker at læse det selv.

 

 

- Oversat og bearbejdet af

cannabinoide-information.dk

 

 • Filme de gliale drømme: real-time scanning af cannabinoid-receptor-handel med astrocytter
 • Forøget hjerne cannabinoid CB1-receptor-tilgængelighed i posttraumatisk belastningsreaktion: Et PET studie

 

Endocannabinoider og deres tilkoblede cannabinoid type 1 receptor (CB1) har været inddraget i dyr-modeller af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Men deres særlige rolle er ikke blevet undersøgt i mennesker med PTSD

 

Heri præsenterer vi en in vivo billed undersøgelse med positron emission tomografi (PET) og CB1-selektiv radioligand [11C]OMAR i personer med PTSD, og raske kontrolpersoner med levetids-historier med traumer (traume kontroller [TC]), og dem, uden sådanne historier (raske kontrolpersoner [HC]).

 

Ubehandlede personer med PTSD (N=25) med ikke-kamp traume-historier, og TC (N=12) og HC (N=23) deltog i et magnetisk resonans (MR) billeddannelses-scanning og en hvilende PET-scanning med CB1-receptor antagonisten radiotracer [11C]OMAR, som måler fordelingsvolumen (VT) lineært relateret til CB1-receptor-tilgængelighed.

 

Perifere niveauer af anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4n6), 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4; 20:4n6), oleoylethanolamid (OEA: C20H39NO2; 18:1n9), palmitoylethanolamid (PEA: C18H37NO2; 16:0), og kortisol (C21H30O5) blev også vurderet.

 

I PTSD gruppen, i forhold til HC og TC-grupper, fandt vi forhøjet hjerne-dækkende [11C]OMAR VT-værdier (F(2,53)=7,96, p=.001; 19,5% og 14,5% højere, henholdsvis), som var mest udtalt hos kvinder (F(1,53)=5.52, p=.023).

 

Anandamid-koncentrationer blev reduceret i PTSD i forhold til TC (53,1% lavere) og HC (58,2% lavere) grupper. Kortisol-niveauer var lavere i PTSD og TC-grupper i forhold til HC-gruppen.

 

Tre biomarkører undersøgt kollektivt - OMAR VT, anandamid, og kortisol - klassificerede korrekt næsten 85% af PTSD tilfælde.

 

Disse resultater tyder på, at unormal CB1-receptor-medieret anandamid signalering er impliceret i ætiologien af PTSD, og giver en lovende neurobiologiske model til at udvikle nye, evidensbaserede farmakoterapier for denne lidelse.

 

- Molecular Imaging Program, Department of Psychiatry and Radiology, New York University School of Medicine, New York, NY, and Steven and Alexandra Cohen Veterans Center for the Study of Posttraumatic Stress and Traumatic Brain Injury, Department of Psychiatry, New York University Langone Medical Center, New York, NY

 

* I PTSD gruppen, i forhold til HC og TC-grupper, fandt vi forhøjet hjerne-dækkende CB1, og Anandamid-koncentrationer blev reduceret i PTSD i forhold til TC (53,1% lavere) og HC (58,2% lavere) grupper. Unormal CB1-receptor-medieret anandamid signalering er impliceret i ætiologien af PTSD, og giver en lovende neurobiologiske model til at udvikle nye, evidensbaserede farmakoterapier for denne lidelse.

 

Kliniske konsekvenser af den delvise agonisme der vises af Δ9-THC ved CB1 og CB2-receptorer

Hvor nedregulering af cannabinoid-receptorer kan forårsage Δ9-THC (C21H30O2) til at producere antagonisme/inaktivering frem for agonisme/aktivering, forventes deres opregulering (CB1 og CB2), at øge effektiviteten af denne partiel-agonist, til at aktivere cannabinoid-receptorer. Det er bemærkelsesværdigt, derfor, at der er nogle sygdomme, der synes at udløse en opregulering af cannabinoid-receptorer selektivt i celler eller væv, hvori disse receptorer medierer symptomlindring og/eller hæmning af sygdomsudvikling, når de aktiveres af endogent frigivet eller exogent indgivet cannabinoider. (Den forskelligartede CB1 og CB2 receptor farmakologi af tre plante-cannabinoider: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol og Δ9-tetrahydrocannabivarin; Br J Pharmacol. 2008 Jan; 153(2): 199–215).

 

→ *9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering samt fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → Aktivere og nedbringer CB1 til synkron niveau, som det manglende AEA, og som agonist til CB1 og CB2, og en strukturmæssig lighed med kortisol (C21H30O5) →

 • Hurtige ændringer i CB1 receptor tilgængelighed i Cannabis-afhængige mænd efter afholdenhed/ophør fra/med Cannabis

D'Souza DC, et al, Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2016 Jan 1;1(1):60-67.

 

BAGGRUND

Den udbredte brug af cannabis, den stigende legalisering af "medicinsk" cannabis, den stigende styrke af cannabis og den voksende rekreativ anvendelse af syntetisk cannabinoid 1 receptor (CB1R) fulde agonister (eks rimonabant), understreger vigtigheden af at belyse effekterne af cannabinoider på CB1R systemet. Udsættelse for cannabinoider er kendt for at resultere i CB1R nedregulering. Men det præcise tidsforløb af ændringer i CB1R tilgængelighed i cannabis-afhængige personer (CD'er) følgende afholdenhed på kort og mellemliggende/løbende sigt, er ikke blevet bestemt.

 

METODER:

Ved brug af High Resolution Research Tomography (HRRT) og [11 C]OMAR, blev CB1R tilgængelighed som indekseret af fordelingsvolumen (VT) [11C]OMAR målt i mandlige CD'er (n=11) og matchede raske kontrolpersoner (HC'er) (n=19). CD'er blev scannet ved baseline/udgangspunkt (mens de hverken var berusede eller i tilbagetrækning), og efter 2 dage og 28 dage af overvåget afholdenhed. HC'er blev scannet ved baseline og en delmængde (n=4) blev scannet igen 28 dage senere.

 

RESULTATER

Sammenlignet med HC'er, var [11C]OMAR VT 15% lavere i CD'er (effekt størrelse Cohens d=-1,11) ved baseline i næsten alle områder af hjernen (CB1). Dog var disse gruppe-forskelle i CB1R-tilgængelighed ikke længere tydelig, efter blot 2 dage overvåget afholdenhed fra cannabis. Der var en stærk negativ korrelation mellem CB1R tilgængelighed og abstinenssymptomer efter 2 dages afholdenhed. Endelig, der var ingen signifikante gruppe-forskelle i CB1R tilgængelighed i CD'er efter 28 dages afholdenhed.

 

KONKLUSION

Cannabis-afhængighed er forbundet med CB1R nedregulering, som begynder at vende overraskende hurtigt ved ophør af cannabisbrug og kan fortsætte med at stige over tid.

 

- Schizophrenia and Neuropharmacology Research Group, VA Connecticut Healthcare System, West Haven, CT, USA; Abraham Ribicoff Research Facilities, Connecticut Mental Health Center, New Haven, CT, USA; Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA.

 

 • Endocannabinoid signalering medierer oxytocin-drevet social belønning,

Don Wei, et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Nov 10; 112(45): 14084–14089.

 

Social kontakt hæver, mens isolation sænker, oxytocin-drevet mobilisering af den endogene marihuana-lignende neurotransmitter, anandamid. Og aktivering af CB1-cannabinoid-receptorer er nødvendig og tilstrækkelig til at udtrykke de givende egenskaber af sociale interaktioner; og medmenneskelig tilknytning

 

Derudover driver oxytocin, et neuro-peptid, der styrker forælder/mor/far og social tilknytning/tætte bånd, anandamid-mobilisering i den paraventrikulære kerne i hypothalamus (NAc). Farmakologisk blokade af oxytocin-receptorer (OXTR) stopper dette svar/udkomme, mens kemogenetisk, sted-selektiv aktivering af oxytocin-neuroner i (NAc) stimulerer det. Genetisk eller farmakologisk afbrydelse af anandamid-nedbrydning udligner virkningerne af oxytocin-receptor-blokade på både social sted-præference og cFos-udtryk i NAc.

 

Resultaterne indikerer, at anandamid-medieret signalering på CB1-receptorer, drevet af oxytocin, styrer social belønning, hvor et underskud i denne signalerings-mekanisme kan bidrage til social hæmning i autisme spektrum forstyrrelser og kan tilbyde en mulighed for at behandle disse betingelser.

 

… Sluttelig, vores resultater belyser en mekanisme bag de prosociale handlinger af oxytocin, og giver uventede indsigter om mulige neurale substrater involveret i den sociale formidling forårsaget af marihuana. Farmakologisk modulation af oxytocin-drevne anandamid-signalering (ved hjælp af for eksempel FAAH-hæmmere; AEA-nedbrydende enzym) kan åbne nye veje til behandling af social svækkelse i autisme spektrum forstyrrelser.

 

- Department of Anatomy and Neurobiology, University of California, Irvine, CA, 92697;

- Department of Pharmacology, School of Medicine, University of the Basque Country, Barrio Sarriena s/n, Leioa 48940, Spain; mfl..

I relation:

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved