Immunforsvar

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Immunforsvaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En neutrofil (gul) i gang med at æde en miltbrand bakterie (orange)

 

 

 

Immunforsvaret er kroppens forsvar mod bakterier og virus. Kroppens immunforsvar består af millioner af forskellige hvide blodlegemer, der hver især kan genkende én bestemt form for fremmede celler. Når en fremmed celle, for eksempel et virus, kommer ind i kroppen, vil de hvide blodlegemer angribe og forsøge at dræbe de fremmede celler. Derfor er det afgørende ved transplantationer, at de væv, der indsættes, ligner patientens egne celler så meget som muligt.

 

Immunforsvaret har hukommelse, så næste gang det udsættes for den samme type bakterie, har det opbygget antistoffer mod præcis denne bakterie og kan hurtigt udrydde den.

 

Immunforsvaret deles i et medfødt og et adaptivt immunforsvar.

 

Det medfødte immunforsvar

Det medfødte immunforsvar (det uspecifikke innate immunforsvar) består af en cellulær del og en humoral del.

 

Den cellulære del består af:

 

 • Makrofager, fagocytter (ædeceller), der er til stede i det perifære væv og som genkender mikroorganismer med sine receptorer og indleder den akutte inflammatoriske respons.

 

 • Naturlige dræberceller (NK-celler), kan mærke om en celle er inficeret med virus og kan efterfølgende slå cellen ihjel. Er desuden en vigtig kilde for interferon-γ tidligt i immunresponset.

 

 • Neutrofile granulocytter (neutrofiler), kortlevede fagocytter, der er de første som når frem til et infektionssted. Slår mikroorganismer ihjel ved fagocytose og er de celler der udgør materie (pus) i et sår.

 

 

Den humorale del består af de såkaldte akutfase-proteiner i blodet, bl.a. komplementsystemet. Det er proteiner i blodplasmaet som kan aktiveres til at angribe indtrængende mikroorganismer.

 

Det adaptive immunforsvar

Det gamle navn "det erhvervede immunforsvar" er på vej ud, i hvert fald i fagkredse, da det er misvisende. Det adaptive immunforsvar er til stede ved fødslen, forskellen mellem det og det medfødte er, at det kan tilpasse sig, det adapterer til de mikroorganismer der angriber kroppen.

 

De vigtigste celler i det adaptive immunforsvar er:

 

 

 

 

 

Cannabinoider til hjælp for Immunforsvaret

Er lipid-signalering gennem cannabinoid 2 receptorer del af et beskyttende system?

 

P. Pacher og R. Mechoulam, et al, Prog Lipid Res. 2011 Apr; 50(2): 193–211.

 

Pattedyrets krop har et højt udviklet immunforsvar, som beskytter imod kontinuerlige invaderende protein-angreb og tager sigte på at forebygge, dæmpe eller fortage reparation af påførte skader. Det er tænkeligt, at igennem evolutionen er analoge/tilsvarende biologiske beskyttelses-systemer blevet udviklet mod ikke-protein-angreb.

 

Der er spirende tegn på, at lipid endocannabinoide signalering gennem cannabinoid 2 (CB2) receptorer kan repræsentere et eksempel/en del af et sådant beskyttende system/armamentarium (medicinsk udstyr).

 

Inflammation/vævsskade udløser hurtige stigninger i lokale endocannabinoide niveauer, som igen regulerer signalerings responser i immun- og andre celler, modulerer deres kritiske funktioner.

 

Ændringer i endocannabinoide niveauer og/eller CB2-receptor-udtryk er blevet rapporteret i næsten alle sygdomme for mennesker, der spænder fra kardiovaskulære, gastrointestinale, lever, nyre, neurodegenerative, psykiatriske, knogler, hud, autoimmune, lungesygdomme til smerte og kræft, og modulere CB2-receptor-aktivitet rummer enormt terapeutisk potentiale i disse patologier.

 

Mens CB2-receptor-aktivering generelt medierer immun-undertrykkende virkninger, som begrænser inflammation og tilhørende vævsskade i stort antal patologiske tilstande, kan aktivering af CB2-receptoren i visse sygdomstilstande, forstærke eller endog udløse vævsskade, som også vil blive diskuteret ved siden af beskyttende virkninger af CB2- receptor stimulation med endocannabinoider eller syntetiske agonister og de mulige biologiske mekanismer, der er involveret i disse effekter.

 

- Laboratory of Physiologic Studies, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, MD, USA

 

- Institute of Drug Research, Hebrew University Medical Faculty, Jerusalem, Israel

 

 

Department of Pathology, Microbiology and Immunology, University of South Carolina, School of Medicine, Columbia, SC 29208, USA,

 

Cannabinoider er en gruppe af forbindelser, der medierer deres virkninger via cannabinoid-receptorer. Opdagelsen af Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) som den betydeligste psykoaktive bestanddel i marihuana, samt identifikation af cannabinoid receptorer og deres endogene ligander, har ført til en betydelig vækst i forskning med henblik på at forstå de fysiologiske funktioner af cannabinoider.

 

Cannabinoidreceptorer omfatter CB1, som overvejende er udtrykt i hjernen, og CB2, som primært findes på cellerne i immunsystemet. Det faktum, at både CB1 og CB2-receptorer er blevet fundet på immunceller tyder på, at cannabinoider spiller en vigtig rolle i reguleringen af immunforsvaret.

 

Nylige undersøgelser viste, at administration af THC i mus udløste markant apoptose i T-celler og dendritiske celler, hvilket resulterer i immunsuppression (undertrykkelse).

 

 • I almindelighed udføres bevidst fremkaldt immunsuppression for at forhindre kroppen i at afvise en organtransplantation, behandling af transplantat-versus-vært sygdom efter knoglemarvstransplantation, eller til behandling af autoimmune sygdomme, såsom rheumatoid arthritis eller Crohns sygdom

 

Desuden viste flere studier, at cannabinoider nedregulere cytokin og kemokin-produktion og i nogle modeller, opregulere T-regulerende celler (tregs) som en mekanisme til at undertrykke inflammatoriske reaktioner.

 

 • De regulatoriske T-celler (tregs), tidligere kendt som suppressor T-celler, er en subpopulation af T-celler, som modulerer immunsystemet, fastholder tolerance over for selv-antigener (immuntolerance), og ophæver autoimmun sygdom. Disse celler undertrykker eller nedregulere generelt induktion og proliferation af effektor T-celler. Yderligere regulatoriske T-celler kendt som Treg17 celler er for nylig blevet identificeret. Musemodeller har foreslået, at modulering af tregs kan behandle autoimmune sygdomme og cancer og lette organtransplantation.

 

Det endocannabinoide system er også involveret i immunoregulering. For eksempel har administration af endocannabinoider eller brug af inhibitorer (hæmmere) af enzymer, der nedbryder endocannabinoiderne ført til immunosuppression og nyttiggørelse fra immun-medieret skade på organer, såsom leveren.

 

Manipulation af endocannabinoider og/eller brug af udefra kommende cannabinoider in vivo (fra marihuana/hash) kan udgøre en potent behandlingsmetode mod inflammatoriske lidelser.

 

Denne anmeldelse vil fokusere på den potentielle anvendelse af cannabinoider som en ny klasse af anti-inflammatoriske midler mod en række inflammatoriske og autoimmune sygdomme, der primært er udløst af aktiverede T-celler eller andre cellulære immun-komponenter.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

 • 2015 - Cannabis nedsætter blodets markør for inflammation

En undersøgelse med 1.115 voksne nylig aktive cannabis rygere og 8041 ikke-rygere viste, at brugen af ​​cannabis var forbundet med et lavere C-reaktivt protein (CRP) i blodet. Idet at CRP er forhøjet i inflammation, konkluderede forskerne, at dette "peger mod mulige anti-inflammatoriske virkninger af cannabis rygning."

 

RESULTATER: Beviser antyder at cannabis-henføres immunmodulering fremkommer ved CRP-niveauer under medianen (p<0,05). Medens BMI kan hjælpe med at forklare en cannabis link med serum-CRP, viste BMI-stratificeret analyser ingen mærkbar variation af cannabis-CRP forhold på tværs af BMI undergrupper.

 

KONKLUSION: Udstrakt præklinisk forskning i cannabis-henføres immunomodulation, peger denne undersøgelse af CRP-beviser mod mulige anti-inflammatoriske virkninger af cannabis-rygning. Mere endegyldig bevis kan udledes ved at kombinere præklinisk forskning, undersøgelser af patienter, og epidemiologiske forsknings-tilgange.

 

Institut for epidemiologi og biostatistik, Michigan State University, East Lansing, USA .

Alshaarawy O, et al. Drug Alcohol Depend. 2015 Feb 1;147:203-7.

 

----- -----

 

 

* 2001, april - Undersøgelse af den immun-undertrykkende effekt af Delta9-tetrahydrocannabinol i streptozotocin-induceret autoimmun diabetes. - Int Immunopharmacol. 2001 Apr;1(4):699-712.

 

Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC: C21H30O2) er i stand til at modulere en række immunreaktioner, men er ikke blevet evalueret i modeller for immun-baseret diabetes. Formålene med denne undersøgelse var:

 

(a) at undersøge effekten af ​​Delta9-THC i en etableret model af adskillige lavdosis streptozotocin (MLDSTZ) -induceret autoimmun diabetes; og

 

(b) at bestemme bidraget af immunresponset i MLDSTZ model.

 

CD-1-mus blev behandlet med 40 mg/kg STZ i 5 dage i nærvær eller fravær af Delta9-THC behandling. Delta9-THC indgivet oralt i majsolie ved 150 mg/kg i 11 dage, dæmpede på en forbigående måde den MLDSTZ-inducerede stigning i serum glukose og tab af pankreatisk/bugspytkirtel insulin. MLDSTZ-induceret insulitis (en inflammation af de Langerhanske øer i bugspytkirlen) og stigninger i IFN-gamma, TNF-alfa og IL-12-mRNA-ekspression blev alle reduceret på dag 11 ved samtidig administration af Delta9-THC.

 

I separate undersøgelser, blev seks doser Delta9-THC, givet efter afslutningen af ​​STZ behandling, fundet lige så effektive i at afbøde mus fra MLDSTZ-induceret diabetes. Undersøgelser udført ved anvendelse B6C3F1 mus viste moderat hyperglykæmi og en betydelig reduktion i bugspytkirtel-insulin ved MLDSTZ i fraværet af insulitis. Desuden producerede MLDSTZ en mindre udtalt hyperglykæmi i forhold til CD-1-mus, der ikke blev svækket ved Delta9-THC.

 

Disse resultater antyder, MLDSTZ kan initiere direkte beta-celle skade, og derved forøge ødelæggelsen af ​​beta-celler (foranlediget) af immunsystemet. Desuden viser disse resultater, at Delta9-THC er i stand til at dæmpe sværhedsgraden af ​​den autoimmune reaktion i denne eksperimentelle model af autoimmun diabetes.

 

Institut for Farmakologi og Toksikologi, Michigan State University, East Lansing 48824, USA.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → dæmper stigning i serum glukose og tab af pankreatisk/bugspytkirtel insulin. Samt en reducereing af insulitis (en inflammation af de Langerhanske øer i bugspytkirlen) og stigninger i IFN-gamma, TNF-alfa og IL-12-mRNA-ekspression.

 

? Autoimmun regulator (AIRE) er et protein, som i mennesker er kodet af AIRE-genet. AIRE er en transkriptionsfaktor som udtrykkes i medulla af thymus og styrer den mekanisme, der forhindrer immunsystemet fra at angribe kroppen selv.

 

 

* Direkte undertrykkelse af autoreaktive lymfocytter i centralnervesystemet via CB2-receptoren - Br J Pharmacol. Jan 2008; 153 (2): 271-276. - Relaterede citater

 

BloodCenter of Wisconsin, Blood Research Institute, Milwaukee, WI, USA

 

CB2 receptor, som primært udtrykkes af immunceller (lymfocytter), frembringer grundlag for de immunmodulerende egenskaber af THC (C21H30O2). CB2 receptoren er for nylig blevet vist også at udtrykkes af nogle neuroner i hjernestammen.

 

Identifikation af arachidonoylethanolamide (anandamide, AEA: C22H37 NO2) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4), som to lipide ligandere [til dannelse af et koordinationskompleks] for CB1 og CB2-receptorer, igangsatte undersøgelser af den rolle, 'endocannabinoider' har i opretholdelsen af fysiologisk homøostase og udvikling af visse neuronale og immunsystem-sygdomme.

 

Begge enzymer resulterer i produktionen af arakidonsyre, (C20H32O2), forstadiet til immun-regulerende prostaglandiner [med vigtige funktioner i animalske legeme. Hver prostaglandin indeholder 20 carbon-atomer, herunder en 5-carbon-ring] og andre icosanoider [signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon fedtsyrer]. 2-AG fremstilles i nanomolære mængder i hjernen og rygmarven. Af de to betydningsfulde endocannabinoider, peger beviser på 2-AG som den primære endocannabinoide agonist ved CB2-receptore. Reduceret rygmarv 2-AG indhold vil resultere i reduceret CB2 receptor-aktivering.

 

T-celle-CB2 receptore aktiveres ikke, når cellerne cirkulerer i blodet, men bliver aktiveret, når cellerne migrere ind i væv med høj 2-AG indhold, såsom CNS. Hypotesen er, at CB2-medieret standsning af T-celle-funktion er en vigtig bestanddel af den mekanisme, ved hvilken CNS er immun-beskyttet.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → immunmodulerende egenskaber ved CB2-medieret standsning af T-celle-funktion er en vigtig bestanddel af den mekanisme, ved hvilken CNS er immun-beskyttet.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

 

 

----- -----

 

Cannabinoider mindsker den 17' inflammatoriske autoimmune fænotype. - J neuroimmune Pharmacol. 2013 Dec; 8 (5): 1265-76.

 

Sackler Fakultet, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

 

Cannabinoider, cannabis bestanddele (hvis du ikke allerede ved det), er kendt for at have anti-inflammatoriske egenskaber, men de involverede mekanismer er ikke forstået. Her viser vi, at det vigtigste psykoaktive cannabinoid, Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), og den vigtigste ikke-psykoaktive cannabinoid, cannabidiol (CBD: C21H30O2), reducerer markant Th17 (T-hjælperceller 17) fænotype som er kendt for at blive forøget i inflammatoriske autoimmune patologier såsom dissemineret sklerose.

 

Vi fandt, at reaktivering af MOG35-55 af MOG35-55-specifikke encephalitogene T-celler (celler, der inducerer eksperimentel autoimmun encephalitis, når de injiceres i mus) i nærvær af milt-afledte antigen-præsenterende celler, førte til en stor stigning i IL-17 produktion og sekretion. Endvidere fandt vi, at cannabinoiderne CBD og THC dosisafhængigt (ved 0,1-5 uM) hæmmede produktion og sekretion af dette cytokin.

 

Desuden blev mRNA og protein af IL-6, en nøglefaktor i den 17' induktion, også reduceret. Forbehandling med CBD resulterede også i øgede niveauer af det anti-inflammatoriske cytokin IL-10. Interessant, CBD og THC påvirkede ikke niveauerne af TNFa og IFNy. Nedreguleringen af ​​IL-17-sekretion af disse cannabinoider synes ikke at involvere CB1, CB2, PPARy, 5-HT1A eller TRPV1-receptorer.

 

Sammenfattende viser resultaterne en unik cannabinoid modulation af den autoimmune cytokin milieu kombineret undertrykkelse af patogene IL-17 og IL-6 cytokiner sammen med fremme af ekspressionen af ​​det anti-inflammatoriske cytokin IL-10.

 

? T hjælper celle 17; Th17: skaber inflammation og vævsskade i autoimmun sygdom, såsom dissemineret sklerose (som tidligere blev anset for at være forårsaget af Th1-celler), psoriasis, autoimmun uveitis, børne-diabetes type 1, leddegigt og Crohns sygdom. Th17 er også blevet mistænkt for at spille en rolle i allergen-inducerede luftvejsresponser.

 

PubMed: Cannabinoider og cannabinoid receptorer - Th17 (T-hjælperceller 17) - IL-17A - IL-6 - anti-inflammatoriske cytokin IL-10 - interferon

 

----- -----

 

 

 

Center for Allergi og Miljø, afdelingen for miljø dermatologi og Allergi, Helmholtz Zentrum München/Technische Universität München

 

Det endocannabinoide system (ECS) består af to cannabinoid (CB)-receptorer, nemlig CB(1) og CB(2)-receptoren, og deres endogene (endocannabinoider) og eksogene (cannabinoider, fx delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ligandere, der binde sig til disse receptorer. Baseret på undersøgelser der tyder på en rolle af THC og ECS ​​i inflammation, var formålet med denne undersøgelse at undersøge deres involvering i type I-overfølsomhed ved hjælp af en musemodel af allergisk betændelse i luftvejene.

 

THC behandling af C57BL/6 vildtypemus reducerede (sænkede) dramatisk betændelse i luftvejene, som bestemt ved væsentligt reducerede totale celletal i bronchoalveolær lavage (BAL). Disse virkninger var størst, når mus blev behandlet under såvel, sensibilisering og udfordrings fase. Desuden blev systemiske immunreaktioner betydeligt undertrykt i mus, som modtog THC under overfølsomheds fase. For at undersøge rollen af CB (1/2) receptorer i denne indstilling, brugte vi farmakologisk blokade af CB (1) og / eller CB (2) receptorer ved selektiv antagonister og desuden CB (1) / CB (2) receptor dobbelt -knockout mus (CB (1) (- / -) / CB (2) (- / -)) og fandt hverken væsentlige ændringer i celle mønstre i BAL eller i immunglobulinniveauer sammenlignet med vildtype mus.

 

 

----- -----

 

 

 • 2013, december - Cannabinoider inhibere T-celler via cannabinoid receptor 2 i et in vitro assay for transplantatafstødning - den blandede lymfocytreaktion. - J Neuroimmune Pharmacol.

Abstrakt

 

Cannabinoider kendt for at have anti-inflammatoriske og immunmodulerende egenskaber. Cannabinoid receptor 2 (CB2) der primært udtrykkes på leukocytter (hvide blodlegemer) er receptoren impliceret i mediering mange af virkningerne af cannabinoider på immun-processer. Denne undersøgelse testede kapaciteten af Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC) og to CB2-selektive agonister til at hæmme den murineblandede lymfocytreaktion (MLR), en in vitro-korrelat af transplantatafstødning efter hud-og organtransplantation

 

Begge CB2-selektive agonister og Δ(9)-THC undertrykte signifikant MLR på en dosisafhængig måde. Hæmningen var via CB2, idet undertrykkelse kunne blokeres ved forbehandling med en CB2-selektiv antagonist, men ikke af en CB1-antagonist, og ingen af ​​forbindelserne undertrykte MLR når splenocytter fra CB2-mangelfulde mus blev anvendt.

 

CB2 agonister blev vist til at handle direkte på T-celler, idet eksponering af CD3(+) celler til disse forbindelser fuldstændigt standsede deres handling i en rekonstitueret MLR.

 

Endvidere hæmmede CB2-selektive agonister fuldstændig hastig udbredelse af oprensede T-celler aktiveret med anti-CD3 og anti-CD28antistoffer. T-celle funktion blev reduceret med CB2-agonister, idet en ELISA af MLR dyrkningssupernatanter afslørede IL-2 frigivelse faldt betydeligt i de cannabinoid-behandlede celler. [IL-2 er en interleukin, en type cytokin-signalmolekyle i immunsystemet. Det er et protein, der regulerer aktiviteter af hvide blodlegemer (leukocytter, ofte lymfocytter), der er ansvarlige for immunitet og eren del af kroppens naturlige reaktion på mikrobielinfektion].

 

Tilsammen understøtter disse data potentialet i denne klasse af forbindelser som nyttige behandlinger for at forlænge transplantat-overlevelse hos transplanterede patienter.

 

 

Center for Stofmisbrugs Forskning, Temple University School of Medicine, Philadelphia, PA, 19140, USA.

 

En af 7 skoler for medicin i Pennsylvania, der har promotion af Doctor of Medicine (MD) grad [dansk cand.med], Ph.D. (Doctor of Philosophy) og MS (Masters of Science) [dansk magister/Cand.scient.] grader i biomedicinske videnskaber.

 

 

----- -----

 

 

 • 2013 - En hidtil ukendt kontrol af human keratin udtryk: cannabinoid receptor 1-medieret signalering nedregulerer ekspressionen af keratiner K6 og K16 i humane keratinocytter in vitro og in situ. - PeerJ. 2013 Feb 19;1:e40. doi:

 

Cannabinoid-receptorer (CB) udtrykkes over hele den menneskelig hud-epitel. CB1-aktivering hæmmer vækst af menneske-hår og mindsker spredning af epidermiske keratinocytter. Da psoriasis er en kronisk hyperproliferativ, inflammatorisk hudsygdom, er det tænkeligt, at den terapeutiske modulation af CB-signalering, som kan hæmme både spredning (proliferation) og betændelse, kunne vinde en plads i fremtidig psoriasis-behandling.

 

Da psoriasis er kendetegnet ved opregulering af keratinerne K6 og K16, har vi undersøgt, om CB1-stimulering modulerer deres ekspression i humane epidermis. Behandling af organ-dyrkede humane hud med den CB1-specifikke agonist, arachidonoyl-chlor-ethanolamide (ACEA) sænkede K6 og K16 farvnings-intensiteten in situ (på stedet).

 

gen og protein-niveauer, sænkede ACEA også K6 udtryk for dyrkede HaCaT keratinocytter, som viser nogle ligheder med psoriasis keratinocytter. Disse effekter blev delvist modvirket af den CB1-specifikke antagonist, AM251.

 

Mens CB1-medieret signalering også signifikant inhiberede/hæmmede human epidermal keratinocyt-proliferation in situ, som vist ved K6/Ki-67-dobbelt immunofluorescens, var den inhibitoriske virkning af ACEA på K6-udtryk in situ uafhængig af dets anti-proliferative virkning.

 

I betragtning af seneste forståelse/ påskønnelse af rollen af K6 som et funktionelt vigtigt protein, der regulerer epitelial sårheling hos mus, er det tænkeligt, at den hidtil ukendte CB1-medieret regulering af keratin 6/16 som er påvist her også er relevant for sårheling.

 

Sammenlagt tyder vores resultater på, at cannabinoider og deres receptorer udgør et hidtil ukendt klinisk relevant kontrolelement af human K6 og K16 ekspression.

 

 • Dermatologisk Afdeling, University of Luebeck, Lübeck, Tyskland
 • Dermatologisk Afdeling, Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel
 • Dermatologisk Afdeling, Osaka City University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
 • DE-MTA "Lendület" Cellular Physiology Research Group, Institut for Fysiologi, MHSC, RCMM'en, University of Debrecen, Debrecen, Ungarn
 • Laboratoriet for ionkanalforskning og TRP Forskningsplatformen Leuven (TrpLE), Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, KU Leuven, Leuven, Belgien
 • Institut for Inflammation og reparation, og Dermatologisk Center, University of Manchester, Manchester, UK

* Epidermis af højere hvirveldyr har mange lag, og

de ydre lag er forstærket med keratin og dør derefter.

 

 

----- ----

 

 

Institut for Farmaceutiske Fakultet, Universitetet i Salerno, Italien.

 

Cannabinoider (de aktive komponenter af Cannabis sativa) og derivater har fået fornyet interesse i de senere år på grund af deres forskellige farmakologiske aktiviteter. Især tilbyder cannabinoider potentielle anvendelser som anti-tumor-lægemidler baseret på evnen af nogle medlemmer af denne klasse af forbindelser til at begrænse celle-proliferation og inducere tumor-selektiv celledød.

 

Selv om syntetiske cannabinoider kan have pro-tumor-virkninger in vivo på grund af deres immunsuppressive egenskaber, er overvejende hæmmende virkning på tumorvækst og migrering, angiogenese, metastaser samt inflammation blevet beskrevet. Nye beviser tyder på, at agonister af cannabinoid-receptorer udtrykt af tumorceller kan tilbyde en ny strategi til behandling af kræft.

 

I dette kapitel vil vi gennemgå de nyere resultater, der genererer interesse inden for cannabinoider og kræft, og give nye forslag til udvikling, udforskning og udnyttelse af cannabinoid agonister til kræftbehandling, ikke blot som palliativ, men også som helbredende medicin.

 

 

* Immunterapi mod kræft

 

Immunforsvaret skal bekæmpe kræft

 

Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) forskes der på højtryk i, hvordan vores eget immunsystem kan bruges til at bekæmpe kræft. Afdelingen, der blev dannet i 2006, er den eneste af sin art i Danmark, og har på ganske få år etableret sig som en markant spiller på den internationale bane.

 

- Vi er utrolig stolte af, at vi siden centret blev etableret i 2006, har formået at skabe et forskningsmiljø, som er anerkendt både nationalt og internationalt. Vi er absolut førende i Europa indenfor T-celle terapi, hvilket har givet et enormt gennembrud inden for behandlingen af modermærkekræft. Ved at suge såkaldte immunceller ud af kræftpatientens svulst og behandle dem i et laboratorium, så de bliver flere og ”stærkere”, er vi i stand til efterfølgende at sætte dem tilbage i patienten, hvorefter de kan slå kræftceller ihjel og i en del tilfælde formentlig helbrede patienten. -

 

 

 

Det Cannabinoide System i Neuro-beskyttelse

 

- Dr. Raphael Mechoulam

 

Ved 2004 Cannabis Terapeutisk Konferencen, beskriver Dr. Mechoulam, Professor ved Hebrew Universitetet i Jerusalem, Israel, den rolle cannabinoider har som anti-inflammation for arthritis (gigt), som neurobeskytter for hjerneskader (34:00), som en mulig behandling for PTSD (42:40) samt i medicin- og hård narkotika-afvænning (45:00). Dr. Mechoulam var den person der første gang isolerede THC i 1964. Konferencen var arrangeret af Patienter ud af Tiden. Flere video'er fra Cannabis Therapeutics Konference i 2004.

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Kombineret lægemiddel-forgiftning: lavt blod ilt (O) niveau forårsager hjernedød.

 

 

 

 

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD) [en gruppe af inflammatoriske tilstande i tyktarmen og tyndtarmen. Crohns sygdom og ulcerativ colitis er de bærende former for inflammatorisk tarmsygdom] er en kronisk tarmbetændelse forårsaget af hyperaktiveret effektor immune celler, der producerer pro-inflammatoriske cytokiner. Nylige undersøgelser har vist, at cannabinoid-systemet kan spille en afgørende rolle i at mediere beskyttelse mod tarmbetændelse.

 

Imidlertid er virkningen af ​​cannabinoid-receptor-induktion efter kronisk colitis progression ikke blevet undersøgt. Her undersøgte vi effekten af ​​cannabinoid-receptor-2 (CB2) agonist, JWH-133 (C22H32O), efter kronisk colitis i IL-10 (-/-) mus.

 

JWH-133 dæmpede effektivt det samlede kliniske score, og vendte colitis-associeret patogenese og fald i kropsvægt i IL-10 (-/-) mus.

 

Efter JWH-133 behandling, faldt procentdelen af ​​CD4 (+) T-celler, neutrofiler, mastceller, naturlige dræberceller (NK1.1-celler), og aktiverede T-celler i tarmens lamina propria (LP) og mesenteriske lymfeknuder (MLN) af mus med kronisk colitis.

 

JWH-133 var også effektiv til bedring af dextran-natriumsulfat (DSS)-induceret colitis. I denne model, reducerede JWH-133 antallet og procentdelen af ​​makrofager og IFN-γ-udtrykkende celler, som blev fremkaldt under colitis progression. Behandling med aminoalkylindole 6-iod-pravadoline (AM630), en CB2 receptorantagonist, vendte colitis beskyttelse efterfølgende JWH-133 behandling.

 

Det viste sig også, at aktiverede T-celler undergik apoptose efter JWH-133 behandling både in vivo og in vitro. Disse resultater tyder på, at JWH-133 medierer sin effekt gennem CB2-receptorer, og lindrer kronisk colitis ved at inducere apoptose i aktiverede T-celler, hvilket reducerer antallet af aktiverede T-celler og undertrykker induktion af mastceller, NK-celler, og neutrofiler på steder med inflammation i LP. Disse resultater støtter idéen om, at CB2 receptor agonister kan tjene som en terapeutisk modalitet [metode] mod IBD.

 

- Patologi, Mikrobiologi og Immunologi, School of Medicine, University of South Carolina, Columbia, SC 29208, USA.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved