Dystoni

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

samt forståelse af emnet

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

 

 

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Dystoni

 

 

 

Hvad er dystoni Wikipedia?

 

Dystoni er en neurologisk sygdomstilstand, hvor patienten får vedvarende ufrivillige muskelsammentrækninger eller unormal kropsholdning. Bevægelserne kan ligne en rysten. Dystoni er ofte indledt eller forværret af frivillige bevægelser, og symptomerne kan "overløbe" ind i tilstødende muskler. Ofte er det ganske smerteligt.

 

Lidelsen kan være arvelig eller forårsaget af andre faktorer, såsom fødsel-relateret eller andet fysisk traume, infektion, forgiftning (fx blyforgiftning), eller reaktion på lægemidler, især neuroleptika (antipsykotika).

 

Årsager

Primær dystoni er mistænkt når dystoni er det eneste tegn, og der ikke er nogen påviselig årsag eller strukturel abnormitet i det centrale nervesystem (CNS). Det formodes at være forårsaget af en patologi af centralnervesystemet, sandsynligvis med oprindelse i de dele af hjernen pågældende med motorisk funktion, såsom basalganglierne og GABA (gamma-aminosmørsyre: C4H9NO2), der producerer Purkinje neuroner. Den præcise årsag til primær dystoni er ukendt. I mange tilfælde kan det indebære en vis genetisk disposition mod lidelsen kombineret med miljøforhold.

 

Meningitis og hjernebetændelse forårsaget af virale, bakterielle og fungale infektioner i hjernen er blevet forbundet med dystoni. Den vigtigste mekanisme er betændelse i blodkarrene, der forårsager begrænsning af blodtilførslen til basalganglierne. Andre mekanismer omfatter direkte nerveskade af organismen eller et toksin, eller autoimmune mekanismer, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler.

 

Sygdommen debuterer sædvanligvis i 50-årsalderen, og rammer oftest kvinder.

 

 

Susanne fra Slagelse lever, til dagligt, med så store smerter at hun allerhelst vil dø, men det må hun ikke, for aktiv dødshjælp er ikke lovligt i Danmark. Hør "Susanne" fortælle til Radio24syv hvordan denne neurologiske sygdom er at have tæt inde på livet for patient og de nærmest pårørende (uden cannabinoider til hjælp og lindring).

 

 

Forskning og udvalgte behandlinger

 

 

 

 

2011 - Medicinsk cannabis: mulighed versus fristelsen - Harefuah. 2011 Dec;150(12):911-2, 935.

 

Naftali T - Institute of Gastroenterology and Hepatology, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

 

Cannabis-planten har været kendt for menneskeheden i århundreder som et middel mod smerte, diarré og betændelse. Aktuel forskning har vist cannabis for at være et nyttigt middel mod mange sygdomme, herunder multipel sclerose, dystoni, og kroniske smerter. Cannabinoider bruges til at forbedre fødeindtagelsen i anoreksi af AIDS-patienter og for at forhindre opkastning på grund af kræft kemoterapi.

 

I betændelsestilstande hjælper cannabinoider mod smerter i leddegigt og smerter og diarré i Crohns sygdom. Cannabinoider reducere størrelsen af ​​hjerneinfarkt og kardial reperfusionsbeskadigelse [genoprette blodstrømmen]. Men den cannabinoide behandling er ikke fri for bivirkninger, herunder eufori [en stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed], psykose [genetisk disponibel; højt THC kontra lavt CBD], angst og paranoia [højt THC kontra lavt CBD], afhængighed og misbrug.

 

Men idet at cannabinoid-systemet er involveret i mange fysiologiske og patologiske processer, er det terapeutiske potentiale stor. Vi må ikke være blinde for den mulighed som medicinsk cannabis tilbyder os, bare fordi det er et ulovligt stof, ejheller bør vi ikke forbigå den hurtige respons for patienter til den centrale virkning af cannabis. Mere forskning er påkrævet for at undersøge det fulde potentiale af cannabis som medicin.

 

 

 

Israel har verdens største medicinske marihuana-program

 

2014/07/04 - Tusinder i Israel bruger nu cannabis til at behandle lidelser lige fra Tourettes syndrom til pædiatriske kræft, og forskningen fortsætter på planten, som mange anser for at være en "gave fra Gud".

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Pathology, Microbiology and Immunology, University of South Carolina, School of Medicine, Columbia, SC 29208, USA,

 

Cannabinoider er en gruppe af forbindelser, der medierer deres virkninger via cannabinoid-receptorer. Opdagelsen af Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) som den betydeligste psykoaktive bestanddel i marihuana, samt identifikation af cannabinoid receptorer og deres endogene ligander, har ført til en betydelig vækst i forskning med henblik på at forstå de fysiologiske funktioner af cannabinoider.

 

Cannabinoidreceptorer omfatter CB1, som overvejende er udtrykt i hjernen, og CB2, som primært findes på cellerne i immunsystemet. Det faktum, at både CB1 og CB2-receptorer er blevet fundet på immunceller tyder på, at cannabinoider spiller en vigtig rolle i reguleringen af immunforsvaret.

 

Nylige undersøgelser viste, at administration af THC i mus udløste markant apoptose i T-celler og dendritiske celler, hvilket resulterer i immunsuppression.

 

  • I almindelighed udføres bevidst fremkaldt immunsuppression for at forhindre kroppen i at afvise en organtransplantation, behandling af transplantat-versus-vært sygdom efter knoglemarvstransplantation, eller til behandling af autoimmune sygdomme, såsom rheumatoid arthritis eller Crohns sygdom

 

Desuden viste flere studier, at cannabinoider nedregulere cytokin og kemokin-produktion og i nogle modeller, opregulere T-regulerende celler (tregs) som en mekanisme til at undertrykke inflammatoriske reaktioner.

 

  • De regulatoriske T-celler (tregs), tidligere kendt som suppressor T-celler, er en subpopulation af T-celler, som modulerer immunsystemet, fastholder tolerance over for selv-antigener (immuntolerance), og ophæver autoimmun sygdom. Disse celler undertrykke eller nedregulere generelt induktion og proliferation af effektor T-celler. Yderligere regulatoriske T-celler kendt som Treg17 celler er for nylig blevet identificeret. Musemodeller har foreslået, at modulering af tregs kan behandle autoimmune sygdomme og cancer og lette organtransplantation.

 

Det endocannabinoide system er også involveret i immunoregulering. For eksempel har administration af endocannabinoider eller brug af inhibitorer (hæmmere) af enzymer, der nedbryder endocannabinoiderne ført til immunosuppression og nyttiggørelse fra immun-medieret skade på organer, såsom leveren.

 

Manipulation af endocannabinoider og/eller brug af udefra kommende cannabinoider in vivo (fra marihuana/hash) kan udgøre en potent behandlingsmetode mod inflammatoriske lidelser.

 

Denne anmeldelse vil fokusere på den potentielle anvendelse af cannabinoider som en ny klasse af anti-inflammatoriske midler mod en række inflammatoriske og autoimmune sygdomme, der primært er udløst af aktiverede T-celler eller andre cellulære immun-komponenter.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

 

 

Walton Center for Neurologi og Neurokirurgi, Liverpool, Storbritannien.

 

Cannabis kan have medicinske anvendelser i en række forskellige sygdomme. De neurale mekanismer bag dystoni involverer abnormiteter inden i basalganglierne-især overaktivitet af den laterale globus pallidus (GPI). Cannabinoid-receptorer er placeret præsynaptisk [øverst] på GABA terminaler inden i GPI, hvor deres aktivering reducerer GABA-genoptag. Cannabinoid receptor stimulation kan således reducere overaktivitet i GPI og dermed reducere dystoni.

 

Et dobbelt-blindt, randomiseret, placebo-kontrolleret, crossover studie ved hjælp af den syntetiske cannabinoid receptor-agonist nabilon (C24H36O3) hos patienter med generaliseret og segmentær primær dystoni, viste ingen signifikant reduktion i dystoni efter behandling med nabilon.

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

 

 

Større resultat (er): Cannabidiol (CBD: (C21H30O2) reducerede dystoniske bevægelser

 

 

Brev til redaktionen:

Beviser er for nylig akkumuleret til at antyde, at cannabidiol (CBD), en ikke-psykisk-aktiverende cannabinoide af marihuana, kan være nyttig i forvaltningen af ​​hyperkinetiske bevægelsesforstyrrelser (Snider og Consroe, 1984, 1985). Vi har derfor testet effekten af ​​CBD i to patienter med dystoniske bevægelsesforstyrrelser.

 

En 65-årig kvinde havde idiopatisk krampagtig torticollis [en meget smertefuld kronisk neurologisk bevægelses-lidelse forårsager halsen til ufrivilligt at dreje til venstre, højre, opad og/eller nedad] af 2 års varighed. Hendes tilstand var præget af en lateral træk af hendes hals til højre, som forekom med en frekvens på 8-12/minut. Derudover havde hun en essentiel-typet rysten der påvirker begge hænder, som kun delvis blev lettet med atenolol [C14H22N2O3 (50 mg/dag). CBD (200 mg oralt)] frembragte en forbedring af de dystoniske bevægelser inden for 3 timer af de laterale hals-bevægelser til 2-4/minut. Patientens forbedring blev bekræftet ved en evaluering af to uafhængige neurologer.

 

En 31-årig mand havde generaliseret torsion dystoni (dystoni musculorum deformans) af 20 års varighed. Han havde fået mild gavn af høje doser (25-45 mg/dagligt) af trihexyphenidyl (C20H31NO), men blev inkarneret til en kørestol. CBD (200 mg oralt) frembragte en forbedring af hans symptomer (især af hans mere alvorligt ramte højre ben) inden for to timer efter administration. Efter CBD administration var han i stand til at gå uden støtte, en effekt der varede omkring 24 timer. I begge tilfælde producerede CBD ikke nogen bivirkninger.

 

* torsion dystoni: en sygdom karakteriseret ved smertefulde muskelkontraktioner der resulterer i ukontrollable forvridninger. Denne særlige type af dystoni er fundet i børn med symptomer, der starter i alderen omkring 11 eller 12.

 

Cannabidiol (CBD) er blevet påvist at have væsentlig muskelafslappende virkninger og for at mindske muskelkramper i mennesker (Petro, 1980). Hos gnavere er CBD blevet rapporteret at reducere den cholinerge transmission (Revuelta et al., 1978) og at øge omsætningen af ​​gamma-aminosmørsyre (GABA: C4H9NO2) (Revuelta et al., 1979). Akut indgivelse af delta-tetradydrocannabinol (THC: C21H30O2) til rotter forstærkede i høj grad den hypokinetiske (muskelafslappende) virkning af reserpin ( C21H40N2O9 ) (Moss et al., 1984), hvilket antyder, at denne forbindelse kan have anti-dyskinetiske egenskaber i mennesker, og at yderligere undersøgelser af CBD i andre hyperkinetisk bevægelsesforstyrrelser hos mennesker er berettiget.

 

* Reserpin (Lannett's Serpalan) er en indol alkaloid og et antipsykotisk og antihypertensiv lægemiddel, der har været anvendt til bekæmpelse af forhøjet blodtryk og til lindring af psykotiske symptomer, men på grund af udviklingen af bedre lægemidler til disse formål, og på grund af sine mange bivirkninger, bruges det sjældent i dag

 

 

Sådan kan Ensohara cannabidiol CBD hjælpe patienter der lider af dystoni

 

Dr. J bruger her Ensohara CBD til at hjælpe en patient der lider af Dystoni

 

Offentliggjort den 17. sep. 2016

 

 

 

Mental Health Service Line, Institut for Veterans Affairs Medical Center, Washington, DC, USA

 

 

Smerte, spasticitet, tremor, kramper, dårlig søvnkvalitet, og blære og tarm-dysfunktion, blandt andre symptomer, bidrager væsentligt til invaliditet og forringet livskvalitet for mange patienter med multipel sklerose (MS). Motoriske symptomer henførbare til basalganglier, specielt paroxysmal dystoni, forekommer sjældent og bidrager til oplevelsen af ​​fortvivlelse og angst.

 

En betydelig procentdel af patienter med MS rapporterer om subjektiv gavn af, hvad der ofte er ulovlig (mis)brug af uddrag af Cannabis sativa planten; de betydningsfulde cannabinoider omfatter delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2). Kliniske forsøg med cannabis planteekstrakter og syntetisk Delta9-THC yder støtte til terapeutisk fordel på i det mindste nogle af patientens selv-rapporterings-foranstaltninger.

 

Et illustrativt tilfælde præsenteres af en 52-årig kvinde med MS, paroxysmal dystoni, komplekse vokale tics, og marihuana afhængighed. Patienten blev startet på en empirisk (erfaringsmæssig) prøve af dronabinol (C21H30O2), en indkapslet form for syntetisk Delta9-THC, der sædvanligvis ordineres som en supplerende medicin til patienter, der gennemgår kemoterapi mod kræft. Patienten rapporterede en dramatisk reduktion af begær og ulovlig brug; hun oplevede ikke den "høje" på den ordinerede medicin. Hun rapporterede også en forbedring i kvaliteten af ​​hendes søvn med mindskede opvågninger i løbet af natten, nedsat vocalization og spænding forbundet med deres udledning, nedsat angst og en nedsat hyppighed af paroxysmal dystoni.

 

 

* PubMed: Cannabinoider og dystoni

 

 

Forberedelse af en hydreret-cannabis-dosis for en dystoni-patient

Jeg laver dette præparat hver aften for min dystoni-patient. Hun lever anfaldsfri i flere måneder ad gangen ved simpelt at tage dette dagligt. Dvs. klipper en lille del, som svarer til neglen af en tommelfinger, af modnet topskud og kommer det ned i et lille glas, hvori deri tilføres lidt olivenolie. Blandingen omrøres og plantematerialet knuses samtidig med hovedet af et stort søm. Derefter tilføjes yderligere olivenolie, som derefter serveres for dystoni-patienten. Det kan herfra cannabinoide-information.dk opfordres til/anbefales at udskifte olivenolien med hampefrø-olie, som iblandes koldt og direkte fra køleskabet, hvorved patienten samtidig indtager de essentiele fedtsyre, alfa-linolensyre (ALA: C18H30O2), en flerumættet omega-3 fedtsyre, og linolsyre (LA: C18H32O2), en flerumættet omega-6 fedtsyre, samt desuden gamma-linolensyre (GLA: C18H30O2), en omega-6 fedtsyre, - og helst ialt 15 ml dagligt. Et rigtigt stjerneskud.

 

Du kan se en film med patienten Kim inden hun startede kuren, men det er stærke scener, så hvis man har svært ved at se en person i stærk smerte, bør linket ikke følges, og en film hvor Kim indtager et glas omrøret topskud i olivenolie med et grin og lidt om planterne bag.

 

Udgivet den 4. Juli, 2013

 

 

 

 

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

Medicinsk cannabis for Dystoni-muskelspasmer og kramper

 

Offentliggjort den 4. jun. 2017

 

 

 

 

 

Hans-Christian Jabusch, MD - Institute of Music Physiology and Musicians’s Medicine, University of Music and Drama, Hannover, Germany - m.fl.

 

Fokal dystoni hos musikere er en opgave-specifik bevægelses-lidelse, der udstrakt forårsager tab af motoriske kontrol af øvede bevægelser, mens en musiker spiller på instrumentet. Musiker-dystoni er stærkt invaliderende og i mange tilfælde ophører den musikalske karriere med lidelsen...

 

Resultaterne dokumenterer, at efter THC (C21H30O2) indtagelse, var motor-kontrol over den berørte hånd signifikant forbedret i en pianist der lider af fokal dystoni. Denne forbedring var usandsynligt at skyldes en øvelses/trænings effekt, fordi ingen ændring af dystoniske symptomer blev set efter klaverspil efter indtagelse af placebo.

 

Den observerede positive indvirkning på motorstyringen i dystonisk pianist er i overensstemmelse med de fysiologiske fund af cannabinoid receptorer er bindende i globus pallidus, og forslaget om, at cannabinoid receptor-stimulation kan øge GABA transmission og reducere overaktivitet af den laterale globus pallidus med konsekvens af reducerede dystoniske symptomer.

 

 

  • Dr. Allan Frankel beretter om hvordan to dystoni-patienter med alvorlige myofascielle kramper var i stand til at vende tilbage til et normalt liv efter at have taget to milligram af hel-plante CBD tre gange om dagen i lidt mere end en uge. Det er ganske forbløffende, i betragtning af, hver af dem havde brugt mere end et årti undergået neuro-kirurgi og indtaget mangfoldig medicin.

 

 

 

I relation

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved