Autisme

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Autisme

 

Photo: bloggossip.com

 

Der har de sidste årtier været en voldsom stigning i antallet af stillede autismediagnoser. Årsagerne til dette debatteres både inden og uden for forskningen. Nogle mener at stigningen skyldes en reel vækst i lidelsens forekomst, andre at stigningen blot skyldes, at disse mennesker tidligere fik andre diagnoser. En anden forklaring er, den øgede fokus på sociale færdigheder, større klasser i folkeskolen og generelt øget vægtning af sociale færdigheder i forhold til faglig kundskab gør, at autister i højere grad skiller sig ud.

 

 

Hvad er årsagen til Autsme?

 

Autismens ætiologi er ukendt, men har en klar genetisk komponent. For familier som allerede har et autistisk barn, kan sandsynligheden for, at det næste barn også bliver autistisk være op mod 5%, mod omkring 0,6% for befolkningen i almindelighed. For at diagnosen autisme kan stilles, skal symptomerne have vist sig inden barnet fylder 3. Hvis symptomerne først viser sig efter at barnet er fyldt tre år, så kan diagnoserne atypisk autisme eller asperger symptom stilles. Dog er man ved at gå bort fra at skelne mellem infantil autisme, atypisk autisme eller asperger syndrom. I stedet bruges diagnosen Autisme Spektrum Forstyrelse (forkortes ASF). Folk med Aspergers syndrom er oftest normalt til velbegavede og har som oftest ikke sproglige vanskeligheder, som børn med Infantil autisme ofte har.

 

De præcise årsager til autisme kendes ikke, men der er generel enighed om at der er tale om en neurologisk forstyrrelse. Søskende til børn med autisme har 2-3% risiko for for at udvikle autisme, hvilket er 50 gange højere end befolkningen generelt, og enæggede tvillinger har signifikant højere risiko end tveæggede. Endvidere optræder autisme hyppigt sammen med genetisk betingede sygdomme såsom fragile-X-syndrom, Føllings sygdom og tuberøs sklerose.

 

Nyerer forskning offentliggjort i 2017 oplyser, at endocannabinod signal dysregulering i Autisme-spektrum-forstyrrelser viser en korrelationskobling mellem inflammatorisk tilstand og neuro-immunforandringer, og flere tidligere undersøgelser fremhæver en central involvering af det endocannabinoide (EC) system i autisme-patofysiologi.

 

  • Endocannabinod signal dysregulering i Autisme-spektrum-forstyrrelser: En korrelationskobling mellem inflammatorisk tilstand og neuro-immunforandringer -

Anna Lisa Brigida, et al., Int J Mol Sci. 2017 Jul; 18(7): 1425.

 

Flere undersøgelser fremhæver en central involvering af endocannabinoid (EC) system i autisme-patofysiologi.

EC-systemet er et komplekst netværk af lipid-signalveje bestående af arakidonsyre-(AA: C20H32O2; 20:4,n-6) afledte forbindelser (anandamid, AEA: C22H37NO2; 20:4,n-6) og 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4; 20:4,n-6), deres G-protein-koblede receptorer (cannabinoid-receptorer CB1 og CB2) og tilknyttede enzymer.

 

Udover autisme er EC-systemet også involveret i adskillige andre psykiatriske lidelser (dvs. angst, maniodepression, bipolar lidelse og skizofreni). Dette system er en nøgle-regulator for metaboliske og cellulære veje involveret i autisme, såsom fødeindtag, energi-stofskifte og immunsystem kontrol.

 

Tidlige studier i autismemodeller har vist ændringer i hjernens EC-system.

Autisme er også karakteriseret ved immunsystem-dysregulering. Denne ændring indbefatter differentielle monocytter og makrofag-reaktioner og unormale cytokin- og T-celleniveauer.

 

EC-system-dysfunktion i en monocyt og makrofagisk cellulær model af autisme er blevet demonstreret ved at vise, at mRNA'et og proteinet for CB2-receptor og EC-enzymer blev signifikant dysreguleret, hvilket yderligere indikerer involveringen af EC-systemet i autisme-associerede immunologiske forstyrrelser.

 

Samlet set tilbyder disse nye fund et nyt perspektiv inden for autisme-forskning og tyder på, at EC-systemet kunne repræsentere en ny mål-mulighed for autisme farmakoterapi/medicinsk behandling.

 

- Department of Experimental Medicine, University of Campania, 80138 Naples, Italy;

- Department of Cellular and Integrative Physiology, School of Medicine, University of Texas Health Science Center San Antonio, San Antonio, TX 78229, USA;

 

* Relaterede artikler - Citerede artikler - Autisme og det endocannabinoide system

 

Disse tal (og oplysninger) viser klart, at autisme i hvert fald delvist er *genetisk betinget og involvere eller nærmere betinges af det endocannabinoide system.

Ud fra arvelighedsmønstret ved autisme kan man konkludere at der ikke er ét gen, men mindst 5-9 forskellige gener involveret i udviklingen af autisme. Set enkeltvis kan disse gener tænkes at være bærere af positive, "overlevelsesfremmende" egenskaber – det er kun når de optræder sammen, at de forårsager autisme. Der forskes intenst i autismens genetik.

 

På den anden side viser tallene også klart, at der må være andre faktorer end de genetiske på spil. Man ved med sikkerhed at svangerskabs- og fødselskomplikationer og hjerne-infektioner øger risikoen for at barnet udvikler autisme.

 

* Genetisk betinget. Generne består af DNA og er anbragt på cellens kromosomer.

 

* en aminosyre er ethvert molekyle, som indeholder både en aminogruppe og carboxylsyregruppe.

 

I biokemi bliver den kortere og mere generelle term aminosyre hyppigt anvendt om alfa-aminosyrer. En alfa-aminosyre er en aminosyre hvor amino- og carboxylsyre-gruppen, er forbundet til samme kulstof-atom (C). Nogle molekyler som prolin (C5H9NO2) indeholder ikke en amino-gruppe og er derfor ikke kemisk set en aminosyre. Teknisk set er prolin en iminosyre, men bliver også klassificeret som en aminosyre, fordi den har funktionelle ligheder med ægte aminosyrer i celler, og den kan heller ikke danne *hydrogenbindinger. I DNA er det f.eks. hydrogenbindinger imellem baseparrene der holder de to strenge sammen, og i proteiner er hydrogenbindingerne med til at definere og holde sammen på den rumlige struktur.

 

 

* → En strukturel indsigt i molekylær genkendelse af en (-)-Delta9-tetrahydrocannabinol og udvikling af en følsom, et skridt, homogen immunkompleks-baseret assay til detektion deraf. J Mol Biol. 2010

 

Metabolitterne af THC (C21H30O2), med ændringer i den C (10) monoterpe del, 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-tetrahydrocannabinol (11-COOH-THC: C21H28O4 : har ikke nogen psykoaktive virkninger i sig selv, men har en rolle i analgetiske og antiinflammatoriske virkninger af cannabis, og har også vist sig at moderere virkningerne af THC, som kan hjælpe med at forklare forskellen i subjektive virkninger, der ses mellem lejlighedsvise og regelmæssige brugere af cannabis)

 

og 11-hydroxy-(9)-tetrahydrocannabinol (11-OH-THC: C21H30O3 : er blevet påvist at være aktiv, men disse virkninger, er ikke nødvendigvis identiske med dem i THC. Dette kan til dels forklare de *bifasiske effekter af cannabis, hvor nogle effekter såsom øget appetit tendenserer til at være forsinket i stedet for at optræde umiddelbart efter lægemidlet/C21H30O2 indtages),

 

er bundet af T3 Fab med en højere affinitet end THC. Krystal-strukturerne tyder på, at Ser52H og Arg53H af T3 Fab er i stand til at lave hydrogen-bindinger med metabolitterne, hvilket fører til en øget binding mod disse metabolitter.

 

 

* Triiodothyronin , også kendt som T3, er et thyroidhormon. Det påvirker næsten alle fysiologiske processer i kroppen, herunder vækst og udvikling, stofskifte, kropstemperatur og puls. T3 er det sande hormon. Dets virkning på målvæv er omtrent fire gange mere potent end T4

 

* Hydrogenbinding: kan dannes imellem forskellige molekyler, eller imellem forskellige atomer i det samme molekyle. I DNA er det f.eks. hydrogenbindinger imellem baseparrene der holder de to strenge sammen, og i proteiner er hydrogenbindingerne med til at definere og holde sammen på den rumlige struktur.

 

 

 

Vores resultater kaster nyt lys på yderligere at forstå den bifasiske effekt af cannabinoider på det molekylære niveau og, vigtigst, bane vejen for udvikling af nye angstdæmpende cannabinoid-medicin, som kan have positiv effekt-profiler rettet mod CB1-receptoren på glutamaterge terminaler. - Institut for fysiologisk kemi, University Medical Center i Johannes Gutenberg Universitet, Mainz, Tyskland - 2012.

 

 

 

Dr. Sanjay Gupta og Autisme-link

 

Sanjay Gupta er en amerikansk neurokirurg og en assisterende professor i neurokirurgi ved Emory University School of Medicine og associeret chef for neurokirurgi-service på Grady Memorial Hospital i Atlanta, Georgia, fortæller her om at de ve-fremmende midler på fødsels-gange, kan være en af årsagerne for autisme hos drenge.

 

Udgivet den 12 Aug, 2013

Sanjay Gupta: Marihuana ikke kun virker bedre end disse Narkotikaer, det er sikrere

 

Sanjay Gupta har offentligt indrømmet, at han tidliger var af en forkert opfattelse af marihuana og fejlagtig argumenterede for denne, og vi mennesker systematisk er blevet løjet for af regeringerne med hensyn til cannabis. Han stod for optagelser til Weed - en CNN Dokumentar om medicinsk marihuana (HD) i 2013 og var forbløffet over hvilken potentiale denne plantes cannabinoider fremviste.

 

Udgivet 8. august 2013

 

 

 

 

Cannabinoider til hjælp for Autisme

 

Cannabis & Autisme

 

neurodiversity.com

 

 

Disse resultater viser en mekanisme, der fører til hæmning af smerte, en, der er rettet mod receptorer lokaliseret udelukkende udenfor CNS. Endvidere foreslåes den potentielle anvendelse af *CB2 receptor-selektive agonister til behandling af human neuropatiske smerter, en tilstand der i øjeblikket er uden konsekvent effektive behandlinger for. CB2 receptor-selektiv agonist medicin forventes at være uden bivirkninger i centralnervesystemet, der begrænser virkningen af ​​de nuværende tilgængelige medikamenter. - Mohab Ibrahim, et al

 

CB2 receptor-selektive agonister. Den vigtigste endogene ligand for CB2 receptoren er endocannabinoiden 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4). *(11-COOH-THC: C21H28O4) og den plante-basserede CB2 receptor-selektive agonist er Tetrahydrocannabivarin (THCV, THV: C19H26O2; n-4) som samtidig antagonisere CB1-receptor-aktivering.

 

  • Resultater viser en mekanisme, der fører til hæmning af smerte, en, der er målrettet receptorer lokaliseret udelukkende uden for CNS, samt potentielle brug af CB2 receptor-selektive agonister til behandling af human neuropatiske smerter (herunder taktile overfølsomhed)

 

  • Nogle af symptomerne Medicinsk Marihuana har lindret, omfatter angst - selv svær angst - aggression, panikangst, generaliseret raseri, raserianfald, ødelæggelse af ting og selvskadende adfærd. - Stephen Edelson

 

  • Den primære fordel (andet end at komme ud af farmaceutiske SSRI'ernes) har været, at jeg foretager bedre valg med fødevarer, nu foretrækker jeg at spise alt maden, og fødevarer tættere på deres naturlige tilstand. - tr kelley

 

  • Følgende beretning er skrevet af moderen til en ung mand, der fik en diagnose af opmærksomheds-underskud uorden og senere bipolar lidelse. - Jacqueline Fields

 

  • Vi bemærker så mange som ti patienter (2%) der bruger cannabis til behandling af autisme. Det er ukendt, hvordan marihuana kan hjælpe med at stabilisere adfærd i autister, men vi får nu troværdige første og anden part-rapporter om fantastiske resultater. - Jay R. Cavanaugh, ph.d.

 

  • Rapporter vi ser fra forældre viser, at medicinsk marihuana ofte virker, når ingen andre behandlinger har hjulpet. Medicinsk marihuana kan være en gavnlig behandling, samt at det er mindre skadelig end den medicin, som lægerne rutinemæssigt ordinerer. - Bernard Rimland. Grundlægger af Autism Society of America (ASA) i "Medical Marijuana: a Valuable Treatment for Autism?," Autism Research Review International, 2003

 

  • Hvordan marihuana hjælper 8-årige Jeff er ikke helt klart. "Hans hjernebølger forbinder ikke på den måde vores gør," siger Debbie for hendes søn. "Den marihuana tillader ham, på en eller anden måde. Det har udfyldt hullet derinde for ham, så han har lært at styre sin vrede", fortæller Debbie Jeffries til CBS News

 

  • Som at knipse med fingrene, skete der et mirakel for os! Ikke mere raseri, reduceret angst, ingen konstant øredøvende støj og ingen hus der rocker. Disse kop-kager (muffiner) havde marihuana bagt ind i dem. - James D. - Sams projekt

 

 

 

 

Vi mistede næsten vores lille dreng til ASD og lægemidler. Ved Guds nåde og ved hjælp af en lille medicinsk cannabis (MC) har vi ham tilbage.

 

 

Sams historie: Autisme og medicinsk marihuana-KTLA Channel 5 News

 

Dette er historien om Sam, en 10-årig dreng med autisme. Efter mange forsøg med forskellige medikamenter besluttede hans familie, at give medicinsk marihuana en chance.

 

 

Uploaded den 17. November 2009

Cannabis-Videnskab og Den Utraditionelle Sammenslutning for Autisme (UF4A) stifter Partnerskab for at videreudvikle succesfulde Cannabis-baserede Autisme-behandlinger

 

Søndag den 20. marts 2011 - Cannabis Videnskab, Inc. (OTC Bulletin Board: CBIS), et banebrydende Amerikansk biotekselskab som udvikler cannabis- lægemidel-produkter, er glade for at annoncere partnerskabet med den Ukonventionelle Fond for Autisme (UF4A) for at bygge videre på instituttets succes med sin proprietære cannabinoid-formuleringer for Autisme-behandling. Partnerskabet vil fokusere på at fremme den medicinske cannabis behandling for autisme i forbindelse med de vellykkede cannabis-behandlinger af Joey og 10 andre familier, der nu bliver dokumenteret af University of California Irvine Medical Center (UCI) for institutet.

 

Disse vellykkede Autisme-behandlinger og banebrydende indsats fra Joeys mor, Mieko Hester Perez, kan ses fuldt revideret her.

 

Mieko og vellykket behandling af hendes søn har høstet udbredt medieinteresse, herunder tv-optrædener og interviews. I 2009 talte Mieko Hester-Perez modigt til et national tv-publikum for at indvarsle spørgsmålet om medicinsk marihuana til børn i den nationale debat om pot-forbrug. Hendes optræden på ABC Good Morning America med vært Diane Sawyer var især overbevisende, og mange så hende med tårer i øjnene, og Hester-Perez afsluttede interviewet med at sige, "Jeg reddede min søns liv. Marihuana reddede min søns liv.

 

Uploaded den 21. Dec, 2009

 

Moder: Medicinsk marihuana reddede min søns liv

Mieko Hester-Perezs autistiske 10-årige søn vejede kun 46 pound (20,8 kg), før hun begyndte at bespise ham med marihuana-infunderet brownies. Hester-Perez sagde det ikke var et spørgsmål om, hvis hendes søn ville dø, men var et spørgsmål om hvornår. Hun mener, de behandlinger reddede hans liv. Fox News

 

Uploaded den 30. Nov, 2009

 

 

 

Joeys Bedstefar deler hans tanker om autisme og medicinsk cannabis

 

Bobby Hester deler sine tanker om hans barnebarns behandling med medicinsk cannabis i en pause af et arrangement af Den Utraditionelle Sammenslutning for Autisme (UF4A) på Current Trends Hair Studio i Lake Forest, Californien. Lær mere om Joey's Rejse:

Utraditionel Sammenslutning for Autisme's Hjemmeside. Bobby Hester Interview Uddrag:

 

"Hun fandt ud af, at det var noget, hun kunne prøve, og efter at hun prøvede det, gjorde det en stor forskel for Joey. Det er, hvad det hele handler om, det handler om Joey skal have en bedre livskvalitet." "I begyndelsen var jeg på en måde skeptisk , men nu, hvor jeg ser hans udvikling. Han gav ikke engang lyde fra sig, mens han voksede, men nu, hvor at hun har prøvet den medicinske marihuana, laver han lyde, han er ved at udvikle sig næsten normalt. Det er den samme dreng, der ikke ville sige et ord eller holde kontakt med mig, og nu gør han. Og nu reagerer han på verbale kommandoer, som jeg ikke så ham gøre før medicinsk marihuana.

 

Jeg mener ikke forældrene bør være bange for at prøve noget for at hjælpe deres børn, hvis du virkelig elsker dine børn (pause) .... hvis du virkelig elsker dine børn .... vil du gå langt for i det mindste forske og forsøge at finde ud af noget, der kommer til at hjælpe dem. Det der tæller til sidst, er at hjælpe dit barn."

 

 

Uploaded den 2. Juli 2010

Familie giver med held meget selv-destruktiv autistisk barn "medicinsk" marihuana

 

Alex er nu en af 58 mindreårige børn, som i øjeblikket er beskyttet i henhold til Oregon medicinske marihuana Lov. Selvom autisme ikke er et kvalificeret medicinsk tilstand som kræft eller alvorlige smerter som i Alex's tilfælde, var hans anfald meget alvorlige. Og efter et par måneder af behandlingen, sagde familien Echols, at de så en dramatisk forbedring.

"Han gik fra at være totalt råbende, skrigende, og blodgøre hans ansigt, til inden for en time til halvanden, ville han være at finde lege med legetøj, og bruge sine hænder," sagde han. "Noget, der på det tidspunkt var næsten uhørt." - Af FOX 12

 

Advarsel om brutale billeder, men det ender godt.

 

 

Udgivet den 29 Jan, 2013

 

Snoop Dogg linket til Joey - Autisme

 

I sidste uge spiste Joey en brownie (med marihuana/cannabinoider indbagt) en time før fysisk terapi og på vejen ... det er hvad jeg så på bagsædet! Jeg var næsten ved at kører ind i nogen ... med tårer i mine øjne! I 11 år er dette første gang, vi har set et svar som dette!

Tak Snoop - Joey er tilbage!

 

Udgivet den 10 Marts 2010

 

Cannabis hjælper autistisk dreng til at interagere

 

Autistisk teenagers liv forbedres ved medicinsk marihuana,

forældre siger: "Han sagde "mor"... Det havde jeg håbet på, at i 18 år"

 

Udgivet den 10. marts, 2014

Lokal familie bruger cannabis-olie til behandling af børn med autisme

En ud af 68 børn i USA er diagnosticeret med en autisme spektrum forstyrrelse. Mens en masse medicin har vist sig at være ineffektive, har én behandling været at give familier håb. Jennifer Swanson-Collins fortæller om, hvordan hun har brugt cannabis olie til behandling af hendes to børn, der begge har autisme.

 

Offentliggjort den 4. september 2014

Dr. Hicks anbefaler Cannabis CBD-olie til autisme og kræft

 

Gary Franchi taler med Dr. John Hicks om hvordan han ordinerer Cannabis CBD-olie til autisme og kræft på Chicago Cannabis konference ved Hempmeds.com standen. Dr. Hicks: Tidligere forelæsninger

 

Udgivet den 9. juni 2014

Dr. John Hicks - Cannibidol af hamp

 

Udgivet den 16. September, 2014

 

 

Forskning og udvalgte behandlinger

 

 

Eur J Neurosci. 2006 Apr;23(7):1944-8.

 

 

Abstrakt

 

Glade ansigtsudtryk er medfødte sociale belønninger og fremkalder en reaktion i striatum (striate kerne, en subkortikal (dvs. inde i, snarere end på ydersiden) del af forhjernen), et område kendt for sin rolle i belønnings-forarbejdning i rotter, primater og mennesker. Cannabinoid receptor 1 (CNR1) er den bedst karakteriserede *molekyle af det endocannabinoide system, der er involveret i behandling af belønninger.

 

Vi antog, at den genetiske variation i menneskets CNR1-gen ville forudsige forskelle i den striatale reaktion på glade ansigter. I et 3T funktionel magnetisk resonans ( fMRI) scannings studie på 19 kaukasiske frivillige, rapporterer vi, at fire enkelt-nukleotid-polymorfiere (SNP'er) i CNR1 locus modulere differentieret striatale reaktion på glade, men ikke til væmmedes ansigter. Dette tyder på en rolle for variationer af CNR1-genet i den underliggende sociale belønnings responsivitet.

 

Fremtidige undersøgelser bør sigte mod at gentage dette fund med et afbalanceret design i en større prøve, men disse foreløbige resultater tyder på neural responsivitet til følelsesmæssige og socialt givende stimuli, varierer som en funktion af CNR1 genotype. Dette har konsekvenser for medicinske tilstande, der involverer hypo-responsivitet til følelsesmæssige og sociale stimuli, såsom autisme.

 

 

Cannabinoid receptor type 1, ofte forkortet CB1, er en G-protein-koblende cannabinoid receptor beliggende primært i det centrale og perifere nervesystem. Den aktiveres af endocannabinoid neurotransmittere som anandamid (AEA: C22H37NO2) og 2-arachidonoyl glycerid (2-AG: C23H38O4) og med plantebaserede cannabinoider, såsom forbindelsen THC (C21H30O2), en psykisk aktiv bestanddel af cannabis og ved syntetiske analoger af THC (isolater/stereokemiske varianter), såsom dronabinol (C21H30O2)

 

På sit 33. møde i 2003, anbefaler Verdens Sundheds Organisationens ekspertudvalg for narkotikamisbrug at overføre THC til Bilag IV i konventionen, og citerer dets medicinske anvendelser og lav misbrugspotentiale. (*Kritisk gennemgang af psykoaktive stoffer (3.5) THC (C21H30O2) og dronabinol)

 

Uddrag

 

* Cannabis-misbrug er udbredt i hele verden mens misbrug af delta-9-tetrahydrocannabinol eller af dets præparat er sjældne.

Af de 103 lande, der svarede på WHO spørgeskema'et, oplyste kun to noget misbrug af dette stof: Danmark rapporterede (de også sælger egen befolkning til forsøg med life science-aktiviteter og dertil anrettet medicin-forbrug til kælderkolde kapitalister) noget misbrug af * "cannabinol" (C21H26O2) og præciserer, at det betød påvisning af delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) i eksponatet, og spørgeskemaet fra USA nævnte tre tilfælde af misbrug rapporteret af American Association of Poison Control Centers i perioden fra 1992 til 1994.

 

For at undgå at placere forskellige stereokemiske varianter af det samme stof i forskellige kontrol-systemer, anbefales det af udvalget, at alle stereokemiske varianter af delta-9-tetrahydrocannabinol (dronabinol (C21H30O2) bliver flyttet til Bilag IV af 1971-konventionen.

 

 

* "cannabinol" (CBN: C21H26O2) er en svag psykoaktiv cannabinoid. Det er hovedsagelig en metabolit af tetrahydrocannabinol (THC - C21H30O2). CBN fungerer som en svag agonist af CB1-receptorer, men har en højere affinitet til CB2-receptorer (immunforsvaret), med lavere affinitet i forhold til THC. På grund af sin noget selektive CB2-agonisme, bruges det eksperimentelt som et immunosuppressivt. I modsætning til tetrahydrocannabinol (THC), har det ingen dobbeltbindings isomerer eller stereoisomerer

 

 

Cannabinoid Profil: Cannabinol (C21H26O2)

Cannabinol (CBN), hvordan det er syntetiseret fra cannabis planten og hvilke potentielle medicinske fordele, som søvn-stimulant, anti-inflamatorisk, stimulerer astrocytter som bl.a. er involveret i udvikling af nervesystemet, fjernelse af signalstoffer fra den synaptiske kløft, regulation af den ekstracellulære K+-koncentration og fjernelse af neuroaktive giftstoffer og hæmme skin-celle-formation, hvor produktion af overskydende hudceller kan føre til psoriasis.

 

Udsendt af weedmaps den 11. November 2011

 

Abstrakt

 

Formål: At evaluere effektiviteten af dronabinol (delta-9-THC) som supplerende behandling i et barn med autistisk sygdom.

 

Metoder: Et barn, der mødte DSM-IV (Diagnostiske og Statistiske Manual for Mental Forstyrrelse) kriterier for en diagnose af autistisk forstyrrelse og som ikke indtog anden medicin under observations-tid som blev inkluderet i et åben og ukontrolleret studie. Symptom vurdering blev udført ved hjælp af den Afvigende Opførsel Checklist (ABC) før og efter seks måneders behandling.

 

Resultat: I forhold til baseline, blev væsentlige forbedringer observeret for hyperaktivitet, letargi (sløvhed/dorskhed), irritabilitet (pirrelighed), stereotypi og upassende tale ved opfølgning (p = 0,043).

 

Konklusion: Denne undersøgelse viste, at anvendelsen af dronabinol (C21H30O2) kan være i stand til at reducere symptomerne på autisme.

 

 

Denne artikel kan downloades, printes og distribueres frit til alle ikke-kommercielle formål, forudsat det oprindelige arbejde er pr oprigtigt citeret. Tilgængelig online på www.cannabis-med.org

 

Forfatterens adresse: René Kurz, Rene.Kurz @ gmx.at

 

Lindengasse 27/10, 1070 Wien, Vienna/Austria

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Uterine/livmoder cannabinoider og begyndelsen af menneskers liv

I relation

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved