Psykofarmaka-dopamin-Parkinsons og cannabinoider

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

Psykofarmaka-dopamin-Parkinson’s og Cannabinoider

 

Psykofarmaka gør mere skade end gavn

 

 

 

Del 1 - Vores psykiatriske epidemi - Et historisk Overblik

 

Dr. Peter Gøtzsche fra Cochrane Centeret i København har arrangeret denne konference den 16. september 2015 om farerne ved psykofarmaka. Robert Whitaker er den første taler: han præsenterer 50 års forskning, der klart viser, at disse medikamenter gøre mere skade end gavn. madinamerica.com - deadlymedicines.dk

 

 

Offentliggjort den 29. sep. 2015

* Psykofarmaka (syntetiske stoffer) til behandling og længerevarende blokering af dopamin-receptoren gør mere skade end gavn. En længerevarende og kronisk blokering af dopaminreceptoren forårsager degenerering (forfald) af dopaminerge neuroner og Parkinsons sygdom etc. forbundet med neurologisk skade deraf - Cannabinoid-agonister er neurobeskyttende midler, med hensyn til deres evne til at undertrykke excitotoksicitet, glial aktivering med dets frigivelse af inflammatoriske mediatorer, og oxidativ skade, som forårsager degenerering (forfald) af dopaminerge neuroner.

 

* Dopamin er en amin dannet ved fjernelse af en carboxylgruppe (COOH-terminalen) fra et molekyle af L-DOPA.(C9H11NO4). Hjernen omfatter flere særskilte dopaminsystemer, hvoraf den ene spiller en væsentlig rolle i belønnings-motiveret adfærd. De fleste typer af belønning øger niveauet af dopamin i hjernen, og en række vanedannende stoffer øger neuronal dopamin-aktivitet. Andre hjerne dopaminsystemer er involveret i motorisk kontrol og styring af frigivelsen af ​​forskellige hormoner.

Flere vigtige sygdomme i nervesystemet er forbundet med dysfunktioner i dopamin-systemet. Parkinsons sygdom, en degenerativ lidelse, der medfører rysten og motorisk svækkelse, er forårsaget af tab af dopamin-sekreterende neuroner i et område af midthjernen kaldet substantia nigra (sorte substans). Der er tegn på, at skizofreni involverer ændrede niveauer af dopamin-aktivitet, og de ​​antipsykotiske lægemidler, der ofte bruges til at behandle det, har en primær effekt af svækket dopaminaktivitet, med oplevede katastrofale følger. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) og Restless legs syndrom er forbundet med nedsat dopaminaktivitet- cannabinoide-information.dk

 

  • Cannabinoid receptor-aktivering skifter tidsmæssigt affødt mønstre af dopamin-frigivelse

 

Erik B Oleson el al, mfl - Neuropsychopharmacology. 2014 maj; 39 (6): 1441-1452.

 

Vi har tidligere vist, at endocannabinoiden 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4), men ikke anandamid (AEA: C22H37 NO2), letter/formidler dopamin-frigivelse og tegn til-motiverede adfærd. I den foreliggende undersøgelse har vi gentaget denne sondring ved at vise, at øget 2-arachidonoylglycerol, men ikke anandamid, koncentrationer er tilstrækkelige til at accelerere det tidsmæssige respons-mønster og inducerede et negativ krumnings indeks på en måde svarende til WIN 55 212-2 (C27H26N2O3: har virkninger svarende til dem af cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC (C21H30O2), men har en helt anden kemisk struktur) ...

 

Overraskende fandt vi, at både stigende 2-arachidonoylglycerol (2-AG) niveauer og forstyrre endocannabinoiders signalering ved hjælp af CB1-receptor-antagonist/inverse agonist AM251, reducerede adjuverende adfærd selv om det frembringer modsatrettede tendenser i krumnings-indekset. Disse data tyder på, at endocannabinoider kan have en modulerende rolle i at fremme den adfærdsmæssige egnethed ved at motivere adfærd rettet mod både at opnå primære forstærkning/fortsættelse og alternative muligheder.

 

Inden for et etologisk sammenhæng kunne det være fordelagtigt for et dyrs motivation til at skifte fra fodring/fødeindtag til fouragering/samle føde i perioder, hvor den primære fødekilde er tilgængelig. Vores endocannabinoide data antyder, at igangværende tone kan være nødvendigt til at modulere incitamentet til foder, mens øgede koncentrationer af 2-arachidonoylglycerol (2-AG) kunne fremme incitamentet til at opnå den primære fødekilde.

 

På baggrund af tidligere data, overvejer vi den teori, at i sidstnævnte tilfælde ville højfrekvent affyring af dopamin-neuroner øge on-demand/på-forlangende syntese/fremstilling af 2-arachidonoylglycerol, hvilket da ville fungere til at forstærke dopamin-frigivelse og i sidste ende motivere adfærd med formålet at opnå den primære fødekilde.

 

Disse data understøtter det synspunkt, at dopamin-transmission har flere roller i løbet af adaptiv adfærd (gør det muligt for en person at ændre en ikke-konstruktiv eller forstyrrende adfærd til noget mere konstruktivt), og demonstrere yderligere, at de særlige mønstre af dopamin-transmission, der er rekrutteret i løbet af operant adfærd (en tilsigtet, viljekontrolleret reaktion i en vis problemsituation) i høj grad er påvirket af de regler, der dikterer forstærkning/fortsættelse tilgængelighed (dvs. styrkelse skema). Cannabinoider accelerere kompetent denne mekanisme, delvis ved at øge tidsrelaterede mønstre af dopamin-frigivelse i/på en modulerende måde.

 

Institut for Anatomi og Neurobiologi, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, USA - Mfl

  • Inddragelse af Cannabinoid CB1-receptoren i modulation af dopamin-output i den præfrontale cortex i forbindelse med fødevare-begrænsning i rotter

- Francesca Biggio et al, mfl; PLoS One. 2014; 9(3): e92224.

 

... Endelig blev type 1 cannabinoid receptor (CB1) udtryk i præfrontal cortex (mPFC) reduceret i fødevare-begrænsede rotter. Alt i alt støtter vores data en inddragelse af det endocannabinoide system i regulering af dopamin-frigivelse i mPFC gennem ændringer i GABA hæmmende synapser (mellemrummet mellem to nerver) og tyder på, at den fremhævede fodrings-associerede stigning i dopamin-output i mPFC af fødevare-begrænsede rotter, kan være korreleret med en ændret ekspression og funktion af type 1 cannabinoid-receptor i denne hjerne-region.

 

Institut for Neurovidenskab, National Research Council, Monserrato, Cagliari, Italien, mfl

 

 

  • Lovende cannabinoid-baserede terapier for Parkinsons sygdom: motoriske symptomer til neurobeskyttelse

 

Sandeep Vasant More og Dong-Kug Choi et al; Mol Neurodegener. 2015; 10:17.

 

Parkinsons sygdom (PD) er en langsom snigende neurologisk lidelse karakteriseret ved tab af dopaminerge neuroner i midthjernen. Selvom flere nylige prækliniske fremskridt har foreslået at behandle PD, er der næppe nogen klinisk bevist ny terapeutik for sin helbredelse. Stigende beviser tyder på en fremtrædende modulerende funktion af det cannabinoide signalsystem i basalganglierne.

 

Derfor har brugen af cannabinoider som en ny terapeutisk mål blevet anbefalet som en lovende behandling for PD. Elementerne i det endocannabinoide system er stærkt udtrykt i de neurale kredsløb i basalganglierne, hvor de bidirektionalt /tovejskommunikations-mæssig interagere med dopaminerge, glutamaterge, og GABAergiske signalsystemer.

 

Som det cannabinoide signalsystem gennemgår et bifasisk mønster (to faser) af forandringer under progression af PD, forklarer det den motoriske hæmning typisk observeret hos patienter med PD. Cannabinoid-agonister såsom WIN 55,212-2 (C27H26N2O3: har virkninger svarende til dem af cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), men har en helt anden kemisk struktur) er blevet påvist eksperimentelt som neurobeskyttende midler i PD, med hensyn til deres evne til at undertrykke excitotoksicitet, glial aktivering, og oxidativ skade, som forårsager degenerering (forfald) af dopaminerge neuroner.

 

Yderligere fordele frembragt ved cannabinoid relaterede forbindelser, herunder CE-178253, oleoylethanolamide [OEA: C20H39 NO2; monoumættede analog af endocannabinoiden anandamid (AEA: C22H37 NO2], nabilon [C24H36O3; efterligner tetrahydrocannabinol (THC/THC-OH: C21H30O3)] og HU-210 (C25H38O3) er blevet rapporteret at have effekt mod bradykinesi og levodopa-induceret dyskinesi i PD.

 

Trods lovende prækliniske studier til PD, er brug af cannabinoider ikke blevet undersøgt i udstrakt grad på det kliniske niveau.

I denne anmeldelse, revurdere vi det eksisterende bevis der tyder på inddragelse af det endocannabinoide system i årsagen, symptomatologi, og behandling af PD. Vi vil forsøge at identificere fremtidige tråde af forskning, der vil hjælpe i forståelsen af de potentielle terapeutiske fordele ved cannabinoid-systemet til behandling af PD.

 

Department of Biotechnology, College of Biomedical and Health Science, Konkuk University, Chungju, 380-701 South Korea

 

* PubMed: Plante-cannabinoider og dopamin-receptoren - cannabinoider og dopamin-receptoren

Molekylær oversigt

 

AEA - - - - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2 - - flerumættet fedtsyre → oxidation/stofskifte → NAgly

NAgly - - - - - N-arachidonoyl glycin - - - - - - - C22H35 NO3

2-AG - - - - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

AA - - - - - - - - Arakidonsyre - - - - - - - - - - - - - C20H32O2 → AEA og 2-AG

EPA - - - - - - - eicosapentaensyre - - - - - - - - - C20H30O2 - - en omega-3-carboxy-fedtsyre

 

Marinol - - - - - Syntetisk cannabinoid - - - - - - C21H30O2 -

 

THC - - - - - - - Tetra-hydro-cannabinol - - - - - - C21H30O2 - - - oxidation/stofskifte →

THC-OH - - - - 11-Hydroxy-delta(9) - - - - - - - - C21H30O3 - - - oxidation af hydroxylgruppen fører til NAgly og →

THC-COOH - - 11-nor-9-carboxy-THC - - - - - - - C21 H28 O4 - - oxidation af hydroxylgrupper i THC-COOH fører også til NAgly samt virkninger in vivo gennem PPARy (gamma).

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

David Bearman, MD, Cannabis, Cannabinoider - ADHD, Bipolar affektiv sindslidelse og DSI - Retrograd signalering

 

Tidligere nævnte du, at jeg måske var imod medicinsk marihuana, og jeg sagde nej, jeg var bare tvivlsom. Og jeg var bestemt tvivlsom om brugen af ​​cannabis i behandling ADD/ADHD.

 

Men det var fordi jeg ikke vidste noget, og da jeg kiggede ind i det, fandt jeg ud af, at der var mindst 40 papirer skrevet før 2000, der beskæftiger sig med det endo-cannabinioide system, cannabis, og ADD/ADHD.

 

Og at så tidligt som 1998 er en indsats gjort i Oregon for at tilføje ADD/ADHD til listen over tilstande, hvor cannabis var hensigtsmæssigt eller lovligt i staten Oregon. Jeg begyndte at få patienter der nævne, at de var i stand til at fokusere og koncentrere sig mere med cannabis.

 

Jeg havde patienter der fortæller mig, at deres kvaliteter gik fra Ds og Fs til As og Bs, da de begyndte at bruge marihuana i Jr High School. Jeg havde en patient der kommer ind og tildelte dennes afgangseksamen fra den maritime akademi grundet rygning af marihuana. Og en anden person, der sagde, at de var i stand til at få deres PHD som følge af rygning af marihuana.

 

Jeg begyndte at undersøge dette og fandt, at der var hundredvis af videnskabelige undersøgelser, der var blevet gjort, som frembragte oplysninger om, hvorfor dette måske fungerer. Grunden til, at det sandsynligvis virker, er, at marihuana er vigtigt i forhold til retrograd hæmning (DSI) og retrograd signalering er vejen til at modulere hastigheden af ​​neuro-transmission.

 

Det er normalt. Hvis du ikke har nok cannabinoider bevirker, at din neuro-transmission er for hurtig. Hvis du har et hurtig angreb, hvis du vil, på cerebral cortex (hjernebarken) af et betydeligt antal af ideer, koncepter, sanseindtryk, så kan det være svært for den cerebrale cortex at fokusere eller koncentrere sig.

 

* Orbitofrontal cortex (OFC) er en præfrontale cortex region i frontallapperne i hjernen, som er involveret i impulsivitet og den kognitive behandling af beslutningsprocessen.

 

Men hvis du bremser nerveimpulserne ned, med et par nanosekunder så giver du hjernebarken (cerebral cortex) større mulighed for at fokusere og koncentrere sig, fordi du derved får nerveimpulser til at bevæge sig langsommere og du vil sandsynligvis have færre nerveimpulser.

Der var en artikel (Hjernens egne Marijuana), der dukkede op i Scientific American i december 2004 skrevet af Elger Nichol. Jeg var så heldig at deltage i en konference, og være i stand til at chatte med Elger om retrograd hæmning og om den måde, cannabis arbejdeder i form af Attention Deficit Disorder (ADD), og han fortalte mig, at jeg var mere eller mindre midt i noget helt nyt.

 

Når alt kommer til alt er han en forsker og Im en kliniker, så der er ikke altid en perfekt udveksling af oplysninger mellem klinikere og forskere. Men i dette tilfælde føler jeg som mig tæt nok på til at have en god forståelse. Endvidere i tillæg til Elger, er der en forskere ved UC-Irvine, Daniele Piomelli. Piomelli har opfundet seks eller syv stoffer, der interfererer med kroppens egen metabolisme af sine egne cannabinoider.

 

Og han mener, at ved at øge cannabinoider i hjernen, at det er nyttigt til at behandle panikanfald, Attention Deficit Disorder (ADHD, AD/HD eller ADD), Tourettes syndrom og Bipolar affektiv sindslidelse (også kaldet maniodepressiv sindslidelse). Og jeg tror, ​​meget af den måde, hvorpå cannabis arbejder kan forklares med fænomenet retrograd hæmning.

 

Og hvad der sker der, er, at cannabis forårsager mere dopamin (C8H11NO2) at være til rådighed. Det er dopamin der rent faktisk forårsager, faktisk letter retrograd hæmning. Hvad cannabis gør, den konkurrerer med dopamin for dopamin-bindingssteder på dopamin-transporteren.

 

Og hvis du får nok cannabis, fylder det bindingsstederne op på dopamin-transporteren eller i det mindste en masse af dem, dopaminet kan ikke komme ind i dig, nu har du overskud af dopamin og du har derved mere retrograd hæmning, og derved har du langsommere hastighed af neuro-transmission, og du har efterfølgende bedre evne til at fokusere og koncentrere dig. - PubMed: Cannabinoider og retrograd hæmning DSI - Plante-cannabinoider og dopamin

 

Uploadet den 2. April, 2010

 

Mere skade end gavn: Bekæmpelse af psykofarmaka epidemi (morgen)

 

Deltag gerne, hvis tid og interesse, med globale ledere i den kritiske psykiatri-bevægelse for en en-dags konference, som vil behandle et presserende spørgsmål om folkesundhed: skader forårsaget af over-ordinering af psykiatriske medikamenter. For mere information kan du gå til cepuk.org/moreharmthangood. Program-oversigt - Blev streamet live-den 18. september 2015

 

Bemærk lyden kun kommer fra venstre kanal, så - hvis du ikke kan høre noget - kan det være nødvendigt at justere din lyd-opsætning eller prøve en anden computer. Rigtig god fornøjelse.

 

 

4:44:07 - Start: 1:24:00

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved