ALS

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please.

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Amyotrofisk lateral sklerose ALS

 

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

 

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjælden motorisk nerve-celle-sygdom. Symptomerne kan være kraftnedsættelse i arme eller ben, samt hyperaktive reflekser (amyotrofi) i fingre, arme og ben. Der kan dog også være andre symptomer, hvorfor den endelige ALS-diagnose er svær at fastsætte. Nogle patienter oplever f.eks. ingen ufrivillige sammentrækninger og spasticitet i arme/ben, men får den bulbære form, der viser sig ved synkebesvær, med mulighed for at drukne i eget spyt, samt besvær med at tale og tygge. Herefter udvikler sygdommen sig igen i en mere "klassisk" retning. Amyotrofisk lateral sklerose rammer ca. 3 ud af 100.000 mennesker ifølge de seneste opgørelser; dette tal er efter sigende svagt stigende.

 

ALS viser sig forskelligt fra patient til patient, ligesom forløbet og overlevelsesraten er forskellig. Den gennemsnitlige overlevelse er 2 – 4 år fra man har fået sygdommen. Denne overlevelsestid kan dog for nogen forlænges ved brug af respirator. Der synes at være en større grad af mænd end kvinder, der får sygdommen (1,5:1). Sygdommen er ikke arvelig, dog er der flere kendte tilfælde hvor ALS har ramt indenfor samme slægt, men dette menes at være et tilfælde. ALS rammer typisk personer i alderen 50 og derover, med en større grad af patienter i alderen 60-70. I dag ses også ALS-patienter helt ned i 30-års alderen.

 

Den kendte baseballspiller Lou Gehrig har i USA lagt navn til sygdommen som den første kendte med diagnosen. I USA er ALS også kendt som Lou Gehrig's Disease. En anden kendt med ALS – som ovenikøbet har levet med den i mange år – er professor Stephen Hawking, og i Danmark er blandt andre tidligere førstedame Ingrid Jørgensen død af sygdommen.

 

Hvad ALS skyldes, er der ingen forklaring på. Ingen har endnu påvist om årsagen er miljø, en virus eller noget helt tredje. Flere videnskabelige undersøgelser har fundet statistiske sammenhænge mellem ALS og nogle landbrugspesticider; findes på PubMed fra National Institutes of Health søger "pesticide" og "amyotrophic".

 

Forskere ved Northwestern's Feinberg School i Chicago offentliggjorde i august 2011 et afgørende gennembrud i behandlingen af ALS. Det skete ved påvisningen af, at alle ALS patienter lider af et nedbrudt system til genbrug af proteiner. Systemet sidder i neuronerne i hjernen og rygraden.

 

"Der er en nu en række dyreforsøg der tyder på, at det endocannabinoide system er impliceret i patofysiologien af ALS. Det kan være via en direkte handling eller sygdoms-mekanisme. Omvendt kan det være som en del af et svigt af homøostatiske funktion af det neuro-muskulære system, der kan være styret af dette system."

 

  • Det endocannabinoid system i amyotrofisk lateral sklerose.

Bilsland LG, et al, Curr Pharm Des. 2008;14(23):2306-16.

 

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en dødelig neuro-degenerativ tilstand karakteriseret ved selektivt tab af motoriske neuroner fra rygmarv, hjernestamme og motoriske hjernebark (motor cortex). Selvom de patogene mekanismer, der ligger til grund for ALS endnu ikke er fuldt forstået, er der betydelig dokumentation for, at flere neurotoksiske mekanismer, herunder excitotoksicitet, inflammation og oxidativt stress, alle bidrager til sygdoms-patogenese.

 

Endvidere har nylige resultater fastslået, at selv som primært en motor neuron specifik lidelse, er ALS ikke celle-selvstændig og ikke-neuronale celler, herunder astroglia og mikroglia spiller en kritisk rolle i mekanismen for sygdom.

 

Nuværende er den eneste godkendte terapi til rådighed til behandling af ALS er det anti-glutamaterge middel Riluzol [ATC kode: N07XX02; Anvendes for at forlænge livet eller tiden, indtil der kommer alvorlige respirationsproblemer hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)], som har begrænset terapeutiske virkninger. Men der er stigende tegn på, at cannabinoider og manipulation af det endocannabinoide system, kan have terapeutisk værdi i ALS, foruden andre neurodegenerative sygdomme.

 

Cannabinoider udøver anti-glutamaterge og antiinflammatoriske virkninger gennem aktivering af CB1 og CB2-receptorer, henholdsvis. Aktivering af CB1-receptorer kan derfor hæmme glutamat-frigivelse fra præ-synaptiske nerve-terminaler og reducere den postsynaptiske calcium-indstrømning i/som reaktion på glutamat-receptor-stimulering.

 

I mellemtiden kan CB2-receptorer påvirke inflammation, hvorved receptor-aktivering reducerer mikroglial aktivering, hvilket resulterer i et fald i mikroglial sekretion/udskillelse af neurotoksiske mediatorer.

Endelig kan cannabinoide midler også udøve antioxidant handlinger ved en receptor-uafhængig mekanisme.

 

Derfor kan evnen af cannabinoider mod flere neurotoksiske veje i forskellige cellepopulationer øge deres terapeutiske potentiale til behandling af ALS.

 

Nylige undersøgelser der undersøger dette potentiale i modeller af ALS, især dem, der fokuserer på strategier, der aktiverer CB2-receptorer, diskuteres i denne anmeldelse.

 

- Molecular NeuroPathobiology, Cancer Research UK, 44 Lincoln's Inn Fields, London, UK.

 

* Riluzol [ATC kode: N07XX02; solgt og forbrugt i Danmark fra 1999 - 2015 (17 år)] med begrænset terapeutiske virkninger

 

N07XX02'er forbrugt i Danmark fra 1999 - 2015 -- Pr år ------ 2015

Antal personer 15 → 80+ ------------ 4.782 ---------------- 281 ---------- 348

Solgt mængde DDD -------------- 1.101.000 ------------ 64.765 ------ 81.000

Omsætning kr. ----------------- 105.832.000 --------- 6.225.412 -- 2.414.000 (patentudløb-parallel-import)

Udbetalt regionalt tilskud kr. - 95.711.000 --------- 5.630.059 -- 1.943.000

 

Sativex (ATC kode: N02BG10 (Cannabinoider), mundhulespray, indeholder et 1:1 forhold af THC til CBD, samlet salg og forbrug i Danmark fra 2011 - 2015, hvor cannabinoider og manipulation af det endocannabinoide system, kan have terapeutisk værdi i ALS, foruden andre neurodegenerative sygdomme.

 

Sativex - Personhenførbar forbrug i Danmark 2011-2015 -- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------- 296 -------------------- 59

Solgt mængde DDD --------------- 46.000 ---------------- 9.200

Omsætning kr. ------------------ 7.210.000 ---------- 1.442.000

Udbetalt regionalt tilskud kr. - 6.336.000 ---------- 1.267.200

 

Behandling med henblik på symptomforbedring hos patienter med moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS), som ikke har responderet tilstrækkeligt på anden antispastisk medicin, og som viser klinisk signifikant forbedring i spasticitetsrelaterede symptomer under en initial afprøvning af behandlingen.

Sativex er (derefter) til anvendelse som tillægsbehandling til patientens eksisterende antispastiske medicin.

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → udøver anti-glutamaterge og antiinflammatoriske virkninger gennem aktivering af CB1 og CB2-receptorer, henholdsvis. Aktivering af CB1-receptorer kan derfor hæmme glutamat-frigivelse fra præsynaptiske nerve-terminaler og reducere den postsynaptiske calcium-indstrømning i/som reaktion på glutamat-receptor-stimulering. I mellemtiden kan CB2-receptorer påvirke inflammation, hvorved receptor-aktivering reducerer mikroglial aktivering, hvilket resulterer i et fald i mikroglial sekretion/udskillelse af neurotoksiske mediatorer.

Endelig kan cannabinoide midler også udøve anti-oxidant handlinger ved en receptor-uafhængig mekanisme.

 

* Potentiale i modeller af ALS, især dem, der fokuserer på strategier, der aktiverer CB2-receptorer kan findes under Pakistan

 

  • AM1241, en cannabinoid CB2-receptor selektiv forbindelse, forsinker sygdomsprogression i en musemodel af amyotrofisk lateral sklerose

Effektiv behandling for amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er fortsat undvigende. Motor neuron degeneration/nedbrydning er den primære patologi i ALS; dog bidrager ikke-neuronale celler til sygdomsprocessen. Især har inflammatoriske processer vist sig at spille en vigtig rolle. AM1241 er en cannabinoid CB2-receptor agonist, som har vist sig at være effektiv i modeller for inflammation og hyperalgesi.

 

Her rapporterer vi, at behandling med AM1241 var effektivt til at forsinke tegn på sygdomsprogression når det administreres efter indtræden af ​​tegn i en ALS musemodel (hSOD1 (G93A) transgene mus). ... Idet AM1241 blev godt tolereret af dyrene, kan cannabinoid CB2-receptor-selektive forbindelser danne grundlag for udvikling af nye lægemidler til behandling af ALS og andre kroniske neurodegenerative sygdomme.

 

- Forbes Norris MDA/ALS Research Center, California Pacific Medical Center Research Institute, 475 Brannan St Suite 220, San Francisco, CA 94107, USA.

 

Cathy Jordan, Cannabis og ALS

Introduktion til sygdommen og Cathy Jordan fra Florida, USA, som har overlevet Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i over 22 år ved brug af cannabis (marihuana) som medicin, forklarer her, hvordan det virker med at holde hende i live med høj livskvalitet.

 

Offentliggjort den 6. nov. 2014

 

 

 

Henvisninger

 

En primær bekymring FRA ASPARTAM (E-number 961)-baserede PRODUKTER OG KUNSTIGE sødemidler

 

Protein er naturens byggesten i livet. Protein bruges til at producere og vedligeholde muskler, væv, blod, hormoner, enzymer, herunder kroppens organer, hud, og for helbredelses-processer.

 

Proteiner er store, komplekse organiske forbindelser består af mange grupper af aminosyrer bundet sammen. Der har været toogtyve (22) aminosyrer identificeret som nødvendige for normal human vækst og udvikling.

 

--- ---

 

* en aminosyre er ethvert molekyle, som indeholder både en aminogruppe og carboxylsyregruppe.

 

I biokemi bliver den kortere og mere generelle term aminosyre hyppigt anvendt om alfa-aminosyrer. En alfa-aminosyre er en aminosyre hvor amino- og carboxylsyre-gruppen er forbundet til samme kulstof-atom (C). Nogle molekyler som prolin (C5H9NO2) indeholder ikke en amino-gruppe og er derfor ikke kemisk set en aminosyre. Teknisk set er prolin en iminosyre, men bliver også klassificeret som en aminosyre, fordi den har funktionelle ligheder med ægte aminosyrer i celler, og den kan heller ikke danne *hydrogenbindinger. I DNA er det f.eks. hydrogenbindinger imellem baseparrene der holder de to strenge sammen, og i proteiner er hydrogenbindingerne med til at definere og holde sammen på den rumlige struktur.

 

* En strukturel indsigt i molekylær genkendelse af en (-)-Delta9-tetrahydrocannabinol og udvikling af en følsom, et skridt, homogen immunkompleks-baseret assay til detektion deraf. - J Mol Biol. 2010

 

Metabolitterne af THC (C21H30O2), med ændringer i den C (10) monoterpe del, 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-tetrahydrocannabinol (11-COOH-THC: C21H28O4 : har ikke nogen psykoaktive virkninger i sig selv, men har en rolle i analgetiske og antiinflammatoriske virkninger af cannabis, og har også vist sig at moderere virkningerne af THC, som kan hjælpe med at forklare forskellen i subjektive virkninger, der ses mellem lejlighedsvise og regelmæssige brugere af cannabis)

 

og 11-hydroxy-(9)-tetrahydrocannabinol (11-OH-THC: C21H30O3 : er blevet påvist at være aktiv, men disse virkninger, er ikke nødvendigvis identiske med dem i THC. Dette kan til dels forklare de *bifasiske effekter af cannabis, hvor nogle effekter såsom øget appetit tendenserer til at være forsinket i stedet for at optræde umiddelbart efter lægemidlet/C21H30O2indtages),

 

er bundet af T3 Fab med en højere affinitet end THC. Krystal-strukturerne tyder på, at Ser52H og Arg53H af T3 Fab er i stand til at lave hydrogen-bindinger med metabolitterne, hvilket fører til en øget binding mod disse metabolitter. (PubMed: cannabinoider og hydrogen-bindinger)

 

 

 

Vores resultater kaster nyt lys på yderligere at forstå den bifasiske effekt af cannabinoider på det molekylære niveau og, vigtigst, bane vejen for udvikling af nye angstdæmpende cannabinoid-medicin, som kan have positiv effekt-profiler rettet mod CB1-receptoren på glutamaterge terminaler. - Institut for fysiologisk kemi, University Medical Center i Johannes Gutenberg Universitet, Mainz, Tyskland - 2012.

 

--- ---

 

Kroppen kan producere fjorten (14) af disse aminosyrer, og disse kaldes ikke-essentielle aminosyrer. De andre otte (8) aminosyrer skal være modtaget gennem eksterne kilder, som i de fødevarer, vi spiser. Disse aminosyrer kaldes essentielle aminosyrer.

 

Proteiner nedbrydes under processen med fordøjelsen. Disse proteiner nedbrydes over tid til deres aminosyre-komponent eller i meget små grupper. Disse aminosyrer anvendes derefter af kroppen for at opretholde sundhed.

 

Aminosyrer spiller også en central rolle i neurotransmission, opløste koncentration og balance (især i områder af hjernen), cellulær *kalcium-pumpe (port) effektorer, produktion og ATP-biologisk energi-og effektormolekyle (cellens energi-lager), og er involveret i systemer overordnet organ-nervecelle-ledningsforstyrrelse.

 

 

--- ---

Plasmamembranen Ca2+ ATPase (PMCA) er et transport-protein i plasma-membranen af cellerne, hvis funktion er at fjerne calcium (Ca2+) fra cellen. PMCA-funktionen er afgørende for at regulere mængden af Ca2+ i alle eukaryote celler. Der er en meget stor transmembran elektrokemisk gradient af Ca2+ drevet indførelsen af ion ind i celler, og det er meget vigtigt, at de fastholder de lave koncentrationer af Ca2+ for korrekt celle-signalering. Således er det nødvendigt for celler at anvende ionpumper til at fjerne Ca2+.

 

Tre PMCA isoformer, PMCA1, PMCA2 og PMCA3 forekommer i hjernen i forskellige distributioner. PMCA1 er allestedsnærværende i alle væv i mennesker, og uden det kan embryoner ikke overleve. Mangel på PMCA4, som også er meget almindeligt i mange væv, er ikke fatal, men fører til infertilitet hos mænd. PMCA typerne 2 og 3 aktiveres hurtigere og er derfor bedre egnet til irritable celletyper som de i nerve-og muskelvæv, som oplever stor indstrømning af Ca2+, når disse er ophidset. PMCA type 1, 2 og 4 er blevet fundet i gliaceller kaldet astrocytter i pattedyr, selvom det tidligere var troet, at kun NCX var til stede i glia. Astrocyter hjælper til opretholde ioniske balance i det ekstracellulære rum i hjernen.

 

Når PMCA ikke fungerer korrekt, kan sygdomme opstå. Forkert fungerende PMCA-proteiner er blevet fundet associeret med betingelser såsom sensorineural døvhed, diabetes og hypertension.

 

Vedvarende PMCA2 udtryk i visse brystkræft sænker calcium-niveauer inden i maligne celler, hvilket giver dem mulighed for at undgå apoptose. Disse tumorer er også normalt positiv for HER2-protein, har en tendens til at inddrage lymfeknuder, og er mere udbredt blandt unge kvinder, som kunne hjælpe med at forklare deres dårligere prognose sammenlignet med postmenopausale kvinder.

 

I *excitotoksicitet, en proces, hvor store mængder af neurotransmitteren *glutamat (C5H9NO4) overaktivere neuroner, som resulterer i overdreven tilstrømning af Ca2+ i celler, kan aktiviteten af PMCA være for utilstrækkelig til at fjerne den overskydende Ca2+.

 

excitotoksicitet er den patologiske proces, hvor nerveceller er beskadiget og dræbt af overdreven stimulering med neurotransmittere såsom glutamat og lignende stoffer. Dette sker, når receptorer for den excitatoriske neurotransmitter glutamat (glutamat-receptorer), såsom NMDA-receptoren og AMPA-receptoren er overaktiveret af en glutamatisk-Storm. Excitotoksiner som NMDA og kainin-syre, som binder til disse receptorer, såvel som patologisk høje niveauer af glutamat, kan forårsage excitotoksicitet ved at tillade et højt niveau af calcium-ioner (Ca2+) at komme ind i cellen. Ca2+ indstrømning i celler aktiverer en række enzymer, herunder phospholipaser, endonukleaser og proteaser, såsom calpain. Disse enzymer beskadiger derefer cellestrukturer såsom komponenter i cytoskelettet, membran, og DNA.

 

→ Overdreven glutamat-frigivelse og forringet optagelse sker som en del af iskæmisk kaskade og er forbundet med slagtilfælde, autisme, nogle former for intellektuelle handicap og sygdomme som amyotrofisk lateral sklerose ALS, lathyrisme, Alzheimers sygdom og epileptiske anfald. I modsætning hertil observeres fald i glutamatfrigørelse under betingelser for klassisk fenylketonuri, tidligere kaldt Føllings syndrom, som fører til udviklingsmæssige forstyrrelser af glutamat-receptor-ekspression. Antallet af forekomster af Føllings syndrom varierer fra land til land. I Danmark er den 1 pr. 11.000, hvorimod den ligger på 1 pr. 32.500 i Svergie. I Danmark fødes 5-6 børn med Fenylketonuri årligt. Ca. 2% af befolkningen

 

 

** → Anandamide nedsætter intracellulære Ca2 +-koncentration ved undertrykkelse af Na+/Ca2+ strøm i rotte-hjerte-myocytter - PLoS One 2013

 

Anandamide (C22H37NO2), en af endocannabinoiderne, er blevet rapporteret at udvise hjertebeskyttende egenskaber, især i dets evne til at begrænse de skader, der produceres af iskæmisk reperfusions-beskadigelse. Men mekanismerne bag effekten ikke kendt. Dette studie er for at undersøge, om anandamide ændre *Na(+)/Ca(2+) veksler og den intracellulære fri Ca(2+)-koncentration (Ca(2+) i).

 

Disse resultater tyder på, at anandamide (C22H37NO2) standser calcium/Ca(2+)-(samt Na(+)) overbelastning.

 

Natrium er et grundstof med symbolet Na, er skabt i carbon/kulstof-brændings-processen i stjerner ved at smelte to carbon-atomer sammen, hvilket kræver temperaturer over 600 mega-kelvins (600 millioner grader) og en stjerne af mindst tre af vores sol-masser. I det interstellare medium, hvor støv- og gasskyer er råmaterialet til dannelse af nye stjerner (Stjerner fra fødsel til genfødsel), er natrium identificeret af D-spektral linjen; selv om det har en høj fordampnings-temperatur, gjorde dets overflod det muligt, at blive opdaget af Mariner 10 i Merkurs atmosfære.

 

Natrium er også vigtigt i neuron-funktion og osmo-regulering mellem celler og den ekstracellulære væske, hvor distributionen i alle dyr medieres af Na+/K+-ATPase, heraf er natrium den mest fremtrædende kation i den ekstracellulære væske.

 

Na har en halverings-tid på 15 timer, hvor alle andre isotoper har en halveringstid på mindre end et minut.

 

 

 

--- ---

 

 

De enzymer, som er placeret i hele kroppen, herunder hjernen og nerveceller, er ansvarlige for at sikre, at *aminosyrerne, når til deres rette ende-destination, der skal udnyttes af kroppens væv.

 

Mange vigtige faktorer, herunder fødevare-tilsætningsstoffer excitotoksiner og miljøgifte, spiller en rolle i nervesystemets degeneration. Indsamlede beviser og akkumulerede ikke-industri finansieret forskning efterlader ingen tvivl om, at den magtfulde excitotoksin, aspartam (C14H18O5N2 - E 951) og dets nedbrydningsprodukter, har en central eller dominerende rolle i at skabe eller forværre neuro-degenerative eller neuro-carcinogeniske sygdomme.

 

Foto: NRK - produkter med aspartam

 

 

BEMÆRK: En (1) 12oz. dåse kost-sodavand (29,57ml x 12 = 354 ml = 0.354 liter) indeholder 200 mg. aspartam - E 951.

 

1: Fenylalanin (C9H11NO2) = 100 mg = 0,50% -

En arveligt betinget stofskifteforstyrrelse gør, at nogle mennesker ikke kan nedbryde fenylalanin fuldstændigt. Sygdommen kaldes fenylketonuri (PKU), tidligere kaldet Føllings syge efter en norsk læge, og den medfører, at patienterne ikke kan tåle stoffer med fenylalaninindhold. Derfor tåler de heller ikke Aspartam. Hvis de ikke undgår indtagelse af fenylalanin fra fødslen opstår irreversibel hjerneskade.

Den kunstigt fremstillede blanding af D- og L-formerne DL-fenylalanin (DLPA), bruges som kosttilskud.

2: Asparaginsyre (C4H7NO4) = 80 mg = 0,40% (lavet syntetisk ved hjælp fra ammonium-fumarat, (et tilsætningsstof, der har E-nummer E368), og aspartase fra E. coli)

 

3: Methanol (CH4O) = 20 mg = 0,10%

 

Det bør også bemærkes, at de farmaceutiske isolater af aminosyrer i aspartam er fremstillet af genetisk modificerede bakterier (E. coli).

 

 

*Amino-syre. I kemi er en aminosyre ethvert molekyle, som indeholder både en *aminogruppe og carboxyl-syre-gruppe.

 

* Aminer fremkommer hvor et eller flere af ammoniaks hydrogen-atomer (H) er udskiftet med organiske sidekæder som indeholder carbon-atomer (C). Aminer er basiske, de neutralisere syrer til dannelse af de korresponderende ammonium-salte R3NH +. Når de dannes ud fra carboxylsyrer og primære og sekundære aminer, dehydrerer disse salte termisk til dannelse af de korresponderende amider. Aminens nitrogen-atom (N) har et enligt elektronpar, hvilket betyder at aminer kan donere et elektronpar i hydrogenbindinger. Det enlige elektronpar er også ansvarlig for mange af de kemiske reaktioner som aminer kan deltage i.

 

Uddrag og bearbejdning

 

BRAIN CELL DAMAGE FROM AMINO ACID ISOLATES - Hjernecelleskader fra AMINOSYRE ISOLATER

 

 

* De danske myndigheder vurderede i 1987, at anvendelse af aspartam i begrænsede mængder var uden problemer. Siden er aspartam godkendt i langt flere fødevarer. EU´s Videnskabelige Komite for Levnedsmidler kom med en ny udtalelse i 2002, der godkendte stoffet igen. Komiteen accepterede alle industribetalte undersøgelser samtidig med at de kritiserede eller ignorerede de undersøgelser, der satte spørgsmålstegn ved stoffet. - E-nummer-guiden: aspartam

 

* Stigninger i ekspression af 14-3-3 eta og 14-3-3 zeta transskriptioner under neurobeskyttelse induceret af Delta9-tetrahydrocannabinol i AF5 celler. - J Neurosci Res. 2007 Jun;85(8):1724-33.

 

National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Department of Health og Human Services, Baltimore, Maryland

 

De molekylære mekanismer, der er involveret i NMDA-induceret celledød og Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta (9)-THC: C21H30O2)-induceret neurobeskyttelse blev undersøgt in vitro ved hjælp af en AF5 neural progenitorcelle-line model.

 

Ved Western blotting, THC forhøjede kun 14-3-3-protein i celler der også blev behandlet med NMDA. Over-ekspression af 14-3-3η eller 14-3-3ζ ved transient plasmid transfektion hævede 14-3-3-protein-niveauer, og sænkede NMDA-induceret celledød. Disse data tyder på, at stigninger i 14-3-3-proteiner medierer THC-induceret neurobeskyttelse under betingelser for NMDA-induceret cellulær stress.

 

**OBS. Kunstige sødemidler som aspartam (E951 - også mistænkt for at kunne forårsage kræft), kendt som NutraSweet, er et excitotoxin der stimulerer NMDA smerte receptorer i fibromyalgi patienter. I en undersøgelse offentliggjort i 2001 Annals of Farmakoterapi, opdagede forskerne, at fibromyalgi patienter, der undgår aspartam oplevede en generel følelse af velvære.

 

30% remission af symptomer på en excitotoxin ved afskaffelse kost aspartam/glutamat hos fibromyalgi-patienter - Clin Exp Rheumatol. 2012 Nov-Dec; 30 (6 Suppl 74): 10-7.

 

Fra 1986 til 1992 har FDA modtaget rapporter om 265 tilfælde af epileptiske anfald som tidsmæssigt er forbundet med indtagelse af aspartam.

 

PubMed: Aspartam og kræft

 

OBS: 2014 - De kræftfremkaldende virkninger af aspartam: Det presserende behov for den lovpligtige revurdering. Am J Ind Med. 2014 Apr;57(4):383-97

 

Aspartam (APM) er et kunstigt sødestof brugt siden 1980'erne, nu til stede i >6.000 produkter, herunder over 500 lægemidler. Siden opdagelsen i 1965, og den første godkendelse af det amerikanske Food and Drugs Administration (FDA) i 1981, har sikkerheden for APM, og især dets karcinogenicitet (kræftfremkaldelse) potentiale været kontroversiel.

 

Vi gennemgår også, hvordan eksperimentelle og epidemiologiske data om kræftfremkaldende risici ved APM, som blev tilgængelige i 2005 motiverede Europa-Kommissionen (EU) til at påkræve den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for en presserende revurdering af den tilgængelige videnskabelige dokumentation (herunder Searle undersøgelser). EU har endvidere anmodet om, at hvis resultaterne af evalueringen antyder carcinogenicitet, skal større ændringer foretages i de nuværende APM specifikke forordninger.

 

Tilsammen har studierne udført af GD Searle i 1970'erne og andre kroniske bio-analyse-undersøgelser fremkommer ikke med tilstrækkelig videnskabelig støtte til APM sikkerhed. Derimod har seneste resultater af levetids carcinogenicitets bioanalyser på rotter og mus, der er offentliggjort i peer-reviewede tidsskrifter, og en prospektiv epidemiologisk undersøgelse, givet konsistente beviser for APM's karcinogenicitets (kræftfremkaldende) potentiale. På grundlag af beviserne af de potentielle kræftfremkaldende virkninger af APM heri rapporteret, skal en ny vurdering af den aktuelle position af internationale reguleringsorganer betragtes som et presserende spørgsmål for folkesundhed. cannabinoider og kræft

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC/CBD (C21H30O2) - oxidation → THC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forhøjer kun 14-3-3-protein i celler der også er behandlet med NMDA og derved THC-medieret stigninger i 14-3-3-protein-medieret - THC-induceret neurobeskyttelse under betingelser for NMDA-induceret cellulær stress, også fremkaldt af aspartam (E951)

 

 

------- -------

 

 

Hvordan Aspartam Forårsager Lou Gehrigs – ALS/MND Support Group Forums

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Min oplevelse af at have ALS - Stephen Hawking

 

 

 

 

- Kristeligt Dagblad

 

EN DANSK PATIENT med sygdommen ALS har netop valgt at afslutte livet på en særlig klinik i Schweiz, der tillader assisteret selvmord, og det har igen fået debatten om aktiv dødshjælp til at blusse op.

Når man hører om enkeltskæbner, er det absolut forståeligt, og jeg er sikker på, at fortalere for aktiv dødshjælp har de bedste motiver, nemlig et ønske om at skåne mennesker for lidelse.

 

Men det ændrer ikke ved, at en lovliggørelse af aktiv dødshjælp vil være en farlig vej at gå. Selvom det sker på patientens initiativ, er aktiv dødshjælp en handling, der skal frarøve et menneske livet.

 

Tilhængere henviser ofte til, at patientens selvbestemmelsesret også skal omfatte retten til at vælge livet fra. Et argument, som kunne give mening i en verden, hvor alle er veloplyste...

 

 

 

10. maj 2013 - “Jeg vil så gerne leve, men jeg er nødsaget til at tage mit liv” - Kristeligt Dagblad, Etik

 

34-årige Mads Johansen lider af den dødelige og aggressive nervesygdom ALS og frygter at ende totalt afhængig af andres hjælp. Fordi der ikke er aktiv dødshjælp i Danmark, har han besluttet at tage sagen i sin egen hånd.

 

 

ALS patient anmoder om retten til livet

 

April 28, 2012, Tucson, AZ - Syvende Nationale Kliniske Konference om Cannabis Therapeutik - ALS patient Catherine Jordan, der har overlevet ALS i 26 år ved hjælp af cannabinoider/cannabis, hjælpes op på podiet og beder om retten til livet og den medicinske cannabis, som holder hende i live, på samme måde som retten, kravet og muligheden for aktiv dødshjælp.

 

 

 

 

 

Cannabinoider til hjælp for Amyotrofisk lateral sklerose ALS

 

 

2004: Amyotrofisk lateral sklerose: sygdomsprogression i mus forsinkes ved behandling med en cannabinoid.

 

Abstrakt

 

Effektiv behandling for amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er fortsat undvigende. To af de primære hypoteser underliggende motor-neuron-sårbarhed er tilbøjelighed til excitotoksicitet og oxidative skader. Der er hastigt voksende beviser for, at cannabinoid receptor-systemet har potentiale til at reducere både excitotoksiske og oxidative celleskader.

 

Her rapporterer vi at behandling med Delta (9)-tetrahydrocannabinol (Delta (9)-THC : C21H30O2) var effektiv, hvis det gives enten før eller efter indtræden af tegn i ALS musemodel (hSOD (G93A) transgene mus). Administration ved starten af rystelser forsinkede motorisk svækkelse og forlængede overlevelse i Delta (9)-THC-behandlede mus sammenlignet med kontroller.

 

Derudover præsenterer vi en forbedret fremgangsmåde til analyse af sygdomsprogression hos ALS musemodel. Denne logistiske model giver et skøn over den alder, hvor muskel-udholdenhed er faldet med 50% med meget større nøjagtighed, end der kunne opnås for enhver anden foranstaltning af tilbagegang.

 

I in vitro var Delta (9)-THC yderst effektiv til at reducere oxidative skader i rygmarvs-kulturer. Derudover er Delta (9)-THC anti-excitotoksisk in vitro. Disse cellulære mekanismer kan ligge til grund for den formodede neuro-beskyttende effekt i ALS. Idet (9)-THC er en veltolereret Delta, kan det og andre cannabinoider vise sig at være hidtil ukendte terapeutiske mål til behandling af ALS.

 

 

 

Overleve ALS af Cathy Jordan

 

*** LÆS VENLIGST: Cannabis har de mest helbredende virkninger for patienter i begyndelsen af ALS sygdomsprogression. Selv om det kan være nyttigt senere, RYGNING AF NOGET SOM HELST KAN VÆRE FARLIGT I AVANCEREDE TILFÆLDE AF ALS, så tjek med din læge, hvis du har nogle bekymringer. Dette er hvad der virker for en person og ikke beregnet til at være et medicinsk råd for alle. (evt. indbagt i madvare etc.) ***

 

Lidt om mig. Catherine

 

Jeg er en tidligere frisør fra New Castle, DE, men nu er jeg en medicinsk marihuana-patient & aktivist, der bor i nærheden af Tampa, FL, USA. Jeg blev diagnosticeret med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS eller "Lou Gehrig's Disease) i 1986 (jeg var 36), og fik at vide af min læge ikke at ryge noget, en standard rådgivning for en ny ALS patient, og jeg led de typiske nedbrydninger af min krop i løbet af de næste to år og forberedte min død - ALS er en dødelig sygdom, og jeg havde nok kun et år eller to tilbage.

 

Så i 1989, står jeg på en strand i Sarasota, FL, og blev overrakt en "joint" og sagde "Hvorfor ikke?". Efter blot et par sug, havde jeg en vidunderlig følelse - at min sygdom var stoppet! Jeg har været ryger lige siden - i 21 år nu, og jeg tror, jeg er ganske godt aldrende, tak.

 

Cannabis (det videnskabelige navn for marihuana) virker for mig ved at tørre min spyt (ALS patienter drukner ofte i deres eget spyt), hjælper mig med at hoste og stimulere mine lunger gennem den Bronkie-ale udvidelse-handling. Videnskaben viser i øjeblikket, at cannabis faktisk er en neuro-beskytter, behandler autoimmune sygdomme som ALS-og MS ved at undertrykke "excito-toksicitet" og overproduktion af glutamat. Desuden har Cannabis længe været kendt for at have en anti-inflammatorisk effekt og inflammation menes at spille en vigtig rolle i ALS.

 

Min dejlige mand Bob og hans kolleger patrioter fra Vietnam Broderskabet her i Florida er meget positiv over for mig, og vi håber at kommende videoer afspejler den kærlighed disse soldater har for deres land.

 

 

Overlevet ALS i 22 år

Marts 3. 2000: Efter en syv dages vandretur tværs igennem Florida med andre medicinske marihuana-patienter og pårørende, deltager Cathy og Bob Jordan, sammen med tur-arrangør Keven Aplin, i en Tallahassee tv-udsendelse. Datoen er marts 30, 2000 - på dette tidspunkt har Cathy levet med ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) i 14 år, og krediterer medicinsk Cannabis (marihuana) for hendes levetid og livskvalitet, selvom hun har en dødelig sygdom. Den anden halvdel af dette interview, med et modstridende synspunkt, dukker snart op på kanalen Rejs for Retfærdighed.

 

Indsendt Jul 22, 2009

  • En undersøgelse af effekten af delta 9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC) på pattedyr spytsekretion.

 

 

Delta 9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC: C21H30O2) forårsagede ingen ændring i enten pilocarpin eller acetylkolin (ACh) stimuleret spytsekretion af katten, men sænkede betydeligt spyt-sekretion fra mandibulære kirtel af katten og hunden under elektrisk stimulering af korda tympani.

 

I bidrag til denne virkning, sænkede delta 9-THC betydeligt (47%) basal arteriel blodgennemstrømning til mandibulære kirtel af hunden og reducerede markant (51%) den stimulerede blodtilførsel til kirtlen fremstillet ved elektrisk stimulation af korda tympani.

 

Faldet i stimuleret blodgennemstrømning ved delta 9-THC foreslog en virkning på ACh af kirtlen. Ingen fald i syntesen af ACh kunne påvises i den mandibulære kirtel af hunden.

 

Et signifikant fald (37%) i frigivelsen af ACh fra transmural stimuleret marsvine ileum (nederste afsnit af tyndtarmen), en model væv, blev produceret af delta 9-THC.

 

Disse data antyder, at delta 9-THC sænker elektrisk stimuleret spytsekretion ved en mekanisme, der involverer faldet i frigivelsen af ACh, som resulterer i en reduktion af blodstrømmen til den mandibulære kirtel, og også mindre ACh til stimulering af de sekretoriske celler af kirtlen.

Overlevende ALS # 2 - Tilbage til 1986

 

Cathy og Bob Jordan ser tilbage til meget smertefulde tider, der begynder i 1986, da Cathy blev diagnosticeret med amyotrofisk lateral sklerose (Lou Gehrig sygdom) i en alder af 36. ALS er en ødelæggende terminal sygdom og lægerne fortalte hende, hun kun havde kun 3 til 5 år til tilbage at leve i.

Så i 1989 besøger hun en ven i Florida, hvor Cathy første gang mærkede og indså, at marihuana kunne hjælpe hende - hun stoppede med at tage lægemidler og begyndte at leve.

I 2006 og 20 år senere med ALS, genser Cathy og hendes veninde Liz stranden i Bradenton, hvor hun røg sin første joint og følte hendes sygdom stoppede.

 

Uploadet den 14. dec. 2007

 

 

Overlevende ALS - med Dr. Bob Melamede og Cathy Jordan

 

Vi lyner fremad til 2006 for at lære fra Robert Melamede, ph.d., Biologiprofessor ved University of Colorado, præcist, hvad marihuana gør for ALS (Lou Gehrig sygdom) og andre degenerative nerve-sygdomme, som multipel sklerose, Alzheimers og Parkinsons. Dr. Melamede beskriver den unikke rolle i kroppens eget Endo-cannabinoid-system som en "homøostatisk regulator" der holder mange organ-systemer i balance - herunder immunforsvaret, fordøjelsessystemet, reproduktion-, hjerte-kar-og neuromuskulære systemer.

 

Dr. Melamede ser plante-baserede cannabinoider i marihuana som et supplement - til at hjælpe det Endo-cannabinoide system opnå balance i løbet af den biologiske, bio-kemiske eller andet stress, "Brugen af cannabis har en dybtgående indvirkning i at hjælpe til at stoppe nerve-degeneration og hjælpe med at genoprette funktionelle nerver". Han anbefaler også Hamp-frø-olie, rig på omega 3 & 6 fedtsyrer (ikke-mættede essentielle fedtsyrer), for at give kroppen de værktøjer, den behøver for at opnå *sundhed.

 

* Begrebet "sundhedsområdet", som adskiller sig fra lægehjælp, opstod fra Lalonde rapporten fra Canada. Rapporten pegede på tre indbyrdes afhængige områder som centrale determinanter for en persons helbred. Disse er:

 

  • Livsstil: sammenlægning af personlige beslutninger (dvs. over hvilken den enkelte har kontrol), der kan siges at bidrage til eller forårsage, sygdom eller død;

 

  • Miljø: alle spørgsmål relateret til sundhed uden for kroppen og over, hvor den enkelte har lidt eller ingen kontrol;

 

  • Biomedicinsk: alle aspekter af sundhed, fysisk og psykisk, der er udviklet inden for den menneskelige krop som er påvirket af genetiske make-up.

 

Derefter tilbage til maj 2000 (14 år med ALS), hjemme i Parrish, Florida, demonstrerer Cathy Jordan hvordan Cannabis hjælper hende til at have en høj livskvalitet, mens hun og hendes familie nyder hendes opvarmede pool.

 

 

Uploaded 22. december 2007

 

 

April, 2008 - Cathy Jordan fra Florida, USA, som har overlevet Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i 22 år ved brug af cannabis (marihuana) som medicin, forklarer her, hvordan det virker til at holde hende i live - som en neurobeskytter, hoste stimulant, og "tør mund/mundtørheds" effekten der kontrollerer den alt for meget spyt, der er så farligt for ALS patienter. Cathy nævner også dokumenteret effekt for Multipel sklerose og Parkinsons sygdom, og forudsiger gennembrud for Autisme og Alzheimers.

 

Denne video blev sendt til Iowa Apotek-bestyrelsens høring i november 2009, med 11 andre patienter fra Cannabis Patient Netværket. Hør og lær mere der:

 

 

 

Jan 4, 2009: Spørgsmål til præsident Obama ved YouTube's årlige konkurrence "Dit Interview med Præsidenten"

 

Nyvalgte præsident Barack Obama,

Jeg har overlevet Amyotrofisk Lateral Sclerose (Lou Gerhig's Disease) i over tyve år på grund af de neuro-beskyttende og anti-inflammatoriske egenskaber fra Cannabis (marihuana). Min største frygt er ikke min dødeligt forløbende sygdom – men det at bliver arresteret og muligvis dø som følge heraf. Vil din administration lade patienter og læger foretage de endelige beslutninger om deres sundhedsomsorg - også selvom det betyder brug af en naturlig, Gud-given urt?

 

 

Cathy er nu formand for Florida Cannabis Action Network

 

 

 

 

 

 

Undersøgelse af en neurolog

 

Maj 2011 - Denis Petro, MD med patient Cathy Jordan, diagnosticeret med amyotrofisk lateral sklerose (ALS eller Lou Gehrig sygdom) i 1986. Cathy blev fortalt hun kun havde tre til fem år at leve. Hun begyndte at bruge cannabis i 1989.

 

 

Udgivet den 27 februar, 2013

 

Florida's Medicinske Cannabis Lovforslag - Pressekonference med Cathy Jordan

 

10. marts 2011 - Ved statshovedstaden i Tallahassee introducerer Rep. Jeff Clemens (D-Lake Worth) og medsponsorer den første lovgivning i Florida's historie om at sætte spørgsmålet om medicinsk cannabis til afstemning. At observere, at "I Florida dør syv mennesker om dagen ... ved at bruge receptpligtig medicin. Ingen i Florida dør af medicinsk cannabis", bemærker Rep Clemens også "pille mølle"-problemet i Florida, som indtager 85% af Oxycodon i Amerika (og forbrugt af sv.t. over 558.853 danskere fra 0-80+ fra 2007 til 2016, med udbetalt regionalt tilskud på kr. 955.790.000,-) "For mig er det absolut ikke fornuftigt, at vi ikke vil tillade folk at bruge et sikrere (og nærmest gratis og CO2-absorberende) stof - noget der hjælper med deres problemer, men alligevel ikke forårsager alle de problemer, som nogle af disse receptpligtige narkotika forårsager". Patienter og advokatorganisationer var repræsenteret, herunder: * Cathy Jordan, med ALS (Lou Gehrig's sygdom), * Mary Lynn Mathre, fra Patienter ud af tiden & Veteraners adgang til medicinsk cannabis.

 

Offentliggjort den 8. maj 2011

Pressekonference for Cathy Jordan Medicinsk Cannabis Act

Legalisering af medicinsk marihuana i Florida. Pressekonference i Tallahassee, Florida mandag den 10. februar, 2014 for Cathy Jordan medicinsk cannabis lov af Rep. Joe Saunders med fortalere Diane Gracely, Kara Kampmeyer, og Hayden Fouke fra Florida Angels of Mercy.

 

Udgivet den 12. februar 2014

ALS Patient - NJ medicinsk marihuana Forsamlings Udvalg 6-4-09

 

En patient med ALS eller Lou Gehrig sygdom vidner før New Jersey Assembly Health and Human Services Udvalg 4. juni 2009 for retten til medicinsk cannabis for personer med sygdommen ALS. Lovforslaget blev vedtaget med en 8-1 stemme.

 

Uploadet den 16. jun. 2009

Yderligere forskning, film og artikler omhandlende eller med relation til Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) kan findes ved at vælge under-menuen: forskning, film, artikler og personlige beretninger (eks. Cathy Jordan).

 

Men indtil disse er oprettet kommer her

 

Forskning og udvalgte behandlinger

  • Komplementære og alternative behandlingsformer i ALS

 

Richard S. Bedlack, MD, PhD, Neurol Clin. 2015 Nov; 33(4): 909–936. - Uddrag, bearbejdet af cannabinoide-information.dk

 

I betragtning af alvorligheden af deres sygdom og mangel på effektive sygdomsmodificerende midler, er det ikke overraskende, at de fleste patienter med ALS overvejer at prøve komplementære og alternative behandlingsformer. Nogle af de mest almindeligt ansete alternative behandlingsformer omfatter specielle diæter, kosttilskud, cannabis, akupunktur, chelat-behandling og energi-healing.

 

I dette kapitel gennemgås disse i detaljer. Vi beskriver også 3 modeller, som læger kan indramme i diskussioner om alternative behandlingsformer: paternalisme, selvstændighed og fælles beslutningstagning. Endelig har vi gennemgå et program kaldet ALSUntangled som bruger delt-delt beslutningstagning til betragtning af alternative behandlingsformer for ALS.

 

B. CANNABIS

Der er en voksende mængde beviser, at cannabinoider (det aktive stof i cannabis) kan have betydelige terapeutiske fordele for patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Desuden kan cannabis gennem manipulation af det endocannabinoide system måske rumme et sygdomsmodificerende potentiale i ALS (92-105).

 

Der er en række dyreforsøg der tyder på, at det endocannabinoide system er impliceret i patofysiologien af ALS (93-99). Det kan være via en direkte handling eller sygdoms-mekanisme. Omvendt kan det være som en del af et svigt af homøostatiske funktion af det neuro-muskulære system, der kan være styret af dette system.

 

* Det endocannabinoide signalsystem: et ægteskab af PUFA og muskuloskeletal sundhed.

 

Rolle af kosten i sundhed og sygdomme relateret til muskler og knogler har været et område med aktiv undersøgelse. For nylig er endocannabinoider (EC), endogene derivater/afledninger af arakidonsyre (AA: C20H32O2; 20:4) en omega-6 (n-6) flerumættet fedtsyre (PUFA; indeholder mere end én dobbeltbinding i deres rygrad), blevet opdaget at spille regulatoriske roller i knoglemasse og muskel-energi-metabolisme/stofskifte.

 

Dette signalsystem består af de G-protein-koblede cannabinoid receptorer, CB1 og CB2, udtrykt i centrale og perifere væv og celler, som er trinløst aktiveret af produktion og on demand/på efterspørgsel frigivelse af endogene og syntetiske agonister (aktivere) og antagonister (inaktiverer).

 

Vi foreslår, at balancen mellem omega-6 og omega-3 (n-3) PUFA er en vigtig moderator for aktivering og undertrykkelse af endocannabinoide receptorer og derfor, downstream/nedstrøms signalerings-handlinger i celler (fra pre til post/øverste til nederste synapse; der er CB-receptore på pre/øverste synapse-del, som modtager endocannabinoider retrogradt/tilbagegående fra post/nederste-synapse for at regulere hastigheden af transmitterfrigivelse til optimal og synkron niveau DSI).

 

... Den vigtige rolle af n-3 PUFA i metaboliske og fysiologiske processer, der dæmper muskler og knogletab under forhold med sygdom og stress er et aspekt, der er beskrevet heri.

 

I denne anmeldelse, introducere vi først EC agonister (ligandere) og deres receptorer (CB1 og CB2) og de generelle tiltag i EC-signalering i forskellige organer og systemer. For det andet beskriver vi EC-signalering i knogler og muskler, og hvordan kost-PUFA påvirker niveauerne af endogene agonister. For det tredje, diskutere vi de mulige konsekvenser af, hvordan kost-PUFA har konsekvenser på dette system til at minimere muskelatrofi og osteopeni og støtte en sund muskeludvikling og knogle-modellering.

 

- Lipid Chemistry and Molecular Biology Laboratory, School of Agriculture, West Lafayette, IN 47907, USA.

 

 

Der er nu gode dyre-baserede beviser på, at cannabinoider er i stand til at forsinke sygdoms-progression af ALS i mus (93-96). Mekanismerne er ikke helt klare, men det er sandsynligt dette delvist sker ved at cannabinoider fungerer som antioxidanter og neuro-modulatorer, selv om andre mekanismer også er sandsynlige.

 

Cannabis er også blevet rapporteret at være nyttig til administration af symptomatologien i ALS (104). Der er mange symptomer på sygdommen, herunder smerter, spasticitet, appetitløshed, depression, og forvaltningen af spyt, der kunne blive hjulpet af brugen af cannabis.

 

I en undersøgelse af 131 patienter med ALS, fandt dem der var i stand til at opnå (finde og købe) cannabis, det at foretrække som receptpligtig medicin i forvaltningen af deres symptomer (104). Men denne undersøgelse bemærkede også, at den største grund ALS-patienter ikke brugte cannabis var deres manglende evne til at opnå det, enten på grund af juridiske eller økonomiske grunde eller mangel på sikker adgang (104).

 

Således kunne der være en potentiel dobbeltrolle af cannabis til både klinisk symptom ledelse og en positiv sygdomsmodificerende effekt.

 

Der er både fysiologiske og farmakologiske mekanismer identificeret til at støtte disse roller. Den grundlæggende virkningsmekanisme for cannabis er det endocannabinoide system. Vores forståelse af receptorerne og ligandere komponerende det endogene cannabinoid-system er steget voldsomt i de seneste par årtier (106: Det endocannabinoide system: en formodet rolle i neurodegenerative sygdomme og 111: Aktivering af CB1-cannabinoid-receptor beskytter dyrkede muse-spinale neuroner mod excitotoksicitet).

 

Der er nu identificeret 2 vigtige cannabinoid-receptor-undertyper (111,112: Cannabinoid-systemet og cytokinnetværk). Type 1 (CB1) cannabinoid receptor udtrykkes overvejende i centralnervesystemet (CNS), mens type 2 (CB2) receptor primært findes i det perifere nervesystem (PNS), immunsystemet, kardiovaskulære og gastrointestinale systemer, blandt andre.

 

BIOKEMI AF CANNABIS-PLANTEN

Cannabis-planten er kompleks, med flere typer af undertyper af cannabis, som hver indeholder over 400 kemiske dele (113,114). Ca. 60 er kemisk klassificeret som cannabinoider (114). Cannabinoiderne er 21 carbon terpener, biosyntetiseres overvejende via en nyligt opdaget deoxy-xylulose-fosfat vej (115).

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) →

 

Fedtsyrer er kemikalier, der indeholder carbon (C), hydrogen (H) og oxygen (O) i gentagne grupper af -(CH2)n - der indeholder både en methyl (CH3) og en carboxyl (-COOH)-gruppe. Der er fundet et stort antal fedtsyrer i naturen. Stærkt umættede fedtsyrer (flere dobbeltbindinger; Symbolet: Delta) med en af dobbeltbindingerne placeret tre carbon-atomer fra methylenden betegnes n-3 fedtsyrer., hvor den vigtigste essentielle n-3 er alfa-linolensyre (ALA: C18H30O2).

 

Disse n-3 PUFA'er, som er særligt vigtige i human ernæring omfatter følgende: 18:3 alfa-linolensyre (ALA: C18H30O2), 20:5 eicosapentaensyre (EPA: C20H30O2), 22:5 docosapentaensyre (DPA: C22H34O2), og 22:6 docosahexaensyre (DHA: C22H32O2)." (1: Balancering af fordelene ved n-3 flerumættede fedtsyrer og risikoen for methyl-kviksølv eksponering fra indtag af fisk; Kathryn R Mahaffey, et al., Nutr Rev. 2011 Sep; 69(9): 493–508)

 

Docosahexaensyre; DHA: C22H32O2; 22:6, n-3 (omdannelse til N-acyl-ethanol-aminer (NAEer), som vides at have anti-inflammatoriske egenskaber) docosahexaenoyl ethanolamin; DHEA; anandamid (22:6, n-3): C24H37 NO2 og icosapentaensyre; EPA: C22H30O2; 20:5, n-3) → eicosapentaenoyl ethanolamid; EPEA; anandamid (20:5, n-3): C22H35 NO2, henholdsvis. Forskellige mål, herunder det endocannabinoide system, kan være involveret i immun-modulerende aktivitet af disse "fisk-olieafledte NAE'er." - Docosahexaensyre og eicosapentaensyre omdannes af 3T3-L1 adipocytter til N-acyl-ethanolamin med anti-inflammatoriske egenskaber., Biochim Biophys Acta. 2010 Oct;1801(10):1107-14.)

 

Den molekylære virkningsmekanisme for cannabinoiderne blev meget mere klart med karakteriseringen og kloningen af CB1 og CB2-receptorer. Interessant, mens disse receptorer synes at mediere de fleste af de farmakologiske virkninger af cannabis, kan der være andre forældreløse receptorer for plante-baserede cannabinoider (phyto-cannabinoider) (115,17: energiindtag og amyotrofisk lateral sklerose).

 

Der er andre naturlige plante-baserede forbindelser, herunder flavonoider, som strukturelt ligner plante-cannabinoider. I det seneste årti er der blevet foreslået en række potentielle alternative receptorer for plante-cannabinoider, baseret på ligand-bindingsstudier. Dette kan også omfatte endocannabinoiderne, og muligvis endda syntetiske cannabinergiske stoffer (116).

 

De seneste data om disse nye "ikke-CB1, ikke-CB2-receptorer cannabinoid receptorer" antyder, at der stadig er mange ikke-karakteriserede eller "forældreløse" endocannabinoide-medieret G-protein-koblede receptorer, der endnu ikke er fuldt afdækket.

 

Desuden er der sandsynligvis en lang række af cannabis-plante-baserede terpenoider, der kan holde terapeutisk løfte, herunder forbindelser såsom limonen og myrcen. (118: Tæmme THC: potentielle cannabis synergi og phytocannabinoid-terpenoide entourage effekter).

 

Terpenoider deler en forløber med plante-cannabinoider, men viser unikke terapeutiske virkninger, der kan bidrage meningsfuldt til de entourage virkninger (mange ledsageres samlede effekt) af cannabis-baserede lægemiddel-ekstrakter. Der er fortsat med at være voksende beviser for, at disse ikke-cannabinoid komponenter fra cannabis planten kan have enormt terapeutisk potentiale for sygdomme som ALS, uden nogen berusende effekter (118). (Videnskabsmanden)

 

Cannabinoiderne selv er alle lipofile og ikke opløselig i vand. Blandt de mest psykoaktive af cannabinoiderne er delta-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), den aktive bestanddel i dronabinol (119: Farmakologiske virkninger af cannabinoider). Dette er den primære berusende i cannabis. Andre større cannabinoider omfatter cannabidiol (CBD: C21H30O2) og cannabinol (CBN: C21H26O2), der begge kan ændre farmakologien af THC eller har forskellige egen-virkninger (120). CBD er ikke psykoaktiv, men har betydelig antikonvulsive, beroligende, og andre farmakologisk aktivitet passende til at interagere med THC (121-125).

 

DEN KLINISKE ANVENDER CANNABIS I PATIENTER MED ALS

Cannabinoiderne fundet i cannabis har mange farmakologiske virkningsmekanismer, der kan være umiddelbart anvendelige til at hjælpe med at styre de kliniske symptomer i ALS. For eksempel har cannabinoider vist sig at give en anti-inflammatorisk virkning ved at hæmme produktionen og virkningen af tumornekrosefaktor (TNF) og andre akut fase cytokiner (102).

 

Derudover kan cannabis mindske smerte-sensation (smertefølelse), gennem handling på perifere, spinal (rygrad), og supra-spinale (over rygmarv) niveauer. Det virker sandsynligvis også gennem et hjernestamme-kredsløb, der også bidrager til de smerte-undertrykkende virkninger af morfin (126-128).

 

Cannabinoider producere analgesi ved at modulere rostralt ventromediale medulla-neuronal aktivitet på en måde svarende til, men farmakologisk forskelligt fra, morfin (127.128). Cannabinoider er centralt og perifert virkende smertestillende med en anden virkningsmekanisme end opioider, selv om analgesi frembragt af cannabinoider og opioider kan involvere lignende (samme) veje på hjernestamme-niveau.

 

Der er nu flere, velkontrollerede kliniske undersøgelser af cannabis til behandling af smerter, der viser rigelig dokumentation for smertestillende effekt (129.130). En nylig systematisk gennemgang og meta-analyse af dobbelt-blinde randomiserede kontrollerede forsøg, som sammenlignede ethvert cannabis-præparat til placebo blandt patienter med kroniske smerter, viste i alt atten gennemførte forsøg. Undersøgelserne viser, at at cannabis er moderat effektiv til behandling af kronisk smerte (129.130).

 

Til brug i ALS, bør cannabisbrugen dosis-titreres (dosis-indtages) til punktet af komfort. Hvis der er behov for yderligere opiat-medicin for at få en effektiv smerte-kontrol, så kan den antiemetiske effekt af cannabis hjælpe med kvalme undertiden forbundet med brug af opioider.

 

Brugen af cannabis kan sænke behovet for opiat-medicin og kan anvendes sikkert samtidigt, idet opioid-receptor-systemet er forskellig fra det cannabinoide system. Derudover har brugen af cannabis ikke forårsaget respiratorisk undertrykkelse eller nedsat tarm-motilitet, som er særligt nyttige i disse rammer.

 

Udover smerte, er spasticitet også et stort problem for patienter med ALS. Cannabis har en hæmmende virkning via forøgelse af gamma-amino-smørsyre (GABA) baner i centralnervesystemet (131-133). Dette frembringer motor-neuron-hæmning ved spinale niveauer i mus. Adskillige tidligere undersøgelser har antydet, at cannabinoid terapi i det mindste tilvejebringer en subjektiv reduktion af spasticitet, skønt næsten alle undersøgelserne er blevet udført i patienter med multipel sklerose (MS) (134-137).

 

Ud over smerter og spasticitet, er der andre farmakologiske virkninger af cannabis, som kan være nyttige for ALS-patienter. Patienter med ALS og bulbare symptomer har også normalt svært ved at styre og sluge spyt, der normalt er til stede i mundhulen. Cannabis er en potent anti-spyt forbindelse, der hurtigt tørrer mundhulen og øvre luftveje, hvilket potentielt reducerer risikoen for aspirations lungebetændelse og øger patientens komfort.

 

Cannabis øger også appetit og kan hjælpe med at forhindre "ALS kakeksi", et fænomen som opleves af nogle patienter, hvor vægttab forekommer større end den, forårsaget af muskelatrofi og reduceret kalorieindtag. Ud over at forbedre appetit, kan cannabis også hjælpe med humør-tilstand og søvn. Patienter med ALS har tidligere rapporteret, at cannabis er mindst moderat effektiv til at reducere symptomer på smerte, spasticitet, savlen, appetitløshed og depression (104).

 

American Academy of Neurology offentliggjorde for nylig nogle fremragende systematiske litterature vedrørende brugen af cannabis i neurologiske lidelser samt specifikt i en anden neurodegenerativ lidelse, multipel sklerose (MS) (136-137). Forfatterne konkluderede, at patienter med MS, er orale cannabis-ekstrakter effektiv til behandling af spasticitet "smertefulde spasmer" samt central smerte. Dette omfattede herunder spasticitet-relaterede smerter. Risiko for alvorlige psykopathologiske virkninger blev anslået til at være ca. 1%.

 

Administrationsvej er en vigtig faktor for farmakokinetikken af de forskellige cannabinoider i cannabis, især absorption og metabolisme (138). Cannabis behøver ikke at blive røget for at få en medicinsk gavnlig virkning. Inhalation har den fordel af hurtig indtræden af virkning og let dosistitrering. Men på grund af deres flygtighed vil cannabinoider fordampe ved en meget lavere temperatur end forbrænding, så de kan inhaleres som en varm damp-tåge (fordampnings-aggreat), som er en meget sundere mulighed end rygning. Cannabinoider i form af en aerosol i inhaleret røg eller dampe absorberes og afgives hurtigt til hjernen og cirkulation, som forventet af et meget lipid-opløseligt lægemiddel.

 

Cannabis kan også indtages oralt, men denne leverings-rute har markant anderledes farmakokinetik sammenlignet med indånding. Indtræden af handlingen forsinkes og titrering af dosering er vanskeligere. Maksimale cannabinoid-blod-niveauer er først nået op til 6 timer efter indtagelse, med en meget længere halveringstid, så længe som 20-30 timer (138). Dette ville også gælde for enhver oralt indtaget cannabinoid, herunder dronabinol (Marinol).

 

Dronabinol er tilgængelig som en Schedule III (CIII) kontrolleret stof pr Drug Enforcement Agency (DEA) retningslinjer (138). DEA anser stadig botaniske cannabis som et Liste I (CI) kontrolleret stof, farligt og uden medicinsk brug (139). Dog, anser, at naturlig cannabis indeholder, i bedste fald 20% THC.

 

Som tidligere bemærket, er der gavnlige fysiologiske virkninger, når de andre cannabinoid-former er til stede, som det er tilfældet med naturlig cannabis-plante-materiale.

 

De fleste patienter med ALS ville sandsynligvis finde dronabinol for beroligende og forbundet med alt for mange psykoaktive virkninger, og det er ikke en hensigtsmæssig/egnet erstatning for naturlig cannabis.

 

Endelig kan cannabinoiderne også blandes i et liniment og absorberes gennem huden (det endocannabinoide system er vigtig i regulering af hud-homeostase), selv om dette er den mindst effektive form for levering.

 

Selvom den medicinske anvendelse af cannabis nu er tilladt i et stigende antal stater i Amerika, skal opnåelse af medicinen ske gennem "kooperativer", da det ikke vil være tilgængeligt i et typisk apotek. Dette kan skabe varierende grader af psykisk stress for patienter med ALS og deres medicinske-plejere/leveradøre (140).

 

Desuden vil tredjeparts-betalere og forsikringsselskaber ikke glædeligt betale for cannabis-brug selv til medicinsk brug, da det ikke er Food and Drug Administration (FDA)/Sundhedsstyrelse godkendt til nogen indikation. Så længe cannabis forbliver en liste 1 forbindelse, vil der sandsynligvis ikke være meget interesse fra medicinalindustrien til at finansiere de massive omkostninger til kliniske forsøg som er nødvendige for at få FDA/Sundhedsstyrelses godkendelse for en given indikation. (så heller lade politiet, domstolene og de oversvømmende kameraer rydde op og skole ind)

 

- Duke University Department of Neurology and Durham VA Medical Center, Durham NC.

- University of California, Davis School of Medicine, Sacramento CA

- St. Luke’s Rehabilitation Institute, Spokane WA.

- Harvard Medical School, Neurological Clinical Research Institute, Boston MA.

- University of North Carolina, Chapel Hill NC.

2014 - Medicinsk marihuana udnyttelse og oplevet terapeutisk værdi for patienter med ALS

 

"Cannabis har immunmodulerende [i stand til at regulere immunfunktionerne] egenskaber og virkninger på excitotoksicitet [proces, hvor neuroner er beskadiget], som tyder på, at det kan have en sygdomsmodificerende rolle i ALS [amyotrofisk lateral sklerose, alias Lou Gehrig sygdom]. Der har også været nogle anekdotiske beretninger der tyder på, at marihuana kan være effektiv til at lindre visse ALS symptomer ... ProCon.org

 

DESIGN/metoder: Vi har udførte en anonym undersøgelse af alle ALS-patienter, der deltog i Penn ALS center fra juni 2013 til den nuværende ...

 

RESULTATER: Undersøgelsen blev givet til 127 patienter og 102 blev indsamlet (93% svarprocent). I alt rapporterede 21% nuværende eller tidligere brug af medicinsk marihuana til at behandle deres ALS symptomer. Af disse 21%, fandt et stort flertal det meget effektiv i at yde appetit stimulation (75%), medvirken til søvn (65%), lindre angst (80%), lindre depression (70%), og give muskelafslapning (60%)...

 

KONKLUSION: De af vores patienter der i øjeblikket bruger marihuana rapporterer om en meget betydelig behandlingseffekt på mange ALS symptomer ".

 

Jacob Kaufman, MD. Department of Neurology at the University of Pennsylvania

 

Neurology April 8, 2014 vol. 82 no. 10 Supplement P3.014 (engelsk)

 

 

2012: Enkeltdosis farmakokinetik og tolerabilitet af oral delta-9-tetrahydrocannabinol hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit THC-OH blev forelagt sekventiel farmakokinetisk-farmakodynamisk population modellering på individuelle puls af ni patienter med ALS som en proxy for THC's hjerte-kardiolære effekter..

 

BAGGRUND: Cannabinoider udøver neurobeskyttende og symptomatiske virkninger i amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Vi vurderede farmakokinetik (PK) og tolerabiliteten af ​​delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) i ALS-patienter.

 

METODER: Ni patienter fik THC orale enkeltdoser på 5 mg og 10 mg, adskilt af en udvaskningsperiode på to uger. Blodprøver til bestemmelse af THC, 11-nor-9-carboxy-THC (THC-COOH) og hydroxy-THC (THC-OH) blev taget op til 8 timer efter indtagelse. Bivirkninger blev vurderet ved visuel analoge skalaer (VAS). Plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit THC-OH blev forelagt sekventiel farmakokinetisk-farmakodynamisk populations modellering på individuelle puls som en proxy for THC's cardiovaskulatoriske effekter.

 

RESULTATER: Døsighed, eufori (en stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed, ikke så dårligt, set i betragtning) ortostase, søvnighed, svimmelhed og svaghed/afslappethed var signifikant hyppigere hos patienter, der fik 10 mg i forhold til 5 mg THC.

 

En markant inter-individuel variation blev fundet for absorptionen af oral THC (84%) og fjernelse af THC-COOH (45%). Plasmakoncentrationerne af THC-OH var positivt korreleret med den individuelle puls (hjertefrekvens). En E (max-model) blev succesfuldt indpasset på individuelle puls, med et THC-OH plasmakoncentration på 3,2 x 10 (-4) pmol/L for EC(50) og en E (max) på 93 bpm i hjertefrekvens.

 

KONKLUSION: Den højere 10mg dosis THC blev dosisbegrænsende hos patienter med ALS. Høj variation interindividuel PK kræver individuell titrering af THC for potentiel terapeutisk brug til patienter med ALS.

 

? Den normale hvilende puls hos et voksent menneske spænder fra 60 til 80 bpm. Bradykardi er en langsom puls, defineret som under 60 bpm. Takykardi er en hurtig puls, defineret som over 100 bpm i hvile. Pulstræning → THC-OH (C21H30O3) er decideret styrketræning for hjertet, hvilket betyder, at pulstræning forårsager, at hjertet vokser og bliver stærkere. Derved kan hjertet pumpe mere iltet blod ud til de arbejdende muskler, som netop har brug for ilten til at danne energi med. Jo mere blod, der pumpes ud i kroppen pr. hjerteslag, jo færre gange i minuttet behøver hjertet at slå for at klare opgaven → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) – og dermed falder pulsen!

 

 

Medical Oncology & Clinical Pharmacology, Cantonal Hospital, Rorschacherstr. 95, 9007 St. Gallen, Schweiz

 

 

----- -----

 

* → Varme-eksponering af Cannabis sativa-uddrag påvirker den farmakokinetiske og metaboliske profil hos raske mandlige forsøgspersoner.

 

Den stærkeste psykoaktive bestanddel af Cannabis sativa L. er Δ (9) -tetrahydrocannabinol (THC). Cannabidiol (CBD), en anden vigtig bestanddel, er i stand til at modulere den særskilte uønskede psykotropiske virkning af THC. I naturlige planteekstrakter af C. sativa vises store mængder af THC og CBD i form af THCA-A (THC-syre-A: C22H30O4) og CBDA (cannabidiolisk syre: C22H30O4), som kan omdannes til THC og CBD: C21H30O2 ved opvarmning.

 

Tidligere rapporter om medicinsk anvendelse af cannabis eller cannabis-præparater med højere CBD/THC-forhold og indtaget i sin naturlige, uopvarmet form, har vist, at farmakologiske virkninger ofte var ledsaget med lavere bivirkninger (eufori etc).

 

Derfor blev farmakokinetik og metaboliske profiler i den foreliggende undersøgelse, af to forskellige C. Sativa ekstrakter (opvarmede og uopvarmede) med et CBD/THC forhold > 1 sammenlignet med syntetisk THC (dronabinol: C21H30O2) i en undersøgelse med 9 raske mandlige frivillige.

 

Farmakokinetikken for cannabinoiderne var meget variabel. Det metaboliske mønster var signifikant forskellig efter administration af de forskellige former: den opvarmede ekstrakt viste en lavere median THC plasma AUC (24 timer) end den uopvarmede ekstrakt af 2,84 vs. 6,59 pmol h/mL.

 

Den senere var lidt højere end den/det af dronabinol (4,58 pmol h/mL). På den anden side, var median-summen af metabolitterne/stofskifte-produkterne (THC, 11-OH-THC, THC-COOH, CBN) plasma AUC (24 timer) højere for den opvarmede end for uopvarmede ekstrakt (hvilket, set herfra også kan være en farmakologisk berigelse).

 

* Behandling af Tourettes syndrom med Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC): et randomiseret crossover forsøg

 

Anekdotiske beretninger i Tourettes syndrom (TS) har foreslået, at marihuana (cannabis sativa) og delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta (9) -THC), den større psykoaktive ingrediens i marihuana, reducerer tics og tilhørende adfærdsforstyrrelser. Vi udførte en randomiseret dobbeltblindt placebokontrolleret enkelt-dosis crossover-forsøg med Delta (9)-THC (5,0, 7,5 eller 10,0 mg) i 12 voksne TS-patienter. ..

 

Ved hjælp af TSSL, blev patienterne også bedømt for sværhedsgraden af ​​associerede adfærdsmæssige forstyrrelser. Kliniske ændringer blev korreleret til maksimale plasmaniveauer af THC og dets metabolitter 11-hydroxy-Delta (9) tetrahydrocannabinol (11-OH-THC) og 11-nor-Delta (9) tetrahydrocannabinol-9-carboxylsyre (THC-COOH ).

 

Ved brug af TSSL (Tourette's syndrome Symptom List), var der en signifikant forbedring af tics (p = 0,015) og obsessiv-kompulsiv adfærd (OCB) (p=0,041) efter behandling med Delta (9) -THC sammenlignet med placebo....Der forekom ingen alvorlige bivirkninger. Fem patienter oplevede milde, forbigående bivirkninger. Der var en signifikant korrelation mellem tic-forbedring og maksimum 11-OH-THC plasmakoncentration.

 

Resultaterne fra denne pilotundersøgelse tyder på, at en enkelt dosis behandling med Delta (9) -THC er effektivt og sikkert til behandling af tics og OCB i TS. Det kan overvejes, at de kliniske virkninger kan være forårsaget af 11-OH-THC. En mere langsigtet undersøgelse er påkrævet for at bekræfte disse resultater. - Pharmacopsychiatry. 2002

 

 

Cannabis planten: THCA, 2-COOH-THC: C22H30O4 → lagring og opvarmning = decarboxylation → mennesker/dyr: THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) → oxidation/recarboxylering, en kemisk reaktion, hvor en carboxylsyre gruppe "igen, her også af/i mennersker/dyr", er indført i et substrat → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

Mediane CBD-plasma AUC (24 timer) var næsten 2-fold højere for uopvarmede end for den opvarmede ekstrakt. Disse resultater viser, at anvendelsen af uopvarmede ekstrakter kan føre til en fordelagtig ændring i metabolisk mønster og eventuelt bedre tolerabilitet

 

 

THCA: - - - C22H30O4 : 1-Hydroxy-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromene-2-carboxylsyre

THC-COOH: C21H28O4 : 1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6h-benzo[c]chromene-9-carboxylsyre

 

----- -----

Cannabis, tics og det endocannabinoide system

 

Mød Larry, en afgået politibetjent, der, måske grundet langvarigt ophold i trafikforuretnet miljø, har erhvervet sig Parkinsons, og for første gang prøver medicinsk marihuana i form af CBD-olie indtaget oralt. Få minutter efter forsvinder alle symptomerne, og Larry møder igen livet som hel og uden konstante smertefulde tics. Du hører også lidt om baggrunden for undladelse af legalisering og det lette køb af politikere af store midicin-fabrikanter, som ser deres guldrandede æg krakelerere i horisonten.

 

Offentliggjort den 21. jan. 2017

2010: Carter GT, m.fl - Cannabis og Amyotrofisk lateral sklerose: hypotetisk og praktiske anvendelser, og en opfordring til kliniske forsøg - Am J Hosp Palliat Care

 

Muscular Dystrophy Association/Amyotrophic Lateral Sclerosis Center, University of Washington Medical Center, Seattle, WA, USA.

Uddrag

 

Cannabis har også egenskaber, der gælder for symptom-forvaltning af ALS, herunder analgesi, muskelafspænding, bronkodilatation, spyt reduktion, appetit stimulation og søvn-induktion. Med hensyn til behandlingen af ALS, både ud fra et sygdomsmodificerende og symptom-forvaltnings synsvinkel, er kliniske forsøg med cannabis det næste logiske skridt.

 

Baseret på den aktuel tilgængelige videnskabelige data, er det rimeligt at tro, at cannabis væsentligt kunne bremse udviklingen af ALS, eventuelt udvide den forventede levetid og væsentligt reducere den samlede byrde af sygdommen.

 

 

----- -----

 

 

2009: Bilsland LG, m.fl. - Det endocannabinoide system i amyotrofisk lateral sklerose

 

Current Pharmaceutical Design Volume 14 Issue 23 ISSN: 1381-6128 - Molecular NeuroPathobiology, Cancer Research UK, 44 Lincoln's Inn Fields, London, UK.

 

Abstrakt

Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fatal neurodegenerativ tilstand karakteriseret ved selektiv tab af motoriske neuroner fra rygmarven, hjernestammen og motoriske cortex. Selv om patogene mekanismer, der ligger til grund for ALS endnu ikke er fuldt forstået, er der tydelige tegn på, at flere neurotoksiske mekanismer, herunder excitotokisitet, inflammation og oxidativ stress, alle bidrager til sygdoms-patogenese.

 

Endvidere har de seneste resultater fastslået, at selv om sygdommen primært er en motorisk-neuron-specifik lidelse, er ALS ikke celle-autonomisk, og ikke-neuronale celler, herunder astroglia (Astrocytter) og Mikroglia spiller en afgørende rolle i mekanismen for sygdom.

 

I øjeblikket er den eneste godkendte behandling til rådighed til behandling af ALS, den anti-glutamatiske agent Riluzole (C8H5F3N2OS), som har begrænset terapeutisk virkning. Men der er stigende tegn på, at cannabinoider og manipulation af det endocannabinoide system (en gruppe af neuromodulatoriske lipider og deres receptorer) kan have terapeutisk værdi i ALS, foruden andre neuro-degenerative forhold. Cannabinoider udøver anti-glutametiske og anti-inflammatorisk foranstaltninger gennem aktivering af CB1 og CB2-receptorer, hhv.

 

Aktivering af CB1-receptorer kan måske derfor hæmme glutamat-frigørelse fra præsynaptiske (fra øverste) nerve-terminaler og reducere postsynaptisk (til, nederste terminal) calcium-indløb som reaktion på glutamat receptor-stimulation.

 

I mellemtiden kan CB2-receptorer have indflydelse på betændelse, hvorved receptor-aktivering reducerer microglial aktivering, hvilket resulterer i et fald i microglial sekretion af neuro-toksiske formidlere. Endelig kan cannabinoide agenter også udøve anti-oxidant aktioner ved en receptor-uafhængig mekanisme. Følgelig derfor kan cannabinoider med evnen til at målrette flere neuro-toksiske veje i forskellige cellepopulationer måske øge deres terapeutiske potentiale i behandlingen af ALS. Nylige undersøgelser af dette potentiale i modeller af ALS, især dem der fokuserer på strategier, der aktiverer CB2 receptorer, omtales i denne gennemgang.

 

 

 

 

 

Abstrakt

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe).

----- -----

 

 

* Flere forskningsresultater hos PubMed: Amyotrofisk lateral sklerose og Cannabinoider - ALS og Plante-cannabinoider

 

 

Lignende Tråde til: Medicinsk marihuana kan gavne ALS-patienter, Videnskabeligt bevist. Als-forum, USA

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved