Bevægelsessyge

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please.

 

 

Cannabinoider til behandling af Bevægelsessyge eller kinetosis (også kendt som transportsyge)

Hvad er bevægelsessyge?

 

Bevægelsessyge eller kinetosis (også kendt som transportsyge) er en tilstand, hvor der er uoverensstemmelse mellem visuelt opnået bevægelsesopfattelse og balanceorganets bevægelsesopfattelse. Alt efter årsagen dertil kan det også, kaldes for søsyge, køresyge, luftsyge eller simulationssyge (fx 3D-syge), karrusel, gynge og rutschebane etc, samt klode-rotations-syge).

 

"Jordens rotation og hastighed om sin egen akse".

Ved ækvator er en periferifart i forhold til soldøgnet på 1.669,79 km/t eller 464 m/s. Når man kommer væk fra ækvator f.eks. til Danmark, som ligger på ca. 55,5 graders nordlig bredde, er din fart 945 km/t. På polerne er periferihastigheden 0 km/h. Heldigvis drejer luften sammen med jorden, så vi har ikke af den grund et evigt stormvejr.

 

Jordens fart i jordbanen giver dig en fart på ca. 107.520 km/t eller 29,9 km/sek.

 

Solen bevæger sig rundt om mælkevejens centrum på ca. 220 millioner år, afstanden til centeret er omkring 26.000 ysår (det tager lyset 26.000 år at komme ud til os fra centrum). Det giver solen og dermed jorden og dig en fart på omkring ca. 552 km/s eller 1.987.200 km/t rundt om mælkevejens centrum. - Niels Bohr Institutet

 

Symptomer

Svimmelhed, træthed og kvalme er de mest almindelige symptomer på bevægelsessyge. Sopite syndrom, hvor en person føler døsighed eller træthed, er også associeret med bevægelsessyge.

 

Såfremt at de kvalmefremkaldende bevægelser ikke stoppes, så vil den bevægelsessyge typisk kaste op. Opkast vil ofte lette følelsen af svaghed og kvalme, hvilket i praksis betyder, at personen vil fortsætte med at kaste op, indtil årsagen til bevægelsessyge ophører.

 

Fysiologi

Resultater viser, at stress og bevægelsessyge hos mennesker er forbundet med det endocannabinoide system (ECS) og en nedsat endocannabinoid aktivitet, og at forøge ECS-signalering, kan repræsentere en alternativ terapeutisk strategi for bevægelses-sygdom hos personer, der ikke reagerer på aktuelt tilgængelige behandlinger, eller finder disse behandlinger med for høj bivirkningsprofil.

 

Foranstaltninger

Som modtræk til transportsyge kan man på apoteket skaffe sig Cyclizin (køresygepiller), samt:

 

- Arlevert® - * CINNARIZIN, Dimenhydrinat, ATC: N07CA52

- Sepan® - * CINNARIZIN ---------------------------- N07CA02

- Marzine® - Cyclizin ----------------------------------- R06AE03

- Scopoderm® - Hyoscin ------------------------------ A04AD01

- Postafen® - Meclozin -------------------------------- R06AE05

- Phenergan® - Promethazin ------------------------ R06AD02

- * Dexamethason: (bla. kvalme) ------------------- H02AB02

 

* OBS: CINNARIZIN, Arlevert®; ATC: N07CA02, er ikke tilgængelig i USA, da det ikke er godkendt af FDA, grundet fatale bivirkninger, og kendt for at forårsage akut og kronisk parkinsonisme, men ikke i Danmark. Hvorfor?

Cinnarizin i Danmark

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet CINNARIZIN:

Præparat - Dispenseringsform/styrke/Anden - ATC

Arlevert® - tabl 20+40 mg --- Dimenhydrinat - N07CA52 - Svimmelhed

Sepan® --- tabletter 25 mg ---------------------- N07CA02 - Transportsyge

 

∆ Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening

 

BIVIRKNINGER

Bivirkninger oplevet ved tage cinnarizin spænder fra milde til ganske alvorlige. Mulige bivirkninger omfatter døsighed, svedtendens, mundtørhed, hovedpine, hudproblemer, sløvhed, gastrointestinal irritation, overfølsomhedsreaktioner, samt bevægelsesproblemer/muskelstivhed, og rysten.

 

Fordi Cinnarizin kan forårsage døsighed og sløret syn, er det vigtigt, at brugerne sørger for at deres reaktioner er normale før kørsel, betjener maskiner eller udføre andre arbejdsplads-opgaver, som kan være farlige, hvis de ikke er helt vågen eller i stand til at se godt. * Der er dog ∆ Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening-mærkat på håndkøbs-udleverede pakninger i Danmark.

 

Cinnarizin er også kendt for at forårsage akut og kronisk parkinsonisme på grund af dets affinitet for D2-receptorer, der i høj grad mod-siger dens aktuelle faktiske anvendelighed til forbedring af neurohjælp.

 

Cinnarizin's antagonistiske virkninger af D2-dopamin-receptorer i striatum medfører symptomer på depression, tremor, muskelstivhed, tardiv dyskinesi, og akatisi, som er karakteriseret som lægemiddel-induceret Parkinsons sygdom og er den næststørste årsag til Parkinsons. Hvilket tyder på at det er en af de metabolitter af cinnarizin og flunarizin (ATC: N07CA) , C-2, der har en aktiv rolle i at bidrage til udviklingen af lægemiddel-induceret Parkinsons.

 

Beviser tyder på at det er en af metabolitterne (stofskifteprodukterne) af cinnarizin, C-2, der har en aktiv rolle i at bidrage til udviklingen af lægemiddel-induceret Parkinsons. Det er også bemærkelsesværdigt, at anslået 17 AF 100 NYE PARKINSONS TILFÆLDE ER KNYTTET TIL ADMINISTRATION AF ENTEN CINNARIZIN ELLER FLUNARIZIN (Migræneprofylakse ATC: N07CA03), gør cinnarizin samt flunarizin og lægemiddel-induceret Parkinsons et alvorligt problem (Mulig farmakokinetiske og farmakodynamiske faktorer, der påvirker parkinsonisme tilskyndelse af cinnarizin og flunarizin.

 

De personer som er særligt udsatte, er ældre patienter, især kvinder, og patienter, der har indtaget stoffet i længere tid. Der er også beviser på, at patienter med en familie-historie med Parkinsons, eller en genetisk pre-dispostion til sygdommen er mere tilbøjelige til at udvikle den lægemiddel-inducerede form af denne sygdom som et resultat af cinnarizin-behandling.

 

Ud over at antagonisering af D2-receptorer, har behandling med cinnarizin også vist sig at medføre reduceret præsynaptisk dopamin og serotonin, samt ændringer i vesikulær transport af dopamin. Terland et al. har vist, at kronisk behandling med cinnarizin opbygger lægemiddelkoncentrationerne høje nok, til at de griber ind i proton elektrokemisk gradient nødvendigt til at pakke dopamin ind til vesikler (blærer).

 

Cinnarizin, pKa = 7,4, fungerer som en protonofore, hvilket forhindrer MgATP-afhængig produktion af den elektrokemiske gradient afgørende for transport og opbevaring af dopamin i vesikler, og sænker derved niveauerne af dopamin i basalganglierne neuroner og fører til Parkinsons symptomer.

 

Derudover er der rapporteret flere tilfælde af børn og voksne med cinnarizin-overdosis, med virkninger, herunder en række symptomer såsom søvnighed, koma, opkastning, hypotoni, bedøvelsestilstand, og kramper. De kognitive komplikationer er sandsynligvis resultat fra antihistamin-virkninger af cinnarizin, medens motoriske virkninger er et produkt af de anti-dopaminerge egenskaber. I tilfælde af overdosering, skal patienten bringes til og observeres på et hospital for potentielle neurologiske komplikationer.

Hjernens egne Marijuana

 

"Dopamin er kendt som den neurotransmitter tabt i Parkinsons sygdom, men det er også en central aktør i hjernens belønningssystemer [incitament prominens (dvs. "ønsker", begær, eller trang), fornøjelse (dvs. hedonisk "smag"; underholdende, eller værd at søge. Det omfatter mere specifikke mentale tilstande såsom lykke, underholdning, nydelse, hygge, ecstasy, og eufori), og forstærknings-læring (fx positiv forstærkning)]. Mange behagelige eller vanedannende stoffer, herunder nikotin og morfin, har virkninger delvist ved at forårsage dopamin til at blive frigivet i flere hjernecentre. Det viser sig, at dopamin kan forårsage frigivelse af endocannabinoider, og forskellige forskerhold har fundet, at to andre neurotransmittere, glutamat og acetylkolin, også initiere endocannabinoid syntese og frigivelse. Faktisk kan endocannabinoider være (er) en kilde til virkninger, der tidligere udelukkende tilskrives disse neurotransmittere.

 

Forskning i naturlige kemikalier, der efterligner marihuana's virkninger i hjernen, kunne bidrage til at forklare - og foreslå behandlinger for - smerte, angst, spiseforstyrrelser, fobier og andre betingelser"

 

Nicoll RA, Alger BE, et al, Sci Am. 2004 Dec;291(6):68-75.

University of California, San Francisco, USA.

 

* Præparater som indeholder indholdsstoffet Cinnarizin (Arlevert og Sepan) og Flunarizin (Sibelium; ATC: N07CA03), er midler mod svimmelhed, hvor 17% nye Parkinsons tilfælde er knyttet til administration af, solgt i Danmark fra 1999 til og med 2015 (17 år). :

Præparat - Dispensering/styrke ----- ATC ------- Til

Arlevert® - tabletter 20+40 mg - N07CA52 - Svimmelhed ( fra 2014)

Sepan® --- tabletter 25 mg ------- N07CA02 - Transportsyge

Sibelium® - tabletter 10 mg: ------ N07CA03 - Migræneprofylakse

 

∆ Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening

 

ATC kode: N07CA (Midler mod svimmelhed; Cinnarizin og Flunarizin):

N07CA01: Betahistin; N07CA02: Sepan og N07CA03: Sibelium: N07CA52: Arlevert. (2014 og 2015). Solgt mængde i Danmark fra 1999 til og med 2015 (17 år):

 

Transportsygemedikamenter forbrugt 99 - 15 --- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------ 121.494 ----------- 7.147 (1.215 Parkinsons)

Solgt mængde DDD -------------- 20.943.000 ------ 1.231.941

Omsætning P.sektor kr. ---------- 84.290.000 ------ 4.958.235

Udbetalt regionalt tilskud kr. --- 28.324.000 ------ 1.666.118

 

Heraf indholdsstoffet Cinnarizin: Arlevert N07CA52 (2014 og 2015) og Sepan N07CA02 samt Flunarizin: N07CA03, hvoraf 17% rammes af medicin-fremkaldt Parkinsons:

 

Cinnarizin/Flunarizin forbrugt i Danmark fra 99 - 15 - Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------- 58.814 ----------------- 3.472 (590 Parkinsons)

Antal personer (N07CA52: 100%): 158.115 ---------------- 9.314 (1.583 Parkinsons)

Solgt mængde DDD ---------------- 5.523.000 ------------- 324.882

Omsætning P.sektor kr. ---------- 29.461.000 ----------- 1.733.000

Udbetalt regionalt tilskud kr. ----- 5.275.000 ------------- 310.294

 

Kun andel af salget i primærsektor, der er personhenførbar, så mængde og antal personer er højere.

 

* Kilde: MedStat: ATC: Cinnarizin: Arlevert N07CA52 (2014 og 2015) og Sepan N07CA02 samt Flunarizin: N07CA03

.

Flyselskaber har for at afbøde passagerernes evt. opkast installeret brækposer ved sæderne og krydstogtskibe, færgeoverfarter udleverer gerne søsygetabletter (kvalmestillende) ved anmodning som service.

Cannabinoider til behandling af Bevægelsessyge eller kinetosis (også kendt som transportsyge)

 

Bevægelsessyge (transportsyge), stress og det endocannabinoide system

 

Alexander Choukèr, et al, PLoS One. 2010; 5(5): e10752.

 

BAGGRUND

Et stort antal individer er i risiko for at udvikle bevægelsessyge-induceret kvalme og opkastning (N&V) under vej-, luft- eller sørejse (køresyge, luftsyge, søsyge, eller simulationssyge (fx 3D-syge) karrusel, gynge og rutschebane etc). Bevægelsessyge kan være meget stressende, men de neurobiologiske mekanismer, der fører til bevægelsessyge, er ikke klare.

 

Det endocannabinoide system (ECS) udgør et vigtigt neuromodulator af stress og N&V. Hæmmende virkninger af ECS på N&V medieres af endocannabinoid-receptor-aktivering.

 

METODE/VIGTIGSTE RESULTATER

Vi undersøgte aktiviteten af ECS i humane frivillige (n=21) under parabolske flyvemanøvrer (PFS). Under PFS frembringes mikro-vægtløsheds-betingelser (er mere eller mindre et synonym af vægtløshed og nul-g, men indikerer, at g-kraften ikke er helt nul, bare meget lille) <10-2 g) i ca. 22 sekunder, hvilket resulterer i en dybtgående kinetisk (bevægelses) stimulus.

 

* Parabolflyvning er flyvning i en bane, der svarer til en kasteparabel. Parabolflyvning er en metode til at opnå vægtløshed inden for Jordens atmosfære. Dette opnås ved at lade et fly følge en kasteparablens bane. Ved nedstigningen oplever passagererne i flyet vægtløshed i ca. 20-25 sekunder. Disse flyvninger foretages med en modificeret Airbus A300.

 

Blod-endocannabinoider (anandamid (AEA: C22H37 NO2; 20:4, n-6) og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23 H38 O4; 20:4, n-6) blev målt fra blodprøver taget under flyvningen før starten af parabolske manøvrer, efter 10, 20 og 30 paraboler, under indflyvningen efter afslutning af PF og 24 timer senere.

 

Frivillige, der udviklede akut bevægelsessyge (n=7) viste signifikant højere stress score, men lavere endocannabinoide niveauer under PF.

 

Efter 20 paraboler, var blod anandamid-niveauer sænket betydeligt i frivillige med bevægelsessyge (fra 0,39±0,40 til 0,22±0,25 ng/ml), men steg i deltagere uden tilstanden (fra 0,43±0,23 til 0,60±0,38 ng/ml), hvilket resulterede i betydeligt højere anandamid-niveauer i deltagere uden bevægelsessyge (p=0,02).

 

2-AG-niveauer i individer med bevægelsessyge var lave og næsten uændret gennem hele forsøget, men viste en robust stigning i deltagere uden bevægelsessyge.

 

Cannabinoid-receptor 1 (CB1), men ikke cannabinoid-receptor 2 (CB2) mRNA-ekspression i leukocytter (hvide blodlegemer) 4 timer efter forsøget, var signifikant lavere hos frivillige med bevægelsessyge end i deltagere uden N&V.

 

KONKLUSIONER/BETYDNING

Disse resultater viser, at stress og bevægelsessyge hos mennesker er forbundet med nedsat endocannabinoid aktivitet. Forøge ECS signalering kan repræsentere en alternativ terapeutisk strategi for bevægelses-sygdom hos personer, der ikke reagerer på aktuelt tilgængelige behandlinger. (eller evt. finder disse med for høj bivirkningsprofil)

 

- Department of Anesthesiology, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany og Institute of Doping Analysis and Sports Biochemistry, Dresden, Germany

 

 

  • Dexamethason lindrer bevægelsessyge hos rotter delvist ved at øge det endocannabinoide system

 

 

 

 

 

Lav-dosis dexamethason (ATC kode: H02AB02) har været meget anvendt til forebyggelse af kvalme og opkastning efter kemoterapi og kirurgiske procedurer og behandle bevægelsessyge på grund af dens minimale bivirkninger, men mekanismerne af bag dens virkninger for anti-bevægelsessygdom er dårligt forstået.

 

Tidligere undersøgelser har vist, at det endocannabinoide system undertrykkes (holdes nede) af bevægelsessyge, men stimuleret af dexamethason (ATC kode: H02AB02). Formålet med den foreliggende undersøgelse var at bestemme, om dexamethason har en anti-bevægelsessyge-effekt i rotter og at belyse mekanismen ved denne handling.

 

Vi anvendte HPLC-MS/MS til at måle plasmakoncentrationerne af anandamid (AEA: C22H37 NO2; 20:4, n-6) og 2-arakidonoylglycerol+1-arakidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4; 20:4, n-6) , og vi anvendte real-time kvantitativ PCR (qRT-PCR) og/eller Western blot-analyse for at analysere ekspressionen af N-acyl-fosfatidyl-ethanol-amin (NAPEer: vigtigt mellemled i biosyntesen/fremstilling af endocannabinoider) hydrolyserende/nedbrydende fosfolipase D, sn-1-selektive diacylglycerol lipase (DAGL; enzym i biosyntesen af endocannabinoiden 2-arakidonoylglycerol), fedtsyre hydrolase (FAAH: enzym i biosyntesen/fremstilling af endocannabinoiden anandamid), monoacylglycerol lipase (MAGL: nøgleenzym i hydrolysen/nedbrydning af endocannabinoiden 2-arakidonoylglycerol (2-AG)) og endocannabinoid CB1-receptoren i dorsale vagus kompleks og mave af rotter udsat for en bevægelsessyge-protokol.

 

Resultaterne viste, at dexamethason sænkede bevægelsessyge-indekset og genskabte niveauerne af endogene cannabinoider og ekspressionen af endocannabinoid CB1-receptoren, som faldt efter induktionen af bevægelsessyge, i den dorsale vagus kompleks og mave.

 

- Department of Military Hygiene, Faculty of Naval Medicine, Second Military Medical University, 800 Xiang Yin Road, Shanghai, China; Department of Nutrition, Tong Ren Hospital Affiliated to Shanghai JiaoTong University School of Medicine, 1111 Xian Xia Road, Shanghai, China.

 

* Relatede artikler

 

* Dexamethason: H02AB02 (eksempel: Dexametason "Abcur" Glukokortikoider (kvalme og opkastning) som sænkede bevægelsessyge-indekset via endocannabinoider og CB1-receptor-aktivering, udskrevet i Danmark fra 2013:

 

Behov for antiinflammatorisk og immunsupprimerende effekt

Initialt sædvanligvis 1-4 mg (i svære tilfælde op til 8 mg) dgl. i få dage (op til 1 uge). Dosis nedsættes med 1-2 mg hver 3. dag til vedligeholdelsesdosis på sædvanligvis 1-2 mg dgl.

Cerebralt ødem eller forhøjet intrakranielt tryk ved hjernetumor

• Svære tilfælde: Indledning med i.v. glukokortikoid og derefter skift til sædvanligvis 4-16 mg dexamethason oralt dgl.

• Lettere tilfælde: Direkte behandling med sædvanligvis 2-8 mg dexamethason oralt dgl.

Mamma-, ovarie-, prostata- eller testiscancer

Initialt sædvanligvis 8-16 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 4-12 mg dgl.

Kvalmeforebyggende ved kemoterapi

8 mg oralt dagen før cytostatisk behandling, derefter 8-12 mg i.v. ved behandlingens start og efterfølgende 16-24 mg dgl. oralt i 2 dage.

 

* Højdesyge

Dexamethason anvendes også i behandlingen af high-altitude cerebral ødem (HACE), samt high-altitude lungeødem (HAPE). Det er almindeligt båret på bjergbestignings-ekspeditioner til at hjælpe klatrere håndtere komplikationer af højdesyge. Højdesyge også benævnt AMS – acute mountain sickness er en fysiologisk respons på højde, forårsaget af ophold i et miljø med lavere indhold af ilt samt lavere tryk. Højdesyge er hvis ikke behandlet, dødelig.

 

High altitude (stor højde) begynder ved 2.400 meter (8.000 fod) over havets overflade. hvor det atmosfæriske tryk er lavere end ved havoverfladen. Dette skyldes to konkurrerende fysiske effekter: tyngdekraften, hvilket får luft til at være så tæt som muligt på jorden; og varme-indholdet af luften, der forårsager molekylerne at blive kastet tilbage mod hinanden og udvides.

Bivirkninger

Den nøjagtige forekomst af de negative virkninger af dexamethason er nuværende ikke tilgængelig i højt antal, dog viser langsigtet brug af dexamethason, et steoid (glukokortikoid (GCS), kan fremkalde alvorlige bivirkninger såsom hypertension (forhøjet blodtryk), hvilket øger risikoen for en hel række sygdomme, herunder apopleksi, akut myokardieinfarkt, hjertesvigt, arterielle aneurysmer og kronisk nyresvigt. Og derfor er skøn foretaget med hensyn til forekomsten af bivirkninger baseret på de negative virkninger af relaterede kortikosteroider og tilgængelig dokumentation om dexamethason.

 

Dog angives bivirkninger af Dexametason "Abcur" (Dexamethason) ATC: H02AB02 med initialdosis normalt mellem 0,5 og 8 mg dgl. Doser over 8 mg dgl. kan være nødvendige ved visse sygdomme.

 

Almindelige (1-10%): Binyrebarkinsufficiens, Diabetes mellitus, Hyperkorticisme, Negativ nitrogenbalance, Væksthæmning. Muskelatrofi, Osteoporose. Acne, Hirsutisme. Infektioner.

 

Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerteinsufficiens, Hypertension, Trombose, Ødemer. Exophthalmus, Hypokaliæmi, Natriumretention. Psykiske ændringer (fx eufori, søvnløshed, humørsvingninger, depression, psykose).

Sårhelingskomplikationer. Hypersensitivitetsreaktioner. Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.

 

Og Neofordex (Dexamethason ATC: H02AB02) et højdosis syntetisk glukokortikoid til kombinationsbehandling af myelomatose, en blodsygdom, der rammer 5-6 mennesker ud af 100.000 (i de nordiske lande) ved 40 mg 1 gang pr. administrationsdag.

 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.

Obstipation. Ødemer. Hyperglykæmi. Muskelkramper, Muskelsvaghed. Søvnløshed.

 

Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat eller øget appetit, Temperaturstigning, Vægtændring.

Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjet ALAT, Gastritis, Kvalme, Leverpåvirkning, Meteorisme, Mundtørhed, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis. Atrieflimren, Dysfoni, Dyspnø, Hoste, Hypertension, Hypotension, Hæshed, Palpitationer, Pharyngitis, Pneumoni, Supraventrikulær ekstrasystoli, Takykardi, Tromboemboli, Væskeretention.

Anæmi, Leukocytose, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.

Diabetes mellitus, Forhøjet serum-urat, Hyperkorticisme, Hypoalbuminæmi, Hypokaliæmi.

Artralgi, Muskuloskeletale smerter, Myopati.

Aggressivitet, Agitation, Angst, Balanceforstyrrelser, Depression, Eufori, Hikke, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Letargi, Nervøsitet, Paræstesier, Perifer neuropati, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.

Alopeci, Erytem, Herpes simplex, Herpes zoster, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens.

Candidiasis, Luftvejsinfektion.

Hyppig vandladning, Urinvejsinfektion.

Katarakt, Sløret syn.

 

OBS: ∆ ingen trafik og maskin-betjenings-advarsel

 

Kortikosteroider -> Glucokortikoider -> Dexamethason; ATC: H02AB02. Præpater Dexametason "Abcur" - Neofordex

med klinisk udkomme via det endocannabinoide system

H02AB02'er forbrugt i Danmark fra 2013 - 2015 -- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------- 291 --------------------- 97

Solgt mængde DDD --------------- 57.306 --------------- 19.102

Omsætning kr. -------------------- 381.340 ------------- 127.113

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 217.694 --------------- 72.565

 

* Beregnet ud fra 100% andel af salget i primærsektor, der er personhenførbart

 

-------- --------

 

Inddragelse af det endocannabinoide system i de neuropsykologiske virkninger af stress og glukokortikoider.

 

Hill MN, et al, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Jun 30;34(5):791-7. doi: 10.1016

 

Det endocannabinoide system er et neuroaktivt lipid signalsystem, der fungerer til at lede synaptisk transmitter-frigivelse. Akkumulerende beviser har vist, at dette system er ansvarlig for modulation af både stress og glukokortikoider i hypothalamus og limbiske strukturer (der styrer hukommelsen, følelserne og den instinktive adfærd); men karakteren af denne regulering er mere kompliceret end først antaget.

 

Formålet med den igangværende revision er at opsummere hidtidige forskning, der undersøger effekten af akut stress og glukokortikoid administration på endocannabinoid signalering i limbiske-hypothalamus-hypofyse-binyre (LHPA) aksen, og til gengæld rollen endocannabinoid signalering spiller i neuroadfærdsmæssige reaktioner på akut stress og glukokortikoid administration.

 

Den overvejende del af forskning tyder på, at akut stress producerer en mobilisering af endocannabinoiden 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4; 20:4, n-6), mens samtidigt at reducere vævs-indholdet af den anden endocannabinoide ligand anandamid (AEA: C22H37 NO2; 20:4, n-6).

 

Genetiske og farmakologiske undersøgelser viser, at reduktionen i anandamid-signalering kan være involveret i initiering af HPA-akse aktivering og generering af ændringer i følelsesmæssig adfærd, mens stigningen i 2-AG-signalering kan være involveret i at afslutte/ophæve stress-responsen/reaktionen, begrænse neuronal aktivering og bidrage til (positive) ændringer i motiverede adfærd.

 

Kollektivt, afslører disse undersøgelser et komplekst samspil mellem endocannabinoider og HPA-aksen, og identificere yderligere endocannabinoid signalering som en kritisk regulator af stress respons (også fra glukokortikoid administration).

 

- Laboratory of Neuroendocrinology, Rockefeller University, New York, NY 10065, USA.

 

* glukokortikoid eks.: Cortisol: C21H30O5, steroid hormon (ved anvendelse som en medicin, er det kendt som hydrocortison) C21H30O5 - Prednison: C21H26O5 (syntetisk kortikosteroid stof, der er særligt effektive som et immunsuppressivt middel) - Methylprednisolon: C22H30O5; en medicin som anvendes til at undertrykke immunsystemet og mindske inflammation. Betingelser det bruges i omfatter hudsygdomme, reumatiske sygdomme, allergier, astma, strubehoste, KOL, visse kræftformer , multipel sklerose , og som add on terapi for tuberkulose .

En alternativ naturlig terapeutisk strategi via endocannabinoid-receptor-aktivering hos personer,

der ikke reagerer på aktuelt tilgængelige behandlinger, eller finder disse behandlinger med for høj bivirkningsprofil.

 

En mund-spray, Sativex® (GW Pharmaceuticals; ATC: N02BG10), en botanisk ekstrakt af cannabis-planter, har et standard CBD:THC forhold på 1.

 

I Canada, Storbritannien, Danmark og andre lande er Sativex® tilgængelig til behandling af smerter og spasticitet af dissemineret sklerose, men i Danmark kun hvis patienten ikke har responderet tilstrækkeligt på anden antispastisk medicin, og viser klinisk signifikant forbedring i spasticitets-relaterede symptomer under en initial afprøvning af behandlingen, er det kun til anvendelse som tillægsbehandling til patientens eksisterende antispastiske medicin.

 

Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og -blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol og 25 mg cannabidiol.

 

Sativex (ATC kode: N02BG10 (Cannabinoider), indeholder et 1:1 forhold af THC til CBD, samlet salg og forbrug i Danmark fra 2011 - 1.1.2016 (MedStat)

 

Personhenførbart forbrug i Danmark 2011-2015 -- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------ 296 -------------------- 59

Solgt mængde DDD -------------- 46.000 ---------------- 9.200

Omsætning kr. ---------------- 7.210.000 ----------- 1.442.000

Udbetalt regionalt tilskud kr 6.336.000 ----------- 1.267.200

 

OBS: ∆ Ifølge gældende retspraksis er det ikke lovligt at køre bil ved indtagelse af lægemidler indeholdende cannabisekstrakt (THC) i Danmark.

 

Farmakodynamik

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol (CBD) er partielle agonister til endogene cannabinoider og har ved påvirkning af specifikke cannabinoide receptorer i hjernen en dæmpende effekt på visse cerebrale funktioner. THC virker analgetisk, muskelrelakserende, antiemetisk, appetitstimulerende, men kan medføre øget psykoaktivitet, når koncentrationen stiger hurtigt i CNS. CBD virker krampedæmpende, muskelrelakserende og anxiolytisk samt dæmpende på THC’s psykoaktive virkning. Det er samtidigt neuroprotektivt og antioxidativt.

 

Gennem modulering af visse neurotransmittere mindskes spasticitet i ekstremiteterne, og den motoriske funktion forbedres... Cannabinoider (nabiximols); ProMedicin; Revideret: 01.12.2015; Per Soelberg Sørensen (Forfatter), Dansk Neurologisk Selskab

 

Bemærk: Patienten skal instrueres i, at det kan tage op til to uger at finde den optimale dosis, og at der kan forekomme bivirkninger i denne periode, hyppigst svimmelhed, som normalt er milde og forsvinder efter nogle dage.

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → en medicin som kan anvendes til at undertrykke kvalme samt immunsystemet og mindske inflammation. Betingelser det kan bruges i omfatter hudsygdomme, reumatiske sygdomme, allergier, astma, strubehoste, KOL, alle kræftformer, multipel sklerose , og som add on terapi for tuberkulose samt PS: Højdesyge også benævnt AMS – acute mountain sickness er en fysiologisk respons på højde, forårsaget af ophold i et miljø med lavere indhold af ilt.

*11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4)

 

3.3.1. Psykotropisk aktivitet

Δ-9-THC-11-oic-syre (THC-COOH) blev syntetiseret og testet for adfærdsmæssige reaktioner i rhesusaber (11). Det blev fundet at være inaktiv og blev ikke undersøgt for andre handlinger. Mere end et årti gik, før det blev opdaget, at i virkeligheden, har det potentielt vigtige biologisk aktiviteter. For eksempel kan THC-induceret katalepsi hos mus væsentligt inhiberes (hæmmes) af den forudgående indgivelse af Δ9 -THC-11-oic-syre (THC-COOH), den væsentligste metabolit af THC i de fleste arter, herunder mennesker (5). Dette antyder, at intensiteten og varigheden af psykotropisk virkning af THC kan afhænge i en grad af niveauerne af denne metabolit på sine/dets steder for handling. Beviser blev også rapporteret, at den har aktivitet som et anti-inflammatorisk middel (se afsnit 3.3.2).

 

3.3.2 Anti-inflammatoriske virkninger

Adskillige rapporter indeholdt data, der viser, at THC og andre cannabinoider, især CBD, kan stimulere produktionen af pro inflammatoriske eicosanoider [signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon fedtsyrer], såsom PGE2 (19 -25). Efterfølgende blev det rapporteret, at dens metabolit, Δ9-THC-11-oic-syre, kunne inhibere (hæmme) denne proces, hvilket antyder, at syren er et anti-inflammatorisk middel, men mekanismen for denne handling var ikke ordentligt/fuldt karakteriseret (8). Under alle omstændigheder foreslog resultaterne muligheden for, at denne virkning kan påvirke in vivo handlinger af THC ved at hæmme dens stimulerende virkning på cellulær prostaglandin-syntese.

 

Det endocannabinoide system og ikke-stof berigende adfærd.

 

Fattore L, et al, Exp Neurol. 2010 Jul;224(1):23-36. doi: 10.1016

 

Berigende adfærd, såsom seksuel aktivitet, fødeindtag, diegivning, forældre-virke, sociale interaktioner, og lege-aktivitet er stærkt bevaret i evolutionen, og de er afgørende for udvikling og overlevelse. Alle disse adfærdsmønstre er fornøjelige/hyggelige og repræsenterer behagelige oplevelser med en høj belønningsværdi.

 

Bemærkelsesværdigt, givende adfærd aktivere de samme af hjernens kredsløb, der medierer de positive bestyrkende virkninger af misbrugsstoffer og andre former for afhængighed, såsom gambling/spil og mad-afhængighed (samt desuden rejse-eventyr og udforskning samt motionsafhængighed etc).

 

Givet involveringen af det endocannabinoide system i en række forskellige fysiologiske funktioner i nervesystemet, er det ikke overraskende, at det tager del i det komplekse maskiner, der regulerer tilfredsstillelse (en lystbetonet følelsesmæssig reaktion af lykke som svar på en opfyldelse af et ønske eller mål) og opfattelse af fornøjelse (mental tilstand der erfares som positiv, underholdende, eller værd at søge. Det omfatter mere specifikke mentale tilstande såsom lykke, underholdning, nydelse, hygge, ecstasy, og eufori).

 

I denne anmeldelse, fokuserer vi først på rollen af det endocannabinoide system i modulering af neurale aktivitet og synaptiske funktioner i områder af hjernen, der er involveret i naturlige og unaturlige belønninger (nemlig det ventrale tegmentalområde, striatum, amygdala, og præfrontale cortex).

 

Derefter undersøger vi rollen af det endocannabinoide system i modulerende adfærd, der direkte eller indirekte aktiverer disse af hjernens belønnings-veje.

 

Mere specifikt er aktuel viden om virkningerne af den farmakologiske manipulation af det endocannabinoide system på naturlig (fødeindtag, seksuel adfærd, forældre-hverv, og social leg) og patologisk (gambling) berigende/givende adfærd sammenfattet og diskuteret.

 

- CNR Neuroscience Institute - Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato, Italy.

 

Dawn is a feeling/første begyndelse er en følelse

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved