HIV

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp imod humant immundefekt-virus HIV og komplikationer

 

 

 

 

Hvad er humant immundefekt-virus HIV, wikipedia?

Kort fortalt er HIV, eller humant immundefekt-virus er en lentivirus af retrovirusfamilien, der forårsager erhvervet immundefektsyndrom – bedre kendt som AIDS. AIDS er en dødelig tilstand, hvor immunsystemet svækkes i en grad, at kroppen ikke kan beskyttes mod mikrober. Derved opstår opportunistiske infektioner, altså infektioner med bakterier og svampe, der normalt findes i eller på kroppen. HIV smitte sker via blod, sæd, vaginalsekret, preseminal væske eller modermælk. I disse kropsvæsker er viruset til stede både som viruspartikler og som inficerede immunceller. Af disse har sæd den klart største koncentration af viruspartikler. Ubeskyttet sex er derfor den vigtigste smittevej ved siden af anvendelse af forurenede kanyler, modermælk, og transmission fra moder til børn ved fødslen. Smitte ved blodtransfusion er for det meste ophørt i industrialiserede lande, da der nu stilles meget strenge krav til afprøvning af blodprodukter. Ulykker kan dog forekomme.

 

HIV-infektion anses som pandemisk af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det er anslået mellem 40 og 50 millioner smittede verden over, over 60% af dem i Afrika syd for Sahara. Fra 1981 til 2006 er mere end 25 millioner mennesker døde af AIDS. HIV-smittede udgør 0,6% af verdens befolkning. Alene i 2005 døde mellem 2,4 og 3,3 millioner mennesker af aids, hvoraf mere end 570.000 var børn. En tredjedel af det samlede antal dødsfald er sket i Afrika syd for Sahara. Epidemien har for de hårdest berørte lande i Afrika ført til enorme tilbageslag i øknonomisk og social udvikling, og er en vigtig årsag til øget fattigdom.

 

HIV blev officielt påvist 5. juni 1984. Virusets tidligste betegnelse var HTLV-III (Human T-lymphotropic virus-III). Andre navn som blev brugt på viruset i epidemiens begyndelse, var LAV (Lymphadenopathy-associated virus) og ARV (AIDS associated retrovirus).

 

Smittemåde

HIV er det virus, som ubehandlet fører til AIDS. HIV er et retrovirus, hvilket betyder, at det angriber levende celler i kroppen ved at binde sig til cellens overflade og sender sit genetiske materiale (RNA) ind i værtscellen, hvor det omdannes til DNA og indarbejdes i cellens eget genetiske materiale. Da virus ikke har eget stofskifte, udnytter det værtscellens stofskifte til at skabe kopier af sig selv.

 

Virusset angriber især de immunceller, som kaldes CD4-positive T-hjælpeceller (CD4+ eller T-4). CD4 er en type lymfocyt (undergruppe af hvide blodlegemer) som normalt beskytter kroppen mod virus infektioner. HIV kan komme udenom immunsystemet ved at binde sig fast til overfladen på forskellige immunceller (bl.a. makrofager og CD4) og trænger herefter ind i cellerne.

 

Når et tilstrækkeligt stort antal af disse celler er smittet, vil hele reguleringen af immunsystemet bryde sammen. Idet viruset trænger ind i cellen, "omdefineres" (revers transkriptase) cellens funktion og bliver en "fabrik" for reproduktion af nye virus eksemplarer, hvilke igen inficerer nye celler. Efterhånden bryder således immunsystemet ned. En række af de såkaldte opportunistiske infektioner vil da forekomme – det vil sige, infektioner, som kroppen normalt holder stand imod, men som udnytter immunsystemet svækkelse til at blusse op og angribe kroppen.

 

De mest almindelige af disse opportunistiske infektioner er Pneumocystis carinii pneumoni (PCP) eller med sit nyere navn Pneumocystis jeroveci pneumoni (pneumocystosis), som er en svampeinfektion i lungerne (mykoser), der meget sjældent ses hos patienter uden AIDS. Andre opportunistiske infektioner kan være svampeinfektioner i spiserøret og/eller munden, vedvarende herpes simplex, kryptokokkinfektion (Cryptococcus neoformans kan forårsage en alvorlig form for meningitis og meningo-encefaliti hos patienter med HIV -infektion og AIDS ) og hjerne-toxoplasmose (Encephalitis).

 

Cannabinoider til hjælp imod humant immundefekt-virus HIV og komplikationer

* Signalmolekyler fra oxidation/oxygenase af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → visse typer bakterier kan metabolisere alkaner og alkener: De foretrækker lige numre carbonkæder, da de er lettere at nedbryde end ulige kæder

 

 

  • 2014 - Høj intensitet cannabis er forbundet med lavere plasma human immundefekt virus-1 RNA viral load blandt nyligt smittede mennesker, der bruger injektions narkotika.

 

INDLEDNING OG FORMÅL: Brugen af ​​cannabis er udbredt blandt mennesker, der lever med human immundefekt virus (HIV)/(der forårsager) erhvervet immundefekt syndrom (AIDS). Mens der er voksende prækliniske dokumentation for immunmodulerende og antivirale virkninger af cannabinoider, er deres mulige virkninger på hiv-parametre-sygdom hos mennesker stort set ukendte. Således har vi forsøgt at undersøge de mulige virkninger af cannabisbrug på plasma HIV-1 RNA virale belastninger (pVLs) blandt nylig serokonverterede ulovlige stofbrugere.

 

DESIGN OG METODER: Vi brugte data fra to forbundne langsgående kohorte-studier af mennesker, der bruger injektions narkotika. Ved brug af multivariable lineære blandede effekters modellering, analyserede vi forholdet mellem pVL og høj intensitet cannabisbrug blandt deltagere, der serokonverterede følgende rekruttering/tilgang/sygdom.

 

RESULTATER: Mellem maj 1996 og marts 2012, serokonverterede 88 personer efter tilgang og blev inkluderet i disse analyser. Median pVL i de første 365 dage blandt alle serokonvertanter var 4.66 log10 cmL-1. I en multivariable model, var mindst en gang dagligt cannabis-brug forbundet med 0,51 log10 cmL-1 lavere pVL (β = -0,51, standardafvigelse = 0,170, p-værdi = 0,003).

 

DISKUSSION OG KONKLUSIONER: I overensstemmelse med resultaterne fra de seneste in vitro og in vivo-undersøgelser, herunder et gennemført blandt lentivirale-inficerede primater, observerede vi en stærk sammenhæng mellem brug af cannabis og lavere pVL efter serokonversion blandt ulovlige stofbrugende deltagere. Vores resultater understøtter den videre undersøgelse af immunmodulerende eller antivirale virkninger af cannabinoider blandt personer, der lever med hiv/aids.

 

British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital, Vancouver, Canada; Division of AIDS, Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Canada

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → immunmodulerende eller antivirale virkninger forbundet med lavere plasma human immundefekt virus-1 RNA viral load (HIV), der fører til AIDS, blandt nyligt smittede mennesker, der bruger injektions narkotika.

----- -----

 

 

* 2011 - Hjerne cannabinoid type 1 receptor tilgængelighed hos patienter med anoreksi og bulimi.

 

BAGGRUND: Det endocannabinoide system er et muligt mål i behandlingen af ​​spiseforstyrrelser. Vi brugte positronemissionstomografi til at undersøge type 1 cannabinoid receptor (CB1R) i bulimi og anorektiske patienter.

 

METODER: Vi undersøgte 16 kvindelige bulimi-patienter (BN) (alder = 23,8 ± 7,1 år) og 14 kvindelige anorexia nervosa patienter (AN) (alder = 20,5 ± 3,6 år) ved hjælp af selektive CB1R ligand [(18) F] MK-9470 [som binder til CB1-cannabinoid-receptoren og fungerer som en omvendt agonist]. Kontrolgruppen bestod af 19 aldersmatchede kvinder (alder = 25,2 ± 8,5 år). Statistisk parametrisk kortlægning (p (familie-vis fejl) <.05) og volumen-af-​​interesse analyser af CB1R-tilgængelighed blev udført.

 

RESULTATER: Global CB1R tilgængelighed steg signifikant i kortikale og under-kortikale områder i hjernen i AN patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner (+ 24,5%, p = 0,0003). Regionalt blev CB1R tilgængelighed forøget i insula i både AN og BN patienter (p = .01 og p = 0,0004) og kun den underordnede frontale og temporale kortex i AN patienter (p = .02).

 

KONKLUSION: Global CB1R-opregulering i AN patienter er en mulig langsigtet udligningsmekanisme til et underaktivt endocannabinoid system i anorektiske forhold. Der er en lighed i CB1R-dysregulering i både AN og BN i insula kortex, som er involveret i integrationen af ​​interoceptiv information (følsomhed over for stimuli med oprindelse inde i kroppen), smags-information, belønning, og følelsesmæssig forarbejdning.

 

Division of Nuclear Medicine, University Hospital and Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium.

 

* Fuld obduktion blev udført på alle SIV emner ved gennemsnit af 329 dage efter SIV inokulering med postmortem histopatologi tyder på en reduceret hyppighed af CNS-patologi samt opportunistiske infektioner i delta-9-THC-behandlede forsøgspersoner. Kronisk Δ9-THC reducerede også signifikant CB-1 og CB-2-receptor-niveauer i hippocampus, svækkede ekspressionen af et proinflammatorisk cytokin (MCP-1), og forøgede ikke viral belastning i plasma, cerebrospinalvæske eller hjernevæv sammenlignet til bærerbehandlede individer med SIV. - Exp Clin Psychopharmacol. 2011 Apr; 19(2): 154–172. - Tolerance for Kronisk Delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ 9 -THC) i makakaber inficeret med Simian Immunodeficiency Virus - Relaterede citater

* Blodets indhold af endocannabinoiden Anandamide øges i Anorexia Nervosa og Binge-spiseforstyrrelse, men ikke i bulimi

 

Det endocannabinoide system, som består af to cannabinoid-receptorer (CB1 og CB2) og de endogene ligandere anandamid (arachidonoylethanolamide (AEA: C22H37 NO2)) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4), har vist sig at kontrollere fødeindtagelsen i både dyr og mennesker, modulerende enten beløndende eller kvantitative aspekter af spiseadfærd.

 

Endvidere synes hypothalamus endocannabinoider at være en del af det neurale kredsløb involveret i modulerende virkninger af leptinenergi-homøostase. Derfor kan ændringer af det endocannabinoide system være involveret i patofysiologien af ​​spiseforstyrrelser, hvor en forstyrret leptin-signalering også er rapporteret.

 

For at efterprøve denne hypotese, målte vi plasmaniveauer af AEA, 2-AG, og leptin i 15 kvinder med anoreksi nervosa (AN), 12 kvinder med bulimi nervosa (BN), 11 kvinder med binge-spiseforstyrrelse (BED), og 15 raske kvinder.

 

Plasmakoncentrationen af ​​AEA viste sig væsentlig forøget i både anorektiske og BED-kvinder, men ikke i bulimi patienter.

 

Ingen signifikant ændring fandt sted i plasmaniveauerne af 2-AG i alle patientgrupper. Desuden blev cirkulerende AEA-niveauer signifikant og omvendt korreleret med plasma-leptin koncentrationer i både raske kontroller og anorektiske kvinder.

 

Disse resultater viser for første gang en forstyrrelse i produktionen af ​​den endogene cannabinoid AEA i stoffri symptomatiske kvinder med AN eller med BED.

 

Selv om den patofysiologiske betydning af denne ændring afventer yderligere undersøgelser, der skal afklares, tyder det på en mulig inddragelse af AEA i formidlingen af ​​de givende aspekter af afvigende spiseadfærd (og uimodståelig trang til at plukke hår ud) som forekommer i AN og BED (og trikotillomani).

 

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

NAGLy - - Endocannabinoide - - - - - - - - - C22H35 NO3

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → aktiverer de CB1 og CB2 receptorer som er opreguleret i patienter, en udligningsmekanisme til et underaktivt endocannabinoid system til at modtage AEA og 2-AG i anorektiske og spiseforstyrrelser, men deaktiverer formidlingen af ​​de givende og beroligende aspekter ved afvigende spiseadfærd og appetit, frem for kvalme og tab af vægt → En vigtig metabolit af delta 1-tetrahydrocannabinol reducerer kataleptisk effekt i mus.

 

De her beskrevne resultater viser, at THC-induceret katalepsi hos mus kan inhiberes væsentligt ved forudgående administration af delta 1-THC-7-syre (11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)) hovedmetabolitten af ​​THC i de fleste arter, herunder mennesker. Dette rejser muligheden for, at intensiteten og varigheden af ​​virkningen af ​​THC kan afhænger i høj grad om indholdet af denne metabolit på de steder, hvor handling. Experientia. 1987 Apr 15;43(4):402-3.

- Relaterede citater

 

Cannabinoider, endocannabinoider og Kræft

Endocannabinoide niveauer er fint moduleret under fysiologiske og patologiske tilstande. En forbigående forøgelse er en adaptiv reaktion til at genoprette homeostase, når denne er akut og patologisk forstyrret. I nogle kroniske tilstande, bidrager ændringen af ​​det endocannabinoide system til udvikling og symptomer sygdommen. Især har flere forskellige typer af cancer også unormalt reguleret endocannabinoid systemer.

Dr. Donald Abrams fortæller os, hvordan medicinsk marihuana hjælper AIDS-patienter - Del 1

Der er patienter, der er i stand til at overvinde deres kvalme og opkastning fra deres kemoterapi og måske endda blive helbredt for disse maligne sygdomme ved at bruge cannabis. Men hvad der virkelig startede mig i min forskning var i mit arbejde med HIV AIDS-patienter. Igen, at se dem blive spist levende, hvis man kan sige det sådan, af AIDS spilder syndrom, som var en almindelig form for udrangerede fænomen, som vi havde, før vi opdagede effektiv anti-retroviral medicin og om tiden Delta-9-THC blev godkendt, det er lægemidlet Dronabinol eller Marinol (C21H30O2), til behandling for denne hentærings syndrome ("akut fejlernæring") hos HIV-patienter.

 

Vi begyndte at høre fra disse patienter, at de faktisk foretrak at ryge cannabis på grund af deres evne til at titrere virkningen bedre end at sluge en pille. Vi ved nu, at når cannabis indtages gennem munden enten som bagt produkt eller medicin har Delta-9-THC meget forskellig absorbererings ion og kinetik. Det tager meget længere tid at nå frem til en meget lavere top og så forbliver det i systemet ganske længe. Hvorimod, når den indhaleres, enten røget eller fordampet, er den maksimale plasmakoncentration faktisk opnået på cirka 2 minutter, og falder derefter i løbet af de næste 30 minutter. Så effekten sker hurtigere og forsvinder måske hurtigere.

 

Når det tages gennem munden, metaboliseres Delta-9-THC (C21H30O2), det væsentligst psykoaktive komponent i leveren til en 11 hydroxy [THC-OH (C21H30O3)] form, der er også psykoaktiv. Så når det spises som enten et bagt produkt eller som piller, skaber Delta-9-THC denne psykoaktive (farmakologisk gode) metabolit, der gør folk har endnu mere fornemmelse af en psykoaktiv effekt, end når det er røget (som marinol også fordi denne pille er en ren isomer af THC, og ikke naturlig og med CB1-antagonist aktivitet af andre cannabinoider i fællesskab). Og som for mange patienter er ubehageligt (skulle det ske, spis gerne chokolade).

 

? Delta9-THC, den væsentligst psykotrope bestanddel af cannabis, er en CB1 og CB2 receptor partiel agonist og i overensstemmelse med den klassiske farmakologi, synes de svar det fremkalder at være stærkt påvirket af både ekspressionsniveauet og signalerings effektivitet af cannabinoid-receptorer og ved løbende endogen cannabinoid udgivelse.

 

CBD (C21H30O2) viser uventet høj styrke som en antagonist af CB1/CB2 receptor-agonister i CB1- og CB2-udtrykkende celler eller væv, hvorpå den måde, som det interagerer med CB2-receptorer tilvejebringer en mulig forklaring for sin evne til at inhibere fremkaldt immuncellemigrering. Delta9-THCV (C19H26O2) opfører sig som en potent CB2-receptor partiel agonist in vitro. I modsætning hertil antagoniserer det cannabinoid-receptor-agonister i CB1-udtrykkende væv. Dette det gør med relativ høj potens og på en måde, der er både vævs- og ligand-afhængig. Delta9-THCV interagerer også med CB1-receptorer, når de indgives in vivo, opfører det sig enten som en CB1-antagonist eller, ved højere doser, som CB1 receptor agonist. - Pertwee RG - Br J Pharmacol. 2008 Jan;153(2):199-215. - Relaterede citater

 

Så i 1992 blev jeg udfordret, hvis jeg kan sige det sådan, til at studere røget marihuana i patienter med AIDS Wasting Syndrome og at sammenligne det med Marinol eller Dronabinol som netop var blevet godkendt til denne indikation. Og der begyndte lidt af en slags kamp med vores regering til at kunne gennemføre et klinisk forsøg. Men i sidste ende, efter en årrække, fik vi en million dollars og 1.400 regeringens cannabis cigaretter for at udføre et klinisk forsøg.

 

Det blev ikke brugt hos patienter med AIDS hentærings syndrom, fordi på dette tidspunkt havde vi effektive anti-retroviral medicin, og syndromet var forsvundet. Og med det Nationale Institut for Stofmisbrug (NIDA), som faktisk havde et kongressionalt mandat, til at de kun kan studere misbrugsstoffer som misbrugsstoffer. Så de ville aldrig tillade mig eller give mig marihuana for at studere det som et mulig terapeutisk middel. Undersøgelsen jeg i sidste ende blev finansieret var for at undersøge, om det var sikkert.

 

For patienter med HIV på de nye potente anti-retrovirale regimer til at bruge cannabis. Fordi der havde været en rapport i litteraturen om en patient der ved hjælp af ecstasy eller MDMA døede af en overdosis af ecstasy, når det tages med disse antivirale lægemidler. Så det spørgsmål, jeg stillede, og regeringen tillod mig at undersøge, var om det var sikkert for patienterne på de anti-retrovirale medicin at ryge cannabis eller tage cannabis-piller samtidig med at de var under indtagelse af proteasehæmmere.

 

Udgivet den 5. maj 2010

Dr. Donald Abrams fortæller os, hvordan medicinsk marihuana hjælper AIDS-patienter - Del 2

Så vi udførte denne undersøgelse, og vi viste, at der ingen skader var på niveauet af AIDS-lægemidlet i blod-banerne til patienternes immunsystem eller på niveauet for virus i blodet i løbet af 21 dage ved at ryge en regerings cigaret 3 gange om dagen. Og det førte os derefter til at gå videre og udførte andet forskning der undersøgte, om hvorvidt cannabis havde nogen medicinsk gavn for patienter med HIV.

 

Især var vi heldige i Californien, da vi havde et budgetoverskud, at en af vores statslige senatorer etablerede et center for medicinsk cannabis forskning på University of California. Og dette center udarbejdede en aftale med NIDA, så Nida den eneste retskilde af marihuana til forskning i landet skulle levere det til forskerne, som havde været positive peer review fra University of California's Center for Medicinsk Cannabis Research til at udføre kliniske forsøg der ser på effektiviteten af røget marihuana (Nida Forskning i de terapeutiske fordele af cannabis og cannabinoider). Så jeg ansøgte om en undersøgelse for at se på marihuana i patienter med smertefulde HIV relaterede perifer neuropati, som er beskadigelse af nerverne i hænder og fødder. For hvilket vi virkelig ikke har nogen behandling.

 

Opioid-analgetika virker ikke godt. Vi forsøgte med akupunktur. Mange mennesker bruger anti-epileptisk medicin. Og disse kunne også interagere med niveauet for aids-medicin. Så vi foreslog en undersøgelse for at se, om røget cannabis kunne lindre smerten af denne perifer neuropati og i sidste ende ville vi udføre et placebo-kontrolleret forsøg, hvor 25 patienter røg rigtigt cannabis fra regeringen og 25 røg cannabis, som have fået den aktive ingrediens ekstraheret (fjernet uden at det kunne smages).

 

Og vi viste, at den gruppe, der ryger den rigtige cannabis havde et fald, ikke blot i deres perifer neuropati-smerter i en eksperimentel smerte vi skabte i patienterne ved opvarmning af deres hud til 104 grader, og derefter anvendte sadeldækken creme på toppen af deres hud.

 

2014 - TRP-kanal-cannabinoid-receptorer i hud sensation, homeostase, og inflammation. ACS Chem Neurosci. 2014 Nov 19;5(11):1107-16.

 

I huden er cannabinoide lipider, også af endogen eller exogen oprindelse, i stand til at regulere mange sensoriske, homøostatiske og inflammatoriske begivenheder. Selv om mange af disse effekter formidles af metabotropiske cannabinoid-receptorer, har en voksende dokumentation vist, at flere medlemmer af den transient receptor potentiale (TRP) ionkanal familie kan fungere som "ionotropiske cannabinoid-receptorer". Desuden er mange af de samme TRP-kanaler tæt involveret i kutane processer, der omfatter indledning af smerte, temperatur (varmeregulering) og kløe-opfattelse/fornemmelse, opretholdelse af epidermal homeostase, reguleringen af hårsækkene og talgkirtler, og modulering af dermatitis. Ionotropiske cannabinoidreceptorer repræsenterer derfor potentielt attraktive mål for den terapeutiske anvendelse af cannabinoider til behandling sensoriske og dermatologiske sygdomme. Desuden har samspillet mellem neuroner og andre celletyper, der er medieret af kutane ionotropiske cannabinoidreceptorer, tendens til at blive gendannet under fysiologiske og patofysiologiske processer i centralnervesystemet og andre steder, hvilket gør huden en ideel ramme til at dissekere generelle kompleksiteter af cannabinoid-signalering.

 

Departments of Neurosurgery, Biological Chemistry, and Neuroscience, Neurosurgery Pain Research Institute, Center for Sensory Biology, Johns Hopkins School of Medicine, 725 N. Wolfe St., Baltimore, Maryland 21205, United States.

 

 

Så undersøgelsen finansieret af Center for Medicinsk Cannabis Research var faktisk en af de første moderne undersøgelser, der der blev udført, der i en randomiseret placebo-kontrolleret tilstand viste, at cannabis har en medicinsk anvendelse, og det er brugbart til behandling af HIV relateret perifer neuropati.

 

Og når vi så på vores resultater kan effektiviteten af cannabis i den situation sammenlignes med effektiviteten af lægemidlet, der er mest almindeligt anvendt som anti epileptisk medicin. Nu, om jeg tror, at regeringen vil ændre cannabis Liste 1 klassificeringen, hvilket betyder det ikke har nogen accepteret medicinsk brug, på grundlag af en undersøgelse af 25 patienter der ryger cannabis og 25 ryger placebo. Nej, jeg tror, jeg har været omkring længe nok til at vide, at dette ikke gør det.

 

Hvad så med det her, det burde vel hjælpe?

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

Udgivet den 5. maj 2010

PubMed: Cannabinoider og AIDS Wasting Syndrome - Wasting Syndrome - antiretroviral - proteasehæmmere - cannabidiol (CBD) - Tetrahydrocannabivarin (Delta9-THCV) - perifer neuropati -

Plante-cannabinoider og perifer neuropati

AIDS, Smerter & Cannabis, med Donald Abrams

 

Dr. Donald Abrams, UC Center for Medicinal Cannabis Research, beskriver forsøg på at afgøre, om røget Cannabis er effektiv for neuropatisk smerte i HIV-patienter. Fra 2004 Cannabis Therapeutics Conference, arrangeret af Patienter Ud af Tiden.

Bemærk: Feburar 2007 undersøgelsens resultater i tidsskriftet Neurology: Medicinsk Cannabis er sikker og effektiv for perifer neuropati; narkotiske medicin har ringe effekt: Cannabis til behandling af HIV-relaterede perifer neuropati (PDF: engelsk).

 

 

 

Udgivet den 30. april 2007

  • Vedvarende antinociceptiv effekt af cannabinoid receptor agonist WIN 55,212-2 over tid i rottemodel af neuropatisk rygmarvsskade smerte.

 

En væsentlig lidelse forbundet med rygmarvsskade (SCI) er kroniske smerter, som omfatter symptomer såsom kutan overfølsomhed og spontan ikke-fremkaldte smerter og er vanskelige at behandle med for tiden tilgængelige lægemidler. En komplikation med den aktuelle analgetika (smertelindrende medikamenter) er tolerance, et fald i effektiviteten med gentagen behandling over tid. En lovende klasse af farmakologisk behandling er cannabinoid (CB) receptor agonister.

 

Den aktuelle undersøgelse vurderede effekten af ​​CB-receptor-agonisten WIN 55,212-2 [WIN: C27H26N2O3; et aminoalkylindole derivat, der producerer de samme virkninger af cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2, men har en helt anden kemisk struktur; er agonist af CB1-receptoren] i en rottemodel af neuropatisk SCI smerte. Kort spinal kompression fører til betydelig bagpote-overfølsomhed over for taktil stimulation.

 

WIN øger dosisafhængig tilbagetræknings-tærskler og fortsatte med at demonstrere effekten over en to gange dagligt 7-dages behandlingskur. Derimod faldt effekten af ​​morfin (C17H19 NO3) i SCI rotter i samme behandlingsperiode. Ligeledes aftog den anti-nociceptive effektivitet af WIN efter akut skadelige varme i uskadte rotter med tiden. Disse data tyder på, at den vedvarende effekt af en CB-receptor agonist til smerte kan afhænge af smerte-tilstand. Sådanne agonister kan være lovende for langvarig brug til at lindre kroniske SCI smerter.

 

The Miami Project to Cure Paralysis, University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine, Miami, FL., USA

 

Opiat & Cannabinoid interaktioner, med Sandra Welch

Finde en synergi forbindelse mellem THC og opiater i behandling af akutte og kroniske smerter, Sandra Welch, ph.d.-adresser dette ved 2004 Cannabis Therapeutics Conferencen. Beværtet af Patienter Ud af Tiden.

 

Udsendt den 30. April 2007

AIDS-patient går over til medicinsk marihuana for lindring

For nylig nåede han sit 24. år med HIV, og Henry påberåber medicinske cannabis for at hjælpe ham gennem årene, der beskæftiger sig med en række forhold, herunder bivirkninger fra andre medikamenter. Han har været i stand til at reducere sin afhængighed af farmaceutiske piller og får sin daglige dosis af marihuana i form af tinktur samt rygning af planten. Henry har også været i stand til igen at genvinde vægten, han havde tabt fra waisting syndrom, og har derfor nu en korrekt monteret benprotese på grund af stigningen i hans krops størrelse, hvilket gør det lettere for ham at gå igen.

 

Transkription:

Jeg er Henry J Sizluski Jr., jeg har haft AIDS i 3 år nu, jeg har haft HIV i 20 næsten 24 og ved brug af cannabis, har jeg reduceret mængden af piller jeg er nødt til at tage 13-6 i et år. Jeg har ikke haft brug for en stok på en regelmæssig basis længere.

 

Min neuropati forbedres til det punkt, hvor det ikke kun kan tolereres, men er mere acceptabelt. Det har ikke været nødvendig for mig at tage smertestillende medicin, der efterlader mig fortumlet og forvirret. Helt ærligt, det gør det sværere at gå fordi jeg er svimmel. Jeg har forhøjet blodtryk, Herpes, og den medicin jeg tager for det giver problemer.

 

Degenerative disk sygdom er en af dem. Jeg behøver ikke at tage smertestillende medicin for det længere, takket være cannabis udtræks-tinktur. Jeg har haft en begæring i et år; Jeg har faktisk røget det med den hensigt og viden, at det ville hjælpe lægeligt i ti år, ti år.

 

Vi havde ikke en mulighed for at ryge cannabis lovligt i Ohio. Det er derfor, jeg flyttede. Ikke tage 4 psykotiske medicin længere. Jeg tager en. De har bivirkninger også, som jeg ikke behøver at beskæftige sig med, jeg ønsker ikke at.

 

Jeg gik fra 189 pund (85,5 kg) til 114 pund (51,5 kg) på tre måneder. Mistet så meget vægt, jeg ikke kunne gå, kunne ikke nå ud på badeværelset i tide, fordi min protese ikke passede. Jeg er begyndt at ryge mere cannabis, jeg spiser mere, jeg begyndte at tage på i vægt. Jeg gik op til 145 pund og følte mig fed. Det er stort, ikke stor, ikke 189, men bedre end 114. Jeg lignede en omvandrende død og følte det virkelig. Det har ændret mit liv til det bedre.

 

Udgivet den 20 februar 2011

* PubMed - Cannabinoider og neuropati - rygrad

Plante-cannabinoider og neuropati

 

2014 - Legalisering af medicinsk brug af cannabis i Sydafrika: Er empiriske beviser tilstrækkeligt til at støtte de politiske ændringer i den retning?

 

Inkatha Frihedspartiets MP Mario Oriani-Ambrosini lidenskabelige opfordring til at legalisere medicinsk brug af cannabis skal forstås i sammenhæng med sin egen tilstand samt lovændringer i mindst ti lande. Denne artikel argumenterer for, at alle afgørelser om at flytte politik skal være baseret på en vurdering af risici og fordele forbundet med medicinsk anvendelse af cannabis for den enkelte og samfundet som helhed. Det konkluderes, at der er store huller i evidensgrundlaget, især i humane forsøg der understøtter effekten af ​​cannabisbrug til behandling og forebyggelse af medicinske tilstande og lindring af de negative symptomer forbundet med disse betingelser. Sydafrikanske forskere bør have mulighed for aktivt at støtte udviklingen af ​​det nødvendige evidensgrundlag aktivt ved at gennemføre prækliniske og kliniske forskning på dette område. Menneskelige forsøg til at fastslå effekten af ​​brugen af ​​cannabis/cannabinoider i håndteringen AIDS wasting syndrom og andre negative følgevirkninger af HIV og AIDS er af særligt behov.

 

Alcohol, Tobacco and Other Drug Research Unit (ATODRU), South African Medical Research Council; Department of Psychiatry, Stellenbosch University, Tygerberg, Cape Town, Sydafrika.

 

 

 

 

 

 

Et spørgsmål om Medfølelse, en AIDS kræftpatient udforsker medicinsk marihuana

 

af Peter McWilliams

 

Udgivet den 31. december 2013

 

 

Fortsættelse følger

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved