Demens, Alzheimers

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Demens og Alzheimers

 

 

Fakta er på plads, nu mangler vi blot erkendelsen fra Regeringen, Sundhedsstyrelsen og Alzheimerforeningen, der mener det i dag ikke er muligt at stoppe eller helbrede demenssygdomme, at cannabinoider også kan forebygge og være nyttig i/til behandling af Demenssygdomme:

 

• I Danmark lever 85.000 mennesker med en demenssygdom

• Heraf har ca. 45.000 Alzheimers sygdom

• Der er 14 - 15.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år

• I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 155.000

• 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien

• Kun en tredjedel af alle demente får stillet en specifik demensdiagnose

• De totale omkostninger ved demens andrager 9-15 milliarder kr. om året

• Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste blandt alle hjernesygdomme.

 

 

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svækkelse af hjernens intellektuelle funktioner med svigtende hukommelse og koncentrationsevne, svækket orientering, sproglige forstyrrelser, ofte ledsaget af ændringer i personlighed og adfærd. Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre.

 

Der findes mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Hos ældre patienter er den hyppigste sygdom Alzheimers sygdom, som skyldes, at hjerneceller gradvist går til grunde (såkaldt neurodegeneration: samlebetegnelse for det fremadskridende tab af struktur eller funktion af neuroner, herunder død af neuroner. Mange neurodegenerative sygdomme, herunder ALS, Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons forekommer som et resultat af neurodegenerative processer), og at der ophobes særlige proteinstoffer (amyloider og tau-protein-hyperaktivitet) i hjernen.

 

 

* En blanding af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2), selv efter en kort indgift i dyr med nuværende adfærdsmæssige og patologiske abnormiteter, forbedrer fænotype, oxidativt stress, og aflejring af proteiner i PK-/-/TauVLW mus, en model for komplekse neurodegenerative lidelser. - J Alzheimers Dis. 2013 Januar 1

 

Den næsthyppigste årsag til demens er vaskulær demens, hvor der er sygdomme i blodkarrene og blodpropper i hjernen. Andre almindelige årsager til demens er såkaldt frontotemporal demens (Tau) og Lewy body demens (klumper af alfa-synuclein og ubiquitin protein i neuroner) som begge ligesom Alzheimers sygdom er neurodegenerative sygdomme. Tilsammen udgør disse fire demenssygdomme ca. 80 % af alle tilfælde.

 

De fleste demenssygdomme er fremadskridende og medfører tiltagende funktionssvækkelse over en kortere årrække. I begyndelsen er symptomerne ofte uspecifikke og kan ligne symptomer på andre tilstande. Efterhånden påvirkes flere intellektuelle funktioner, og funktionsniveauet forringes. I sygdommens allersidste fase påvirkes også de hjerneområder, der er ansvarlige for f.eks. bevægelse og vejrtrækning. Dette er årsag til, at man til slut dør af sygdommen.

 

Demens er ofte, og især i de senere faser, præget af adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer (f.eks. uro, rastløshed, handletrang, vandren og andre aktivitets- og søvnforstyrrelser - at sove, måske for at drømme) og i nogle tilfælde egentlige psykotiske symptomer (hallucinationer og vrangforestillinger). Den demente kan også være angst, deprimeret og følelsesmæssig ustabil med let vakt vrede eller aggressivitet.

 

Kilder: National Videncenter for Demens (Rigshospitalet) og Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om demens: ”Udredning og behandling af Demens – en medicinsk teknologivurdering 2008” (pdf)

 

 

 

University of Southern California, Seeley G. Mudd Building, Room 501, Los Angeles, CA 90.089 til 1061, USA. denson@usc.edu

 

Over 4400 voksne internetbrugere gennemført Center for Epidemiologiske Undersøgelser Depression Scale og foranstaltninger af marihuana brug.

 

"De, der indtager marihuana lejlighedsvis eller endda dagligt har lavere niveauer af depressive symptomer end dem, der aldrig har prøvet marihuana. Konkrete ugentlige brugere havde mindre deprimeret humør, mere positiv indflydelse, og færre somatiske klager end ikke-brugere. Daglige brugere har rapporteret mindre deprimeret humør og mere positiv indflydelse end ikke-brugere ...

 

 

 

Med hensyn til potentielle terapeutiske tilgange i ADHD, studerede vi den unge spontant hypertensive-rotte (SHR) i et intolerance-til-forsinkelse operant-adfærds paradigme. Modellen blev yderligere valideret af den konstatering, at impulsivitet blev reduceret med kronisk methylphenidat administration. Impulsive SHR-dyr blev karakteriseret ved reduceret cannabinoid CB1-receptor tæthed i den præfrontale cortex. Interessant, en akut cannabinoid agonist forhøjede niveauer af selvkontrol-adfærd hos disse dyr. De nuværende data tyder på, at farmakologisk modulation af det cannabinoid system kan forbedre nogle adfærdsmæssige afvigelser set i ADHD. Konklusionen er, at modellere den unge fase i rotter og mus ser ud til at være nyttig til undersøgelse af determinanter for sårbarhed over for afhængighed og til andre tidlige debuterende neuropsykiatriske lidelser.

 

 

Alkoholrelateret demens

Lang tids alkoholmisbrug fører ofte til demenslignende symptomer som hukommelsessvigt og forvirring. Alkohol kan også gøre det svært at opdage en demenssygdom, fordi det er svært at kende forskel på beruselsen og symptomerne på demens.

 

"Hej, mit navn er Publius og jeg har været alkoholiker siden 1972."

 

Pandelappens demenssygdomme

Pandelapdemens er den tredjehyppigste type af demens. Årsagen til denne type demens er, at pandelappen skrumper, og der sker forandringer i hjernebarken.

 

 

Den menneskelige hjerne har behov for en stabil balance på 1:1 forhold mellem Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer. Det er denne balance-kombination som fremmer væksten af hjernebarken (frontallappen ansvarlig for intellekt og ræsonnement). Hjernen kan opnå dette forhold fra kroppen, forudsat at en god ratio på w3 og w6-olier er til stede i kosten. Fedtvæv kræver et forhold på 5:1 af w6'ere til w3'ere, mens andre væv har brug for forholdet 4:1. Hampefrø-olie anses for at være den bedste ernæringsmæssige olie til sundhed, fordi dets essentielle fedtsyrer (EFA) profil er tættest på det optimale der kræves af den menneskelige krop (1:3 forhold mellem Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer). Omega-Olier - Hamp Olie

 

Kun to fedtsyrer er kendt for at være af afgørende betydning for mennesker: Alfalinolensyre (α-linolensyre, ALA: C18H30O2) (en omega-3-COOH-fedtsyre, og en isomer af gamma-linolensyre, (GLA: C18H30O2, en fler-umættet n-6 (omega-6)-fedtsyre) og linolsyre (LA: C18H32O2, en omega-6-fedtsyre - COOH). Nogle andre fedtsyrer betegnes undertiden som "betinget essentiel", hvilket betyder, at de kan være betydningsfulde under nogle udviklingsmæssige eller sygdomstilstande; eksempler indbefatter Docosahexaensyre (DHA: C22H32O2, en omega-3 fedtsyrer, og en COOH - carboxylsyre med en 22 kulstof/carbon-(C)-atomer lang kæde, som indeholder 6 dobbeltbindinger) og gamma-linolensyre (GLA: C18H30O2, en omega-6-fedtsyre og en carboxylsyre med en 18-carbon-kæde og tre cis dobbeltbindinger)

 

I kemi, og især i biokemi, er en fedtsyre ligekædet carbon-hydrider som besidder en carboxylgruppe (-COOH): COOH-terminale ende, er slutningen af en aminosyre-kæde (protein eller polypeptid), afsluttes med en fri carboxylgruppe (-COOH)) i den ene ende), og er en carboxylsyre med en lang alifatisk hale (kæde), som er enten mættet eller umættet. Mest naturligt forekommende fedtsyrer har en kæde af et lige antal carbon-atomer, 4-28. Fedtsyrer stammer som regel fra triglycerider eller phospholipider.

 

Funktioner

De biologiske virkninger af ω-3 og ω-6 fedtsyrer er medieret af deres gensidige interaktioner, se Essentielle fedtsyrer interaktioner for detaljer.

 

I kroppen tjener essentielle fedtsyrer flere funktioner. I hver af disse, påvirker balancen mellem kostens ω-3 og ω-6 kraftigt funktionen.

 

De er modificeret for at frembringe:

 

 

 

 • lipoxiner som er en gruppe af eicosanoid derivater som dannes via lipoxygenase-vejen fra ω-6 fedtsyrer og resolvin (-COOH) fra ω-3 (i nærvær af acetylsalicylsyre (C9H8O4), nedregulering af inflammation)

 

 

 

 

Plasma frie fedtsyre og lipo-proteiner som kilder til fler-umættet fedtsyre for hjernen.

 

Spector AA, et al, J Mol Neurosci. 2001 Apr-Jun;16(2-3):159-65; discussion 215-21.

 

Flerumættede fedtsyrer (PUFA), som omfatter 25-30% af fedtsyrerne i den menneskelige hjerne, er nødvendige for normal hjerne-udvikling og funktion. PUFA kan ikke syntetiseres de novo og skal leveres til hjernen via plasmaet/blodvæske.

 

Det er nødvendigt at kende PUFA-indholdet og sammensætningen af de forskellige plasma-lipider og lipo-proteiner for at forstå, hvordan disse fedtsyrer optages og metaboliseres af hjernen. Humant plasma af frie fedtsyrer (FFA) indeholder sædvanligvis omkring 15% linolsyre (18:2n-6, LA: C18H32O2) og 1% arakidonsyre (20:4n-6, AA: C20H32O2).

 

* linolsyre (LA: C18H32O2) (18:2n-6) er en carboxylsyre (-COOH) med en 18-carbonkæde og to cis dobbeltbindinger; med den første dobbeltbinding placeret ved det sjette carbonatom fra methylenden.

 

* arakidonsyre (AA: C20H32O2) (20:4n-6) en carboxylsyre (-COOH) med en 20-carbonkæde og fire cis-dobbeltbindinger; med den første dobbeltbinding placeret ved det sjette carbonatom fra omega enden.

 

Plasma-triglycerider, fosfolipider og kolesterol-estere er også rige på linolsyre, og fosfolipider og kolesterol-estere indeholder ca. 10% AA. Disse resultater tyder på, at hjernen nok kan optage/få en tilstrækkelig forsyning af n-6 PUFA fra enten plasma FFA eller lipoproteiner.

 

Modsætningsvis indeholder plasmaet sædvanligvis kun en tiendedel så meget n-3 PUFA, og mængderne i området fra 1% alfa-linolensyre (18:3n-3, ALA: C18H30O2) i plasma FFA til 2% docosahexaensyre (22:6n-3, DHA: C22H32O2) i plasma-fosfolipider.

 

Den væsentligste n-3 PUFA i hjernen er DHA. Derfor, hvis plasma FFA er den primære kilde til fedtsyre for hjernen, skal meget af DHA syntetiseres i hjernen fra n-3 PUFA forstadier. Alternativt, hvis hjernen kræver store mængder præformet DHA, er fosfolipiderne indeholdt i plasma-lipoproteiner den mest sandsynlige kilde.

 

- Department of Biochemistry, College of Medicine, University of Iowa, Iowa City 52242, USA

 

* Docosahexaensyre (DHA) og eicosapentaensyre (EPA) omdannes af 3T3-L1 adipocytter til N-acyl-ethanol-aminer

med anti-inflammatoriske egenskaber,

 

Balvers MG, et al, Biochemical and Biophysical, October 2010:1801(10):1107-14.

 

Forskellige mål, herunder det endo-cannabinoide system, kan være involveret i den immun-modulerende aktivitet af disse "fiske-olie-afledte NAE'er."

 

n-3 PUFAer har gavnlige sundhedsmæssige virkninger, som menes at være delvist relateret til deres anti-inflammatoriske egenskaber, men de nøjagtige mekanismer bag dette er ukendte. En mulig forklaring kunne være via deres omdannelse til N-acyl-ethanol-aminer (NAEer), som vides at have anti-inflammatoriske egenskaber.

 

Ved brug af fedtsyre-forstadier viste vi, at 3T3-L1 adipocytter (fedtceller) faktisk er i stand til at konvertere docosahexaen-syre (DHA: C22H30O2, 22:6, n-3) og eicosapentaen-syre (EPA: C20H30O2, 20:5, n-3) til deres NAE-derivater/afledninger docosanhexaenoyl ethanolamin/synaptamid (DHEA; anandamid (22:6, n-3): C24H37NO2) og eicosapentaenoyl ethanolamin (EPEA; anandamid (20:5, n-3): C224H37NO2), henholdsvis.

 

Denne syntese foregik på toppen af en tilsyneladende baggrunds-dannelsen af disse NAE'er i standard dyrkningsmedium. Derudover var vi i stand til at påvise tilstedeværelsen af DHEA, men ikke af EPEA, i humant plasma. DHEA og EPEA blev anset for at mindske LPS-induceret adipocyt IL-6 og MCP-1-niveauer.

 

Resultater af kombinerede inkuberinger med PPAR-gamma og CB2-antagonister foreslår en rolle af disse receptorer i mediering af reduktionen af IL-6 ved DHEA.

 

Vores resultater er i overensstemmelse med den hypotese, at udover andre veje, kan dannelse af N-acyl ethanol-aminer bidrage til den biologiske aktivitet af n-3 PUFA'er. Forskellige mål, herunder det endo-cannabinoide system, kan være involveret i den immun-modulerende aktivitet af disse "fiske-olie-afledte NAE'er."

 

- Business Unit Quality & Safety, TNO Quality of Life, PO Box 360, 3700 AJ Zeist, The Netherlands.

 

DHA: C21H32O2, (22:6, n-3) DHEA; anandamid (22:6, n-3): C24H37NO2) og EPA: C20H30O2, (20:5, n-3) → EPEA; anandamid (20:5, n-3): C22H35NO2), henholdsvis, bidrager til den biologiske aktivitet af n-3 PUFA'er og immun-modulerende aktivitet af disse "fiske-olie-afledte NAE'er via aktivering af CB2-receptore.

 

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) →

 

* 2013 - Frembringelse af fedtsyren 2-hydroxylase (FA2H)-genet ved Δ(9)-tetrahydrocannabinol i humane brystcancerceller - J Toxicol Sci. - Molekylærbiologisk Institut, Daiichi University of Pharmacy, Fukuoka, Japan.

 

Abstrakt

 

For at undersøge gen(er) der reguleres af Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC: (C21H30O2), udførte vi DNA microarray-analyse af human brystkræft MDA-MB-231-celler, som er dårligt differentierede brystkræft-celler, behandlet med Δ(9)-THC i 48 timer ved en IC50-koncentration på cirka 25 uM.

 

Blandt de stærkt opregulerede gener (>10 gange) observeret, var fedtsyre-2-hydroxylase (FA2H) signifikant fremkaldt (17,8 gange).

 

Selv om den fysiologiske rolle af FA2H endnu ikke er helt forstået, er FA2H blevet vist at modulere celle-differentiering (den proces, hvorved en mindre specialiseret celle bliver en mere specialiseret celletype. Differentiering sker adskillige gange under udviklingen af en flercellet organisme som organismen skifter fra en enkelt zygote til et komplekst system af væv og celletyper).

 

Resultaterne af Oil-Rød O-farvning efter Δ (9)-THC eksponering viste fordelingen af lipiddråber (et tegn på den differentierede fænotype) efter THC-indgivelse) i celler. Tilsammen indikerer de opnåede resultater her, at FA2H er et hidtil ukendt Δ(9)-THC-reguleret gen, og at Δ(9)-THC fremkalder differentierings-signal(er) i dårligt differentierede MDA-MB-231-celler.

 

* Rollen af lipiddråber uden for lipid-og kolesterol-opbevaring er for nylig begyndt at blive belyst og omfatter en tæt tilknytning til inflammatoriske reaktioner gennem syntese og metabolisme af eicosanoider og metaboliske forstyrrelser såsom fedme, cancer, og aterosklerose. I ikke-adipocytter, er lipiddråber kendt for at spille en rolle i beskyttelsen fra lipotoksitet , som menes at have en rolle i hjertesvigt, fedme og diabetes, og skønnes at berøre omkring 25% af den voksne amerikanske befolkning, ved lagring af fedtsyrer i form af neutral triacylglycerol, som består af tre fedtsyrer bundet til glycerol.

 

De fungerer på DNA (aktivering eller inhibering af transkriptionsfaktorer, såsom NF-KB , som er knyttet til pro-inflammatorisk cytokin produktion)

 

* 2013 - Cannabinoider og omega-3/6 endocannabinoider som celle-død og anticancer-modulatorer. - Prog Lipid Res. 2013 Jan; 52 (1) :80-109.

 

Cannabinoider-endocannabinoider er mulige forebyggere af almindelige sygdomme, herunder kræft. Cannabinoid-receptorer (CB (½), TRPV1) er centrale komponenter i systemet. Mange virkninger af sygdoms-tilstands-bedring af cannabinoider-endocannabinoider er *receptor-medieret, men mange er ikke, indikerende ikke-CBR-signalveje. Cannabinoider-endocannabinoider er anti-inflammatorisk, anti-proliferative, anti-invasiv, anti-metastatisk og pro-apoptotisk i de fleste kræftformer, in vitro og in vivo i dyr.

 

* Hver receptor er knyttet til en specifik cellulær biokemisk vej. Mens mange receptorer findes i de fleste celler, vil hver receptor kun binde med ligandere af en bestemt struktur, meget som, hvordan låsene kun vil acceptere specielt formede nøgler. Når en ligand (biomolekyle) binder til dens tilsvarende receptor, aktiverer (agonist) eller hæmmer det (antagonist) receptorens associerede biokemiske vej.

 

Ligheder mellem effekter af cannabinoider-endocannabinoider, omega-3 LCPUFA (flerumættet fedtsyre) og Clas/CLnAs som anti-inflammatorisk, anti-angiogeniske, anti-invasive anticancer-midler, indikerer fælles signalveje.

 

Beviser in vivo og in vitro viser EPA (Icosapentaensyre: C20H30O2 og DHA (Docosahexaensyre (DHA: C22H32O2) kan danne endocannabinoider at: (i) er ligander for CB (½)-receptorer og muligvis TRPV-1, (ii) har ikke-receptormedieret bioaktivitet, (iii) inducere cellecyklus, (iii) øger autophagy og apoptose, og (iv) forøger kemoterapeutiske tiltag in vitro. De kan også danne bioaktive, eicosanoid-lignende produkter, der synes at være ikke-Cannabinoid Receptor ligandere, men har effekter på PPAR (gruppe af nukleare receptor-proteiner, der fungerer som transkriptionsfaktorer: et protein, der binder til specifikke DNA-sekvenser, og derved styring af strømmen (eller transkription ) af genetisk information fra DNA til messenger-RNA og derfra videre til ribosomet, hvor det angiver aminosyre-sekvensen af protein-produkter af genekspression, dvs. regulerer ekspressionen af gener) og NF-KB transkriptionsfaktorer.

 

* Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC: (C21H30O2)

 

* Det menes, at fedtsyrer konjugeres (knæk/bøjes; resulterer i flytning af elektroner langs systemet, hvilket i almindelighed kan sænke den samlede energi af molekylet og øge stabiliteten) af THC (C21H30O2) og 11-OH-THC (THC-OH: C21H30O3), hvilket forøger stabiliteten af disse forbindelser i fedt. Menneskelige Cannabinoid Farmakokinetik - Chem. Biodivers Aug 2007, 4 (8): 1770-1804

 

Sekundær demens

Sekundær demens betegner den type demens, der kan opstå som en del af en anden sygdom. F.eks. kan infektioner, hormonelle forandringer, kranieskader og depression give symptomer på demens.

 

Vaskulær demens

Vaskulær demens er den næsthyppigste type af demens. Denne type demens skyldes dårlig blodforsyningen til hjernen, f.eks. som resultat af en blodprop.

 

Kilde: Alzheimerforeningen

 

 

Forureningsbetinget demens

 

Beboere ved store veje har større risiko for demens - DR-DK den 5.1.2017

 

Du har større risiko for demens, hvis du bor indenfor 50 meter af en stor vej, viser udenlandsk forskning.

 

 

Forskere fra Canada og USA har undersøgt, om der er større risiko for en række sygdomme, hvis man bor tæt på en vej. Forskningen viser, at der er syv procent større risiko for demens, hvis man bor tæt på en vej med tung trafik. Risikoen er størst blandt dem, der bor indenfor 50 meter af en stor vej.

 

Den tunge trafik er værst

Undersøgelsen er baseret på tal fra 6,5 millioner indbyggere i den canadiske storby Ontario.

 

Undersøgelsen tyder på, at der er en sammenhæng mellem forurening fra især tung trafik og demens.

 

Canadiere, der boede længere væk end 200 meter fra en stor vej, havde nemlig ikke forhøjet risiko for demens.

 

Store veje øger ikke risiko for Parkinsons sygdom

Undersøgelsen viste til gengæld ingen sammenhæng mellem en bolig tæt på en stor vej og risikoen for Parkinsons sygdom og multipel sklerose. Undersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

 

 

21/09/2010 - Demens koster samfundet milliarder

Ny international rapport viser at udgifter til behandling af demenssygdomme vil stige kraftigt i de kommende år. I Danmark løber de direkte udgifter til behandling og pleje op i næsten 9 milliarder kroner om året. Dertil skal lægges ca. 6 milliarder kroner i indirekte udgifter i form af værdien af pårørendes egen pleje af demenspatienter. Alt i alt næsten 15 milliarder kroner.

 

Om ti år vil de samlede udgifter været steget til 19 milliard og i 2040 vil demenssygdomme koste det danske samfund over 30 milliarder kroner. Det viser helt nye beregninger foretaget af Alzheimerforeningen på baggrund af en netop offentliggjort international rapport om omkostninger ved demens. - Læs mere om demensudgifter her

 

Midler mod demens - ATC kode: N06D

 

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

 

Aldersgrupper - 2008 - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - - 2012 - -> I alt - - - 2008 - - - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - 2012 - - - -> I alt

5 - 9 år - - - - - - - 1 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 1 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

10 - 14 år - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

15 - 19 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - 7 - - - - - 5 - - - - - - - - - - 14 - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -> 3.000

20 - 39 - - - - - - - - 11 - - - - - 11 - - - - - 14 - - - - 12 - - - - - 8 - - - - - - 56 - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - 3 - - - - 3 - - - -> 15.000

40 - 64 - - - - - - - - 710 - - - - 741 - - - - 791 - - - - 783 - - - - 804 - - - 3.829 - - - 242 - - - - - 254 - - - - - 272 - - - - - 280 - - - 290 - - -> 1.338.000

65 - 79 - - - - - - - 5.566 - - - 6.004 - - 6.355 - - - 6.589 - - - 6.930 - - 31.444 - - 1.780 - - - - 1.917 - - - 2.091- - - - 2.158 - - 2.335 - -> 10.281.000

80+ - - - - - - - - - 9.303 - - 10.274 - - 11.336 - - 11.713 - - 12.159 - - 54.785 - - 2.899 - - - - 3.126 - - - -3.467 - - - 3.612 - - 3.863 -> - 16.967.000

I alt - - - - - - - - 15.593 - - 17.032 - - 18.503 - - 19.102 - - 19.901 - - 90.131 - 4.924 - - - - - 5.300 - - - 5.834 - - - - 6.054 - - - 6.491 -> 28.603.000

 

I alt gennemsnit per år - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 18.026 - - - - - - - - per person - - - - - 317 DDD - - - - - - - - - -> 5.720.600

 

De medikamentelle behandlingsmuligheder af Alzheimers sygdom består af kolinesterasehæmmere donepezil: C24H29NO3, rivastigmin: C14H22N2O2 eller galantamin: C17H21NO3 samt af en partiel glutamat (N-methyl-D-aspartat, NMDA: C5H9NO4) receptor antagonist memantin: C12H21N. Ved demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom anvendes kolinesterase-hæmmere.

 

 

* Donepezil: C24H29NO3 : Henter sin kliniske virkning gennem cannabinoid CB2-rereceptorer: Behandling med 1-fenylisatin og donepezil dæmpede i.c.v. STZ samt AlCl3+d-galactose-induceret svækkelse af indlærings-hukommelse, hjerne biokemi og hjerneskade. Derfor konkluderer denne undersøgelse, at CB2-receptor modulation kan være en potentiel terapeutisk mål for forvaltning af Alzheimer's (AD). - Farmakologiske fordele ved selektiv modulering af cannabinoid-receptor type 2 (CB2) i eksperimentel Alzheimers sygdom; Pharmacol Biochem Behav. 2016 Jan;140:39-50. doi: 10.1016

 

 

 

Cannabinoider til forebyggelse og behandling af Demenssygdomme

 

Dette er en kort dokumentar lavet til at introducere folk til Alzheimers sygdom, og hvordan cannabis og dets cannabinoider som THC og CBD er i front af Alzheimers forskning.

 

 

Offentliggjort den 30. okt. 2015

 

Amyloid proteo-toksitet indleder en inflammatorisk reaktion blokeret af cannabinoider

 

Antonio Currais & David Schubert et al, npj Aging and Mechanisms of Disease 2, Article number: 16012, (2016) doi:10.1038/npjamd.2016.12 - 23. Juni 2016

 

Beta amyloid (Aβ) og andre aggregerende proteiner i hjernen øges med alderen og er ofte fundet inden i neuroner. Det mekanistiske forhold mellem intracellulær amyloid, aldring og neuro-degeneration er dog ikke godt forstået.

 

Vi anvender en proteu-tokicitets-model baseret på den inducerbare ekspression af Aβ i en human centralnervesystem nerve-celle-linie til at karakterisere en særlig form for nerve-celle-død forårsaget af intracellulær Aβ.

 

Det vises, at intracellulær Aβ initierer en toksisk inflammatorisk respons som fører til cellens død. Aβ inducerer ekspressionen af adskillige proinflammatoriske gener og en stigning i både arakidonsyre (AA: C20H32O2); 20:4, n6) og eicosanoider, herunder prostaglandiner, [indeholder 20 carbonatomer, herunder en 5-carbonring (alicyklisk forbindelse) som cannabinoider (Strukturen af Cannabidiol. V.1 Placering af Alicykliske dobbeltbindinger). De er en underklasse af eicosanoider og prostanoide klasse af fedtsyrederivater] der er nervebeskyttende og leukotriener, [en familie af eicosanoid inflammatoriske mediatorer produceret i leukocytter (hvide blodlegemer) ved oxidationen af arakidonsyre (AA: C20H32O2; 20:4, n6) og den essentielle fedtsyre eicosapentaensyre (EPA: C20H30O2; 20:5, n3) af enzymet arakidonat 5-lipoxygenase] der forstærker døden.

 

Cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) stimulere fjernelse af intraneuronal Aβ, blokere den inflammatoriske reaktion, og er beskyttende.

 

Tilsammen viser disse data, at der er en kompleks og sandsynligvis autokatalytisk inflammatorisk respons inden i nerveceller forårsaget ved akkumulering af intracellulære Aβ, og at denne tidlige form af proteotoksitet kan blokeres ved aktiveringen af cannabinoide receptorer.

 

- Cellular Neurobiology Laboratory, The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA

 

 

 • De potentielle terapeutiske virkninger af THC på Alzheimers sygdom.

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge de mulige terapeutiske egenskaber af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) med hensyn til at forsinke eller standse kendetegnende egenskaber ved Alzheimers sygdom.

 

N2A-variant amyloid-β-protein forløber (AβPP)-celler blev inkuberet med THC og analyseret for amyloid-β (Aβ)-niveauer ved 6-, 24-, og 48-timers mærker.

 

THC blev også testet for synergi med koffein, med hensyn til reduktionen af Aβ-niveau i N2a/AβPPswe celler.

 

THC blev også testet for at bestemme, om flere behandlinger var gavnlig.

 

MTT-prøven blev udført for at teste toksiciteten/giftigheden af THC.

 

Thioflavin T prøver og western blots blev udført for at teste den direkte anti-Aβ aggregation betydning af THC.

 

Endelig blev THC testet for at bestemme dens virkninger på glycogen.syntase-kinase-3β (GSK-3β) og beslægtede signalveje.

 

Ud fra resultaterne har vi opdaget THC til at være effektiv til at sænke Aβ-niveauer i N2a/AβPPswe celler ved ekstremt lave koncentrationer på en dosis-afhængig måde.

 

Der blev imidlertid ikke fundet additiv virkning ved kombination af koffein og THC sammen.

 

Vi opdagede, at THC direkte interagerer med Aβ-peptid, derved hæmmer aggregation/sammenlægning.

 

Endvidere var THC effektiv til at sænke både de samlede GSK-3β-niveauer og fosforyleret GSK-3β på en dosis-afhængig måde ved lave koncentrationer.

 

Ved behandlings-koncentrationer blev der ikke observeret toksicitet og CB1-receptoren blev ikke signifikant opreguleret. Derudover kan lave doser af THC forbedre mitokondrie-funktion og hæmmer ikke melatonin's forøgelse af mitokondrie-funktion.

 

Disse sæt af data tyder stærkt på, at THC kunne være en potentiel terapeutisk behandlingsmulighed for Alzheimers sygdom gennem flere funktioner og veje.

 

- College of Pharmacy, University of South Florida, Tampa FL, USA USF-Health Byrd Alzheimer's Institute, University of South Florida, Tampa FL, USA.

 

 

Del 1 & 2, Alzheimers på THC-medicinsk-marihuana-dronabinol-pille hjælper demens

 

Dette er en kombination af 2 videoer lavet med en 1/2 times mellemrum. Ved omkring 10:30 i videoen er, hvor den splittes. Min mor går fra en vrangforestilling og utålmodig vandren rundt, til en rolig rationel kvinde, der læser en bog.

 

Jeg er nødt til lave en lille introduktion. Der er så mange ting som skal forklares om, hvad der sker med min mor og mange andre, der lider af Alzheimers.

 

Min mor var en sofa-kartoffel med en bog. Jeg var en vandringsmand. Som lille barn vandrede jeg tit ned til floden og ville ikke tilbage. Hun ville bringe sin bog og bogstaveligt sidde på en lås på bagsiden af Biltmore Hotel og læse, så jeg kunne lege med minnows og krebs.

 

Ingen af mine forældre var motionister og de spiste Hardees og McDonalds (med et 1:30 forhold af Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer), næsten hver dag (det optimale der kræves af den menneskelige krop er et 1:3 forhold mellem Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer). Kræft eksploderede inde min far i 2002. De var midt i at flytte ind i alt for lille et hus til deres mange ting. Jeg fandt dette sted stor nok, og vi bragte min far her til at dø. Vi fik plads i juni, og han døde den September.

 

Min mor forsatte godt for en person, der har mistet deres partner af 52+ år. Hun holdt ved med at gå til McDonalds og biblioteket etc to eller tre gange om ugen. Det var i begyndelsen af 2010, vi indså, at der var en lille smule af hukommelsessvækkelse. Omvandringen startede samtidig, jeg opfordrede til det. Jeg hentede hende også en stationær cykel.

 

September 2010 faldt min mor, da hun gik for at hente søndagsavisen. Hun fik et åben hovedsår, men lykkedes alligevelmed at hente avisen. På hospital-scanningen førte dem til at tro min mor havde Alzheimers.

 

Vi bor i en gammel by med ujævne fortove, min mor lider af knogleskørhed og har alvorlig krumning af rygsøjlen. Med 30% af hendes kropsvægt allerede foroverbøjet, kan selv en revne på gulvet sende hende i forlands med panden.

 

Jeg opmuntrede til cyklen og vi gik tit ud sammen og handlede, fordi trækvogne er gode til at vandrere med. Tiden gik og vandren blev et problem. Mor ville snige sig ud og hen til biblioteket med flere bøger og komme tilbage med flere. Mor lånte 10 bøger bare for at bringe dem tilbage næste dag, uden at have læst dem. En dag vi gik ind i Oshkosh biblioteket og hun faldt, og slog igen hul i panden.

 

Dørene var stadig åbne hjemme, men jeg sætter noter på alle døre der fortæller min mor ikke at forlade huset. Hun blerv ved med at gå udenfor, men det blev til simpel vrangforestillings-vandring uden noget formål. Folk kunne ringe fra tankstationen for at fortælle mig min mor var der.

 

Jeg sætter 35 # vægtstænger foran døren, fordi jeg virkelig ikke ønsker at låse hende inde, men der er 15 minus-grader udenfor osv.. En aften gik jeg ovenpå med mad og hun var væk. Jeg hørte sirener og fulgte dem til min blodige mor ved dollar butikken.

 

Vrangforestillings-utålmodighed og vandring er blandt Alzheimers værste symptomer. Det gjorde, at de fleste af min mors vågne timer blev brugt vredt vandre rundt og når vi gik ud var hun vred. Værre endnu, da vi kom hjem fra shopping osv blev det umuligt at tilknytte hende til eget hjem, for hun ikke ville tro på, det var hendes hus.

 

Den medicin vi forsøgt gjorde intet eller gjort tingene værre. THC pillen frigav hende øjeblikkeligt fra denne cyklus. Med THC bliver min mor trukket tilbage til jorden/normalen.

 

I videoen kan du se min mor i en tilstand med vrangforestillings-vandring og mig der tigger hende om at sidde ned. En person bekendt med situationen ville sandsynligvis tro jeg bare burde tage min mor ud eller lade hende fortsætte med at vandre rundt. Alle har brug for at forstå, at hendes elendighed kun ville fortsætte i bilen eller udenfor og få det endnu værre ved at forsøge at få hende hjem igen. I den sindstilstand er det bedste sted for hende, sofaen.

 

Offentliggjort den 1. sep. 2015

 

 

* Dronabinol (Marinol: C21H30O2) er en kemisk fremstillet isomer af tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) det er den hovedsagelige og mest aktive isomer fundet i cannabis sativa L. planten, med potentiel antiemetisk (kvalmestillende), smertestillende og appetit-stimulerende aktiviteter. Efter indgivelse målretter dronabinol, også kaldet delta-9-THC, sig og binder til cannabinoid-receptorer (CBR'er) placeret i centralnervesystemet (CNS). Dronabinol virker direkte på appetit og opkastnings-kontrolcentre i hjernen til at stimulere appetitten og forhindre opkastning. Derudover inducerer dette middel analgesi.

 

Medicinsk marihuana for Alzheimers og demens

 

Offentliggjort den 29. apr. 2014

 

 

Partikler fra bilos strander i hjernen og skaber måske Alzhimers på sigt

via reaktive ilt-arter (ROS) og efterfølgende oxidativ stress,

 

Af Redaktionen 6. sep 2016 kl. 12:32, Ingeniøren

 

Bittesmå stykker jern fra bilernes katalysatorer finder vej helt op i hjernevævet, viser ny forskning.

 

"Der er ingen absolut bevist link i øjeblikket, men der er masser af tydende observationer - andre mennesker har fundet disse forurenende partikler i midten af plakken, der ophobes i hjernen ved Alzheimers sygdom, så de kunne godt kunne være en bidragyder til dannelse af plak.

 

"Disse partikler er lavet af jern, og jern er meget reaktivt, så det er næsten helt sikkert, at de forvolder skade på hjernen. Det er involveret i produktion meget reaktive molekyler kaldet reaktive ilt-arter, som producerer oxidative skader og det er meget nøje fastlagt."

 

"Vi ved allerede, oxidative skader bidrager til hjerneskader hos Alzheimers-patienter, så hvis du har fået jern i hjernen er det meget sandsynligt, at det frembringer nogle skader. Det kan ikke være godartet."

 

Forureningen fra hostende og harkende biler ryger durk ned i vores lunger og hjerter. Det er velkendt fra mange studier, men hidtil er opmærksomheden af effekten fra selvsamme skadelige stoffer forbigået en vigtig del af vores krop: hjernen.

 

Det forsøger forskere fra Lancaster University nu at rette op på. I deres studie publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) viser de, at der er noget at komme efter.

 

Magnetitter fra luftforurening aflejrer sig i vores hjernevæv. Magnetitter er et sort jernmineral, og inde i vores hoveder kan de små magnetitter forvolde skade.

 

»Det er frygtelig chokerende. Når du studerer det væv, ser du partiklerne fordelt mellem cellerne, og når du laver et magnetisk udtræk, så er der millioner af partikler, millioner i et enkelt gram hjernevæv. Det er en million muligheder for at gøre skade,« siger professor Barbara Maher til BBC.

 

Studiet er baseret på hjernevæv fra 37 personer, hvoraf 29 stammer fra Mexico City og 8 er fra Manchester.

 

Vandrer fra næsen op i hjernens frontallap

 

Magnetit er et af de hyppigst forekommende oxidmineraler, og det danner fin- til grovkornede masser, men findes ofte som krystaller med veludviklede oktaeder- og rombedodekaederflader. Sådanne naturlige stykker finder også vej til vores hjerner. Men forskerne kunne kende stor forskel på de naturligt forekommende stykker magnetit og de, der stammer fra bilernes katalysatorer.

 

Magnetitterne fra katalysatorer er runde, og de optræder ofte sammen med andre metaller såsom platin. For hver naturlig magnetit, som forskerne fandt i hjernerne, opdagede de 100 magnetitter skabt af høje temperaturer, når vi gasser op eller bremser i vores biler.

 

Finder vej ind i pandelappen

 

Magnetitterne kaldes også for nanospheres. Sådan en partikel er mindre end 200 nanometer i diameter – til sammenligning er et stykke menneskehår 50.000 nanometer tykt. Magnetitterne adskiller sig dermed fra de andre luftbårne bilos-partikler, som kan sætte sig fra i vores næsebor, i lungerne eller i de mindstes tilfælde i blodbanerne.

 

For magnetit-partiklerne i nanoskala-forhold er så små, at de kan vandre fra lugtekolben i vores næser og via nervesystemet finde vej ind i hjernens frontallap, også kaldet pandelappen. Den medvirker til planlægning af sammensat erkendelse, udtrykkelse af personlighed, beslutningstagning samt tilpasning af social adfærd. Det er også i dette område, at samordning af tanker og handlinger i overensstemmelse med den indre målsætning foregår.

 

»Det er et helt nyt felt, som bør undersøges, hvis vi vil forstå, om disse magnetit-partikler forårsager eller fremskynder neurodegenerative sygdomme,« siger professor Barbara Maher til BBC.

 

Kan ikke være godartet

 

Sygdomme såsom demens og Alzheimers er komplekse, og hidtil er der ingen årsagssammenhæng mellem forekomsten af magnetitpartiklerne og risikoen for at udvikle de to lidelser. Men professor David Allson, som har specialiseret sig i neurodegenerative sygdomme og er medforfatter på den nye undersøgelse, mener at deres observationer indikerer en sammenhæng.

 

»Disse partikler er lavet af jern, og jern er meget reaktivt, så det er næsten helt sikkert, at de forvolder skade på hjernen. Vi ved allerede, at oxidative-skader bidrager til hjerneskader hos alzheimerspatienter, så hvis du har fået jern i hjernen, er det meget sandsynligt, at det gør skade. Det kan ikke være godartet,« siger David Allson til BBC

 

Forureningsbetinget sygdoms-tilknytning.

Interview med neurovidenskabs-professor David Allsop fra Lancaster University som var medforfatter af undersøgelsen.

 

"Jeg ville ikke råde folk til at jogge og motionere, cykle eller spadsere (ej heller anlægge skoler og børnehaver) ved en stærkt trafikeret vej, for de vil få indåndet et væld af disse meget, meget små partikler, især udledt fra diesel-biler"

 

Offentliggjort den 6. sep. 2016

* Magnetit-forurenings-nanopartikler i den menneskelige hjerne,

 

 

Betydning

 

Vi identificerer den rigelige tilstedeværelse af magnetit-nanopartikler i den menneskelige hjerne, der matcher præcis de høje temperatur magnetit nanosfærer, der dannes ved forbrænding og/eller friktion-afledt opvarmning, som er frodig i bymæssige, luftbårne partikler (PM).

 

Fordi mange af de luftbårne magnetit-forurenings-partikler er <200 nm i diameter, kan de komme ind i hjernen direkte gennem lugtenerven og ved at krydse den olfaktoriske enhed. Denne opdagelse er vigtig, fordi nanoskala magnetit kan reagere på eksterne magnetfelter, og er giftigt for hjernen, og derved impliceret i produktionen af skadelige reaktive oxygenarter (ROS).

 

Fordi forøget ROS produktion er kausalt forbundet med neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom, bør eksponering for disse luftbårne PM-afledte magnetit nanopartikler måske undersøges som en mulig fare for menneskers sundhed.

 

 • Dieselbiler vinder frem i Danmark trods dieselskandale

 

En del er forklaringen er, at de større biler vinder frem på bekostning af de mindste (takket være ultamative Liberal Alliance-krav om nedsættelse af registreringsafgiften mod forringelse for offentlig overførdsels-bemidlede borgere).

 

... Bilsalget i årets første seks måneder nåede op på næsten 117.000 biler (heaf diesel 42.120) mod 105.000 (heaf diesel 31.500) i samme periode i fjor. Dieselbilernes andel steg fra 30 til 36 pct. ...

 

 • Registreringsafgiften på biler sænkes igen i finansloven

 

... En nedsætning af registreringsafgiften har været et hovedkrav i forhandlingerne fra Liberal Alliance (LA), der også sidste år fik forhandlet sig til en en lavere registreringsafgift.

 

PS. Liberal Alliance (LA) går ind for legalisering af cannabis for at vælgertække og være smart, men har aldrig haft dette vigtige emne som hovedkrav, derimod var kravet at tækkes svineriet og den øgede demens og sygelighed samt ulighed mellem rig og fattig.

 

* Liberal Alliance: Ja til fri hash

31. aug. 2011; EB

I går bekræftede Simon Emil Ammitzbøll over for jersild på DR, at en stemme på Liberal Alliance er en stemme på fri hash

 

* Uligheden vokser: Forskellen mellem rig og fattig er blevet større de seneste år

11. okt. 2016, TV2 - Erhverv

Forklaringen skal blandt andet findes i kapitalindkomsterne. De dækker over renteindtægter, aktieindkomster og lejeværdi af egen bolig.

 

- Der er ikke en enkelt forklaring på den stigende ulighed. Men en del af den stigende ulighed skyldes, at kapitalindkomsterne er steget, og de tilfalder i høj grad de rigeste.

 

* Uligheden i sundhed stiger - de dårligst stillede dør år tidligere

22. maj. 2016 - DR

Kløften mellem de bedst stillede og de dårligst stillede bliver (også) større og større i sundhedssystemet, viser DR-dokumentar.

 

"Der er en forskel på 10 år mellem de rigeste og den fattigste del af befolkningen i, hvor længe vi lever. Det er en af de mest markante udviklinger, vi ser overhovedet", siger Knut Borch-Johnsen, der er vicedirektør på Holbæk Sygehus og en af kilderne i dokumentaren...

"Cannabinoider" vinder hvor "marihuana" taber

 

I 2009 offentliggjorde Cayman Chemical en 56-siders cannabinoide markedsføring og forskningsbrochure (Cannabinoid signalering: Den oprindelige Retrograde signalvej). I denne, lærte Publius først om de to enzymer - DAG lipase alfa og beta - som kroppen har brug for til at producere endocannabinoiden 2-AG (C23H38O4), en cannabinoid grundlæggende for retrograd signalering.

 

Oversættelse ifølge Publius: a + b = 2AG. Det betyder, at to enzymer naturligt går sammen om at modulere celle-signalering. Tænk på det som et stafetløb, hvor 2AG er den informationelle stafet. Brock's forskningsselskab er ved at undersøge måder til at øge denne omplacering af oplysninger. De forsøger at udvide-og-forøge halveringstid og rejsetid af 2AG. - Hvorfor? Fordi forskerne forstår, at cannabinoider er gode. De arbejder ud fra den forudsætning, at vores Endo-cannabinoide System har terapeutisk værdi. Brock og de hvide kitler mener, at disse inkluderer: "reduceret angst, nedsat følsomhed og afhængighed til alkohol og nikotin, mindre aldersrelateret kardial dysfunktion, øget hukommelse-anskaffelse og slukning og beskyttelse mod neurodegeneration."

 

Den der bruger den kulturelle term "marihuana/hash og hamp" til at forstå og forklare disse biologiske processer til regeringspartierne i bl.a. Folketingets Øl Laug og dets over 70 folketingsmedlemmer som blev stiftet den 25. november 2009 med daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (C) som dirigent og derved løsne et alkoholmonopolfikseret greb om retten til at stræbe efter cannabinoide-frembragt lykke og nye hjerneceller, vil mislykkes. At besejre ting som Alzheimers er der, hvor cannabinoider sandsynligvis vil lykkes. Alzheimers er en neurodegenerativ lidelse som stjæler og ødelægger ens evne til at have en fredelig afslutning på livet. Kun lidt er forstået om at forebygge eller helbrede denne sygdom.

 

Hvad klart er ifølge de videnskabelige data, er, at ECS er en del af enhver løsning. For eksempel fandt en 2005-revision, en "Forebyggelse af Alzheimers sygdoms-patologi af cannabinoider: neurobeskyttelse medieret af blokade af mikroglial aktivering". En 2008-evaluering kom til samme konklusion - fremhævede det faktum, at cannabinoider "repræsenterer en endogen adaptiv respons rettet på at modvirke" de underliggende årsager til Alzheimers.

 

Horisonten ser ligeledes lys ud. Ud over at støtte vores grundlæggende sundhed, viser undersøgelser, at "cannabinoider forøger neurogenese" - den proces, som skaber vores hjerneceller. Aktuel forskning antyder at CB2-receptoren "kan måske hjælpe i behandlingen af neuropatologi ved at forøge neuro-skabelse".

 

Skiftet er her - fra uvidenhed til videnskab, fra marihuana til cannabinoider. Marihuana vil fortsat være et kulturelt ikon, men hold venligst politik ude af petri-skålen. Denne plante kan måske redde dit liv en dag.

 

 

Forskning og udvalgte behandlinger

 

 

Baggrund

Alzheimers sygdom (AD) hjerne viser en igangværende inflammatorisk tilstand og ikke-steroide anti-inflammatorier mindsker risikoen for at lide af neurologisk sygdom. Cannabinoider er neurobeskyttende og anti-inflammatoriske midler med terapeutisk potentiale.

 

Metoder

Vi har undersøgt effekten af langvarig oral indgivelse af gensplejset amyloid forløber-protein (APP) i mus med to farmakologisk forskellige cannabinoider [WIN-55,212-2 (C27H26N2O3) og JWH-133 (C22H32O), 0,2 mg/kg/dag i drikkevandet i 4 måneder) på inflammatoriske og kognitive parametre og på 18 F-fluor-deoxyglucose (18 FDG) optagelse ved positronemissionstomografi (PET).

 

Resultater

Ny objekt anerkendelse blev signifikant reduceret i 11 måned gamle Tg APP mus og fire måneders administration af JWH (C22H32O) kunne normalisere dette kognitive underskud, dog var WIN ineffektiv. Vildtypemus' kognitive præstation var uændret af cannabinoid administration. Tg APP mus viste nedsat 18 FDG optagelse i hippocampus og kortikale regioner, som blev modvirket af oral JWH (C22H32O) behandling. Hippocampus GFAP immunreaktiviteten og kortikal protein-ekspression var upåvirket af genotype eller behandling. I modsætning hertil blev tætheden af Iba1 positive mikroglia hævet i Tg APP mus, og normaliseret efter JWH (C22H32O) kronisk behandling. Begge cannabinoider var effektive til at reducerer forøgelsen af COX-2-protein-niveauer og TNF-α-mRNA-ekspression [et cellesignalerende protein (adipokine) involveret i systemisk inflammation og er en af de cytokiner, der udgør den akutte fase reaktion] fundet i AD-modellen. Øget kortikale β-amyloid (Aβ) niveauer blev signifikant sænket i musemodellen af begge cannabinoider. Bemærkelsesværdigt forbedrede begge cannabinoider Aβ transport over choroid plexus celler in vitro.

 

* choroid plexus (CP) (fra græsk Khoríon "membran omslutter fosteret, efterbyrd" plexus: Mod.L., lit. "fletning, netværk") er en plexus i ventrikler af hjernen, hvor cerebrospinalvæske (CSF) er produceret. Choroid plexus består af modificerede ependymceller. CSF genanvendes (skylles) 4 gange om dagen for at udrense metabolitter og toksiner som β-amyloid

 

Konklusioner

Sammenfattende har vi vist, at kronisk administreret cannabinoid viste markante gavnlige virkninger samtidig med inflammation reduktion og øget β-amyloid fjernelse.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → normalisere kognitive underskud → samtidig med inflammation reduktion og øget β-amyloid fjernelse

 

Kan Cannabis forebygge Alzheimers og hjælpe mod demens

Gary Wenk, phd., Ohio State University, præsenterer sin forskning på anti-inflammatoriske egenskaber af cannabis på den aldrende hjerne til det syvende National Clinical Conference on Cannabis Therapeutics i april 2012, Tucson, AZ - vært Patients Out of Time. Tilmelding er nu åben for vores næste National Clinical konference, som vil blive afholdt fra 18 til 20 maj, 2017, i Berkeley, Californien.

Forskning af Gary Wenk, phd., Ohio State University,

 

 • Kan fordelene ved cannabinoid-receptor-stimulation på neuroinflammation, neurogenese og hukommelse under normal ældning være nyttig i forebyggelse af AD? - J Neuroinflammation. 2012

 

 

 

 

----- -----

 

 

 

"agonist-handlinger på CB1 og CB2-receptorer kan udløse neurogenesis i hippocampus af ældre rotter. Kronisk behandling etablerede en anti-inflammatorisk cytokin-profil inden for hippocampus".

 

Inflammation og aldring: kan endocannabinoider hjælpe?

"Desuden optræder opregulering af fedtsyreamid-hydrolase i plaques og kan være ansvarlig for stigning i metabolitter fra anandamid-nedbrydning, såsom arakidonsyre, (C20H32O2) og dermed bidrage til den inflammatoriske proces set i AD. CB1-receptor-stimulation demonstrerede interessante neurobeskyttende egenskaber (opretholdelse af neuronal struktur og/eller funktion) og antyder dermed, at ECS kunne påvirke neuronal overlevelse, og kan tilbyde beskyttelse mod patologisk proces som amyloid protein i AD

Evnen fra cannabinoid-agonister til at reducere intracellulære calcium-indtrængningen og også glutamat-frigørelse og således undgå overdreven calcium-indstrømning i præ (øvre)-og post-synaptiske (nedre) side af synapsen kunne være gavnlig, foruden regulerende funktion af memantin ( (C12H21N: et lægemiddel (N06DX01), som også hæmmer ovendreven glutamat-frigørelse) på den postsynaptiske tilstrømning af calcium-ioner gennem NMDA-kanalen.

 

Samlet set synes en fremgangsmåde med en kombination af lægemidler til AD at fremstå som et potentielt alternativ, da ingen af ​​de tilgængelige lægemiddelbehandlinger er i stand til at ændre udviklingen af ​​sygdommen. En multimodal behandling i stand til at begrænse inflammatoriske processer kan føre til en opbremsning af sygdomsprogression, og kan også reducere nogle af de kognitive symptomer og dermed byrde for familier og plejepersonale.

 

 

 

Det endocannabinoid system, herunder endogene ligander (endocannabinoider EC), deres receptorer, syntese og nedbrydende enzymer samt transport-protein-molekyler, er blevet opdaget fra de tidligste stadier af fosterudviklingen (embryogenese) og i hele præ-og postnatal udvikling. EC'er er bioaktive lipider, som omfatter amider, estere og ethere af langkædet flerumættede fedtsyrer. Anandamide (N-arachidonoylethanolamine, AEA: C22H37NO2) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4) er de bedst studerede EC'er og fungerer som agonister af cannabinoid-receptorer. Således efterligner AEA og 2-AG flere farmakologiske virkninger af den eksogene cannabinoid Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta (9)-THC: C21H30O2), den psykoaktive cannabinoide i cannabis sativa-præparater som hash og marihuana...

 

Ethanol (C2H6O) øger endocannabinoid-niveauer i dyrkede hippocampus-neuroner, eventuelt gennem calcium-veje.

 

 

Alkohol øger syntesen eller reducerer nedbrydningen af ​​endocannabinoider, hvilket fører til en lokalt forhøjet endocannabinoid tone i hjernen. En forhøjet endocannabinoid tone kan forventes at resultere i kompenserende nedregulering af CB1-receptorer eller dæmpet signaltransduktion. Efter udgivelse, diffunderer endocannabinoider tilbage til den præsynaptiske neuron, hvor de fungerer som kortrækkende modulatorer af synaptisk aktivitet ved at ændre neurotransmitter-frigivelse og synaptisk plasticitet (nu, grundet alkohol, med svækket Langsigtet potensering og nedsat Retrograd signalering)...

 

 

 

 • Cayman Chemical: Syntetiske Cannabinoider og deres potentiale - pris og leverance:

 

* HU-210: (DEA Schedule I Regulated Compound: ingen aktuelt accepteret medicinsk brug: US Patent 6630507: cannabinoider som antioxidant og nervebeskytter - The United States of America as represented by the Department of Health and Human Services):

HU-210 (C25H38O3) er en syntetisk agonist analog til Δ9-THC (C21H30O2), hvilket er den primære *psykoaktive komponent af marihuana.

 

* Tetrahydrocannabinol-syre-A (THCA-A: C22 H30O4) er en af ​​to naturlige THCA'er som er forløbere for den psykotrope komponent Δ9-THC: C21H30O2 i Cannabis. Denne forbindelse, A isomer, har carboxylsyregruppen på 2. position, mens gruppen findes på 4. position i THCA-B. Ingen af disse isomer har psykoaktive aktiviteter in vivo, selv om begge decarboxyleres ved opvarmning (og hurtig tørring) til dannelse af den aktive forbindelse, Δ9-THC.1 THCA-A er en inhibitor af forbigående receptor potentiale (Trp) kanal TRPM8 (IC50 = 150 nM) og diacylglycerol lipase α (IC50 = 27,3 uM).

 

 

CBGA - - - - Cannabigerol-syre - - - - - C22H32O4 - 1-COOH-THC: Biosyntetisk forløber → for THCA ved decarboxylering (antibakteriel aktivitet → CB1)

THCA - - - Tetrahydrocannabinol-syre - C22H30O4 - 2-COOH-THC: Kun ved opvarmning og tørring → THC ved decarboxylering (antiinflammatorisk og neuroprotektiv)

THC - - - - - tetrahydrocannabinol - - - C21H30O2 - Psykoaktive aktiviteter (Hæmmer cancer-celle-proliferation) 11-OH-THCTHC-COOH

 

HU-210 er en potent CB1 og CB2 receptor agonist. Det binder til neuroblastoma celle-membran CB1 receptorer med omkring den samme effektivitet som CP-55940. I mus opførsel-modeller: Hypothermi, (nedsat kropstemperatur) Analgesi (smertefrihed), Hypoaktivitet (hæmning af adfærdsmæssig og/eller motorisk aktivitet), Catalepsy (nedsat følsomhed over for smerte) ED50 (effektiv dosis for 50% af personer, der modtager stoffet) er 5-20 µg/kg. (

 

(Pris: 1 mg $28.00 - 5 mg $126.00 - 10 mg $224.00 - 25 mg $490.00) (1 gram: $19.600/105.950 kr.)

 

 

* Cannabidiol: (DEA Schedule I Regulated Compound):

Antioxidant aktiviteten er blevet rapporteret at være en generel egenskab ved fenol-(C6H6O)-komponenter af marihuana.

I modsætning til Δ9-THC, kan cannabidiol gives ved relativt høje doser uden uønsket giftig eller psykologiske effekter. Cannabidiol i en koncentration på 10 μM blev neurobeskyttende mod både excitatoriske neurotransmitter (glutamat) og oxidant (hydroperoxide) induceret neurotoksicitet.

 

(Pris: 1 mg $20.00 - 5 mg $80.00 - 10 mg $120.00 - 25 mg $400.00) (1 gram: $16.000/86.490 kr.) fenol - C6H6O

 

 

"tilgængelig data viser, at endocannabinoider sandsynligvis spiller en rolle i denne lidelse svarende til den, der er foreslået i andre neurodegenerative sygdomme, der er, til at repræsentere en endogen adaptiv respons der sigter på at modvirke både de neurokemiske og inflammatoriske konsekvenser af beta-amyloid-induceret tau-protein-hyperaktivitet, muligvis den vigtigste underliggende årsag til AD"

 

Endvidere kan plante og syntetiske cannabinoider og især den ikke-psykotrope cannabidiol (CBD: (C21H30O2) også udøve andre, ikke-cannabinoid receptor-medieret beskyttende virkninger, herunder, men ikke begrænset til, anti-oxidant-aktioner.

 

 

 

Det endocannabinoide system udøver en vigtig neuro-modulatorisk funktion i forskellige områder i hjernen, og er også kendt for at være involveret i reguleringen af ​​den neurale celle-skæbne. Således er CB1-cannabinoid-receptorer neurobeskyttende i forskellige modeller af hjerneskade, og deres udtryk er ændret i forskellige neurodegenerative sygdomme. De seneste resultater har vist tilstedeværelse af et funktionel endocannabinoid system i neurale progenitorceller, der deltager i reguleringen af ​​celledeling og differentiering.

 

* progenitorceller, der som en stamcelle, har en tendens til at differentiere til en bestemt type celle, men er allerede mere specifik end en stamcelle og skubbes til at differentiere til sin "mål"-celle. Den vigtigste forskel mellem stamceller og progenitorceller er, at stamceller kan replikere på ubestemt tid, mens progenitorceller kun kan dele sig et begrænset antal gange.

 

I denne forsknings-opdatering tager forfatterne fat på det eksperimentelle bevismateriale vedrørende den regulerende rolle af cannabinoider i neurogenese og analyserer dem inden for rammerne af de patologiske lidelser, hvor cannabinoid funktion og ændret neuronal eller glia-generation er mest relevant, for eksempel, slagtilfælde og multipel sklerose

* Neuro-videnskaben identificerer i øjeblikket fire hovedfunktioner for glia-celler:

 

 • At omgive neuroner og holde dem på plads
 • At levere næringsstoffer og ilt (O-xygen) til neuroner

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (THC-OH: C21H30O3) oxidation → *THC-COOH (-COOH: C21H28O4), et (G)-protein

 

 • At isolere en neuron fra en anden
 • At ødelægge patogener og fjerne døde neuroner.

 

* Farmakokinetik og farmakodynamik af cannabinoider.

Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) er den vigtigste kilde til de farmakologiske virkninger af indtagelse af cannabis, både den marihuana-lignende handling og de medicinske fordele af planten. Men dens syre-metabolit THC-COOH C21H28O4, den ikke-psykotrope cannabidiol (CBD), flere cannabinoid analoger og nyopdagede modulatorer af det endogene cannabinoid system, er også lovende kandidater til klinisk forskning og terapeutiske anvendelser. Cannabinoider udøver mange virkninger ved aktivering af G-protein-koblede cannabinoid-receptorer i hjernen og de perifere væv. Derudover er der evidens for ikke-receptor-afhængige mekanismer.

 

Eksistensen og intensiteten af ​​mulige langsigtede negative virkninger på psyke og kognition, immunsystemet, frugtbarhed og graviditet forbliver kontroversiel. De er rapporteret til at være lav i mennesker og udelukker ikke lovlig terapeutisk anvendelse af cannabis-baserede lægemidler. Egenskaber af cannabis, der kan være af terapeutisk brug omfatter analgesi, muskelafslapning, immunosuppression, sedation, forbedring af humør, stimulering af appetit, antiemesis, sænkning af det intraokulære tryk, bronkodilation, neurobeskyttelse og induktion af apoptose i kræftceller. (Clin Pharmacokinet. 2003, 42 (4) :327-60. - Nova-Institut, Hürth, Tyskland. franjo.grotenhermen @ nova-institut.de)

 

 

 

Cannabinoider er neurobeskyttende midler mod excitotoksicitet in vitro og akut hjerneskade in vivo. Denne baggrund fik os til at studere lokalisering, udtryk og funktion af cannabinoid-receptorer i AD og den mulige beskyttende rolle i cannabinoider efter betaA-behandling, både in vivo og in vitro...

 

Cannabinoider (HU-210, WIN 55,212-2, og JWH-133) blokkerer betaA-induceret aktivering af dyrkede mikroglia-celler, bedømt ud fra mitokondrie-aktivitet, celle-morfologi, og tumor nekrose faktor-alfa frigivelse; disse virkninger er uafhængige af antioxidant virkning af cannabinoid forbindelser og er også udøvet af CB2-selektiv agonist. Desuden ophæver cannabinoider mikroglia-medieret neurotoksicitet

 

 

 

 

 

Cannabidiol (CBD), en fremtrædende psyko-inaktiv bestanddel af cannabis med ubetydelig affinitet for kendte cannabinoid-receptorer, udøver en lang række farmakologiske virkninger, herunder anti-inflammatoriske og immunosuppressive virkninger, med underliggende mekanismer, som forbliver uklart. I den aktuelle undersøgelse, satte vi spørgsmålstegn ved, om CBD modulerer aktiveringen af ​​mast-celler, hovedaktører i inflammation. (mastceller har en vigtig beskyttende rolle ved at være tæt involveret i sårheling og forsvar mod patogener)

 

Vi demonstrerede at CBD øger beta-hexosaminidase-udgivelse, en markør for celle-aktivering, fra antigen-stimulerede (celler der behandler antigener og præsentere dem til T-celler) og ikke-stimulerede celler via en mekanisme, som ikke er medieret af G (i)/G (o) G (i)/G (o)-protein-koblet receptor, men er snarere forbundet med en robust stigning i intracellulært calcium (Ca2+) (i)) niveauer der er følsomme for clotrimazol og nitrendipin. Denne handling, som efterlignes af Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC), er modsat den hæmmende, som udøves af de syntetiske cannabinoider WIN 55,212-2 og CP 55.940.

 

 

 

J Neuroimmune Pharmacol. 2013 Dec;8(5):1239-50. doi: 10.1007/s11481-013-9485-1.

 

Cannabinoider er kendt for at have anti-inflammatoriske og immunmodulerende egenskaber. Cannabinoid receptor 2 (CB2) der primært udtrykkes på leukocytter (De hvide blodlegemer eller leukocytter er celler i blodet. Deres opgave er at forsvare kroppen mod infektioner fra virus, parasitter, svampe og bakterier) og er receptoren impliceret i mediering af mange af virkningerne af cannabinoider på immun-processer.

 

Denne undersøgelse testede kapacitet af Δ (9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC) og to CB2-selektive agonister til at hæmme den murine blandede lymfocytreaktion (MLR), en in vitro-korrelat af transplantatafstødning efter hud-og organtransplantation. Begge CB2-selektive agonister og Δ (9)-THC undertrykte signifikant MLR på en dosisafhængig måde. Inhiberingen var via CB2, idet undertrykkelse kunne blokeres ved forbehandling med en CB2-selektiv antagonist, men ikke af en CB1 antagonist, og ingen af ​​forbindelserne undertrykt MLR når splenocytter fra CB2 deficiente mus blev anvendt. CB2-agonister blev vist til at handle direkte på T-celler...

 

T-celle-funktion blev reduceret med CB2-agonisterne, idet en ELISA af MLR dyrknings-supernatanter afslørede et betydeligt fald af IL-2-udslip i de cannabinoid-behandlede celler. Tilsammen understøtter disse data potentialet i denne klasse af forbindelser som nyttige behandlinger for at forlænge transplantat-overlevelse hos transplanterede patienter.

 

(T-celler skånes til senere brug med IL-2-udslip "uden for/behandling" med THC-CB1 og CB2-agonister)

 

 

 

Marihuana/Cannabis: Hukommelsestab & Alzheimers

 

2008, 11. Marts - Forskerne sammenlignede først hjernevæv af patienter, der døde af Alzheimers sygdom med raske mennesker, der var døde i en tilsvarende alder. De så nærmere på de hjerne-celle-receptorer som cannabinoider bindes til og så deres virkninger. De har også undersøgt strukturer, der kaldes mikroglia, der aktiverer hjernens immunforsvar. Mikroglia indsamlet nær plaque-aflejring forbundet med Alzheimers sygdom, og når aktiv, fremkalder betændelse. Forskerne fandt en dramatisk reduceret funktion af cannabinoid-receptorer i syges hjernevæv. Det var en indikation af, at patienter havde mistet evnen til at opleve cannabinoiderne`s 'beskyttende virkninger. Det næste skridt var at teste effekten af cannabinoider på rotter injiceret med amyloid protein, der udgør Alzheimers plaques. De dyr, der også fik en dosis af Cannabidiol (CBD) udførte meget bedre test i deres mentale funktion. Forskerne fandt, at tilstedeværelsen af amyloid protein i rotternes hjerner aktiverede immunceller. Rotter, der også modtog cannabinoiden cannabidiol (CBD), viste ingen tegn på mikroglia-aktivering. Ved brug af cellekulturer, har forskerne bekræftet, at cannabinoider modvirker aktivering af mikroglia og dermed reduceret inflammation.

 

CNN 11. marts 2008

* Ny-udviklingen i cannabinoid-baseret Medicin: Et interview med Dr. Raphael Mechoulam

 

 

 

----- -----

 

 

Marihuana og Alzheimer's

 

Clint Werner, forfatter af den meget roste Marihuana: Porten til Sundhed "Hvordan Cannabis beskytter os mod kræft og Alzheimers sygdom" fortæller (afsnit 4), hvordan komponenter af marihuana beskytte hjerneceller og kan forebygge og bremse udviklingen af Demens og ​​Alzheimers (som pdf. i browser, engelsk).

 

Udgivet den 13. oktober 2012

 

 

 

 

Marihuana-bestanddele er overlegen for Alzheimer's

 

Kunne den aktive ingrediens i marihuana, der er ansvarlig for sin karakteristiske "høj", hjælpe med at vende den accelererende Alzheimers epidemi?

 

En bemærkelsesværdig undersøgelse, "En molekylær forbindelse med den aktive komponent i marihuana og Alzheimers sygdoms-patologi", offentliggjort i tidsskriftet Molecular Pharmacology i 2006, fandt, at denne længe udskældte plante indeholder et stof med ikke én, men to terapeutiske egenskaber ideel til at behandle begge symptom-flader (problemer med hukommelsen), og årsagen (hjerne-plak) af Alzheimers sygdom. Dette er et ironisk resultat, i betragtning af at den herskende stereotype opfattelse er, at bruge marihuana "griller" hjernen, hvilket fører til invaliderende hukommelsesproblemer.

 

Forskerne opdagede, at den psykoaktive bestanddel af marihuana, Δ 9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), både "kompetitivt hæmmer enzymet acetylcholinesterase (AChE) samt forhindrer AChE-induceret amyloid β-peptid (Aβ) aggregering (ophobning)."

 

For det første, er THC's evne til at hæmme AChE enzymet ikke ulig virkningsmekanismen bag de fleste Alzheimers lægemidler på markedet i dag. Stoffer som *donepezil (C24H29NO3; handelsnavn Aricept ATC-kode: N06DA02: P - M), virker for eksempel ved at målrette og hæmme hjerne-enzymet acetylcholinesterase (AChE), som resultere i en stigning i niveauerne i hjernen af denne neurotransmitter, som igen resulterer i symptom-reduktion, dvs forbedret hukommelse. Donepezil er imidlertid fyldt med kontroverser på grund sin velkendte association med kramper , hvilket sandsynligvis afspejler dens iboende neurotoksicitet. Det er i virkeligheden et kemikalie i den samme generelle kemiske klasse som gift, insekticider og kemisk krigs-agenter, såsom nervegas.

 

For det andet, indikerer THC's evne til at forhindre, den acetylcholinesterase-associeret amyloid β-peptid (Ap) aggregering, dvs hjerne plak, (ekstracellulære aflejringer af beta-amyloid i den grå substans i hjernen) indikerer på den anden konto, at det kan, som forskerne bemærkede, "direkte have indflydelse Alzheimers sygdoms-patologi". Faktisk fandt de "I forhold til de nuværende godkendte lægemidler ordineret til behandling af Alzheimers sygdom, er THC en væsentligt bedre hæmmer af Aβ aggregation, og denne undersøgelse viser en hidtil ukendt molekylær mekanisme, hvorigennem cannabinoid-molekyler direkte kan have indflydelse på udviklingen af denne invaliderende sygdom. "

 

Hvad er så opmuntrende om denne forskning, og som forskerne beskrev som "bemærkelsesværdigt", er følgende:

 

THC er en betydeligt mere effektiv hæmmer af AChE-induceret Aβ deposition end de godkendte lægemidler til Alzheimers sygdoms-behandling, donepezil og tacrin, (C13H14N2 - Cognex) hvilket kun reducerede Ap-aggregering med 22% og 7%, henholdsvis, ved det dobbelte af koncentrationen, der anvendes i vores studier. Derfor kan AChE-hæmmere, såsom THC og dets analoger tilvejebringe en forbedret terapeutisk for Alzheimers sygdom, forøge acetylkolin-niveauer ved at forhindre neurotransmitter-nedbrydning og reducere Aβ-aggregering, og derved samtidig behandle både symptomer og progression (udvikling) af Alzheimers sygdom (og Myasthenia gravis).

 

THC, er selvfølgelig kun èn af ​​en bred vifte af cannabinoider i planten marihuana. Ikke alene er der allerede rigeligt med oplysninger om neuro-beskyttende egenskaber af marihuana-forbindelser, men der er også en betydelig mængde kliniske og/eller biomedicinsk forskning der angiver den medicinske værdi af denne plante i mere end 150 sundhedsmæssige forhold. For at se denne forskning kan du besøge vores side med Medicinsk-videnskabelige Marihuana-undersøgelser.

 

 

Udgivet den 4 oktober 2013

 

 

 

"Sammenlignet med nuværende godkendte lægemidler ordineret til behandling af Alzheimers sygdom, er THC en væsentligt bedre hæmmer af amyloid β-peptid (Aβ) aggregering, og denne undersøgelse viser en hidtil ukendt molekylær mekanisme, hvorigennem cannabinoid-molekyler direkte kan have indflydelse på udviklingen af ​​denne invaliderende sygdom.

 

 

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

ATC kode: N06DA02 - - - - - - Antal personer - - - - - - Aricept® - Donepezil- - - - - - Solgt mængde (1.000 DDD) 2008 - 2012

 

Aldersgrupper - 2008 - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - - 2012 - -> I alt - - - 2008 - - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - 2012 - - - - -> I alt

10 - 14 år - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 0

15 - 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 0

20 - 39 - - - - - - - - 6 - - - - - 6 - - - - - 4 - - - - 3 - - - - - 1 - - - - - 20 - - - - 2 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - -> 6.000

40 - 64 - - - - - - - - 380 - - - - 375 - - - - 379 - - - - 369 - - - - 414 - - - 1.917 - - - 135 - - - - - 131 - - - - 135 - - - - 131 - - - 147 - - -> 679.000

65 - 79 - - - - - - - 2.846 - - 2.810 - - 2.822 - - - 2.854 - - - 3.074 - - 14.406 - - - 1.008 - - - - 998 - - - 1.015 - - 999 - - 1.073 - -> 5.093.000

80+ - - - - - - - - 5.076 - - 5.130 - - 5.145 - - 5.050 - - 5.204 - - 25.605 - - 1.787 - - - - 1.772 - - - 1.797 - - - 1.759 - 1.837 --> 8.952.000

I alt - - - - - - - - 8.309 - - 8.322 - - 8.350 - - 8.276 - - 8.693 -> 41.950 - - 2.933 - - - - 2.903 - - - 2.948 - - - 2.891 - - 3.057 -> 14.732.000

 

I alt gennemsnit per år - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> 8.390 - - - - - - - - per person - - - - - 351 DDD - - - - - - - - -> 2.946.400

 

Bemærk:

 

 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at styre medicineringen.

 

 • Pga. risikoen for diarré anbefales behandlingsopstart med morgendosering til skrøbelige patienter. De gastro-intestinale bivirkninger svinder normalt efter nogle dage, og doseringstidspunktet kan så fastlægges efter patientens rutiner.

 

 • Nogle bivirkninger kan, hvis de optræder, modvirkes ved morgendosering (øget drømmeaktivitet) eller aftendosering (svimmelhed, kvalme).

 

Forsigtighedsregler

 

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, astma og obstruktiv lungesygdom samt ved epilepsi.

 

 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.

 

 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.

 

 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.

 

 • Patienter med Alzheimers sygdom bør rutinemæssigt bedømmes med hensyn til evnen til at føre motorkøretøj.

 

Bivirkninger

 

Meget almindelige (over 10%):

 

 • Kvalme, diarré.

 

 • Hovedpine.

 

Almindelige (1-10%)

 

 • Nedsat appetit, smerter, træthed.

 

 • Opkastning.

 

 • Rhinitis.

 

 • Muskelkramper.

 

 • Aggressivitet, agitation, hallucinationer, abnorme drømme, svimmelhed, synkope, søvnløshed.

 

 • Hudkløe, hududslæt.

 

 • Inkontinens.

 

I meget sjældne tilfælde - specielt ved kombination med antipsykotika - er der set såkaldt malignt neuroleptikasyndrom, bestående af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere » Antipsykotika - bivirkninger.

 

 

 

Marihuana og kaffe er godt for hjernen

 

Gary Wenk, professor i psykologi og neurovidenskab ved Ohio State University fortæller hvad der sker med vores hjerner, som vi ældes. Lave doser af marihuana ser ud til at stimulere hjernen på en positiv måde. Kaffe virker som en anden stimulans, der har vist sig nyttig. Professor Wenk taler også om den bedste metode til at bremse aldringsprocessen.

 

Uploadet den 2. Aug, 2010

 

 

Koffein-drikke forstærker cannabinoid transmission i striatum: interaktion med stress-effekter.

 

Rossi S, et al, Neuropharmacology. 2009 Mar;56(3):590-7. doi: 10.1016

 

Koffein, den psykoaktive ingrediens i kaffe og mange sodavand osv. (soft drinks), misbruges ofte af mennesker, især i stressede aktuelle begivenheder. Det endocannabinoide system er involveret i de centrale virkninger af mange psykoaktive stoffer og af stress. Hvorvidt koffein ændrer det cannabinoide system og griber ind med stressinducerede synaptiske ændringer er imidlertid ukendt.

 

Vi har elektrofysiologisk undersøgt følsomheden af cannabinoid-receptorer modulerende synaptisk transmission i striatum af mus udsat for koffein i deres drikke-opløsning.

 

Kronisk koffein forudsætning sensibiliserede GABAerge synapser til den præsynaptiske virkning af cannabinoid CB1-receptor-stimulation af exo- og endocannabinoider. Koffein var omvendt ikke i stand til at påvirke følsomheden af cannabinoid-receptorer modulerende glutamat-transmission. De synaptiske virkninger af koffein var langsomt reversible efter sin fjernelse fra drikke-opløsningen.

 

Derudover, selvom udsættelse for koffein for kun 24 timer ikke frembragte målbare ændringer i følsomheden af cannabinoid CB1-receptorer, var det i stand til at sammenligne nedregulering af CB1 receptor-medierede responser efter social nederlags-stress.

 

Vore data antyder, at cannabinoid-systemet er impliceret i de psykoaktive egenskaber af koffein og i evnen af koffein til at reducere de patologiske konsekvenser af stress.

 

- Clinica Neurologica, Dipartimento di Neuroscienze, Università Tor Vergata, Rome, Italy.

 

 

 • Virkninger af koffein på striatal neurotransmission: fokus på cannabinoid CB1-receptorer.

 

Koffein er det mest almindeligt selvadministrerede psykoaktive stof på verdensplan. Ved normale doser er virkningerne af koffein på årvågenhed, opmærksomhed, humør og opstemthed, i høj grad afhængig af modulationen af centrale adenosin-receptorer.

 

Den foreliggende oversigtsartikel beskriver virkningen af koffein i striatum, for at tilvejebringe en mulig molekylær mekanisme på grundlag af de psykomotoriske og forstærkende egenskaber af dette farmakologisk middel.

 

Striatum er i virkeligheden et subkortikalt område involveret i sansemotoriske, kognitive og følelsesmæssige processer, og de seneste eksperimentelle resultater viste, at kronisk koffein-forbrug øger følsomheden af striatale GABAerge synapser til stimulering af cannabinoid CB1-receptorer.

 

Det endocannabinoide system er involveret i de psykoaktive virkninger af mange forbindelser, og adenosin A2A-receptorer (det væsentligste receptor-mål af koffein) fremkalder en eftergivende virkning i retning af CB1-receptorer, hvilket antyder, at A2A-CB1-receptor-interaktion spiller en stor rolle i dannelsen og vedligeholdelsen af koffein-bestyrkende adfærd.

 

* Bestyrkende adfærd: en konsekvens , der vil styrke en organismes fremtidige adfærd, når denne adfærd indledes med en specifik forgænger stimulus. Denne styrkende virkning kan måles som en højere frekvens af adfærd (fx at trække en løftestang oftere), længere varighed (fx trække en løftestang i længere tid), større størrelsesorden (f.eks trække en løftestang med større kraft), eller kortere latens (f.eks trækker en løftestang hurtigere efter forgængeren stimulus).

 

Formålet med denne gennemgang er at beskrive virkningerne af koffein på striatal neurotransmission med særlig henvisning til modulation af det endocannabinoide system.

 

- Clinica Neurologica, Dipartimento di Neuroscienze, Universitá Tor Vergata, Rome, Italy.

 

 

Te-catechiner's affinitet for humane cannabinoid receptorer.

 

 

Te-plantage i Sri Lanka

 

Blandt de mange kendte sundhedsmæssige fordele ved te-catechiner tæller anti-inflammatoriske og neurobeskyttende aktiviteter samt virkninger på reguleringen af fødeindtagelse. Her fandt vi cannabimimetisk bioaktivitet af catechin-afledninger, der forekommer i teblade som en mulig cellulær effektor af disse funktionaliteter.

 

Kompetitive radioligand-bindings-prøver ved anvendelse af rekombinante humane cannabinoid-receptorer udtrykt i Chem-1 og CHO-celler identificerede (-)-epigallocatechin-3-O-gallate (C22H18O11), EGCG (K(i)=33.6 mikroM), (-)-epigallocatechin (C15H14O7), EGC (K(i)=35.7 mikroM), og (-)-epicatechin-3-O-gallate (C22H18O10), ECG (K(i)=47.3 mikroM) som ligander med moderat affinitet til type 1 cannabinoid-receptorer, CB1.

 

Binding til CB2 var svagere med hæmnings-konstanter over 50 mikroM for EGC og ECG. Epimererne (+)-catechin (C15H14O6) og (-)-epicatechin (C15H14O6) udviste ubetydelige affiniteter for både CB1 og CB2.

 

Det kan konkluderes, at centralnervesystem-cannabinoid-receptorer kan målrettes ved udvalgte te-catechiner, men signalering via perifere receptorer er mindre tilbøjelige til at spille en vigtig rolle in vivo.

 

- Department of Psychiatry, University of Regensburg, Franz-Josef-Strauss-Allee 11, H4 R97 93053 Regensburg, Germany.

 

OBS: Te indeholder koffein. Koffeinen i te kaldtes tidligere tein.

 

Catechiner Antioxidanter

 

Catechiner er bedre kendt som antioxidanter og er fundet i frugt som vindruer (også vin), chokolade, æbler men hovedsagelig i de friskplukket grønne teblade fra teplanten Camillia Sinensis.

 

Disse stoffer er ikke nødvendig for plantens vækst, men for plantens helbred. Vi kender jo godt at når man beskær veletableret træer, så dannes en væske på såret. Det er catechiner som er ved at hele såret og beskytter den mod angreb fra insekter og infektioner.

 

Vores krop kan ikke producerer catechiner, derfor optager vi disse stoffer igennem frugt og grøntsager, hvoraf de spæde friskplukkede grønne teblade indeholder alle fleste catechiner. Det er derfor at videnskabsmænd mener at te, især hvid, grøn, gul og sheng puerh te er godt for helbredet. Og det er nu vist, at det er igennem aktivering af det endocannabinoide system, som også aktiveres af plante-cannabinoider og andre elementer i cannabis-planten, at disse positive sundhedsmæssige effekter fremkommer.

 

Når bladene får lov til at oxidere igennem iltning, ændres catechiner til thearubiginer og theaflaviner. Disse stoffer bidrager til nogle andre helbredsmæssige egenskaber.

 

Catechiner er også ansvarlig for de bitre stoffer i teen. Jo større bladet får lov til at vokse, jo mere bitter vil bladet være.

 

- Simply Tea

En englænder i New York

 

Du drikker kaffe og jeg tager te, min kære. - Sting

 

Bliv dig selv, ligemeget hvad de siger

 

* I relation: Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen: læger kan ordinere cannabis!

 

 

Den 30. september 2009 besluttede Københavns Kommunes socialudvalg at sende et forslag om en forsøgsordning med legalisering af hashmarkedet i København i offentlig høring.

 

Cannabis/THC som lægemiddel

 

Afsnit 5:

 

... bekendtgør, at man ud fra en sundhedsfaglig vurdering finder det forsvarligt, at læger kan ordinere cannabis/THC til patienter med alvorlige sygdomme og der ikke er farmakologiske eller lovmæssige hindringer for at udvikle lægemidler af cannabis. Lægemiddelstyrelsens vurdering af indikationer beror på den kliniske vurdering.

 

 

 1. Cannabinoid-receptor-afhængige metabolisme af 2-arachidonoylglycerol under ældning.

Pascual AC, Gaveglio VL, Giusto NM, Pasquaré SJ.

Exp Gerontol. 2014 Jul; 55:134-42. doi: 10.1016/j.exger.2014.04.008. Epub 2014 24 Apr.

 

 

 1. Cannabinoider for smerter i demens: det gode, de dårlige, og det grimme.

Ahmed AI, van den Elsen GA, van der Marck MA, Olde Rikkert MG.

J Am Geriatr Soc. 2014 May; 62 (5) :1001-2. doi: 10.1111/jgs.12817. Ingen abstrakt tilgængelig.

 

 

 1. Effekt og sikkerhed af medicinske cannabinoider i ældre patienter: en systematisk gennemgang.

van den Elsen GA, Ahmed AI, Lammers M, Kramers C, Verkes RJ van der Marck MA, Rikkert MG.

Aldring Res Rev 2014 Mar; 14:56-64. doi: 10.1016/j.arr.2014.01.007. Epub 2014 5 Feb.

 

 

 1. Tolker-spillerne: 2-arachidonoylglycerol-syntese og nedbrydning i CNS.

Murataeva N, Straiker A, Mackie K.

Br J Pharmacol. 2014 Mar; 171 (6) :1379-91. doi: 10.1111/bph.12411.

 

 

 1. Cannabinoid agonister viser BuChE-inhibition som potentielle terapeutiske midler til Alzheimers sygdom.

González-Naranjo P, Pérez-Macias N, Campillo NE, Pérez C, Arán VJ, Girón R Sánchez-Robles E, Martín MI, Gómez-Cañas M, García-Arencibia M, Fernández-Ruiz J, Páez JA.

Eur Chem. 2014 12 februar; 73:56-72. doi: 10.1016/j.ejmech.2013.11.026. Epub 2013 7 december.

 

 

 

Skrøbelig

 

 

 

 

 

* Læs også i relation:

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved