Læger

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

Læger og cannabinoider til hjælp for den almene sundhed

 

 

 

Panorama af den traditionelle medicinske profession. Lægen tilser forundret sin patient i spotlys, forsøger at granske patofysiologien for at opnå en effektiv terapi. Vi ser også den syge pige, muligvis offer for nogle forfærdelige uhelbredelige smitsomme febrile sygdomme i præ-antibiotika-tiden, bleg, svag og sovende. I baggrunden ser vi den fortvivlet mor, bekymret, forventer det værste. Det er også et bemærkelsesværdigt udtryk fra en far, som ikke kan vise sin bekymring over sygdommen af sin datter, og som er nødt til at være rolig for at trøste en sørgende mor.

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

* 2. marts 2017: 44 personer smittet med husdyr-MRSA fra mink på tre år

Personerne er sandsynligvis blevet smittet med MRSA gennem kontakt med mink og personer, der håndterer mink. 4 mennesker er blevet smittet med husdyr-MRSA, hvor smitten sandsynligvis stammer fra danske minkfarme i perioden 2014 til 2016. Helt præcist blev 14 personer tilsyneladende smittet med bakterien fra mink i 2014. Det viser et folketingssvar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Spørgsmålet var stillet af landbrugsordfører for Enhedslisten Maria Reumert Gjerding. .

 

I 2015 og 2016 blev 15 personer begge år ramt af den antibiotikaresistente husdyr-MRSA. Tallet fra 2016 er dog behæftet med usikkerhed, da der stadig mangler nogle oplysninger ved nogle af de registrerede tilfælde. Det viser tallene fra Statens Serum Institut, som oplyser, at bakterien som oftest findes i svin.

 

 

En ny screening har vist, at den resistente bakterie MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger. En stikprøve blandt seks avlsbesætninger viste desuden, at bakterien fandtes i alle seks. I 2014 viste en screening, at bakterien fandtes i 68 procent af besætningerne. Mens en stikprøve på seks avlsbesætninger kun fandt tre smittede.

 

MRSA CC398 kendt som husdyr-MRSA er en type MRSA, som kan smitte fra dyr til mennesker. Smitten sker dog oftest gennem svin. Siden 2012 har fire personer, der var smittet med svinetypen MRSA, mistet livet. - DR, Politik

 

* 6. maj. 2014: Inden for to år er tre [fire] danskere døde af infektioner, som lægerne har måttet opgive at behandle på grund af resistente MRSA bakterier. Bakterien findes på fire ud af fem svinefarme. En overlæge på OUH slår nu alarm. Han finder stadigt flere multiresistente bakterier i sine patienter. Patienter der kommer fra landbruget - fra svineproduktion, hvor raske grise fyldes med antibiotika, eks i 2011 med 1.836 ton, for landbruget som helhed 2.479 ton og resistente bakterier derefter kan overføres til mennesker gennem kødet og uden at de kan behandles med antibiotika. Overlægen finder tallene så alarmerende at han direkte taler om en epidemi. Se interview med professor Hans Jørn Kolmos, klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Desuden har naboer til svinefarme og nabolaget mangedoblet risiko for smitte med disse modstandsdygtige bakterier som stiger i takt med antallet af svin i éns kommune.

 

Kortlægningen viser, at sandsynligheden for smitte er hele 13 gange så høj i kommuner med mange svin. Og da ingen af de fire danskere, der siden 2012 er døde af MRSA-infektioner, ifølge Statens Serum Institut havde haft kontakt med svin, bør årsagssammenhængen undersøges nærmere, mener professor i epidemiologi og ekspert i spredning af resistente bakterier Frank Aarestrup fra DTU. - Nordjyske.dk 30. juni 2014

 

OBS! kroppen kræver ikke nogen mættet fedt overhovedet for at kunne fungere - Omega-olier

 

 

 

Marihuana (Cannabis sativa) har længe været kendt for at indeholde antibakterielle cannabinoider, hvis potentiale til at løse antibiotika-resistens endnu ikke er blevet undersøgt. Alle fem af de større cannabinoider (cannabidiol CBD (1b), cannabichromene CBC (2), cannabigerol CBG (3b), Delta (9)-tetrahydrocannabinol THC (4b), og cannabinol CBN (5)) viste kraftig aktivitet mod en række af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA CC398 ) stammer af nuværende klinisk relevans.

 

 

GW Pharmaceuticals, Salisbury, Wiltshire, England. - Russo EB

 

Denne gennemgang vil udforske et andet led af fytoterapeutiske agenter, cannabis-terpenoiderne: limonen, myrcen, α-pinen, linalool, β-caryophyllen, caryophyllen oxid [duftmarkør for cannabis-narkohunde; svampedræbende aktivitet], nerolidol og phytol. Terpenoider deler en prækursor med fytocannabinoider. Terpenoider er ganske potente, og påvirker dyrenes og endda menneskelig adfærd når den indåndes fra den omgivende luft ved serumniveauer.

 

De udviser unikke terapeutiske virkninger der kan bidrage meningsfuldt til entourage/følge-virkninger af cannabis-baserede lægemiddel-ekstrakter. Særlig fokus vil blive lagt på fytocannabinoid-terpenoide interaktioner der kunne producere synergi med hensyn til behandling af smerte, inflammation, depression, angst, afhængighed, epilepsi, kræft-, svampe-og bakterieinfektioner (inklusiv methicillin-resistente Staphylococcus aureus) - CC398,

 

[en antibiotikaresistent stafylokokbakterie, der som nævnt findes i mange danske svinebestande, og som i stigende grad forårsager infektioner hos mennesker grundet deres over-medicinering af penicillin, i EU 2011 med 55.872 ton for landbruget, og [også] en gruppe antibiotika udledt fra Penicillium sæksvampe, men hvis tid for beskyttelse derfor er ved at rinde stærkt ud. Penicilliner er/var historisk vigtige, da de var de første lægemidler, som effektivt kunne behandle en række alvorlige infektionssygdomme som tuberkulose, syfilis og stafylokokinfektioner]

 

 

Ni nye cannabinoider (1-9) blev isoleret fra en høj potent variation af Cannabis sativa. Den kendte sterol, beta-sitosterol-3-O-beta-d-glucopyranosyl-6'-acetat blev isoleret for første gang fra cannabis. Forbindelserne 6 og 7 viste betydelige antibakterielle og antifungale aktiviteter henholdsvis mens 5 viste stærk anti-leishmanial aktivitet (protozo parasit-båren, eks. fra skovflåten).

 

 

 

Institut for Anesthesiologi, Sapporo, Japan.

 

Toksisk chok syndrom er en sjælden, men potentielt dødelig toksin-medieret febersygdom. Vi rapporterer et tilfælde af toksisk chok-syndrom kompliceret af livstruende organsvigt med høj toksin-1 og staphylococcus enterotoxin type A-niveauer, som det lykkedes reduceret med tidlig introduktion af plasma-udskiftning/ferese. Rapporten viser tidsforløbet af koncentrationerne af anandamide (AEA) og 2-arakidonyl glycerid (2-AG) og bekræfter, at tidlig introduktion af plasma udkiftning (samt cannabinoider) kan resultere i en hurtig reduktion af cirkulerende giftstoffer og mediatorer ved behandlingen af ​​livstruende flerartet organsvigt.

 

* Høje niveauer af glukose hæmmer transkription, da glukose fungerer som en katabolit-repressor (se herfor også nedenstående: Motion øger plasma-THC-koncentrationer i regelmæssige cannabisbrugere Marihuana: Den næste Diabetes-medicin?)

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

 

----- -----

 

 

Cannabis og Cannabinoider i det 21. århundredes Medicin: medicinsk marihuana i klinikken

 

Dato: 13 November 2007, Sted: University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. Dr. David Bearman MD, Santa Barbara, Californien, er en af de førende læger i USA inden for medicinsk marihuana. Hr. Bearman har brugt 40 års arbejde i substans og stofmisbrugs-behandling og forebyggelses-programmer. Hans karriere omfatter offentlige sundhed, administrativ medicin, primær pleje, smertebehandling og cannabinologi. Dr. Bearman underviser her læger og lægestuderende om cannabis, cannabinoider og lægens ansvar: Se og lyt til patienterne, og læs her om deres erfaring med denne betydningsfulde plante - og gerne til dette interessante og lærerige foredrag:

 

 

 

 

  • Tidligere øverste DEA-administrative Dommer, Francis L. Young:

"I stærke medicinske termer er marihuana langt sikrere end mange fødevarer vi almindeligvis indtager. For eksempel kan det at spise ti rå kartofler resultere i en toksisk reaktion. Til sammenligning er det fysisk umuligt at spise nok marihuana til at fremkalde døden. [...] Marijuana, i sin naturlige form, er en af de sikreste terapeutisk aktive stoffer man kender. Ved enhver form for rationel analyse kan marihuana bruges sikkert i en overvåget rutinemæssig lægehjælp." Udtalte DEA administrative dommer Francis L. Young i september 1988, efter at have gennemgået alle beviserne ved omlægning af cannabis fra liste I til II, uden succes. Arnold Trebach, ph.d. beretter her om sit samarbejde med DEA-administrative dommer Francis L. Young og om ændringsforsøget i 1988.

 

 

 

  • The Journal of Cannabis Therapeutics er det officielle tidsskrift for Den Internationale Sammenslutning for Cannabis som medicin. Den er redigeret af Dr. Ethan Russo og udgivet af Haworth Press, Binghamton, New York. Nyd en gratis kopi af den første udgave af Journal of Cannabis Therapeutics ved at klikke på denne PDF-fil - Google oversat

 

For at blive medlem af den Internationale Sammenslutning for Cannabis som medicin skal du/De/I udfylde Medlemskab Ansøgningsskema og fax eller mail den til IACM.

 

Om tidsskriftet

Peer-reviewed Journal of Cannabis Therapeutics er det nye tidsskrift for læger, forskere og andre fagfolk, der ønsker løbende information om brugen af cannabis i behandlinger for neurologiske og andre sygdomme samt den nyeste forskning om endogene og syntetiske cannabinoider for sundhed. Dette fascinerende tidsskrift dækker historien om cannabis; de kliniske applikationer og komponenter, såsom essentielle fedtsyrer og æteriske olier; og de ​​biokemiske og farmakologiske funktioner af cannabinoider i mennesker og dyr samt relaterede lovgivningsmæssige/juridiske spørgsmål.

 

 

 

  1. Stoffet eller andet indhold har et stort potentiale for misbrug.
  2. Stoffet eller indeholdt stof har ingen nuværende accepteret medicinsk brug i behandling i USA.
  1. Der er en mangel på accepteret sikkerhed for brug af stoffet eller andet indholdsstof under lægelig overvågning.

 

 

Herudover vil andre af verdens førende sundhedsmyndigheder og læger inden for hamp, cannabis og dets cannabinoider snarest informere om deres exceptionelle forskning og viden til global og den almene velbefindende. Den næste af disse storslåede læger, som også gerne informerer om Diætiske fordele ved Cannabis og bladenes værdi er Dr. William Courtney, som er læge, forsker og politiker fra Mendocino, Californien, og måske og forhåbentlig USA's kommende Præsident, der giver medicinske marihuana-godkendelser til kvalificerede patienter i Mendocino og Humboldt Amter, CA, USA, som her oplyser om daværende fakta.

 

 

 

Medicinsk marihuana-information fra Dr. William Courtney.

 

Marihuana Symposium Mendocino 11. September 2008:

 

 

 

 

Missionen er at (1) fremme cannabinoid forskning, (2) at fremme udvekslingen af ​​oplysninger og videnskabelige perspektiver om Cannabis, cannabinoider og endocannabinoider gennem tilrettelæggelse af videnskabelige møder, (3) tjene som en kilde til pålidelige oplysninger om kemi, farmakologi, terapeutiske anvendelser, toksikologi og de adfærdsmæssige, psykologiske og sociale virkninger af cannabis og dens bestanddele af syntetiske og endogene forbindelser, der interagerer med cannabinoidreceptorer og eventuelle forbindelser der er målrettet andre dele af det endocannabinoide system. "

 

(ICR'er vedtægter, ratificeret oktober 2009)

 

 

I relation:

 

 

Videnskabsgrenen i Farmakologi, The University of Sydney, NSW 2006, Australia.

 

 

Baggrund:

Den vigtigste psykoaktive bestanddel af cannabis, Δ (9)-tetrahydrocannabinol (THC) akkumuleres i fedtvæv, hvorfra det langsomt diffunderer tilbage i blodet. THC for-behandlede rotter kan vise forhøjede plasma-cannabinoid-niveauer, når de udsættes for vilkår, der fremmer fedt-udnyttelse, såsom ved faste. Her undersøger vi, om faste og motion øger plasma-THC-koncentrationer i regulære cannabis-brugere.

 

Metoder:

Fjorten regelmæssige cannabisbrugere afsluttet 35 minutters motion på en stationær cykel i enten en bespist eller en over natten fastende tilstand. Plasma-cannabinoid-niveauer blev vurderet forud for motionering, umiddelbart efter motion og 2 timer efter motionen. Plasmaprøver blev også analyseret for indeks af lipolyse (frie fedtsyrer (FFA) og glycerol, [en sukker-alkohol opnået ved reduktion af carbonyl-(-OH)-gruppen i et sukker, populær og yderst brugbart blandt diabetikere og folk på lav-kulhydrat kost].

 

Resultater:

Motion inducerede en lille, statistisk signifikant stigning i plasma-THC-indholdet ledsaget af øget plasma FFA og glycerol-niveauer. Anstrengelses/motion-udløste stigninger i plasma-THC-koncentrationer var positivt korreleret med body mass index. Faste inducerede en signifikant stigning i plasma FFA-niveauer, og en sænkning af blodsukkeret, men ændrede ikke signifikant plasma cannabinoid niveauer.

 

 

Konklusion:

Her demonstrerer vi at motion øger plasma-THC niveauer i regulære cannabis-brugere. Manglen på en fastende effekt kan afspejle den beskedne varighed af faste brugt, som var forbundet med kun en beskeden stigning i fedt-udnyttelse i forhold til motion. Samlet set tyder disse resultater på, at motion kan hæve blod-THC-indholdet ved at frigøre hvilende THC fra fedtdepoter. Disse data tyder på fortolkningen af blod-THC-niveauer i vej og arbejdsplads [narko] test kan være kompliceret [infiltreret /inficeret] af nyere/nylig anstrengelsesudløst/motion [og ikke af nylig cannabis/cannabinoide-indtag].

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → visse typer bakterier kan metabolisere alkaner og alkener: De foretrækker lige numre carbonkæder, da de er lettere at nedbryde end ulige kæder

 

* Oxygenase:

En oxygenase er et enzym der oxiderer en substrat ved at overføre oxygen fra molekylær oxygen O2 (som i luft) til det.

 

Der er to typer af oxygenaser:

* Monooxygenaser [enzymer, der inkorporerer en hydroxylgruppe -COOH i substrater i stofskiftet, er en reaktion hvor de to atomer af dioxygen er reduceret til en hydroxylgruppe og et H2O molekyle ved samtidig oxidation af NAD (P)H] eller blandet oxidase funktion, overføres et oxygenatom til substratet, og reducere det andet oxygenatom til vand. Cellulær respiration, for eksempel, er oxidationen af glukose (C6H12O6) til CO2 og reduktion af oxygen (O) til vand.

 

  • Dioxygenase eller oxygen transferaser, indarbejder begge atomer af molekylært oxygen (O2) i produktet (r) af reaktionen.

 

Blandt de vigtigste monooxygenaser er *cytochrom P450 (CYPs) oxidaser, som er ansvarlig for at nedbryde en lang række kemikalier i kroppen, som eks. CYP1A1

 

 

Imidlertid har et in vivo eksperiment med gen-deficiente mus fundet, at *hydroxylering [en kemisk proces, der indfører en hydroxylgruppe (-OH) til en organisk forbindelse som sluttelig frembringer/oxygenereres til en carboxyl-gruppe (-COOH), som er den definerende gruppe af en carboxylsyre] af benzo(a)pyren af CYP1A1 kan have en samlet beskyttende virkning på DNA, snarere end at bidrage til potentielt kræftfremkaldende DNA-modifikationer. Denne effekt skyldes sandsynligvis det faktum, at CYP1A1 er meget aktiv i tarmslimhinden og dermed hæmmer infiltration af indtaget kræftfremkaldende benzo(a)pyren i den systemiske cirkulation.

 

* PAH stoffer er meget sundhedsskadelige. Benzo(a)pyren (katalyseret af CYP1A1) kan fremkalde kræft selv i små mængder. I storbyerne er koncentration et par nanogram (1/1000.000.000) pr kubikmeter, troede man, og på landet er koncentrationen meget lavere, troede man også. Tobaksrygere er meget mere udsatte for PAH og det samme gælder dem der spiser fisk, der er røget. [* En celle-mutation opstod for omkring 550 millioner år siden markerer fremkomsten af ​​dyr med ben (hvirveldyr), et split klart til stede fra afvigelsen i protostomian/deuterostomian og derved også fødslen af ECS, den genetiske markør mellem ikke-hvirveldyr og hvirveldyr; fisk mennesket].

 

Benzen anses for at være det farligste stof i gruppen aromatiske kulbrinter (PAH) og er på giftlisten. Benzen må ikke anvendes til industrielle formål, men kan optræde i små mængder som forurening i visse produkter, f. eks. i motorbenzin. Benzen er påvist kræftfremkaldende for mennesker (leukæmi -blodkræft). Derudover er det mistænkt for at kunne medføre fosterskader. Udover de virkninger, der er beskrevet indledningsvis generelt for aromater, kan benzen medføre kramper og bevidstløshed, risiko for hjertepåvirkning, blodmangel (anæmi), blødningstilbøjelighed (næseblod) samt øget infektionsfølsomhed. Miljømålinger viser, at det kræftfremkaldende stof benzen fra bilos også findes i luften i landsbyer og uden for huse langt ude på landet. - Ude i det åbne land har vi koncentrationer, der ligger to-tre gange over grænseværdierne, og det har overrasket os en del, siger Børge Hvidberg.

 

Det har længe været kendt, at luften i tæt befærdede gader i de større byer (i Danmark) indeholder benzen i mængder op til 10 gange grænseværdien.

 

Det kræftfremkaldende stof stammer fra benzin, og derfor findes det blandt andet i udstødningsgas. DR, 12.12.2014

 

 

De hæmmende virkninger af Δ⁹-tetrahydrocannabinol (Δ⁹-THC: C21H30O2), cannabidiol (CBD: C21H30O2), og cannabinol (CBN: C21H26O2), de tre betydeligste bestanddele i marihuana, og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) indeholdt i marihuana-røg på den katalytiske aktivitet af human cytokrom P450 (CYP) 2C9 blev undersøgt.

 

Disse plante-cannabinoider hæmmede koncentrationsafhængigt S-warfarin 7-hydroxylase og diclofenac 4'-hydroxylase aktiviteter af humane lever-mikrosomer (HLM'er) og kombinatorisk/gensidig CYP2C9 (rCYP2C9). I modsætning hertil udøver ingen af ​​de tolv PAH'er, herunder benz[a]anthracen [C18H12; Ifølge forskere kan mere end 20% af kulstoffet (C) i universet være forbundet med PAH's mulige udgangsmaterialer til dannelsen af livet. PAH'er synes at være blevet dannet kort efter Big Bang, er udbredt i hele universet, og er forbundet med stjerne-dannelse og exoplaneter] og benzo[a]pyren, [C20H12); dets metabolitter (katalyseret af CYP1A1) er mutagene og yderst kræftfremkaldende] betydelig hæmning (IC₅₀ > 10 µM).

 

De hæmmende potentialer af Δ⁹-THC (Ki = 0,937-1,50 uM) og CBN (Ki = 0,882-1,29 uM) var næsten ækvivalent uanset enzym-kilde anvendt, mens den hæmmende virkning af CBD (Ki> = 0,954-9,88 uM) varierede afhængigt af enzymkilder og substrater der anvendes. Δ⁹-THC hæmmede både S-warfarin 7-hydroxylase og diclofenac 4'-hydroxylase aktiviteter af HLM'er og rCYP2C9 ved en blandet måde. CBD og CBN hæmmede kompetitivt aktiviteter af HLM'er og rCYP2C9, men den eneste bemærkelsesværdige forskel er, at CBD og CBN udviste blandet type hæmninger mod diclofenac 4'-hydroxylering og S-warfarin 7-hydroxylering, henholdsvis, af rCYP2C9. Ingen af ​​Δ⁹-THC, CBD og CBN udøvede stofskifte-afhængig hæmning.

 

Disse resultater viste, at de tre betydeligste plante-cannabinoider, men ikke PAH i marihuana-røg, potent hæmmede CYP2C9-aktivitet, og at disse cannabinoider kan karakteriseres som direkte inhibitorer for CYP2C9

 

[samt forhindre kræft katalyseret af CYP1A1 som kan fremkalde kræft selv i små mængder fra PAH's Benzo(a)pyren og en samlet beskyttende virkning på DNA, .

 

* CYP2C9: ligandere og hæmmere er forbundet til et væld af terapeutisk indvirkninger, som eks. antifungal (svampedræbende), antibakteriel, antikonvulsiv (krampestillende), humør-stabiliserende, antiarytmisk, kemoterapeutisk etc. aktivitet.

 

De fleste inhibitorer af CYP2C9 er kompetitive hæmmere. Ikke-kompetitive inhibitorer af CYP2C9 inkluderer bla. flavonen 6-hydroxy-flavon. [C15H10O3; er rapporteret i blade af Barleria prionitis Linn. (En almindelig Acanthaceae fra Indien) kan have et potentiale som et terapeutisk lægemiddel i stand til behandling af angst-lignende lidelser]. Det blev anført, at det ikke-kompetitive bindingssted af 6-hydroxy-flavon er det rapporterede allosteriske bindingssted af CYP2C9-enzymet.

 

 

 

Data tyder på, at nogle af de vasculo- og hjertebeskyttende effekter der tilskrives kost n-3 PUFA (flerumættede fedtsyrer) kan medieres af CYP-afhængige metabolitter (stofskifteprodukter) af EPA og DHA.

 

Fra AA stammer også endocannabinoider som anandamid (N-arachidonoylethanolamine; AEA: C22H37 NO2) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4 ), som er i stand til at efterligne de farmakologiske virkninger af det aktive princip af Cannabis sativa-præparater såsom hash og marihuana (-) - Delta9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2). De fungerer som sande "endogene cannabinoider" ved at binde og funktionelt aktivere en eller begge cannabinoid-receptore til stede på nerve- og perifere cellemembraner. Enzymer, der udfører anandamid oxidation er de samme fedtsyre oxygenaser, der vides at virke på endogen arakidonsyre navnlig, medlemmerne af COX, LOX og P450-familier af enzymer. Nylige fremskridt i biokemien og farmakologien af det endocannabinoide system, også for dens centrale og perifere roller i regulering af fødeindtagelse, vil tilbyde udvikling af nye terapeutiske midler.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Essentielle fedtsyrer og lipidmediatorer. Endocannabinoider - Pediatr Med Chir. 2012 Mar-Apr; 34 (2): 65-72.

 

 

 

"Over 2.000 danske bilister har fået frakendt kørekortet i 2013, fordi der er fundet spor af hash i deres blod. Men mange af dem er slet ikke til fare i trafikken, viser forskning."

 

 

 

 

Motion kunne give pot-brugere en ekstra høj fornemmelse/udkomme - men det behøver ikke være den velsignelse som brugere måske tror [det skal statsmagten, måske uvidenhed og politiet nok sørge for].

 

Undersøgelsen, offentliggjort i Narkotika og Alkohol-afhængighed, fandt, at niveauet af THC - marihuana'ens aktive ingrediens - var gennemsnitligt 15% højere umiddelbart efter brugere motionerede. Og det kunne være nok til at udløse en positiv blodprøve der viser, at brugerne var blevet høj/påvirket tidligere, end de rent faktisk gjorde (havde indtaget marihuana nyligt uden at have gjort det).

 

Selvom det har været kendt i årevis, at THC er gemt i fedt og nogle gange kan give en positiv test uger efter en person senest har røget det, er undersøgelsen den første til at dokumentere, at motion kan føre til en stigning af det (THC og andre 65 cannabinoider THC-COOH ) i blodet. Dataene kan forklare sager som den af en jockey, der skulle tabe sig til et hestevæddeløb og testet positiv for cannabis længe efter, han havde sagt, han sidst havde røget det - og tilfælde af brugere teste positiv på afvænning, når de motionerer og taber sig trods at være afholdende.

 

Undersøgelsen involverede 14 regelmæssige marihuana-brugere, der røg gennemsnitlig en joint om dagen og fik udtaget en blodprøve både før og efter 35 minutter med moderat motion på en stationær cykel. De var afholdende i mindst 24 timer, da de blev testet.

 

Forskerne målte også deres kropsfedt ved at opmåle deres body mass index (BMI) og fandt, at ændringer i THC-indholdet efter træning, som varierede fra nul procent til 34%, steg med kropsfedt-indhold. "Folk med større BMI oplevede en større stigning [og] meget tynde mennesker [havde] ingen effekt," siger undersøgelsens ledende forfatter Iain McGregor, professor i psykofarmakologi ved University of Sydney i Australien. Stigningen var kortvarig, og varede mindre end to timer.

 

Var det nok til at forårsage svækkelse? Det er ikke klart, fordi undersøgelsen ikke var designet til at måle forgiftning. McGregor siger dog, at det er "teoretisk" muligt, og vil gennemfører yderligere forskning for at besvare dette spørgsmål.

 

Anden forskning fandt, at selv hos mennesker, der ikke ryger marihuana, kan både motion og stress øge aktiviteten af hjernens naturlige cannabinoide system og føre til frigivelse af kroppens THC ækvivalenter.

 

[AEA; "lyksalighed, glæde", og amid) og 2-AG: C23H38O4) CB1-receptor-endocannabinoid-signalering aktiveres af stress og fungerer til at afbøde eller dæmpe de adfærdsmæssige og endokrine virkninger af akut stress. Stress regulerer endocannabinoid-CB1 receptor signalering:

 

Kronisk variabel stress-eksponering reducerer endocannabinoid CB1-receptor-signalering og det er en hypotese, at den resulterende mangel på endocannabinoid signalering bidrager til de negative konsekvenser af kronisk stress (eks. også overdreven afhængighed efter motion). På den anden side, kan gentagen udsættelse for den samme stress sensibilisere CB1 receptor signalering, hvilket resulterer i dæmpning af stress respons. Data er revideret, der støtter hypotesen om, at CB1 receptor-signalering er stress lydhør og at opretholde robust endocannabinoid/CB1 receptor signalering (THC-COOH: C21H28O4) giver modstandskraft mod udvikling af stress-relaterede sygdomme.

 

[samt for hver 17. motionist som er så afhængig af træning, at det kan få store negative konsekvenser, idet "Runners High" eller euforiske følelser, fremkaldt af disse endocannabinoider, kan føre til at udøve afhængighed til udfoldelsen. Genetiske undersøgelser tyder på at gener, der styrer præference for narkotika også styrer præference for naturligt at belønne adfærd, såsom motion. Det er blevet fremhævet, at motion-afhængighed er en del af et kontinuum af sportive aktivitet, der udvikler sig i stadier fra den rekreative motion til risiko-motion, problematisk øvelse og til sidst til motions-afhængighed;

 

diæt; eks Binge spiseforstyrelse for AEA-tilfredsstillelses-produktion: Blood niveauer af endocannabinoiden anandamide er øget i anorexia nervosa og binge-spiseforstyrrelse, men ikke i bulimi, inddragelse af AEA i formidlingen af ​​de givende aspekter af afvigende spise adfærd forekommer i AN og BED; samt alkohol og medicinmisbrug]

 

- Neuroscience Research Center, Medical College of Wisconsin, USA; 2014].

 

Disse stoffer medvirker til "runners high/løberens/motionistens høje/euforiske velværds-følelse" og andre behagelige, drømmende følelser under træning eller stressende oplevelser. McGregor håber at undersøge hvordan anstrengelsesudløst frigivelse af THC kan sammenlignes med virkningerne af det naturlige cannabinoid system, som er vigtig for reguleringen af stress og smerte.

 

I mellemtiden for at forstå hvordan den "anden succes" af THC fra motion - og traumatiske hændelser - kan påvirke dømmekraft og adfærd, vil være afgørende for at finde ud af den rolle, som THC-undersøgelser kan spille i en række forskellige sammenligninger, fra vejside-undersøgelser af værdiforringede bilister [hash-o-meter med efterfølgende blodprøve-udtagning af arrestant] til obduktionserklæringer for at fastslå dødsårsagen.

 

Mens mængden af THC sporet i blodet tyder på, at det er usandsynligt, at den "anden succes" vil forårsage betydelig svækkelse, og hvis yderligere undersøgelser tyder på, at den gør det, kan forskere og lovgivere stå over for nogle vanskelige spørgsmål med hensyn til stenet/påvirket kørsel. Hvis blodets indhold af THC er højt efter et færdselsuheld, for eksempel, ville forskerne være i stand til at afgøre, om føreren var stenet/påvirket, da han/hun steg bag rattet, eller oplevede et udbrud [frigivelse] af THC fra tidligere brug, og som blev udløst af stress fra ulykken?

 

Ville forskerne være i stand til at kunne dokumentere, hvorvidt nedskrivningen/svækkelsen var ens eller kvalitativt anderledes i hvert enkelt tilfælde?

 

Det ville til gengæld kunne bestemme i mindte detalje, hvor THC'en stammer fra/oprandt af - fra nylig brug eller fra lagret fedt - ville betyde noget for retshåndhævelses-formål. I betragtning af den interesse dette spørgsmål vil generere, håber McGregor, at disse spørgsmål ikke vil stå ubesvarede længe. [Nej, det gør så sandelig heller ikke de mange som har mistet førebevis og muligt arbejde og som to gange inden for tre år bliver stoppet med -COOH i blodet, også uden at vise sig til fare for trafikken og andre, ja så er det farvel til bilen i Danmark]

 

Selvom cannabisindtagelse har vist sig at hæmme de psykomotoriske evner mildt, ser denne svækkelse ikke ud til at være alvorlig eller langvarig. I køresimulator-tests, manifesteres denne "forringelse" typisk i at forsøgspersonerne nedsatte deres kørehastighed i kravet om mere tid til at reagere på nødsituationer.

 

Ikke desto mindre synes denne forringelse ikke at spille en væsentlig rolle i trafikulykker. En 2002-gennemgang af syv separate studier med 7,934 chauffører rapporterede, "Sammenstøds-skyld-undersøgelser har ikke kunnet påvise, at bilister med cannabinoider i blodet er væsentligt mere tilbøjelige end stoffrie bilister til at være skyld i trafikulykker."

 

Dette resultat er sandsynligt, fordi subjekter/personer der er under indflydelse af marihuana er bevidste om deres "værdiforringelse" og kompenserer for den i overensstemmelse hermed, såsom ved at nedsætte hastigheden og ved at fokusere deres opmærksomhed, når de ved en respons vil være påkrævet. Denne reaktion er netop det modsatte af, hvad der udvises af chauffører under indflydelse af alkohol, som har tendens til at køre i en mere risikabel måde i forhold til deres beruselse.

 

* Historisk lavt antal dræbte og tilskadekomne

11. juli 2013 - Antallet af dræbte i trafikken (i Danmark) har aldrig været så lavt som nu. I 2012 faldt antallet af personer, som mistede livet i trafikken, til 167. Det er 24 pct. færre end i 2011, hvor 220 blev dræbt i færdselsuheld. Hver fjerde dødsulykke skyldes udelukkende for høj hastighed

 

 

"På nuværende tidspunkt tyder beviserne på en inddragelse af cannabis i trafikulykker er videnskabeligt ubeviste.

Til dato ..., er syv undersøgelser med skyld-analyse blevet rapporteret, der omfattede i alt 7,934 chauffører. ... De hidtidige resultater af sammenstøds-ansvarligheds-undersøgelser har ikke kunnet påvise, at bilister med cannabinoider i blodet er væsentligt mere tilbøjelige end stoffrie bilister i at være ansvarlig for trafikulykker. ... (I) tilfælde, hvor THC var det eneste stof (lægemiddel) til stede i analysen, blev skyld-ansvarsforholdet fundet at være ikke signifikant forskellig fra gruppen af ikke-stof-påvirkede.

 

 

 

 

 

At tænde op kan hjælpe marihuana-brugere at forblive slank og sænke deres risiko for at udvikle diabetes, ifølge den seneste undersøgelse, som tyder på, at cannabis-forbindelser kan hjælpe med at kontrollere blodsukkeret.

 

Selvom det har et velfortjent ry for at øge appetitten via hvad rygerne kalder "munchies/ædeflip" er den nye forskning, som blev offentliggjort i American Journal of Medicine (Marihuana for Diabetisk Kontrol) ikke den første til at finde, at stoffet lægemidlet har et dobbelt forhold til vægt. Tre tidligere undersøgelser har vist, at marihuana-brugere er mindre tilbøjelige til at være overvægtige, har en lavere risiko for diabetes og har lavere body mass index-målinger. Og disse tendenser skete på trods af det faktum, at de syntes at indtage flere kalorier.

 

Hvorfor? "Det vigtigste resultat er, at de nuværende brugere af marihuana syntes at have bedre kulhydrat-stofskifte [og derved også produktion af glukose] end ikke-brugere," siger Murray Mittleman, lektor i medicin ved Harvard Medical School og ledende forfatter af undersøgelsen.

 

"Deres fastende insulin-niveauer var lavere, og de syntes at være mindre modstandsdygtige over for den insulin der produceres af deres krop til at opretholde et normalt blodsukkerniveau." se film:

 

Forskningen omfattede over 4.600 mænd og kvinder, der deltog i Nationale Sundhed og Ernærings Undersøgelse Survey mellem 2005 og 2010. Blandt dem havde 48% røget marihuana mindst én gang i deres liv, og 12% var nuværende cannabis-rygere. Forfatterne kontrolleret for andre faktorer som alder, køn, indkomst, alkohol, rygning og fysisk aktivitet, som også kunne påvirke diabetes-risiko.

 

Selv efter disse justeringer, viste de nuværende marihuana-brugere fastende insulin-niveauer der var 16% lavere end tidligere eller aldrig brugere, sammen med en reduktion på 17% i et andet mål for insulinresistens. Højere niveauer på begge tests er forbundet med type 2-diabetes, som er forbundet med fedme. Marihuana-brugere havde også højere niveauer af høj-densitet lipoprotein (HDL), den såkaldte gode kolesterol, som kan beskytte mod hjertesygdomme [kan hæves ved at dyrke motion og spise og/eller ryge sundt]. Og de regelmæssige rygere pralede også af mindre taljemål: de var i gennemsnit 3,8 cm (1,5 tommer) slankere end de tidligere brugere og dem, der aldrig havde røget cannabis.

 

  • Enkelte rapporter viser, at ryge hash kan sænke blodsukkeret hos diabetikere. Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC) er den primære psykoaktive komponent i cannabis. Denne undersøgelse havde til formål at bestemme virkningen af ​​en lipofil cannabis-ekstrakt på adipogenese, ved hjælp af 3T3-L1 celler, og at måle dens virkning på insulinfølsomheden hos insulinresistente adipocytter. Insulin-induceret glukose-optagelse steg, mens raten af adipogenese faldt med stigende THC-koncentration. Insulin-resistens blev induceret ved hjælp af TNF-alfa udsat for ekstrakt og insulin-induceret glukose-optag målt. Insulin-induceret glukose blev forøget i disse celler efter eksponering til ekstraktet....Biologiske effekter af THC og en lipofil cannabis-ekstrakt på normale og insulinresistente 3T3-L1 adipocytter. Phytomedicin 2009;

 

* høj-densitet lipoprotein: et lipo-protein, som transporterer kolesterol i blodet; sammensat af en høj andel af protein og relativt lidt kolesterol; høje niveauer menes at være forbundet med nedsat risiko for koronar hjertesygdom og aterosklerose. Nedsat niveau er forbundet med metabolisk syndrom i den kinesiske Han-befolkning:

 

Det endocannabinoide system deltager i fødeindtagelse, energibalance og lipid-og glukose-metabolismen. De biologiske virkninger af cannabinoider er begrænset ved aktivering af endocannabinoid enzym fedtsyreamid hydrolase (FAAH), [som nedbryder anandamide AEA, og inhibitorer af FAAH fører til forhøjede anandamid-niveauer, hvilket forfølges til terapeutisk brug]. Denne undersøgelse har til formål at analysere, om 385 C/A-polymorfi af FAAH er forbundet med metabolisk syndrom (MetS) i den kinesiske Han-befolkning.

[dvs. cirka 92% af befolkningen i Fastlands-kina, 94% af befolkningen i Hong Kong, 95% af befolkningen i Macao, 98% af befolkningen i Taiwan, 74% af befolkningen i Singapore, 24,5% af befolkningen af Malaysia, og omkring 19% af hele den globale befolkning, dvs nuværende ca. 1.368.000.000 mennesker, hvilket gør dem den største etniske gruppe i verden].

 

Resultaterne tyder på, at 385 C/A-polymorfismen af ​​FAAH-genet kan give en øget risiko for MetS i den kinesiske Han-befolkning.

 

- Endokrinologisk Afdeling, Union Hospital, Fujian Medical University, og Fujian Institute of Endocrinology, Fuzhou, PR Kina - 2011 Juni;

 

[som snart, af mon hvilken grund og for hvem?, introduceres for danske pølser, alkohol, fedme og sukkersyge: I Kina spiser de nok snart danske pølser:

 

Danmark håber at få det endelige gennembrud på eksport af forædlede kødprodukter til Kina. Det ventes på sigt at løfte Danish Crowns årlige eksport på godt 2,5 mia. kr. til kineserne med yderligere en kvart milliard kr.

 

Kogte pølser, grillpølser og konserves, der er lavet af svinekød og kan spises i flere afskygninger. Uanset om det er i Beijing, Shanghai eller andre steder i det enorme land.

 

Det er nogle af de forædlede og varmebehandlede kødprodukter, som den danske storeksportør Danish Crown som det første kødselskab i verden, som er i Beijing i forbindelse med det store danske statsbesøg som [også] sætter Danmark på verdenskortet i Kina [med topchefer fra en stribe af de største, fra A.P. Møller - Mærsk til Novo Nordisk (med insulin til efter mødet ) - går virksomhederne målrettet efter at øge samhandlen, der sidste år var på 107 milliarder kroner, skriver Berlingske] håber på, at få endeligt grønt lys til at begynde at sende til Kina.

 

Og det vil blive datterselskabet Tulip, [som producerer en række kødprodukter som pålæg, pølser, bacon, konserves, færdigretter og supper] der skal eksportere bl.a. pølser, som man kender fra mærkerne Steff Houlberg og Gøl Pølser, til det kinesiske marked.

 

Japanerne har i årevis været pjattede med dansk svinekød [og vi ser nu konsekvensen]. Eksporten ligger på godt tre mia. kr. årligt, men Kina er også ved at komme godt med. Sidste år eksporterede alene Danish Crown udskåret frossent og fersk kød samt biprodukter som f.eks. tæer og ører fra svin for mere end 2,5 milliarder kr., men også konkurrenten Tican har en pæn eksport. - Børsen 23. april 2014

 

PS: Thorning på jagt efter eksportmilliarder i Asien - EB - Samfund den 1. Mar 2014

 

Arbejdspladser og øget eksport. Det er målet, når Thorning og danske erhvervsledere mandag rejser til Japan, skriver Ekstra Bladet.

 

Selvom EU's forhandlinger om en frihandelsaftale med USA får mest omtale, så vil Danmark formentlig få mere ud af en frihandelsaftale med Japan. Det siger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i et interview med Ritzau, før hun mandag rejser til Japan og Sydkorea med en stor erhvervsdelegation bestående af topchefer fra virksomheder som Danish Crown Novo Nordisk, og Vestas.

 

- Det er det største danske erhvervsfremstød i Asien nogensinde i kraft af de virksomheder, som er med, og de markeder vi har mulighed for at dække. - Og det er også nødvendigt, for i dag udnytter vi ikke potentialet i forhold til Japan og Sydkorea godt nok, siger Helle Thorning-Schmidt. Især når det gælder Japan, kan der være både være mange eksportmilliarder og mange danske arbejdspladser at hente.

 

- Japans økonomi er større end Brasiliens, Ruslands, Indonesiens og Sydafrikas økonomier - tilsammen, siger Helle Thorning-Schmidt med tryk på det sidste ord.

 

Japan er - nok overraskende for mange - også den største udenlandske investor i Danmark. Ifølge Thorning har Danmark samtidig langvarige, venskabelige relationer med Japan, som kan bruges bedre til at fremme dansk eksport. Især fordi danske virksomheder har meget at tilbyde de mere end 125 millioner japanere, hvoraf stadig flere er ældre mennesker:

 

- Japan har verdens ældste befolkning, mens vi her er langt fremme med medicin (og det der skaber grundlaget herfor) og velfærdsteknologi, der kan hjælpe borgere med at blive boende i eget hjem. Også når det gælder fødevareproduktion er der muligheder, siger statsministeren. Hun tør ikke sætte tal på, hvor mange milliarder eller arbejdspladser, der kan skaffes ved at øge eksporten til Japan og Sydkorea:

 

- Men der er et uudnyttet potentiale, og det er derfor, jeg engagerer mig i det. Jeg er helt overbevist om, at det er godt for antallet af danske arbejdspladser.

 

* Danish Crown indgår kæmpe kinesisk aftale - FødevareWatch den 22.08.2017

Den danske slagterikoncern har indgået et stort samarbejde med den kinesiske online-mastodont Alibaba. Aftalen giver Danish Crown adgang til 466 millioner kinesiske forbrugere.

 

 

* Ved at studere fordøjelseskanalen af rotter, udredte forskere ledet af Daniele Piomelli, professor i farmakologi ved University of California, Irvine, hvorfor den første bid af fedtholdige fødevarer ansporer til øget trang.

 

Når smagen af fedtholdige fødevarer rammer tungen starter en kaskade af cellulære virkninger. I første omgang sendes en besked til hjernen. Hjernen sender derefter en meddelelse til tarmen, hvor tarm-receptorer stimuleres til at producere endocannabinoider. Til gengæld påvirker disse kemikalier sult og mæthed og forøger din appetit til endnu mere fedt-laden fødevarer. Det er derfor, du ikke kan spise bare en fransk kartoffel-chips og enkelte pølse-produkter fra Danmark.

 

Tarm-receptorer, kendt som CB1-receptorer, er af samme type af receptorer som interagerer i hjernen med THC, og som en efterhånden nok har lært, den betydeligste aktive ingrediens i cannabis. Det hjælper med at forklare, hvorfor marihuana gerne udløser "munchies/lækkersult" og [for nogle, hvis de ikke indtager hamp-frø-olie; 15 ml dagligt] et ønske om at spise højt fedtindhold eller søde fødevarer. Men indtil nu har forskerne troet alle handlingerne forekom i hjernen [THC aktiverer dog samtidig præfrontale cortex med forhøjede niveauer af selvkontrol-adfærd].

 

Piomelli's gruppe designede et smart eksperiment på rotter for at studere, hvor munchies/lækkersulten opstod. Rotterne fik forskellige flydende kost: en sundheds-shake, en sukkeropløsning og en protein-tung og højt fedtindholdig drik lavet med majsolie. Maden blev kirurgisk forhindret i at opholde sig i rotternes maver; det blev drænet gennem et rør inden det kunne nå tarmene. Det gjorde det muligt for forskerne at finde ud af hvor signalet om det at blive ved med at spise, kom fra hjernen baseret på smagen af fedtholdige fødevarer på tungen, eller om tarmen på en eller anden måde var involveret.

 

Da fødevarer aldrig nåede tarmen forventede forskerne at finde, at signalet kun forekom i hjernen. "Vi ledte overalt, og vi var sikre på, at et eller andet sted i hjernen ville CB1 blive aktiveret," siger Piomelli. "Til vores meget store overraskelse, så vi intet af den slags."

 

Heldigvis havde forskere, efter fødeindtags-eksperimentet, gemt frosne organvæv fra rotter. Ved at gå tilbage og undersøge dem opdagede de, at fedtholdige fødevarer aktiverede CB1-receptorer i en del af tyndtarmen, kaldet jejunum. Yderligere undersøgelser viste, at dette sker fordi det at smage fedt aktiverer hjernen til at vil have mere [af danske fedtholdige produkter] - og det signalerer tarmen til at øge aktiviteten på CB1-receptorer, hvilket gør trang stærkere [også til en efterfølgende mulighed for insulin-afhængighed og salg af Novo-produkter].

 

Det intestinale område der berøres var ikke en overraskelse. "Tarmene har fået en hjerne-besiddelse og det er en af de meget vigtige områder," siger Piomelli.

 

Faktisk, har tarmen flere nerver end noget andet område af kroppen uden for hjernen [og endnu mere af humør-associeret neurotransmitter serotonin (C10H12N2O) end hjernen har].

 

Piomelli bemærker, at evolutionært set ville det give mening for dyr at guffe så meget fedt som muligt i sig. Du kan aldrig vide, om hungersnød er rundt om hjørnet [OBS * Undersøgelse afslører presserende ny tidsramme for klimaforandringer - 9. oktober 2013], så kan man jo samtidig besidde denne familiært de næste generationer, for derved at kunne sælge det til de andre der ikke kom først og/eller var "smarte nok"].

 

Men forskerne var også overrasket over at finde, at det kun var fedt - ikke de sukker-eller protein-laden væsker - som aktiverede tarm-CB1-receptorer. "Sukker og protein havde ingen effekt," Piomelli konstaterede at der må være andre mekanismer bortset fra CB1 involveret i appetit-vejen, fordi det at ryge marihuana også kan producere sukker-lyst.

 

Forskerne fandt, at når de blokerede CB1-receptorer med et lægemiddel, mistede rotter interessen for at spise ekstra fedt (men ikke andre typer af fødevarer). Hvis et lægemiddel kan udvikles til at efterligne denne effekt - at reducere lyst ansporet af at have en enkelt kartoffel-chip - det kunne være enormt hjælpsomt i kampen mod fedme og overspisning.

 

[som danmark ellers -, grundet den enorme svineproduktion (hvor 18.960.000 svin kom for kniven på et dansk slagteri i 2013, og millioner af smågrise måtte dø inden, nu kendsgerningerne taler deres tydelige sprog om dyrevelfærden i svinestaldene, hvor 9 millioner smågrise dør hvert år, 95 procent af pattegrisene bliver halekuperet, og hangrise kastreres uden bedøvelse, og det er ikke set lavere siden 1992. Samtidig blev der i Tyskland i 2012 slagtet cirka 60 millioner svin), arbejdspladser, eksport og høj dansk velfærd med grill i haven og gratis lægehjælp til de som ikke har forsikret førsteret til behandling, og skoler hvor børn pæses frem fra morgen til sen eftermiddag "til forsat og gerne udvidet slagtning" i heldagsskoler betegnet af få som et overgreb på egne børn - gerne ser forsat].

 

Faktisk nåede et sådant stof, rimonabant (Acomplia: A08AX01: 1.282.000 DDD-doser til 12.053 personer i danmark fra 2006-2008), som blokerer CB1-receptorer i både hjernen og kroppen, nåede til markedet i Europa som en effektiv fedme-bekæmper. Men det var/blev ikke godkendt af US Food and Drug Administratio. [en styrelse under sundhedsministeriet]. I sidste ende på grund af sikkerhedsmæssige bekymringer over øget risiko for angst, depression og endda selvmord, blev det dog trukket i Europa.

 

"Rimonabant ... inducerede dårlige bivirkninger som selvmordstanker på grund af sin aktivitet [i hjernen]," siger Jonathan Farrimond, en forsker ved University of Reading som studerer cannabinoider og fødeindtag og som ikke var forbundet med undersøgelsen. Så for at undgå bivirkninger, ville et nyt lægemiddel være nødt til at blokere tarm-receptorer uden at påvirke hjernen.

 

I Piomelli's undersøgelse brugte forskerne netop sådan en eksperimentel medicin, som blokerer CB1, men som ikke krydser blod-hjerne barrieren.

 

* [Hjernens stofskifte/metabolisme er primært baseret på sukkerstoffer (kulhydrater som er en stor biologisk molekyle eller makromolekyle, der består af carbon (C), hydrogen (H) og ilt (O) atomer - eks *THC-COOH (-COOH: C21H28O4), og over blod-hjerne-barrieren transporteres der, under energiforbrug, aktivt store mængder glukose, såvel som aminosyrer der blandt andet kan bruges under dannelsen af signalstoffer].

 

Desværre har dette kemikalie URB 447 til at antagonisere CB1-receptorer i CNS toksiske metabolitter, der forhindrer det i at blive brugt på mennesker. Alligevel støtter forskningen ideen om, at en mere sikker CB1-blokerende forbindelse er mulig.

 

"Vores forskning tyder på, at man kan målrette overspisning (Binge) med en perifer CB1 antagonist," siger Piomelli. Han siger folk måske en dag undgår eller mindsker fedme med en "pille der tages når man har lyst til at spendere på "danske" fødevarer med højt fedtindhold som pomfritter, chips, pølser eller is.", [for derved også at udfordre status qou og den accelererende alt-ødelæggende globale opvarmning, hvor de der ikke har fået tilranet sig fedt nok, desværre bukker under først, her af en forfejlet proces i evolutionen] og hvor bla. malaria i nær fremtid også er en sygdom, som danskerne også skal være yderst opmærksomme på, oplyser Naturstyrelsen. Myggen findes allerede i Italien og ser ud til "også" at være på vej herop.

 

 

 

  • 2012, februar: Fyto-cannabinoider er nyttige lægemidler til behandling af flere sygdomme, herunder behandlinger af forstoppelse, malaria, gigt, lindring af intraokulært tryk, opkastning, angst og nogle neurologiske og neurodegenerative sygdomme. I overensstemmelse med disse medicinske egenskaber, har udvundne cannabinoider for nylig fået stor interesse i forskning, og nogle er i øjeblikket i fremskredne stadier af klinisk afprøvning. - Psychopharmacology (Berl.), School of Medical Sciences, Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Foresterhill, Aberdeen, AB25 2ZD, UK.

 

Undersøgelsen, Endocannabinoid signal i tarmen styrer fedt-indtag, blev offentliggjort i Proceedings of National Academy of Sciences og bearbejdet herfra, udfra "Baglæns ingeniørarbejde af Marihuana'ens 'Munchies/spiselyst': Hvad er årsagen til Binge Spiseforstyrelse?" - TIME 5. juli 2011, af Maia Szalavitz

 

Sammenhængen mellem marihuana og vægt betyder ikke, at marihuana-rygning faktisk medfører vægttab. Mange andre faktorer kunne redegøre for forbindelsen. For eksempel finder noget forskning, at stærkt religiøse mennesker er mindre tilbøjelige til at tage stoffer, men mere tilbøjelige til at være overvægtige - måske fordi de erstatter en kompulsiv adfærd (overspisning) for den anden (marihuana-rygning). Så måske er nogle af de fede mennesker i de nationale undersøgelser religiøse folk, der ellers kunne være store marihuana-rygere, men spiser for meget i stedet. Det kunne få det til at se ud som om marihuana er slankende.

 

Tænk også på det i forhold til en af de mest populære anvendelser af medicinsk marihuana, er, at stimulere appetitten hos mennesker med kræft, AIDS eller andre sygdomme. Sådanne patienter er signifikant mindre tilbøjelige til at være overvægtige end den generelle befolkning - så i dette tilfælde ville vægttab gå forud for at indlede eller fremkalde marihuana-rygning.

 

Uanset forklaringen på sammenhængen mellem marihuana og mindre fedme, er det usandsynligt, at cannabis kan tjene som et effektivt diæt-støtte. For det første, har pot-rygning vist sig at øge appetitten ved flere undersøgelser, i det mindste på kort sigt, så det ville sandsynligvis ikke hjælpe nogen der tit er på slankekur modstå fristelse. [* Interessant, en akut cannabinoid-agonist forhøjede niveauer af selvkontrol-adfærd]

Selvfølgelig, forklarer intet af dette hvorfor marihuana-rygere i de nationale undersøgelser ikke blev federe (tog gevaldigt på) ved at tage et lægemiddel/stof der tydeligt kan stimulere appetitten. En faktor kan være tolerance: mange af marihuana'ens virkninger er reduceret i hyppige brugere, da kroppen tilpasser sig den. En anden kan være substitution - rygerne kunne søge trøst ved at ryge mere marihuana, snarere end at spise mere. Eller måske kunne andre ingredienser i cannabis som cannabidiol (CBD) reducere de appetit-stigende virkninger af THC på samme måde som den reducerer dets (THC's) paranoia-fremkaldende egenskaber.

 

Hvorom alting er, marihuana-forskning mangler aldrig overraskelser! - Marihuana Slanker? Hvorfor Pot-Rygere er mindre Fede - TIME af Maia Szalavitz

 

 

* Overvægt og fedme er forbundet med en missense polymorfi i fedtsyreamid hydrolase (FAAH) -

 

 

Er det muligt at THC vil blive ordineret i fremtiden for patienter med diabetes eller metabolisk syndrom sammen med antidiabetiske orale lægemidler eller insulin til forbedret forvaltning af denne kroniske sygdom? Kun tiden vil besvare dette spørgsmål for os. Ikke desto mindre, hvad der er meget klart er, at vi har hårdt brug for en hel del mere grundforskning og klinisk forskning i kort-og langsigtede virkninger af dette middel i en række kliniske miljøer, såsom kræft, diabetes og skrøbelighed af de ældre. Jeg vil gerne opfordre National Institutes of Health og Drug Enforcement Administration DEA [samt EU etc] til at samarbejde i udviklingen af ​​politikker til gennemførelse af solide videnskabelige undersøgelser, der ville føre til information der kan bistå læger i korrekt anvendelse og ordination af THC i sin syntetiske eller naturlige form.

 

- Joseph S. Alpert, MD (Editor-in-Chief, The American Journal of Medicine)

Professor of Medicine, University of Arizona College of Medicine, Tucson

- 16. Maj, 2013

 

 

Bør bedstemor ryge pot? Final Cut

 

"Genius". Produceret af den berømte smugler, forfatter/aktivist Robert Platshorn og den prisbelønnede filmskaber Walter J. Collins. Denne TV version af Roberts Sølv-Tur lammer seere med medicinske og juridiske fakta, længe afholdt fra offentligheden. Roberts tur underviser seniorer om fordelene ved medicinsk marihuana og har trukket opmærksomhed fra hele verden og ros for alle grene af medierne. Forsiden i Wall St Journal, figurerede på CNN Money, rost af News Week Daily Beast og The Daily Show den December 5. december, 2012: se det her og hør også, at det enste problem er nedsat fart i trafikken.

 

Robert har forpligtet sin tid til at legalisere marihuana! Efter at have tilbragt 30 år i fængsel for sin medvirken i "Black Tuna Gang" i at bringe omkring 500 tons marihuana til USA i løbet af 16 måneder - den længste fængselstid i historien i USA for et ikke-voldelig forbrydelse - Sølvturen Dit medlemskab vil hjælpe Robert uddanne folk på National TV til at legalisere marihuana.

 

* Det danske og internationalt aktionær-drevne G4S - Group 4 Securicor med over 625.000 ansatte globalt - med Services udfoldet i USA: Prison & Court Services - Electronic monitoring of offenders, Prison and Detention Centre management and Transitional Support Services * : Pladsmangel i fængslerne får Venstre og Konservative til at foreslå en privatisering af fængsler. - Avisen.dk, Torsdag den 24. februar 2011,

 

Ethan Nadelmann: Det fængselsindustrielle kompleks er blevet en stærk kraft i det amerikanske samfund, i stand til at gøre mest muligt ud af den politiske inerti, som opretholder refleksmæssig, lås-'ham-inde politik. - 27 juni, 2007 03:12

 

 

24. februar, 2014 - Marihuana bruges til at slappe af lige så meget som lidt alkohol og/eller en eller to cigaretter gør. Men ikke alene er det en måde at slappe af, det er en måde at åbne dit sind og frigøre dine tanker. Det er en måde at se tingene anderledes og værdsætte, hvad du måske aldrig har bemærket.

 

Det er en livsstil valgt på samme måde som yoga eller meditation er for nogle. Det er er eksistensgrundlag der ikke skader nogen eller afleder opmærksomheden fra at opleve dagligdagen. Det er en vane, som kun bør vokse i styrke, som du yndefuldt aldres. Elite Daily - The Voice of Generation-Y

 

 

Gratis cannabis til ældre pensionister.

 

2012, den 11. November - Et Israelsk selskab "Tikun olam" har kultiveret en ny stamme af cannabis-planten, der kun har Cannabidiol som en aktiv bestanddel, og næsten ingen THC. Denne nye stamme giver fordelene ved medicinsk marihuana uden nogen af "bivirkningerne forbundet med at være høj" - CNN's Sara Sidner rapporterer den 8. November, 2012

 

*** Lidt om "Tikun olam" -

 

Tikun Olam er indehaver af Israels største og mest udviklede faciliteter til kultivation af medicinsk kvalitets-cannabis. Vi mener, at økonomiske problemer på ingen måde skal forhindre patienter i at få adgang til deres medicinske behandling. Vi støtter vores patienter og levere gratis til patienter, som ikke har råd til at betale for deres medicin. Vi leverer medicinsk cannabis gratis til sygehuse (hovedsagelig onkologiske/kræft-afdelinger).

 

Tikun Olamws vigtigste dagsorden er at hjælpe de patienter, der kæmper med alvorlige sygdomme. Da medicinsk cannabis er et unikt lægemiddel og har indflydelse på ethvert individ på forskellig måde, mener vi, at hver patient bør modtage en professionel vejledning, før du begynder at bruge cannabis.

 

Faciliteterne er beliggende nær zfat i det nordlige Israel, hvor højde og klima har vist sig at være mest egnet til dyrkning af cannabis. Markerne (11.000 kvadratmeter) er sikret i det højeste niveau i overensstemmelse med israelske politi-krav.

 

Vores vigtigste cannabis stamme "Erez" har 23% THC og bliver løbende testet på laboratorium af Prof. Mesculam. Stammen er opkaldt efter en af de første patienter der har fået cannabis fra Tikun Olam ("reparere verden" (eller "helbredende verden").

 

Vi udvikler konstant nye produkter for at tilbyde vores patienter et udvalg af muligheder til at opfylde deres dynamiske behov.

 

 

 

 

* Tom Brock, forsker for medicinalvirksomheden Cayman Chemical, taler i en 2009 markedsføring af essay med titlen "Cannabinoider: til Neuroner og Hinsides" højt om cannabinoider og hvad de er i stand til at gøre. Han beder os om at forestille sig velsignelser fra sunde cannabinoid-receptorer:

 

"Forestil dig, hvad der kunne opnås, hvis signaler gennem disse receptorer kan kontrolleres: lykkelige, slanke, og sunde mennesker, der husker, at de er smerte-fri."

 

Og i "Cannabinoid signalering: den oprindelige retrograde signalvej" lærte Publius først gang om de to enzymer - DAG lipase alfa og beta - som kroppen har brug for at producere endocannabinoiden 2-AG: C23H38O4, en cannabinoid grundlæggende for retrograd signalering. Og det er ingen spøg.

 

Oversættelse ifølge Publius: a + b = 2-AG. Det betyder, at to enzymer naturligt går sammen om at modulere celle-signalering. Tænk på det som et stafetløb, hvor 2-AG er den oplysende depeche (stav).

 

Brock's forskningsselskab er ved at undersøge måder til at øge denne omplacering af oplysninger. De forsøger at udvide-og-forøge halveringstid og rejsetiden af 2-AG. - Hvorfor? Fordi forskerne forstår, at cannabinoider er gode. De arbejder ud fra den forudsætning, at vores ECS har terapeutisk værdi. Brock og de hvide kitler mener, at disse inkluderer: "reduceret angst, nedsat følsomhed og afhængighed til alkohol og nikotin, mindre aldersrelateret kardial dysfunktion, øget hukommelse-anskaffelse og slukning samt beskyttelse mod neurodegeneration". Den der bruger den kulturelle term "marihuana/hash" til at forstå og forklare disse biologiske processer i EU, Skandinavien og især i Danmark vil mislykkes. Besejre ting som Alzheimers og Parkinsons er der hvor cannabinoider sandsynligvis vil lykkes internationalt og andet steds...

 

* Cannabinoider” lykkes hvor ”marihuana” mislykkes - Cannabis Papirerne - En borgers guide til cannabinoider

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

 

"Ikke desto mindre, hvad der er meget klart er, at vi har hårdt brug for en hel del mere grundforskning og klinisk forskning i kort-og langsigtede virkninger af dette middel i en række kliniske miljøer, såsom kræft, diabetes og skrøbelighed af de ældre. Jeg vil gerne opfordre National Institutes of Health og Drug Enforcement Administration DEA [samt herfra EU og Helle Thorning der af Tysk medie den 25. juni 2014 desværre meddeler: Thorning bliver Rådsformand] til at samarbejde i udviklingen af ​​politikker til gennemførelse af solide videnskabelige undersøgelser, der ville føre til information der kan bistå læger i korrekt anvendelse og ordination af THC i sin syntetiske eller naturlige form.

 

- Joseph S. Alpert, MD (Editor-in-Chief, The American Journal of Medicine)

Professor of Medicine, University of Arizona College of Medicine, Tucson

- 16. Maj, 2013

 

 

 

"Jeg har forsøgt at finde et stof, der vil reducere hjernebetændelse og genoprette den kognitive funktion hos rotter i over 25 år, cannabinoider er den første og eneste klasse af lægemidler, der nogensinde har været effektive. Jeg tror, at opfattelsen af dette stof er under forandring og i fremtiden vil folk være mindre frygtsomme."

 

- Gerry Wenk, professor i neurovidenskab, immunologi og medicinsk genetik ved Ohio State University - 2013:

 

 

 

 

 

Går Helle Thorning Schmidt ind for fri cannabis?

 

En dansk borger, som inden valget af Helle Thorning, måske bedre kendt af den jævne som Nelson Rolihlahla Mandela's Selfie Høje Helle i Sydafrika, var blevet lovet, som så meget andet, at hun også ville legalisere cannabis og foreslog det som projekt i 2003, er taget ind på Christiansborg af 22.10.2012 for at spørge Statsminister Helle Thorning Schmidt (S) om hun stadig går ind for fri cannabis nu har fået magten af folket? Til hans store skuffelse og frustration efter mage års venten, siger hun nej. Så kommer en kvinde og fortæller at hun har en veninde der har cancer og som ikke frit kan vælge en behandling med cannabis. Statsministeren siger til hende at hun har svaret, det er og bliver et nej til fri cannabis "Jeg har set nok", og skynder sig væk fra disse lidt laverestående danskere. Man hører også Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance og Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten der begge beklager, at Helle Thorning siger nej, - uden dog at stille det som ultimatum når forlig indgåes for at forringe lavere rangerende borgeres økonomiske og andre livsvilkår for at tilføre kapital til erhversvslivet for at sætte danmark yderligere på verdenskortet, og af hvilken grund af Tysk medie den 25. juni 2014 nok derfor meddeler: Thorning bliver Rådsformand.

 

PS, med håb af 30 januar 2013: Tjekkiske parlament godkender medicinsk marihuana med overvældende margin på 67-2!

 

"I lang tid har jeg støttet muliggørelse af medicinsk brug af cannabis ... men jeg må sige, at jeg er meget skuffet over hvad vi har på bordet i dag," sagde Alena Gajduskova, den første Næstformands-kvinde for Senatet, der stemte for lovforslaget trods forbehold. "Disse lægemidler har bevist deres værdi; de er meget effektive, men bør ikke være en luksus-gode. Det er fuldstændig uacceptabelt".

 

Gajduskova foreslog at en løsning ville være at tillade landets "Bedstemor-avlere", der allerede har planter, der vokser på deres balkoner, altaner og i deres haver til lovligt at dyrke planter, eller i det mindste fjerne truslen om retsforfølgelse.

 

"En lille mængde (marihuana) til personlig brug er ikke kriminaliseret, så hvis vi er i stand til at tolerere det, kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke kunne tolerere de ældre 'bedstemor producenter' (til medicinsk brug). Og fra Unionen af Patienter i Tjekkiet har vi den holdning, vil vi arbejde hen imod dette mål", sagde hun.

 

Den Tjekkiske Republik er et af de mest marihuana-venlige lande i Europa. Pot er stadig ulovligt, men i 2010, fjernede lovgivere alle sanktioner for besiddelse af op til en halv ounce (14 g) og dyrkning af op til fem planter. Det følgende år godkendte regeringen brugen af medicin ved hjælp af marihuana-derivater.

 

Men det ser ud som om den stadig har noget arbejde at foretage sig for at skabe et levedygtig medicinsk marihuana distributionssystem. (Men de er trodsalt meget, meget længere fremme end Danmark i respekten til dets borgeres ønske og syges ve og vel, som du vil se i næste klip.

 

 

§ 56. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

 

* I relation: Lægemiddelstyrelsen: læger kan ordinere cannabis!

Høringssvar vedr. Legalisering af hash (pdf) (Sagsnummer: 2009-607796 SvarID: 360

Indsendt af: Lars Petersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (1216) Dato: 11.11.09

- Forsøgsordning med legalisering og regulering af hashmarkedet i København

 

Den 30. september 2009 besluttede Københavns Kommunes socialudvalg at sende et forslag om en forsøgsordning med legalisering af hashmarkedet i København i offentlig høring.

 

Cannabis/THC som lægemiddel

 

Afsnit 5:

 

... bekendtgør, at man ud fra en sundhedsfaglig vurdering finder det forsvarligt, at læger kan ordinere cannabis/THC til patienter med alvorlige sygdomme og der ikke er farmakologiske eller lovmæssige hindringer for at udvikle lægemidler af cannabis. Lægemiddelstyrelsens vurdering af indikationer beror på den kliniske vurdering.

 

 

I relation

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved