Cystisk fibrose

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til behandling af Cystisk fibrose

Barn bliver behandlet for cystisk fibrose - Forbes

 

Oprettet med

Browser: Mozilla firefox

Skærmopløsning: 1366 x 766

Browser ZOOM: 100 %

Forstørre : Ctrl+ +

Formindske : Ctrl+ -

 

 

Hvad er cystisk fibrose, Wikipedia?

Cystisk fibrose (CF) er en kronisk, arvelig og medfødt sygdom, som angriber blandt andet lunger og mave- /tarmsystemet. Sygdommen fører blandt andet til, at tyk slim sætter sig i luftvejene, hvilket ofte medfører hyppige eller kroniske lungeinfektioner. Sygdommens latinske navn er mukoviskoidose.

 

Cystisk fibrose findes overvejende i den vestlige verden og er i Vesteuropa den hyppigst arvelige sygdom. I Danmark fødes der ca. 15 CF-børn hvert år, svarende til 1 ud af ca. 4.200 levendefødte børn.

 

Genetisk baggrund

Cystisk fibrose er en arvelig autosomal recessiv sygdom som afficerer de exokrine kirtler. 150.000 danskere, eller 3% af befolkningen, bærer arveanlægget for cystisk fibrose.[Kilde mangler] Et barn kan kun fødes med CF, hvis begge forældre er anlægsbærere. Statistisk set vil 1/4 af børnene da få CF, 2/4 bliver raske bærere, mens 1/4 er raske og uden anlæg for CF.

 

CF er en arvelig sygdom og derfor ikke en smitsom lidelse. Sygdommen skyldes en fejl i CFTR-genet, der koder for CFTR-proteinet. Genet findes på den lange arm af kromosom nr. 7 og er mere end 250kB langt. Det færdige CFTR-protein består af 1480 aminosyrer og indeholder 27 exons. CFTR betyder Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Sygdommen kan fremkaldes af mange forskellige mutationer i CFTR-genet der ændrer eller hæmmer funktionen af CFTR, men den hyppigst forekomne er DF508 eller ΔF508. Denne består af en deletion af tre basepar, som resulterer i en forkortelse af én aminosyre i det færdige protein, idet aminosyren fenylalanin (C9H11NO2) mangler på plads 508.

 

Diagnosticering

Dette gøres ved en svedtest, hvor man måler saltindholdet i sveden, som hos CF-patienter er unormalt højt. Det er en enkel og smertefri metode, som i de fleste tilfælde hurtigt kan af- eller bekræfte mistanke om CF.

 

Det er nu også muligt at undersøge for CF ved hjælp af en DNA-analyse, som udføres på en blodprøve.

 

Børnene er født med sygdommen, og selv om mange har haft tydelige symptomer helt fra fødslen, er der adskillige, som først får stillet diagnosen ved 5 års alderen eller senere. Der er derfor stort behov for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose og symptomerne.

 

 

  • 2015 - 10-årige Julius har cystisk fibrose: Ny medicin kan forbedre hans liv - TV2 - Nyheder - 1. august 2015

Skal det offentlige betale flere millioner kroner årligt for at forlænge enkelte patienters levetid, og dermed være nødsaget til at spare på andre poster i sundhedsvæsenet?

Det er spørgsmålet, som i øjeblikket diskuteres blandt både politikere og fagfolk efter meldinger om, at et nyt lægemiddel, Orkambi, mod den sjældne og arvelige sygdom, cystisk fibrose, er på vej til Danmark. Et lægemiddel der koster to millioner kroner om året per patient.

 

  • Sundhedsøkonom: Dyr medicin skal kontrolleres - Berlingske den 1. august 2015

Det er på tide, at vi indfører kontrol med dyr medicin, så regionerne kan fravælge den, hvis prisen ikke stemmer overens med effekten, eller hvis der er billigere alternativer, som er næsten lige så gode.

Det mener sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA), efter Information lørdag skriver, at et nyt lægemiddel mod gensygdommen cystisk fibrose (CF), der giver patienter håb om et længere liv, snart forventes at blive godkendt i Danmark. Problemet med lægemidlet Orkambi er bare, at behandlingen koster to millioner kroner om året per patient...

 

 

 

Cannabinoider til behandling af Cystisk fibrose

 

THCA --- 2-COOH-THC -------------------------------------- C22H30O4 → rygning/intens opvarmning og lagring → decarboxylering

THC --------------------------------------- C21H30O2stofskifte og oxidation

THC-OH hydroxy --------------------------------------- C21H30O3oxidation → re-carboxylering

*11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Adfærdsmæssige ændringer i cystisk fibrose mus forhindres ved cannabinoid-behandling i barndom.

 

Væsentlige data er blevet akkumuleret vedrørende den molekylære basis for cystisk fibrose (CF) patogenese, mens indflydelsen af ​​biokemiske nedskrivninger på hjerneprocesser har været genstand for meget mindre opmærksomhed. Vi har undersøgt nogle adfærdsmæssige parametre, såsom motorisk aktivitet og angst-niveau, i en musemodel af CF. Vi har antaget, at funktionen af ​​det endocannabinoide system kan blive forringet i CF (endocannabinoider er fedtsyre-derivater, og fedtsyre-mangel betragtes som en væsentlig faktor i CF ætiologi). Vi har foreslået, at kronisk behandling med cannabinoid-receptorer agonist under vorden ville balancere cannabinoid-niveauer og forhindre CF-relaterede adfærdsmæssige ændringer...

 

CF mus behandlet med THC i barndom viste normale motor aktivitet og angst niveauer i voksenalderen. Motorisk ændring og forhøjede angst-niveauer i CF kan skyldes mangel på CFTR-kanal i neuroner og forstyrret aktivitet af ​​forskellige hjerneområder, samt er sekundært og medieret af fedtsyrer-mangel, ændret niveau af endocannabinoider og deres receptorer. Det kan foreslås, at kronisk behandling under vorden genskaber endocannabinoide funktion og dermed forhindrer adfærdsmæssige ændringer.

 

Institut for Behavioral Sciences, Ariel University Center, Ariel, Israel.

- J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2011 Jun 17;22(1-2):33-6

 

- Relaterede artikler - Behandling med tetrahydrocannabinol (THC) forhindrer infertilitet hos mandlige cystisk fibrose mus. - E. Fride

... Formålet med den foreliggende undersøgelse var at teste hypotesen, at stimulering af endocannabinoide receptorer i barndom vil normalisere deres funktion og forhindrer infertilitet i voksenalderen...

 

RESULTATER: CF hanner behandlet med THC var fuldt frugtbar, der producerer afkom der kan sammenlignes med antallet af kuld og antallet af unger med vildtype-mus. CF hanner, der ikke blev behandlet med THC var fuldstændig ufrugtbare.

 

KONKLUSION: Nærværende undersøgelse viser, at (i) endocannabinoide funktion er svækket i CF mus, som det fremgår af regenererende effekt af sin stimulering på fertiliteten hos ellers infertile mænd, er (ii) endocannabinoide system dysfunktion tilsyneladende den afgørende faktor, der forårsager infertilitet i CF, og (iii) mild stimulering af det endocannabinoide system i barndom og ungdommen synes at normalisere mange reproduktive processer og derved forhindre infertilitet i CF hanner.

 

Institut for Behavioral Sciences, Ariel University Center, Ariel, Israel.

 

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21- og 22 carbon-fedtsyrer:

Det første kemiske trin i fotosyntesen, kaldes carboxylering, tilsætning af CO2 til en forbindelse

CBGA -- Cannabigerol-syre --------------------------------- C22H32O4 → THCA

THCA --- 2-COOH-THC -------------------------------------- C22H30O4 → rygning → decarboxylering (fjerner CO2 fra en forbindelse)

THC --------------------------------------- C21H30O2stofskifte og oxidation

THC-OH hydroxy --------------------------------------- C21H30O3oxidation → re-carboxylering

*11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

 

Cannabinoid Syrer, Analoger og Endogene modstykker

 

Sumner H. Burstein, Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology The University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA 01605, USA - Bioorg Med Chem. 2014 Maj 15; 22(10): 2830–2843 - Lignende artikler

 

Uddrag og bearbejdet af cannabinoide-information.dk

 

 

* Phytocannabinoid-afledte syrer er de carboxyl-COOH-syre (carboxyl-indeholdende produkt) som findes i marihuana-planten inden den ryges/intens opvarmes samt de carboxyl-COOH-syrer som kroppen selv gen-danner ved stofskifte-nedbrydning via oxidation af røget/intens opvarmet THC/CBD/CBG etc. - der alle består af 4 oxygen (O) molekyler og er yderligere stigende som biprodukt under et længerevarende stofskifte til op til 6 oxygen (O) molekyler.

THC (C21H30O2) → stofskifte og oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation

*11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forebygger hypoxi (eller hypoxia) og anoxi - Kroppens celler kan skifte til anaerobt stofskifte, derfor kan kroppens celler klare sig i kort tid uden (O) ilttilførsel. Hjernens celler kan derimod ikke skifte til anaerobt stofskifte, så hjerneceller dør efter få minutters iltmangel.

 

 

 

En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

Traumatisk hjerneskade (TBI) er forbundet med betydelig sygelighed og dødelighed. Flere undersøgelser har påvist neurobeskyttende virkninger af cannabinoider. Formålet med denne undersøgelse var at etablere et forhold mellem tilstedeværelsen af ​​en positiv toksikologisk skærm til tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og mortalitet (dødelighed) efter TBI.

 

En 3-årig retrospektiv gennemgang af register-data på et Niveau I traumecenter for patienter der har pådraget sig TBI og som har en toksikologi-skærm blev udført...

 

Forekomsten af ​​en positiv THC skærm var 18,4 procent (82). Samlet dødelighed var 9,9 procent (44); Men dødeligheden i THC (+) gruppe (2,4% [to]) var signifikant nedsat sammenlignet med THC (-) gruppe (11,5% [42]; P = 0,012). Efter justering for forskelle mellem forsøgs kohorter på logistisk regression, blev en THC (+) skærm uafhængigt associeret med overlevelse efter TBI (odds ratio, 0,224; 95% konfidensinterval, 0,051 til 0,991; P = 0,049). En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig Traumatisk hjerneskade

 

Abstrakt

 

Cannabinoid syrer er en strukturelt heterogen gruppe af forbindelser, hvoraf nogle er endogene molekyler og andre, er metabolitter af phytocannabinoider (plante-cannabinoider). Det prototypiske endogene stof er N-arachidonoyl glycin (NAgly: C22H35 NO3), der er nært beslægtet i struktur med cannabinoid agonisten anandamid (AEA: C22H37 NO2). Den mest undersøgte phytocannabinoid er Δ9-THC-11-oic syre (THC-COOH: C21H28O4), den vigtigste/bærende metabolit af Δ9-THC. Begge typer af syrer (NAgly og THC-COOH ) har adskillige fælles biologiske virkninger såsom lav affinitet for CB1, anti-inflammatorisk aktivitet og analgetiske (smertestillende) egenskaber. Dette antyder, at der kan være ligheder i deres virkningsmekanisme, et punkt, der er omtalt i denne anmeldelse. Også præsenteret, er rapporter om analoger af syrerne, der giver mulighed for udvikling af nye terapeutiske midler, såsom (syntetisk cannabinoid derivat af den ikke-psykoaktive THC metabolit 11-nor-9-carboxy-THC/THC-COOH) ajulemic syre (HU239: C25H36O4).

 

Nøgleord: cannabinoid, Δ9–THC-11-oic syre (C21H28O4), ajulemic syre (C25H36O4), NAgly (C22H35 NO3), lipoamino syre, prostaglandin (C20H34O5), lipoxin (C20H32O5; genereret fra endogen-afledt arakidonsyre (AA: C20H32O2) THC: (C21H30O2)

 

Introduktion

Siden en tidligere anmeldelse af dette emne offentliggjort i 1999 (1), har der været et betydeligt antal nye forskningsresultater. Dette materiale er en opdatering af området og giver også en mere detaljeret og omfattende behandling af dette emne. Den nuværende revision omfatter ikke kun phytocannabinoid-afledte syrer, men også deres syntetiske analoger (parallel) og lipoamino syre kolleger/pendanter, også kaldet elmiric syrer (PubMed). I modsætning til tidligere overbevisning, har cannabinoid syrer en række biologiske aktiviteter, der er af potentiel terapeutisk interesse, og vil blive diskuteret her.

2. Cannabinoid syrer som plantebestanddele

De næstsidste mellemprodukter i biosyntesen (fremkaldelse/udformning) af Δ 9 -THC er to molekyler, tetrahydrocannabinolisk syre A og tetrahydrocannabinolisk syre B (C22H30O4), der indeholder en carboxyl-gruppe ved enten 2 eller 4 positioner på den aromatiske ring (figur 1. - (2 - 4). Disse forbindelser kan let decarboxyleres ved opvarmning til opnåelse af Δ9-THC, især når plantematerialet forbruges ved rygning. Det er muligt, at nogle af de orale præparater af Cannabis såsom Bhang og Majun kan indeholde disse syrer. Lidt er kendt om deres farmakologi, imidlertid antyder flere rapporter, at disse forbindelser kan have biologiske aktiviteter (5 - 8). Lignende syrer af de andre phytocannabinoid syrer såsom Cannabidiolisk syre (C22H30O4), Cannabigerolisk syre (C22H32O4), Cannabidivarinisk syre (COOH; C H O4), Cannabichromenisk syre, (C22H29O4) - Cannabielsoic syre A (C H O5) - Cannabielsoic syre B (C H O5) - Cannabicyclolic syre (COOH; side 19) og Cannabinolisk syre (C22H26O4) er alle blevet isoleret fra planteekstrakter (3) .

 

* 1977 - Isolering og Strukturer af Fire Nye Propyl Cannabinoid Syrer, Tetrahydrocannabivarinic Syre, Cannabidivarinic Syre, Cannabichromevarinic Syre og Cannabigerovarinic Syre, fra Thai Cannabis, 'Meao Variant' - Kemiske & farmaceutiske bulletin 25 (9), 2306-2311, 1977/09/25 [この号の目次]

 

3. Syre-metabolitter af plante-cannabinoider

Den tidligste Rapport der antyder eksistensen af syre metabolitter af Δ9-THC blev foretaget af en svensk gruppe (9). De bemærkede, at observeret, at en stor del af metabolitterne i urinen i kaninen var af syre-beskaffenhed. Der blev imidlertid ikke foretaget strukturelle tildelinger. Efterfølgende, i en opskaleret gentagelse af denne undersøgelse, blev tilstrækkeligt store prøver af to metabolitter isoleret for at tillade identifikationer ved proton NMR og lav opløsning massespektrometri (10). Strukturerne blev vist at være 1 'hydroxy- og 2' hydroxy derivater (afledninger) af Δ9-THC-11-oic-syre ( fig. 2, D ). Forekomsten af Δ9-THC-11-oic-syre i sig selv som en urin-metabolit blev rapporteret i en efterfølgende undersøgelse, der også beskrev sin syntese og mangel på psykotropisk aktivitet (11). Tilsyneladende blev muligheden for andre aktiviteter ikke undersøgt af dem eller andre forskere indtil nogle år senere (se afsnit 3.3). Figur 3 viser eksempler på metabolitter af Δ 9 -THC.

 

Figur 2

Princippiel/ordinære rute for metabolisering (stofskifte-nedbrydning) af Δ9-THC i de fleste arter. Forbindelserne A (Δ9-THC), B og C viste alle lignende biologiske aktiviteter. Mens/samtidig med at være blottet for psykotrop aktivitet i mus og mennesker, viste forbindelse D, den terminale carboxy metabolit, NSAID-lignende handling i flere dyremodeller, om end på lav styrke. Det igangsatte syntesen af en mere potent analog, ajulemic syre (C25H36O4); se nedenfor).

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

Eksempler på metabolitter af Δ9-THC, som er blevet opdaget og identificeret. A. selve Δ9-THC -11-syre (THC-COOH: C21H28O4). B. monohydroxy Δ9-THC -11-oic-syre [indeholdende en hydroxylgruppe pr molekyle. Også monohydric]; pile angiver positioner af hydroxyl-grupper. CF. Sidekæde-nedbrydningsprodukter. → [2 x COOH (X 4,?); C H O6]

 

(*oxidation af hydroxylgruppen "i anandamid" fører til NAgly. se afsnit 5)

 

3.1. -Metabolitter fra in vivo-metabolisme

Den mest undersøgte cannabinoid syre er Δ 9 THC-11-oic-syre (fig. 2, D). Det er den terminale/afsluttende metabolit af Δ9-THC ( fig. 2, A ), som genereres i en tre-trins proces der går gennem hydroxyl ( fig. 2, B ) og aldehyd ( fig. 2, C ) mellemprodukter [De fleste sukre er aldehyder eller derivater deraf]. Denne rute forekommer hos mennesker og i alle andre arter hidtil undersøgt (11 - 12). I modsætning til sine forløbere, er (Δ9 THC-11-oic-syre/THC-COOH) blottet for psykotrope aktivitet, men det har biologiske virkninger, der er beskrevet i afsnit 3.3, som kan bidrage til den farmakologiske profil af Δ9-THC.

 

To andre cannabinoider CBD (C21H30O2) og CBN (C21H26O2) metaboliseres også på samme måde til opnåelse af et carboxyl-indeholdende produkt (fig. 4).

A: CBD-COOH-syre B: CBN-COOH-syre

 

Der er også stor interesse i Δ9-THC -11-oic-syre (C21H28O4) som princip-analyt i retsmedicinske analyser for marihuana-brug (se afsnit 3.4 og Flere mister kørekortet med hash i blodet - DR -Nyheder 04. mar. 2015

 

Sidste år (2014) sigtede politiet 5.259 bilister for narko-kørsel, det er ny rekord. Misbrugsekspert vil have reglerne ændret.

 

Johnny er i behandling med lovlig cannabis: Nu har politiet taget hans kørekort - BT - Af: Niels Pedersen, Tobias Thomasen den 27 juli 2015

Johnny Zaar lider af knogleskørhed og kan ikke komme udenfor sit hjem uden sin specialbyggede handicapbil. Men idet han tager lægemidlet Marinol (C21H30O2; fremstillet ren syntetisk THC, og kun med stofskifte-fremkaldt THC-COOH-syre (C21H28O4), til at holde THC's psykotrope aktivitet nede samt opnåelse af en tolerance overfor virkninger af præparatet, ved optaget og nærmest uopnåelig fæstning til CB1 af THC), som indeholder medicinsk cannabis, mod sin sygdom, har Rigspolitiet inddraget hans kørekort, fordi Sundhedsstyrelsen har nultolerancepolitik overfor medicinsk cannabis. Men i færdselsloven står der, at man godt må køre bil, hvis man tager medicinsk cannabis, som er udskrevet på en lovlig recept [eks. Sativex: 1:1 CBD/THC ATC-kode: N02BG10 solgt mængde: 16.000 DDD med udbetalt regionalt tilskud: kr. 2.252.000 fra 2011 til 2013]. Marinol-behandlingerne har hjulpet Johnny Zaar meget, men nu tvinges han til enten at stoppe dem, eller give afkast på sin bil, som er altafgørende for hans livskvalitet.

 

Men hans helbred er lige så afhængigt af behandlingen med lovlig medicinsk cannabis, nærmere bestemt lægemidlet Marinol. Johnny Zaar har taget Marinol i over otte år, og det har øget hans livskvalitet betragteligt ved både at lindre hans ellers voldsomme smerter og gøre ham i stand til at bevæge sig over kortere distancer uden hjælpemidler.

 

Nu føler Johnny Zaar sig nødsaget til at vælge medicinen fra.

 

»Jeg har valgt ikke at fortsætte med medicinsk cannabis, for jeg kan simpelthen ikke undvære mit kørekort. Jeg er med andre ord dømt til at sidde derhjemme og kukkelure, hvis ikke jeg fravælger Marinol, og det vil jeg ikke. Jeg vil ikke bare sidde derhjemme på min flade og modtage offentlige ydelser. Derfor kører jeg omkring 30-40.000 km om året, da jeg deltager i meget bestyrelsesarbejde lokalt og rundt om i landet,« siger Johnny Zaar til BT.....

 

* For nylig er de væsentligste komponenter i det endocannabinoide system blevet rapporteret i skelettet. Osteoblaster, knogle-dannende celler og andre celler af osteoblast-afstamning samt osteoklaster, de knogle-resorberende celler og deres forstadier, syntetiserer endocannabinoiderne anandamide (N-arachidonoylethanolamide, AEA: C22H37 NO2) og 2-arachidonoyl-glycerol (2-AG: C23 H38 O4).

CB (1) cannabinoid-receptorer er til stede i sympatiske nerveender tæt på osteoblaster. Aktivering af disse CB (1) receptorer ved forhøjede knogle 2-AG (C23 H38 O4) niveauer kommunikerer hjerne-til-knogle-signaler som eksemplificeret ved traumatisk hjerneskade-induceret stimulering af knogledannelse. I denne proces hæmmer retrograd CB-1 signalering noradrenalin-frigivelse og letter den toniske deltagende og begrænsende dannelsen af ​​knoglevæv. - Endocannabinoider og reguleringen af knoglemetabolisme - J Neuroendocrinol. Maj 2008

 

En nyere undersøgelse af cannabinoid farmakokinetik indeholder detaljerede oplysninger om produktion af Δ9-THC -11-syre i mennesker (13).

3.3. Handlinger af syre-metabolitter

 

3.3.1. Psykotropisk aktivitet

Δ-9-THC-11-oic-syre (THC-COOH) blev syntetiseret og testet for adfærdsmæssige reaktioner i rhesusaber (11). Det blev fundet at være inaktiv og blev ikke undersøgt for andre handlinger. Mere end et årti gik, før det blev opdaget, at i virkeligheden, har det potentielt vigtige biologisk aktiviteter. For eksempel kan THC-induceret katalepsi hos mus væsentligt inhiberes (hæmmes) af den forudgående indgivelse af Δ9 -THC-11-oic-syre (THC-COOH), den væsentligste metabolit af THC i de fleste arter, herunder mennesker (5). Dette antyder, at intensiteten og varigheden af psykotropisk virkning af THC kan afhænge i en grad af niveauerne af denne metabolit på sine/dets steder for handling. Beviser blev også rapporteret, at den har aktivitet som et anti-inflammatorisk middel (se afsnit 3.3.2).

 

3.3.2 Anti-inflammatoriske virkninger

Adskillige rapporter indeholdt data, der viser, at THC og andre cannabinoider, især CBD, kan stimulere produktionen af pro inflammatoriske eicosanoider [signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon fedtsyrer], såsom PGE2 (19 -25). Efterfølgende blev det rapporteret, at dens metabolit, Δ9-THC-11-oic-syre, kunne inhibere (hæmme) denne proces, hvilket antyder, at syren er et anti-inflammatorisk middel, men mekanismen for denne handling var ikke ordentligt/fuldt karakteriseret (8). Under alle omstændigheder foreslog resultaterne muligheden for, at denne virkning kan påvirke in vivo handlinger af THC ved at hæmme dens stimulerende virkning på cellulær prostaglandin-syntese.

 

* Prostaglandiner (PG) er en gruppe af fysiologisk aktive lipid-forbindelser, der har forskellige hormon-lignende virkninger i dyr. Prostaglandiner er blevet fundet i næsten alle væv i mennesker og andre dyr. De stammer enzymatisk fra fedtsyrer. Hver prostaglandin indeholder 20 carbon-(C)-atomer, herunder en 5-carbon-ring. De er en underklasse af eicosanoider og danner den prostanoide klasse af fedtsyre-derivater (afledninger).

 

Δ8 THC-11-oic syre var aktiv i museøre ødem test, hvor det var omkring så effektivt som phenidon; imidlertid var dets styrke mindre end enten phenidon eller indomethacin (26). Det viste også aktivitet som en antagonist til blodplade-aktiverings-faktor (PAF), som kan hjælpe med at forklare de kendte egenskaber af THC som en bronko-dilatator (slimløsende), antipyretisk (febernedsættende) og anti-reumatisk (anti-gigt) præparat/middel. Dets aktivitet til forebyggelse PAF-induceret mortalitet var sammenlignelig med naproxen (C14H14O3) [ATC: kode: M01AE02; Solgt mængde: 19.032.000 DDD - Udbetalt regionalt tilskud: kr. 14.313.000 fra 2009-2013 i Danmark].

 

Δ-9-THC-11-oic-syre (C21H28O4) producerede en 20% stimulering af phospholipase A2 (PLA2) aktivitet i musehjerne-synaptosomer, hvilket resulterede i øget frigivelse af fri arakidonsyre (C20H32O2) fra eksogent tilsat [1- 14C]-fosfatidylcholin (27). Denne virkning kunne frembringe forstadiemateriale til syntese af anti-inflammatoriske eicosanoider, såsom PGJ-2 [en prostagladin som også aktiverer PPARγ der hovedsageligt er til stede i fedtvæv, tyktarm og makrofager, og som regulerer fedtsyre-opbevaring og glukose metabolisme] og LXA4 [lipoxin; genereret fra arakidonsyre (AA: C20H32O2). Der har en række immunmodulerende og antiinflammatoriske virkninger]. En mere detaljeret undersøgelse af denne proces diskuteres for den analoge AJA i afsnit 4.1.2.

 

3.3.3 Analgetisk aktivitet

Både delta Δ-9-THC og Δ-9-THC-11-oic-syre (THC-COOH) producerer "signifikant" analgetisk (smertestillende) virkning i muse varmeplade test udført ved 50°C (28). Af særlig interesse er tidsforløbet i varmpladetesten når hvert stof indgives oralt i en dosis på 20 mg/kg. På ti minutter, er Δ9 -THC faktisk hyperalgesisk mens syren er mildt smertestillende.

Sidstnævnte tiltag for begge når et maksimum ved 30 minutter, hvor syren viser en effekt dobbelt så potent som Δ-9-THC. Forudgående administration af enten indomethacin [ATC-kode M01AB01; Solgt mængde: 560.000 DDD - Udbetalt regionalt tilskud: kr. 1.740.000 fra 2009-2013 i Danmark] eller Δ 9 THC-11-oic-syre hæmmer den hyperalgesiske respons...

 

3.5. Kemiske stabilitet af syre metabolitter

Data er rapporteret der demonstrerer reaktiviteten af Δ9-THC-11-oic-syre i vand indeholder frit klor (33). Det blev hurtigt nedbrudt efter pseudo-første ordens kinetik til at give syv klorholdige produkter. Klorination involverer den aromatiske ring og dobbeltbindingen (umættet fedtsyre) blev identificeret ved massespektrometri. Omfanget af reaktionen var afhængig af niveauet af indhold af organisk stof i den vandige miljø; jo større indhold af organisk stof, desto lavere mængde klorering. Disse resultater indikerer et behov for forsigtighed ved håndtering af cannabinoider i medier, såsom kloreret drikkevand, for eksempel i retsmedicinske analyser.

4.4. Sammenligning af AJA med arakidonsyre

 

En sammenligning af strukturen af AJA (ajulemic syre - HU239: C25H36O4) (fig. 10, B) med den (umættede) langkædede fedtsyre arakidonsyre (C20H32O2) (fig. 10, A) giver anledning til nogle interessante spekulationer. Hvis de to strukturer er overlejret i en todimensional repræsentation kan resultere i en betydelig overlapning (fig. 10, C). Dette antyder, at AJA kan tjene som et surrogat for arakidonsyre i en række biologiske hændelser. For eksempel har AJA har en dybtgående indvirkning på aktiviteten af COX-2, hvor arakidonsyre er væsentlige/bestanddel substrat [som er involveret i omdannelsen af arakidonsyre (C20H32O2) til prostaglandin H2 (C20H32O5), en vigtig forløber for prostacyclin (C20H32O5) og tromboxan A2 (C20H32O5), samt mange andre bologisk signifikante molekyler]. Et andet eksempel er virkningen af PPAR-γ hvor det blev påvist, at AJA binder til (62) og aktiverer (63) dette vigtige medlem af den nukleære receptor superfamilie. AJA kan ligeledes erstatte/træde istedet for nogle af metabolitterne af arakidonsyre, såsom prostaglandiner og lipoxiner. F.eks LXA4 (fig. 10, D) er blevet vist at være en potent mediator i løsningen af kronisk inflammation (53), 64. Et andet vigtigt eksempel er PGJ2 (fig. 10, E).

 

Figur 10 - En sammenligning af strukturen af AJA med strukturen af arakidonsyre. A-C viser lighederne i struktur mellem arakidonsyre (C20H32O2) og AJA (C25H36O4). Strukturerne af lipoxin A4 (C20H32O5) har en række immunmodulerende og antiinflammatoriske virkninger) og PGJ2 (en prostaglandin) er vist til sammenligning.

 

* Ajulemic syre (AJA: C25H36O4) er en syntetisk analog af THC-11-syre (C21H28O4) , en metabolit af tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2),... AJA har kraftig analgetisk og antiinflammatorisk aktivitet in vivo, men uden den psykotropiske virkning af THC. - J Biol Chem. 2007 Juni 22;282(25):18625-33.

5. Endogene kollegaer/pendanter

En endogen underfamilie af eicosanoider, lipoamino syrerne, repræsenterer mulige kollegaer/pendanter til cannabinoid-syrerne. Disse stoffer er konjugater af langkædede fedtsyrer og α-aminosyrer forbundet ved en amid-binding. De producerer en bred vifte af biologiske virkninger, herunder løsning af inflammation og smertestillende reaktioner i prækliniske modeller. Det mest undersøgte medlem af denne familie er N-arachidonoyl glycin (NAgly, fig. 11) [C22H35 NO3 - en carboxylsyre COOH], som er tilsvarende i struktur til anandamid (arakidonoyl ethanolamid AEA: C22H37 NO2), en CB1 / CB2 agonist. Faktisk, er de to metabolisk indbyrdes forbundne; oxidation af hydroxylgruppen i anandamid fører til NAgly (65, 66). Denne "endogene modstykke" hypotese understøttes yderligere af strukturelle overlay betragtninger mellem AJA og arakidonsyre (fig. 10, C).

 

Figur 11

 

Strukturen af NAgly. Der er tre regioner af molekylet der er af farmakologisk interesse. Region 1 giver en høj grad af specificitet for handling. Flerumættede rester producerer molekyler med analgetisk (smertestillende) og antiinflammatorisk virkning mens mættede strukturer, i denne aktion, er inaktive. Region 2 er relateret til metabolisk stabilitet siden NAgly nedbrydes af FAAH (fedtsyreamid hydrolase) aktivitet. Region 3, aminosyre-resten, kan have en effekt på de analgetiske og antiinflammatoriske aktiviteter, afhængigt af steriske faktorer og den chirale natur af aminosyren (4).

 

.... Alle disse resultater viser, at potente og stabile analoger ville frembringe gode lægemiddelkandidater i flere indikationer. Ajulemic syre (C25H36O4) er således et stof, der i øjeblikket undergår fase 2-forsøg til behandling af lupus, sklerodermi og * cystisk fibrose (autoimmune sygdomme). Yderligere udnyttelse af det terapeutiske potentiale af cannabinoid syrer vil sandsynligvis resultere i opdagelsen andre kandidater og indikationer.

 

 

----- -----

 

AEA - - - - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2 - - oxidation af hydroxylgruppen i anandamid (AEA) fører til NAgly →

NAgly - - - - - N-arachidonoyl glycin - - - - - - - C22H35 NO3

2-AG - - - - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

AA - - - - - - - - Arakidonsyre - - - - - - - - - - - - - C20H32O2

THC - - - - - - - Tetra-hydro-cannabinol - - - - - - C21H30O2 - - - oxidation →

THC-OH - - - - 11-Hydroxy-delta(9) - - - - - - - - C21H30O3 - - - oxidation af hydroxylgruppen fører til NAgly →

THC-COOH - - 11-nor-9-carboxy-THC - - - - - - - C21 H28 O4 - - oxidation af hydroxylgrupper i THC-COOH fører til NAgly og et "surrogat for 2-AG".

 

* Signalmolekyler fra oxidation/oxygenase af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

 

 

En aktiv metabolit er en aktiv form af et lægemiddel/stof, efter at den er blevet behandlet af kroppen.

 

Sommetider formuleres lægemidler bevidst så de vil bryde ned inde i kroppen til dannelse af det aktive lægemiddel. Disse kaldes *pro-stoffer. Årsagen til dette kan være fordi stoffet er mere stabil under fremstilling og opbevaring som promedikamentform, eller fordi pro-stoffer bedre absorberes af kroppen og/eller har overlegen farmakokinetikker.

 

En anden form for aktiv metabolit resulterer når et lægemiddel eller stof nedbrydes af kroppen ind i en modificeret form, som fortsætter med at producere virkninger i kroppen. Normalt ligner disse virkninger dem af det oprindelige lægemiddel/stof, men svagere, selv om de stadig kan være signifikant (se fx 11-hydroxy-THC - THC-COOH) og med overlegne farmakokinetikker.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Ketonketose et monosaccharid isomerisere i en aldose når carbonyl-gruppen (carboxylsyre -COOH), er placeret ved enden af molekylet. Sådanne ketoser er reducerende sukkere som enten har en aldehyd-gruppe eller er i stand til at danne en i opløsning gennem isomeri, som derved omdannes langsomt til den tilsvarende carboxylsyre -COOH. Den aldehyd-funktionelle-gruppe tillader sukkeret at fungere som en reduktionsmiddel som er vigtigt i brunfarvning af mange fødevarer og den overordnede reaktion for aerob cellulær respiration som et middel til at frisætte energien fra sukkeretoptisk aktivitet.

Gennemgang af litteraturen om THC-COOH indikerer, at de farmakologiske egenskaber af denne ikke-psykoaktive men fremtrædende metabolit har været ufuldstændig og - i forfatternes mening - utilstrækkeligt karakteriseret. De vigtigste ubesvarede spørgsmål er: Kan nogen af de farmakologiske virkninger observeret for THC tilskrives THC-COOH? I hvilket omfang påvirker THC-COOH den biologiske aktivitet af THC-holdige præparater? Det er håbet, at yderligere undersøgelser vil afsløre eventuelle inddragelse af denne rigelige og langlivet metabolit i farmakologi-komplekset og i de beviste terapeutiske virkninger af THC-holdige lægemidler. Med andre ord: kan THC være et potentiel pro-drug til en anden farmakologisk enhed? - 11-Nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol - en allestedsnærværende endnu underforsket cannabinoid. En gennemgang af litteraturen - Cannabinoider 2014;9(1):1-8 - István Ujváry, Franjo Grotenhermen

 

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

Cannabinoid Profiler - THC, THC-A, THC-V, CBD, CBG, CBN, CBC & Terpener

Bragt til dig af SC Laboratorier og WeedMaps.tv i Californien. Sundhedspersonale er fra CannaCenters Research California. Video Ejere er SC Laboratories, WeedMaps.tv & CannaCenters

 

Offentliggjort den 28. feb. 2013

 

Læs evt.:

 

  • Cannabidiolsyre (C22H30O4), en betydelig cannabinoid i fibertypen cannabis, er en inhibitor af MDA-MB-231 bryst-cancercelle-migration. Toxicol Lett. 2012 15 Nov; 214 (3): 314-9. - Citater

 

... De data, der præsenteres i denne rapport foreslår for første gang, at som en aktiv komponent i cannabis planten, tilbyder CBDA potentiel terapeutisk modalitet i ophævelsen af ​​kræftcelle-migration (spredning), herunder aggressiv brystkræft.

 

Det meste af den farmakologiske forskning har fokuseret på THC og CBD. Men mens THC er ansvarlig for mange af virkningerne af Cannabis-medicin, er det vigtigt at huske på, at THC og Cannabis ikke er synonymt af en række årsager. For det første findes THC ikke som sådan i plantematerialet, men snarere findes det som en carboxylsyre (THCA), som er andre cannabinoider (uden psykoaktivitet). Mens mindre undersøgt, viser disse carboxylsyre-derivater også farmakologisk potentiale. Disse syrer (THCA og CBDA) nedbrydes langsomt under opbevaring til den tilsvarende kemisk neutralt, men farmakologisk potente THC og CBD. Denne omdannelse fremskyndes af høje temperaturer, der er involveret i rygning og i mindre grad ved kogning eller bagning af stoffet. For det andet kan THC/CBD forholdet markant ændre virkningen af ​​lægemidlerne. For det tredje kan nogle af de ikke-cannabinoid forbindelser fra planten modulere de farmakologiske virkninger af cannabinoiderne. Terpenoider, som er ansvarlige for den karakteristiske lugt og smag af Cannabis, er blevet postuleret at påvirke effekterne dog er endnu eksperimentel bevismateriale knappe. Ca. 1% efter vægt af planten er sammensat af en blanding af 20 flavonoid-forbindelser, der er velkendte som antioxidanter og som også bekæmper skadelige frie radikaler.

 

Kemisk undersøgelse af pollen-korn indsamlet fra mandlige planter af Cannabis sativa L [ssp. indica (= Cannabis indica Lam.) fra Kina, Indien, Nepal, Thailand, Afghanistan og Pakistan, samt det sydlige og vestlige Afrika] resulterede i isolation for første gang i to flavonol glycosider fra methanol ekstrakt, og identificering af 16 cannabinoider i hexan ekstrakt. De to glycosider blev identificeret som kaempferol 3-O-sophoroside (C27H30O16) og quercetin 3-O-sophoroside (C27H30O17)...

 

Hvordan Cannabis kurerede min Terminale lungesygdom - lungefibrose

Denne patient bruger cannabis-olie med højt CBD-indhold (30%) af ca. 1 gram per dag samt ryger 3 piber af indica-typet marihuana med højt CBD-indhold via et vaporiser-fordampnings-aggreat (som kan hjælpe med at forklare de kendte egenskaber af THC som en bronko-dilatator) og fortæller her om de gode resultater som hun oplever.

 

Offentliggjort den 27. mar. 2013

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved