Hjerneskade

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp før og efter hjerneskader

 

 

 

Mange danskere/europæere har grundet stress, depression, alkoholisme, trafikuheld og luftforurening etc. desværre pådraget sig hjerneskader, af hvilken grund en borger offentliggør sin viden og erfaring med/om hjælpen fra cannabinoider, som herved måske måtte flytte lægernes samt politikernes og tilknyttede Sundhedsstyrelses holdning og forståelse, hvis de vel og mærke ønsker (som de hævder) også, udover egen indre "subjektive og indoktrineret" overbevisning, at lade politik og sundhedspleje være drevet af (borgernære) beviser.

 

 

 

 

Kilde:

Adelson Center for Biologi i Vanedannende sygdomme og Mauerberger Professorat i Neurofarmakologi, Sackler Lægevidenskabelige Fakultet, Tel-Aviv Universitet, Tel-Aviv, Israel. sarney@post.tau.ac.il

 

Abstrakt

 

Omfattende in vitro-og in vivo-undersøgelser har vist, at cannabinoid lægemidler har neurobeskyttende egenskaber og antydede, at det endocannabinoide system kan være involveret i endogene neurobeskyttende mekanismer. På den anden side blev de neurotoksiske virkninger af cannabinoider in vitro og in vivo også beskrevet.

 

Flere mulige forklaringer på disse dobbelte, modsatte virkninger af cannabinoider på cellulær skæbne blev antydet, og det er tænkeligt, at forskellige faktorer kan afgøre det endelige resultat af den cannabinoide effekt in vivo.

I den igangværende revision, fokuserer vi på en af de mulige årsager til de dobbelte neurobeskyttende/neurotoksiske effekt af cannabinoider in vivo, nemlig den modsatte effekt af lave kontra høje doser af cannabinoider. (høj, eufori? og uden den rette sammensætning af cannabinoider der modvirker disse, af nogle opfattende, neurotoksiske virkninger?)

 

Mens mange undersøgelser har rapporteret neurobeskyttende virkninger af de konventionelle doser af cannabinoider i forskellige eksperimentelle modeller for akutte hjerneskader, har vi vist, at en enkelt indgivelse af en ekstrem lav dosis Δ (9)-tetrahydrocannabinol (THC) (3-4 størrelsesordener lavere end de almindelig doser) til mus inducerede/medførte langvarige milde kognitive underskud, der ramte forskellige aspekter af hukommelse og indlæring.

 

Disse fund førte til idéen om, at denne lave dosis af THC, der inducerer mindre skade på hjernen, kan aktivere før-konditioneringen og/eller efter-konditioneringens-mekanismer og dermed vil beskytte hjernen fra mere alvorlige skader.

 

Faktisk støtter vores seneste resultater denne antagelse, og viser, at en før- eller en efter-konditioneringens-behandling med ekstremt lave doser af THC, flere dage før eller efter hjerneskade, giver en effektiv langsigtet kognitiv neurobeskyttelse. Det fremtidige terapeutiske potentiale af disse resultater diskuteres.

 

 

----- -----

 

 

 

 

KeyNeurotek Pharmaceuticals AG, ZENIT Technology Park, Leipziger Straße 44, D-39120 Magdeburg, Tyskland

 

Abstrakt

 

Det endocannabinoide system er afgørende involveret i reguleringen af ​​hjernens aktivitet og inflammation. Vi har undersøgt lokalisering af cannabinoid CB1 og CB2-receptorer hos voksne rottehjerner før og efter fokal cerebral iskæmi som følge af endothelin-inducerede forbigående tillukning af den midterste cerebrale arterie (eMCAO). Ved hjælp af immunhistokemi blev begge receptorundertyper identificeret i corticale neuroner...

 

* KN38-7271, (C20H21F3O5S) en potent og selektiv CB1 og CB2-receptor agonist, afslørede en signifikant dosisafhængig og langvarig reduktion af kortikale læsionsstørrelser grundet eMCAO, når den gives fortløbende før, under og efter eMCAO.

 

Desuden blev svære motoriske underskud på dyr, der lider af eMCAO forbedret betydeligt ved KN38-7271. KN38-7271 forblev effektiv, selv om dens indgivning blev forsinket op til 6 timer efter eMCAO. Endelig viser vi, at det endocannabinoide system samler et omfattende maskineri til at forsvare hjernen mod de ødelæggende konsekvenser af cerebral iskæmi.

 

Sammenfattende understreger denne undersøgelse det terapeutiske potentiale for CB1 og/eller CB2 receptor agonister mod neurodegenerative sygdomme eller skader, der involverer akutte eller kroniske ubalancer i cerebral blodgennemstrømning og energiforbrug.

 

--- ---

 

* KN38-7271 udviklet af Bayer AG. Det har smertestillende og neuro-beskyttende effekter og anvendes i videnskabelig forskning, med foreslåede anvendelser i behandlingen af traumatisk hjerneskade. Det er en fuld agonist med omkring samme styrke som *CP 55.940 (C24H40O3) også en kemisk fremstillet cannabinoid som efterligner virkningen af naturligt forekommende THC: C21H30O2 (en af de psykoaktive stoffer, der findes i marihuana og hash), i dyreforsøg, og har en rimelig høj affinitet til både CB1 og CB2 receptorer, med Ki-værdier af 2.91nM på CB1 og 4.24nM på CB2. Det er nu blevet licenseret til KeyNeurotek Pharmaceuticals for klinisk udvikling, og er i øjeblikket i fase II forsøg.

 

* CP 55.940: blev skabt af Pfizer i 1974, men blev aldrig markedsført, og bruges i øjeblikket til at studere det endocannabinoide system. En undersøgelse viste, at CP 55.940 kan opregulere 5-HT2A receptorer i mus. CP 55.940: C24H40O3 er 45 gange mere potent end Δ9-THC: C21H30O2 betragtes som en fuld agonist på både CB1 og CB2-receptorer og har Ki-værdier på 0.58nM og 0.68nM henholdsvis, men er en antagonistGPR55 den formodede "CB-3"-receptor.

 

CP 55.940 har vist beskyttende effekter på rotte-hjerne mitokondrier og viste også neurobeskyttende virkninger ved at reducere intracellulært calcium-frigivelse og mindske hippocampus-celledød i dyrkede neuroner udsat for høje niveauer af NMDA. CP 55.940 forårsagede også celledød i NG 108-15 Mus-neuroblastom x Rat gliom hybrid kræft i hjernens (gensplejset mus x rotte-kræft i hjernens) celler.

 

 

* De farmakologiske virkninger af THC skyldes dets delvise (partiel) agonist aktivitet ved cannabinoid receptor CB1 (Ki=10 nM), hovedsageligt tilstede i centralnervesystemet, og CB2-receptoren (Ki=24nM), som primært udtrykkes i celler i immunsystemet.

 

----- -----

 

 

 

Eksperimentel Afdeling, Børneafdelingen, University Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, 28222 Madrid, Spanien

 

 

Abstrakt

 

Mekanismerne bag de neuro-beskyttende virkninger af cannabidiol (CBD: C21H30O2) blev undersøgt in vivo ved hjælp af en hypoxisk-iskæmisk (HI) hjerneskade-model i nyfødte grise. En til to dage gamle smågrise blev udsat for HI i 30 minutter ved at afbryde carotis blodgennemstrømningen og reducere den brøkdel af indåndet luft til 10%. Tredive minutter efter HI blev grise behandlet med vehikel (HV) eller 1 mg/kg CBD, alene (HC) eller i kombination med 1 mg/kg af en CB2 receptor-antagonist (AM630) eller en serotonin 5HT(1A) receptor-antagonist (WAY100635)...

 

HI-hjerneskade var også forbundet med stigninger i excitotoksicitet (øget glutamat/N-acetylaspartate ratio), oxidativ stress (nedsat glutathion (C10H17N3O6S)/kreatin (C4H9N3O2) ratio og øget protein carbonylering (refererer til reaktioner, der indfører carbonmonoxid i organiske og uorganiske substrater) og inflammation (øget hjerne IL-1-niveauer).

 

CBD-administration efter HI forhindrede alle disse ændringer, dog blev denne CBD-neurobeskyttelse vendt ved co-administration af enten WAY100635 eller AM630, hvilket tyder på inddragelse af CB2 og 5HT(1A) receptorer og at inddragelsen af ​​CB2-receptorer ikke var afhængig af en CBD-medieret stigning i endocannabinoider.

 

Sluttelig indikere undersøgelser af bioluminescens-resonans energi-overførsel, at CB2 og 5HT(1A) receptorer måske danner heteromerer (et protein-kompleks, der indeholder to eller flere forskellige polypeptider; neuroner i rygmarven, der passerer over til den modsatte side af rygmarven) i levende HEK-293T-celler. Konklusionen er, at vores resultater viser, at CBD udøver robuste neuro-beskyttende virkninger in vivo i Hi-smågrise, modulerer excitotoksicitet, oxidativt stress og inflammation, og at både CB2 og 5HT(1A)-receptorer er impliceret i disse virkninger.

 

 

* 14. jan. 2011 - Dansk verdensrekord i døde pattegrise. - Politiken

 

Eksperter anbefaler at ændre den intensive svineavl, hvor ni millioner pattegrise dør årligt. Forskerne fra Aarhus Universitet anbefaler en række initiativer, der kan gøre op med den kedelige rekord, som betyder, at 24 procent af samtlige fødte pattegrise er døde inden fire uger. Det svarer til 25.000 destruerede pattegrise om dagen og ni millioner om året ud af en produktion på 37.500.000 (37,5 millioner) grise.

 

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) kalder aftale om dyrevelfærd med både landbrug og dyreværnsorganisationer for »historisk«.

Ministeren tog det første skridt til dagens aftale, da han i Politiken i januar erklærede, at der var »meget store velfærdsproblemer i den danske svineproduktion«, som man »af etisk-moralske årsager« måtte gøre noget ved. Han sigtede særligt mod den høje dødelighed blandt smågrise.

 

I dag dør omtrent hver fjerde pattegris, inden den bliver 4 uger. Det svarer til 25.000 destruerede svin om dagen og 9 millioner om året. I dagens erklæring står der, at overlevelsesraten for smågrise skal hæves med én gris pr. kuld i 2020.

 

»Det er 6.000 grise om dagen, vi redder. Det er godt for landmandens økonomi, men det er virkelig også godt for dyrevelfærden«, siger Dan Jørgensen.

Det Cannabinoide System i Neuro-beskyttelse

 

- Dr. Raphael Mechoulam

 

Ved 2004 Cannabis Terapeutisk Konferencen, beskriver Dr. Mechoulam, Professor ved Hebrew Universitetet i Jerusalem, Israel, den rolle cannabinoider har som anti-inflammation for arthritis (gigt), som neurobeskytter for hjerneskader (34:00), som en mulig behandling for PTSD (42:40) samt i medicin- og hård narkotika-afvænning (45:00). Dr. Mechoulam var den person der første gang isolerede THC i 1964. Konferencen var arrangeret af Patienter ud af Tiden. Flere video'er fra Cannabis Therapeutics Konference i 2004.

 

 

 

 

 

 

Hvad er Cannabidiol - CBD

 

 

 

 

 

Tag et nærmere kig på fordelene ved cannabidiol (CBD: C21H30O2, og hvordan det er syntetiseret i cannabis-planten.

Forurenings-betinget hjerneskade

 

WHO: Luften over Sjælland er sundhedsskadelig - 27. sep 2016, TV-Øst

 

Biler og brændeovne forurener luften over Sjælland, som ifølge en ekspert er skyld i flere dødsfald end alkohol.

 

Host. Host.

 

Det er nærmest kun luften over Jylland, som i Danmark kommer ned under verdenssundhedsorganisationen WHO's grænse for luftforurening.

 

Det viser en undersøgelse, som WHO netop har lavet.

 

Og Kåre Press-Kristensen, ekspert i luftkvalitet hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd, fortæller til DR, at det er en undersøgelse som skal tages alvorligt.

 

- Det nyeste estimat viser, at 4.000 danskere dør af luftforurening hvert år. Det gør luftforurening til en større dræber end alkohol, og forureningen bliver kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet, siger han til DR.

 

Dyrt for samfundet

Luftforureningen kommer ifølge ham især fra brændeovne, forurening fra landbruget og udstødningsluft fra bilmotorer. Ifølge DR er den beskidte luft både dyr for den enkeltes sundhed, men også for samfundets vedkommende.

 

- Hvert år bliver over 10.000 alvorligt syge, og vi har millioner af sygedage, som er afledt af forureningen. Det koster samfundsøkonomien 40 milliarder kroner hvert år, siger Kåre Press-Kristensen.

 

Den mest sundhedsskadelige varmekilde i Danmark blusser på livet løs -

Brændeovne er hyggelige, men partiklerne i røgen koster hundredvis af menneskeliv hvert år. Politikerne erkender problemet, men tøver med at gøre noget ved det.

 

De (brændeovne etc.) udsender store mængder af skadelige, fine partikler og forårsager hvert år flere hundrede dødsfald og betydelige udgifter for samfundet.

 

Gratis for forurenerne

 

 

En ny rapport fra Skatteministeriet påpeger, at både brændeovne og brænde er helt fri for afgifter. Brugen af brændeovnene bidrager dermed ikke til at dække de sundhedsskader, de forårsager, i rapporten skønnet til 900 millioner kroner om året.

 

Rapporten konkluderer forsigtigt, at der i hvert fald i byerne vil være en miljømæssig gevinst ved en afgift på udledningerne. Skadevirkningerne af de fine partikler er størst, der hvor udledningen er stor, og folk bor tæt, for eksempel i byernes villakvarterer.

 

Afgift (og cannabinoider) kan spare menneskeliv

Stijn Mul var godt klar over, at brændeovne forurener.

»Men det kommer bag på mig, at det er over ti gange så meget som en gammel lastvogn. Det vidste jeg ikke«, siger han. ...

 

  • Endocannabinoiden 2-arakidonoylglycerol beskytter mod inflammatoriske skader fra svovldioxid-indånding via cannabinoid-receptorer i hjernen

 

Ben Li, et al, Journal of Environmental Sciences, Volume 51, January 2017, Pages 265–274

 

Svovldioxid (SO2) forureningen i det atmosfæriske miljø forårsager hjerne-inflammatorisk påvirkning/skade og inflammatorisk-relaterede mikrovaskulatur dysfunktion. Men der er i øjeblikket ingen effektiv medicin rettet mod de skadelige resultater fra kemisk indånding.

 

Endocannabinoider (eCBer) er involveret i neuronal beskyttelse mod betændelses-induceret neuronal skade. 2 arakidonyl-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6), den mest udbredte eCBer og EN FULD AGONIST TIL CANNABINOID-RECEPTORER (CB1 og CB2), er også i stand til at undertrykke proinflammatorisk stimuli og forbedre mikrovaskulatur dysfunktion.

 

Her indikerede vi, at endogent 2-AG beskyttede mod neuroinflammation som reaktion på SO2-inhalation ved at hæmme aktiveringen af mikroglia og astrocytter og dæmpe overekspression af inflammatoriske cytokiner, herunder tumornekrosefaktor-alpha (TNF-a), interleukin (IL)-1β, og inducerbar nitrogen-oxidsyntase (iNOS).

 

Desuden forhindrede endogent 2-AG cerebral vaskulatur-dysfunktion efter SO2-inhalation, ved at inhibere/hæmme endothelin 1 (ET-1), vaskulært celle-adhæsions-molekyle-1 (VCAM-1) og inter-cellulært adhæsions-molekyle 1 (ICAM-1) ekspression, forøgelse af endothelial nitrogenoxid syntase (eNOS) niveau, og genoprette ubalancen mellem thromboxan A2 (TXA2) og prostaglandin I2 (PGI2).

 

Desuden syntes virkningen af endogent 2-AG på undertrykkelse af inflammatorisk skade og inflammatorisk relaterede mikrovaskulatur dysfunktion, at være medieret hovedsagelig af CB1 og CB2-receptorer. Vores resultater frembragte en mekanistisk basis for udvikling af nye terapeutiske fremgangsmåder til beskyttelse af hjerneskader fra SO2-inhalation.

 

- College of Environment and Resource, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi 030006, China

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 22 og 21-carbon-fedtsyrer: medieret hovedsagelig af CB1 og CB2-receptorer, til beskyttelse mod hjerneskader fra SO2-inhalation:

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → også forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI →

 

* Svovldioxid (SO2) opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl. Svovldioxid omdannes til svovlsyre og sulfat i løbet af ca. et døgn. Omdannelsen afhænger dog af luftens temperatur og fugtighed. Der er en sammenhæng mellem svovldioxid og sur nedbør. Ved standard atmosfære er SO2 en giftig gas med en skarp/bitter, irriterende lugt, kendt fra ophold (leg, gang, og cykling) ved trafikerede veje, industri og områder med afbrænding fra brændeovn.

 

Svovldioxid kunne "tidligere" give anledning til problemer specielt om efteråret og vinteren ved svag vind og temperaturinversioner i lav højde. Denne vejrsituation er samtidig præget af diset eller tåget vejr og af høje koncentrationer af andre luftforurenende stoffer som for eksempel sodpartikler, hovedbestanddelen i røg fra forbrændingen af carbon-rige fossilt brændsel, når oxygen-(O)-mængden er for lav, hvilket akkumuleres i skorstene, bil-udstødninger, samt desuden af tændte stearinlys, hvor stearinlys sod bl.a. indeholder nanopartikler som fluorescerer under UV-lys.

 

"* Regeringens resultater 2016: Nedsættelse af NOx-afgiften til en femtedel

Et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark

 

NEDSÆTTELSE AF NOX-AFGIFTEN

Det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed i hele Danmark. Derfor nedsættes NOx-afgiften til 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. juli 2016. Dermed føres NOx-afgiften tilbage til det niveau, den oprindeligt havde, da den blev indført. I forbindelse med nedsættelsen bortfalder bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere. Nedsættelsen af NOx-afgiften vil indebære lempelser for alle virksomheder og husholdninger. Nedsættelse af NOx-afgiften skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016.

 

"en afskaffelse eller nedsættelse af NOx-afgiften i Danmark vil øge luftforureningen og helbredsomkostningerne. Helbredsomkostninger som skønnes til i alt ca. 50 kr. pr. kg. Afskaffelse af NOx-afgiften forventes at føre til en øget udledning af op til 15 mio. kg NOx årligt (SVARENDE TIL SKADESOMKOSTNINGER PÅ CA. 225 MIO. KR ÅRLIGT). (Høring: Lovforslag om at fjerne NOx-afgifter mv. - frist 2. november. 07 oktober 2015)

 

* Hvad er NOx : NOx (NitrogenOxid) er en forkortelse for kvælstofilter, som dannes i forbindelse med forbrændingsprocesser. NOx dannes både ved forbrænding af fossile brændsler (fx mineralolie, kul og naturgas) og biomasse.

 

Liste over kvælstofilter

 

Hvad belaster NOx? NOx er helbredsskadelig, forsurer miljøet og bidrager til overgødskning i følsomme naturområder og vandmiljøet.

  • Partikler fra bilos strander i hjernen og skaber måske Alzhimers på sigt via reaktive ilt-arter (ROS) og efterfølgende oxidativ stress, Af Redaktionen 6. sep 2016 kl. 12:32, Ingeniøren

 

Bittesmå stykker jern fra bilernes katalysatorer finder vej helt op i hjernevævet, viser ny forskning.

 

"Der er ingen absolut bevist link i øjeblikket, men der er masser af tydende observationer - andre mennesker har fundet disse forurenende partikler i midten af plakken, der ophobes i hjernen ved Alzheimers sygdom, så de kunne godt kunne være en bidragyder til dannelse af (amyloid) plak.

 

"Disse partikler er lavet af jern, og jern er meget reaktivt, så det er næsten helt sikkert, at de forvolder skade på hjernen. Det er involveret i produktion meget reaktive molekyler kaldet reaktive ilt-arter (ROS), som producerer oxidative skader/stress og det er meget nøje fastlagt."

 

"Vi ved allerede, oxidative skader bidrager til hjerneskader hos Alzheimers-patienter, så hvis du har fået jern i hjernen er det meget sandsynligt, at det frembringer nogle skader. Det kan ikke være godartet."

 

Forureningen fra hostende og harkende biler ryger durk ned i vores lunger og hjerter. Det er velkendt fra mange studier, men hidtil er opmærksomheden af effekten fra selvsamme skadelige stoffer forbigået en vigtig del af vores krop: hjernen.

 

Det forsøger forskere fra Lancaster University nu at rette op på. I deres studie publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) viser de, at der er noget at komme efter.

 

Magnetitter fra luftforurening aflejrer sig i vores hjernevæv. Magnetitter er et sort jernmineral, og inde i vores hoveder kan de små magnetitter forvolde skade.

 

»Det er frygtelig chokerende. Når du studerer det væv, ser du partiklerne fordelt mellem cellerne, og når du laver et magnetisk udtræk, så er der millioner af partikler, millioner i et enkelt gram hjernevæv. Det er en million muligheder for at gøre skade,« siger professor Barbara Maher til BBC. Studiet er baseret på hjernevæv fra 37 personer, hvoraf 29 stammer fra Mexico City og 8 er fra Manchester.

 

Vandrer fra næsen op i hjernens frontallap ...

 

  • Interview med neurovidenskabs professor David Allsop fra Lancaster University som var medforfatter af undersøgelsen.

 

"Jeg ville ikke råde folk til at jogge og motionere, cykle eller spadsere (ej heller anlægge skoler og børnehaver) ved en stærkt trafikeret vej, for de vil få indåndet et væld af disse meget, meget små partikler, især udledt fra diesel-biler"

 

Offentliggjort den 6. sep. 2016

  • Registreringsafgiften på biler sænkes igen i finansloven - 18.11.2016, JP

 

... En nedsætning af registreringsafgiften har været et hovedkrav i forhandlingerne fra Liberal Alliance, der også sidste år fik forhandlet sig til en en lavere registreringsafgift.

 

- Jeg er godt tilfreds. Det er svært at være ked af det, når man som liberal går ud af lokalet med en skattelettelse, siger Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen.

 

 

 

"Simon Emil Ammitzbøll har tidligere ført sig frem her på nationen! som fortaler for fri hash i en grad, så 63 procent ligefrem mente, at han ville score stemmer på det."

 

I går i DRs direkte valgprogram blev han så konfronteret med sine tidligere udtalelser, og uden at blinke bekræftede han, at en stemme på Liberal Alliance, er en stemme på Fri Hash.

 

- Vi vil ikke blande os i, hvad folk putter i munden, svarede Simon Emil således flere gange på spørgsmålet om partiets holdning til fri hash.

 

 

En del er forklaringen er, at de større biler vinder frem på bekostning af de mindste. Den såkaldte dieselskandale har ikke fået de danske bilkøbere til at vende ryggen til dieselbilerne. Tværtimod er andelen af dieselbiler steget i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Bilsalget i årets første seks måneder nåede op på næsten 117.000 biler mod 105.000 i samme periode i fjor. Dieselbilernes andel steg fra 30 til 36 pct.

 

Af de 91.000 indregistrerede biler herhjemme, der har det skandaleramte software installeret, er 58 pct. VW, 16 pct. Audi , 18 pct. Skoda og 8 pct. Seat, oplyser VW Danmark til FDM. … På verdensplan har 11 millioner dieselbiler fra VW haft et computerprogram installeret. … Audi oplyser, at 1,4 mio. biler har den ulovlige software. … Den danske transportminister, Hans Christian Schmidt, Venstre, finder det dybt bekymrende, at 91.000 Volkswagen-biler kører rundt med snydesoftware i Danmark, og har indkaldt producentens danske direktør til hastemøde.

 

 

Lufthavn i Kastrup vil give plads til flere langdistanceruter og passagerer.

 

Københavns Lufthavn skal udbygges, så der i fremtiden bliver plads og faciliteter til 40 millioner årlige passagerer og 17 nye langdistanceruter.

 

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn, som vil præsentere de nye udvidelsesplaner fredag.

 

Udbygningen, som lufthavnen selv kalder historisk, kommer til at koste 20 milliarder kroner.

 

- Trafikken her i Københavns Lufthavn er vokset markant de senere år, og væksten fortsætter. Derfor er det nødvendigt at fremtidssikre lufthavnen, og det kræver, at vi bygger ud, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn. I dag er der 36 langdistanceruter, men med udvidelsen bliver der plads til yderligere 17.

 

Det kan lade sig gøre ved at udbygge den vestlige del af lufthavnen, så arealet til standpladser udvides til 1.900.000 kvadratmeter, hvilket er dobbelt så stort som det nuværende areal.

 

Det gør, at antallet af standpladser til fly vil gå fra 78 til 124.

 

 

  • Hvor brændstoføkonomisk er et fly?

 

Hvor meget brændstof har en Boeing 747 brug for, for at fuldføre en international flyvning? Hvor effektive er disse fly? Få svaret af Cristen når hun undersøger, hvor meget brændstof en international flyvning rent faktisk bruger.

 

 

Boeing 747 -

- Fly-vægt: 442 ton (442.000 kg)

- Max Speed: 885 km/t

- Passagerer max: 568

- Brændstof max: 230.610 liter (Direkte fra Los Angeles, USA til Australien)

- Brændstof-forbrug: 4 liter pr sekund.

- Brændstof-forbrug ved 10 timers flyvning ca: 136.275 liter

- Brændstof-forbrug ved 1 timers flyvning ca: 13.627,5 liter

- Brændstof-forbrug ved 1 minuts flyvning ca: 227,13 liter

 

BRÆNDSTOF PR PERSON MED 500 PASSAGERER OMBORD

- Brændstof-forbrug ca. 19 liter pr 1,5 km (13 liter pr. km) når der flyves (iflg. Boeing)

- Brændstof-forbrug ca 0,04 liter pr person pr 0,6 km

- Brændstof-forbrug pr person: 42,5 km pr liter (En bil, 4-hjuls trækker, kører ca 10,6 km pr liter) - Halleluja! 222.924 nye personbiler blev solgt i 2016 i Danmark, hvilket er fem procent mere end i 2015, som var det hidtidige rekordår. 2016 blev syvende år i træk med stigende bilsalg. - Ingenøren den 3. jan 2017:

  • Amyloid proteo-toksitet indleder en inflammatorisk reaktion blokeret af cannabinoide

 

 

 

 

 

Antonio Currais & David Schubert et al, npj Aging and Mechanisms of Disease 2, Article number: 16012, (2016) doi:10.1038/npjamd.2016.12 - 23. Juni 2016

 

 

 

 

Beta-amyloid (Aβ) og andre aggregerende proteiner i hjernen øges med alderen og er ofte fundet inden i neuroner. Det mekanistiske forhold mellem intracellulær amyloid, aldring og neuro-degeneration er dog ikke godt forstået.

 

Vi anvender en proteu-tokicitets-model baseret på den inducerbare ekspression af Aβ i en human centralnervesystem nerve-celle-linie til at karakterisere en særlig form for nerve-celle-død forårsaget af intracellulær Aβ.

 

Det vises, at intracellulær Aβ initierer en toksisk inflammatorisk respons som fører til cellens død. Aβ inducerer ekspressionen af adskillige proinflammatoriske gener og en stigning i både arakidonsyre (AA: C20H32O2; 20:4,n6) og eicosanoider, herunder prostaglandiner, der er nerve-beskyttende og leukotriener, der forstærker døden.

 

Cannabinoider såsom tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) stimulere fjernelse af intraneuronal Aβ, blokere den inflammatoriske reaktion, og er beskyttende.

 

Tilsammen viser disse data, at der er en kompleks og sandsynligvis autokatalytisk inflammatorisk respons inden i nerveceller forårsaget ved akkumulering af intracellulære Aβ, og at denne tidlige form af proteotoksitet kan blokeres ved aktiveringen af cannabinoide receptorer.

 

- Cellular Neurobiology Laboratory, The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 22 og 21-carbon-fedtsyrer: medieret hovedsagelig af CB1 og CB2-receptorer, til beskyttelse mod hjerneskader fra NOx, sod og SO2-inhalation:

 

  • 9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering og fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → stimulere fjernelse af intraneuronal Aβ, blokere den inflammatoriske reaktion, og er beskyttende → desuden forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter, der bliver udsat for/pådrager sig traumatisk hjerneskade (TBI) → og en ny terapeutisk strategi til at mindske indvirkningen af inflammation ved oxidativt stress
  • Cannabidiol som en ny terapeutisk strategi til at mindske indvirkningen af inflammation ved oxidativt stress

 

Oxidativ stress med produktion af reaktive ilt-arter er et vigtigt våben i arsenalet af immunsystemet til bekæmpelse af invaderende patogener og iværksætte vævsheling. Hvis overdreven eller uløst, kan immun-relaterede oxidativt stress, dog, igangsætte yderligere øget niveauer af oxidativt stress, der forårsager organskader og dysfunktion.

 

Terapeutisk målretning mod oxidativt stress i disse forskellige sygdomme har vist sig mere problematisk end først antaget, grundet kompleksitet og trodsighed af både den underliggende sygdom og immunrespons. Men voksende beviser tyder på, at det endocannabinoide system, som omfatter CB1 og CB2-G-protein-koblede receptorer og deres endogene lipid-ligandere (endocannabinoiderne), kan være et område, der er moden til terapeutisk udnyttelse.

 

I den forbindelse tilbyder den relaterede ikke-psykotropiske cannabinoid cannabidiol (CBD: C21H30O2), der kan interagere med det endocannabinoide system, men har handlinger, der er anderledes, sig lovende som en prototype for anti-inflammatorisk lægemiddeludvikling.

 

Denne anmeldelse diskuterer nyere undersøgelser der tyder på, at cannabidiol kan have nytte til behandling af en række humane sygdomme og lidelser, i øjeblikket kendt for at involvere aktivering af immunsystemet og tilhørende oxidativ stress, som bidragyder til deres (sygdommenes) ætiologi og progression.

 

Disse indbefatter rheumatoid arthritis, type I og II diabetes, aterosklerose, Alzheimers sygdom, hypertension, det metaboliske syndrom, iskæmi-reperfusionsskade, depression og neuropatisk smerte.

 

- Department of Pharmacology and Toxicology, School of Medicine, and the Center for Excellence in Cardiovascular-Renal Research, The University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi, USA

 

 

* l relation

 

3. april. 2011 - Berit fik hjerneskade af stress - DR

 

Hver ottende dansker lider af stress. Og det kan have alvorlige konsekvenser. Seks år efter at Berit blev syg og efterfølgende fyret fra sin arbejdsplads, har hun nu fået tilkendt erstatning i Arbejdsskadestyrelsen for kronisk depression og hjerneskade som følge af arbejdsbetinget stress. Hun har tabt 75 procent af sin erhvervsevne.

 

23. august 2012 - Flere får hjerneskader som følge af stress og depression - Kristeligt Dagblad

 

Hjerneskaden sker, når den del af hjernen, som håndterer kroppens stresshormoner, er udsat for stress og depression gennem længere tid. Så begynder stresshormonerne i stedet at slå nervecellerne ihjel, forklarer Poul Videbech.

 

Stress og depression skader hjernen på stadig flere danskere i en grad, så de må sige op og gå på førtidspension, advarer eksperter

 

Mens det er velkendt, at stadig flere danskere får stress, er det et mere skjult problem, at folkesygdommen også giver stadigt flere hjerneskader. Det kan invalidere de ramte i en sådan grad, at de ikke længere kan fungere på arbejdsmarkedet, fordi de dårligt kan huske og har svært ved at koncentrere sig. Derfor ender flere på førtidspension.

 

Problemet er helt klart i stigning,” siger Poul Videbech, der er professor i klinisk psykiatri på Aarhus Universitet og ledende overlæge på Center for Psykiatrisk Forskning. Samme vurdering har Einar Baldvin Baldursson, der er lektor i psykologi på Aalborg Universitet og har forsket i betydningen af stress og depression på arbejdsmarkedet.

 

Der findes ingen konkrete tal på området, hvilket gør det vanskeligt at klarlægge stigningen, men begge eksperter mener blandt andet, at det kan ses på tildelingen af førtidspension. Her er andelen, der får førtidspension på grund af psykiske lidelser, gået fra 27 procent i 1999 til at omfatte 49 procent i dag.

 

Hjerneskaden sker, når den del af hjernen, som håndterer kroppens stresshormoner, er udsat for stress og depression gennem længere tid. Så begynder stresshormonerne i stedet at slå nervecellerne ihjel. På hjernescanninger kan man se, at hjernedelen kaldet Hippocampus, som regulerer kroppens stresshormoner, bliver mindre. Samtidig vokser den del af hjernen, som udvikler frygt og angst. Foregår udviklingen tilstrækkelig længe uden behandling, kan den manglende hukommelse og koncentration blive permanent. Og det kan blive skæbnesvangert for den enkelte, forklarer Poul Videbech.

 

Ifølge Einar Baldvin Bal-dursson skyldes stigningen, at vi har indrettet samfundet, så stress forekommer ofte og nogle gange eksisterer permanent, fordi vi har lært at leve med det.

 

”Samfundet aktiverer og fastholder en tilværelse med stress over meget lang tid. Det er blevet en vedvarende livsbetingelse for mange,” siger han.

 

Poul Videbech mener dog også, at problemet skyldes, at depression ofte ikke opdages. Kombineres den med stress, udbreder skaderne i hjernen sig som en ”steppebrand”.

 

 

6. september 2011 - Når tømmermænd giver hjerneskade - DR2

 

Alkohol (*ethanol: C2H6O) kan have en stor effekt især på unge, fordi deres hjerner ikke er fuldt udviklet, før de er i starten af tyverne. Overlæge Jacob Ulrichsen fortæller her, hvordan alkohol reducerer aktiviteten i hjernen. Men efter nogle timer sker der biokemiske ændringer, der modvirker den alkoholudløste hæmning. Når 'drukturen' stopper, og alkohol forbrændes, kommer der en kortvarig hyperaktivitet, som virker som gift på nervecellerne. Hvis dette mønster gentages weekend efter weekend, fremkommer der over tid en uoprettelig hjerneskade, som gradvist kan føre til fysiske abstinenssymptomer og alkoholisme.

 

*Ethanol/ætanol bruges til spiritus, vin, øl, samt som opløsningsmiddel i den kemiske industri. Ethanol dannes som et affaldsprodukt ved gæring/alkoholfermentering af kulhydrater som f.eks. sukker eller stivelse reduceret til forgærbare kulhydrater. Når koncentrationen af ethanol er nået ca. 16% kan gærsvampene ikke gære mere, derfor har de fleste øl og vine en ethanolkoncentration på maksimum ca. 16%.

 

Spiritus og finsprit fås ved at destillere ethanolholdige væsker. Ved almindelig destillation kan maksimalt opnås en ethanolprocent på 96%. Ethanol med en renhed på over 96% kan kun fremstilles ved specielle tekniske metoder. 99% ethanol eller derover kaldes absolut ethanol eller finsprit. Forgiftningstilstand er nedsatte motoriske og mentale evner og ofte en vis følelse af behag. Symptomernes styrke kan variere alt efter, hvor meget ethanol personen har indtaget. For en bedre gennemgang af dette se alkoholpromille

 

 

Alkohol - Periodisk Skema for en Tuborg

 

Video om alkohol, særlig fokus på ethanol, CH3CH2OH som findes i alkoholholdige drikkevarer. Vi viser også destillation.

13. jan. 2008 - Viden Om - Ædru hjerneskade - DR2

 

- Din hjerne tager skade, hver gang du bliver ædru. Den hjerneskade kan gøre dig til alkoholiker. Hvad gør det ved os, at vi allerede begynder at drikke som teenagere i Danmark? Se trailer. Drankere, narkomaner og hashvrag. De er alle afhængige. Og tænk hvis det er fordi, de ikke har fået nok kærlighed. Viden Om med Ann Marker dykker denne gang ned i afhængighedens gåde, og finder den mekanisme, der ligger bag alt misbrug og bag meningen med livet. Et stof der hedder dopamin (C8H11NO2) - og hvis tilstedeværelse styres af den kærlighed, vi har fået som børn.

 

  • Endogene cannabinoider spiller en vigtig rolle i en række forskellige funktioner i pattedyrs hjerne, herunder reguleringen af belønning-relaterede informationsbehandling. Den primære mekanisme, gennem hvilken dette opnås, er den præsynaptiske modulation af synaptisk transmission. Under belønning-og forstærkning-relateret adfærd stiger dopamin-niveauet i forhjerne-områder, og det er for nylig blevet vist at blive moduleret af det endocannabinoide system. - Frigivelse af endogene cannabinoider fra ventrale tegmentalområdets dopamin-neuroner og modulering af synaptiske processer. - Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2014 2 Feb.. - Elektrofysiologi Research afdeling, National Institute on Drug Abuse, Intramural Research Program, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services, Baltimore, MD 21224, USA.

 

 

----- -----

 

17. juni. 2010 - Hovedstød kan give hjerneskade - DR

Pas på hovedet når fodbolden flyver gennem luften. For mange og for hårde hovedstød kan skade hjernen. Bank dit hoved hårdt ind i en væg tilpas mange gange, og du er sikker på at skade din hjerne. Men gælder det samme princip, når verdens fodboldstjerner i disse uger gentagne gange støder hovedet mod bolden i kampen om verdensmesterskabet? På Center for Hjerneskade mener direktør og neuropsykolog Frank Humle ikke, at fodbold umiddelbart er farligt, men heller ikke helt risikofrit. - I undersøgelser, hvor man har sammenlignet fodboldspillere med sportsfolk fra andre sportsgrene i neuropsykologiske tests, viser det sig, at fodboldspillere har et nedsat funktionsniveau, når det gælder opmærksomhed og visuelle funktioner, fortæller han. - Frontallapperne er ikke færdigudviklede førend i teenageårene. Derfor kan man godt forestille sig, at børn er mere sårbare overfor skader fra hovedstød, siger Frank Humle. Når hjernen udvikler sig, bygger den nemlig ovenpå tidligere kompetencer.

 

- Hvis man som følge af en skade får reduceret hjernens kompetencer, kan det få betydning for indlæring af nye færdigheder, siger han.

 

----- -----

 

CPN Interviewer Kathleen W. fra MO - 2011

 

Kathleen står dagligt over for store udfordringer, som de fleste af os ikke kunne forestille sig, og alligevel, bobler hun over med så meget glæde! Hendes Cerebral parese (spastisk lammelse: tab eller mangel på motordrevne kontrol med ufrivillig spasmer skyldes permanent hjerneskade tilstede ved fødslen) begrænser hende til sin kørestol det meste af tiden og begrænset brug af hendes hænder og arme, selv til at brødføde sig selv. Mest isolerende er måske mest hendes besvær ved at kommunikere.

 

Kathleen har konstateret, at cannabis hjælper hende til at tale meget mere tydeligt. Når hun medicinere med et par sug før sengetid, letter spasmer i hendes arme og ben og hun kan sove. Om morgenen våger hun ikke kun op fra en god nats søvn, men klarheden i hendes tale fortsætter gennem hele den følgende dag. Hvis cannabis var lovligt i Missouri (Danmark og resten af verden), så kunne Kathleen og andre som hende fuldt ud opleve en bedre livskvalitet uden at blive behandlet som en kriminel.

 

 

Offentliggjort af Cannabis-Patient-Net

 

 

* 2012 12. maj kl. 12.18: Regeringen siger nej til fri hash i København - Politiken - Information

 

København får nej til forslag om en forsøgsordning med lovlig hashhandel. Det fastslår (tidligere) justitsminister Morten Bødskov (A) i et brev til kommunen.

 

I afslaget skriver Bødskov, at hash er forbundet med en række skadevirkninger, og at en forsøgsordning med lovlig hashhandel betyder en øget tilgængelighed af hash og højest sandsynligvis et øget hashforbrug - og flere skader som følge heraf.

 

»Regeringen ønsker på denne baggrund ikke at åbne mulighed for en sådan forsøgsordning«, skriver justitsministeren til Københavns Kommune.

 

2014 - Effekt af marihuana-brug på resultater i traumatisk hjerneskade.

 

Traumatisk hjerneskade (TBI) er forbundet med betydelig sygelighed og dødelighed. Flere undersøgelser har påvist neurobeskyttende virkninger af cannabinoider. Formålet med denne undersøgelse var at etablere et forhold mellem tilstedeværelsen af ​​en positiv toksikologisk skærm til tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og mortalitet (dødelighed) efter TBI.

 

En 3-årig retrospektiv gennemgang af register-data på et Niveau I traumecenter for patienter der har pådraget sig TBI og som har en toksikologi-skærm blev udført. Pædiatriske patienter (yngre end 15 år) og patienter med en formodet ikke-overlevelses-mulig skade blev udelukket. THC (+) gruppen blev sammenlignet med THC (-) gruppen med hensyn til skade-mekanisme, sværhedsgraden, disposition, og dødelighed. Logistisk regression blev anvendt til at bestemme uafhængige foreninger med dødelighed. Der var 446 sager, der opfylder alle inklusionskriterier.

 

Forekomsten af ​​en positiv THC skærm var 18,4 procent (82). Samlet dødelighed var 9,9 procent (44); Men dødeligheden i THC (+) gruppe (2,4% [to]) var signifikant nedsat sammenlignet med THC (-) gruppe (11,5% [42]; P = 0,012). Efter justering for forskelle mellem forsøgs kohorter på logistisk regression, blev en THC (+) skærm uafhængigt associeret med overlevelse efter TBI (odds ratio, 0,224; 95% konfidensinterval, 0,051 til 0,991; P = 0,049). En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI → forebygger hypoxi (eller hypoxia) og anoxi - Kroppens celler kan skifte til anaerobt stofskifte, derfor kan kroppens celler klare sig i kort tid uden (O) ilttilførsel. Hjernens celler kan derimod ikke skifte til anaerobt stofskifte, så hjerneceller dør efter få minutters iltmangel.

 

 

 

Hippocampale gyrus dentatus i den voksne pattedyrs-hjerne indeholder neurale stamceller/progenitorceller (NS/PC'er) er i stand til at frembringe nye neuroner, dvs. neurogenese. De fleste misbrugsstoffer undersøgt til dato sænkede voksenes hippocampus neurogenese, men effekten af ​​cannabis (marihuana eller cannabinoider) på hippocampus neurogenese forbliver ukendt.

 

Denne undersøgelse har til formål at undersøge potentialet for regulerende kapacitet af den potente syntetiske cannabinoid HU-210 (C25H38O3) på hippocampus neurogenese og dens mulige sammenhæng med adfærdsændringer. Vi viser, at både embryonale og voksne rotte-hippocampus NS/PC'er er immunreaktive for CB1-cannabinoid-receptorer, hvilket indikerer, at cannabinoider kunne handle på CB1-receptorer til at regulere neurogenese.

 

Denne hypotese understøttes af yderligere resultater at HU210 fremmer proliferation (cellevækst), men ikke differentiering, af dyrkede embryonale hippocampus NS/PC'er sandsynligvis via en sekventiel aktivering af CB1-receptorer, Gi/o proteiner, [for normal postnatal vækst, knoglevækst, regulatoriske virkninger på proteiner, kulhydrater (-OH) og lipidmetabolismen] og ERK signalering. Kronisk, men ikke akut (her og nu), HU-210 (C25H38O3) behandling fremmede neurogenese i hippocampale gyrus dentatus fra voksne rotter og udøvede anxiolytisk (panik/angstdæmpende)- og antidepressive effekter.

 

X-bestråling af hippocampus blokerede både neurogene og adfærdsmæssige effekter af kronisk HU-210 behandling, tyder på, at kronisk HU210 (C25H38O3) behandling producerer anxiolytisk- og antidepressiv-lignende virkning sandsynligvis via fremme af hippocampus neurogenese.

 

* (fødsel af neuroner ) er den proces, hvorved neuroner genereres fra neurale stamceller (NS'er) og progenitorceller (PC'er)

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → * fremme af hippocampus neurogenese (fødsel af neuroner ), den proces, hvorved neuroner genereres fra neurale stamceller (NS'er) og progenitorceller (PC'er) → anxiolytisk (panik/angstdæmpende)- og antidepressive effekter.

 

 

- Department of Neurology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, People’s Republic of China, m.fl.

 

 

 

Dr. Dean Ornish: Dine gener er ikke din skæbne

 

Hash og dets cannabinoider (0:55) hjælper med produktion af nye hjerneceller og forøgelse af blodgennemførsel i hjernen på samme måde som sex og kondition, hvorved en mærkbar livs-forlængelse og forebyggelse/helbredelse af kræft og hjertekar-sygdomme opnåes.

 

Dr. Dean Ornish vil have dig til at leve længere, og have det sjovere, mens du har det. Han er en af de førende stemmer i den medicinske samfund for fremme af en afbalanceret, helhedsorienteret tilgang til sundhed, og at bevise, at det virker. Udover forfatteren af Spis Mere, Vej Mindre og flere andre bedst-sælgende bøger, er Dr. Dean Ornish bedst kendt for sin livsstils-tilgang til bekæmpelse af hjertesygdom.

 

Hans forskning på Sygdomsforebyggelse Research Institute (nonprofit som han grundlagde) har klinisk påvist, at hjerte-kar-sygdomme - og senest prostatakræft - kan behandles og endda vendes gennem kost, motion og cannabinoider (0:55). Disse resultater (engang anset for at være fysiologisk usandsynlig) er blevet bredt fortalte i de amerikanske medier, herunder Newsweek, for hvilken Ornish skriver en klumme. Den over 50-årige læge, der har modtaget mange æresbevisninger og udmærkelser, blev valgt af LIFE Magazine som en af de mest indflydelsesrige medlemmer af hans generation. Blandt hans mange gøremål, arbejder Ornish nu med fødevare-selskaber for at hjælpe med at stoppe Amerikas fedme-pandemi i at brede sig over hele kloden.

 

* Undersøgelsen viser, at 47,4 % af den danske voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige (BMI≥25) og hver syvende er svært overvægtig (BMI ≥30). I alle aldersgrupper er mænd (54,0%) mere overvægtige end kvinder (41,0 %). Andelen af svært overvægtige er størst i aldersgruppen 55 til 64 år. Der ses en klar sammenhæng mellem svær overvægt og uddannelsesniveau, således er 22,7 % af dem med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau svært overvægtige, mod 7,2 % af dem med lang videregående uddannelse.

Næsten dobbelt så mange kvinder (10,1 %) i alderen 16 24 er undervægtige i forhold til mænd (5,7 %) i samme alder.

 

Usund kost, rygning, alkohol, stillesiddende fritidsaktivitet og svær overvægt har hver for sig betydning for sundheden, og risikoen for at få en række sygdomme stiger betydeligt, når flere risikofaktorer er til stede på samme tid. Blandt mænd har 5,6 % tre eller flere af de nævnte risikofaktorer på samme tid, mens tallet blandt kvinder er 3,0 %. Jo højere uddannelsesniveau borgeren har, desto færre er antallet af risikofaktorer. Sundhedsstyrelsens nyeste tal om over-og undervægt fra den Den nationale sundhedsprofil 2013

­

 

PS: Svinekød "Danish Crown" > Øl "Tuborg" > diabetes > insulin > Novo NordiskThorning på jagt efter eksportmilliarder i Asien - 1. marts 2014, Information

­

­Arbejdspladser og øget eksport. Det er målet, når Thorning og danske erhvervsledere mandag rejser til Japan og Sydkorea med en stor erhvervsdelegation bestående af topchefer fra virksomheder som Novo Nordisk, Danish Crown og Vestas (glasfiber - færdig vindmølle, ikke affaldet, kommer til at svinge ca. 100 millioner gange i sin 20-årige levetid)..

 

- Det er det største danske erhvervsfremstød i Asien nogensinde i kraft af de virksomheder, som er med, og de markeder vi har mulighed for at dække.

 

 

Uploadet den 29.4.2008

 

 

 

 

Marihuana Hjælper med Frembringelse af Nye Hjerneceller

 

Cannabinoider hjælper med frembringelse af nye hjerneceller, hvorimod alkohol og hårde stoffer nedbryder hjernecellerne.

2015 - Daglig Marihuana-brug er ikke forbundet med hjerne morfometriske foranstaltninger i unge og voksne

 

Nyere forskning har antydet, at marihuana brug er forbundet med volumetriske og form forskelle i subkortikale strukturer, herunder nucleus accumbens og amygdala, på en dosis-afhængig måde. Replikation af sådanne resultater i velkontrollerede undersøgelser er afgørende for at klarlægge effekten af marihuana. Med henblik herpå undersøgte dette retrospektive studie hjerne-morfologi i en prøve af voksne daglige marihuana brugere (n = 29) over for ikke-brugere (n = 29) og en prøve af unge daglige brugere (n = 50) over for ikke-brugere (n = 50).

 

Grupper blev matchet på et kritisk confounding variabel, alkohol brug, i langt højere grad end i tidligere offentliggjorte undersøgelser. Vi erhvervede høj-opløsnings MR-scanninger, og undersøgte gruppe-forskelle i det grå substans ved hjælp af voxel-baseret morfometri, overflade-baserede morfometri, og form-analyse i stukturer foreslået/ment at være forbundet med marihuana-brug, som følger: nucleus accumbens, amygdala, hippocampus, og cerebellum.

 

Ingen statistisk signifikante forskelle blev fundet mellem de daglige brugere og ikke-brugere på volumen eller form i regionerne af interesse. Effekt størrelser tyder på, at det mislykkede forsøg på at finde forskellene ikke var på grund af manglende statistisk styrke, men var på grund af manglen på selv en beskeden effekt. Kort sagt, viser resultaterne, at, når omhyggelig kontrolleret for brug af alkohol, køn, alder og andre variabler, er der ingen sammenhæng mellem marihuana-brug og standard form (volumetriske) målinger af subkortikale strukturer.

 

1 Department of Psychology and Neuroscience, University of Colorado Boulder, Boulder, Colorado 80309, og

2 Department of Psychological og Brain Sciences, University of Louisville, Louisville, Kentucky 40292

 

Som svar på

Grå substans tætheds-analyser afslørede større grå substans tæthed i marihuana brugere end i kontrol-deltagere i venstre nucleus accumbens udvidelse til subcallosal cortex, hypothalamus, sublenticular udvidede amygdala, og venstre amygdala, selv efter kontrol for alder, køn, brug af alkohol, og cigaretrygning... J Neurosci. 2014 16 April; 34 (16): 5529-5538.

 

* Hjerneområder med overvejende cellekroppe er grå.

 

 

Forskning: cannabis skader ikke unges hjerne!

 

Videnskabelig Hollandsk Undersøgelse: Naturlige Plante-cannabinoider er ikke skadelig for unges hjerne

(men det er substitutterne solgt grundet kriminalisering af planten(s))

 

 

Udgivet den 16. marts 2008

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved