Forskning - Encephalitis

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Hjernebetændelse (encephalitis)

 

 

Forskning og udvalgte behandlinger

 

 

John M. McPartland, DO, MS, er tilknyttet GW Pharmaceuticals Ltd, Porton Down Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, UK.

Ethan B. Russo , MD, er tilknyttet Montana Neurobehavioral Specialister, 900 North Orange Street, Missoula, MT 59802 USA.

 

 

Sammendrag

 

En central pointe ligger til grund for brugen af botaniske midler, er, at urter indeholder mange aktive ingredienser. Primære aktive ingredienser kan blive forstærket af sekundære forbindelser, som reagerer/handler/virker i gavnlig synergi.

 

Andre plantestof-bestanddele kan afbøde bivirkningerne af dominerende aktive ingredienser. Vi gennemgik litteraturen om medicinsk cannabis og dets primære aktive ingrediens, Δ9)-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2). Pålidelig bevis påviser, at sekundære forbindelser i cannabis kan øge de gavnlige virkninger af THC.

 

Andre cannabinoider og ikke-cannabinoide forbindelser i urte-cannabis eller ekstrakter kan reducere THC-induceret angst, cholinerge underskud, og immunsuppression (en handling, der nedsætter aktivering eller effektiviteten af immunsystemet).

 

Cannabis-terpenoider og flavonoider kan også øge cerebral blod-gennemstrømning, forbedre cortical aktivitet, dræbe respiratoriske patogener og tilvejebringe anti-inflammatorisk aktivitet

 

Forfatterne takker David Pate og Vincenzo Di Marzo for før-indsendelse-anmeldelser.

[Haworth co-indeksering entry Note]: "Cannabis og Cannabis Uddrag: større end summen af deres enkelte dele?" (google-oversat) McPartland, John M og Ethan B. Russo. sam-offentliggøres samtidig i Journal of Cannabis Therapeutics.

 

Adresse for korrespondance til: John M.McPartland, DO, Faculty of Health & Environmental Science, UNITEC, Private Bag 92025, Auckland, New Zealand (E-mail: jmcpartland@unitec.ac.nz ) .

 

 

* Problemet er, at størstedelen af forskning omhandlende immunsystem-forringelse (immunsuppression) af THC, kun gør brug af kemisk fremstillet "ren" THC, uden sammensætning af plantens andre cannabinoider og sekundære forbindelser, som handler i gavnlig synergi og som afbøder bivirkningerne som eks. psykisk uro eller immunsuppression af ren THC. Når eksepelvis THC samtidig også hæmmer væksten af kræftceller og nogle patogene (sygdomsfremkaldende) amøber in vitro, samt også i kombination med andre cannabinoider og sekundære forbindelser, som handler i gavnlig synergi, forebygger den C-reaktive protein-reaktion signifikant blandt marihuana-brugere, kontra ikke-brugere, et pentamert protein som findes i blodplasma, med et niveau, der stiger som reaktion på inflammation, samt desuden også forebygger diabetes (sukkersyge) signifikat, og hjælper til en vellykket graviditet, af hvilket belyses nedenstående.

 

  • 2015 - Cannabis nedsætter blodets markør for inflammation

En undersøgelse med 1.115 voksne nylig aktive cannabis rygere og 8041 ikke-rygere viste, at brugen af ​​cannabis var forbundet med et lavere C-reaktivt protein (CRP) i blodet. Idet at CRP er forhøjet i inflammation, konkluderede forskerne, at dette "peger mod mulige anti-inflammatoriske virkninger af cannabis rygning."

 

RESULTATER: Beviser antyder at cannabis-henføres immunmodulering fremkommer ved CRP-niveauer under medianen (p<0,05). Medens BMI kan hjælpe med at forklare en cannabis link med serum-CRP, viste BMI-stratificeret analyser ingen mærkbar variation af cannabis-CRP forhold på tværs af BMI undergrupper.

 

KONKLUSION: Udstrakt præklinisk forskning i cannabis-henføres immunomodulation, peger denne undersøgelse af CRP-beviser mod mulige anti-inflammatoriske virkninger af cannabis-rygning. Mere endegyldig bevis kan udledes ved at kombinere præklinisk forskning, undersøgelser af patienter, og epidemiologiske forsknings-tilgange.

 

Institut for epidemiologi og biostatistik, Michigan State University, East Lansing, USA .

Alshaarawy O, et al. Drug Alcohol Depend. 2015 Feb 1;147:203-7.

 

 

* Terpenoider, også kaldet isoprenoider, er en stor og varieret gruppe af naturligt forekommende organiske kemikalier der ligner terpener, der stammer fra fem-carbon isopren-enheder som kan samles og ændres i tusindvis af måder. De fleste er multi-cykliske strukturer, der adskiller sig fra hinanden, ikke kun i funktionelle grupper, men også i deres grundlæggende kulstof/carbon (C) skeletter. Disse lipider kan findes i alle klasser af levende ting, og er den største gruppe af naturlige produkter.

 

Plante-terpenoider anvendes i udstrakt grad for deres aromatiske kvaliteter. De spiller en rolle i traditionelle naturlægemidler og er under efterforskning for anti-bakterielle, anti-neoplastiske og andre farmaceutiske funktioner.

 

* Flavonoider: eller Flavoner er en gruppe kemiske stoffer, som findes naturligt i frugter, grøntsager, teer, vine, nødder, frø, rødder og marihuana. Det er polyfenoliske stoffer med 15 carbon-atomer, som sidder i 2 benzenringe, der forbindes af en række med tre carbonatomer: C6C3C6 systemet

 

De betragtes ikke som egentlige vitaminer, men flavonoider har en række vigtige, ernæringsmæssige virkninger. Man har beskrevet denne evne som ”modificering af biologiske reaktioner”. De fleste virker som antioxidanter og en del har egenskaber, der kan bekæmpe betændelsestilstande. Endelig er det bevist, at flavonoider kan forebygge eller forsinke udviklingen af visse kræftformer.

 

 

 

Inflammation er også blevet impliceret som en mulig oprindelse af talrige lokale og systemiske sygdomme, såsom kræft, kardiovaskulære lidelser, diabetes mellitus og cøliaki.

 

Indledende undersøgelser viser, at flavonoider kan påvirke anti-inflammatoriske mekanismer, via deres evne til at inhibere reaktivt oxygen eller nitrogen-forbindelser. Flavonoider er også blevet foreslået til at hæmme pro-inflammatorisk aktivitet af enzymer, der er involveret i fri-radikal-produktion såsom cyclooxygenase, lipoxygenase eller inducerbare nitrigen-oxid-syntase og til at modificere intracellulære signalveje i immunceller.

 

Flavonoider har vist sig at have en bred vifte af biologiske og farmakologiske aktiviteter i in vitro studier. Eksempler indbefatter anti-allergisk, anti-inflammatorisk, antioxidant, anti-microbial (antibacteriel) antifungal, og antiviral, anti-cancer, og anti-diarré-aktiviteter.

 

Er desuden også blevet påvist at inhibere topoisomerase-enzymer og til at inducere DNA-mutationer i blandet afstamnings-leukæmi (MLL-gen) i in vitro-studier.

 

2010, Juli - Endocannabinoider hæmmer væksten af fritlevende amøber. - Antimicrob Agents Chemother

 

 

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoiden Delta (9)-tetrahydrocannabinol (C21H30O2) hæmmer væksten af nogle patogene (sygdomsfremkaldende) amøber in vitro og skærper amøbisk hjernebetændelse (encephalitis) i dyremodeller.

 

Dog forbliver virkningerne af endogene cannabinoider på amøber ukendt. Derfor testede vi flere endocannabinoider (N-acyl-ethanolaminer; Anandamide (C22H37NO2) og 2-O-acyl-glycerol: 2-AG: C23H38O4) på forskellige slægter af amøber.

 

Resultaterne viste, at alle de testede endocannabinoider hæmmer amøbisk vækst ved sub-farmakologisk doser, med 50% hæmmende koncentrationer fra 15 til 20 microM. En ikke-hydrolyserbar endocannabinoid havde lignende effekter, viser, at sete hæmnings-resultater fra endocannabinoider er per se snarere end fra et katabolisk produkt.

 

* Sygdomsfremkaldende amøber

 

 

  • Naegleria fowleri ("hjerne-spisende amøber") er frisk vands-oprindelige arter, der kan være dødelig for mennesker, hvis de indføres gennem næsen.

 

 

 

 

----- -----

 

* Eksempler på N-acyl-ethanol-aminer omfatter:

 

 

 

 

 

N-stearoylethanolamine viste pro-apoptotisk (programeret celledød) og anorektisk virkninger. Det kunne påvirke cellesignalering og fremkalde biologiske virkninger potentielt gennem andre end cannabinoid-receptorer såsom udøve anorektiske effekter i mus via nedregulering af et leverenzym-udtryk, og har anti-inflammatorisk aktivitet ved en passiv IgE-induceret kutan anafylaksi, - en voldsom allergisk reaktion, hvor hele kroppen reagerer - som typisk starter med angst og ubehag, hvorefter særligt huden i håndfladerne og på behårede steder begynder at klø voldsomt. Næsen kan begynde at løbe eller stoppe helt til – man kan nyse eller hoste.

 

Svælget hæver og kan resultere i åndenød og en pibende vejrtrækning. Man kan få mavesmerter og mavekramper, og der kan opstå problemer med at styre vandladning eller afføring. Blodtrykket falder og man kan blive svimmel, fjern og måske få kramper og helt besvime. Reaktionen kan være både mild, stærk og livstruende.

 

Det er blevet rapporteret, at N-acylethanolamin af forskellig kædelængde og struktur udviser en række biologiske aktiviteter. N-palmitoylethanolamin havde anti-inflammatorisk aktivitet, og dæmper smerte-sensation. Det blev også vist at reducere allergisk reaktion, hæmmer mastcelle-degranulering, og udøve neuroprotektive virkning på rotter og mus (Fremgangsmåde til fremstilling af fedtsyren n-acylalkanolamin - Patent US20130303795 A1).

 

 

Aldring/ældelse og N-acylethanolamin.

 

Begrænsning af fødeindtagelse er et robust middel til at udvide levetiden og udskyde aldersrelaterede sygdomme i mange arter, herunder gær, rundorme, fluer og gnavere. Forskere ved Buck Institute for Research on Aging i Novato, USA, viste, at N-acylethanolaminer, som omfatter endo-cannabinoiden anandamide, er involveret i processen med levetids-forlængelse i en rundorm (C. elegans). Kilde: Lucanic M, et al. Nature 2011;

 

Celle signalering: Hvorfor fastende orme aldres langsomt: Lipider af N-acyl-ethanol-amin-familien mediere cellesignalering på tværs af en bred vifte af organismer. I rundorme, omsætter de føde-tilgængelighed til grundlæggende valg om udvikling, der påvirker levetiden. Nature 473, 161–163 (12. Maj 2011) doi:10.1038/473161a - Luciano De Petrocellis & Vincenzo Di Marzo

 

 

Acyl

I biokemi er der mange eksempler på acyl-grupper, i alle større kategorier af biokemiske molekyler.

Acyl-ligandere er mellemprodukter i mange carbonylerings-reaktioner, som er vigtig i visse katalytiske reaktioner

 

I medicinalkemi, øger indarbejdelsen af fedtsyre-acylkæder ind i nogle kemiske forbindelser deres tilbøjelighed til at interagere med lipid dobbeltlag. Denne strategi er blevet anvendt til at forøge evnen af flavonoider og peptider til at interagere med den cyto-plasmatiske membran af bakterieceller og dermed forbedre deres antibakterielle aktivitet.

 

En acyl-gruppe er en funktionel gruppe afledt ved fjernelse af en eller flere hydroxyl-grupper fra en oxoacid, (en syre, der indeholder ilt (O). For at være mere specifik er det en forbindelse, der indeholder hydrogen (H), oxygen (O) og mindst én anden bestanddel, med mindst et hydrogen-atom bundet til oxygen, som kan dissociere (spalte) til at producere H+ kation og anion af syren.

 

I organisk kemi er acylgruppen sædvanligvis afledt fra en carboxylsyre (-COOH, eks. 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC: THC-COOH: C21H28O4) (IUPAC navn: alkanoyl). Derfor formlen RCO -, hvor R betegner en alkyl-gruppe, der er knyttet til CO-gruppen med en enkelt binding. Selv om udtrykket næsten altid er anvendt på organiske forbindelser kan acylgrupper i princippet være afledt fra andre typer af syrer, såsom sulfonsyrer (-OH, eks. 11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3), og phosphonsyrer. I det mest almindelige arrangement er acylgrupper bundet til et større molekylfragment, i hvilket tilfælde carbon-og oxygen-atomer er forbundet af en dobbeltbinding.

 

 

En generel acylgruppe (blå)

 

som et acylium-ion (øverst i midten),

 

som en acylgruppe (øverst til højre),

 

i en keton (øverst til venstre),

 

et aldehyd (nederst til venstre),

 

ester (nederst i midten)

 

eller amid (nederst til højre).

 

(R1,R2,R3 = organylgrupper substituenter eller hydrogen H).

 

Amidbindingerne udgøre et definerende molekylær træk af proteiner, den sekundære struktur som til dels skyldes de hydrogen-bindende evner af amider. Amidbindinger i en biokemisk forbindelse kaldes peptid-bindinger, når de forekommer i hovedkæden af et protein og iso-peptid-bindinger når de forekommer i en side-kæde af proteinet. Proteiner kan have strukturelle roller, såsom i håret eller edderkoppespind, men også næsten alle enzymer er proteiner.

 

Amidgruppen har overordentlig stor biologisk betydning, da alle proteiner og dermed alle enzymer består af aminosyrer, der er bundet vha. amidgrupper. Da amider dannet ved kondensation af to aminosyrer kaldes peptider, kaldes amidgruppen for peptid-bindingen i biologien.

 

Lipiddråber, også kaldet lipidlegemer, olielegemerne eller adiposomes, er lipidrige cellulære organeller, der regulerer lagring og hydrolyse (spaltning af kemisk stof der indeholder C-atomer til to organiske molekyler under vandoptagelse) af neutrale lipider og findes bredt i fedtvæv. De tjener også som et reservoir til kolesterol (C27H46O) og acyl-glyceroler (C3H8O3) for membran-dannelse og vedligeholdelse.

 

Lipiddråber findes i alle eukaryote organismer og opbevarer en stor del af lipider i patterdyrs adipocytter. Oprindeligt blev disse lipiddråber betragtet blot til at tjene som fedt-depoter, men siden opdagelsen i halvfemserne af proteiner i lipid dråbe-hinden, (Perilipin) som regulerer lipid-dråbe dynamik og lipidmetabolisme er lipiddråber betragtet som meget dynamiske organeller, der spiller en meget vigtig rolle i reguleringen af ​​intracellulær lipid-opbevaring (imod arvelige metaboliske sygdomme, hvor skadelige mængder af lipider (fedtstoffer) akkumuleres i nogle af kroppens celler og væv) og lipid metabolisme.

Strukturen i en lipid dråbe indbefattet en neutral lipid-rig kerne, phospholipid monolag og lipid-dråbe associerede proteiner.

 

Rollen af lipiddråber uden for lipid-og kolesterol-opbevaring er for nylig begyndt at blive belyst og omfatter en tæt tilknytning til inflammatoriske reaktioner gennem syntese og metabolisme af *eicosanoider og metaboliske forstyrrelser såsom fedme, kræft, og aterosklerose (åreforkalkning). I ikke-adipocytter, er lipiddråber kendt for at spille en rolle i beskyttelsen fra lipotoxicitet ved lagring af fedtsyrer i form af neutral triacylglycerol, som består af tre fedtsyrer bundet til glycerol (C3H8O3).

Lipiddråber tjener også som platforme for protein-binding og nedbrydning i mindre polypeptider eller aminosyrer.

 

 

 

 

Abstrakt

 

For at undersøge gen(er) der reguleres af Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC: (C21H30O2), udførte vi DNA microarray-analyse af human brystkræft MDA-MB-231-celler, som er dårligt differentierede brystkræft-celler, behandlet med Δ(9)-THC i 48 timer ved en IC50-koncentration på cirka 25 uM.

 

Blandt de stærkt opregulerede gener (> 10 gange) observeret, var fedtsyre-2-hydroxylase (FA2H) signifikant fremkaldt (17,8 gange).

 

Selv om den fysiologiske rolle af FA2H endnu ikke er helt forstået, er FA2H blevet vist at modulere celle-differentiering (den proces, hvorved en mindre specialiseret celle bliver en mere specialiseret celletype. Differentiering sker adskillige gange under udviklingen af en flercellet organisme som organismen skifter fra en enkelt zygote til et komplekst system af væv og celletyper).

 

Resultaterne af Oil-Rød O-farvning efter Δ (9)-THC eksponering viste fordelingen af lipiddråber (et tegn på den differentierede fænotype) efter THC-indgivelse) i celler. Tilsammen indikerer de opnåede resultater her, at FA2H er et hidtil ukendt Δ(9)-THC-reguleret gen, og at Δ(9)-THC fremkalder differentierings-signal(er) i dårligt differentierede MDA-MB-231-celler.

 

FA2H katalyserer (frembringer) syntesen (fremstilling) af 2-hydroxy-sphingolipider, en delmængde af sphingolipider, der indeholder 2-hydroxy-(-OH)-fedtsyrer, spiller en rolle i mange cellulære processer. 11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) → FA2H signifikant fremkaldt (17,8 gange) og modulerer celle-differentiering (den proces, hvorved en mindre specialiseret celle bliver en mere specialiseret celletyper. Differentiering sker adskillige gange under udviklingen af en flercellet organisme som organismen skifter fra en enkelt zygote til et komplekst system af væv og celletyper)

 

Brystkræft er en sygdom, der potentielt kan ramme både mænd og kvinder, men langt hyppigst rammer den kvinder. På verdensbasis er det den mest udbredte kræftform blandt kvinder, og den rammer omkring ti procent af alle kvinder i den vestlige verden. Disposition for brystkræft kan være arvelig. Dette skaber nogle svære dilemmaer, både for den arveligt disponerede og for sundhedsvæsenet (også nu cannabis er ulovligt i Danmark, Skandinavien og for Japan: Fukushima I-ulykkerne).

 

 

 

 

Hydra (Cnidaria) er det første dyriske organisme at have udviklet et neuralt netværk, som der er blevet foreslået er til at styre bl.a. "fodring/spise responsen", dvs en mekanisme, hvorigennem coelenteraten åbner og derefter lukker sin mund i tilstedeværelse af bytte og/eller glutathion (C10H17N3O6S)

 

Her rapporterer vi at Hydra indeholder: (i) selektive cannabinoid-bindingssteder, (ii) den endogene cannabinoid receptor ligand anandamide (arachidonoyl-ethanol-amide (AEA: C22H37NO2), (iii) en fedtsyre amid hydrolase-lignende aktivitet katalyserer anandamid hydrolyse (som er en kemisk reaktion, hvor et organisk molekyle (kemisk stof der indeholder C-atomer) bliver spaltet til to organiske molekyler under vandoptagelse), og (iv) formodet biosyntetiske forstadie for anandamid, N-arachidonoyl-phosphatidyl-ethanol-amine (C57H104NO9P * - NAPEs: er hormoner frigivet af tyndtarmen ind i blodbanen, når den behandler fedt. NAPEs rejser til hypothalamus i hjernen og undertrykker appetitten (temperatur, hormoner, stofskifte, tørst, sult, seksuel adfærd, frygt, vrede og forskellige aktivitetsrytmer).

 

Vi foreslår, at dette "endogene cannabinoid-system" er involveret i modulering af "fødeindtag respons". Anandamide (1 nM-1 microM) hæmmede meget (op til 45%) den glutathion-inducerede "fodre reaktion" ved at accelerere Hydra vulgaris mund-lukning.

 

Virkningen var maksimal ved 100 nM anandamide og blev vendt ved selektiv antagonist af CB1-undertype af menneskelige cannabinoid-receptorer, SR141716A (50-100 nM). Specifikke cannabinoid bindingssteder blev påvist i membraner fra Hydra-polypper ved brug af [3H] SR141716A (Kd = 1,87 nM, Bmax = 26,7 fmol/mg protein) og stigende anandamide-koncentrationer blev fundet at fortrænge bindingen af [3H] SR141716A (Rimonabant) til disse membraner (Ki = 0,505 nM).

 

Hydra-polypper blev også fundet at indeholde mængder af anandamide (15,6 pmol/g) og N-arachidonoylphosphatidylethanolamine (32,4 pmol/g), samt den anden "endocannabinoide" 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4) (11,2 nmol/g), svarende til de tidligere beskrevne for pattedyrs hjerne.

 

Sluttelig blev en fedtsyreamid hydrolase (FAAH) aktivitet (Vmax = 3,4 nmol/min/mg protein) med subcellulær distribution, pH-afhængighed og følsomhed over for inhibitorer svarende til dem rapporteret for pattedyr-enzymet, men med en lavere affinitet for anandamide (Km = 400 microM), også påvist i Hydra-polypper.

 

Disse data tyder på, at det endocannabinoid signalsystem spiller en fysiologisk rolle i Hydra, som er til at styre ernærings/spise respons/reaktionen. Hydra er den enkleste levende organisme beskrevet indtil nu for at bruge dette nyligt opdaget reguleringssystem.

 

 

* Hydra er flercellede organismer, som normalt er et par millimeter lang og er bedst undersøgt med et mikroskop. Biologer er især interesserede i Hydra på grund af deres regenerative evner, og at de synes ikke at ældes eller at dø af alderdom.

 

 

* Rimonabant også kendt som SR141716, handelsnavn Acomplia) er en anorektisk antiadipositas lægemiddel, som er blevet trukket tilbage fra markedet på grund af potentielt alvorlige bivirkninger. Det blev godkendt til brug i Europa og andre lande, men aldrig godkendt i USA. Rimonabant er en invers agonist for cannabinoid CB1-receptoren. Dets vigtigste effekt er reduktion i appetit. Solgt mængde i Danmark 2007: 664.300 og 2008: 457.300 dagsdoser a 20 mg. Slankemidlet Acomplia blev i 2007, i Danmark, sat i forbindelse med øget forekomst af depressioner, angst og selvmords-tanker. En sammenhæng, der fik overlæge Steffen Thirstrup hos Lægemiddelstyrelsen til kraftigt at fraråde slankepiller til patienter, der har haft depressioner. Danskerne brugte tilbage i 2007, 38 mio. kroner på de ekstremt dyre piller - bl.a. Reductil, Xenical og Acomplia (Rimnobant). Fire ud af fem behandlede var kvinder, skrev TV2-Nyhederne.

 

Solgt mængde i Danmark 2000 til og med 2012

 

Acomplia: (C22H21Cl3N4O): 20 mg - - - DDD: 1.283.100 (Salget starter år 2006 og ender brat i år 2008)

 

Reductil: (C17H26ClN): 10 og 15 mg - - DDD: 5.575.900 (kraftigt stigende fra år 2000 hvorefter salget stopper brat i år 2011?)

 

Xenical: (C29H53NO5): 120 mg - - - - - DDD: 5.031.300 (kraftigt salg fra år 2000, hvorefter salget daler let til det halve i år 2012)

 

----- -----

 

 

 

- John M. McPartland, GW Pharmaceuticals, Ltd., Porton Down Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, United Kingdom.

- Patty Pruitt, Faculty of Health & Environmental Science, UNITEC, Private Bag 92025, Auckland, New Zealand.

 

 

Abstrakt

 

 

To cannabinoid (CB) receptorer er kendt i mennesker, CB1 og CB2. De er fylogenetisk meget gamle. Undersøgelser tyder på CB-receptorer forekommer i pattedyr, fugle, padder, fisk, søpindsvin, bløddyr, igler og Hydra vulgaris (og milliarder år gamle en-cellede Arkæer).

 

CB-receptor-gener fra nogle af disse dyr er blevet klonet og sekventeret. Disse sekvenser blev brugt til at konstruere et fylogenetisk træ af CB-gener. Gen-træet er rodfæstet i et nedarvet CB-gen, der ligger forud for afvigelsen af hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Således udviklede de oprindelige CB-receptore sig for mindst 600 millioner år siden, en dato der stort set er i overensstemmelse med den kambriske eksplosion. (se også: Bundet til at løbe)

 

Siden da har en clade (en gruppe af biologiske taxa eller arter, der deler træk arvet fra en fælles ane af hvirvelløse dyr - en enkelt "gren" på "livets træ"), Ecdysozoa, sekundært mistet generne, der koder CB-receptorer. Der er ingen beviser for, at dyr opnåede CB-gener fra andre organismer via horisontal gen-overførsel. Vi hypoteserer, at den oprindelige CB-receptor er side-udsprunget fra en beslægtet G-protein koblet receptor, og det forbandt med en før-eksisterende ligand, anandamide ( C22H37NO2). Anandamide tjener som en ligand for CB-receptorer samt vanilloid (VR) receptorer. VR-receptorer regulerer følelsen af smerte, og kan også modulere humør og hukommelse.

 

Vores fylogenetisk analyse antyder, at VR-receptorer udviklede sig før CB-receptorer, så anandamide først tjente som en VR-ligand. Vi overvejer den teori at CB-receptorer, manglende selektiv hæmmethed/indskrænkning/restriktion, efterfølgende erhvervede en mutation, der koblede dem med 2-AG.

 

En bedre forståelse af CB og VR-receptorer gør det muligt at kombinere deres gavnlige virkninger. Dobbelt-signalerings ligandere såsom anandamide har fremragende terapeutisk potentiale som analgetika (smertehæmmer), vasodilatorer (udvidelse af blodkarrene), og anti-cancer.

 

 

 

Videnskabelige beviser tyder på, at livet begyndteJorden for mindst 3,5 milliarder år siden fra ikke-levende stof såsom simple organiske forbindelser. (hvis molekyler indeholder kulstof/carbon (C). De tidligste beviser for livet på Jorden er grafit fundet sig at være biogene (biomolekyle) i 3,7 milliarder år gamle metase-dimente sten opdaget i det vestlige Grønland og mikrobiel-måtte fossiler er fundet i 3,48 milliarde år gamle sandsten opdaget i det vestlige Australien.

 

Selvom prokaryote celle-fossiler sandsynlige daters tilbage til for næsten 3,5 milliarder år siden, har de fleste prokaryoter ikke særlige morfologier (form og struktur) og fossile strukturer kan ikke bruges til at identificere dem som Archaea (Arkæer).

 

I stedet er kemiske fossiler af unikke lipider mere informativ, fordi sådanne forbindelser ikke forekomme i andre organismer. Nogle publikationer mener at archae-organisme eller eukaryote lipid-rester er til stede i lerskifer der stammer fra 2,7 milliarder år siden. Sådanne lipider er også blevet påvist i endnu ældre sten fra vest-Grønland. De ældste sådanne spor kommer fra Isua-distriktet, som omfatter Jordens ældste sedimenter, dannet for 3,8 milliarder år siden. Aarchae-organisme-afstamning kan være den ældste, der findes på Jorden.

 

 

Det nutidige livstræ med vandrette genoverførsler.

 

 

Bakterier - Arkæer (archaea eller eukarya) og Eukaryoter

 

 

Arkæerne (archaea) adskiller sig fra de ægte bakterier på mange vigtige punkter:

 

  • Vægstruktur og kemi.

 

 

 

Woese CR fremførte i 1981, at bakterierne, archaea, og eukaryoter udgør særskilte linjer af afstamning, der afveg tidligt fra en nedarvet koloni af organismer.

 

En mulighed, er, at det skete før udviklingen af celler, hvor manglen på en typisk cellemembran tillod ubegrænset lateral genoverførsel, og at de fælles forfædre i de tre domæner opstod ved fiksering af specifikke delmængder af gener.

 

Det er muligt, at den sidste fælles forfader af bakterierne og archaea var en thermophile, hvilket rejser muligheden for, at lavere temperaturer er "ekstreme miljøer" i archaea-organismens vilkår, og organismer der lever i køligere omgivelser først dukkede op senere.

Fylogenetisk træ der viser forholdet mellem Archaea og andre domæner af livet.

Eukaryoter er farvet rød, archaea grøn og bakterier er blå. Tilpasset fra Ciccarelli et al. (2006)

 

 

 

 

Marihuana Mendocino Symposium - 11. September 2008

 

Oversat og bearbejdet af cannabinoide-information.dk

 

Et monumentalt epoke-stående symposium afholdt i Mendocino, Californien USA, september 2008 er et vigtigt skridt i at omgøre skaderne på en plante, som alle burde betragte som naturens største gave til menneskeheden, bør ingen af ​​os afviser den - Patty L Pruitt

 

Dr. William Courtney er læge og forsker fra Mendocino, Californien, der giver medicinske marihuana-godkendelser til kvalificerede patienter i Mendocino og Humboldt Amter, CA, USA, forklare her om cannabinoid-receptorer, cannabis og hvor vigtig dette system er for regulering af inflammation og forståelsen for, at brugerne vender det døve øre til, når det handler om farlighed og kriminalisering, og derfor nok aldrig vil stole på for-myndigheden igen. Samt desuden, at dette system, så sandelig, også er fundet i de ca 4 milliarder år gamle evolutionære encellede organismer som ovennævnte archaea eller eukarya (dansk Arkæer)

 

Uddrag

 

Det er vores ansvar som voksne i samfundet at frembringe alternativer og begrænse situationen og reducere skade. Det vil lede til min præsentation. Jeg vil gerne, at det endocannabinoide system bliver almindeligt sprogbrug og alle i dette samfund at forstå dette.

Og i den henseende blev jeg kontaktet af en kollega i går, som fortalte, at der var en CB2-konference i Bham. Her har vi en gruppe af mennesker samlet fra hele verden, der i 3 dage, kun kommer for at snakke om en af cannabinoid-receptorerne. CB2 receptoren fundet i T-celler, B-celler, Lymfeknuder, (samt monocytter, makrofager), og en af dens primære funktioner er at modulere immunsystemet.

 

Og hvis I kender nogen der bruger cannabis og har fordel af det, er der sikkert en 67% chance for at de har en inflammatorisk eller autoimmun forstyrrelse/lidelse. De har bl.a. leddegigt.... Og de fem forskellige anti-inflammatoriske bestanddele i cannabis, som ikke går ind og blokere for enzymerne der beskytter maven, der fører til indre bløding fra (ordinær anti-inflammatorisk) medicin. Cannabis er fantastisk, fordi der har været 34 millioner års efterforskning sat i udviklingen af denne bestemte plante, og den spiller fantastisk godt sammen med fysiologien af mennesker. (passer som nøgler i en dirke-fri lås)

 

 

 

Det vi ser her er en serpentin-receptor (også kaldet G-protein-koblet receptor og familiær af cannabinoid-receptore). Den er indlejret i membranen i alle celler. Når jeg siger alle celler er det med nogen grad af forgribelse.

 

Vi har CB1 i hjenen og CB2 i immunsystemet og en receptor kaldt GPR55 er den 3. cannabinoid receptor. GP12 den 4. receptor. Og det ser ud til at der er en protein-receptor i membranen i en vævs-type der prøver at koordinere og regulere dets aktivitet.

 

 

* Delta (9)-Tetra-Hydro-Cannabinol (C21H30O2) - oxidation11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) oxidation 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4) = receptor-fedtsyre-protein

 

G-proteinkoblet receptor (serpentin-receptor) forbundet med -COOH) er når slutningen af en aminosyre-kæde (protein eller polypeptid), afsluttes med en fri carboxylgruppe (-COOH).

 

Ca. 360 aminosyrer danner den menneskelige CB2-receptor, hvilket gør den noget kortere end den 473 aminosyre-lange CB1-receptor. De menneskelige CB1 og CB2 receptorer besidder omkring 44% aminosyrelighed. Når kun de transmembrane regioner af receptorerne betragtes, er aminosyre-lighed mellem de to receptorundertyper imidlertid cirka 68%. Aminosyresekvensen af CB2-receptoren er mindre højt konserveret på tværs af menneske-og gnaver-arter i forhold til aminosyresekvensen af CB1-receptoren.

 

De er også kendt som syv transmembrandomæne receptorer, 7TM receptorer, heptahelical receptorer, serpentin-receptor og G-protein-koblet receptorer (GPLR), udgør en stor protein-familie af receptorer, som registrerer molekyler uden for cellen og aktivere indre signaltransduktions-veje og i sidste ende cellulære responser. De kaldes transmembrane receptorer, fordi de passerer gennem cellemembranen, og desuden, er de såkaldte syv transmembrane receptorer, fordi de passerer gennem cellemembranen syv gange.

 

Syv-transmembrane domæne-receptoren har tre cyto-plasmatiske løkker: β-turn: cis-isomer af en peptidbinding, dvs. binding mellem to aminosyrer, fra den ene aminosyres carboxylgruppe til aminogruppen i den anden aminosyre, er involveret.

 

Løkke III og carboxyl-hale-enden (11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4) har en kinase-aktivitet, som gør det muligt for dem at auto-phosphorylatere, hvilket er en afgørende mekanisme i at kontrollere:

 

 

  • celle-differentiering: den proces, hvorved en mindre specialiseret celle bliver en mere specialiseret celletype.

 

Differentiering sker adskillige gange under udviklingen af en flercellet organisme som organismen skifter fra en enkelt zygote (en ægcelle og en sædcelle sammensmeltes til en enkelt diploid celle, vil efterfølgende gennemgå celledelinger og blive til et foster og indeholde arvemateriale, som stammer dels fra ægcellen og dels fra spermatozoen) til et komplekst system af væv og celletyper. Differentiering fortsætter i voksenalderen som voksne stamceller deler sig og skaber fuldt differentierede datterceller under vævs-reparation/regenerering og under normal celle-omsætning, (læs også: Livmoder cannabinoider og begyndelsen af menneskers liv - Fødslen af ​​ECS)

 

"Endocannabinoid signalering i før-implantations-embryo-udvikling og aktivering". En af de første ting, det befrugtede embrion skal gøre, er at fæstne sig til foringen/slimhinden af livmoderen, en proces der også kaldes for "implantation". Uden at blive fastgjort til livmodervæggen, som danner navlestrengen, vil der ikke være nogen graviditet. Her er hvor cannabinoider spiller en central rolle: for at embryonet kan blive knyttet til slimhinden af livmoderen, er det nødvendigt med et bestemt udvalg (eller mængde) af en bestemt endocannabinoide, kaldet anandamide. Denne endocannabinoide bruger CB1-receptorer, der er på blastocystet (befrugtede æg) - den samme type receptorer, som urte-cannabinoid THC anvender. Vanderbilt forskningen viser, at hvis der ikke er nok af endocannabinoiden anandamide, eller for meget anandamide, vil embryonet ikke blive fastgjort til livmoderslimhinden. Her er den visuelle repræsentation forelagt af Vanderbilt forskerholdet fra Pediatrics Vanderbilt University:

 

 

Forskningen viser her, hvordan det befrugtede æg er afhængig af et fungerende ECS - og specifikt endocannabinoid anandamide og CB1-receptoren. Rejsen til undfangelsen begynder i et organ og ender i en anden - fra kønskirtlerne/gonaderne til vagina, der passerer gennem livmoderhalsen, livmoderen, og ind i en æggeleder, hvor den mindste menneskelige celle tilslutter med den største - kvindens æg-celle.

 

Indtil det nu befrugtede æg fæstner sig til noget, i dette tilfælde slimhinden af livmoderen, er der ingen levedygtig graviditet - bare et befrugtet æg. Derfor er Vanderbilt forskningen også vigtig. Den peger på en revolution i vores måde at tænke om cannabis og cannabinoiderne, den indeholder.

 

For eksempel er et befrugtet æg cannabinoid-afhængig. Det, livet af ægget og begyndelsen af ​​en levedygtig graviditet, afhænger af et sundt ECS. Det kræver den rigtige mængde af cannabinoider til at aktivere en række CB1-receptorer, for at det befrugtede æg vil knytte sig til livmoderen. Denne proces sker, fordi der er CB1-receptorer på blastocysten - altså på selve det befrugtede æg - og cannabinoiden anandamide på endometriet - den indvendige slimhinde af livmoderen.

 

Cannabinoider er ikke kun en af de første reaktioner i kroppen til fertilitet, de spiller ligeledes også en rolle i andre aspekter af graviditet. En 2004 undersøgelse offentliggjort i American Journal of Obstetrics and Gynecology konkluderede: "Både endogene og eksogene cannabinoider udøver en potent og direkte afslappende effekt på menneskers gravide myometrium, som er medieret gennem CB1-receptoren". Det betyder, at det midterste lag af livmodervæggen, "myometrium,et" ligeledes moduleres af cannabinoider. - Og som en påmindelse, er disse uterine/livmoder CB1 receptorer aktiveret af endocannabinoider såvel som urte- og syntetiske cannabinoider.

 

Foruden undfangelse og befrugtning, viste en anden 2004 rapport, at endocannabinoider aktiverer den mundtlige bevægende muskulatur som er nødvendig for at nyfødte mus ammer - hvilket giver mening, fordi modermælken indeholder endocannabinoider. Den samme undersøgelse fra 2004 erklærede også "Anandamide har neurobeskyttende besiddelser i den udviklende postnatale hjerne." Og selvfølgelig er alt dette nyt, ikke? - Nej for nitten år siden, i 1995, var der laboratorieforskning på mus, der viste, at pattedyrs ECS er involveret i signalering inden i livmoderen.

 

Så lad os se tilbage: cannabinoid receptorer er placeret på blastocystet, det befrugtede æg, hvilket gør implantation af ægget cannabinoide afhængig. Vi har også lært, at under hele graviditeten og under amning, leverer ECS beroligelse og neuro-beskyttelse til mor, foster, og baby. Det lyder temmelig vigtigt - vigtigt nok til at genoverveje skyld, frygt, skam, tøven og tilbageholdenhed ved brug af cannabis til at modulere ECS før, under og efter graviditeten - eftersom det ser ud som naturen tænkte på det langt, før vi gjorde.

 

Og nej, gravide kvinder er ikke nødt til at ryge blunts eller joints for at få deres cannabinoider. Der er nemmere måder at konsumere cannabinoider. Kort sagt, vordende mødre og nye mødre kunne forbruge cannabinoider i bagværk, ekstrakt, te eller hvilken form der er bedst for dem. Skadesreduktion er nøglen. Måske vil sundheden i fremtiden af en kvindes ECS, og dens virkninger på foster og baby, være i fokus i graviditeten og ikke en frygthandling af "røget marihuana." I fremtiden vil vordende mødre måske begynde at spørge deres læge noget lignende, "Hvordan er mine anandamide niveauer? - For høj eller for lav?" Eller måske endnu mere sandsynligt, måske vil lægerne spørge mødrene, "Har du spist din cannabis chokoladekage/brownie i dag?"

Progesteron -(C21H30O2)-forhøjelse (PE) på dagen for induktion af den endelige modning er forbundet med lavere graviditets-satser i IVF-cyklus i kvinder, der gennemgår ovarie-stimulation ved hjælp af GnRH-analoger og gonado-tropiner. På dette tidspunkt, i forhold til et progesteron-niveau under 0,8 ng/ml, giver et niveau mellem 0,8 og 1,1 ng/ml en odds-ratio for graviditet på ca. 0,8, og et niveau mellem 1,2 og 3,0 ng /ml giver en sandsynlighed for graviditeten på mellem 0,6 og 0,7.

 

1979 maj - Cannabinoid inhibering af rotte-luteal-celle progesteron-syntese. Res Commun Chem Pathol Pharmacol:

 

Progesteron-produktion af isolerede rotte-luteale celler blev inhiberet ved eksponering for forskellige cannabinoider i koncentrationer fra 3,0 til 16,0 uM. Den foreliggende dokumentation peger på spaltningen (nedbrydning) af kolesterol-estere som stedet for hæmning.

 

(Kolesterolestere har en lavere opløselighed i vand end kolesterol og med andre ord, er mere hydrofobe. De er forbundet med atherosklerose (åreforkalkning: kemisk cannabinoide WIN55212-2 (C27H26N2O3) fremviser forbedring af åreforkalkning forbundet med undertrykkelse af pro-inflammatoriske reaktioner - Department of Cardiovascular Medicine, First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University College of Medicine, Xi'an, Shaanxi 710061, China. - Eur J Pharmacol. 2010 Dec)

 

 

 

  • Celle-migration: er en central proces i udvikling og vedligeholdelse af flercellede organismer. Vævs-dannelse under fosterudviklingen, sårheling og immunreaktioner kræver alle orkestreret flytning af celler i bestemte retninger til specifikke steder. Fejl i løbet af denne proces har alvorlige konsekvenser, herunder intellektuelle handicap, vaskulær sygdom, tumor-dannelse og metastase (spredning af kræft fra dettes primære sted til andre steder i kroppen (f.eks. hjerne eller lever.

 

 

2:26

Men for at gå tilbage i historien for at få en fornemmelse af dets oprindelse er der en organisme kaldet archaea. Det er en meget primitiv encellet organisme. Vi var nød til at skabe et helt rige fordi denne organisme er så unik. Det er ikke en plante eller et dyr, men en meget, meget simpel organisme der er milliarder år gammel. Men i membranen af archaea, er det protein, der er i cellerne af vores immunsystem. Det er i cellerne i vores hjerne, i cellerne af vores fordøjelsessystem, det regulere glukose-metabolismen (kulhydrat-stofskifte) i vores kroppe. Dette er en bevarelse af et 4 milliarder år gammelt indblik i tingenes inderste væsen. En ane-manifestation der var så effektivt designet, at det nøjagtig samme serpentine protein, 4 milliarder år senere er involveret i regulering af cellulær funktion.

 

Det vi ser her er en liste hvor CB2-receptoren er fundet. Det er den struktur vi så på tidligere. Vi ved at enhver amino-syre der går ind i dette protein .....

 

 

4:26

Alt det bringer os til hvorfor vi er så entusiastiske for at bringe denne Mendocino til konference, er fordi vi er i en position, hvor vi kan hjælpe med at rode bod på noget af den skade der er sket mod denne plante og de 66 forskellige cannabinoider som er fundet i denne plante, som er unik. En af de chancer for at du kan producere en stor molekyle der kan binde sig til receptorer i vores krop der kan involvere sig i glukose-metabolisme, smerte-følelse, krampe-potentiel, det er absolut stort...

 

 

 

 

 

Bayer Corporation, West Haven, Connecticut 06516, USA

 

Abstrakt

 

Binding af glucagon til dets hepatiske receptor er kendt for at resultere i en række virkninger, herunder den intra-cellulære akkumulering af cAMP, mobiliseringen af intracellulær Ca2+, og endocytosen af glucagon og dets receptor ind i intracellulære vesikler. I denne undersøgelse, begynder vi at definere den funktionelle rolle af den COOH-terminale hale af humant glucagon-receptor (G-protein-koblet familiemedlem) i glucagon-stimuleret signal-transduktion og receptor-internalisering.

 

Vi har skabt og udtrykt fem trunkeringsmutanter (afkortede) i kinesisk hamster-ovarie (CHO)-celler, hvor COOH-terminal 24, 56, 62, 67 og 73 aminosyrer er blevet fjernet.

 

Celler, der udtrykker de relevante afkortede receptorer blev analyseret for celle-overflade-ekspression ved immunofluorescens, for ligand-bindende egenskaber, cAMP og Ca2 +-medierede signal-transduktions-egenskaber og for receptor endocytose. Desuden blev en mutant-receptor, der indeholder syv *serin-til-*alanin-mutationer i COOH-terminale hale undersøgt.

 

Vores resultater viser følgende:

 

  • 1) en region af den COOH-terminale hale, der er nødvendig for korrekt celle-overflade-ekspression,

  • 2) de COOH-terminale 62 aminosyrer, som indeholder hovedparten af halen, er ikke påkrævet for ligand-binding, cAMP-akkumulering eller Ca2+-mobilisering og

 

  • 3) phosphorylering af den COOH-terminale hale er afgørende for glucagon-stimuleret receptor-endocytose (er en energi-hjælpe-proces, hvorved celler absorbere molekyler (såsom proteiner) ved at opsluge dem. Det bruges af alle celler i kroppen, fordi de fleste stoffer, der er vigtige for dem er store polære molekyler, der ikke kan passere gennem det hydrofobe plasma eller cellemembranen)

 

* serin (C3H7NO3) er en α-aminosyre, der findes i næsten alle proteiner, er i kraft af hydroxyl-gruppen, (11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) klassificeret som en polær aminosyre.

 

* alanin (C3H7NO2) er en α-aminosyre, der findes i næsten alle proteiner. Alanins sidekæde er en methyl-gruppe (-CH3), og denne aminosyre er således en af de simpleste α-aminosyrer, og klassificeres som en alifatisk aminosyre.

 

Dvs. en aromatisk forbindelse, der indeholder aromatisk-ring-konfiguration af atomer som er sammensat af carbon (C )og hydrogen (H), og kan være enten:

 

 

Er i store mængder i bl.a. animalsk fedt, fløde, ost, smør og ghee samt flomme, talg, svinefedt og fedtholdigt kød og mange typer forarbejdede fødevarer, viser en signifikant positiv sammenhæng i både kontrol-og kohortestudier mellem mættet fedt og brystkræft, desuden kolorektal cancer, kræft i æggestokkene og knoglemineraltæthed er negativt er forbundet med indtagelse af mættet fedt

 

eller

 

  • umættet, dvs. har har en eller flere dobbeltbindinger mellem carbon-atomer. (Par af carbonatomer forbundet med dobbeltbindinger kan blive mættet ved tilsætning af hydrogen-atomer (H) til dem, hvilket omdanner dobbeltbindinger til enkeltbindinger. Derfor kaldes dobbeltbindingerne umættede).

 

 

Delta (9)-Tetra-Hydro-Cannabinol (C21H30O2) - oxidation11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) oxidation 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4)

 

  • Kortkædede fedtsyrer (SCFA) er fedtsyrer med alifatiske haler af færre end seks kulstof/carbon-atomer (C). eks. Smørsyre C4H8O2: Salte og estere af smørsyre er kendt som butyrater. Rollen af butyrat varierer mellem normale-og kræftceller. Dette er kendt som "butyrat paradokset". Butyrat hæmmer colon tumorceller, og fremmer sunde colon epitelceller. En gennemgang foreslog chemopreventive fordele af butyrat til dels afhænger af mængden, tidspunktet for eksponering med hensyn til tumorigen proces, og typen af fedt i kosten. Produktionen af flygtige fedtsyrer såsom butyrat fra fermenterbare fibre kan bidrage til den rolle, kostfibre har i tyktarmskræft. Butyrat besidder både forebyggende og terapeutiske potentiale for at modvirke betændelse-medieret colitis ulcerosa (UC) og tyktarmskræft.)

 

 

 

* Er i store mængder i hampefrø og i hampefrøolie samt eks. 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4).

 

Til At udforske den hydrofobe rende/fure underordnede websted i CB1 cannabinoid-receptoren har vi designet og syntetiseret en gruppe af hale-substitueret Anandamide (C22H37NO2) analoger. Vores design indebærer indførelse af aryl eller hetero-cyklisk ring, som terminale substituenter, der er tilsluttet til den sidste cis-arachidonyl dobbeltbinding gennem alifatiske kæder med variable længder. Vores resultater viser, at der er strenge stereokemiske krav til interaktionen af ​​sådanne analoger med CB1 receptoren. Den optimale farmakofor omfatter phenyl, (C6H5), p-substitueret phenyl eller 3-furyl-substituenter bundet til cis-dobbeltbindingen ved hjælp af en fire methylen-kæde. Udvikling af nye hale-modificeret anandamid analoger - Bioorq Med Chem Lett Nov 15, 2008,

 

 

 

 

Struktur-aktivitets-relations-undersøgelser har fastslået, at alkyl-sidekæde i tetra-hydro-cannabinol (THC: C21H30O2) spiller en afgørende rolle i aktiveringen af ​​cannabinoid-receptoren. Desværre har den fleksible karakter af denne sidekæde hæmmet bestræbelser på at belyse den præcise karakter af samspillet af THC med sine receptorer.

 

Derfor blev en række analoger med strukturelt behersket sidekæder af varierende længde syntetiseret og evalueret for farmakologisk potens hos mus og receptoraffinitet. Indførelsen af ​​cis dobbeltbindinger indsatte stive vinkler, mens tripelbindinger udviklede regioner af planhed.

 

Receptoraffinitet for acetyleniske og mættede sidekæder var de samme, mens dobbeltbinding-substitution forøgede affinitet 10-gange. Derudover var forholdet mellem receptoraffinitet og styrken 10 gange mindre end for Delta (8)-THC i tilfælde af nogle acetyleniske derivater, mens en ændring af den tredobbelte binding til en dobbeltbinding genoprettet styrke/affinitet-forhold.

 

Derudover begunstigede en acetylen, ved C2-C3 i octyl og nonyl-sidekæder, antinociception (smerte-hæmning) med så meget som 70 gange... Institut for Farmakologi og Toksikologi, Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA.

 

 

oxidation (eks. som ved kulhydrat-stofskifte af glukose (C6H12O6) også kaldt glukose-metabolismen i den menneskelige krop, er gennem en række komplekse elektron-overførsels-processer) af en methyl-gruppe forekommer almindeligt i naturen og industri. Oxidationsprodukter afledt fra methyl er CH2OH, CHO, og CO2H. For eksempel omdanner permanganat ofte en methylgruppe til en carboxylgruppe (-COOH)-gruppe. En permanganat kan oxidere en amin til en nitro-forbindelse, en alkohol til en keton, en aldehyd til en carboxylsyre, en terminal alken til en carboxylsyre, oxalsyre til kuldioxid (cellulærr respiration), og en alken til en diol (kemisk forbindelse, der indeholder to hydroxyl-grupper (-OH-grupper). Denne liste er ikke udtømmende.

 

 

* Alanin: Ændringer i alanin-cyklus som øger niveauer af serum-alanin-aminotransferase (ALT) er forbundet med udviklingen af type II-diabetes. Med et forhøjet niveau af ALT stiger risikoen for at udvikle type II diabetes.

 

 

* I relation: OBS

 

2013, 21. August - Antipsykotika og risikoen for type 2 diabetes mellitus hos Børn og Unge - JAMA Psychiatry (08/21/13) Bobo, William; Cooper, William; Stein, Michael; et al.

 

Forskere har fundet, at antipsykotisk medicin kan være forbundet med en tre gange forøget risiko for type 2-diabetes hos børn. Efterforskere, ledet af Vanderbilt University, Dr. William V. Bobo, er nået til denne konklusion efter en undersøgelse af patienter i alderen seks og 24 år. Af disse patienter var 28.858 ny/nylig initiativtagere af antipsykotiske lægemidler og 14.429 var matchet kontroller ved hjælp af andre psykofarmaka, der omfattede humør-stabilisatorer, antidepressiva, alfa-agonister og benzodiazepiner. Forskere opdagede 106 tilfælde af type 2-diabetes i løbet af den 1 år lange undersøgelse, der øges med kumulative dosis-stigning. Den gennemsnitlige alder af patienterne var 16,7 år, og 37 procent var mænd. Undersøgelsen fandt også, at en øget risiko for diabetes forblev til stede i op til et år efter ophør af antipsykotisk brug.

 

Betydning: Den øgede ordination af antipsykotika til børn og unge har øget bekymring for, at denne praksis øger risikoen for type 2 diabetes mellitus.

 

Formål: At sammenligne risikoen for type 2 diabetes hos børn og unge 6 til 24 år for de seneste initiativtagerne antipsykotiske lægemidler vs tilbøjelighedsscore matchede kontroller, der for nylig havde indledt en anden psykofarmaka.

 

Design, Miljø og Deltagere: Retrospektiv kohorte undersøgelse af Tennessee Medicaid-programmet med 28.858 seneste initiativtagere til antipsykotiske lægemidler og 14.429 matchede kontroller. Kohorten udelukkes patienter, der tidligere har modtaget en diagnose af diabetes, skizofreni, eller en anden tilstand, som antipsykotika er de eneste almindeligt anerkendt terapi.

 

Vigtigste resultater og relevans: Nyligt diagnosticeret diabetes i løbet af follow-up, som identificeres ud fra diagnoser og diabetes medicin recepter.

 

Resultater: Brugere af antipsykotika havde en 3 gange forøget risiko for type 2-diabetes (HR = 3,03 [95% CI = 1,73-5,32]), hvilket var tydeligt i det første år af follow-up (HR = 2,49 [95% CI = 1,27-4,88]).

 

Risikoen øges med kumulativ dosis i løbet af follow-up, med HRs 2,13 (95% CI = 1,06-4,27), 3,42 (95% CI = 1,88-6,24), og 5,43 (95% CI = 2,34 til 12,61) for henholdsvis kumulativ doser (gram ækvivalenter/tilsvarende af chlorpromazin) på over 5 g, 5 til 99 g, og 100 g eller derover (p <.04).

 

Risikoen forblev forhøjede i op til 1 år efter ophør af antipsykotisk brug (HR = 2,57 [95% CI = 1,34-4,91]). Da kohorten var begrænset til børn fra 6 til 17 år, havde antipsykotiske brugerne mere end en 3-fold øget risiko for type 2-diabetes (HR = 3,14 [95% CI = 1,50-6,56]), og risikoen øges markant med stigende kumulative dosis (P <.03).

 

Risikoen var forøget for brug begrænset til atypiske antipsykotika (HR = 2,89 [95% CI = 1,64-5,10]) (også kendt som andengenerations antipsykotika (SGAS) eller risperidon (HR = 2,20 [95% CI = 1,14-4,26]). * Risperidon (originalt handelsnavn Risperdal®) er et nyere antipsykotikum der anvendes til behandling af psykotiske tilstande, fx ved skizofreni og mani. Risperidon blev udviklet af Janssen-Cilag og blev først markedsført i 1994. I dag findes mange generiske præparater med stoffet..

 

Konklusioner og Relevans: Børn og Unge ordineret antipsykotika havde en øget risiko for type 2-diabetes, der øges med kumulative dosis.

 

Antipsykotika og risikoen for type 2 diabetes mellitus hos Børn og Unge

 

 

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

 

 

Aldersgrupper - - 2008 - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - - 2012 - - - - I alt - - - 2008 - - - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - - 2012 - - - - - I alt

0 - 4 år - - - - - - - - 4 - - - - - 6 - - - - - 8 - - - - - - - 2 - - - - - - 4 - - - - - - 24 - - - - 0- - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - - - - - 0

5 - 9 år - - - - - - - 212 - - - - 237 - - - - 235 - - - - - 216 - - - 184 - - - - 1.084 - - - - 10 - - - - - - - 11 - - - - - 12 - - - - - - 11 - - - - - 9 - - - - - 53.000

10 - 14 - - - - - - - 595 - - - - 620 - - - - 581 - - - - - 510 - - - 509 - - - - 2.815 - - - -44 - - - - - - - 45 - - - - - 41 - - - - - - 36 - - - - 32 - - - - 198.000

15 - 19 - - - - - - - 791 - - - - 793 - - - - 813 - - - - - 839 - - - 838 - - - - 4.074 - - - -70 - - - - - - - 63 - - - - - 64 - - - - - - 63 - - - - 62 - - - - 322.000

20 - 39 - - - - - - 4.360 - - - 4.223 - - 4.305 - - - - 4.384 - - 4.190 - - - 21.264 - - 740 - - - - - - 691 - - - - 685 - - - - - 672 - - - 602 - - - 3.390.000

I alt - - - - - - - - 5.962 - - - 5.879 - - 5.942 - - - - 5.951 - - 5.725 - - - - 29.459 - - 864 - - - - - - 810 - - - - 802 - - - - 782 - - - 705 - - - 3.963.000

Alle aldere - - 18.806 - - 18.667 - 18.652 - - - - 18.825 - 18.523 - - - 93.473 - - 2.516 - - - - 2.444 - - - - 2.468 - - - 2.468 - - 2.379 - - 12.275.000

 

Hele landet Danmark / Alt salg DDD - Risperidon - - 2.516.000 - 2.444.000 - 2.468.000 - 2.468.000 - 2.379.000 - 12.275.000.

 

 

 

 

Aldersgrupper - - 2008 - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - - 2012 - - - - I alt - - - 2008 - - - - - 2009 - - - 2010 - - - 2011 - - - 2012 - - - - - I alt

0 - 4 år - - - - - -- - - 8 - - - - - 10 - - - - 13 - - - - - - 9 - - - - - - 6 - - - - - - - 46 - - - - 0- - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - - 1 - - - - - 0 - - - - - - 1.000

5 - 9 år - - - - - - - 301 - - - - 350 - - - - 365 - - - - - 337 - - - - 306 - - - - 1.659 - - - - 17 - - - - - - - 21 - - - - - 22 - - - - - - 22 - - - - - 19 - - - - 101.000

10 - 14 - - - - - - 1.091 - - 1.213 - - - 1.253 - - - - 1.213 - - - 1.257 - - - 6.027 - - - - 113 - - - - - - 121 - - - - 122 - - - - - 119 - - - - 114 - - - 589.000

15 - 19 - - - - - - 3.119 - - 3.447 - - - 3.932 - - - - 4.168 - - - 4.294 - - - 18.960 - - - - 417- - - - - - 434 - - - - 483 - - - - - 499 - - - - 499 - - - 2.332.000

20 - 39 - - - - - - 23.949 - 25.225 - - 26.957 - - - 28.490 - - 30.082 - - 134.703 - - - 6.413 - - - - 6.401 - - - 6.593 - - - 6.735 - - - 6.743 - 32.885.000

I alt - - - - - - - - 28.468 - 30.245 - - 32.520 - - - 34.217 - - 35.945 - - 161.395 - - - 6.960 - - - - 6.977 - - - 7.220 - - - 7.376 - - - 7.375 - 35.908.000

Alle aldere - - 112.605 - 115.159 - 118.209 - - 121.272 - 125.200 - - 592.445 - - 23.683 - - - 24.047 - - 24.779 - - 25.305 - - 25.793 - 123.607.000

 

Hele landet Danmark / Alt salg DDD - - - - - - - - - - - - 61.138.000 - 61.887.000 - 63.811.000 - 65.130.000 - 66.067.000 - 318.033.000

 

 

PS: Invester i Dansk Livsvidenskab/Invest in Danish Life science – Cleantech, ICT, Life Sciences. - Det Danske Udenrigsministerium

 

Life science industrien i Danmark har udviklet sig til en af ​​de stærkeste klynger i Europa. Med fremragende samspil mellem offentlige og private partnere og et unikt testmiljø, Danmark forvandler klinisk forskning til forretning.

 

Danmark har den tredje-største kommercielle medicin-udviklingsportefølje i Europa i absolutte tal og er på andenpladsen i Europa på Europa-Kommissionens bioteknologi Innovation pointstavle. Investering i den danske bioteknologi har nået mere end EUR 3,8 milliarder euro - det næststørste i Europa.

 

Danmark er hjemsted for store medicinalvirksomheder som Novo Nordisk, LeoPharma, og Lundbeck og et solidt fundament for farmaceutisk forskning i Danmark har lettet oprettelsen af ​​en række biotekvirksomheder. Medicobranchen i Danmark er velrenommeret i udlandet for en række førende globale virksomheder i forbrugsvarer, høreapparater, diabetes-enheder og diagnostiske enheder. Disse virksomheder er fremtrædende i dansk erhvervsliv og spydspids i en stærkt positioneret dansk MedTech-industri, som målt i eksporten per indbygger, er en af ​​de største i verden.

 

(sammendrag af før og efter oplysnings-regulering af Det Danske Udenrigsministerium's hjemmeside)

 

 

OBS: Skulle en form for kvalme indfinde sig, kan det oplyses at Regulering af kvalme og opkastning kan ske ved cannabinoider og det endocannabinoide system. - Eur J Pharmacol. 2014 Jan 5;

 

Kvalme og opkastning (emese) er vigtige elementer i den defensive eller beskyttende respons, som dyr bruger til at undgå indtagelse eller fordøjelse af potentielt skadelige stoffer. Imidlertid er disse neuralt-medierede responser på tidspunkter manifesteret som symptomer på sygdom, og de er ofte observeret som bivirkninger af en række medikamenter, især dem, der anvendes til behandling af kræft. Cannabis har længe været kendt for at begrænse eller forebygge kvalme og opkastning fra en række forskellige årsager. Dette har ført til omfattende undersøgelser, der har afsløret en vigtig rolle for cannabinoider og deres receptorer i reguleringen af ​​kvalme og opkastning.

 

Med opdagelsen af ​​den endocannabinoide system, er der blevet opdaget nye måder at regulere både kvalme og opkastning, der vedrører produktion af endogene cannabinoider der handler centralt. Her gennemgår vi de seneste fremskridt i forståelsen af ​​reguleringen af ​​kvalme og opkastning ved cannabinoider og endocannabinoide system, og vi diskutere mulighederne for at udnytte det endocannabinoide system i behandlingen af ​​disse ofte invaliderende lidelser.

 

 

 

Afslutningsvis med referance til ovennævnte invaliderende diabetes kan det oplyses:

 

 

 

Tripathi B Rajavashisth, Magda Shaheen, Keith C. Norris, Deyu Pan, Satyesh K. Sinha, Juan Ortega og Theodore C. Friedman

 

 

Abstrakt

 

Formål:

At bestemme sammenhængen mellem diabetes mellitus (DM) og marihuana-brug.

 

 

Omgivelser:

Data fra National Sundhed og Ernæring Undersøgelse Statistisk (NHANES III, 1988-1994), foretaget af National Center for Sundheds Statistiske Oplysninger fra Centeret for Sygdoms-Kontrol og Forebyggelse.

 

Deltagere

Undersøgelsen omfattede deltagere i NHANES III, en nationalt repræsentativ stikprøve af den amerikanske befolkning. Den samlede analytiske prøve var 10 896 voksne. Undersøgelsen omfattede fire grupper (n=10 896): ikke-marihuana-brugere (61,0%), tidligere marihuana-brugere (30,7%), lette (1-4 gange/måned) (5,0%) og tunge (mere end fem gange/måned) nuværende marihuana-brugere (3,3%).

 

DM blev defineret på grundlag af selvrapportering eller unormale glykæmiske parametre. Vi analyserede data relateret til demografi, body mass index, rygestatus, alkoholforbrug, total serum kolesterol, høj-densitet lipoprotein, triglycerid, serum 25-hydroxy-vitamin D, plasma hæmoglobin A1c, faste-blodsukker-niveau, og serumniveauer af C-reaktivt protein og yderligere fire inflammatoriske markører som relateret til marihuana-brug.

 

Vigtigste resultatmål

OR (ods-ratio) for DM forbundet med marihuana-brug korrigeret for potentielle forvirrende variabler (dvs. odds for DM i marihuana-brugere sammenlignet med ikke-marihuana brugere).

 

Resultater

Marihuana-brugere havde en lavere aldersjusterede forekomst af DM sammenlignet med ikke-marihuana-brugere (OR 0,42, 95% CI 0,33-0,55; p<0,0001).

 

Forekomsten af forhøjet C-reaktivt protein (> 0,5 mg/dl) var signifikant højere (p <0,0001) blandt ikke-marihuana brugere (18,9%) end blandt tidligere (12,7%) eller aktuel lette (15,8%) eller tunge (9,2% ) brugere.

 

* C-reaktivt protein er et annular (ringformet), pentamert protein som findes i blodplasma, med et niveau, der stiger som reaktion på inflammation (dvs. C-reaktivt protein er et akut fase-protein

 

I en robust multivariat model-kontrol for socio-demografiske faktorer, laboratorie-værdier og komorbiditet (tilstedeværelsen af en eller flere sygdomme foruden en primær sygdom), var de lavere odds for DM blandt marihuana-brugere signifikant (tilpasset OR 0,36, 95% CI 0,24 til 0,55; p<0,0001).

 

Konklusioner

Marihuana-brug var uafhængigt associeret med en lavere forekomst af Diabetes Mellitus (kontra ikke-marihuana-brugere). Yderligere undersøgelser er nødvendige for at vise en direkte effekt af marihuana på DM.

 

 

 

* I relation:

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved