Medicin

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

 

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for forskellige sygdomme

 

 

Er et informations-site for personer, det være sig den enkelte medborger, læge og sundhedspersonale samt politiker eller patient, som ønsker en dybere viden om de essentielle flerumættede fedtsyre-holdige og givne cannabinoider, med unik kemisk grundstof-sammensætning som Carbon (C), Hydrogen (H - Hydrogenbinding) og Oxygen (O), og som har en fundamental og vital rolle for menneskets og dyrenes sundhed, ved sammenspil med grundstof-sammensætningen af endo-cannabinoidernes Carbon (C), Hydrogen (H), Oxygen (O) og Nitrogenmonoxid (NO) samt systemet som kontrollerer dette: det endo-cannabinoide system (ECS) med dets reseptorer CB1, CB2 og CB3 (GPR55).

 

 

Frk - - - - - - Cannabinoide/Fedtsyre - - - Molekylær Formel - - COOH/Carboxylsyre: Aminosyrer, byggestenene i proteiner

 

Eddikesyre - - COOH carboxylsyre - - - - - - - C2 H4 O2 - - - - - Den Acetyl (C2H3O)-gruppe, der stammer fra eddikesyre, er grundlæggende for alle former for liv, er også fundet i det interstellare rum

 

AA - - - - - - - Arakidonsyre - - - - - - - - - - C20 H32 O2 - - - - - Flerumættet w6 fedtsyre; → eikosanoider (signalmolekyler fremstillet ved oxidation af 20-carbon-fedtsyrer) og → Anandamide og 2-AG

 

CBGA - - - - Cannabigerol-syre - - - - - - - - C22 H32 O4 - - - - 1-COOH-THC : Biosyntetisk forløber → for THCA ved decarboxylering

THCA - - - Tetrahydrocannabinol-syre - - - - C22 H30 O4 - - - - 2-COOH-THC : → THC ved decarboxylering (antiinflammatorisk og neurobeskyttende)

THC - - - - - tetrahydrocannabinol - - - - - - C21 H30 O2 - - - - Hæmmer cancer-celle-proliferation → (forløber for) 11-OH-THC

* 11-OH-THC - 11-H.-Δ9-THC - - - - - - - - C21 H30 O3 - - - - → appetit og motiverende processer (Bifasisk effekt af cannabinoider), →THC-COOH

**THC-COOH -11-n-9-C*-THC - - - - - - - - C21 H28 O4 - - - - Fedtsyre (LCFA - omega 6), en fedtsyreamid (FAAs) og analgetisk samt antiinflammatorisk (og et mistet arbejde og kørekort?)

 

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4 - - - - - CB1-receptoren, dannet ud fra omega-6 fedtsyrer Arakidonsyre og glycerol (C3 H8 O3)

2-AGE - - Endocannabinoide 3 - - - - - - - - C23H40 O3 - - - CB1/CB2; Intraokulært pres, neuroprotektiv ved binding til/aktivering af PPAR-α

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2 - - - - Anandamide; CB1/CB2; motivation og glæde; (FAAH) er ansvarlig for inaktivering af AEA

OEA - - - - Endocannabinoide 5 - - - - - - - - C22 H37 NO2 - - - Virodhamine; antagonist af CB1 og agonist af CB2 receptoren; partiel agonist som AEA

NADA - - - Endocannabinoide 4 - - - - - - - - C28 H41 NO3 - - - Agonist af CB1 og TRPV1-ionkanaler for regulering af kropstemperatur

PEA - - - - - Øger AEA aktivitet - - - - - - - - C18 H37 NO2 - - - Palmitoylethanolamid; Fedt-syre-amid; funktioner relateret til kronisk smerte og inflammation

 

Gly - - - - - - Glysin - - - - - - - - - - - - - - - C2 H5 NO2 - - - - - * aminosyreproteiner

Ala - - - - - - Alanin (α-aminosyrer) - - - - - - C3 H7 NO2 - - - - - -COOH

Ade - - - - - Adenin - - - - - - - - - - - - - - - C5 H5 N5 - - - - - - * → aminosyre og DNA/RNA

 

* Essentielle fedtsyrer er organiske syrer der består af lange, ofte uforgrenede kæder af kulstofatomer (C) (med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende. Essentielle fedtsyrer er fedtsyrer, som mennesker og andre dyr skal indtage for at få et godt helbred, fordi kroppen kræver dem, men ikke kan få dem fra andre fødevarekomponenter. Udtrykket refererer til fedtsyrer der er nødvendige for biologiske processer, og ikke dem, der kun fungerer som brændstof.

 

Essentielle fedtsyrer kan sammenlignes med de ni essentielle aminosyrer, der er kost-nødvendige. Essentielle fedtsyrer (også kendt som EFA, Omega-olier, og w3'er eller 6'er) består af to basiske grupper - LNA (Omega 3 - α-linolensyre (ALA - C18H30O2) og LA (Omega 6 - Linolsyre: C18H32O2). Teknisk hører de til "F"-vitamin-familien og betegnes også som ALENA af w3-forskere. Det ideelle forhold til daglige forbrug er fra 2:1 til 4:1 for 6'ere til 3'ere. Omega-3'er hedder sådan, fordi de har tre dobbeltbindinger og har færre brint/hydrogen-atomer (H) end Omega 6'ere, der også har 6 dobbeltbinder.

 

Den væsentligste af disse fedtsyrer er linol-syre (LA - C18H32O2), fordi kroppen bruger det som en base til at lave de andre. Alle er sat under paraplyen af fler/polyumættede fedtsyrer, da kroppen ikke kræver nogen mættede fedtstoffer overhovedet for at fungere. - Inivista

 

* Carbon/kulstof (C):

 

På grund af den kemiske evne til at opbygge kæder og ringe, danner kulstof sammen med ganske få andre grundstoffer: hydrogen/brint (H), ilt/oxygen (O), nitrogen/kvælstof (N), fosfor og svovl basis for myriaden af de levende organismers kemiske forbindelser, proteiner, DNA, kulhydrater, lipider osv. Studiet af de organiske molekyler kaldes organisk kemi og studiet af de levende organismers molekyler har fået dets eget navn: biokemi. Omsætningen af kulstof betegnes som kulstofkredsløbet.

 

Catenation/carbonkæde er sammenkoblingen af atomer af samme grundstof i længere kæder. Catenation sker lettest i carbon/kulstof (C), der danner kovalente bindinger med andre kulstofatomer til at danne længere kæder og strukturer. Dette er grunden til tilstedeværelsen af ​​det store antal organiske forbindelser i naturen.

 

 

* Nitrogenmonoxid (NO) eller kvælstofoxid

 

Kvælstofoxid er et vigtigt signalmolekyle i mange pattedyr, herunder mennesket – og indtager som sådant lidt af en særstilling ved at være gasformigt ved de i kroppen herskende tryk- og temperaturforhold.

Celler på indersiden af blodkar bruger signalet til at give den glatte muskulatur omkring blodkarret "besked" på at slappe af og derved forøge blodgennemstrømningen. En tilsvarende signalmekanisme regulerer erektionen af penis, og det er her, potensmidlet Viagra giber ind, og samme mekanisme ligger bag virkningen af hjertemedicin som nitroglycerin og amylnitrat, der omsættes til kvælstofoxid.

 

Makrofager, celler der rammende beskrives som "immunforsvarets skraldemænd", producerer nitrogenoxid og bruger det til at dræbe indtrængende bakterier med. Ved alvorlige infektioner kan denne mekanisme give bagslag, idét der produceres så meget muskelafslappende nitrogenoxid at blodtrykket falder faretruende.

 

Kvælstofoxid bruges også af nerveceller som en neurotransmitter. I modsætning til andre neurotransmittere som kun passerer synapsespalter, kan kvælstofoxid fra én nervecelle brede sig til flere andre nærliggende celler, uafhængigt af de "normale" signalveje over synapsespalterne. Det har vist sig, at kvælstofoxid spiller en vigtig rolle, i forbindelse med depression og skizofreni, da folk med disse lidelser har ændrede mængder af kvælstofoxid i hjernen. Desuden har SSRI-præparater indvirkning på omsætningen af kvælstofoxid.

 

 

 

Dialogues Clin Neurosci. Dec 2007; 9(4): 413–430.

 

Abstrakt

 

Cannabis sativa L. præparater er brugt i medicin i årtusinder. Men bekymring over faren for misbrug førte til et forbud mod den medicinske brug af marihuana i de fleste lande i 1930′erne.

 

Først for nylig har marihuana og individuelle naturlige og syntetiske cannabinoid receptor agonister og antagonister samt kemisk beslægtede forbindelser, hvis virkningsmekanisme [i 2007] stadig er uklar, er komme tilbage og bliver nu betragtet af terapeutisk værdi.

 

Imidlertid er deres anvendelse yderst reguleret/begrænset. Trods den milde afhængighed til cannabis og muligheden for at øge afhængighed til andre misbrugsstoffer, når kombineret/i forening med cannabis, er den terapeutiske værdi af cannabinoider for høj til at blive sat til side.

 

Talrige sygdomme, såsom anoreksi, emesis, smerte, inflammation, multipel sklerose, neurodegenerative sygdomme (Parkinsons sygdom, Huntingtons sygdom, Tourettes syndrom, Alzheimers sygdom), epilepsi, glaukom, osteoporose, skizofreni, kardiovaskulære lidelser, kræft, fedme og metabolisk syndrom-relaterede lidelser, for blot at nævne et par stykker, der bliver behandlet, eller har potentiale til at blive behandlet af cannabinoid agonister/antagonister/cannabinoid-relaterede forbindelser.

 

I betragtning af den meget lave toksicitet og de generelt godartede bivirkninger af denne gruppe af forbindelser, er det uacceptabelt at negligerer eller benægte deres kliniske potentiale – i stedet er vi nødt til at arbejde på udviklingen af mere selektive cannabinoid receptor agonister/antagonister og beslægtede forbindelser, samt på nye lægemidler af denne familie med bedre selektivitet, distributions mønstre, og farmakokinetik, og – i tilfælde, hvor det er umuligt at adskille den ønskede kliniske handling og psykoaktivitet [eks. høj, glæde og eufori, som i mange tilfælde er at foretrække for den skadeslidte] – bare at overvåge disse bivirkninger omhyggeligt.

 

 

* Natalya M. Kogan, Medicinal Chemistry and Natural Products Dept, Pharmacy School, Ein-Kerem Medical Campus, the Hebrew University of Jerusalem, Israel; Raphael Mechoulam, PhD*

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

 

 

 

Cannabinoider 2014;9(1):1-8 - István Ujváry, Franjo Grotenhermen

 

Gennemgang af litteraturen om THC-COOH indikerer, at de farmakologiske egenskaber af denne ikke-psykoaktive men fremtrædende metabolit/stofskifteprodukt har været ufuldstændigt og - i forfatternes mening - utilstrækkeligt karakteriseret. De vigtigste ubesvarede spørgsmål er: Kan nogen af de farmakologiske virkninger observeret for THC tilskrives THC-COOH? I hvilket omfang påvirker THC-COOH den biologiske aktivitet af THC-holdige præparater? Det er håbet, at yderligere undersøgelser vil afsløre eventuelle inddragelse af denne rigelige og langlivet metabolit i farmakologi-komplekset og i de beviste terapeutiske virkninger af THC-holdige lægemidler. Med andre ord: kan THC være et potentiel pro-stof til en anden farmakologisk enhed?

 

 

 

 

THC, en markør kaldet CooH, og vores fedt

 

Publius: Hej - er det dig?

 

CooH: Ja - du Publius?

 

Publius: Rigtigt - dejligt at møde dig.

 

CooH: I lige måde. Jeg kan godt lide, hvordan du kan gøre dette ...

 

Publius: Hvad mener du?

 

CooH: Tja, jeg er en sur markør, og du er et pseudonym - og vi mødes i en café - det er ligesom ikke rigtig og reelt.

 

Publius: Det ved jeg ...

Jeg slog dig op og bragte et billede.

 

CooH: Har du et billede med?

 

Publius: Ja. Her er du på min telefon:

 

CooH: Skønt ... Jeg ser mit C for carbon, dobbelt-O for oxygen, og H for hydrogen. Jeg kan godt lide R'et. Det er der, hvor jeg fæstner mig til ting. Som din kaffe. Den har masser af syrer i den - alle er med COOH'er vedhæftet.

Eller eddike - det ville bare være vand uden mig.

Nogle syrer, som æblesyre, har mere end én COOH. Det dannes når frugt - ligesom bananen derovre - begynder at blive brun og nedbrydes. Jeg kalder det en COOH-sandwich.

 

Publius: Det er interessant ... Jeg ønskede, at mødes med dig, for at lære mere om fedt og THC-COOH. Jeg tænkte, du måske vidste, hvorfor kroppen vil lagre THC-COOH, den efterladte metabolit fra cannabis-brug i vores fedt.

 

CooH: Nå, det synes indlysende. Det ville være til senere brug. Hvis du vil have et ord, prøv "hjælpeværktøj".

Livet arbejder ved hjælp af værktøj. Undervejs foretog livet visse pattedyriske beslutninger og ikke andre. Disse afgørelser laver din genetiske kode og peger mod flere mål - som at lagre energi i fedt til fremtidig brug.

Fedt som hjælpeværktøj er det bedste svar; det er en erklæring om at livet ønsker at leve.

 

Publius: Så du siger, THC-COOH i fedt må være godt, ellers er vores kroppe dumme, og genetik ikke vidste, hvad den gjorde.

 

CooH: Rigtigt.

 

Publius: Interessant ... og til trods for det, ødelægger forbud liv på grund af dig ...

 

CooH: Ja. Din dopingkontrol-procedure-kultur gør det, ikke mig. I kulturen, er jeg en misforstået metabolit - ikke til din krop selv - den ved præcis, hvad den skal gøre med mig.

 

Publius: Men forbudstilhængerne - de får det til at fremstå som rigtig. Rigtigt som ved at du mister et job eller ikke får et. Rigtigt som at tilkalde Afdelingen for Børns Services og kommunen, tilbagekaldelse af prøveløsladelser, tager kørekort og andre licenser og beslaglæggelse af aktiver. Det er som om du er den kemiske syndebuk.

 

CooH: Det ved jeg ... folk spørger ikke engang, hvad jeg laver i fedt.

 

Publius: Det er rigtigt! Hvad er det du gør?

 

CooH: Jeg er stærk og holdbar.

 

Publius: Okay ...?

 

CooH: Jo, ser du, denne plante du elsker så højt, den gemmer også THC som THC-COOH. Faktisk, som en surisk markør, gør jeg, at THC kan lagres.

 

Publius: I planten og i os ...

 

CooH: Rigtigt.

 

Publius: … i vores fedt.

 

CooH: Rigtigt igen. Når du varmer cannabis med ild eller på et komfur, decarboxyleres den suriske markør (mig). Det betyder at jeg bliver frigivet, afkoblet, fra THC'en. En kemisk reaktion, der fjerner en carboxylgruppe og frigiver kuldioxid (CO2).

Bemærk, at de andre cannabinoider går igennem den samme aftale og bliver disponibel til at aktivere receptor-systemer.

Efter receptor-aktivering, begynder leveren at forarbejde cannabinoid-metabolitter fra kroppen. Under denne aktivitet bliver jeg koblet til THC igen for ... oh, vi vil sige distribution.

 

Publius: Nogle gange i berømte tisse ...

 

CooH: Rigtigt - tisse, lave en bæ, sved, fedt - den slags ting.

Ja - berømte tisse-øjeblikke. POTUS 40 Reagan og hans VPOTUS 40 Bush - det var helt sikkert noget mægtig politisk tis.

 

Publius: Bliver utilpas.

 

CooH: Hey - du spurgte. Der er en hel vaskeri-liste over kendte mennesker der bliver fanget og taget med COOH. Masser af atleter: endda Olympiske.

Nogle mennesker levede i en tid, hvor de ikke kunne opretholde lov og orden i mig i mennesker - folk som Hr. Armstrong og Hr. Dylan. I disse dage fik de dem ikke til at tisse i en kop. Folk skulle dengang tages med det grønne-stof - som er THC-COOH.

Ah, de tidlige dage af cannabinoid-krigen -

 

Publius: Nostalgisk?

 

CooH: Ja, jeg har haft nogle gode tider, selvom det ikke er cool at blive fanget ind hæftet op af COOHen. Det giver mig et dårligt image.

 

Publius: Fordelingen til fedt - fedtvæv - det er den, jeg ønsker at tale om. Det synes som om, at vi er biologisk programmeret til at lagre THC-COOH i fedt.

 

CooH: Ja, du er. Det er genetisk.

 

Publius: Hvad sker der dog?

 

CooH: Hvad mener du? Du har receptorer genetisk programmeret ind i dine pattedyriske gener ...

 

Publius: Selvom, det er cool, og alt ... det er bare det, at der er denne anden virkelighed, en politisk, hvor THC-COOH i fedt forårsager problemer for mennesker. Det er, som om du er en informant, der arbejder for den anden side, der arbejder imod mig og mine venner ...

 

CooH: Du tror ikke, jeg er på din side? Hvordan kan fedt, som oplagret energi og ikke en norm for kultur, være dårligt?

 

Publius: Det ved jeg heller ikke?

 

CooH: Nå, her er en fed kendsgerning: fedtceller producerer endocannabinoider. Hvilket gør det nemt at se, hvorfor fedt kunne være interesseret i THC-COOH. Fedt kan metabolisere endocannabinoider, som også betyder, at det kan stofskifte-bearbejde urte-og farmaceutiske cannabinoider.

 

Publius: Rigtig. Det er derfor cannabinoiderne hos Cayman Chemical ikke synes du er dårlig. De har denne ene beskrivelse online kaldet Arakidonsyre Kaskade - som er Omega-6. Du er over hele kortlægningen.

 

CooH: Ja - hvor der er syre, der er jeg.

Sjovt hvordan ideologi fungerer: borgerne ved mere om forurenet urin, end de gør om cannabinoider. Man kunne kalde det en ekstrem afvigelses ideologi, fordi den postulerer den ekstreme afvigelse som normen.

 

Publius: En ideologi af ekstrem afvigelse ... lyder som noget forbud ville gøre.

 

CooH: THC-COOH er langt mere normalt end folk nogensinde havde forestillet sig.

 

Publius: Jeg hører dig COOH.

Nå, hvad nu hvis vi kalder det en snak for i dag ...

 

CooH: Lyder godt - senere P!

 

Publius: Senere CooH! Og hold kontakten ...

 

Publius

 

Forskning og udvalgte behandlinger

 

 

 

Bilkørsel med cannabis i blodet fører til tab af kørekortet i tre år. Også selv om man ikke er påvirket. Cannabis er klassificeret som farligt for færdselssikkerheden af Justitsministeriet, og bagatelgrænsen for indhold i blodet er 0,001 milligram per kilo blod, hvilket stort set svarer til en nultolerance, idet det er forbudt at ryge hash i Danmark. Sanktionen i færdselslovens bestemmelser blev ved indgangen til 2012 skærpet fra en betinget frakendelse af kørekortet i første tilfælde til en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år.

 

 

 

Baggrund. Der forespørges ofte om passiv rygning af cannabis kan give et positivt resultat på rusmiddel-test af urinen. For nylig blev de samme spørgsmål debateret i medierne i sports-sammenhæng. Her gennemgås den medicinske litteratur for at afklare et spørgsmål, der ofte gentages i både sundhedsvæsenet, retsvæsnet og idræt.

 

Fortolkning... Påvisning af cannabinoider i urin ved forsøg med nuværende konventionelle rapporterings-grænser skal fortolkes som et udtryk for aktiv rygning.

 

Hvis du ser bort fra alkohol, er cannabis (marihuana og hashish/hash) det hyppigst anvendte stof i Norge. Når urinprøver anvendes til at opdage stofbrug, er det - som følge af den udbredte anvendelse og relativt lange påvisningstid - som regel cannabinoider der bliver opdaget.

 

Den betydligste psykoaktive bestanddel i marihuana og hash er delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Narko-test, der anvendes til påvisning af brug af cannabis, registrerer dette stof og/eller nært beslægtede forbindelser og metabolitter (cannabinoider). Det er almindeligt i dag at teste urinen for kun metabolit af THC, tetrahydrocannabinolsyre (delta-9-THC-COOH; THCA).

 

...Test kan også finde sted inden mere etablerede kontrol-rammer: en chauffør efter en kollision, en indsat i fængsel som virker påvirket, eller en mor, der skal bevise afholdenhed for at beholde forældremyndigheden over deres børn. Det er indlysende, at en positiv urin-analyse i alle disse situationer kan have alvorlige konsekvenser for test giveren.

 

Tidsskrift for den Norske Lægeforening

 

Bør gravide kvinder (ryge) konsumere pot?: Uterus/livmoder cannabinoider og begyndelsen af menneskers liv

 

Cannabinoider er ikke kun en af de første reaktioner i kroppen til fertilitet, de spiller ligeledes også en rolle i andre aspekter af graviditet. En 2004 undersøgelse offentliggjort i American Journal of Obstetrics and Gynecology konkluderede: "Både endogene og eksogene cannabinoider udøver en potent og direkte afslappende effekt på menneskers gravide endometrium'et, som er medieret gennem CB1-receptoren." Det betyder, at det midterste lag af livmodervæggen, "myometrium,et" ligeledes moduleres af cannabinoider. - Og som en påmindelse, er disse uterine/livmoder CB1 receptorer aktiveret af endocannabinoider såvel som urte- og syntetiske cannabinoider.

 

Foruden undfangelse og befrugtning, viste en anden 2004 rapport, at endocannabinoider aktiverer den mundtlige bevægende muskulatur som er nødvendig for at nyfødte mus ammer - hvilket giver mening, fordi modermælken indeholder endocannabinoider og navnlig 2-arakidonyl-glycerol (2AG: C23H38O4). Den samme undersøgelse fra 2004 erklærede også "Anandamide har neurobeskyttende besiddelser i den udviklende postnatale hjerne." Og selvfølgelig er alt dette nyt, ikke? - Nej for fjorten år siden, i 1995, var der laboratorieforskning på mus, der viste, at pattedyrs ECS er involveret i signalering inden i livmoderen.

 

Så lad os se tilbage: cannabinoid receptorer er placeret på blastocystet, det befrugtede æg, hvilket gør implantation af ægget cannabinoide afhængig. Vi har også lært, at under hele graviditeten og under amning, leverer ECS beroligelse og neuro-beskyttelse til mor, foster, og baby. Det lyder temmelig vigtigt - vigtigt nok til at genoverveje skyld, frygt, skam, tøven og tilbageholdenhed ved brug af cannabis til at modulere ECS før, under og efter graviditeten - eftersom det ser ud som naturen tænkte på det langt, før vi gjorde.

 

Og nej, gravide kvinder er ikke nødt til at ryge blunts eller joints for at få deres cannabinoider. Der er nemmere måder at konsumere cannabinoider. Kort sagt, vordende mødre og nye mødre kunne forbruge cannabinoider i bagværk, ekstrakt, te eller hvilken form der er bedst for dem. Skadesreduktion er nøglen. Måske vil sundheden i fremtiden af en kvindes ECS, og dens virkninger på foster og baby, være i fokus i graviditeten og ikke en frygthandling af "røget marihuana." I fremtiden vil vordende mødre måske begynde at spørge deres læge noget lignende, "Hvordan er mine anandamide-niveauer? - For høj eller for lav?" Eller måske endnu mere sandsynligt, måske vil lægerne spørge mødrene, "Har du spist din cannabis-chokoladekage/brownie i dag?"

 

 

 

Cannabinoid koncentrationer i blod og urin efter passiv udsættelse for cannabis-røg under virkelige forhold blev undersøgt i dette studie. Otte raske frivillige blev udsat for cannabis-røg i 3 timer i en velbesøgt café i Maastricht, Holland. En indledende blod og urinprøve blev taget fra hver volontør før eksponering. Blodprøver blev udtaget 1,5, 3,5, 6 og 14 timer efter start af initial eksponering, og urinprøver blev udtaget efter 3,5, 6, 14, 36, 60, og 84 timer.

 

Prøverne blev underkastet immunoassay screening for cannabinoider og analyseret ved gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) for Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), 11-nor-hydroxy-Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC-OH: C21H30O3), og 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC-COOH: C21H28O4).

 

Det kunne påvises, at alle frivillige absorberede THC. De påviste koncentrationer var temmelig små. Ingen af urinprøverne producerede immunoassay-resultater over cutoff-koncentration på 25 ng/mL. THC-COOH koncentrationer op til 5,0 og 7,8 ng/ml før og efter hydrolyse, henholdsvis, blev fundet i kvantitativ GC-MS-analyse af urin.

 

THC kunne påvises i spormængder tæt på detektionsgrænsen for den anvendte metode i de to første blodprøver efter indledende eksponering (1,5 og 3,5 time). Ved 6 timer var blodprøver af THC ikke påviseligt længere. THC-COOH kunne påvises efter 1,5 timer og var stadig fundet i 3 ud af 8 blodprøver efter 14 timer i koncentrationer på mellem 0,5 og 1,0 ng / mL.

 

Institute of Legal Medicine, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, Tyskland.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

et glukuronid, hvis fordelingskoefficient P (gennemsnit: 17,4 og 18,0 for 100 og 500 ng/ml) var uventet lipofile ved pH 7,4. Dens blod til plasma-forhold var i gennemsnit 0,62 og 0,68 ved 100 og 500 ng/ml, henholdsvis. THCCOOglu var stærkt reversibelt (omvendt) bundet til albumin (gennemsnit: 97%), og den gennemsnitlige fraktion/brøkdel bundet, afveg ikke fra det bestemt ud fra autentiske prøver. THCCOOglu blev nedbrudt selv ved en opbevaringstemperatur på 4 grader C og THC-COOH blev identificeret som et afgørende/vigtigt nedbrydningsprodukt. - Fordelingskoefficient, blod til plasma ratio, protein-binding og kortsigt stabilitet af 11-nor-Delta (9)-carboxy tetrahydrocannabinol glukuronid - Forensic Sci Int. 2002 Mar 28;126(1):17-23. - Relaterede citater

 

? albumin (dannet af latin: albumin "(æg) hvide, tørret æggehvide") er en familie af kugleformede proteiner, de mest almindelige er serum-albumin. Albuminer findes almindeligvis i blodplasma, og er unikke fra andre blod-proteiner, ved at de ikke er glykosylerede. Stoffer, som indeholder albuminer, såsom æggehvide, kaldes albuminoider (råprotein).

 

En række af blod transport-proteiner er evolutionært beslægtede, herunder blod/serum-albumin,*alfa-føtoprotein (AFP), vitamin D-bindende protein [25-hydroxy-vitamin D: C27H44O2) → kan også omdannes til 24-hydroxy-calcidiol : C27H44O3 i nyrerne via 24-hydroxylering, styrer en række modtageligheds-gener som igen kunne påvirke immunitet] og afamin. Serum-albumin er det vigtigste protein af humant blodplasma. Det binder vand, kationer (såsom Ca2+, Na+ og K+), fedtsyrer, hormoner, bilirubin, * thyroxin [T4 - produceres af skjoldbruskkirtlen: Alle 39 kroniske cannabis-afhængige personer/cannabisbrugere blev fundet at have TSH (skjoldbruskkirtel funktionstest), total T3 og frit T4 niveauer i befolkningens referenceområde, hvilket argumentere imod en relevant påvirkning af kronisk cannabis-indtag på skjoldbruskkirtel-funktion hos mennesker] og lægemidler (herunder barbiturater) - dets vigtigste funktion er at regulere det kolloide osmotiske tryk af blod. Albumin er et 65-70 kDa protein, og binder til celle-overflade-receptoren albondin. Andre eksterne typer omfatter oplagrings-proteinet ovalbumin i æggehvide og forskellige lagrings albuminer i frø af nogle planter, herunder hamp (inklusiv edestin, et globulin legumin protein (33%) i frøene) [stærkt reversibelt (omvendt) bundet til blod-albumin (gennemsnit: 97%)].

 

Alfa-føtoprotein (alfa-fetoglobulin) er et føtalt plasmaprotein, der binder forskellige kationer, fedtsyrer og bilirubin

 

*alfa-føtoprotein: Desuden blev niveauer af HCC tumormarkør-antigener α-føtoprotein (AFP), drastisk reduceret i lever fra dyr behandlet med Δ9-THC (C21H30O2) eller JWH-015. (C23H21NO). Derudover forbedrede THC og JWH-015 autofagi [katabolisk mekanisme der involverer celle-nedbrydning af unødvendige eller dysfunktionelle cellulære komponenter gennem handlinger af lysosomer] og apoptose [programmeret celledød] i disse tumorer - Anti-tumoral virkning af cannabinoider på leverkræft: rolle af AMPK-afhængig aktivering af autofagi

 

? triglycerid er en ester afledt fra glycerol (C3H8O3) og tre fedtsyrer

 

 

 

Endocannabinoider regulere energibalancen ved at modulere det hypothalamiske kredsløb som styrer fødeindtagelse og energiforbrug. Dog har akkumuleret overbevisende beviser for, at det endocannabinoide system også er til stede i perifere væv, især i fedtvæv. Fedt-celler producerer (og er mål for) endocannabinoider. Adipogenese, lipogenese og glukose-optagelse stimuleres af endocannabinoider gennem CB (1) receptorer og disse effekter er blokeret af CB (1) receptor-antagonisten rimonabant, hvilket tyder på, at den vægt-sænkende effekt af CB (1) receptor blokade til dels skyldes perifere mekanismer. Denne anmeldelse vil fokusere på rollen af endocannabinoider i fedtvæv-stofskifte, den adipokine produktion og samspillet mellem endocannabinoider og peroxisom-proliferator-aktiveret receptorer under adipogenese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1, side 1 En generel introduktion til cannabis som medicin

Kapitel 2, side 25 : En evaluering af kvaliteten af medicinsk cannabis kvalitet i Holland

Kapitel 3, side 39: Præparativ isolering af cannabinoider fra Cannabis sativa ved centrifugal adskillelses-kromatografi

Kapitel 4, side 53: Kvantitativ analyse af cannabinoider fra Cannabis sativa ved brug af 1H-NMR

Kapitel 5, side 63: Syntese og spektroskopisk karakterisering af cannabinolisk syre (CBNA)

Kapitel 6, side 71: Chromatografisk og spektroskopisk data af cannabinoider fra Cannabis sativa L.

Kapitel 7, side 91: Udvikling og validering af en omvendt fase HPLC metode til bestemmelse af betydningsfulde cannabinoider fra medicinsk grad af Cannabis sativa plantemateriale

Kapitel 8, side 107: Cannabis-te genset: en systematisk evaluering af den cannabinoide sammensætning af cannabis-te

Kapitel 9, side 119: Strukturopklaring af tetrahydrocannabinol-komplekset med tilfældigt methylerede beta-cyclodextrin

Kapitel 10, side 133: Evaluering af en fordampnings-enhed (Volcano®) for pulmonal administration af tetrahydrocannabinol

Side 149: Afsluttende bemærkninger og perspektiver

Side 151: Sammenfatning

Side 165: Referencer

Side 177: Anerkendelser

Side 179: Curriculum vitae

Side 181: Liste over publikationer

 

 

Endocannabinoider er en gruppe af biologisk aktive endogene lipider, der for nylig er dukket op som vigtige mæglere i energibalance-kontrol. De to bedst undersøgte endocannabinoider, anandamide (N-arachidonoylethanolamine, AEA: C22H37 NO2) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4) er de endogene ligandere af de centrale og perifere cannabinoid-receptorer. Endvidere binder AEA til den forbigående receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1), en capsaicin-følsom, ikke-selektiv kationkanal. Syntesen (en fremstilling af en kemisk forbindelse ud fra grundstofferne el. enklere kemiske forbindelser) af disse endocannabinoider katalyseres ved N-acylphosphatidylethanolamine-selektivt phospholipase D (NAPE-PLD) og sn-1-selektive diacylglycerol lipase (DAGL), mens deres nedbrydning opnås ved fedtsyreamid hydrolase (FAAH) og monoglycerid lipase (MGL) hhv

 

Vi undersøgte tilstedeværelsen af et funktionelt endocannabinoid system i human fedtvæv fra syv raske forsøgspersoner. Subkutan abdominal fedtvæv undergik biokemiske og molekylære biologi-analyser, der tager sigte på at afprøve udtryk for dette system og dets funktionelle aktivitet. AEA og 2-AG-niveauer blev detekteret og kvantificeret ved HPLC.

 

Real time PCR analyserede udtryk for det endocannabinoide system og immuno-fluorescens-assays viste fordelingen af dens bestanddele i fedtvæv. Desuden gav den bindende prøve for cannabinoid og vanilloid receptorer og aktivitets-analyse for hver metaboliske enzym af det endocannabinoide system, klare beviser for et fuldt operativt system.

 

De fremlagte data heri viser for første gang, at den menneskelige fedtvæv er i stand til at binde AEA og 2-AG, og at den er udstyret med det biokemiske maskineri til at metabolisere endocannabinoider.

 

* Stofskifte/metabolisme: de kemisk processer i levende organismer hvorved stoffer optages, dannes el. nedbrydes, fx iltoptagelse og omdannelse af næringsstoffer. Dvs. den biokemiske omsætning af kemiske forbindelser i den levende organisme og dens celler.

 

 

I 1986 skrev den Amerikanske Præsident Ronald Reagan historie ved vandladning. Helt sikkert, det er noget hver eneste præsident siden Washington havde gjort, men Reagan var den første til at tisse i en flaske til en narkotika-test.

 

Han gjorde det frivilligt, men et par måneder senere, underskrev Reagan en bekendtgørelse der kræver, at alle føderale agenturer at planlægge urinprøver for ansatte i følsomme stillinger. Det var et vendepunkt i den spæde narkotika-test-industri, nu et multi-milliard dollar kraftcenter, som for nylig overbeviste føderale lovgivere at indsamle urin, ikke er nok; de vil have håret, sved og spyt af føderale arbejdere samt ...

 

 

...John Erlichman advarede engang tv-producenter "ikke at behandle marihuana som de ville med heroin i sine programmer. Det ville forårsage en troværdighedskløft", mens en rapport fra Nixon-sponsorerede Nationale Kommission for Marihuana (sic) og Stofmisbrug erklærede: "Vore unge kan ikke forstå, hvorfor samfundet vælger at kriminalisere en adfærd med så lidt synlig skadelig virkning eller negative sociale konsekvenser". Hvordan omkring National Review, der kommer ud til fordel for marihuana-legalisering? Eller dette argument for legalisering fra fremtidige Drug Czar, Bob DuPont: lovliggørelse af hjemme-dyrkning ville sørge for, at pot rygere "ikke længere ville være i kontakt med forhandlere, der kan tilbyde andre ulovlige emner til salg". Tiderne har helt sikkert ændret sig.

 

Som for gateway-teorien (marihuana fører til hårdere stoffer), kunne jeg godt lide Baum's reaktion på en University of Kentucky undersøgelse der "beviser" marihuana forårsager heroin-brug:

Ligesom andre "gateway drug" teoretikere, kiggede forskerne kun i én retning, og spørger heroinmisbrugere og kokain-brugere, om de først brugte marihuana og en forudsigelig konstatering af, at en stor del havde. De spurgte ikke, om hvorvidt misbrugerne først havde brugt alkohol, tobak eller koffein - alle, som også kan beskrives, under undersøgelsens metode, som "gateway". Vigtigere var det, at forskerne undlod at spore hos cannabis-rygere, hvor mange var kandidat til hårdere stoffer. Når spørgsmålet stilles på den måde, er andelen i enkelte cifre ...

 

I denne henseende, er Røg og Spejle voldsom effektiv. Den har beføjelse til at vække os fra følelsen af, at intet kan gøres til den følelse, at der skal gøres noget for at stoppe krigen mod narkotika. Det er sådan et apati, trods alt, der er i sidste ende er langt mere skadeligt for et frugtbart liv end de fleste af stofferne derude.

- September 24, 1997 af Erik Lundegaard

 

Universitet Institut for Farmakologi, Oxford, UK - (bearbejdet med yderligere information)

 

Urin-metabolitter [mellemprodukter og produkter af stofskiftet] af cannabidiol (CBD: C21H30O2), en ikke-psykoaktiv cannabinoid af potentiel terapeutisk interesse, blev udvundet fra hund, rotte og human urin, koncentreret ved kromatografi på Sephadex LH-20 og undersøgt ved gaschromatografi-massespektrometri som:

 

  1. trimethylsilyl (TMS):

en funktionel gruppe karakteriseret ved kemisk stabilitet og en stor molekylær volumen, hvilket gør det nyttigt i en række anvendelser; Forbindelser med trimethylsilyl-grupper findes normalt ikke i naturen.

  1. [2H9] TMS,
  2. methyl ester-TMS:

estere er afledt fra en uorganisk syre eller organisk syre, hvor mindst en OH (hydroxyl) er erstattet med en -O-alkyl (alkoxy) gruppe. Almindeligvis er estere afledt fra carboxylsyrer og alkohol. Estere omfatter mest de naturligt forekommende fedtstoffer og olier, som er fedtsyre-estere udledt af glycerol (C3H8O3).

 

[Glycerol er et forstadie til syntese (fremstilling) af triglycerider (fedtsyre; hvor THC/CBD, er en sjælden langkædet og umættet) og fosfolipider (vigtig komponent i alle cellemembraner, da de kan danne lipiddobbeltlag) i leveren og fedtvæv. Når kroppen bruger lagret fedt som energikilde, frigives glycerol og fedtsyrer til blodbanen].

  1. og methyloxim-TMS derivater:

til behandling af Parkinsons og Alzheimers sygdom; og aktivering af Muskarin acetylcholinreceptor M5, hvor stimulering af denne receptor er kendt for effektivt at

 

  • reducere cykliske AMP-niveauer [deregulering af cAMP veje og en afvigende aktivering af cAMP-kontrollerede gener er knyttet til væksten i nogle kræftformer; og når cAMP stimulerer HCN, åbnes kanalerne og lukker deved hjerne-celle-kommunikation og interferere dermed med funktionen af den præfrontale cortex/ADHD og kognitive mangler i aldersbetingede sygdomme]

 

 

Opsplitning/fragmentation af metabolitterne under elektronbeskydning gav strukturelt informative fragment-ioner; computer-genererede enkelte-ion-plots af disse diagnostiske ioner blev brugt i udstrakt grad til at støtte metabolit-identifikation.

 

Over halvtreds metabolitter blev identificeret med betydelig arts-variation. CBD blev udskilt i betydelig koncentration i human urin, både i fri form og som dets glucuronid, et glycosid dvs. et molekyle, hvor en sukker er bundet til en anden funktionel gruppe via en glycosidbinding [og derved en meget højere vand-opløselighed end det oprindelige stof, som til sidst udskilles af nyrerne].

 

I hunden var usædvanlige glucosid-konjugater/enheder af tre metabolitter (4"- og 5"-hydroxy- og 6-oxo-CBD), ikke udskilt i ukonjugeret tilstand, fundet som de betydligste metabolitter på tidlige tidspunkter efter lægemiddel/stof-administration.

 

* oxo-, et præfiks i det formelle IUPAC-nomenklatur for den funktionelle gruppe '=O' (et erstatnings ilt-atom O er forbundet til et andet atom med en dobbeltbinding)

 

Andre metabolitter i alle tre arter var hovedsagelig syrer. Side-kæde hydroxylerede derivater/afledninger af CBD-7-syre var særligt udbredte i human urin, men i meget mindre grad i hunden. I sidstnævnte arter var de betydligste oxiderede metabolitter produkter af beta/β-oxidation [dvs. nedbrydnings-produkter af fedtsyrer gennem trinvis fraspaltning af acetyl coenzym A (acetyl-CoA)] med yderligere hydroxylering ved C-6. [Δ9-tetra-hydroxy-cannabinol (THC)]

 

* CooH: Bemærk, at de andre cannabinoider går igennem den samme aftale og bliver disponibel til at aktivere receptor-systemer. Efter receptor-aktivering, begynder leveren at forarbejde cannabinoid-metabolitter fra kroppen. Under denne aktivitet bliver jeg koblet til THC igen (Δ9-tetra-hydroxy-cannabinol) for ... oh, vi vil sige distribution.

 

Hydroxyleret: Fedtsyrer med hydroxyl-grupper på deres hydrofobe (vandskyende) haler er sjældne i naturen. Hydroxylgrupper giver disse olier unikke polære egenskaber, der gør dem nyttige i en lang række applikationer, herunder kosmetik, lægemidler og fødevarer.

 

En beslægtet, men udefineret vej resulterede i tab af tre carbon-atomer fra sidekæden af CBD i mennesket med fremstilling af 2"-hydroxy-tris,nor-CBD-7-syre. * Metabolisme af epoxid-diol vejen, resulteret i dihydro-diol dannelse fra delta-8 dobbeltbinding, gav metabolitter hos både hund og human urin.

 

* Nogle af dihydrodiol-metabolitterne kan stadig bevare tilstrækkelig lipofil (fedt-elskende) karakter til igen at tjene som substrater for mikrosomale oxygenaser. [dvs. være et fuktionelt stof/substrat, som ved enzymatisk handling, oxideres ved at få tilført oxygen fra molekylært oxygen O2 (som i luft) til det]. - Toksikologiske betydning af dihydrodiol metabolitter. - J Toxicol Clin Toxicol. 1982 Aug;

 

Epoxid-hydrolaser (EH), er allestedsværende og udtrykkes i alle levende organismer, og i næsten alle organer og væv. De er hovedsageligt opdelt i mikrosomale (cytobeskyttende epoxider) og opløselig EH og katalyserer hydratiseringen af epoxider, treleddede cykliske ethere, til deres korresponderende dihydrodioler. Grundet den høje kemiske reaktivitet af miljøfremmede epoxider, betragtes mikrosomale EH som et beskyttende enzym mod mutagene og kræftfremkaldende initiation. Desuagtet, fungere flere endogent producerede epoxider af fedtsyrer som vigtige regulatoriske mediatorer. [se eks. Vernolsyre: C18H32O3 en organisk forbindelse og en fedtsyre. Denne enkeltumættet langkædede carboxylsyre indeholder et epoxid. Dette er nøglekomponent i Vernonia olie, som er produceret i overflod af slægterne Vernonia og Euphorbia og er (også) et potentielt nyttigt biofeedstock].

 

Faktisk er dæmpning af mikrosomal EH, som opnås ved hjælp af kemiske inhibitorer eller preexists grundet særlige genetiske polymorfier, knyttet til en forværring af giftighed af miljøfremmede stoffer, samt risikoen for kræft og inflammatoriske sygdomme, mens opløselig EH hæmning er fremkommet som et lovende indgreb mod flere sygdomme, vigtigst er kardiovaskulære, lunge og stofskiftesygdomme. - Rolle af epoxidhydrolaser i sundhed og sygdom - Arch Toxicol. 2014 Sep 24.

 

→? Epoxidhydrolase (også kendt som epoxid hydratase) fungerer i afgiftning under metabolisme. Det konverterer epoxider til trans-dihydrodioler, som kan konjugeres og udskilles fra kroppen. Epoxider resultere/opstår fra nedbrydning af aromatiske forbindelser.

 

Mangel på dette enzym (Epoxid-hydrolase) hos patienter som modtager (syntetisk fremstillet) aromatisk-typet anti-epileptiske lægemidler, såsom phenytoin [C15H12N2O2 - (ATC kode N03AB02; solgt mængde i Danmark 2008-13, dvs. 100 mg. i pakning med 100 stk., er på ialt 337.900 dagsdoser a 100 mg phenytoin) er på WHOs liste over essentielle lægemidler, dvs vigtigste medicin som er nødvendig i et grundlæggende sundhedssystem], er rapporteret at føre til DRESS syndrom, dvs. et syndrom, forårsaget af udsættelse for visse lægemidler, der kan forårsage en udslæt, feber, betændelse af indre organer, lymfadenopati, og karakteristiske hæmatologiske abnormiteter såsom eosinofili, thrombocytopeni og atypisk lymfocytose. Syndromet bærer på en dødelighed på 10%. Behandlingen består i at stoppe de givene medicin og yde understøttende behandling... (Epilepsi og cannabinoider)

 

Det blev konkluderet, at CBD kunne anvendes som en sonde/dybtgående undersøgelse af mekanismen med flere typer af biotransformation; især relateret til carboxylsyre stofskifte, idet disse typer mellemprodukter, som ikke normalt ses med endogene forbindelser, blev udskilt i betydelig koncentration.

 

 

 

 

Stabiliteterne af delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) og to af dets metabolitter, 11-hydroxy-delta 9-tetrahydrocannabinol (HO-THC) og 11-nor-9-carboxy-delta 9-tetrahydrocannabinol (COOH-THC), blev bestemt i blod og plasma opbevaret ved -10°C, 4°C og stuetemperatur.

 

Hver af cannabinoiderne blev tilsat til frisk-udtaget blod og plasma for at give koncentrationer på 20 ng/mL. To-mL portioner blev opbevaret i silaniserede rør og cannabinoid-koncentrationer blev kontrolleret ved gaskromatografi/massespektrometri over en 6 måneders periode. Ingen signifikante ændringer blev observeret i koncentrationerne af cannabinoiderne i den første måned af opbevaring.

 

Dog var koncentrationerne af THC og HO-THC blod opbevaret ved stuetemperatur imidlertid signifikant reduceret ved 2 måneder. Ingen statistisk signifikante ændringer blev konstateret i cannabinoid koncentrationer i plasma eller blod opbevaret ved 4 grader eller -10 grader C i op til 4 måneder. Efter 6 måneder ved stuetemperatur, var blodkoncentrationer af THC og HO-THC faldet med henholdsvis 90 og 44%, henholdsvis, mens koncentrationen af COOH-THC var ikke signifikant forskellig fra kontrollen.

 

Muligheden for tab af cannabinoider fra blodet på grund af absorptionen til de grå propper anvendt i Venoject rør blev også undersøgt. Over en 24-timers periode, blev der ikke påvist nogen signifikante forskelle i nogen af cannabinoid koncentrationerne uanset stikprøvestørrelse (1,3 eller 8 mL), forskelle i temperatur (-10 grader C, 4 grader C, eller stuetemperatur), eller grad af kontakt med rørets propper.

 

 

Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

PS: Den væsentligste af disse fedtsyrer er linol-syre (LA - C18H32O2), fordi kroppen bruger det som en base til at lave de andre.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

Docosahexaensyre; DHA: C22H32O2; 22:6, n-3 (omdannelse til N-acyl-ethanol-aminer (NAEer), som vides at have anti-inflammatoriske egenskaber) docosahexaenoyl ethanolamin; DHEA; anandamid (22:6, n-3): C24H37 NO2 og icosapentaensyre; EPA: C22H30O2; 20:5, n-3) → eicosapentaenoyl ethanolamid; EPEA; anandamid (20:5, n-3): C22H35 NO2, henholdsvis. Forskellige mål, herunder det endocannabinoide system, kan være involveret i immun-modulerende aktivitet af disse "fisk-olie-afledte NAE'er." - Docosahexaensyre og eicosapentaensyre omdannes af 3T3-L1 adipocytter til N-acyl-ethanolamin med anti-inflammatoriske egenskaber., Biochim Biophys Acta. 2010 Oct;1801(10):1107-14.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved