Bipolar affektiv sindslidelse

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Bipolar affektiv sindslidelse

Hvad er Bipolar affektiv sindslidelse Wikipedia?

Bipolar affektiv sindslidelse eller maniodepressiv sindslidelse er klort fortalt en psykisk sygdom som periodevis forhøjer stemningslejet til mani eller den lettere hypomani. Samme personer rammes som regel også af alvorlige depressioner, men symptomer på depression kan også forekomme i maniske perioder, alternativt kan episoderne være blandede, med intensive og hurtige skift mellem disse.

 

Symptomerne bliver som regel værre med tiden og uden behandling riskerer den syge kroniske funktionsnedsættelser. Med forebyggende medicinering er prognosen god. Mange er symptomfrie i flere årtier og mellem sygdomsperioderne (neutralt stemningsleje) fungerer personen som regel normalt. Forløbet påvirkes af ydre faktorer som miljø og stress. Mellem 1 og 3 procent af befolkningen rammes af bipolar lidelse, og det skønnes, at ca. 40.000 danskere lider af bipolar lidelse, svarende til 1% af voksenbefolkningen. Mange rammes første gang når de er mellem 15 og 30 år. Grunden er ikke fuldt ud belyst, men arvelige og sociale belastninger regnes for de vigtigste riskofaktorer. Bipolar lidelse og skizofreni har til dels en fælles genetisk baggrund. Bipolar lidelse er lige udbredt hos mænd og kvinder, men flere kvinder end mænd rammes af unipolare depressioner.

 

Gener

Der er en forbindelse mellem striatal ekspression af PDE10A genet og nogle bipolar lidelses I-patienter.

 

? PDE10A: cAMP og cAMP-inhiberet cGMP 3',5'-cyklisk fosfodiesterase 10A er et enzym, som i mennesker er kodet af PDE10A genet.

 

Forskellige cellulære responser er reguleret af den anden budbringere cAMP og cGMP. Fosfodiesteraser såsom PDE10A, fjerner cAMP- og cGMP-medieret intracellulær signalering ved at hydrolysere den cykliske nukleotide til det tilsvarende nukleosid 5-prime monofosfat.

 

Behandling

Bipolar lidelse kan ikke kureres, men med den rette behandling er prognosen god: Psykiatrien anvender flere slags medicin for at forhindre nye episoder eller forlænge den tid der går før de opstår (lithium, olanzapin og fluoxetin, valproat og lamotrigin i Danmark. Akut behandling gives i forbindelse med igangværende episoder. Samtaleterapi og psykoterapi er ofte aktuelt i kombination med medicinering. Selvhjælp kan være stressnedsættende metoder og god kost samt motion. Komorbide sygdomme behandles i hvis de forekommer, herunder misbrug og afhængighed. Både alvorlige manier og depressioner kan kræve hospitalsophold. Det sker ofte på patientens eget initiativ, men hvis denne er til fare for sig selv eller andre også med tvangsindlæggelse. Elektrokonvulsivbehandling (ECT; elektrochok) er lovligt i Danmark og kan ordineres såfremt andre behandlinger er slået fejl. Søvnmangel er både et vigtigt symptom på og en udløser af maniske episoder. Anvendt under kliniske forhold er ECT en hurtig og effektiv (brugt) antidepressiv metode, dog med risko for skift til en manisk tilstand (og ødelagte hjerneceller).

 

Medikament - ATC- Kode - - Solgt mængde - Sv. til Antal personer - Udbetalt regionalt tilskud fra 2009 til 2013

Lithium - - - - - - N05AN01 - - - - 10.464.000 - - - - - 44.337 - - - - - - - 29.609.000

Olanzapin - - - - N05AH03 - - - - 28.789.000 - - - - - 87.915 - - - - - - - 683.795.000

Fluoxetin - - - - - N06AB03 - - - - 26.891.000 - - - - - 77.475 - - - - - - - 24.944.000

Valproat - - - - - N03AG01 - - - - 16.911.000 - - - - - 79.089 - - - - - - - 78.086.000

Lamotrigin - - - N03AX09 - - - - 38.591.000 - - - - 158.494 - - - - - - - 162.324.000

2009 til og med 2013 - - 121.646.000 - - 447.310 - - - - 978.758.000 Udbetalt "skattebetalt" regionalt tilskud

2014, november - Tarmpermeabilitet - et nyt mål for forebyggelse og behandling sygdomme

Data er akkumulerende som understreger den vigtige rolle af tarmbarrieren og tarm-permeabilitet (gennemtrængelighed) for sundhed og sygdom. Men disse begreber er dårligt defineret, deres vurdering er et spørgsmål til debat, og deres kliniske betydning er ikke klart fastlagt. I denne undersøgelse, er sammenfattet aktuel viden om slimhinde-barrieren og dets rolle i forebyggelse og terapi opsummeret.

 

Først er det relevante udtryk"tarmbarrieren" og "intestinal permeabilitet" defineret. For det andet er det centrale element i tarmbarrierens påvirkning af permeabiliteten beskrevet. Denne barriere udgør en enorm slimhindeoverflade, hvor milliarder af bakterier er det største immunsystem af vores krop. På den ene side, beskytter en intakt tarmbarriere den menneskelige organisme mod invasion af mikroorganismer og toksiner, på den anden side skal denne barriere være åben til at absorbere væsentlige væsker og næringsstoffer. Sådanne modstående mål opnås ved en kompleks anatomisk og funktionel struktur som tarmbarrieren består af, den funktionelle status der er beskrevet som 'intestinal tarm-permeabilitet'.

 

For det tredje, er regulering af intestinal permeabilitet ved kost og bakterier afbildet. Især potentielle barriere stoffer såsom hypoperfusion af tarmen, infektioner og toksiner, men også udvalgte over-doserede næringsstoffer, stoffer og andre livsstilsfaktorer skal overvejes. I fjerde del, præsenteres midler som vurdere tarmpermeabilitet og kritisk diskuteret. Midlerne varierer enormt og fastsætter sandsynligvis forskellige funktionelle komponenter i barrieren. Barriere vurderingerne er yderligere hæmmet af naturlig variabilitet af denne funktionelle enhed afhængigt af arter og gener samt for kost som andre miljømæssige faktorer.

 

I den sidste del diskuterer vi udvalgte sygdomme forbundet med forøget intestinal permeabilitet, såsom kritisk sygdom, inflammatoriske tarmsygdomme, cøliaki, fødevareallergi, irritabel tyktarm, og - mere nylig anerkendt - fedme og metaboliske sygdomme.

 

Alle disse sygdomme er kendetegnet ved inflammation, der kan udløses ved translokationen af luminale komponenter i værten. Sammenfattende er intestinal permeabilitet, hvilket er en funktion af tarm-barrierefunktionen, i stigende grad anerkendt som værende af relevans for sundhed og sygdom, og derfor berettiger dette emne mere opmærksomhed.

 

Endogene cannabinoid-system

Planten Cannabis sativa har været anvendt til behandling af forskellige lidelser i mavetarmkanalen, såsom opkastning, anoreksi, diarre, og intestinal (tarm) inflammation. Nylige forsøgsdata på dyr indikerer nu, at tarm-barriere-funktionen er reguleret in vivo ved aktivering af den intestinale cannabinoid type 1 receptor (CB1R). CB1R, men ikke CB2R, udøver en beskyttende rolle i tarm permeabilitet som vist i CB1R knockout-mus, der reagerer på stress med forøget permeabilitet (gennemtrængelighed) sammenlignet med normale kuld.

 

Mest interessant, tarmens mikrobiota - og muligvis også næringsstoffer - bidrager til reguleringen af tarmbarrieren via indstilling af tonen i det tarm-tilknyttede-endocannabinoide system. Cani et al. rapporterede, at i fede mus, er CB1R opreguleret, og behandling med en CB1R antagonist resulterer i reduceret translokation af bakterielle antigener, såsom lipo-poly-sakkarid (LPS, endotoksin) i det systemiske kredsløb. De modsatrettede effekter af cannabinoider (enten forbedring eller forværring af tarm-permeabilitet) kan være relateret til den seneste observation, at endocannabinoider såsom anandamide (AEA) forværre permeabilitet (gennemtrængelighed frembragt af medicinsk psykofarmaka) mens plante-cannabinoider som cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabidiol (THC), som kan fungere som (delvise) CB1R antagonister, fremmer beskyttelse eller genopretning fra tarm-permeabilitet...

 

- Department of Nutritional Medicine/Prevention, University of Hohenheim, Fruwirthstrasse 12, 70593 Stuttgart, Germany

- Department of Medical and Surgical Sciences and Centre for Applied Biomedical Research, University of Bologna, Bologna, Italy

- Department of Surgery, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, The Netherlands - M.fl.

 

 

 

Homøostase (Vende agonister til antagonister) og CS

"Men, vi opdagede, at bivalens har indflydelse på effekten på begge cannabinoid receptorer. Desuden fandt vi ud af, at spacer længden og fastgørelses-positionen ændrede effekten af de bivalente ligandere ved receptorerne ved at dreje agonister (THC) til antagonister og omvendte agonister. "

 

* ... og tetrahydrocannabidiol (THC), som (også) kan fungere som (delvise) CB1R antagonister, fremmer beskyttelse eller genopretning fra tarm-permeabilitet...→ resultat fra dets (THC's) "ellers" delvise agonist-aktivitet ved cannabinoid receptor CB1R (Ki = 10 nM), der hovedsageligt er til stede i centralnervesystemet, og CB2 receptoren (Ki = 24nM), som hovedsagelig udtrykkes i celler i immunsystemet

 

Syntese og biologisk evaluering af bivalente cannabinoid receptor ligandere baseret på hCB2R selektive benzimidazoler afslører uventede iboende egenskaber.

 

 

 

Opmuntrende resultater fra ny "cannabinoid"-medicin

Kristian Mærsk fra TV Sandheden taler med patienten John med Bipolar affektiv sindslidelse der åbenhjertigt står frem og beretter om marihuana-brug frem for normal ordineret medicin. Han beretter om en langt mere funktionel tilværelse med cannabis end tidligere, tab af vægt samt normaliseret blodsukker, hvilket egen læge måtte sande ved sidste konsultation, hvor John erklæres symptom-fri. Der holdes en kort pause i interviewet idet kamera-medarbejderen også gerne vil smage jointen og falde lidt til ro og ind i behagelige pulserende omgivelser.

 

Udgivet den 16. oktober 2013

Psykiatriens bluff, og min kurering af psykisk sygdom og diabetes II - del 2/2

 

Du kan lytte til mødet med Johns psykiater om at anderkende hans cannabis CBD cannabidiol-medicin her

 

Udgivet den 16 oktober 2013

 • 2012 - Kognitive og kliniske resultater i forbindelse med cannabisbrug hos patienter med bipolar lidelse.

 

Bipolare patienter, der også havde cannabis-brugs lidelse (CUD) havde signifikant bedre neurokognitive resultater end dem uden CUD -

 

"Formålet med denne undersøgelse var at sammenligne kliniske og neurokognitive foranstaltninger i personer med bipolar lidelse med en historie af cannabis-brug lidelse (CUD) versus dem uden en historie af CUD ...

 

Resultater fra vores analyse tyder på, at patienter med bipolar lidelse (maniodepressiv sindslidelse) og historie af CUDs viser signifikant bedre neurokognitive ydeevne, især for foranstaltninger af opmærksomhed, behandlings hastighed, og arbejdshukommelse ...

 

Disse data kan fortolkes til at foreslå, at brugen af ​​cannabis kan have en gavnlig effekt på kognitiv funktion hos patienter med svære psykiske lidelser. Det er imidlertid også muligt, at disse resultater kan skyldes kravet om et vist niveau af kognitiv funktion og relaterede sociale færdigheder i anskaffelse af ulovlige stoffer. "

 

Raphael J. Braga, MD, assisterende professor i psykiatri ved Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine,

 

 

 • 2015 - Cannabis nedsætter blodets markør for inflammation

En undersøgelse med 1.115 voksne nylig aktive cannabis-rygere og 8041 ikke-rygere viste, at brugen af ​​cannabis var forbundet med et lavere C-reaktivt protein (CRP) i blodet. Idet at CRP er forhøjet i inflammation, konkluderede forskerne, at dette "peger mod mulige anti-inflammatoriske virkninger af cannabis-rygning."

 

RESULTATER: Beviser antyder at cannabis-henføres immunmodulering fremkommer ved CRP-niveauer under medianen (p<0,05). Medens BMI kan hjælpe med at forklare en cannabis link med serum-CRP, viste BMI-stratificeret analyser ingen mærkbar variation af cannabis-CRP forhold på tværs af BMI undergrupper.

 

KONKLUSION: Udstrakt præklinisk forskning i cannabis-henføres immunomodulation, peger denne undersøgelse af CRP-beviser mod mulige anti-inflammatoriske virkninger af cannabis-rygning. Mere endegyldig bevis kan udledes ved at kombinere præklinisk forskning, undersøgelser af patienter, og epidemiologiske forsknings-tilgange.

 

Institut for epidemiologi og biostatistik, Michigan State University, East Lansing, USA .

Alshaarawy O, et al. Drug Alcohol Depend. 2015 Feb 1;147:203-7.

 

David Bearman, MD, Cannabis, Cannabinoider - ADHD, Bipolar affektiv sindslidelse og DSI - Retrograd signalering

 

Tidligere nævnte du, at jeg måske var imod medicinsk marihuana, og jeg sagde nej, jeg var bare tvivlsom. Og jeg var bestemt tvivlsom om brugen af ​​cannabis i behandling ADD/ADHD.

 

Men det var fordi jeg ikke vidste noget, og da jeg kiggede ind i det, fandt jeg ud af, at der var mindst 40 papirer skrevet før 2000, der beskæftiger sig med det endo-cannabinioide system, cannabis, og ADD/ADHD.

 

Og at så tidligt som 1998 er en indsats gjort i Oregon for at tilføje ADD/ADHD til listen over tilstande, hvor cannabis var hensigtsmæssigt eller lovligt i staten Oregon. Jeg begyndte at få patienter der nævne, at de var i stand til at fokusere og koncentrere sig mere med cannabis.

 

Jeg havde patienter der fortæller mig, at deres kvaliteter gik fra Ds og Fs til As og Bs, da de begyndte at bruge marihuana i Jr High School. Jeg havde en patient der kommer ind og tildelte dennes afgangseksamen fra den maritime akademi grundet rygning af marihuana. Og en anden person, der sagde, at de var i stand til at få deres PHD som følge af rygning af marihuana.

 

Jeg begyndte at undersøge dette og fandt, at der var hundredvis af videnskabelige undersøgelser, der var blevet gjort, som frembragte oplysninger om, hvorfor dette måske fungerer. Grunden til, at det sandsynligvis virker, er, at marihuana er vigtigt i forhold til retrograd hæmning (DSI) og retrograd signalering er vejen til at modulere hastigheden af ​​neuro-transmission.

 

Det er normalt. Hvis du ikke har nok cannabinoider bevirker, at din neuro-transmission er for hurtig. Hvis du har et hurtig angreb, hvis du vil, på cerebral cortex (hjernebarken) af et betydeligt antal af ideer, koncepter, sanseindtryk, så kan det være svært for den cerebrale cortex at fokusere eller koncentrere sig.

 

* Orbitofrontal cortex (OFC) er en præfrontale cortex region i frontallapperne i hjernen, som er involveret i impulsivitet og den kognitive behandling af beslutningsprocessen.

 

Men hvis du bremser nerveimpulserne ned, med et par nanosekunder så giver du hjernebarken (cerebral cortex) større mulighed for at fokusere og koncentrere sig, fordi du derved får nerveimpulser til at bevæge sig langsommere og du vil sandsynligvis have færre nerveimpulser.

 

Der var en artikel (Hjernens egne Marijuana), der dukkede op i Scientific American i december 2004 skrevet af Elger Nichol. Jeg var så heldig at deltage i en konference, og være i stand til at chatte med Elger om retrograd hæmning og om den måde, cannabis arbejdeder i form af Attention Deficit Disorder (ADD), og han fortalte mig, at jeg var mere eller mindre midt i noget helt nyt.

 

Når alt kommer til alt er han en forsker og Im en kliniker, så der er ikke altid en perfekt udveksling af oplysninger mellem klinikere og forskere. Men i dette tilfælde føler jeg som mig tæt nok på til at have en god forståelse. Endvidere i tillæg til Elger, er der en forskere ved UC-Irvine, Daniele Piomelli. Piomelli har opfundet seks eller syv stoffer, der interfererer med kroppens egen metabolisme af sine egne cannabinoider.

 

Og han mener, at ved at øge cannabinoider i hjernen, at det er nyttigt til at behandle panikanfald, Attention Deficit Disorder (ADHD, AD/HD eller ADD), Tourettes syndrom og Bipolar affektiv sindslidelse (også kaldet maniodepressiv sindslidelse). Og jeg tror, ​​meget af den måde, hvorpå cannabis arbejder kan forklares med fænomenet retrograd hæmning.

 

Og hvad der sker der, er, at cannabis forårsager mere dopamin (C8H11NO2) at være til rådighed. Det er dopamin der rent faktisk forårsager, faktisk letter retrograd hæmning. Hvad cannabis gør, den konkurrerer med dopamin for dopamin-bindingssteder på dopamin-transporteren.

 

Og hvis du får nok cannabis, fylder det bindingsstederne op på dopamin-transporteren eller i det mindste en masse af dem, dopaminet kan ikke komme ind i dig, nu har du overskud af dopamin og du har derved mere retrograd hæmning, og derved har du langsommere hastighed af neuro-transmission, og du har efterfølgende bedre evne til at fokusere og koncentrere dig. - PubMed: Cannabinoider og retrograd hæmning DSI - Plante-cannabinoider og dopamin

 

Uploadet den 2. April, 2010

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Yderligere dokumentation fra mennesker for striatal dopamin-frigivelse induceret ved administration af Δ9- tetrahydrocannabinol (THC): selektivitet til limbiske striatum - 2015

 

Rationale : Forhøjet dopamin funktion menes at spille en central rolle i både givende virkninger af vanedannende stoffer og patofysiologien af ​​Skizofreni. Aakkumulere epidemiologiske data viser, at brugen af ​​cannabis er en risikofaktor for udvikling af skizofreni. Dog har neurokemiske billeddiagnostiske undersøgelser der undersøgte effekten af ​​Δ9- tetrahydrocannabinol (THC), den vigtigste psykoaktive komponent i cannabis, på striatal dopaminfrigivelse, frembragt inkonsistente (selvmodsigende) resultater.

 

Mål: Formålet med denne undersøgelse er at vurdere effekten af ​​en THC udfordring på menneskers striatale dopamin-frigivelse i et stort udsnit af raske deltagere.

 

Resultater:THC administration inducerede en signifikant reduktion i [11c] racloprid binding i den limbiske striatum (-3,65 %, fra 2,39 ± 0,26 til 2,30 ± 0,23, p=0,023). Dette er i overensstemmelse med øgede dopamin-niveauer i denne region. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem THC og placebo i andre striatale underafdelinger.

 

Konklusioner: I det største datasæt af sunde deltagere hidtil, giver vi dokumentation for en beskeden stigning i human striatal dopamin-transmission efter administration af THC i forhold til andre misbrugsstoffer. Dette fund tyder på begrænset inddragelse af det endocannabinoide system i reguleringen af human striatal dopamin-frigivelse og udfordrer dermed den hypotese, at en stigning i striatale dopamin-niveauer efter cannabis er den primære biologiske mekanisme bag den tilhørende højere risiko for skizofreni .

 

Brain Center Rudolf Magnus, Department of Psychiatry, A01.126, University Medical Center Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht, The Netherlands,

 

Psychopharmacology (Berl). 2015 Mar 25.

 

Skizofreni er en neuropsykiatrisk lidelse, hvor abnormiteter i præfrontale cortex medføre forringet syntese (dannelse) af dopamin. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2015 Mar 17.

 

 

Visualisering af det endocannabinoide signalsystem

 

Det endocannbinoide system DSI og smerteundertykkelse.

Et kandidatuddannelses forskningsprojekt indsendt til Masters of Science, Faculty of Medicine, University of Toronto. Udviklet i samarbejde med Biomedicinsk Communications, Biologisk Institut, University of Toronto i Mississauga, Det Canadiske Consortium for Undersøgelse af Cannabinoider og medfinansiering delvist af Quebec Pain Research Network.

 

Udgivet den 7. maj 2012

 

Opmuntrende resultater for ny cannabinoid-medicin - 2

 

 

- Diabetes.co.uk - Det Globale Diabetes fællesskab - 2012

 

En ny cannabis-baseret medicin er blevet identificeret som et potentielt lægemiddel til behandling til patienter med type 2-diabetes og psykose (4:13)

 

Eksperter hos Wiltshire' lokaliseret GW Pharmaceuticals, der har specialiseret sig i udvikling af receptpligtig medicin baseret på cannabinoider [eks. Sativex: Hver spray leverer et nær 1:1-forhold mellem THC til CBD, med en fast dosis på 2,7 mg THC og 2,5 mg CBD] - en gruppe magtfulde kemikalier i cannabis, har rapporteret lovende resultater fra en fase to undersøgelse af en ny medicin, der kaldes GWP42004.

 

Den prækliniske data viser, at to gange daglige doser af det orale cannabinoid-stof havde en række anti-diabetiske virkninger, herunder reduceret fastende blodsukker-niveauer med en stigning i fastende insulin; forbedret funktion af insulinproducerende betaceller; og øget insulinfølsomhed.

 

"Denne undersøgelse følger positive fund rapporteret i November 2012 fra en fase 2a eksplorativ undersøgelse, der viser tegn på anti-diabetiske virkninger og støtter udvikling af GWP42004 i videre kliniske udvikling. Fase 2a forsøg indskrev ialt 62 Type 2 diabetespatienter og viste, at GWP42004 producerede en lang række ønskelige antidiabetiske virkninger, herunder reduceret fastende plasma glukose-niveauer, en stigning i fastende insulin, forbedret bugspytkirtlens beta-celle-funktion, øget serum adiponectin, reduceret systolisk blodtryk og reduceret serum IL-6-niveauer. Flere af disse fund er i overensstemmelse med prækliniske data som tyder på, at GWP42004 beskytter insulinproducerende celler i de Langerhanske øer, et meget ønskeligt træk ved en ny anti-diabetisk medicin, øger insulinfølsomheden og reducerer fasteblodsukker-niveauer. GWP42006 er et produkt, der er udstyret med den ikke-psykoaktive cannabinoid cannabidivarin (CBDV) udvundet af cannabis planten" (fra Nepal).

 

 • CBDV Fase 1 Sikkerheds-resultater og Patent-tilladelse

 

 

 

 

* I relation: THC kan forbedre symptomer på skizofreni af Franjo Grotenhermen Cannabinoider 2009 (pdf - engelsk):

Forskerne bemærkede, at "denne forbedring synes at have været en reduktion af centrale psykotiske symptomer i 3 af de 4 respondenter og ikke kun ikke-specifik beroligende."

 

Medicinsk Cannabis - Psykiatriens bluff, og min kurering af psykisk sygdom og udviklet diabetes II, grundet udskrevet psykofarmaka - cannabinoider og bipolar lidelse

 

? Cannabidivarin (CBDV: C19H26O2) er en homolog af cannabidiol (CBD: C21H30O2), med sidekæde forkortet af to methylen-broer (CH2 enheder). Planter med relativt høje niveauer af CBDV er rapporteret hos vildtlevende bestande af C. indica (= C. sativa ssp. indica var. kafiristanica) fra nordvest Indien, og i hash fra Nepal.

 

 

KAPITEL VI

NARKOTIKA og psykotrope stoffer

 

Nepal

 

"Hans Majestæt Kongen af ​​Nepals regering forbeholder sig hermed ret til midlertidigt, i henhold til artikel 49, stk 1 i den nævnte konvention, at tillade på deres territorium (til 1976; 29. Juni 1987!):

dvs.

 

 

 • iii. Produktion og fremstilling af og handel med midlerne, der er nævnt under (i) og (ii) ovenfor. "

 

Lægemidlet blev også veltolereret, med kun 4 patienter forlod studiet på grund af bivirkninger.

 

Forskerne sagde resultaterne tyder på det kunne hjælpe med at kontrollere type 2 diabetes på samme måde som en forholdsvis ny klasse af injicerbare diabetes medicin kaldet GLP-1 (glukagon-lignende peptid-1) agonister (Novo vil starte klinisk studie med GLP-1-pille).

 

Ledende forsker i undersøgelsen, Dr. Garry Tan, overlæge på NIHR Biomedical Research Centre i Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism, sagde: "De positive resultater på dette tidlige tidspunkt af denne eksplorative undersøgelse er meget opmuntrende. Selv i et lille antal patienter, viser GWP42004 samstemmende indicier af antidiabetiske virkninger.

 

Dataene støtter klart fremme af GWP42004 i yderligere klinisk udvikling. Hvis større undersøgelser bekræfter disse resultater ville GWP42004 have potentiale til at tilbyde en ny oralt administreret behandlingsmulighed inden for et af de største terapeutiske områder, hvor der stadig eksisterer alvorlige udækkede behandlingsbehov."

 

Dr. Stephen Wright, GW udviklingsdirektør, sagde, at selskabet var meget tilfreds med de lovende resultater og tilføjede, at det nu har planer om at gennemføre et større fase II studie i 2013 til "udforske den kliniske relevans af de ønskelige antidiabetiske funktioner i GWP42004 tværs en række doser. "

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

2015 - To ikke-psykoaktive cannabinoider reducerer intra-cellulære lipid-niveauer og hæmmer hepatosteatosis (fedtlever).

 

J Hepatol. 2015 Jan 13. pii: S0168-8278(15)00003-3.

 

BAGGRUND OG FORMÅL: Fedme og ledsagende metaboliske syndrom er hurtigt blevet en pandemi og en større skade for menneskers sundhed på globalt plan. Tilstedeværelsen af ​​ikke-alkoholiske fedtlever sygdom (NAFLD; hepatosteatosis) i fedme er blevet forbundet med en forværring af det metaboliske syndrom, herunder udvikling af insulinresistens og hjertekar-sygdomme. I øjeblikket er der kun få muligheder for at behandle NAFLD, herunder ændringer af livsstil og insulin-sensibilisering. De seneste oplysninger tyder på, at cannabinoider Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV: C19H26O2) og cannabidiol (CBD: (C21H30O2)) forbedrer insulinfølsomheden; Vi tager sigte på at studere deres virkninger på lipid-niveauer.

 

 

METODER: Virkningerne af THCV og CBD på lipid-niveauer blev undersøgt i en række in vitro og in vivo-systemer, med særlig vægt på modeller for hepatosteatosis. Transkriptionelle, post-translationelle og metabolomiske ændringer blev analyseret.

 

RESULTATER: THCV og CBD reducere med det samme (straks; direkte) akkumulerede lipidniveauer in vitro i en hepatosteatosis-model og adipocytter [fedtceller, og de celler, der primært komponere fedtvæv, der er specialiseret i at lagre energi som fedt]. Kernemagnetisk resonans (NMR) baseret metabolomic bekræftede disse resultater og identificerede yderligere specifikke metaboliske ændringer i THCV og CBD-behandlede hepatocytter (udgør 70-85% af leveren masse). Behandling inducerede også posttranslationelle ændringer i en række proteiner, såsom CREB, PRAS40, AMPKa2 [Undersøgelser af mus tyder på, at denne katalytiske subunit kan styre hele kroppens insulin-følsomhed og er nødvendig for at opretholde myokardial energi-homeostase under iskæmi] og flere STAT'er [involveret i udvikling og funktion af immunsystemet og spiller en rolle i opretholdelsen af immuntolerance og tumor overvågning], indikerer øget lipidmetabolisme og, muligvis, mitokondriel aktivitet. Disse resultater støttes af in vivo-data fra zebrafisk og fede mus som viser, at disse cannabinoider er i stand til at øge æggeblomme-lipid mobilisering og hæmme udviklingen af ​​hepatosteatosis hhv. (Fødslen af ECS: Hvad kom først, hønen eller ægget?)

 

KONKLUSION: Vores resultater antyder, at THCV og CBD, kan anvendes som nye terapeutiske midler til farmakologisk behandling af fedme- og metabolisk syndrom-relateret NAFLD/hepatosteatosis.

 

- Institute of Biomolecular Chemistry, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Campi Flegrei 34, 80078, Pozzuoli, Naples, Italy.

- Institute of Translational Medicine, Clore Laboratory, University of Buckingham, Buckingham, UK.

 

 

PubMed: tetrahydrocannabivarin (THCV)

Paul Bregman, MD - Bipolar Cannabis Patient

 

Dr. Paul Bregman fra THC Universitet beskriver, hvordan marihuana hjælper mod sin bipolar depression type 2, når ingen anden receptpligtig medicin gør. Han fortæller også om sine elektrochok (i virkeligheden en elektrisk krampefrembragt endocannabinoid forøgelse) modtaget for depression IMPACT: Brain Health & Cannabis konference afholdt i juni 2016 i Denver Colorado.

 

Offentliggjort den 1. okt. 2016

Psykose og skizofreni

 

 • 2014 - Et kontrolleret familie-studie af cannabisbrugere med og uden psykose.

 

BAGGRUND: Cannabis er en af ​​de mest misbrugte illegale stoffer i verden. Flere undersøgelser tyder på en sammenhæng mellem unges brug af cannabis og skizofreni. En forståelse af dette sammenhæng ville have betydelige konsekvenser for legalisering af cannabis og dets medicinske værdi. Nærværende undersøgelse har til formål at fastslå, om familiær morbid risiko for skizofreni er den afgørende faktor, der ligger til grund for sammenhæng af ​​unges cannabis-brug med udvikling af skizofreni.

 

METODER: Fortløbende opnåede probandere (det første påvirkede mandlige familiemedlem, der søger lægehjælp for en genetisk sygdom) blev hvervet i fire prøver:

 

 • prøve 1: 87 ikke-psykotiske kontroller uden brug af narkotika;
 • prøve 2: 84 ikke-psykotiske kontroller med cannabis-brug;
 • prøve 3: 32 patienter med skizofreni spektrum psykose uden brug af narkotika;
 • prøve 4: 76 patienter med skizofreni spektrum psykose med cannabisbrug.

 

Alle cannabis-forbrugende personer/individer brugte dette stof i løbet af ungdomsårene, og intet andet stof, med undtagelse af alkohol. Strukturerede interviews af probandere og familie-informanter blev anvendt til at opnå diagnostisk information om probander og alle deres kendte slægtninge.

 

RESULTATER: Der var en øget morbid risiko for skizofreni i slægtninge til cannabis-brugende, og ikke-brugende patient-prøver i forhold til deres respektive ikke-psykotiske kontrolprøver (p=0,002, p<.001 henholdsvis). Der var ingen signifikant forskel i morbid risiko for skizofreni mellem slægtninge til de patienter, der anvender eller ikke anvender cannabis (p = .43).

 

KONKLUSION: Resultaterne af den nuværende undersøgelse tyder på, at have en øget familiær morbid risiko for skizofreni kan være den underliggende basis for skizofreni i cannabisbrugere og ikke cannabis-brug i sig selv.

 

1) Harvard Medical School, 25 Shattuck St, Boston, MA 02115, USA.

2) Harvard Medical School, 25 Shattuck St, Boston, MA 02115, USA; Veterans Administration Boston Healthcare System, 940 Belmont St, Brockton, MA 02301, USA. M.fl

 

 

 

Skizofreni er en neuropsykiatrisk lidelse, hvor abnormiteter i præfrontale cortex medføre forringet syntese af dopamin. Det er forbundet med hallucinationer, psykose og høreforstyrrelser. Mange påvirkelige gener er blevet identificeret i skizofreni, såsom catechol-O-methyltransferase (COMT) og serin/threonin-kinase (AKT1)...

 

Interessant, ifølge vores socioøkonomiske undersøgelse, har COMT genotype ingen forbindelse med cannabis, men det er stærkt forbundet med tobak. Den pakistanske befolkning med val158met SNP viste mere modtagelighed mod at udvikle skizofreni. Denne undersøgelse fremhæver de genetiske forskelle mellem pakistanske og andre kaukasiske populationer.

 

Department of Neuroscience, Dr. Panjwani Center for Molecular Medicine and Drug Research, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi 75270, Pakistan.

 

 

 

2015 - Forholdet mellem catechol-O-methyltransferase gen val158Met (COMT) polymorfi og præmorbide cannabisbrug i tyrkiske mandlige patienter med skizofreni.

 

BAGGRUND/MÅL: En af de risikofaktorer for øget psykotiske lidelser er brugen af ​​cannabis (med højt THC og lavt CBD/CBDV/THCV). Det er blevet vist, at inaktivering af dopamin og andre catecholaminer forårsager en fælles polymorfi der genererer betydelige variationer i COMT enzymaktivitet. Vi havde til formål at forstå den rolle cannabis i ætiologien af ​​skizofreni med og uden forudgående morbid brug.

 

PATIENTER OG METODER: Undersøgelsen bestod af 80 mandlige patienter og genotypebestemmelse af COMT enzym val158Met gen polymorfismer blev detekteret ved polymerasekædereaktion-restriktionsfragmentlængdepolymorfisme (PCR-RFLP).

 

RESULTATER: Det blev konstateret, at Val/Val genotypen er signifikant højere hos patienter med præmorbide cannabis-brug (88,9%) sammenlignet med patienter uden forudgående morbid cannabis-brug (68,4%)...

 

KONKLUSION: Resultaterne fra denne undersøgelse bekræfter sammenhængen mellem COMT Val158 Met polymorfi og præ-morbid cannabis-brug forårsager skizofreni.

 

Psykiatrisk Afdeling, Esenyurt State Hospital, Istanbul, Tyrkiet

Institut for Molekylær Medicin, Institut for Eksperimentel Medicin, Istanbul Universitet, Istanbul, Tyrkiet. M.fl.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Og hvis du får nok cannabis, fylder det bindingsstederne op på dopamin-transporteren eller i det mindste en masse af dem, dopaminet kan ikke komme ind i dig, nu har du overskud af dopamin og du har derved mere retrograd hæmning, og derved har du langsommere hastighed af neuro-transmission, og du har efterfølgende bedre evne til at fokusere og koncentrere dig.

 

 

 • 2009 - Vurdering af konsekvenserne af cannabisbrug på tendenserne i diagnosticeret skizofreni i Storbritannien (England) fra 1996 til 2005.

 

En nylig systematisk gennemgang konkluderede, at brugen af ​​cannabis øger risikoen for psykotiske udfald uafhængigt af konfunderende og forbigående beruselses-effekter. Desuden, indikerede en model af sammenhængen mellem cannabisbrug og skizofreni, at forekomsten og udbredelsen af ​​skizofreni ville stige fra 1990 og fremefter.

 

Modellen er baseret på tre faktorer:

a) øget relativ risiko for psykotiske resultater for hyppige cannabisbrugere i forhold til dem, der aldrig har brugt cannabis mellem 1,8 og 3,1,

 

b) en betydelig stigning i UK cannabisbrug fra midten af ​​1970'erne og

 

c) forhøjet risiko for 20 år fra første brug af cannabis.

 

Dette afhandling undersøger, om det er sket i Storbritannien ved at undersøge tendenser i den årlige prævalens og forekomst af skizofreni og psykoser, målt ved diagnosticerede tilfælde fra 1996 til 2005. Retrospektiv analyse af den Almindelige Praksis Forskningsdatabase (GPRD) blev gennemført for 183 praksis i England, Wales, Skotland og Nordirland. Undersøgelsens kohorte omfattede næsten 600.000 patienter hvert år, svarende til ca. 2,3% af den britiske befolkning i alderen 16-44.

 

Mellem 1996 og 2005 var forekomst og prævalens af skizofreni og psykoser enten stabile eller faldende. Forklaringerne andre end en ægte stabilitet eller tilbagegang blev vurderet, men syntes mindre sandsynlig. Afslutningsvis fandt denne undersøgelse ikke nogen tegn på stigende skizofreni eller psykoser i den almindelige befolkning fra 1996 til 2005.

 

Department of Medicines Management, Keele University, Staffordshire, UK.

 

Schizophr Res. 2009 Sep;113(2-3):123-8.

 

 

 

 • 1993 - Psykiatriske symptomer hos cannabis-brugere

 

Thomas H et al.

 

De sædvanlige fænomener af cannabis-beruselse/rus omfatter erfaringer, som i en ikke-beruset tilstand ville blive betragtet som psykiatriske symptomer. Disse kan skelnes fra bivirkninger af cannabis, den hyppigste, som er en akut angst-tilstand. Akutte psykotiske episoder kan også følge efter indtagelse af stoffet, men er sjældne. Disse kan klassificeres som akutte konfusions-tilstande (forvirret; uklar) og episoder der forekommer i klar bevidsthed (og hyppige skift der-i-mellem). Ingen af disse præsentationer viser konsekvent nok særlige funktioner til at berettige til diagnosen af ​​"cannabis psykose" som en særskilt klinisk enhed. Dokumentationen for at cannabis har en forårsagende rolle i kroniske psykotiske eller affektive lidelser er ikke overbevisende, uagtet stoffet kan ændre forløbet af en allerede etableret sygdom. Yderligere kontrollerede undersøgelser ville være forpligtet til at afklare den ætiologiske betydning af stoffet i disse betingelser.

 

Mid-Glamorgan Rotational Training Scheme in Psychiatry, Glanrhyd/Penyfai Hospital, Wales

 

Br J Psychiatry. 1993 Aug;163:141-9.

 

 

Problemet er skunk med højt THC og lavt CBD og/eller CBDV og/eller THCV, som også ses blandet i den nedadgående kvalitet i den mest udbredte hash på de illegale europæiske markeder, for at "højne" kvaliteten, men med psykisk ubehagelig, hæmmende og konfuse effekter til følge.

 

Indholdet tetrahydrocannabinol i prøver af marokkansk cannabis - den mest almindeligt tilgængelige sort i det sydlige Wales - varierede mellem 6,8-8,9% (i 1988) og 11,7-26% (i 1984).

 

 

 

 

 • 2015 - Andel af patienter i det sydlige London med første episode psykose tilskrives brug af høj-potens cannabis: en sags-kontrol undersøgelse

 

Baggrund

Risikoen for privatpersoner, der har negative virkninger fra stofbrug (f.eks alkohol) afhænger generelt af hyppigheden af ​​brugen og styrken (samt den cannabinoide sammensætning) af ​​det anvendte stof. Vi havde til formål at undersøge, hvordan det hyppige brug af skunk-lignende (høj potens; højt THC og lavt CBD) cannabis i det sydlige London påvirkede sammenhængen mellem cannabis og psykotiske lidelser.

 

Metoder

Vi anvendte justerede logistiske regressionsmodeller til data fra patienter i alderen 18-65 år præsenteret til South London og Maudsley NHS Foundation Trust med første-episode psykose og befolkningens-kontroller rekrutteret fra samme område i sydl London (UK) for at vurdere virkningen af ​​frekvensen af brug, og typen af ​​cannabis der bruges på risikoen for psykotiske lidelser. Vi beregnede derefter andelen af ​​nye tilfælde af psykose der kan tilskrives forskellige typer cannabis i det sydlige London.

 

Resultater

Mellem 1. maj 2005, og 31. maj 2011, optog vi data fra 410 patienter med første-episode psykose og 370 befolkningsgruppe-kontroller. Risikoen for personer, der har en psykotisk lidelse viste en ca tre gange forøgelse hos brugere af skunk-lignende cannabis sammenlignet med dem, der aldrig har brugt cannabis. Anvendelse af skunk-lignende cannabis hver dag tillægges den største risiko for psykotiske lidelser sammenlignet med ingen brug af cannabis. Befolkningens tilskrivende andel af første-episode psykose for skunk brug for vores geografiske område var 24%, muligvis på grund af den højt udbredte brug af høj-potent cannabis (218 [53%] af 410 patienter) i vores undersøgelse.

 

Fortolkning

Den lette (illegale) adgang til høj-potens-cannabis i det sydlige London kunne have resulteret i en større del af første debut psykose sager, der kan tilskrives cannabis end i tidligere undersøgelser.

 

Lancet Psychiatry on Feb. 18, 2015.

Intravenøs THC & CBD Experiment

 

En frivillig indtager intravernøs ren THC og derefter en blanding af THC og CBD og mærker straks forskellene og hvordan et legalt marked med frie valg kunne ændre risikoen for psykotiske og konfuse episoder. CBD holder THC's psykoaktive aktivering nede, og bibeholder derved samtidig THC's eftertragtede farmakologiske virkninger. Som forsøgspersoner udtaler efter en for mange sund og glædesfuld grine-seance: Det er fantastisk,... fantastisk!

 

THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH/CBD-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH /CBD-COOH (-COOH: C21H28O4) → Det er fantastisk,... fantastisk!

 

Uploaded den 22. August, 2008

Legalisering

Der vil med en legalisering af/fra brugerne blive fokuseret mere på den sort/sammensætning af marihuana/hash som indeholder den mest behagelige/optimale eufori som for brugeren bl.a. fremkalder inspiration -, kreativitet -, glæde-, appetit-, afstressning -, smertedæmpning-, agstdæmpning-, aggressionsdæmpning og/eller rolig søvnstimulering, frem for den sort/forædling som frembringer ubehagelig eufori og giver de psykotiske symptomer ud fra det faktum af vi alle søger den optimale behagelighed og rytme som tilfredsstiller tilværelsen, hvis det var muligt.

 

Desuden ved legalisering, kan/vil udbudet ændres til sind-stemnings-venlige (ældre) sorter som ikke har disse negative effekter af højpotent THC-skunk som af naive fremavles i skyggen og efterfølgende også iblandes den nedadgående, tidligere udsøgte og mentalt berigende, kvalitet af importeret nu opblandet dårlig hash, - det har bla. Israel og USA vist er realiserbart med succes.

 

Enhver nuværende eller tidligere cigaret-ryger, ved, efter begyndervanskeligheder med kvalmen, svimmelhed og svedeturene, og forbruget derefter er en integreret del af hverdagen med mange opture ved forbrug efter kaffe, mad og sex etc. - at det er betryggende, frit, og uden at kikke sig over skulderen, at kunne gå ind til købmanden og købe nøjagtig den type som sidst og tidligere understøtter/de dagligdagen, uden at skulle tilbydes en ny (opblandet og kvalme-fremkaldende) hver anden gang, måske grundet udsolgte udsøgte vare og/eller fængslede købmænd og nye uprøvede kræfter.

 

Medicinsk marihuana uden de høje

I november 2012 annoncerede en Israelsk medicinsk cannabis-facilitet en ny stamme af planten, der kun har cannabidiol (CBD) som en aktiv ingrediens, og stort set ingen THC, der giver nogle af de medicinske fordele af cannabis uden eufori dvs. en stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed. (Medicinsk marihuana uden de høje - 2) Forskerne sagde at cannabis-planten, "beriget med CBD", kan anvendes til behandling af sygdomme som rheumatoid arthritis, colitis, hjertesygdomme og diabetes" (farmakologi fra tre plante-cannabinoider).

 

Forskning i CBD-beriget cannabis begyndte i 2009, hvilket resulterer i Avidekel, en cannabis-stamme, der indeholder 15,8% CBD og mindre end 1% THC. Raphael Mechoulam, ledende cannabinoid-forsker som i 2005 udtalte, at plante-cannabinoider faktisk er "en forsømt farmakologisk guldgrube", bemærkede "Det er muligt, at (Avidekel's) CBD til THC forhold er den højeste blandt medicinsk marihuana i verden, men industrien er ikke meget organiseret, så man kan ikke holde nøjagtig styr på, hvad hver enkelt virksomhed gør" ("highless" marihuana").

 

Denne nye stamme, kaldet Avidekel, bevarer stadig de medicinske fordele af marihuana, men det gøre bare brugerne ikke føler sig stenede. Det er fordi det indeholder mindre end én procent THC. Selvom THC kan være den mest populære af de 60-plus cannabinoider fundet i marihuana, er en af de vigtigste cannabidiol (CBD), kendt for sine anti-inflammatoriske fordele. Kombineret med lave doser af THC, kan Avidekel prale af en 16 procent koncentration af CBD, og tilbyder således at lindre smerter uden at brugerne føler sig beruset. Blomstre ved 10-11 uge med en højde på 1,2-1,8 meter.

 

Er hele planteekstrakter bedre end enlige cannabinoider? Selvfølgelig! CBD er mere effektiv, når det kombineres med andre cannabinoider kendt som følge effekt, deres Israelske # avidekel stamme ekstrakt er nævnt igen (klon 202) som et eksempel for CBD vidundere.

 

2015 - At overvinde den klokkeformede dosis-respons af cannabidiol ved hjælp cannabis-ekstrakt beriget i cannabidiol

 

Cannabidiol (CBD), en væsentlig bestanddel af cannabis, har vist sig at være et effektivt anti-inflammatorisk og anti-angst lægemiddel, uden at udøve en psykotropisk virkning. Men når det gives enten intraperitonealt eller oralt som et renset produkt blev en klokkeformet dosis-respons observeret, hvilket begrænser dets kliniske anvendelse. I den foreliggende undersøgelse har vi i mus undersøgt den anti-inflammatoriske og anti-nociceptive aktiviteter af standardiserede planteekstrakter afledt fra Cannabis sativa L., klon 202, der er stærkt beriget med CBD og stort set ikke indeholder nogen psykoaktive ingredienser.

 

I stærk kontrast til renset CBD, frembragte klon 202 ekstrakt, når det gives enten intraperitonealt eller oralt, en klar sammenhæng mellem de anti-inflammatoriske og anti-nociceptive responser og selve dosis, med stigende svar på stigende doser, hvilket gør denne plante-medicin ideal til kliniske anvendelser.

 

Klonen 202 ekstrakt reducerede zymosan-induceret pote-hævelse og smerte i mus, og forhindrede TNFα-produktion in vivo. Det er sandsynligt, at andre komponenter i ekstrakten synergisere med CBD til at opnå den ønskede anti-inflammatorisk virkning, der kan bidrage til at overvinde den klokkeformede dosis-respons af oprenset CBD. Vi foreslår derfor, at Cannabis klon 202 (Avidekel) ekstrakt er overlegen over CBD til behandling af inflammatoriske tilstande.

 

 1. The Lautenberg Center for General and Tumor Immunology, The Hadassah Medical School, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.
 2. Department of Medicinal and Natural Products, Institute for Drug Research, The Hadassah Medical School, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.

 

Pharmacology & Pharmacy, 2015, 6, 75‐85 

Vol.6 No.2, February 2015

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved