Hjernebetændelse - Encephalitis

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for hjernebetændelse (Encephalitis)

 

 

 

Hvad er hjernebetændelse?

 

Hjernebetændelse er en betændelse i selve hjernevævet, som også kan involvere hjernehinderne i forskellig grad (Hjernehindebetændelse (Meningitis).

 

Hvad skyldes hjernebetændelse?

 

Hjernebetændelse skyldes oftest en infektion fremkaldt af et virus. Man kender nu en hel række af virusser, som kan fremkalde denne sygdom (for eksempel mæslingevirus og skoldkoppevirus, samt skovflåten: Borreliose ( meningitisagtige symptomer) og Centraleuropæisk hjernebetændelse TBE: Omkring 25% får en influenza-lignende sygdom: "sommerinfluenza" og 25% til 33% af dem udvikler hjernebetændelse. TBE er en virussygdom almindelig i den nordlige halvkugle, især Europa og Asien. TBE-infektion kan føre til problemer i centralnervesystemet og død.

 

Hundegalskab eller rabies (lat. vrede) er en virussygdom der forårsager akut hjernebetændelse hos både dyr og mennesker. Hjerneskade kan også skyldes en hjernebetændelse på grund af herpes.

 

Det er vigtigt at vide, at det ikke altid er muligt at finde det pågældende virus på trods af grundige undersøgelser.

 

Moral insanity (engelsk, direkte oversat: "moralsk sindssygdom". Nu til dags opfatter man dog ikke sådanne tilfælde som egentlig sindssygdom, men snarere som en defekt-tilstand på det sjælelige område (eks. psykopati, manglende empati, og dermed medfølelse med sine medmennesker, udover det økonomiske aspekt), oftest medfødt, sjældnere som følge af slag i hovedet eller hjernebetændelse.

 

Hvad er symptomerne på hjernebetændelse?

 

  • Man har hovedpine (ofte meget svær).

 

  • Man har stivhed i nakke/ryggen.

 

  • Feber.

 

  • Bevidsthedsniveauet er påvirket.

 

  • I sjældne tilfælde kan der opstå kramper eller lammelser af arme og ben.

 

 

Hvordan stiller lægen diagnosen?

 

Hvis lægen efter sin undersøgelse af personen har mistanke om hjernebetændelse, vil man tage nogle prøver for at bekræfte dette:

 

  • Man laver en rygmarvsundersøgelse. Denne vil vise et øget antal hvide blodlegemer, hvis man har hjernebetændelse.

Æggehvidestof og sukkerindhold er normalt.

 

  • I nogle tilfælde vil man forsøge at 'dyrke' virus fra spinalvæsken.

 

  • I sjældne tilfælde er det nødvendigt at foretage en røntgenbaseret CT-skanning.

 

Hvordan behandles hjernebetændelse?

 

Behandlingen foregår altid på et sygehus. Den vil omfatte medicin rettet mod virus, givet direkte i en blodåre. Man vil desuden forsøge at lindre eventuelle tilstødende problemer.

 

Netdoktor.dk: Hjernebetændelse - Encephalitis

 

 

* Rasmussens encephalitis, også kendt som kronisk focal hjernebetændelse (CFE), er en sjælden inflammatorisk neurologisk sygdom, præget af hyppige og alvorlige anfald, tab af motorik og tale, hemiparese (lammelse i den ene side af kroppen), encephalitis (betændelse i hjernen) og demens. Sygdommen påvirker en enkelt hjernehalvdel og opstår generelt hos børn under 15 år. Betingelsen påvirker for det meste børn, med en gennemsnitlig alder på 6 år. Men en ud af ti mennesker med denne betingelse udvikler det i voksenalderen.

 

Rasmussen encephalitis, er kronisk inflammation i hjernen, med infiltration af T-lymfocytter i hjernevæv. I de fleste tilfælde påvirker dette kun én hjernehalvdel, enten venstre eller højre. Denne inflammation forårsager permanent skade på celler i hjernen, der fører til atrofi af en hjernehalvdel; epilepsien som dette medfører kan i sig selv bidrage til hjerneskade. Denne epilepsi kan stamme fra en forstyrret GABA-frigivelse, den vigtigste hæmmende neurotransmitter i pattedyrs hjerne.

 

I 1994 blev GluR3 (Glutamatreceptor) vist at fungere som et autoantigen i Rasmussens encephalitis, hvilket fører til spekulationer om, at en autoimmun aktivitet kan ligge til grund for tilstanden.

 

Glutamatreceptorer er synaptiske receptorer placeret primært på membraner af neuronale celler. Glutamat (glutaminsyre: C5H9NO4) er rigelige i den menneskelige krop, men specielt i nervesystemet og er især fremtrædende i den menneskelige hjerne, hvor det er kroppens mest fremtrædende neurotransmitter, hjernens vigtigste excitatoriske neurotransmitter, og, ved reduktion-oxidation af carbon til dannelse af *carbon-dioxid (CO2), også forløber for GABA, (C4H9NO2) hjernens mest betydningsfulde hæmmende neurotransmitter. Glutamatreceptorer er ansvarlige for glutamat-medieret postsynaptisk excitation af nerveceller, og de er vigtige for neural kommunikation, hukommelses dannelse, læring og regulering.

 

Glutamatreceptorer er impliceret i en række neurologiske lidelser. Deres centrale rolle i excitotoksicitet og prævalens i centralnervesystemet er blevet forbundet eller spekuleret at være knyttet til mange neurodegenerative sygdomme, og flere andre betingelser er yderligere bundet til glutamat-receptor-gen-mutationer eller receptor autoantigen/antistof-aktivitet.

 

 

GABA (forkortelse for gamma-amino-smørsyre eller gamma-amino-butansyre: C4H9NO2) er en hæmmende (inhibitorisk) neurotransmitter, som kan findes i både centrale og perifere nervesystemer i en lang række dyrearter. GABA er den primære hæmmende neurotransmitter i hjernen.

 

I dyr bindes GABA til inhibitoriske synapser i hjernen. Den specifikke virkning er, at GABA binder sig til receptorer i plasmamembranen på både præ- og postsynaptiske neuroner. Denne binding afstedkommer enten en øget strøm af negativt ladede kloridioner ind i cellen eller en øget strøm af positivt ladede kalium-ioner ud af cellen.

 

Dette resulterer typisk i en celleladning, der er mere negativ – såkaldt hyperpolarisering – hvilket forhindrer neurotransmission. Når det er kloridioner, får GABA-bindingen det til lettere at kunne passere membranen, hvilket oftest ikke giver nogen ændring i membranspænding, men det bliver alligevel vanskeligere at udløse en nerveimpuls, da cellen så at sige er kortsluttet.

 

Produktion, overgang, handling og nedbrydning

af GABA på en stereotyp GABAergisk synapse

 

 

* Carbon-dioxid/kuldioxid: CO2 er et slutprodukt i organismer, der får energi fra at nedbryde sukker, fedt og aminosyrer med oxygen (O) som en del af deres metabolisme, i en proces kendt som cellulære respiration. Dette omfatter alle planter, dyr, mange svampe og nogle bakterier. I højerestående dyr rejser kuldioxid i blodbanen fra kroppens væv til lungerne, hvor det udåndes. I planter, der anvender fotosyntese absorberes carbondioxid fra atmosfæren.

 

* Oxygen (O2): cellulær respiration ved hjælp af O2 muliggør at aerobe organismer kan producere meget mere ATP end anaerobe organismer, hjælper den tidligere til at dominere Jordens biosfære, - zonen af og for livet på Jorden, et lukket system (bortset fra sol og kosmisk stråling og varme fra jordens indre), og stort set selvregulerende. Cellulær respiration af O2 forekommer i alle eukaryoter, herunder alle de komplekse flercellede organismer såsom planter og dyr.

 

Biosfæren er den globale sum af alle økosystemer og somme tider kaldt det fjerde aflukke, men snarest er det et samlende udtryk for alle de steder, hvor liv findes. Det er et meget tyndt overfladelag, der når ned i 11 km dybde på bunden af Marianergraven, og som når op til 15 km højde over havoverfladen, – og i virkeligheden findes langt hovedparten af de levende organismer mellem 100 m dybde under havoverfladen og 100 m højde over den.

 

 

 

 

Cannabinoider til hjælp for hjernebetændelse (Encephalitis)

 

CB1-receptoren udtrykkes præ-synaptisk på både glutaminerge og GABAerge interneuroner og fungerer i effekt som en neuromodulator til at hæmme frigivelsen af glutamat og GABA.

 

Adskillige undersøgelser har impliceret CB1-receptoren i opretholdelse af homeostase i sundhed og sygdom. I en gnaver neuropatisk smerte-model blev øget ekspression af disse receptorer set i thalamiske neuroner i rygmarven og Dorsalrodsganglie-celler. Desuden er øget receptor-ekspression blevet fundet i human hepatocellulær carcinom-tumor-prøver og andre menneskelige prostatakræft-celler.

 

Ekspressionen af ​​disse receptorer menes at modulere frigivelse af neurotransmittere på en måde, der forhindrer udviklingen af ​​overdreven neuronal aktivitet, reducere smerte og andre inflammatoriske symptomer. Denne konstatering er i overensstemmelse med lokalisering af CB1-receptorer til terminalerne af centrale og perifere neuroner og etablerede formidling af både stimulerende og hæmmende neurotransmittere; acetylcholin (C7H16NO2), noradrenalin (C8H11NO3), dopamin ( C8H11NO2), 5-HT (Serotonin: C10H12N2O), GABA ( C4H9NO2), glutamat (C5H9NO4), D-aspartat (C4H7NO4), og cholecystokinin.

 

Foresterhill, Aberdeen AB25 2ZD, Scotland, UK

 

 

 

 

Institut for Medicin (Neurology), University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada, Institut for Medicinsk Mikrobiologi, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada. Elektronisk adresse: msolbrig2@hsc.mb.ca.

 

Abstrakt

 

Cannabinoider er lovende behandlingsformer til at støtte neurogenesis og decelerere sygdomsudvikling i neuroinflammatoriske og degenerative lidelser. Om de neurobeskyttende virkninger af cannabinoider er bæredygtige under vedvarende viral infektion i CNS er ikke kendt.

 

Ved hjælp af en gnaver-model af kronisk viral encephalitis baseret på *Borna sygdom (BD) virus, som har vist efter en uges behandling med den generelle cannabinoid WIN55,212-2 (C27H26N2O3) at være neurobeskyttende (Solbrig et al. 2010) undersøger vi de på længere sigt ( 2 uger behandling) virkninger af en generel (CB1 og CB2) cannabinoid receptor agonist WIN55 ,212-2 (1mg/kg ip to gange om dagen), eller en specifik (CB2) cannabinoid receptor agonist HU-308 (C27H43O3) (5mg/kg ip én gang daglig) på histopatologi, foranstaltninger af frontostriatal neurogenese og gliogenesis, og viral (virus) belastning.

 

Vi finder, at WIN og HU-308 er forskellige i deres evne til at beskytte ny BrdU(+) celler. Den selektive CB2 agonist HU øger BrdU (+) celler i præfrontale cortex (PFC), øger signifikant BrdU(+) celler i striatum, differentielt (skabe variation i noget som hidtil har været ensartet ved at) regulerer polydendrocyter (proces-bærende gliaceller (neuroglia) i pattedyrs centralnervesystem), kontra mikroglia/makrofager og reducerer immunaktivering på et tidspunkt WIN-behandlede rotter synes tolerant til anti-inflammatorisk virkning af deres cannabinoid behandling.

 

WIN og HU havde lille direkte viral effekt i PFC og striatum, men reducerede viral signal i hippocampus. Således er HU-308 (C27H43O3) handling på *CB2-receptorer, receptorer der vides skal fornyes i løbet af mikroglia spredning og handling, en ikke-tolereret mekanisme til at kontrollere betændelse i CNS under viral encephalitis ved at reducere microglia aktivering, såvel som delvis begrænse virusinfektion, og bruger en ikke-psykotropisk cannabinoid agonist.

 

* → 11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) oxidation 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4) en ikke-psykotropisk cannabinoid agonist.

 

 

*Borna sygdom (BD)

 

Borna virus er blevet fundet i mennesker, og forskere har fremlagt dokumentation for at forbinde disse infektioner med psykiatriske lidelser. Borna sygdom hos får og heste opstår efter en fire ugers inkubationsperiode efterfulgt af udviklingen af immun-medierede meningitis og encephalomyelitis. Kliniske manifestationer varierer, men kan omfatte ophidset eller deprimeret adfærd, ataksi, øjensygdomme og unormal kropsholdning og bevægelse. Dødeligheden er på 80-100% i heste og mere end 50% hos får.

 

 

Den fremherskende endogene ligand for CB2-receptoren er 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4), en ester dannet ud fra umættede omega-6 fedtsyrer arakidonsyre (C20H32O2), (som også er forløber for *prostaglandiner og andre fysiologisk aktive molekyler), og glycerol (C3H8O3), kaldes og er en endocannabinoide.

 

*prostaglandiner: er en gruppe af *lipide forbindelser, der er afledt enzymatisk fra fedtsyrer (carboxylsyre med en lang alifatisk hale/kæde, som er enten mættet eller umættet. Mest naturligt forekommende fedtsyrer har en kæde af et lige antal carbonatomer, 4-28) og har vigtige funktioner i det animalske legeme. Enhver prostaglandin indeholder 20 carbonatomer, herunder en 5-carbon-ring. De er mediatorer og har en række stærke fysiologiske virkninger, såsom at regulere sammentrækning og afslapning af glat muskelvæv.

 

Prostaglandiner danner sammen med thromboxaner og prostacycliner (C20H32O5) som er aktive i beslutnings-fasen af inflammation, den prostanoide klasse af fedtsyrederivater, en underklasse af eicosanoider, som er *signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon-fedtsyrer og som udøver kompleks styring over mange kropslige systemer, primært i inflammation eller immunitet, og som budbringere i centralnervesystemet.

 

 

 

Uddrag

 

Det endocannabinoide system har vist sig som en vigtig regulator af immunreaktioner, med cannabinoid receptor 2 (CB2), og dens væsentligste og grundlæggende ligand, 2-arachidonoylglycerol (*2-AG: C23H38O4) spiller en stor rolle. Hvordan CB2 regulerer B-celle-funktion er ikke klar, selvom alle immunceller (De hvide blodlegemer eller leukocytter) udtrykker det højeste niveau af receptoren (CB2)...Denne undersøgelse viser, at CB2 positivt regulerer T-uafhængige immunresponser ved at styre lokalisering og positionering af MZ afstamningsceller til MZ.

 

 

 

 

 

PubMed: cannabinoider og hydrofobe interaktioner - lipid-dobbeltlag -

 

 

Nylige isothiocyanat kovalent mærknings-undersøgelser har antydet, at en klassisk cannabinoid, (-)-7'-isothiocyanat-11-hydroxy-1', 1'dimethylheptyl-hexahydrocannabinol (AM841) manifisterer sig til cannabinoid CB2-receptore via lipiddobbeltlaget... Her har vi teste hypotesen om, at endogene cannabinoid sn-2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4) opnår adgang til CB2-receptoren via lipiddobbeltlaget...Til vores viden, er dette den første påvisning via uvildige molekylær dynamik, at en ligand kan få adgang til bindingslommen af ​​en klasse AG-protein-koblet receptor fra lipiddobbeltlaget og den første demonstration via molekylær dynamik af G-protein-koblede receptor-aktivering udløst af en ligandbindingshændelse. (G-protein-koblede receptorer er involveret i mange sygdomme, og er også mål for omtrent 40% af alt moderne medicin) - En lipid vej for ligandbinding er nødvendig for en cannabinoid G-protein-koblet receptor - Dept. of Chemistry and Biochemistry, University of North Carolina, P. O. Box 26170, Greensboro, NC 27412. Tel.: 336-334-5333; Fax: 336-334-5402; E-mail: phreggio@uncg.edu.

 

 

Den klassiske cannabinoid agonist HU-210 (C25H38O3), en strukturel analog af (-)-Δ 9-tetrahydrocannabinol, (C21H30O2), binder til hjerne-cannabinoid (CB1) receptorer og aktiverer signaltransduktion. (dvs. omdanner det signal der dannes ved aktivering af en celle-overflade-receptor til intracellulære biokemiske signaler og dermed til intracellulær respons). Til dato, er en nøjagtig molekylær beskrivelse af CB1-receptoren endnu ikke tilgængelig. Ved at udnytte stedet for den mindre bindende lomme af CB1-receptoren som den primære ligand-interaktion, udforskede vi HU210-binding under anvendelse af lipiddobbeltlagets molekyldynamiske (MD) simuleringer.

 

Ved hjælp af disse rester til at vejlede simuleringerne, konstaterede vi essentielle cannabinoid-bindende domæner i CB1-receptoren, herunder den meget eftertragtede hydrofobe lomme vigtig for binding af C3-alkyl-kæden af klassiske og ikke-klassiske cannabinoider. (Aktive steder (sites) i proteiner er normalt hydrofobe lommer, der involverer sidekæde-atomer)

 

Indarbejdelsen af alkylkæder ind i nogle kemiske forbindelser øger deres lipofilicitet. Denne strategi er blevet anvendt til at forøge den anti-mikrobielle aktivitet af flavanoner (glycosyleret) og chalconer (C15H12O), en aromatisk keton og en enon, der udgør den centrale kerne i en række vigtige biologiske forbindelser, der er kendt under ét som chalconer eller chalconoider. også kendt som chalkone, som er naturlige phenoler relateret til chalcon, som viser antibakteriel, antifungal, antitumor -og anti-inflammatoriske egenskaber. Nogle chalconoider demonstreret evne til at blokere spændingsafhængige kaliumkanaler.

Delta (9)-THC (C21H30O2) - oxidation11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) oxidation 11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4)

 

 

----- -----

 

 

2009, 24. September - Cannabinoider som terapeutisk middel til ablatering af neuro-inflammatoriske sygdomme - Endocr Metab Immune Disord Drug Targets

 

Abstrakt

 

Cannabinoider er blevet rapporteret at ændre aktiviteter af immunceller in vitro og in vivo. Disse forbindelser kan tjene som ideelle midler til supplerende behandling af patologiske processer, som har et neuro-inflammatoriske komponent.

 

Som stærkt lipofile molekyler, har de let adgang til hjernen. Desuden har de relativt lav toksicitet og kan manipuleres til selektivt at målrette cannabinoidreceptorer. Til dato er to cannabinoidreceptorer blevet identificeret, karakteriseret og udpeget CB1 og CB2. CB1 synes grundlæggende at udtrykkes i CNS, (centralnervesystemet) mens CB2 tilsyneladende induceres under inflammation (betændelse).

 

Den inducerbare natur af CB2 strækker sig til mikroglia, de bosiddende makrofager af hjernen, der spiller en afgørende rolle i de tidlige stadier af betændelse i dette rum. Således kan cannabinoid cannabinoid-receptor-systemet vise sig terapeutisk at håndtere ablation/fjernelse af neuro pathogeniske lidelser, såsom Alzheimers sygdom, dissemineret sklerose, amyotrofisk lateral sklerose (ALS), HIV-encephalitis, lukket hovedlæsion og granulomatøs amøbisk encephalitis (hjernebetændelse).

 

INDLEDNING

Marihuana planten, Cannabis sativa, er blevet forbrugt terapeutisk og rekreativt i århundreder på grund af sine medicinske og psykotrope egenskaber. Cannabis indeholder en kompleks række af stoffer, herunder en gruppe af terpenoid-lignende, meget lipofile forbindelser kaldet cannabinoider. Til dato er over 60 cannabinoider blevet identificeret fra marihuana-planten.

 

Cannabinoider tegner sig for størstedelen af de virkninger, der tilskrives marihuana, som brugerne erfarer, herunder eufori (en stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed) nedsat perception (opfattelse og fortolkning af det vi sanser) og hukommelse, og mild sedation (reduktion af irritabilitet (vrede eller frustration) eller agitation). Mens cannabinoider er blevet brugt til at afskaffe tab af appetit og at fjerne kvalme og smerter hos patienter der lider af alvorlige medicinske lidelser, besidder disse forbindelser også immun-modulerende egenskaber, .....

 

Dog tyder akkumulerende beviser på, at cannabinoider også kan tjene som terapeutiske midler i neuropatogeniske sygdomme, patologisk særkendet ved fremkaldelse af pro-inflammatoriske faktorer af celler i det centrale nervesystem (CNS) og infiltrerede perifere immunocytter (De hvide blodlegemer/leukocytter).

 

Cannabinoider har potentialet til at være ideelle terapeutiske kandidater til at afskaffe inflammatoriske neuropatier idet at de let kan trænge ind i blod-hjerne barrieren (BBB) for at få adgang til hjernen, har lave niveauer af toksicitet, og specifikt kan udøve deres virkninger gennem cannabinoid-receptorer. Den vigtigste cannabinoid receptor type, der ser ud til at være målrettet i neuroinflammation er cannabinoid receptor 2 (CB2). Denne receptor er blevet identificeret i udvalgte celler i CNS, og kan induceres på efterspørgslen i de tidlige inflammatoriske begivenheder og har vist sig at dæmpe pro-inflammatorisk cytokin-produktion af mikroglia, residente makrofager af hjernen, der spiller en central rolle i mange neuropatologiske processer.

 

 

------ ------

 

 

Lilly Research Laboratories, Neuroscience Division, Eli Lilly & Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, USA

 

Abstrakt

 

Den første endocannabinoide, anandamide (C22H37NO2) blev opdaget i 1992. Siden da har to andre endocannabinoid agonister blevet identificeret, 2-arachidonyl-glycerol (2-AG: C23H38O4) og for nylig, noladin æter (2-AGE: C23H40O3).

 

Her rapporterer vi identifikation og farmakologisk karakteristik af en ny endocannabinoide, virodhamine (C22H37NO2 - en ikke-klasisk eicosanoid, - signalmolekyler (lipid signalering) fra oxidation af 20-carbon-carboxyl-fedtsyrer) med antagonistiske egenskaber på CB1-cannabinoid-receptoren.

 

Virodhamine (C22H37NO2) er arakidonsyre (C20H32O2 - omega 6 fedtsyre) og ethanolamin (C2H7NO - der både er en primær amin og en primær alkohol (grundet en hydroxyl-gruppe) forbundet ved en ester-binding (det modsatte af amid-binding der findes i anandamide).

 

Koncentrationer af virodhamine målt ved væskekromatografi atmosfærisk tryk kemisk ionisering-tandem-massespektrometri i rottehjerne og humane hippocampus svarede til anandamide. I perifere væv, der udtrykker CB2-cannabinoid-receptoren, var virodhamine koncentrationer 2 - til 9 gange højere end anandamide.

 

I modsætning til tidligere beskrevne endocannabinoider, var virodhamine en *partiel agonist med in vivo-antagonistaktivitet ved CB1-receptoren. Men på CB2 receptoren, fungerede virodhamine som en fuld agonist. Transport af [(14) C] anandamide af RBL-2H3 celler blev hæmmet af virodhamine. Virodhamine producerede nedsat kropstemperatur hos mus og fungerede som en antagonist i tilstedeværelse af anandamide både in vivo og in vitro. Som en potentiel endogen antagonist på CB1-receptoren, tilføjer virodhamine en ny form for regulering til det endocannabinoide system.

 

 

 

 

* Partiel agonist

I farmakologi er partielle/delvise agonister lægemidler, der binder til og aktiverer en bestemt receptor , men har kun en delvis effekt på receptoren i forhold til en fuld agonist. De kan også betragtes som ligandere som viser både agonistiske og antagonistiske effekter - når både en fuld agonist og partiel agonist er til stede, virker den partielle agonist faktisk som en kompetitiv antagonist, der konkurrerer med den fulde agonist for receptor-belægning og producere en netto nedgang i receptor-aktivering observeret med en fuld agonist alene.

 

Klinisk kan delvise agonister anvendes til at aktivere receptorer for at give en ønsket submaksimal respons, når utilstrækkelige mængder af den endogene ligand er til stede, eller de kan reducere overstimulering af receptorer, når overskydende mængder af den endogene ligand er til stede.

 

 

 

2012 December - Δ (9)-Tetrahydrocannabinol fungerer som en partiel agonist/antagonist i mus. - Behav Pharmacol.

Institut for Farmaceutiske Fakultet, Northeastern University, Boston, MA 02115, USA. c.paronis @ neu.edu

 

Abstrakt

 

Δ-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) er blevet karakteriseret som en partiel agonist på cannabinoid CB1-receptorer in vitro, men det giver ofte de samme maksimale virkninger in vivo som andre cannabinoid agonister. Denne undersøgelse blev udført for at bestemme, om THC ville antagonisere hypotermiske virkninger (modvirke underafkøling af kroppen) af en anden cannabinoid agonist, AM2389, (C25H38O3) i mus. Hanmus blev injiceret med 1-100 mg/kg THC, 0,01-0,1 mg/kg AM2389, eller en kombination af 30 mg/kg THC og 0,1-1,0 mg/kg AM2389 og rektal temperatur blev registreret i op til 12 timer efter injektion.

 

THC reducerer krops-temperaturen med 5,6°C i en dosis på 30 mg/kg, yderligere stigninger i dosis producerer ikke større effekter, hvilket indikerer et plateau i THC dosis-effekt-funktion. AM2389 reduceret temperatur med 9,0°C ved en dosis på 0,1 mg/kg.

 

En times forbehandling med 30 mg/kg THC svækkede hypotermiske effekter af 0,1 mg/kg AM2389, en 10 gange højere dosis, 1,0 mg/kg AM2389, var årsag til yderligere at reducere temperaturen, hvilket afspejler en fem-fold højredrejning af den lavere del af AM2389-dosis og virknings-funktion efter THC forbehandling. Disse resultater viser, at i et assay af muse-hypotermi, har THC både agonist-og antagonist-virkninger efter akut indgivelse og markerer den første demonstration af partielle agonist/antagonist-virkninger af THC in vivo.

 

 

PS: Global opvarmning (Inden for 35 år vil selv de laveste månedlige dyk i temperaturerne være varmere end vi har oplevet i de sidste 150 år - Undersøgelse afslører presserende ny tidsramme for klimaforandringer)

 

PS: Høj feber (også i kombination ved infektion)

 

Øget tick-borne encephalitis/flåtbåret hjernebetændelse (TBE) tilfælde er blevet rapporteret i Centraleuropa. At undersøge tidslige tendenser i den højde som TBE tilfælde forekommer i Slovakiet, analyserede vi antallet af TBE-tilfælde i løbet af 1961-2004. Siden 1980 er TBE-tilfælde flyttet fra lavlandet til sub-bjerg-højde-områder (610 meter), sandsynligvis på grund af stigende temperaturer.

 

 

2013, 15. maj: Flåter med TBE-virus har erobret Sjælland - Videnskab.dk

 

Det skovflåt-bårne virus, tick borne encephalitis (TBE), florerer nu ikke længere kun på Bornholm. Det bæres nu også permanent af flåter på Sjælland. Det viser et nyt studie, som er gennemført af forskere ved Statens Serum Institut, og hvis resultater netop er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Emerging Infectious DIseases.

Hvis du bliver bidt af en skovflåt, kan den lille blodsuger overføre farlige sygdomme. Det er allerede kendt, at flåter kan smitte mennesker med Borrelia (og Borreliose) og hjernebetændelsen 'TBE', men nu afslører en ny undersøgelse af danske skovflåter, at de små dyr også kan overføre to nyopdagede blodparasitter til mennesker. Det skriver Dagens Medicin.

 

Når foråret kommer, betyder det samtidig, at flåterne begynder at blive aktive i de danske skove. Antallet af flåtbårne sygdomme stiger i Danmark, viser en ny analyse fra Statens Serum Institut. Undersøgelsen viser, at seks pct. af i alt 800 indsamlede skovflåter i Syd- og Sønderjylland, Vestjylland samt Sydfyn var inficerede med den malaria-lignende Babesia-parasit, Babesia microti. Derudover var én pct. inficeret med Babesia venatorum. Begge typer kan ifølge Statens Serum Institut føre til sygdom hos mennesker.

 

Fundet overrasker forskerne ved Statens Serum Institut og KSL Consulting, der har samarbejdet om indsamling og analyse af de danske skovflåter. Ifølge dem er syv pct. en relativ høj forekomst sammenlignet med andre europæiske lande. (se/klik kort)

 

- Babesia er muligvis underdiagnosticeret. Det er svært at sige, for sygdommen forløber tilsyneladende mildt, og der er stort set ingen karakteristiske symptomer. Men meget tyder på, at flåter smitter mennesker hyppigere end oprindelig antaget, siger overlæge ved Statens Serum Institut, Kåre Mølbak til Dagens Medicin. (læs også: Sygdomme og patogener overføres af skovflåter i Schweiz)

 

 

 

Cannabis sparker borreliose til hjørne

 

Onsdag, 5. Februar, 2014 af: Paul Fassa

 

 

(NaturalNews) Borreliose har været kontroversiel i nogle år. Mange læger fejldiagnosticere det, mens flere tror, at det er psykisk. Med Borreliose (Lyme disease), er der så mange symptomer, så mange invaliderende, pinefulde manifestationer, at det ofte er fejldiagnosticeret som multipel sklerose, kronisk træthed, lupus eller et mental problem.

 

Borreliose er forårsaget af en spirokæteral (Spirochaetes) bakterie af Borrelia-slægten. Spirokætere er sammensat af omkring 40% DNA og har dobbelte membran-kapper, der gør dem vanskelige at spore og dræbe. De er tilsyneladende i stand til at skjule sig i dybe væv og ændre former til at skjule deres identitet.

 

De ligner i nogen grad bakterierne bag syfilis, idet Borreliose også påvirker nervesystemet og hjernen.

 

At gå gennem det medicinske system med Borreliose er som at være en bold i en gammeldags flipper-spille-maskine. At være på antibiotika for evigt er at risikere alvorlige bivirkninger eller i det mindste reducere ens immunitet til at invitere alle mulige andre komplikationer.

 

Alt dette uden en fuldstændig helbredelse. Men nu er der store forhåbninger med cannabis.

 

Cannabis Lyme-succeserne

Der er to niveauer af håndtering af Borreliose med cannabis: at forvalte symptomer godt ved at ryge marihuana, eller helt at vende sygdommen med cannabis-olie. Ikke mange er klar over cannabis-olie udviklet af Rick Simpson for et par år siden. Rick har sagt, at de fleste af de helbredende kvaliteter af cannabis er tabt i røgen.

 

Alexis, diagnosticeret med sen-fase Borreliose, er et eksempel på en person der håndtere symptomer uden lægemidler ved at ryge marihuana. Hun var på antibiotika længe nok til at hendes mave-tarmkanal at være beskadiget, og for at blive indlagt med blødende *colitis. Hun blev taget af antibiotika og sat på flere stærke smerte-recept-udskrivninger, der var nærmest ikke-effektiv, samtidig med at sætte hende ind i lavere følelsesmæssige tilstande. Derefter forsøgte hun at ryge marihuana.

 

Den rutine håndterede det meste af hendes kvalme, gjorde hende i stand til at spise godt nok til at undgå at svinde ind, hjalp hende til at sove bedre og lettede hendes smerte, mens det opløftende hendes humør. Hun fastholder, at marihuana har været det bedste for hende borreliose. (THC: C21H30O2

 

Alexis skrev: "På hospitalet, har jeg brug for at få morfin ( C17H19NO3) eller lorazepam (C15H10Cl2N2O2 - 3-hydroxy benzodiazepin medicin) gennem en IV for at udrette, hvad rygning af to gram cannabis gør på komfort i min sofa, på en brøkdel af tiden." (1) Men Alexis er på udkig efter en langsigtet løsning.

 

Nogle har opdaget, at den løsning er ved hjælp af cannabis-olie til borreliose. Cannabis-olie er et stærkt koncentreret stof, der er udtrukket og reduceret fra store mængder af cannabis med en god balance mellem THC og andre cannabinoider.

 

Det er i stigende tilgængelighed i stater, der tillader medicinsk marihuana. Men det er også tilgængelig "under jorden", hvis du søger på internettet. Det er stoffet, der for nylig har kureret kræft.

 

Shelly White's Lyme-sygdom var så invaliderende, at hun havde lidt af mindst 10 anfald dagligt i halvandet år. Hun begyndte at ryge marihuana fra en pibe, og skiftede derefter til at indånde den gennem en vaporizer. Lige fra der af, var hendes anfald stoppet. Derefter besluttede hun at gå til det næste niveau ved at bruge cannabis-olie.

 

Efter en måned med olien, var hun i stand til at vende tilbage til arbejde og skole. På tidspunktet hvor hun skriver hendes historie, er hun glad for at meddele, at hun nu kunne flytte ud og bo på hendes egen hånd og nyde et normalt socialt liv. (2)

 

Et internet-radio-show kaldet "High Noon" interviewede et par ofre af Borreliose, der havde brugt cannabis olie med succes, Pamela Baily og Lisa Sikes. Lyt via link ved kilden (3).

 

"Lymies/Borreliosere" skulle kigge på cannabis, da det håndterer så mange lidelser, der er forbundet med borreliose. [4]

 

 

Kilder til denne artikel er:

 

 

 

 

 

*PubMed: cannabinoider og colitis - inflammation af tyktarmen og er ofte brugt til at beskrive en betændelse i tyktarmen (colon, blindtarmen og endetarmen)

 

2013, August - Cannabinoid CB2 receptor-aktivering dæmper cytokin-fremkaldte slimhindeskade i en human colon eksplantat model uden at ændre epitelial permeabilitet. Disciplin for Farmakologi, Institut for Medicinsk Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, University of Adelaide, South Australia, Australien.

 

Cannabinoid receptor-aktivering er beskyttende i animalske colitis-modeller (inflammation af tyktarmen og er ofte brugt til at beskrive en betændelse i tyktarmen (colon, blindtarmen og endetarmen). Vi søgte at undersøge, om cannabinoider svækkede colitis-lignende vævsskader i humane colon-prøver med den hypotese, at cannabinoider vil være beskyttende i en cytokin-drevet model af de menneskelige colon slimhinde-skader. Sundt menneske-colon-mucosa blev inkuberet med pro-inflammatoriske cytokiner TNF-α (Tumor nekrose faktor) og IL-1β (Interleukin-1-beta, et cytokin-protein) til at fremkalde colitis-lignende vævsskade.... Disse resultater understøtter en diskret rolle for CB2-receptorer i dæmpningen af ​​skadelige pro-inflammatorisk cytokin-medieret slimhindeskader i den menneskelige colon uden direkte påvirkning af slimhindens epitel-barriere-funktion.

 

cytokin eren bred og løs kategori af små proteiner (~ 5-20 kDa ), der er vigtige i celle-signalering som frigives fra celler og påvirker adfærden hos andre celler, og undertiden frigiver cellen selv. Cytokiner er afgørende for at bekæmpe infektioner og i andre immunreaktioner. Men de kan blive dysreguleret og patologisk i inflammation, traumer og sepsis. Bivirkningerne af cytokiner har været knyttet til mange sygdomstilstande og betingelser, der spænder fra kraftig depression og Alzheimers sygdom til kræft med niveauer der enten blive forhøjet eller ændres. Over-sekretion af cytokiner kan udløse en farlig syndrom kendt som en cytokin-storm

 

 

Løb fra kuren

RUN FROM THE CURE: The Rick Simpson Story produceret af Christian Laurette.

 

 

 

----- Sikkerhed -----

 

Det bør være klart for enhver, at fordampe 2 gallon (3,8 L x 2 = 7,6 liter) eller blot 1,9 liter ren rå-benzin, æter, butan eller 99% isopropyl-alkohol-opløsningsmiddel, eller for så vidt den af få eksperter foretrukne, etanol, ud i atmosfæren er yderst skadelig for partiklerne deri, og forsvinder ikke blot op og væk i den blå luft. * Oxygen (O2): cellulær respiration ved hjælp af O2 muliggør at aerobe organismer kan producere meget mere ATP end anaerobe organismer, hjælper den tidligere til at dominere Jordens biosfære, - zonen af og for livet på Jorden, et lukket system (bortset fra sol og kosmisk stråling og varme fra jordens indre), og stort set selvregulerende, som "kun" når op til 15 km højde over havoverfladen. Og kan/vil derfor med tid forårsage flere hudkræfttilfælde vil opstå.

 

Desuden ekstremt sundhedsskadeligt hvis dampene indåndes samt utrolig let antændelig med kraftig eksplosion og personskade ved den mindste glød eller høj varme til følge, (antændelsestemperatur for udtrækningskilden/midlet). Desuden skal det gøres klart "hvis udtrækningsprocessen føles nødvendig for lindring, helbredelse og forebyggelse", at denne fordampnings-proces er utrolig skadelig for miljøet og igen ikke mindst, for atmosfæren.

 

Det er selvfølgeligt forståeligt med de mange kræftpatienter i Danmark (235.571 i 2011, hvor 5-års relativ overlevelse for patienter diagnosticeret 2007-2009 for mænd var 51% og kvinders 56%), at ramte er desperate for lindring og forbedring og andre for forebyggelse, selvfølgelig, ønsker at afprøve kuren og denne afkogning med fordampning, hvilket er en yderligere grund til fremførelse af uansvarligheden og skadevirkninger af Regeringen/erne i EU, Skandinavien og Danmark nægter patienter legaliseret adgang til denne plante-olie-medicin, som med nedenforbeskrevne sikkerhedsmæssige forsvarlige udtræknings-procedure kunne etableres i Kommunalt, landsby, eller anden erhvervsmæssig udtræknings-central/bryggeri-regi, og derefter udleveret evt. leveret som returvare, som ved æblemost/cider-fremstillings-returnering af egen indleveret høst til mosteri.

 

"De potentielle fordele ved medicinske Cannabis for mennesker, der lever med kræft omfatter antiemetiske effekter, appetit-stimulation, smertelindring og forbedret søvn. Selvom få relevante undersøgelser af praksis-mønstre eksisterer, fremgår det, at læger omsorgsfulde for kræftpatienter i USA, der anbefaler medicinsk Cannabis, overvejende gør det for symptom-behandling" - USA's Nationale Cancer Institut

--- ---

 

Troposfære (en del af biosfæren) – Ved polerne: 0 – 7 km, ved ækvator 0 – 17 km, temperaturen falder typisk med højden (barometrisk højdeformel). Mere end 80 % af atmosfærens masse er i troposfæren. Det er i troposfæren, at der er turbulens. Det skyldes jordoverfladeujævnheder som f.eks. planter og selve overfladen. Herudover sker der opblanding på grund af lufttransport (vinde og jetstrømme), som forårsages af temperaturforskelle. Langt det meste nedbør er i denne region. Her befinder de fleste skyer sig.

 

Nær jordoverfladen er atmosfærens sammensætning i runde tal således (efter rumfang eller stofmængde):

 

• 78,08 % kvælstof (nitrogen - N)

• 20,95 % ilt (oxygen - O), denne andel har svinget gennem jordens historie.

• 0,93 % argon

 

Atmosfærens og især troposfærens kemi kendes ikke til bunds. Lyn, mennesker, planter, dyr og mikroorganismer bidrager til komplekse koblede dynamiske kemiske reaktioner i atmosfæren. Mange kemiske reaktioner er ligevægte (og yderst sårbare for kemiske stoffer som eksempelvis fordampede opløsningsmidler deri).

 

 

----- Sikkerhedsløsning -----

 

Eden Labs har specialiseret sig i design, fremstilling, forskning og udvikling af en bred vifte af botaniske udvindings-udstyr.

 

Som en innovator i branchen, samarbejder de med deres kunder med at designe og fabrikere det bedste system til deres specifikke behov. De er fokuseret på fremragende kundeservice, innovation og kvalitet.

 

THE COLDFINGER ™ METODEN - DESTILLATION / EKSTRAHERBARHED

 

Eden LABS LLC

Eden Labs har specialiseret sig i design, fremstilling, forskning og udvikling af en bred vifte af botaniske udvindings-udstyr.

 

Som en innovator i branchen, samarbejder de med deres kunder med at designe og fabrikere det bedste system til deres specifikke behov. De er fokuseret på fremragende kundeservice, innovation og kvalitet.

 

Tilgængelige konfigurationer er:

Kommerciel Vakuum

Coldfinger ™ plantestof Extraction

Omrøringsreaktor plantestof Extraction

Accelereret Opløsningsmiddel-Inddrivelse

Fraktioneringsrør

Vakuum Damp Distilator til væsentlig olie-udvinding.

 

 

 

 

 

 

Så igen, disse udtrækninger af cannabinoider fra planten bør af flere grunde blive foretaget i forsvarligt lukkede miljøer og derefter, uden miljøbelastning og inficering af "materialet" med affaldsstoffer, uddeles til indtagelse for almen og kommende generationers skyld.

 

Endnu et bevis på de skadelige bivirkninger ved kriminaliseringen af cannabis, for husk, Lægens første pligt er (primum, non nocere) ikke at skade, for behandlingen (og kriminaliseringen) skulle nødigt være til større skade end sygdommen selv.

 

Rick Simpson og flere læger er vært for et seminar i Slovenien, Brugen af ​​cannabis til medicinske formål den 29. marts 2014, hvor mange emner relateret til cannabis-ekstrakt-medicin vil blive drøftet.)

 

 

Om forfatteren:

Paul Fassa er dedikeret til at advare andre om den aktuelle korruption af mad og medicin og vejlede andre mod en retning for bedre sundhed med ingen restriktioner på sundheds-frihed. Du kan besøge hans blog på healthmaven.blogspot.dk

 

 

- Oversat og bearbejdet af cannabinoide-information.dk

 

 

 

 

Abstrakt

 

Tidligere undersøgelser fra vores laboratorier har vist, at cannabinoider besidder immunosuppressive egenskaber. De nuværende undersøgelser blev designet til at afgøre, om disse midler nedsatte vært-modstandskraft over for infektioner med Listeria monocytogener, en bakterie der forårsager infektionen listeriose og er en fakultativ anaerob bakterie, der kan overleve i nærvær eller fravær af oxygen og kan vokse og formere sig inde i værtens celler og er en af de mest virulente fødevarebårne patogener, med 20 til 30 procent af kliniske infektioner, som medfører døden - og herpes simplex virus type 2 (som producerer genital herpes) som er smitsom og kan spredes, når en smittet person producerer og kan spredes via kontakt med spyt, såsom deling drikkevarer.

 

Vært-resistens blev målt ved ændringer i 50% dødelig dosis af patogenet i cannabinoid-behandlede mus og kontrolmus. Effekten af ​​cannabinoider på resistens over for L. monocytogener var dosisafhængig. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) undertykte resistens mod infektion ved doser på 38, 75 og 150 mg/kg med 10-, 17- og 657-fold, henholdsvis. Marihuana ekstrakt var mindre aktiv, men reducerede væsentligt resistens mod L. moncytogenes ved alle testede doser. Resistens mod systemisk herpes simplex virus type 2 infektion blev reduceret 96 gange ved delta-9-tetrahydrocannabinol, dog var marihuana-ekstrakt inaktiv. Doser og måden af behandling med cannabinoider, der producerede signifikante fald i værtsresistens svarede til dem, der forårsagede standsning af forsinket-type hypersensitivitet til fåre-erytrocytter (røde blodlegemer). De mulige mekanismer og folkesundhedsmæssige aspekter af nedsat værtsresistens produceret af marihuana-ekstrakt og dets cannabinoider diskuteres.

 

 

2013, 4. juli - Cannabinoider nedsætter T-celler via cannabinoid receptor 2 i en in vitro-prøve for transplantat-afstødning, den Blandede Lymfocyt-reaktion (MLR). - Journal of Neuroimmune Pharmacology - Center for Substance Abuse Research, Temple University School of Medicine, Philadelphia, PA, 19140, USA

 

Denne undersøgelse testede kapaciteten af Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ 9-THC: C21H30O2) og af to CB2-selektive agonister til at hæmme den murine Blandede Lymfocyt-reaktion (MLR), i et in vitro-korrelat af transplantat-afstødning efter hud-og organ-transplantation.

 

(En blandet lymfocytreaktion er et videnskabeligt eksperiment, der anvendes til at vurdere, hvordan det cellulære immunrespons er i co-kultur lymfocytpopulationer fra to individer. Dette gøres i det tilfælde, hvor T-celler genkender de fremmede celler fra den anden stamme og aktivere og formere sig).

 

Begge CB2-selektive agonister og Δ 9-THC undertrykte signifikant MLR i en dosisafhængig måde. Hæmningen var via CB2, hvor undertrykkelse kunne blokeres ved forbehandling med en CB2-selektiv antagonist, men ikke af en CB1-antagonist, og ingen af forbindelserne undertrykte MLR, når spleno-cytter fra CB2 deficiente (manglende) mus blev anvendt.

 

CB2-agonister blev påvist til at handle direkte på T-celler, idet udsættelse for CD3+celler til disse forbindelser, fuldstændigt standsede deres indvirkning på en rekonstrueret MLR. Endvidere standsede CB2-selektive agonister fuldstændigt proliferation (hastig vækst) af oprensede T-celler aktiveret af anti-CD3 og anti-CD28-antistoffer. T-celle-funktion blev nedsat med CB2-agonisterne, som en ELISA af MLR-kultur-super-natanter, viste, at IL-2-frigivelse signifikant blev reduceret i de cannabinoid-behandlede celler. (IL-2 er en del af kroppens naturlige reaktionmikrobiel infektion - dvs. at infektion i transplanterede blev reduceret væsentligt)

 

Tilsammen understøtter disse data potentialet i denne klasse af forbindelser som nyttige behandlinger for at forlænge transplanterings-overlevelse hos transplanterede patienter.

 

 

Denne undersøgelse viser, at CB2 positivt regulerer T-uafhængige immunresponser ved at styre lokalisering og positionering af MZ afstamningsceller til MZ.

 

 

 

 

  • Behandling af visse andre ikke-autoimmune inflammatoriske sygdomme (f.eks langsigtet allergisk astma-kontrol).

 

1994 - Cannabinoider som anti-astmatiske midler. - Australiens Regering - Sundhedsministeriet

 

Røget cannabis, og i mindre grad oral THC (C21H30O2), har en akut bronchodilatorisk effekt i både normale personer og personer med astma (Tashkin et al, 1975; Tashkin et al, 1976). Tashkin et al (1975) sammenlignede, for eksempel, bronkodilaterende virkning af røget cannabis med det af en standard-klinisk-dosis af bronkodilaterende isoproterenol ( C11H17NO3) til at lindre eksperimentelt induceret astma hos astmapatienter. De fandt, at ryge en 2 procent-THC cannabis-cigaret producerede en bronchodilation som næsten svarer til en klinisk dosis af isoproterenol.

 

På trods af denne tidlige antydning af en terapeutisk virkning på astma er cannabinoider ikke blevet anvendt terapeutisk, de har heller ikke været grundigt undersøgt end andre end Tashkin og hans kolleger (Tashkin, 1993). En stor hindring for terapeutisk anvendelse har været indgivelsesvejen. Oral THC producerer en mindre bronkodilaterende virkning efter en betydelig forsinkelse, og når de bruges som en inhalant producerer irritation og refleks-bronkokonstriktion.

 

Derfor har det at ryge marihuana været den mest pålidelige måde at levere en klinisk effektiv dosis af THC. Der er en forståelig bekymring blandt kliniske forskere, at rygning er en uegnet måde at administrere et lægemiddel, og en særlig uhensigtsmæssig måde at administrere et lægemiddel til patienter med astma, da det uundgåeligt vil indebære levering af andre skadelige kemikalier, der ville ophæve den behandlingsmæssige værdi på kort sigt, og medfører en risiko for andre luftvejssygdomme og muligvis kræft på lang sigt (Tashkin, 1993).

 

De uønskede psykotrope effekter fra marihuana-rygning har også været en barriere for dens anvendelse som en anti-astmatisk lægemiddel. Nogle efterforskere (f.eks Graham, 1986), har ikke desto mindre fremført, at egnetheden af ​​THC som en spray bør undersøges yderligere på grund af de mulige farer ved kronisk anvendelse af de mere udbredte beta-blokker-antagonister. Den nylige opdagelse af cannabinoid-receptoren og ligand kan måske fremkalde en fornyet gennemgang af dette spørgsmål.

 

 

 

 

* 2006. Fredag, 26 maj, - Undersøgelse finder ingen Kræft-Marihuana Sammenhæng - Washington Post Personale Writer

 

Den største undersøgelse af sin art har uventet konkluderet, at ryge marihuana, selv regelmæssigt og tungt, ikke fører til lungekræft.

 

De nye fund "var imod vores forventninger," sagde Donald Tashkin fra University of California i Los Angeles, en pulmonologist der har studeret cannabis i 30 år.

 

"Vi antog, at der ville være en positiv sammenhæng mellem marihuana-brug og lungekræft, og at foreningen ville være mere positiv med tungere brug," sagde han. "Hvad vi fandt i stedet var ingen sammenhæng overhovedet, og endog en antydning af nogen beskyttende effekt."

 

Tidligere arbejde har fastslået, at marihuana ikke indeholder kræftfremkaldende kemikalier som potentielt er skadelige som dem i tobak, sagde han. Men marihuana indeholder også den kemiske THC: C21H30O2, som han sagde, kan dræbe aldrende celler og holde dem fra at blive til kræft.

 

Tashkin undersøgelsen, finansieret af National Institutes of Health's (en organisation underlagt det amerikanske sundhedsdepartement med funktion som et medicinsk forskningsråd, oprettet i 1887) National Institute on Drug Abuse (NIDA) der har involveret 1.200 mennesker i Los Angeles, som havde lunge-, hals eller hoved-kræft og yderligere 1.040 personer uden kræft der modsvares af alder, køn og kvarter...

 

* I relation:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved