Neurologiske

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for neurologiske sygdomme

 

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

Er et informations-site for personer, det være sig den enkelte medborger, læge og sundhedspersonale samt politiker eller patient, som ønsker en dybere viden om de essentielle flerumættede fedtsyre-holdige og givne cannabinoider, med unik kemisk grundstof-sammensætning som Carbon (C), Hydrogen (H - Hydrogenbinding) og Oxygen (O), og som har en fundamental og vital rolle for menneskets og dyrenes sundhed, ved sammenspil med grundstof-sammensætningen af endo-cannabinoidernes Carbon (C), Hydrogen (H), Oxygen (O) og Nitrogenmonoxid (NO) samt systemet som kontrollerer dette: det endo-cannabinoide system (ECS) med dets reseptorer CB1, CB2 og CB3 (GPR55).

 

 

Frk - - - - - - Cannabinoide/Fedtsyre - - - Molekylær Formel - - COOH/Carboxylsyre: Aminosyrer, byggestenene i proteiner

 

Eddikesyre - - COOH carboxylsyre - - - - - - - C2 H4 O2 - - - - - Den Acetyl (C2H3O)-gruppe, der stammer fra eddikesyre, er grundlæggende for alle former for liv, er også fundet i det interstellare rum

 

AA - - - - - - - Arakidonsyre - - - - - - - - - - C20 H32 O2 - - - - - Flerumættet w6 fedtsyre; → eikosanoider (signalmolekyler fremstillet ved oxidation af 20-carbon-fedtsyrer) og → Anandamide

 

CBGA - - - - Cannabigerol-syre - - - - - - - - C22 H32 O4 - - - - 1-COOH-THC : Biosyntetisk forløber → for THCA ved decarboxylering

THCA - - - Tetrahydrocannabinol-syre - - - - C22 H30 O4 - - - - 2-COOH-THC : → THC ved decarboxylering (antiinflammatorisk og neuroprotektiv)

THC - - - - - tetrahydrocannabinol - - - - - - C21 H30 O2 - - - - Hæmmer cancer-celle-proliferation → (forløber for) 11-OH-THC

* 11-OH-THC - 11-H.-Δ9-THC - - - - - - - - C21 H30 O3 - - - - → appetit og motiverende processer (Bifasisk effekt af cannabinoider), →THC-COOH

**THC-COOH -11-n-9-C*-THC - - - - - - - - C21 H28 O4 - - - - Fedtsyre (LCFA - omega 6), en fedtsyreamid (FAAs) og analgetisk samt antiinflammatorisk (og et mistet arbejde og kørekort?)

 

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4 - CB1-receptoren, dannet ud fra omega-6 fedtsyrer Arakidonsyre og glycerol (C3 H8 O3)

2-AGE - - Endocannabinoide 3 - - - - - - - - C23H40 O3 - - CB1/CB2; Intraokulært pres, neuroprotektiv ved binding til/aktivering af PPAR-α

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 O2 - - - - Anandamide; CB1/CB2; motivation og glæde; (FAAH) er ansvarlig for inaktivering af AEA

OEA - - - - Endocannabinoide 5 - - - - - - - - C22 H37 NO2 - - - Virodhamine; antagonist af CB1 og agonist af CB2 receptoren; partiel agonist som AEA

NADA - - - Endocannabinoide 4 - - - - - - - - C28 H41 NO3 - - - Agonist af CB1 og TRPV1-ionkanaler for regulering af kropstemperatur

PEA - - - - - Øger AEA aktivitet - - - - - - - - C18 H37 NO2 - - - Palmitoylethanolamid; Fedt-syre-amid; funktioner relateret til kronisk smerte og inflammation

 

Gly - - - - - - Glysin - - - - - - - - - - - - - - - C2 H5 NO2 - - - - - * aminosyreproteiner

Ala - - - - - - Alanin (α-aminosyrer) - - - - - - C3 H7 NO2 - - - - - -COOH

Ade - - - - - Adenin - - - - - - - - - - - - - - - C5 H5 N5 - - - - - - * → aminosyre og DNA/RNA

 

 

 

* Essentielle fedtsyrer er organiske syrer der består af lange, ofte uforgrenede kæder af kulstofatomer (C) (med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende. Essentielle fedtsyrer er fedtsyrer, som mennesker og andre dyr skal indtage for at få et godt helbred, fordi kroppen kræver dem, men ikke kan få dem fra andre fødevarekomponenter. Udtrykket refererer til fedtsyrer der er nødvendige for biologiske processer, og ikke dem, der kun fungerer som brændstof.

 

Essentielle fedtsyrer kan sammenlignes med de ni essentielle aminosyrer, der er kost-nødvendige. Essentielle fedtsyrer (også kendt som EFA, Omega-olier, og w3'er eller 6'er) består af to basiske grupper - LNA (Omega 3 - α-linolensyre (ALA - C18H30O2) og LA (Omega 6 - Linolsyre: C18H32O2). Teknisk hører de til "F"-vitamin-familien og betegnes også som ALENA af w3-forskere. Det ideelle forhold til daglige forbrug er fra 2:1 til 4:1 for 6'ere til 3'ere. Omega-3'er hedder sådan, fordi de har tre dobbeltbindinger og har færre brint/hydrogen-atomer (H) end Omega 6'ere, der også har 6 dobbeltbinder.

 

Den væsentligste af disse fedtsyrer er linol-syre (LA - C18H32O2), fordi kroppen bruger det som en base til at lave de andre. Alle er sat under paraplyen af fler/polyumættede fedtsyrer, da kroppen ikke kræver nogen mættede fedtstoffer overhovedet for at fungere.

 

 

* Carbon/kulstof (C):

 

På grund af den kemiske evne til at opbygge kæder og ringe, danner kulstof sammen med ganske få andre grundstoffer: hydrogen/brint (H), ilt/oxygen (O), nitrogen/kvælstof (N), fosfor og svovl basis for myriaden af de levende organismers kemiske forbindelser, proteiner, DNA, kulhydrater, lipider osv. Studiet af de organiske molekyler kaldes organisk kemi og studiet af de levende organismers molekyler har fået dets eget navn: biokemi. Omsætningen af kulstof betegnes som kulstofkredsløbet.

 

Catenation/carbonkæde er sammenkoblingen af atomer af samme grundstof i længere kæder. Catenation sker lettest i carbon/kulstof (C), der danner kovalente bindinger med andre kulstofatomer til at danne længere kæder og strukturer. Dette er grunden til tilstedeværelsen af ​​det store antal organiske forbindelser i naturen.

 

 

* Nitrogenmonoxid (NO) eller kvælstofoxid

 

Kvælstofoxid er et vigtigt signalmolekyle i mange pattedyr, herunder mennesket – og indtager som sådant lidt af en særstilling ved at være gasformigt ved de i kroppen herskende tryk- og temperaturforhold.

Celler på indersiden af blodkar bruger signalet til at give den glatte muskulatur omkring blodkarret "besked" på at slappe af og derved forøge blodgennemstrømningen. En tilsvarende signalmekanisme regulerer erektionen af penis, og det er her, potensmidlet Viagra giber ind, og samme mekanisme ligger bag virkningen af hjertemedicin som nitroglycerin og amylnitrat, der omsættes til kvælstofoxid.

 

Makrofager, celler der rammende beskrives som "immunforsvarets skraldemænd", producerer nitrogenoxid og bruger det til at dræbe indtrængende bakterier med. Ved alvorlige infektioner kan denne mekanisme give bagslag, idét der produceres så meget muskelafslappende nitrogenoxid at blodtrykket falder faretruende.

 

Kvælstofoxid bruges også af nerveceller som en neurotransmitter. I modsætning til andre neurotransmittere som kun passerer synapsespalter, kan kvælstofoxid fra én nervecelle brede sig til flere andre nærliggende celler, uafhængigt af de "normale" signalveje over synapsespalterne. Det har vist sig, at kvælstofoxid spiller en vigtig rolle, i forbindelse med depression og skizofreni, da folk med disse lidelser har ændrede mængder af kvælstofoxid i hjernen. Desuden har SSRI-præparater (lykkepiller) indvirkning på omsætningen af kvælstofoxid.

2015 - Fedtsyrebindende proteiner (FABPs) er intracellulære bærere for Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol (CBD).

 

Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30 O2) og cannabidiol (CBD: C21H30 O2) forekommer naturligt i marihuana (cannabis) og kan formuleres, enkeltvis eller i kombination i lægemidler såsom Marinol (THC) eller Sativex [hver spray leverer en nær 1:1-forhold mellem CBD til THC, med en fast dosis på 2,7 mg THC og 2,5 mg CBD]. Selv om det er kendt, at disse hydrofobe (vandafvisende) forbindelser kan transporteres i blodet af albumin eller lipoproteiner er intracellulære bærer ikke blevet identificeret. Nylige rapporter antyder, at CBD og THC hæver niveauerne af endocannabinoiden anandamid (AEA), når de indgives til mennesker, hvilket tyder på, at plante-cannabinoider målretter sig cellulære proteiner involveret i endocannabinoid klarering. Fedtsyrebindende proteiner (FABPs) er intracellulære proteiner, der medierer AEA transport til dets kataboliske enzym (nedbrydningsprodukt), fedtsyre amid hydrolase (FAAH).

 

Ved beregningsanalyse og ligand forskydnings-prøver viser vi, at mindst tre humane FABPs binder THC og CBD og vi viser, at THC og CBD hæmmer den cellulære optagelse og katabolisme af AEA ved at målrette sig FABPs. Endvidere viser vi, at i modsætning til gnaver FAAH, hæmmer CBD ikke de enzymatiske aktiviteter af human FAAH, og dermed kan FAAH-hæmning ikke forklare den observerede stigning i cirkulerende AEA i mennesker efter CBD-forbrug. Ved brug af beregningsmæssige molekylær anløb [en metode, der forudsiger den foretrukne orientering af et molekyle til et andet, når bundet til hinanden til dannelse af et stabilt kompleks; hydrofobisk effekt] og sted-dirigeret mutagenese, identificerede vi de centrale rester i det aktive sted af FAAH, der bibringer til den artsspecifikke følsomhed over for hæmning af CBD. Konkurrencen om FABPs kan delvist eller helt forklare de øgede cirkulerende niveauer af endocannabinoider rapporteret efter indtagelse af cannabinoider. Disse data belyser virkningsmekanismen af ​​CBD i at modulere den endocannabinoide tone in vivo og kan forklare, delvist, dens rapporterede effektivitet mod epilepsi og andre neurologiske lidelser.

 

Stony Brook University, United States

 

J Biol Chem. 2015 Feb 9. (pdf) - Relaterede citater

 

? Niveauer af fedtsyre-bindende protein har vist sig at falde med aldring i musehjernen, bidrager muligvis til aldersrelateret nedgang i synaptisk aktivitet.

 

? GPCR omtales som "det mest livsvigtige protein". GPCR er beskrevet som den mest livsnødvendige gruppe proteiner. Forkortelsen står for G-protein–coupled receptor, på dansk G-protein-koblede receptorer. Et andet navn er 7TM - et kort navn for 7 transmembrane receptorer. Dette navn kommer af, at receptormolekylet slynger sig som en slange syv gange gennem cellemembranen. Cannabinoid-receptorerne tilhører disse G-protein-koblede receptorer og dermed den mest livsnødvendige gruppe proteiner.

 

 

 

"CB1 og CB2 struktur" af Esculapio på den italienske Wikipedia.

Tyrosin-hydroxylase eller tyrosin 3-monooxygenase

Ændringer i enzymaktiviteten (1) er involveret i lidelser, såsom Segawa's dystoni, en genetisk bevægelseslidelse som normalt manifesterer sig i den tidlige barndom på omkring alderen 5-8 år, Parkinsons sygdom og skizofreni. Tyrosinhydroxylase aktiveres ved fosforylering afhængig binding til 14-3-3 proteiner. Da 14-3-3-proteiner (2) også er tilbøjelige til at være forbundet med neurodegenerative sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom og Huntingtons sygdom, viser det en indirekte sammenhæng mellem tyrosin-hydroxylase og disse sygdomme. Aktivitet af tyrosinhydroxylase i hjernen hos patienter med Alzheimers sygdom har vist at være signifikant reduceret i forhold til raske individer. Tyrosin-hydroxylase er også et auto-antigen (3) i autoimmune Polyendokrine syndrom (APS) type I.

 

* 1: - Cannabinoid CB (1) receptorer har fælles-lokalisering med tyrosin hydroxylase i dyrkede fetale mesencephaliske neuroner og deres aktivering øger niveauerne af dette enzym. - Brain Res. 2000 Feb 28;857(1-2):56-65.

 

Inkubationen af ​​dyrkede fetus midthjerne neuroner med Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta (9)-THC: (C21H30O2) øgede aktivitet af tyrosin-hydroxylase (TH), og denne stigning blev vendt ved SR141716A, (Rimonabant) en specifik antagonist til cannabinoid CB (1) receptorer.

 

Dyrkede fetus midthjerne neuroner udviser forskellige cellefænotyper, med CB (1) receptorer kun lokaliseret på TH-indeholdende neuroner. Derudover fandt vi, at inkubationen af ​​fetale midthjerne neuroner med medium indeholdende Delta (9)-THC, øgede TH protein-niveauer, i overensstemmelse med de i tidligere rapporterede stigning i TH aktivitet. Kollektivt støtter vores resultater den opfattelse, at CB (1) receptorer er til stede i dyrkede fetus midthjerne TH-holdige neuroner, trods deres fravær i de tilsvarende neuroner i den voksne hjerne.

 

Således er det sandsynligt, at virkningerne af cannabinoider på TH-aktivitet er direkte. Alle disse data styrker den opfattelse, at cannabinoid-receptorer atypisk er placeret under hjernens udvikling, og at de kan spille en vigtig rolle i denne proces, navnlig for fænotypisk ekspression (udvinding) af TH-holdige neuroner.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC/CBD (C21H30O2) - oxidation → THC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → hævet niveaue og aktivitet af tyrosin-hydroxy-lase protein samt udvinding af TH-holdige neuroner.

 

* 2: Stigninger i ekspression af 14-3-3 eta og 14-3-3 zeta transskriptioner under neurobeskyttelse induceret af Delta9-tetrahydrocannabinol i AF5 celler. - J Neurosci Res. 2007 Jun;85(8):1724-33.

 

National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Department of Health og Human Services, Baltimore, Maryland

 

De molekylære mekanismer, der er involveret i NMDA-induceret celledød og Delta(9)-tetrahydrocannabinol (Delta (9)-THC: C21H30O2)-induceret neurobeskyttelse blev undersøgt in vitro ved hjælp af en AF5 neural progenitorcelle-line model.

 

Ved Western blotting, THC forhøjede kun 14-3-3-protein i celler der også blev behandlet med NMDA. Over-ekspression af 14-3-3η eller 14-3-3ζ ved transient plasmid transfektion hævede 14-3-3-protein-niveauer, og sænkede NMDA-induceret celledød. Disse data tyder på, at stigninger i 14-3-3-proteiner medierer THC-induceret neurobeskyttelse under betingelser for NMDA-induceret cellulær stress.

 

**OBS. Kunstige sødemidler som aspartam (E951 - også mistænkt for at kunne forårsage kræft), kendt som NutraSweet, er et excitotoxin der stimulerer NMDA smerte receptorer i fibromyalgi patienter. I en undersøgelse offentliggjort i 2001 Annals of Farmakoterapi, opdagede forskerne, at fibromyalgi patienter, der undgår aspartam oplevede en generel følelse af velvære.

 

30% remission af symptomer på en excitotoxin ved afskaffelse kost aspartam/glutamat hos fibromyalgi-patienter - Clin Exp Rheumatol. 2012 Nov-Dec; 30 (6 Suppl 74): 10-7.

 

Fra 1986 til 1992 har FDA modtaget rapporter om 265 tilfælde af epileptiske anfald som tidsmæssigt er forbundet med indtagelse af aspartam.

 

PubMed: Aspartam og kræft

 

2014 - De kræftfremkaldende virkninger af aspartam: Det presserende behov for den lovpligtige revurdering. Am J Ind Med. 2014 Apr;57(4):383-97

 

Aspartam (APM) er et kunstigt sødestof brugt siden 1980'erne, nu til stede i >6.000 produkter, herunder over 500 lægemidler. Siden opdagelsen i 1965, og den første godkendelse af det amerikanske Food and Drugs Administration (FDA) i 1981, har sikkerheden for APM, og især dets karcinogenicitet (kræftfremkaldelse) potentiale været kontroversiel.

 

Vi gennemgår også, hvordan eksperimentelle og epidemiologiske data om kræftfremkaldende risici ved APM, som blev tilgængelige i 2005 motiverede Europa-Kommissionen (EU) til at påkræve den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for en presserende revurdering af den tilgængelige videnskabelige dokumentation (herunder Searle undersøgelser). EU har endvidere anmodet om, at hvis resultaterne af evalueringen antyder carcinogenicitet, skal større ændringer foretages i de nuværende APM specifikke forordninger.

 

Tilsammen har studierne udført af GD Searle i 1970'erne og andre kroniske bio-analyse-undersøgelser ikke fremkommet med tilstrækkelig videnskabelig støtte til APM sikkerhed. Derimod har seneste resultater af levetids carcinogenicitets bioanalyser på rotter og mus, der er offentliggjort i peer-reviewede tidsskrifter, og en prospektiv epidemiologisk undersøgelse, givet konsistente beviser for APM's karcinogenicitets (kræftfremkaldende) potentiale. På grundlag af beviserne af de potentielle kræftfremkaldende virkninger af APM heri rapporteret, skal en ny vurdering af den aktuelle position af internationale reguleringsorganer betragtes som et presserende spørgsmål for folkesundhed. (Det kan vi godt glemme alt om, EU er industrien) - cannabinoider og kræft

 

? Donald Rumsfeld fungerede som administrerende direktør, og derefter som formand for Searle mellem 1977 og 1985. Under sin ansættelse hos Searle, reducerede Rumsfeld antallet af medarbejdere i virksomheden med 60%. Den resulterende stigning i selskabets finansielle bundlinjen indbragte ham priser som den Betydningsfuldeste Administrerende Direktør i Lægemiddelindustriforeningen fra Wall Street Transcript (1980) og Finansielle Verden (1981). I 1985 spillede han en afgørende rolle i erhvervelsen af ​​GD Searle & Company af Monsanto.

 

I 1993 indgav et team af forskere på Searle Forskning og Udvikling en patentansøgning for celecoxib, som Searle udviklede og som blev den første selektive COX-2-hæmmer, der skal godkendes af FDA den 31. december 1998. Kontrol af dette blockbuster lægemiddel blev ofte nævnt som en af hovedårsagerne til Pfizers køb af Pharmacia. Pharmacia var et farmaceutisk og bioteknologisk selskab i Sverige, der fusionerede med det amerikanske medicinalfirma Upjohn i 1995.

 

? Celecoxib INN er et COX-2 selektiv ikke-steroid anti-inflammatorisk lægemiddel (NSAID). Det anvendes til behandling af tegn og symptomer på osteoarthritis (slidgigt), rheumatoid arthritis (leddegigt), ankyloserende spondylitis (Becterews sygdom, en kronisk inflammatorisk gigtlidelse som regnes blandt de autoimmune sygdomme), akut smerte hos voksne, smertefuld menstruation og juvenil rheumatoid arthritis (børneleddegigt) hos patienter på to år eller derover.

Bivirkninger omfatter en 37% stigning i forekomsten af større vaskulære hændelser, som omfatter ikke-fatalt myokardieinfarkt (blodprop i hjertet), ikke-fatalt slagtilfælde (hjerneblødning) eller død fra en blodkar-relateret årsag. Derudover forekommer en 81% stigning i forekomsten af øvre gastrointestinale (mavetarmkanal) komplikationer, som omfatter perforeringer, forhindringer eller gastrointestinal blødning (blødende mavesår) som i alle NSAID.

 

Det markedsføres af Pfizer under varemærkerne Celebrex og Celebra for gigt og Onsenal for polypper. Celecoxib er tilgængelig ved recept i kapselform. [ATC-kode M01AH01; solgt mængde 1.818.000 DDD til 11.733 personer mellem 0 til 80+ med et regionalt tilskud på kr. 2.857.000 fra 2009 13 i Danmark]

 

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC/CBD (C21H30O2) - oxidation → THC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forhøjer kun 14-3-3-protein i celler der også er behandlet med NMDA og derved THC-medieret stigninger i 14-3-3-protein-medieret - THC-induceret neurobeskyttelse under betingelser for NMDA-induceret cellulær stress, også fremkaldt af aspartam (E951)

 

* 3: Vurdering af cannabinoid induceret gen-ændringer: tolerance og neurobeskyttelse. - Chem. Phys Lipids 2002 31 december; 121 (1-2): 257-66.

 

Analysen af ​​gen-ændringer forbundet med udsættelse for cannabinoider er kritisk på grund af de mange mulige signalveje som bliver berørt af cannabinoid receptor-aktivering. En sammenligning af ændrede gen-profiler under to forskellige betingelser, en in vivo (kronisk eksponering for delta-9-THC (C21H30O2) og den anden in vitro (neurobeskyttelse medieret af WIN55212-2: C27H26N2O3), blev udført for at afgøre, om det var muligt at identificere fælles gener der blev berørt.

 

Op og ned-reguleret sæt af gener er beskrevet. Gener påvirket i den ene eller den anden omstændighed omfatter ændringer i et 14-3-3 regulator protein af PKC, CREB, BDNF og GABA-receptor underenhedsproteiner, samt flere gener associeret med kendte cannabinoid receptor-koblede signalveje.

 

Uventet, flere gener der i begge tilfælde var modificeret/forandret var forbundet med synaptiske og membran struktur, motilitet og neuron vækst. Disse omfattede neuronal celle-adhæsions (fastklæben)-molekyle (NCAM), hyloronidan motilitet receptor og myelin proteolipid protein [Det spiller en vigtig rolle i dannelsen eller vedligeholdelsen af multilamellære struktur af myelin]. Mens grundlaget for inddragelse af disse særlige gener i cannabinoid-receptor-aktiverede funktionelle processer i cellen stadig ikke er godt forstået, kan bevidsthed om, at et betydeligt antal gener og formentlig proteiner ændres efter enten akut eller langvarig eksponering give ny indsigt i deres virkninger.

 

Millenium Pharmaceuticals Inc., Cambridge, MA, USA.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC/CBD (C21H30O2) - oxidation → THC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med synaptiske og membran struktur, motilitet og neuron vækst. Disse omfattede neuronal celle-adhæsions (fastklæben)-molekyle (NCAM), hyloronidan motilitet receptor og myelin proteolipid protein som spiller en vigtig rolle i dannelsen eller vedligeholdelsen af den multilamellære struktur af myelin

 

 

Hippocampale gyrus dentatus i den voksne pattedyrs-hjerne indeholder neurale stamceller/progenitorceller (NS/PC'er) er i stand til at frembringe nye neuroner, dvs. neurogenese. De fleste misbrugsstoffer undersøgt til dato sænkede voksenes hippocampus neurogenese, men effekten af ​​cannabis (marihuana eller cannabinoider) på hippocampus neurogenese forbliver ukendt. Denne undersøgelse har til formål at undersøge potentialet for regulerende kapacitet af den potente syntetiske cannabinoid HU-210 (C25H38O3) på hippocampus neurogenese og dens mulige sammenhæng med adfærdsændringer. Vi viser, at både embryonale og voksne rotte-hippocampus NS/PC'er er immunreaktive for CB1-cannabinoid-receptorer, hvilket indikerer, at cannabinoider kunne handle på CB1-receptorer til at regulere neurogenese. Denne hypotese understøttes af yderligere resultater at HU210 fremmer proliferation (cellevækst), men ikke differentiering, af dyrkede embryonale hippocampus NS/PC'er sandsynligvis via en sekventiel aktivering af CB1-receptorer, Gi/o proteiner, [for normal postnatal vækst, knoglevækst, regulatoriske virkninger på proteiner, kulhydrater (-OH) og lipidmetabolismen] og ERK signalering. Kronisk, men ikke akut (her og nu), HU-210 (C25H38O3) behandling fremmede neurogenese i hippocampale gyrus dentatus fra voksne rotter og udøvede anxiolytisk (panik/angstdæmpende)- og antidepressive effekter. X-bestråling af hippocampus blokerede både neurogene og adfærdsmæssige effekter af kronisk HU-210 behandling, tyder på, at kronisk HU210 (C25H38O3) behandling producerer anxiolytisk- og antidepressiv-lignende virkning sandsynligvis via fremme af hippocampus neurogenese.

 

* (fødsel af neuroner ) er den proces, hvorved neuroner genereres fra neurale stamceller (NS'er) og progenitorceller (PC'er)

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → * fremme af hippocampus neurogenese (fødsel af neuroner ), den proces, hvorved neuroner genereres fra neurale stamceller (NS'er) og progenitorceller (PC'er) → anxiolytisk (panik/angstdæmpende)- og antidepressive effekter.

 

 

Department of Neurology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, People’s Republic of China, m.fl.

 

 

----- -----

 

Cannabis, Cannabinoider & Bevægelse lidelser - Dr. Juan Sanchez

 

Uddrag fra Dr. Juan Sanchez - Ramos 'tale til 3. Klinisk konference om Cannabis Therapeutics - maj 2004 i Charlottesville, VA.

Dr. Ramos refererer også til US Patent # 6.630.507 - afholdt af forskere i den Dept. of Health og Human Services, som anerkender de neurobeskyttende og anti-oxidant egenskaber af cannabis og Cannabinoider, både naturlige og de patenterede syntetiske.

Patent # 6.630.507:

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC/CBD (C21H30O2) - oxidation → THC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og re-carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

Udgivet den 28. juni 2009

Cannabis, Cannabinoider & Bevægelse lidelser - Dr. Juan Sanchez PhD, MD

 

Uddrag fra Dr. Juan Sanchez - Ramos 'tale til 2. Klinisk konference om Cannabis Therapeutics - maj 2002 i Portland Community College.

 

2008 - Cannabinoider som terapeutiske midler til ablation af neuroinflammatorisk sygdom - Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. Sep 2008; 8(3): 159–172

 

Department of Microbiology and Immunology, Virginia Commonwealth University, School of Medicine, Richmond, Virginia, 23298, USA

 

Cannabinoider er blevet rapporteret at ændre aktiviteterne af immunceller (de hvide blodlegemer eller leukocytter) in vitro og in vivo. Disse forbindelser kan tjene som ideelle midler til supplerende behandling af patologiske processer, som har et neuro-inflammatorisk komponent. Som stærkt lipofile (fedt-elskende) molekyler, har de let adgang til hjernen. Desuden har de relativt lav toksicitet og kan manipuleres til selektivt at målrette cannabinoidreceptorer. Til dato er to cannabinoidreceptorer blevet identificeret, karakteriseret og betegnet CB1 og CB2. CB1 synes grundlæggende at være udtrykt i centralnervesystemet (CNS) mens CB2 tilsyneladende induceres under inflammation. Den inducerbare natur CB2 strækker sig til mikroglia, de residente makrofager i hjernen der spiller en kritisk rolle i de tidlige stadier af inflammation i dette rum. Således kan cannabinoider cannabinoid-receptor systemet vise terapeutisk håndterbare i ablation af neuropathogeniske lidelser, såsom Alzheimers sygdom (AD), dissemineret sklerose (MS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS), HIV encephalitis, lukket hovedlæsion (CHI), og granulomatøs amøbisk encephalitis (GAE).

 

Introduktion

Marihuana planten, Cannabis sativa, er blevet forbrugt terapeutisk og rekreativt i århundreder på grund af sine medicinske og psykotrope egenskaber. Cannabis indeholder en kompleks række af stoffer, herunder en gruppe af terpenoide-lignende, meget lipofile forbindelser benævnt som cannabinoider. Til dato er over 60 cannabinoider blevet identificeret fra marihuanaplanten. Cannabinoider tegner sig for størstedelen af ​​virkningerne tilskrevet marihuana som brugerne erfarer, herunder eufori [kaldet høj; en stærk følelse af velvære, lykke og opstemthed], nedsat perception [at opfatte umiddelbare sansepåvirkninger fra omverdenen, fx gennem syn el. hørelse, el. fra ens egen organisme, fx i form af smerte el. kløe] og hukommelse [PTSD og fysisk/psykisk smertefulde oplevelser], og mild sedation (beroligelse; bedøvelse). Mens cannabinoider er blevet anvendt til at ophæve tab af appetit og til at ablatere/fjerne kvalme og smerter i patienter, der lider af alvorlige medicinske lidelser, besidder disse forbindelser også immunmodulerende egenskaber, der kan vise sig skadelige for menneskers helbred. Men akkumulere beviser tyder på, at cannabinoider også kan tjene som terapeutiske midler i neuropathogeniske sygdomme, patologisk stemplet af fremkaldelse af pro-inflammatoriske faktorer af celler i det centrale nervesystem (CNS) og infiltrerede perifere immunocytter (hvide blodlegemer).

 

Cannabinoider har potentialet til at være ideelle terapeutiske kandidater i at afskaffe inflammatoriske neuropatier, idet at de let kan gennemtrænge blod-hjerne-barrieren (BBB) ​​for at få adgang til hjernen, har lave niveauer af toksicitet, og specifikt kan udøve deres virkninger gennem cannabinoidreceptorer. Den mest betydningsfulde cannabinoid receptor type, der ser ud til at være rettet imod neuroinflammation er cannabinoid receptor 2 (CB2). Denne receptor er blevet identificeret i udvalgte celler i CNS, kan induceres på efterspørgslen i/og af de tidlige inflammatoriske begivenheder og har vist sig at svække pro-inflammatorisk cytokin-produktion af mikroglia, de residente makrofager i hjernen, der spiller en central rolle i mange neuropatologiske processer.

 

I denne undersøgelse, vil immun-modulerende egenskaber af cannabinoider, herunder deres relation til interaktion med cannabinoidreceptorer som er knyttet til inflammatoriske neuropatier blive drøftet. Inkluderet i denne gennemgang vil være en oversigt over de signaltransduktions kaskader forbundet med cannabinoid-receptorer og virkningerne af cannabinoid receptor signalering på immun-celle-funktion og immunitet, og endnu vigtigere i CNS. Disse drøftelser vil lægge grunden til det kritiske element i denne anmeldelse, hvori vi undersøger mulighederne for cannabinoidreceptorer kan fungere som terapeutiske mål til at dæmpe fremkaldelse af pro-inflammatoriske mediatorer i neuropathogeniske sygdomme og lidelser, såsom Alzheimers sygdom (AD), Multipel sklerose (MS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS), HIV Encephalitis (HIVE), Lukket Hoved Skade (CHI) og Granulomatøs Amøbisk Encephalitis (GAE).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved