Diabetes mellitus - forskning

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp og forbyggelse imod diabetes mellitus

 

Forskning - 1

 

 

 

Hvad er diabetes mellitus også kaldet sukkersyge?

Det er gruppe af autoimmune sygdomme karakteriseret ved defekter i insulin-udskillelse, og er en gruppe sygdomme, hvor blodets indhold af sukker (glukose: C6H12O6) er øget ud over det normale. Dette skyldes enten at bugspytkirtlen ikke producerer nok af hormonet insulin, eller at kroppens celler ikke responderer på det producerede insulin som har til formål at holde blodsukkeret inden for normalområdet. Det høje blodsukker medfører de klassiske symptomer: Hyppig vandladning, samt øget følelse af tørst og sult. Når bugspytkirtlen ikke er i stand til at udskille nok insulin, øges blodsukker-niveauet, hvilket forårsager type 1 diabetes.

 

Der er tre hovedgrupper af sukkersyge:

 

  • Type 1 diabetes mellitus. Skyldes at kroppen ikke producerer insulin, og kræver injektioner af insulin eller anvendelse af en insulin pumpe. Denne type blev tidligere kaldt insulin-afhængig diabetes og ungdomssukkersyge. Behandling af diabetes fokuserer på at sænke blodsukker eller glukose (BG) til den nærmeste normalområdet ca. 80-140 mg/dl (4,4-7,8 mmol/L). Mennesker med type 1-diabetes altid nødt til at bruge insulin som sænker glukosekoncentrationen, men behandling kan føre til lav BG (hypoglykæmi), dvs. BG under 70 mg/dl (3,9 mmol/L). Hypoglykæmi, der involverer en unormalt formindsket indhold af glukose i blodet "lavt blodsukker", er en meget almindeligt forekommende i mennesker med diabetes, som regel resultat af et mismatch i balancen mellem insulin, kost og fysisk anstrengende aktivitet for type 1 patienter.

 

  • Type 2 diabetes mellitus. er en metabolisk lidelse, der er karakteriseret ved hyperglykæmi (højt blodsukker) i forbindelse med insulinresistens og relativ mangel på insulin. Insulinresistens skyldes kroppens celler ikke kan udnytte insulin, nogle gange kombineret med nedsat produktion af insulin. Blev tidligere kaldt ikke-insulin afhængig diabetes eller gammelmandssukkersyge.

 

 

Type 2 diabetes, en kronisk sygdom, påvirker omkring 150 millioner mennesker i hele verden. Det er kendetegnet ved insulinresistens for perifere væv, såsom lever, skeletmuskulatur og fedt. Insulinresistens er forbundet med forhøjede niveauer af tumor-nekrose-faktor-alfa (*TNF-alfa), der som modsvar hæmmer insulin receptor tyrosin kinase autofosforylering. Det er blevet rapporteret at cannabis anvendes i behandlingen af ​​diabetes. Enkelte rapporter viser, at ryge cannabis kan sænke blodsukkeret hos diabetikere. Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) er den primære psykoaktive bestanddel af cannabis.

 

Denne undersøgelse havde til formål at bestemme virkningen af ​​en lipofil (*LogP) cannabis-ekstraktadipogenese [processen med celledifferentiering, hvor præ-adipocytter bliver adipocyter, også kendt som lipocyter og fedtceller, er de celler som primært danner fedtvæv, der er specialiseret i at lagre energi som fedt, og som spiller en afgørende rolle i energi-homeostase og behandling af den største energireserve som *triglycerid i kroppen], ved anvendelse 3T3-L1-celler og at måle dens virkning på insulinfølsomhed hos insulinresistente adipocytter...

 

Insulin-induceret glukoseoptagelse steg, mens mængden af adipogenese faldt med stigende THC-koncentration. Insulin-resistens blev induceret ved hjælp af TNF-alfa, udsat for ekstrakten og insulin-induceret glukoseoptagelse målt. Insulin-induceret glukose (C6H12O6) blev forøget i disse celler efter eksponering for ekstraktet.

 

Institut for Biokemi & Mikrobiologi, Nelson Mandela Metropolitan University, PO Box 77 000, Port Elizabeth 6031, Sydafrika.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → et glukuronid, hvis fordelingskoefficient P (gennemsnit: 17,4 og 18,0 for 100 og 500 ng/ml) var uventet lipofile ved pH 7,4. Dens blod til plasma-forhold var i gennemsnit 0,62 og 0,68 ved 100 og 500 ng/ml, henholdsvis. THCCOOglu var stærkt reversibelt (omvendt) bundet til albumin (gennemsnit: 97%), og den gennemsnitlige fraktion/brøkdel bundet, afveg ikke fra det bestemt ud fra autentiske prøver. THCCOOglu blev nedbrudt selv ved en opbevaringstemperatur på 4 grader C og THC-COOH blev identificeret som et afgørende/vigtigt nedbrydningsprodukt. - Fordelingskoefficient, blod til plasma ratio, protein-binding og kortsigt stabilitet af 11-nor-Delta (9)-carboxy tetrahydrocannabinol glukuronid - Forensic Sci Int. 2002 Mar 28;126(1):17-23.

 

? albumin (dannet af latin: albumin "(æg) hvide, tørret æggehvide") er en familie af kugleformede proteiner, de mest almindelige er serum-albumin. Albuminer findes almindeligvis i blodplasma, og er unikke fra andre blod-proteiner, ved at de ikke er glykosylerede. Stoffer, som indeholder albuminer, såsom æggehvide, kaldes albuminoider (råprotein).

 

En række af blod transport-proteiner er evolutionært beslægtede, herunder blod/serum-albumin,*alfa-fetoprotein (AFP), vitamin D-bindende protein [25-hydroxy-vitamin D: C27H44O2) → kan også omdannes til 24-hydroxy-calcidiol : C27H44O3 i nyrerne via 24-hydroxylering, styrer en række modtageligheds-gener som igen kunne påvirke immunitet] og afamin. Serum-albumin er det vigtigste protein af humant blodplasma. Det binder vand, kationer (såsom Ca2+, Na+ og K+), fedtsyrer, hormoner, bilirubin, * thyroxin [T4 - produceres af skjoldbruskkirtlen: Alle 39 kroniske cannabis-afhængige personer/cannabisbrugere blev fundet at have TSH (skjoldbruskkirtel funktionstest), total T3 og frit T4 niveauer i befolkningens referenceområde, hvilket argumentere imod en relevant påvirkning af kronisk cannabis-indtag på skjoldbruskkirtel-funktion hos mennesker] og lægemidler (herunder barbiturater) - dets vigtigste funktion er at regulere det kolloide osmotiske tryk af blod. Albumin er et 65-70 kDa protein, og binder til celleoverfladereceptoren Albondin. Andre eksterne typer omfatter oplagrings-proteinet ovalbumin i æggehvide og forskellige lagrings albuminer i frø af nogle planter, herunder hamp (inklusiv edestin, et globulin legumin protein (33%) i frøene) [stærkt reversibelt (omvendt) bundet til blod-albumin (gennemsnit: 97%)].

 

Alfa-fetoprotein (alfa-fetoglobulin) er et føtalt plasmaprotein, der binder forskellige kationer, fedtsyrer og bilirubin

 

*alfa-føtoprotein: Desuden blev niveauer af HCC tumormarkør-antigener α-føtoprotein (AFP), drastisk reduceret i lever fra dyr behandlet med Δ9-THC (C21H30O2) eller JWH-015. (C23H21NO). Derudover forbedrede THC og JWH-015 autofagi [katabolisk mekanisme der involverer celle-nedbrydning af unødvendige eller dysfunktionelle cellulære komponenter gennem handlinger af lysosomer] og apoptose [programmeret celledød] i disse tumorer - Anti-tumoral virkning af cannabinoider på leverkræft: rolle af AMPK-afhængig aktivering af autofagi

 

? triglycerid er en ester afledt fra glycerol (C3H8O3) og tre fedtsyrer

 

' PubMed: Cannabinoider og insulin - Cannabinoider og insulinresistens - Cannabinoider og blodsukker - Cannabinoider og trigloserid - Cannabinoider og homeostase - Cannabinoider og TNF-alfa - blod-albumin - alfa-føtoprotein - føtoprotein - skjodbruskkirtlen Thyroxin T4: Bevis for funktionelt CB1 cannabinoid receptor udtrykt i rotte skjoldbruskkirtlen, og foreslår en mulig rolle af cannabinoider i reguleringen af ​​rotte-skjoldbruskkirtel hormonel aktivitet. - Eur J Endocrinol. 2002 Aug;147(2):255-61.

 

Effekt af cannabis-harpiks på optagelsen af iodone-131 i rotter (Side 40)

 

Optagelsen af radioaktiv iodine-131 af skjoldbruskkirtlen er blevet undersøgt i han-albinorotter af samme avls-gruppe, med en vægt på 120 +/- 5g., som var blevet injiceret intraperitonealt med cannabisharpiks. Harpiksen blev opløst i olivenolie og givet i en dosis på 250 mg./kg. legemsvægt 30 minutter før intraperitoneal injektion af 10 uc/kg af iodine-131. Kontroldyrene blev injiceret samtidigt med lige volumener af olivenolie. En time efter af injektionen af cannabisharpiks, eller af olivenolie alene til kontrollerne, blev begge grupper aflivet ved blødning. Skjoldbruskkirtlerne blev udskåret, og deres indhold af radioaktivitet blev målt. Den samme teknik blev anvendt til en anden gruppe af behandlede dyr to timer efter injektionen af cannabisharpiks samt til en gruppe af kontrolrotter. Tabel 2 viser procentdelen af den givne radioaktivitet, som blev udvundet i de normale og behandlede grupper. En statistisk signifikant sænkning af optagelsen af iodine-131 i skjoldbruskkirtler af behandlede dyr kan ses for begge tidsintervaller undersøgt.

 

Tabel 2

 

Effekt af Cannabisharpiks på Procentvis Optagelse af iodin-131 i Rottens Skjoldbruskkirtel

 

Rotterne modtog 10 uc/kg. legemsvægt af iodine-131 intramuskulært. Rotterne blev aflivet 60 eller 120 minutter efter injektion af cannabisharpiks og skjoldbruskkirtlerne blev udskåret, vasket med saltvand og afmålt (*). Middelværdi af radioaktivitet fundet i skjoldbruskkirtlerne er udtrykt i procent af den injicerede (**).

 

A: Rotter behandlet med olivenolie alene (2,5 ml./kg.).

B: Rotter behandlet med cannabisharpiks (250 mg./kg.) i olivenolie (intraperitoneal injektion)

 

Tid i minutter * --- Grupper ------ Antal dyr ----- Middelværdi og SEM ** ----- t -------- P -

------ 60 ---------------- A --------------- 6 ------------ 42.1 +/- 5.35 ---------------- 3.83 --- P<0.01

------ 60 ---------------- B --------------- 6 ----------- 16.0 +/- 4.23 ---------------

----- 120 --------------- A --------------- 6------------- 52.3 +/- 6.58---------------- 3.33 --- P<0.02

----- 120 --------------- B --------------- 6 ----------- 28.2 +/- 2.96 ---------------

 

 

* * Iodine-131 er en betydelig bidragsyder til de sundhedsmæssige risici fra open-air atombombe-test i 1950'erne, og fra Tjernobyl-katastrofen, idet såvel som en stor del af forureningsfaren i de første uger i den japanske atomkrise. Fukushima - atomulykken der ikke kunne ske

C. J. Miras

 

Hashish - Its Chemistry and Pharmacology, (Hash - Dens kemi og farmakologi) - 1964, - Ciba Instituttets Undersøgelsesgruppe den 21. oktober 1964 - Til ære for Professor Dr. G. Joachimoglu, Forfattere: Geōrgios Iōakeimoglou, G. E. W. Wolstenholme, Julie Knight.

 

- Udlån: Statsbiblioteket, Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C, (siden 1967) - Bogen kan købes brugt her (fra kr. 93,- dags dato)

 

  • Svangerskabsdiabetes. Denne type opstår når gravide kvinder uden tidligere sukkersyge udvikler højt blodsukker. Er nogle gange forgænger til udvikling af type 2 diabetes. USA's sundhedsmyndigheder anslår, at omkring syv ud af hver 100 gravide kvinder udvikler svangerskabsdiabetes på et tidspunkt i deres graviditet (især i deres tredje trimester).

 

Selv de sundeste kvinder har en risiko for at udvikle svangerskabsdiabetes, idet deres hormoner raser, forstyrre de nogle gange den måde insulin gør sit job. I mange sammenhænge, ​​er de to vigtigste klasser af kønshormoner er androgener og østrogener, hvoraf de vigtigste menneskelige derivater er testosteron (C19H28O2) og østradiol (C18H28O2), hhv.. Androgener betragtes som "mandlige kønshormoner", da de har maskuliniserende virkninger, mens østrogener og progestagener, hvor den vigtigste progestogen i kroppen er progesteron: C21H30O2) betragtes som "kvindelige kønshormoner", selv om alle typer er til stede i hvert køn, omend på forskellige niveauer. [THC:/CBD: C21H30O2; THCV/CBDV: C19H26O2 ]

 

* Når en CB-receptor agonist leveres i den tredje ventrikel af voksne hunmus, forlænges østrale perioder [brunstcyklussen (seksuel lyst) som omfatter de tilbagevendende fysiologiske ændringer, der er fremkaldt af reproduktive hormoner] med mindst 2 dage...Regulering af gonadotropin-frigivende hormon-sekretion af cannabinoider - Endocrinology. Oktober 2005; 146 (10): 4491-4499.

 

Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) anslår, at op til 9,2 procent af gravide kvinder i USA i 2010 havde svangerskabsdiabetes (GDM). Hvis det ikke er en indikation af deres babyers fremtidige helbred, viser en ny undersøgelse offentliggjort i 2014, at deres børn har seks gange større sandsynlighed for at udvikle diabetes eller prædiabetes. Børn født af mødre med svangerskabsdiabetes er mere tilbøjelige til at have et højere BMI, hvilket sætte dem ringere i sundhedsforstandighed fra starten. Når det kombineres med en nedsat glukosetolerance i deres første levedage, har de mere tilbøjelighed til fedme og hjerteproblemer som påvirker børnenes liv (og vigtigst i danmark, økonomien) senere, især også børn, der var overvægtige, men stadig havde normale glukosetolerance (deres kroppe nedbryder sukker korrekt).

 

Undersøgelsen viser, at overvægtige normal glukose-tolerante børn af GDM mødre allerede har eksisterende fejl i beta-celle-funktionen, en stærk risikofaktor for diabetes. "Det stadigt stigende antal kvinder med svangerskabsdiabetes tyder på, at fremtiden vil blive fyldt med børn med tidlig diabetes med en hastighed, der langt overstiger den nuværende prævalens."

 

Der er dog måder at forebygge diabetes i alle disse børn. Først og fremmest bør kvinder, der bliver gravide, ændre deres livsstil, så de spiser bedre og motionere (Sportslige cannabinoider). Hvis barnet allerede er født, er det op til forældrene at indgyde sunde vaner i en ung alder, da deres barn allerede nu er disponeret for en række helbredsmæssige risici. (Bør gravide kvinder forbruge pot? Uterine cannabinoider og begyndelsen af menneskers liv).

 

 

 

 

Det har været muligt at behandle alle former af sukkersyge siden insulin blev tilgængeligt i 1921, og type 2 diabetes kan behandles med perorale lægemidler. Novo Nordisk er en dansk virksomhed, der fremstiller insuliner, GLP-1-analog, glukagon, blødermedicin, væksthormon og kønshormoner. Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed regnet som markedsværdi (næsten dobbelt så stor som A.P. Møller – Mærsk). Novo Nordisk (Danmarks øjesten) er noteret på Københavns Fondsbørs og er listet i OMXC20-indekset over de mest omsatte aktier med størst værdi.

Glukagonlignende peptid

Glukagonlignende peptid eller liraglutide (glucagonlike peptide-1,GLP-1) er en receptor agonist for glukagon, som sænker glukagon-udskillelse fra bugspytkirlen ved indgreb af en specifikt G-protein-koblet receptor, med handelsnavnene Victoza og Saxenda (C172H265N43O51; ATC: A10BX07: solgt mængde: 18.365.000 DDD t.sv.t. 62.631 personer 0-80+ 2009-2013) fra Novo Nordisk, er FDA-godkendt mod fedme.

 

  • Glukagon er et peptidhormon, produceret af alfa-celler i bugspytkirtlen (pancreas) , som hæver koncentrationen af glukose i blodet. Dets virkning er modsat den for insulin, hvilket sænker glukosekoncentrationen. Bugspytkirtlen frigiver glukagon, når koncentrationen af glukose i blodet falder for lavt. Glukagon får leveren til at konvertere gemt glykogen [C6H10O5) n] til glukose (C6H12O6), som frigives ind i blodbanen. Høje blodsukkerniveauer stimulere frigivelsen af ​​insulin. Insulin giver glukose, der skal optages og anvendes af insulinkrævende væv. Således er glukagon og insulin en del af et tilbagekobling-system, der holder blodsukkeret på et stabilt niveau. Glukagon tilhører en familie af flere andre relaterede hormoner.

 

Den mest almindelige sygdom, hvor glykogen-metabolisme bliver unormal er diabetes, hvor lever glykogen, på grund af unormale mængder af insulin, kan akkumuleres abnormt eller reduceres. Genoprettelse af normal glukose-stofskifte normaliserer normalt glykogen stofskifte.

 

Ud over at stimulere nedbrydningen af glykogen til glukose (glykogenolyse) har glukagon følgende effekter:

1) Stimulering af glukoneogenesen (nydannelse af glukose ud fra lactat, glycerol og aminosyrer).

2) Stimulering af lipolysen (nedbrydningen af fedt til frie fedtsyrer).

3) Hæmning af glykolysen (nedbrydningen af glukose).

 

 

* 1986 - Virkninger af delta 9-tetrahydrocannabinol på glukagon-receptor-kobling til adenylatcyclase i rottelever plasmamembraner. - Biochem Pharmacol. 1986 Aug 15;35(16):2797-803.

 

Delta-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC: C21H30O2), den vigtigste psykoaktive bestanddel af Cannabis sativa, blev fundet at forøge glukagon aktivering af lever plasmamembran adenylat-cyclase [et enzym med centrale regulatoriske roller i stort set alle celler - øger niveauer af intracellulær cAMP]. I nærvær af 30 uM delta 9-THC blev EC50 for glukagon sænket med 60% fra 7.6nM til 3,1 nM. 11-OH-delta 9-THC (C21H30O3), en psykoaktiv metabolit af delta 9-THC, øgede også glukagon-aktivering af adenylatcyclase, mens to cannabinoider uden marihuana-lignende psykoaktiv potens, cannabinol (CBN: C21H26O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2), gjorde ikke. Ved 30 microM, sænkede delta 9-THC enten lidt eller havde ingen effekt på aktiveringen af ​​adenylat-cyclase af GTP, Gpp (NH) p, fluorid-ion, forskolin eller ATP alene. Delta 9-THC havde ikke nogen virkning på bindingen af ​​[125I] glukagon til lever plasmamembraner. Arrhenius plots viste, at delta 9-THC og 11-OH-delta 9-THC (THC-OH), men ikke CBD, sænkede aktiveringsenergien over afbrydelses temperatur. Derfor øgede delta 9-THC koblingen af glukagon-receptoren til adenylat-cyclase tilsyneladende ved at fjerne en hindring for receptor-Ns kobling.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH /(hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forøger glukagon aktivering af lever-plasmamembran adenylat-cyclase, et enzym med centrale regulatoriske roller i stort set alle celler

 

2012 - Somatostatinreceptor 5 og cannabinoid receptor 1 aktivering hæmmer sekretion af glucose insulinotropt polypeptid fra intestinale K celler hos gnavere - Diabetologia. Nov 2012; 55(11): 3094–3103.

 

Glukose-afhængig insulinotropisk polypeptid/Gastrisk hæmmende polypeptid (GIP) er et enteroendokrint hormon, der fremmer lagring af glukose og fedt. Dets sekretion/udskillelse fra intestinale K celler er udløst af næringsstof-indtagelse og moduleres ved intracellulær cAMP. I betragtning af de pro-adipogeniske handlinger af GIP, havde denne undersøgelse til formål at identificere veje i K-celler, der sænker cAMP-niveauer og GIP sekretion.

 

Murine K celler blev analyseret og somatostatin og cannabinoid receptor-ekspression blev bekræftet ved kvantitativ RT-PCR i rotter.

... Selvom CB1 agonist methanandamide (maeA) hæmmede GIP sekretion, blev ingen signifikant effekt observeret på GLP-1-sekretion fra primære kulturer. I cannulated rotter, undertrykte behandling med maeA forud for en mundtlig glukose tolerance test, plasma GIP, men ikke GLP-1-niveauer, mens CB1 antagonist AM251 forhøjede basale GIP koncentrationer.

 

 

 

 

* 2004 - Potentiel modulation af plasma ghrelin og glukagon-lignende peptid-1 ved anorexigene cannabinoid forbindelser, SR141716A (rimonabant) og oleoylethanolamide. - Br J Nutr. 2004 Nov;92(5):757-61.

 

CB1 cannabinoid receptor antagonist, rimonabant; (SR141716A: solgt mængde: 1.282.000 DDD t.sv.t. 12.053 personer fra år 10-80+ fra 06-2008 i Danmark; rapporter om svær depression og selvmordstanker var hyppige og blev derfor fra 2009 fjernet fra markedet) og oleoylethanolamide (OAS: C20H39 NO2), en enkelt-umættet analog af endocannabinoiden anandamid, (AEA: C22H37 NO2) er kendt for at reducere fødeforbrug, ved, i det mindste delvist, en perifer regulering af fødeindtag.

 

* Virkninger af glukagon-lignende peptid-1 receptor stimulation og blokade på fødeforbrug og kropsvægt hos rotter behandlet med en cannabinoid CB1-receptor agonist WIN 55,212-2 - Med Sci Monit Basic Res. 2013; 19: 6-11.

 

Formålet med den foreliggende undersøgelse var at bestemme virkningerne af GLP-1 receptor stimulation eller blokade på spiseadfærd hos rotter behandlet med WIN 55,212-2, (C27H26N2O3) en CB1 receptor agonist.

 

Resultater: WIN 55,212-2 administreret ved lave doser (0,5-2 mg/kg) ændrede ikke markant 24-timers fødevareforbrug; Men ved den højeste dosis, var daglig fødeindtagelse hæmmet.

 

Konklusioner: Stimulering af den perifere CB1 receptor ved sin agonist WIN 55,212-2 kan inducere anorexigene virkninger eller potensere, virkningerne af exendin-4 [Exenatid (C184H282N50O60S) ATC: A10BX04; solgt mægde: 1.207.000 DDD til svarede til 4.624 personer fra 15 til 80+ i Danmark fra 2009-2013], et kendt anorektisk middel til behandling af diabetes mellitus type 2, selv ved en dosis for svag til at producere et svar. Derfor bør denne dobbelte virkning af cannabinoid-systemet anses i medicinsk anvendelse af CB1 agonister.

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → denne dobbelte virkning af cannabinoid-systemet bør anses i medicinsk anvendelse som CB1 agonister til behandling af diabetes mellitus type 2, også for at nedsætte forbruget af den kunstigt fremstillede og kendte anorexika (A08AA: 4.531.000 DDD sv.t. 42.962 personer) og andre slankemidler (A08AB: 5.647.000 DDD sv.t. 23.894

personer) og diabetiske midler (A10: 490.448.000 DDD sv.t. 1.053.768 personer, fra 0 til 80+ i Danmark fra 09 - 2013) - Alle (også Victoza (C172H265N43O51; Exenatid (C184H282N50O60S) med en abnorm CO2 udledning ved fremstillig, hvorimod THC/cannabinoider modsat absorbere og derved sænker CO2 og omdanner denne til ilt ved naturlig fotosyntese fremstilling, - dog trods tab hos mange enkelte samt pensionskasse-ivrige aktionærer, som nærmest flokkes til fondsbørser og medicinalindustrien i takt og med håb til afkast i den stigende fedme og sukkersyge-pandemi effekt, forbundet med en vesterlandsk levevis med forøget mættet fedt indtag hos verdens økonomisk velstillede befolkningsgrupper.

 

Både type 1 og 2 er kroniske sygdomme, da der ikke findes nogen kur. Ubehandlet sukkersyge medfører mange komplikationer. Akutte komplikationer omfatter:

 

  • hypoglykæmi: unormalt lavt blodsukkerniveau, dvs unormalt formindsket indhold af glukose i blodet, de vigtigste problemer opstår fra en utilstrækkelig forsyning af glukose (C6H12O6) til hjernen, hvilket resulterer i forringelse af funktion (neuroglycopenia). Effekter kan variere fra mild dysfori [en dyb tilstand af uro eller utilfredshed. I en psykiatrisk sammenhæng kan dysfori ledsage depression, angst eller ophidselse. Almindelige reaktioner på dysfori omfatter følelsesmæssig angst eller ligegyldighed. Det modsatte sindstilstand er kendt som eufori] til mere alvorlige symptomer som kramper, bevidstløshed og (sjældent) permanent hjerneskade eller død. Forekommer som en komplikation fra behandling af diabetes mellitus med insulin eller orale medikamenter.

 

  • og diabetisk ketoacidose. : en akut tilstand, som oftest forårsaget af sygeligt forhøjet blodsukker hos en diabetiker med diabetes type I (DM1). Ubehandlet er tilstanden livstruende.

 

Kroniske komplikationer omfatter hjerte-kar-sygdom, kronisk nyresvigt og diabetisk retinopati (nethindeskade). Tilstrækkelig behandling af sukkersyge er derfor vigtig, ligesom kontrol med blodtryk og livsstilsfaktorer såsom rygestop og opretholdelse af en sund kropsvægt.

* Cannabinoider udøver gennemgribende virkninger i regulering af energi homøostase. De har længe været kendt som en appetitvækker i både mennesker og gnavere. Som sådan har de mærkbar terapeutisk virkning ved bedring af kakeksi forbundet med HIV/AIDS og kræft. Denne hyperfagi-virkning (overdreven sult eller øget appetit) er kendetegnet ved et omvendt U-formet dosis-respons-forhold [177, 185], som ville forklare, hvorfor høje doser af cannabinoid CB1-receptor-agonister faktisk sænker appetit og vægtforøgelse

 

"WIN 55,212-2 producerede dosis- og tidsafhængige stigninger i fødeindtagelse... Disse data viser, at østrogener negativt modulere cannabinoid-inducerede ændringer i appetit, kropstemperatur og POMC neuronal aktivitet"

 

Østrogener (østron : C18H22O2, østradiol: C18H24O2, og østriol:C18H24O3), forstyrrer kraftigt cannabinoid regulering af energibalancen (homeøstasen). De blokerer hurtigt og fuldstændigt cannabinoid-induceret hyperfagi (øget appetit) reducerer størrelsen og varigheden af cannabinoid-induceret hypotermi (sænkning af kropstemperatur) og spærrer for yderligere hypofagisk (nedsat fødeindtag) virkning af CB1-receptor-antagonister. Denne østrogene antagonisme kan tilskrives en stor del til nedregulering af hypothalamus CB1-receptorer. Desuden var der en nedsat CB1-receptor medieret G-protein aktivering i hippocampus 2 timer efter østradiol administration. [CB1-receptor-antagonister: Pakistan]

 

 

* Østradiol, eller mere præcist, 17β-østradiol: C18H24O2, en type af alkohol bærer to hydroxylgrupper og er biosyntetiseret fra progesteron: C21H30O2 (ankom i to trin fra kolesterol: C27H46O via mellemliggende pregnenolon: C21H32O2)

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Delta (9) tetrahydrocannabinol hæmmer 17beta-østradiol-induceret proliferation (cellevækst) og undlader at aktivere androgen og østrogenreceptorer i MCF7 humane brystkræftceller. KONKLUSION:

THC fungere ikke som et østrogen, men antagoniserede 17beta-østradiol-induceret proliferation, en effekt som var uafhængig af androgen receptor-ekspressionsniveau. Anticancer Res. 2008 Jan-Feb; 28 (1A): 85-9.

 

CB1-receptoren er en G-protein-koblet receptor, som er forbundet med signaltransduktions-veje. De kumulative virkninger af denne receptor har stor betydning i kontrollen af ​​cellernes overlevelse og celledød, der har potentiale til at regulere tumor-celle-vækst. I denne forbindelse har interessen været fokuseret på faktorer, såsom køns-hormoner, der regulerer CB1 receptor ekspression.

 

17beta-østradiol inducerede CB1 genekspression i alle humane tarmkræf-celler undersøgt. Den tidlige induktion af CB1-receptor-mRNA i cancer-cellerne blev medieret af østrogenreceptoren. Den østrogene induktion af CB1-receptoren var også detekterbar på proteinniveau i alle testede celletyper. Konklusion: CB1-receptoren kan betragtes som et østrogen-responsiv/svar-gen i kræft-cellerne. Opregulering af CB1 ekspression ved 17beta-østradiol er en yderligere mekanisme af østrogener til at kontrollere colon cancer proliferation. - Østrogen induktion af cannabinoid CB1-receptoren i humane coloncancer-cellelinjer. Scand J Gastroenterol. 2008 Jan; 43 (1): 66-72.

 

* THC forårsagede anti-østrogene effekter ved niveauer mellem 2,1 og 23,0 uM. Alle toksiske effekter blev observeret med højere koncentrationer end dem, der forventes i kropsvæsker af brugere. Toksikologiske profiler af udvalgte syntetiske cannabinoider udviser høje bindingsaffiniteter til cannabinoid receptor CB1. - Arch Toxicol. 2013 Jul; 87 (7): 1287-97.

 

 

 

 

* 2001, april - Undersøgelse af den immun-undertrykkende effekt af Delta9-tetrahydrocannabinol i streptozotocin-induceret autoimmun diabetes. - Int Immunopharmacol. 2001 Apr;1(4):699-712.

 

Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC: C21H30O2) er i stand til at modulere en række immunreaktioner, men er ikke blevet evalueret i modeller for immun-baseret diabetes. Formålene med denne undersøgelse var:

 

(a) at undersøge effekten af ​​Delta9-THC i en etableret model af adskillige lavdosis streptozotocin (MLDSTZ) -induceret autoimmun diabetes; og

 

(b) at bestemme bidraget af immunresponset i MLDSTZ model.

 

CD-1-mus blev behandlet med 40 mg/kg STZ i 5 dage i nærvær eller fravær af Delta9-THC behandling. Delta9-THC indgivet oralt i majsolie ved 150 mg/kg i 11 dage, dæmpede på en forbigående måde den MLDSTZ-inducerede stigning i serum glukose og tab af pankreatisk/bugspytkirtel insulin. MLDSTZ-induceret insulitis (en inflammation af de Langerhanske øer i bugspytkirlen) og stigninger i IFN-gamma, TNF-alfa og IL-12-mRNA-ekspression blev alle reduceret på dag 11 ved samtidig administration af Delta9-THC.

 

I separate undersøgelser, blev seks doser Delta9-THC, givet efter afslutningen af ​​STZ behandling, fundet lige så effektive i at afbøde mus fra MLDSTZ-induceret diabetes. Undersøgelser udført ved anvendelse B6C3F1 mus viste moderat hyperglykæmi og en betydelig reduktion i bugspytkirtel-insulin ved MLDSTZ i fraværet af insulitis. Desuden producerede MLDSTZ en mindre udtalt hyperglykæmi i forhold til CD-1-mus, der ikke blev svækket ved Delta9-THC.

 

Disse resultater antyder, MLDSTZ kan initiere direkte beta-celle skade, og derved forøge ødelæggelsen af ​​beta-celler (foranlediget) af immunsystemet. Desuden viser disse resultater, at Delta9-THC er i stand til at dæmpe sværhedsgraden af ​​den autoimmune reaktion i denne eksperimentelle model af autoimmun diabetes.

 

Institut for Farmakologi og Toksikologi, Michigan State University, East Lansing 48824, USA.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → dæmper stigning i serum glukose og tab af pankreatisk/bugspytkirtel insulin. Samt en reducereing af insulitis (en inflammation af de Langerhanske øer i bugspytkirlen) og stigninger i IFN-gamma, TNF-alfa og IL-12-mRNA-ekspression.

 

? Autoimmun regulator (AIRE) er et protein, som i mennesker er kodet af AIRE-genet. AIRE er en transkriptionsfaktor som udtrykkes i medulla af thymus og styrer den mekanisme, der forhindrer immunsystemet fra at angribe kroppen selv.

 

 

* Direkte undertrykkelse af autoreaktive lymfocytter i centralnervesystemet via CB2-receptoren - Br J Pharmacol. Jan 2008; 153 (2): 271-276. - Relaterede citater

 

BloodCenter of Wisconsin, Blood Research Institute, Milwaukee, WI, USA

 

CB2 receptor, som primært udtrykkes af immunceller (lymfocytter), frembringer grundlag for de immunmodulerende egenskaber af THC (C21H30O2). CB2 receptoren er for nylig blevet vist også at udtrykkes af nogle neuroner i hjernestammen.

 

Identifikation af arachidonoylethanolamide (anandamide, AEA: C22H37 NO2) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4), som to lipide ligandere [til dannelse af et koordinationskompleks] for CB1 og CB2-receptorer, igangsatte undersøgelser af den rolle, 'endocannabinoider' har i opretholdelsen af fysiologisk homøostase og udvikling af visse neuronale og immunsystem-sygdomme.

 

Begge enzymer resulterer i produktionen af arakidonsyre, (C20H32O2), forstadiet til immun-regulerende prostaglandiner [med vigtige funktioner i animalske legeme. Hver prostaglandin indeholder 20 carbon-atomer, herunder en 5-carbon-ring] og andre icosanoider [signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon fedtsyrer]. 2-AG fremstilles i nanomolære mængder i hjernen og rygmarven. Af de to betydningsfulde endocannabinoider, peger beviser på 2-AG som den primære endocannabinoide agonist ved CB2-receptore. Reduceret rygmarv 2-AG indhold vil resultere i reduceret CB2 receptor-aktivering.

 

T-celle-CB2 receptore aktiveres ikke, når cellerne cirkulerer i blodet, men bliver aktiveret, når cellerne migrere ind i væv med høj 2-AG indhold, såsom CNS. Hypotesen er, at CB2-medieret standsning af T-celle-funktion er en vigtig bestanddel af den mekanisme, ved hvilken CNS er immun-beskyttet.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → immunmodulerende egenskaber ved CB2-medieret standsning af T-celle-funktion er en vigtig bestanddel af den mekanisme, ved hvilken CNS er immun-beskyttet.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

Cannabinoider mindsker den 17' inflammatoriske autoimmune fænotype. - J neuroimmune Pharmacol. 2013 Dec; 8 (5): 1265-76.

 

Sackler Fakultet, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

 

Cannabinoider, cannabis bestanddele (hvis du ikke allerede ved det), er kendt for at have anti-inflammatoriske egenskaber, men de involverede mekanismer er ikke forstået. Her viser vi, at det vigtigste psykoaktive cannabinoid, Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), og den vigtigste ikke-psykoaktive cannabinoid, cannabidiol (CBD: C21H30O2), reducerer markant Th17 (T-hjælperceller 17) fænotype som er kendt for at blive forøget i inflammatoriske autoimmune patologier såsom dissemineret sklerose.

 

Vi fandt, at reaktivering af MOG35-55 af MOG35-55-specifikke encephalitogene T-celler (celler, der inducerer eksperimentel autoimmun encephalitis, når de injiceres i mus) i nærvær af milt-afledte antigen-præsenterende celler, førte til en stor stigning i IL-17 produktion og sekretion. Endvidere fandt vi, at cannabinoiderne CBD og THC dosisafhængigt (ved 0,1-5 uM) hæmmede produktion og sekretion af dette cytokin.

 

Desuden blev mRNA og protein af IL-6, en nøglefaktor i den 17' induktion, også reduceret. Forbehandling med CBD resulterede også i øgede niveauer af det anti-inflammatoriske cytokin IL-10. Interessant, CBD og THC påvirkede ikke niveauerne af TNFa og IFNy. Nedreguleringen af ​​IL-17-sekretion af disse cannabinoider synes ikke at involvere CB1, CB2, PPARy, 5-HT1A eller TRPV1-receptorer.

 

Sammenfattende viser resultaterne en unik cannabinoid modulation af den autoimmune cytokin milieu kombineret undertrykkelse af patogene IL-17 og IL-6 cytokiner sammen med fremme af ekspressionen af ​​det anti-inflammatoriske cytokin IL-10.

 

? T hjælper celle 17; Th17: skaber inflammation og vævsskade i autoimmun sygdom, såsom dissemineret sklerose (som tidligere blev anset for at være forårsaget af Th1-celler), psoriasis, autoimmun uveitis, børne-diabetes type 1, leddegigt og Crohns sygdom. Th17 er også blevet mistænkt for at spille en rolle i allergen-inducerede luftvejsresponser.

 

PubMed: Cannabinoider og cannabinoid receptorer - Th17 (T-hjælperceller 17) - IL-17A - IL-6 - anti-inflammatoriske cytokin IL-10 - interferon

 

sygdomme → Kombineret lægemiddel-forgiftning: lavt blod ilt (O) niveau forårsager hjernedød.

Farmakologi

Prækliniske studier viser, at cannabinoider kan ændre diabetes udvikling, og at de kan også give symptomatisk lindring til dem, der lider af det. Der er direkte bevis på fysiske og funktionelle interaktioner mellem cannabinoid receptor 1 (CB1) og insulin-receptorer og en brugbar mekanisme, hvorved perifert virkende CB1 receptor-antagonister forbedrer insulin indsats i insulinfølsomme væv uafhængig af de andre metaboliske effekter af CB1-receptorer. Cannabinoid 1 (CB1) receptorer er tidligere blevet påvist i bugspytkirtlens β-celler, hvor de svækker insulinvirkning. Farmakologisk blokade/antagonisme af CB1-receptorer forbedrede insulinreceptor signalering efter skade, hvilket fører til reduceret/fald i blodsukkerkoncentration og forøget βeta-celle-overlevelse - National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, MD 21224, USA - 2012.

 

En rapport om væv høstet fra humane pankreas viste mangel på CB1 receptor-ekspression i exokrine bugspytkirtel og stimulering (i stedet for inhibering) af insulinfrigørelse fra langhalske øceller i respons på CB1-agonister. In vitro viste eksperimenter, at CB1 stimulation forbedrede insulin og glukagon sekretion, mens CB2 agonisme sænkede blodsukker-afhængig insulinsekretion, viser disse cannabinoidreceptorer at være funktionel. - Tilstedeværelse af funktionelle cannabinoidreceptorer i human endokrine pancreas. - Diabetologia. 2008 Mar; 51 (3): 476-87. - Neural og hormonel regulering af pancreassekretion

 

 

* 1976 - Sænkning af væksthormon og kortisol respons på insulin-induceret hypoglykæmi efter langvarig oral delta-9-tetrahydrocannabinol administration i mennesket. - J Clin Endocrinol Metab. 1976 maj; 42 (5): 938-41.

 

Abstrakt

 

Seks hospital-indlagte frivillige mandlige forsøgspersoner fik insulin, 0,15 U/kg, før og efter 14 dages administration af delta-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) i en dosis på 210 mg/dag. En reduceret/mindre maksimal serum humant væksthormon (GH) stigning fulgte langvarig THC indtagelse [væksthormon: GH er et peptidhormon der stimulerer vækst, celledeling (som eks i cancer) og ny-produktion af celler i mennesker og andre dyr]. Den gennemsnitlige maksimale GH svar var: 52,6 ng/ml +/- 8,7 (+/-SE) før THC og 18,8 ng/ml +/- 6,7 (+/-SE) under THC [-35,7% sænkning], P mindre end 0,01; tilsvarende var kortisol (C21H30O5) svarene 20,1 mug/dl +/- 3,0 før THC og 10,0 mug/dl +/- 1,1 i løbet af THC [49,8% fald], P mindre end 0,05. Dataene tyder på undertrykkelse af hypothalamus-hypofyse-aksen (*HPA eller HTPA aksen) efter langvarig høj dosis THC brug. Dette er i overensstemmelse med andre rapporterede endokrine virkninger af marihuana i mennesket.

 

* at undertrykke HTPA-aksen modvirker eks. stress, og fremmer positive sundhedsmæssige effekter såsom sårheling. Der er to-vejs kommunikation og feedback mellem HTPA-aksen og immunsystemet. En række cytokiner, såsom IL-1, IL-6, IL-10 og TNF-alfa kan aktivere HPA-aksen, selv om IL-1 er den mest potente. HTPA-aksen modulerer efterfølgende immunrespons, der med høje niveauer af kortisol (C21H30O5) resulterer i en undertrykkelse (sænkning) af immune og inflammatoriske reaktioner. Dette hjælper til at beskytte organismen fra en dødelig overaktivering af immunsystemet, og minimerer vævsskade fra inflammation, men over længere tid vil kortisol reducere vævenes forsvarsmeka­nismer overfor in­fektioner og forsinker sårheling.

 

Flere mono-amin-neurotransmittere er vigtige i reguleringen HPA-aksen, dvs en amin-gruppe, der er forbundet til en aromatisk ring [strukturer der indeholder et antal dobbeltbindinger, hvor alle de gode flerumættede fedtsyrer har cis-dobbeltbindinger] med en to-carbonkæde.

 

Herudover er HTPA-aksen er involveret i neurobiologien af affektive sindslidelser og funktionelle sygdomme, herunder angst, bipolar lidelse (maniodepressiv), søvnløshed, posttraumatisk belastningsreaktion PTSD, borderline personlighedsforstyrrelse, ADHD, depression, udbrændthed, kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irritabel tyktarm, og alkoholisme. Antidepressiva, som rutinemæssigt ordineres til mange af disse sygdomme, tjener til at regulere HPA-akse funktionen.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Sænkning af væksthormon og kortisol (C21H30O5) og derved også blodsukkeret samt undertrykker HTPA-aksen som derved modvirker eks. stress, og fremmer positive sundhedsmæssige effekter såsom sårheling samt kan tjene til ovennævnte HTPA-akse regulering modsvarende de antidepressiva, som rutinemæssigt ordineres til mange af disse

Del - 2

Nuklear receptor familien - Cannabinoider går nuklear

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved