Sygehus - Intensiv behandling

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

samt forståelse af emnet

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Intensiv Behandlingsafsnit

 

 

 

Hvad er en intensiv afdeling?

 

En intensiv afdeling (også intensivafdeling) eller et intensivafsnit, forkortet ITA, er en afdeling på et sygehus, der behandler, observerer og plejer patienter med akutte og livstruende sygdomme i døgndrift. En intensiv afdeling er bemandet med et specialuddannet personale og avanceret teknisk udstyr til såvel observation som behandling. Større sygehuse har ofte flere intensive afdelinger; f.eks. har Odense Universitetshospital både en anæstesiologisk-intensiv afdeling og en intensiv afdeling for lunge- og hjerte-kar-sygdomme.

 

Behandlingen på den intensive afdeling har fokus på at støtte eller erstatte organfunktioner (hjerte, lunger, kredsløb, lever og nyrer) mens den primære sygdom behandles. Patienterne lider f.eks. af svær kredsløbspåvirkning, betydelige vejrtrækningsproblemer, svær forgiftning, svære lidelser i hormonsystemet (eksempelvis diabetes) eller svære lidelser i centralnervesystemet. Endelig behandler intensivafsnit også hårdt medtagne ofre for trafikulykker eller patienter, der har gennemgået store operationer.

 

Grundet patienternes kritiske tilstand er en intensiv afdeling stærkere bemandet end almindelige sygehusafdelinger. Personalet består af speciallæger i anæstesiologi eller intensiv medicin samt særligt efteruddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afdelingen er både bemandet med læger og sygeplejersker døgnet rundt, ligesom afdelingen hele døgnet kan foretage laboratorieprøver og billeddiagnostik.

 

Den intensive behandling har rødder tilbage til 1854, hvor Florence Nightingale under Krimkrigen havde succes med at isolere de hårdt kvæstede soldater fra de mindre kvæstede. Det reducerede dødeligheden fra 40 til 2%. I 1950 videreudviklede anæstesiologen Peter Safar konceptet, og regnes for at være pioner indenfor intensiv medicin.

 

Verdens første egentlige intensive afdeling blev etableret under polioepidemien i 1952 af Bjørn IbsenBlegdamshospitalet i København, Danmark.

 

 

Susanne fra Slagelse lever, til dagligt, med så store smerter at hun allerhelst vil dø, men det må hun ikke, for aktiv dødshjælp er ikke lovligt i Danmark. Hør "Susanne" fortælle til Radio24syv hvordan denne neurologiske sygdom er at have tæt inde på livet for patient og de nærmest pårørende (uden cannabinoider til hjælp og lindring).

 

 

Forskning og udvalgte behandlinger

 

 

 

 

2011 - Medicinsk cannabis: mulighed versus fristelsen - Harefuah. 2011 Dec;150(12):911-2, 935.

 

Naftali T - Institute of Gastroenterology and Hepatology, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

 

Cannabis-planten har været kendt for menneskeheden i århundreder som et middel mod smerte, diarré og betændelse. Aktuel forskning har vist cannabis for at være et nyttigt middel mod mange sygdomme, herunder multipel sclerose, dystoni, og kroniske smerter. Cannabinoider bruges til at forbedre fødeindtagelsen i anoreksi af AIDS-patienter og for at forhindre opkastning på grund af kræft kemoterapi.

 

I betændelsestilstande hjælper cannabinoider mod smerter i leddegigt og smerter og diarré i Crohns sygdom. Cannabinoider reducere størrelsen af ​​hjerneinfarkt og kardial reperfusionsbeskadigelse [genoprette blodstrømmen]. Men den cannabinoide behandling er ikke fri for bivirkninger, herunder eufori [en stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed], psykose [genetisk disponibel; højt THC kontra lavt CBD], angst og paranoia [højt THC kontra lavt CBD], afhængighed og misbrug.

 

Men idet at cannabinoid-systemet er involveret i mange fysiologiske og patologiske processer, er det terapeutiske potentiale stor. Vi må ikke være blinde for den mulighed som medicinsk cannabis tilbyder os, bare fordi det er et ulovligt stof, ejheller bør vi ikke forbigå den hurtige respons for patienter til den centrale virkning af cannabis. Mere forskning er påkrævet for at undersøge det fulde potentiale af cannabis som medicin.

 

 

 

"Israel på forkant med at teste medicinsk cannabis"

 

Israels sundhedsministerium siger at landet nu har verdens højeste per capita rate af medicinsk marihuana brug. Omkring 9.000 israelere med alvorlige skader eller sygdom har adgang til recept cannabis og læger er ved at lære mere om fordelene af planten, der rækker langt ud over smertelindring. Al Jazeeras Cal Perry rapporter fra Jerusalem, hvor vi bl.a. møder en patient der lider af Apopleksi (apoplexia cerebri, også kendt som slagtilfælde, hjerneblødning og blodprop i hjernen) er en pludseligt opstået neurologisk skade eller udfald på baggrund af iskæmi (nedsat blodforsyning) i hjernen, her opstået efter en trafikulykke, der forårsagde paralyse, hvilket betyder at al bevægelse er væk. Kropsdelen er altså hel lammet. Patienten finder større fordel af vaporiseret røg fra cannabis, indgivet af plejer, som bringer bedre smertelindring og søvn en anden ordineret medicin samt ikke mindst desuden, lidt værdighed og glæde til livet som paralyseret og hel lammet fastlåst til en seng.

 

 

Udgivet den 10. februar 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel har verdens største medicinske marihuana-program

 

2014/07/04 - Tusinder i Israel bruger nu cannabis til at behandle lidelser lige fra Tourettes syndrom til pædiatriske kræft, og forskningen fortsætter på planten, som mange anser for at være en "gave fra Gud".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23H38O4

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Kombineret lægemiddel-forgiftning: lavt blod ilt (O) niveau forårsager hjernedød.

 

 

 

Cannabinoider beskytter mod transplantat-afstødning

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider kendt for at have anti-inflammatoriske og immunmodulerende egenskaber. Cannabinoid receptor 2 (CB2) der primært udtrykkes på leukocytter (hvide blodlegemer) er receptoren impliceret i mediering mange af virkningerne af cannabinoider på immun-processer. Denne undersøgelse testede kapaciteten af Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC) og to CB2-selektive agonister til at hæmme den murineblandede lymfocytreaktion (MLR), en in vitro-korrelat af transplantatafstødning efter hud-og organtransplantation

 

Begge CB2-selektive agonister og Δ(9)-THC undertrykte signifikant MLR på en dosisafhængig måde. Hæmningen var via CB2, idet undertrykkelse kunne blokeres ved forbehandling med en CB2-selektiv antagonist, men ikke af en CB1-antagonist, og ingen af ​​forbindelserne undertrykte MLR når splenocytter fra CB2-mangelfulde mus blev anvendt.

 

CB2 agonister blev vist til at handle direkte på T-celler, idet eksponering af CD3(+) celler til disse forbindelser fuldstændigt standsede deres handling i en rekonstitueret MLR.

 

Endvidere hæmmede CB2-selektive agonister fuldstændig hastig udbredelse af oprensede T-celler aktiveret med anti-CD3 og anti-CD28antistoffer. T-celle funktion blev reduceret med CB2-agonister, idet en ELISA af MLR dyrkningssupernatanter afslørede IL-2 frigivelse faldt betydeligt i de cannabinoid-behandlede celler. [IL-2 er en interleukin, en type cytokin-signalmolekyle i immunsystemet. Det er et protein, der regulerer aktiviteter af hvide blodlegemer (leukocytter, ofte lymfocytter), der er ansvarlige for immunitet og er en del af kroppens naturlige reaktion på mikrobielinfektion].

 

Tilsammen understøtter disse data potentialet i denne klasse af forbindelser som nyttige behandlinger for at forlænge transplantat-overlevelse hos transplanterede patienter.

 

Center for Stofmisbrugs Forskning, Temple University School of Medicine, Philadelphia, PA, 19140, USA.

En af 7 skoler for medicin i Pennsylvania, der har promotion af Doctor of Medicine (MD) grad [dansk cand.med], Ph.D. (Doctor of Philosophy) og MS (Masters of Science) [dansk magister/Cand.scient.] grader i biomedicinske videnskaber.

 

 

----- -----

 

 

Nogle aspekter af Cannabis-handling

 

C. J. Miras

 

Institut for klinisk Terapeutik, Medicinsk Institut ved Athens Universitet

 

 • Fordelingen af radioaktivitet i Forskellige Væv i Rotten 1,5 timer efter den intraperitoneale injektion af (14C) tetrahydrocannabinol. - Data er kun anført til væv, der kunne inddrives helt.

 

 • Væv ------------- Tæller/min./g. -------- % af injiceret dosis
 • Hjerte ------------------- 68 ------------------------ 0.07
 • Lever ------------------- 443 ------------------------ 4.86
 • Nyre -------------------- 116 ------------------------ 0.20
 • Milt ----------------------- 40 ------------------------ 0.05
 • Hjerne ------------------- 44 ------------------------ 0.18
 • Brisselen (t-celler) ---- 76 ------------------------- 0.16
 • Lunge ------------------- 76 ------------------------- 0.13
 • Rygmarv ---------------- 22 ------------------------ 0.02
 • Testikler ---------------- 210 ------------------------ 0.58
 • Muskler ----------------- 43 ------------------------- -----
 • Blod (per cm3) --------- 44 ------------------------- 0.50

 

Under betingelserne for vores eksperiment var det meste af radioaktiviteten fundet i leveren, hvorimod blodet indeholder meget mindre. Hjernen har også en målelig mængde radioaktivitet. Det er interessant, at mængden af radioaktivitet var ret lav [i skjoldbruskkirtlen; radioaktiv iod optages selektivt af kirtlen og ødelægger gradvist cellerne i kirtlen]. Dette er et punkt, som kræver yderligere forklaring.

 

 

 

Effekt af cannabis-harpiks på optagelsen af iodone-131 i rotter (Side 40)

 

Optagelsen af radioaktiv iodine-131 af skjoldbruskkirtlen er blevet undersøgt i han-albinorotter af samme avls-gruppe, med en vægt på 120 +/- 5g., som var blevet injiceret intraperitonealt med cannabisharpiks. Harpiksen blev opløst i olivenolie og givet i en dosis på 250 mg./kg. legemsvægt 30 minutter før intraperitoneal injektion af 10 uc/kg af iodine-131. Kontroldyrene blev injiceret samtidigt med lige volumener af olivenolie. En time efter af injektionen af cannabisharpiks, eller af olivenolie alene til kontrollerne, blev begge grupper aflivet ved blødning. Skjoldbruskkirtlerne blev udskåret, og deres indhold af radioaktivitet blev målt. Den samme teknik blev anvendt til en anden gruppe af behandlede dyr to timer efter injektionen af cannabisharpiks samt til en gruppe af kontrolrotter. Tabel 2 viser procentdelen af den givne radioaktivitet, som blev udvundet i de normale og behandlede grupper. En statistisk signifikant sænkning af optagelsen af iodine-131 i skjoldbruskkirtler af behandlede dyr kan ses for begge tidsintervaller undersøgt.

 

Tabel 2

 

Effekt af Cannabisharpiks på Procentvis Optagelse af iodin-131 i Rottens Skjoldbruskkirtel

 

Rotterne modtog 10 uc/kg. legemsvægt af iodine-131 intramuskulært. Rotterne blev aflivet 60 eller 120 minutter efter injektion af cannabisharpiks og skjoldbruskkirtlerne blev udskåret, vasket med saltvand og afmålt (*). Middelværdi af radioaktivitet fundet i skjoldbruskkirtlerne er udtrykt i procent af den injicerede (**).

 

A: Rotter behandlet med olivenolie alene (2,5 ml./kg.).

B: Rotter behandlet med cannabisharpiks (250 mg./kg.) i olivenolie (intraperitoneal injektion)

 

Tid i minutter * --- Grupper ------ Antal dyr ----- Middelværdi og SEM ** --------- t -------- P -

------ 60 -------------- A --------------- 6 ------------ 42.1 +/- 5.35 ---------------- 3.83 --- P<0.01

------ 60 -------------- B --------------- 6 ----------- 16.0 +/- 4.23 ---------------

----- 120 -------------- A --------------- 6------------- 52.3 +/- 6.58---------------- 3.33 --- P<0.02

----- 120 -------------- B --------------- 6 ----------- 28.2 +/- 2.96 ---------------

 

 

* * Iodine-131 er en betydelig bidragsyder til de sundhedsmæssige risici fra open-air atombombe-test i 1950'erne, og fra Tjernobyl-katastrofen, idet såvel som en stor del af forureningsfaren i de første uger i den japanske atomkrise. Fukushima - atomulykken der ikke kunne ske

 

 

C. J. Miras

 

 

Hashish - Its Chemistry and Pharmacology, (Hash - Dens kemi og farmakologi) - 1964, - Ciba Instituttets Undersøgelsesgruppe den 21. oktober 1964 - Til ære for Professor Dr. G. Joachimoglu, Forfattere: Geōrgios Iōakeimoglou, G. E. W. Wolstenholme, Julie Knight.

 

 

- Udlån: Statsbiblioteket, Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C, (siden 1967) - Bogen kan købes brugt her (fra kr. 93,- dags dato)

 

 

----- -----

 

 

 

 

Cannabis-papirerne

- en borgers guide til cannabinoider

af Publius

 

 

Desforuden, i den bevarede hvide substans, beskytter 2-AG myelin mod skader og reducerer oligodendrocyt tab.

 

 

Ved at skrive disse essays, var det nødvendigt for os at lære hvordan PubMed tydes. Vi grinede meget i forsøg på at udtale den ukendte og fremmede videnskab. Vi indsamlede her og der. Vi holdt møder, spurgte, skrev og lærte. Ligesom alle nybegyndere, blev vi overvældet af mængden af information. Snart begyndte vi at lægge mærke til de forskellige mønstre. Den ene var efterforskningen i aktivering og blokering af cannabinoid aktivitet. Det omtales som "agonist" for aktivering og "antagonist" for at blokere receptorer.

Det var også tydeligt, at der var stor interesse i at forstå cannabinoider - på forskningsniveau. PubMed er en gratis database med referencer og sammendrag af biovidenskabelige og biomedicinske emner opretholdt af det Amerikanske Nationale Bibliotek for Medicin ved Det Nationale Institut for Sundhed. Det er et sted, hvor faktum slår fiktion og opspind. For de tusindvis af hvide kitler som offentliggør deres forskning i tidsskrifter bogført på PubMed, er cannabinoider fascinerende spændende. Vi vidste, at vi kunne stole på deres ekspertise - hvis vi kun kunne tyde det.

 

Her er en teknik, som vi fandt nyttig. Vi ville begynde med at dekonstruere sammendraget og fortolke hver sætning. Dette gør det muligt for en at se teorierne, beviserne og konklusionerne i hver deres ramme. For eksempel handler den vi kommer til at nedbryde i denne afhandling om endocannabinoiden 2-arachidonoyl glycerol. Problemet med navnet er indlysende, som det er med de fleste cannabinoider, så alle kalder denne 2-AG (C23H38O4), - og i forening via DSI fra et baglokale i Danmark, med nedrullede gardiner, uden løn og forskningsstipendiater eller tilskud, påføres yderligere molekuleformula/sammensætning, for også at vise chassis -et, -er, -erne, d.v.s. rammen eller kassen der bærer og holder sammen på den samlede konstruktion, for derved om muligt også at kaste lys, vise og tydeliggøre, og muligvis derved tilså en forståelse for, hvordan de naturlige cannabinoider fra cannabis-planten er i nær beslægtet familie, i nær symmetri samt i balance med endocannabinoiderne og de essentielle fedtsyre, d.v.s. de organiske syrer der består af lange, uforgrenede kæder af kulstof-atomer (C) med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende, og som er nødvendig at indtage for at opretholde et sundt og levedygtigt legeme, viderebragt fra stjernen.

 

* → Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

En PubMed søgning efter denne endocannabinoide returnerer næsten tusind publikationer. Vi valgte en fra 2010 og offentliggjort i Neurobiology of Disease. Titlen der først fangede vores opmærksomhed:

Det er en lang titel til at frembringe en klar pointe: 2-AG nedbringer skaden efter rygmarvsskade.

Lad os nu læse sammendraget for at se, hvilken støtte de er nødt til at teste, for sådan en fantastisk teori som det endocannabinoide system ECS sænker skaderne af rygmarvsskader. Hvordan kan det forekomme?

 

1) En række patologiske begivenheder som er sekundære til rygmarvsskade (SCI)

bidrager til udbredelsen af skaden, hvilket forværrer neurologisk underskud/underbalance.

 

Lyder som om der udover den oprindelige skade fra skaden, er en række begivenheder, som også kan forårsage skade:

 

 

2) Her rapporterer vi, at en enkelt dosis af den neurobeskyttende endocannabinoide 2-arachidonoyl glycerol (2-AG)

indgivet tidligt efter SCI reducerer læsions ekspansion, som blev forhindret ved samtidig blokade af både CB1 og CB2-receptorer,

men ikke ved blokade af den ene af receptorerne alene.

 

 

Okay. De hvide kitler doserede en gnaver (mus eller rotte sandsynligvis) med 2-AG lige efter SCI. Dette reducerede "læsions ekspansion" - skaden. De ved det, fordi de blokerede CB1 og CB2-receptorer og stoppede derved at dette sker. De fandt også, at de var nødt til at blokere dem begge:

 

3) Behandling med 2-AG sikre også den hvide substans omkring epicentret af skaden.

 

Nå, det lyder vigtig med bevarelsen af "hvid substans". Et eftersyn af rygmarven på Wikipedia fortæller os, at "Kolonner af hvid substans bære information enten op eller ned i rygmarven." Ja, det er vigtigt:

 

4) Desuden beskytter 2-AG myelin i den bevarede hvide substans mod skader og reducerer oligodendrocyt tab.

 

Bingo! Det er den sætning, der gør denne så vigtig. Oligodendrocytter opbygger myelin. dvs. myelinskeder omkring aksonerne, bestående af 80% lipid og 20% protein. Dette grænser op til fantastisk ...

 

5) Ud over disse beskyttende foranstaltninger på epicenter regionen, standser 2-AG også myelin-skader

og forsinkede oligodendrocyt tab fremkaldt 10mm fra epicentret.

 

Ja, der er fantastisk! Ikke kun er 2-AG ( beskyttende på skadestedet, det forhindre også myelin-skader og forsinkede oligodendrocyt tab. Det betyder, at "myelinatorer" vil være til stede for at remyelinere/gen-myelinere skaden:

 

6) Det er interessant, den tidlige beskyttende virkning af 2-AG opretholdes 28 dage efter skaden,

hvor læsionens størrelse stadig er mindre og bevarelse af den hvide substans er bedre i 2-AG-behandlede dyr.

 

Ja, interessant. Efter en måned var skaderne, behandlet med cannabinoiden (C23H38O4), bedre stillet.

 

* → Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

Overordentlig interessant:

 

7) Derfor viser vores resultater, at 2-AG beskytter mod udvidelse af læsionen og skade på den hvide substans,

hvilket tyder på at denne endogene cannabinoid kan være nyttig som en beskyttende behandling for akut SCI.

 

De hvide kitler rapporterer, at endo 2-AG beskytter mod skader forårsaget af akut rygmarvsskade.

Se, det var ikke så svært.

Cannabis som et middel til cannabinoid tilskud burde være kendt for sine egenskaber - ikke dens politologi. PubMed verdenen ved dette. Efterhånden som vi lærer mere og mere om cannabinoider og ECS, fremkommer den skade vi forvolder tydelige. Forbud er ikke bare om at tage vores frihed; en persolig frihed og integritet der ikke er kendt i Europa og Danmark, det fjerner også muligheder - som at beskytte vores rygmarv.

 

Forskning og udvalgte aflæsninger

 

2014 - Effekt af marihuana-brug på resultater i traumatisk hjerneskade.

 

Traumatisk hjerneskade (TBI) er forbundet med betydelig sygelighed og dødelighed. Flere undersøgelser har påvist neurobeskyttende virkninger af cannabinoider. Formålet med denne undersøgelse var at etablere et forhold mellem tilstedeværelsen af ​​en positiv toksikologisk skærm til tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og mortalitet (dødelighed) efter TBI.

 

En 3-årig retrospektiv gennemgang af register-data på et Niveau I traumecenter for patienter der har pådraget sig TBI og som har en toksikologi-skærm blev udført. Pædiatriske patienter (yngre end 15 år) og patienter med en formodet ikke-overlevelses-mulig skade blev udelukket. THC (+) gruppen blev sammenlignet med THC (-) gruppen med hensyn til skade-mekanisme, sværhedsgraden, disposition, og dødelighed. Logistisk regression blev anvendt til at bestemme uafhængige foreninger med dødelighed. Der var 446 sager, der opfylder alle inklusionskriterier.

 

Forekomsten af ​​en positiv THC skærm var 18,4 procent (82). Samlet dødelighed var 9,9 procent (44); Men dødeligheden i THC (+) gruppe (2,4% [to]) var signifikant nedsat sammenlignet med THC (-) gruppe (11,5% [42]; P = 0,012). Efter justering for forskelle mellem forsøgs kohorter på logistisk regression, blev en THC (+) skærm uafhængigt associeret med overlevelse efter TBI (odds ratio, 0,224; 95% konfidensinterval, 0,051 til 0,991; P = 0,049). En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI → forebygger hypoxi (eller hypoxia) og anoxi - Kroppens celler kan skifte til anaerobt stofskifte, derfor kan kroppens celler klare sig i kort tid uden (O) ilttilførsel. Hjernens celler kan derimod ikke skifte til anaerobt stofskifte, så hjerneceller dør efter få minutters iltmangel.

 

Am Surg. 2014 Oct;80(10):979-83.

Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, California, USA.

 

----- -----

 

Endocannabinoider genereret af Ca2+ eller ved metabotrope glutamatreceptorer synes at opstå fra forskellige pøle af diacylglycerol lipase

 

----- -----

 

2010: A Arevalo-Martin, et al, The endocannabinoid 2-arachidonoly glycerol reduces lesion expansion and white matter damage after spinal cord injury, Neurobiology of Disease, May 2010:38(2):304-12.

 

Endocannabinoiden 2-arachidonoly glycerol reducerer læsion ekspansion og hvid substans-skader efter rygmarvsskade

 

----- -----

2010: C Fichtner, Cannabinomics: The Marijuana Policy Tipping Point, Well Mind Books, Chicago IL

 

Cannabinomics er ikke en medicinsk håndbog, en narko-krigs afhandling, eller en økonomisk model, men snarere et værk af en patient og offentlig politisk fortalervirksomhed. Den ser på den virkelige verdens medicinske tilfælde, de seneste tendenser inden for vellykkede politiske reformer, omkostninger af narkokrigen, og de potentielle økonomiske fordele af cannabis forandring. Cannabinomics opfordrer til en interessent inklusiv lovgivningsmæssige proces til at hjælpe Amerika og os i EU overtage ejerskabet af denne hjemmedyrket råvare og fremme systemets læring, der kunne hjælpe med at løse de større problemer forbundet med den globale narkokrig.

 

Som Fichtner påpeger, er tre offentlige politiske baner konvergerende. Den medicinske marihuana bevægelse er ved at vinde momentum. Folk er i stigende grad at vågne op til det faktum, at narkotika forbud skaber flere problemer for folkesundheden, end det løser. Og på samme måde som den store depression forårsaget folk til at omprioritere, hvordan vi bruger vores offentlige dollars og skattekroner, har den nuværende økonomiske krise fået folk til at tænke, at bringe den største rede penge afgrøde i USA ud i det fri ikke synes at være en dårlig idé.

 

Christopher Glenn Fichtner, MD, er en psykiater, der deler sin tid mellem Illinois og Californien. Han har klinisk og administrativ offentlig mental sundhedserfaring i føderale (US Veterans Affairs), statslige og amtslige systemer, og tjente som stats mental sundheds direktør for Illinois fra 2003 til 2005. Observationer på grænsefladen af ​​adfærdsmæssig sundhed og strafferet overbeviste Dr. Fichtner, at krigen mod narkotika har gjort mere skade end gavn, og er blevet et stort problem for folkesundheden i sin udførelse. Dr. Fichtner er en fortaler for en forbruger-drevet, bedrings-orienteret, personcentreret tilgang til sundhedspleje, og mener, at medicinsk marihuana-revolution giver et prisme, hvorigennem alle større sundhedspolitiske problemer brydes. Han tilskriver forbrugerne af medicinsk cannabis og de politiske fortalere for at tilskynde ham til at gennemgå beviserne på cannabis lægemidler.

 

Udsendt den 13. august, 2010

2009: P Nagarkatti, et al, - Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs, Future Medicinal Chemistry, October 2009:1(7):1333-49

 

 

Nylige undersøgelser viste, at administration af THC i mus udløste markant apoptose i T-celler og dendritiske celler, hvilket resulterer i immunsuppression. Desuden viste flere studier, at cannabinoider nedregulere cytokin og kemokinproduktion og i nogle modeller, opregulere T-regulerende celler (tregs) som en mekanisme til at undertrykke inflammatoriske reaktioner. Det endocannabinoide system er også involveret i immunoregulering. For eksempel førte administration af endocannabinoider eller brug af inhibitorer af enzymer, der nedbryder endocannabinoiderne, til immunosuppression og genrejsning af immun-medieret skade på organer, såsom leveren. Manipulation af endocannabinoider og/eller brug af eksogene cannabinoider in vivo kan udgøre en potent behandlings modalitet mod inflammatoriske lidelser. Denne anmeldelse vil fokusere på den potentielle anvendelse af cannabinoider som en ny klasse af anti-inflammatoriske midler mod en række inflammatoriske og autoimmune sygdomme, der primært er udløst af aktiverede T-celler eller andre cellulære immun komponenter.

 

----- -----

 

 

CB1 cannabinoid receptor-afhængig og -uafhængig inhibering af depolarisering-induceret calcium-indstrømning i oligodendrocytter.

 

----- -----

 

2008: A Arevalo-Martin, et al, - CB2 cannabinoid receptors as an emerging target for demyelinating diseases: from neuroimmune interactions to cell replacement strategies, - British Journal of Pharmacology, January 2008:153(2):216-225.

 

CB2 cannabinoid receptorer som et spirende mål for demyeliniserende sygdom: fra neuroimmune interaktioner til strategier for (stam) celle-fornyelse

----- -----

 

2007: J Blackman, et al, - A comprehensive profile of brain enzymes that hydrolyze the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol, Chemistry & Biology, December 2007:14(12):1347-56.

 

 

Vores data viser, at ~ 85% af hjerne 2-AG hydrolase-aktivitet kan tilskrives MAGL, med de resterende 15% som overvejende katalyseres af to karakteriserede enzymer ABHD6 og ABHD12. Interessant MAGL, ABHD6 og ABHD12 viser forskellige subcellulære fordelinger, hvilket tyder på, at de kan styre forskellige pøle af 2-AG i nervesystemet.

 

 • ABHD12: Dette gen koder for et enzym, der katalyserer hydrolysen af ​​2-arachidonoyl glycerol (2-AG: C23H38O4), den vigtigste endocannabinoide lipid transmitter, der virker på cannabinoidreceptorer, CB1 og CB2. Det endocannabinoide system, er involveret i en lang række fysiologiske processer, herunder neurotransmission, humør, appetit, smerte-opfattelse, misbrugeradfærd og inflammation. Mutationer i dette gen er forbundet med den neurodegenerative sygdom, PHARC (polyneuropati, høretab, ataksi, retinitis pigmentosa [en række arvelige sygdomme i øjets nethinde, som har det til fælles, at nethindens fotoreceptorer langsomt går til grunde på grund af en eller flere genetiske defekter i cellernes stofskifte], og katarakt/grå stær), som følge af en medfødt fejl i den endocannabinoide metabolisme/stofskifte [den biokemiske omsætning af kemiske forbindelser i den levende organisme og dens celler].

----- -----

 

2007: F Docagne, et al, - Excitotoxicity in a chronic model of multiple sclerosis: neuroprotective effects of cannabinoids through CB1 and CB2 receptor activation, Molecular and Cellular Neurosciences, April 2007:34(4):551-61.

 

 

Ved hjælp af en kronisk model af MS i mus, viser vi her, at de kliniske tegn og axonal skade i rygmarven blev reduceret med AMPA-antagonist, NBQX. Bedring af symptomatologi af den syntetiske cannabinoid HU210 (C25H38O3) blev også ledsaget af en reduktion af axonal skade i denne model. Desuden reducerede HU210 AMPA-induceret excitotoksicitet både in vivo og in vitro gennem obligatorisk aktivering af både CB1 og CB2 cannabinoid-receptorer. Tilsammen understreger disse data konsekvenserne af excitotoksiske processer i demyeliniserende sygdomme såsom MS og de potentielle terapeutiske egenskaber af cannabinoider.

 

* → Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidation →* THC-OH (C21H30O3) oxidation → 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

----- -----

 

 

Vores resultater tyder på, at under fysiologiske betingelser, aktiverer excitatoriske synaptiske input til Purkinjeceller (pc'er) Ca2+-assisterede mGluR1-PLCbeta4 kaskade, og frembringer derved 2-AG, som retrogradt modulerer synaptisk transmission til Purkinjeceller.

 

* En fosfolipase er et enzym, der hydrolyserer fosfolipider til fedtsyrer og andre lipofile stoffer

 

----- -----

 

Visualisering af det endocannabinoide signalsystem

 

Et kandidatuddannelses forskningsprojekt indsendt til Masters of Science, Faculty of Medicine, University of Toronto. Udviklet i samarbejde med Biomedicinsk Communications, Biologisk Institut, University of Toronto i Mississauga, Det Canadiske Consortium for Undersøgelse af Cannabinoider og medfinansiering delvist af Quebec Pain Research Network.

 

Udgivet den 3. marts 2013

Nærværende dokument beskriver den historiske brug af cannabis, som startende med dets anvendelse i Assyrien og Kina. Nylige fremskridt i forståelsen af ​​den molekylære basis for cannabis foranstaltninger forklares, herunder identifikation af cannabinoid-receptorer CB (1) og CB (2), samt isolering af endogene cannabinoider fra hjernen og periferien. Anvendelsen af ​​delta (9) tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) som et anti-opkastning og anti-kvalme lægemiddel til cancerkemoterapi og som et appetit-middel er beskrevet. Klinisk arbejde i multipel sklerose, hvilket kan føre til godkendelse af tetrahydrocannabinol som et lægemiddel til denne tilstand, er præsenteret. Prækliniske og kliniske undersøgelser med cannabidiol (CBD: C21H30O2 ), en ikke-psykotrop cannabis bestanddel, er også beskrevet. Nyligt arbejde med cannabidiol i dyremodeller af leddegigt kan føre til kliniske undersøgelser. En syntetisk cannabinoid, HU-211 (Dexanabinol: C25H38O3), er i fremskredne kliniske stadier af efterforskningen som et neurobeskyttende i hovedtraume [Traumatisk hjerneskade]. De ovennævnte kliniske tilgange kan i sidste ende føre til den erkendelse, at cannabinoider er værdifulde kliniske stoffer i en lang række felter.

 

De Yanghai Gravmæler i nærheden af Turpan, Xinjiang-Uighur Autonome Region, Kina er for nylig blevet udgravet og afslører en 2700-årige grav til en kaukasisk shaman hvis udrustning omfattede et stort depot af cannabis, flot bevaret af klimatiske og nedgravningsmæssige forhold. Et tværfagligt international hold påviste gennem botanisk undersøgelse, fytokemisk undersøgelse, og genetisk deoxyribonukleinsyre (DNA) analyse ved polymerasekædereaktion (PCR), at dette materiale indeholdt tetrahydrocannabinol, den psykoaktive bestanddel af cannabis, dets oxidative nedbrydningsprodukt, cannabidiol (CBD: C21H30O2 ), andre metabolitter, og dets syntetisk enzym, tetrahydrocannabinolisk syre synthase, samt en hidtil ukendt genetisk variant med to enkelte nukleotid-polymorfier. Cannabis blev formentlig ansat af denne kultur som et lægemiddel eller psykoaktivt stof, eller en støtte til spådomskunst. Til vores viden, giver disse undersøgelser den ældste dokumentation af cannabis som et farmakologisk aktivt middel, og bidrager til den medicinske og arkæologiske registrering af denne før-Silke Vej kultur.

 

- Relaterede citater * 1896 - Jubilæet for Anæstesiologi - Br Med J. 1896 Oct 17; 2(1868): 1135–1148.

 

THC (C21H30O2) - oxidation →* THC-OH (C21H30O3) oxidation → 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

De Yanghai Gravmæler i nærheden af Turpan

Kanal: CCTV-9 Dokumentar Kanalen - Program: Dokumentarfilm fra Kina - Dato: 2011-09-27 - Beskrivelse: Gamle Grave af Yanghai/Episode 03 1/2

Og meget tyder på, at rytterfolket, der kaldes Gushi, også har kunnet synke tilbage i puderne og nyde et stykke yndlingsmusik. Blandt de mange graveffekter er der fundet en sjælden harpe.

 

 

Danser med Løven - Andreas Vollenweider (Live 1989)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved