Malaria

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp imod malaria og komplikationer

 

 

 

 

Hvad er malaria wikipedia?

Malaria er en infektionssygdom, som skyldes en gruppe af malariaparasitter, Plasmodium, hvoraf Plasmodium falciparum er den farligste for mennesker. Plasmodiumparasitterne er encellede organismer, der kan leve som parasitter i blandt andet mennesker og i en bestemt slægt af stikmyg ved navn Anopheles.

 

Man regner med, at der i 2010 opstod omkring 216 millioner nye malariatilfælde med omkring 655.000 dødsfald på verdensplan. Malaria er udbredt i tropiske og subtropiske områder specielt i Afrika. Der importeres 150-200 tilfælde af malaria til Danmark om året. Der har tidligere eksisteret malaria i Danmark, men sygdommen blev udryddet i slutningen af 1800-tallet. Men malaria bliver i fremtiden en sygdom, som danskerne skal være yderst opmærksomme på, oplyser Naturstyrelsen. Myggen findes allerede i Italien og ser ud til at være på vej herop.

 

Malarias udbredelse. Områder markeret med hvidt er frie for malaria, indtil da,

de gule har få tilfælde af malaria, mens de røde farver indikerer mange forekomster af malaria.

 

Malariemyggen lever som nævnt normalt i tropiske og subtropiske områder, hvorfor det danske klima nuværende ikke er gunstigt for den såkaldte Anopheles-myg, som er den myg, der kan bære parasitten.

 

Klimaforandringer vil dog med al sandsynlighed ændre på dette billede, og i fremtiden vil vejrforholdene i Danmark egne sig bedre til den lille dræber. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen. - Ifølge klimaforskerne vil der komme forhold i Danmark, hvor malariamyggen vil kunne leve. Så det er noget, vi skal tage meget alvorligt, siger naturvejleder Jes Aagard til metroxpress 27/06-14 10:13.

 

Typer og resistens

Der findes fire typer malariaparasitter der rammer mennesker: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae. Den første forårsager ondartet malaria, medens de tre andre såkaldte VMO-former forårsager godartet malaria.

 

Plasmodium falciparum er blevet mere og mere resistent over for en række malaria-midler. Således forekommer klorokin- og meflokinresistens. Forfalskede eller dårlige antimalaria-midler er udbredte i visse lande og er medvirkende til den stigende malaria-resistens. For eksempel har undersøgelser i Cambodia siden 2003 af forretninger, der sælger medicinen, afsløret, at i cirka 80 % af tilfældene var anti-malaria midlet ikke registreret hos de lokale myndigheder.

 

Lignende undersøgelser i andre dele af Sydøstasien har også vist, at en betydelig del af præparaterne enten slet ikke indeholder det stof, som indpakningen angiver, eller indeholder for lidt i forhold til det, man skulle forvente [hvilket også gælder for andre medikamenter, som sæges af lykkeridere unden viden om indhold, det er medicin i en flot indpakning, og det giver brød på bordet og prestige].

 

Copenhagen Consensus satte i 2004 kontrollen og bekæmpelsen af malaria som fjerde prioritet ud af 10 store globale udfordringer.

 

Europæerne er tre gange mere tilbøjelige til at udvikle cerebral malaria end afrikanere. Forskellen synes at være forårsaget af et gen, som er muteret i afrikanere, men ikke i europæere, viser et dansk studie offentliggjort i 2012.

 

Tests udført på blodprøver fra 1.200 malaria-inficerede ghanesiske børn og raske europæere (i dette tilfælde danskere) har afsløret, hvad forskere længe har formodet - at genetiske faktorer spiller en rolle i, hvorvidt den individuelle pådrages cerebral malaria.

 

I størstedelen af ​​de ghanesiske blodprøver var genet RNASE3 inaktive, men i de europæiske blodprøver var genet var aktivt.

 

Disse resultater, der er opnået af Michael Theisen på Statens Serum Institut i København, blev sammenlignet med offentliggjorte data fra ikke-afrikanske befolkningsgrupper som Kina, Japan, Sverige og USA, samt fra de afrikanske befolkninger, herunder Nigeria, Sudan og Uganda.

 

Mutation giver beskyttelse

Af alle disse data fremgår den samme karakteristik: RNASE3 genet (ribonuclease 3) i ikke-afrikanere var aktiv, mens afrikaneres gen var inaktive på grund af mutation.

 

Betydningen af ​​dette fund ligger i det faktum, at den aktive gen producerer et protein, som, selv om det er en del af en immun-reaktions mekanisme, har den modsatte effekt i tilfælde af cerebral malaria og faktisk øger risikoen for at få sygdommen.

 

- hvorfor der herfra en borgers fortælling om cannabinoiderne, forhåbentlig også kan glæde de som i årtier har været forfulgte og nedgjort grundet politisk hamp-chikane med stop for fornuftig udvikling, og specielt de som er inficerede eller kan forvente at møde Plasmodium falciparum, ved at oplyse følgende:

 

PubMed: Cannabinoider og Plasmodium falciparum - Plasmodium og Plasmodium malariae - ribonuclease - gen-mutation - cannabidiol (CBD)

 

Cannabinoider vinder hvor andre malaria-midler taber

 

* 2015 - Cannabidiol øger overlevelsen og fremmer redning af kognitiv funktion i en murin model af cerebral malaria

Cerebral malaria (CM) er en alvorlig komplikation, der følger af Plasmodium falciparum infektion, der kan forårsage permanente neurologisk udfald (encephalopati).

 

? Personer med CM udviser ofte neurologiske symptomer, herunder unormal poseren, nystagmus, konjugat stirre parese (svigt af øjnene i at dreje i samme retning), opisthotonus, epileptiske krampeanfald eller koma. Mange cerebral malaria overlevende udvikler Epilepsi. Næsten en tredjedel af cerebral malaria overlevende udviklede epilepsi eller andre adfærdsforstyrrelser, viser nye forskningsresultater oplyst i Med India i 2010.

 

Cannabidiol (CBD: C21H30O2) er en ikke-psykotomimetisk forbindelse fra Cannabis sativa med neurobeskyttende egenskaber. I det foreliggende arbejde har vi vurderet virkningen af CBD i en murin model af CM. Hunmus blev inficeret med Plasmodium berghei ANKA (PbA) og behandlet med CBD (30 mg/kg/dag - 3 eller 7 dage ip) eller hjælpestof.

 

? P. berghei er en encellet parasit (protozo), der inficerer andre pattedyr end mennesker som findes i skovene i Centralafrika, hvor dens naturlige cykliske værter er krattet rotte (Grammomys surdaster ) og myggen (Anopheles dureni)

 

På/ved den 5. dag efter infektion (dpi), på toppen af sygdommen), blev dyrene behandlet med en enkelt eller gentagne doser af Artesunat (C19H28O8) et malariamiddel. Alle grupper blev testet for hukommelsessvækkelse (Novel Object Recognition eller Morris Water Maze) og angst-lignende adfærd (Åbent felt eller forhøjet plus labyrint test) i forskellige stadier af sygdommen (på toppen eller efter den fuldstændige frigørelse af sygdommen). Th1/Th2-cytokiner og neurotrofiner (hjerne-afledt neurotrofisk faktor (BDNF) og nervevækstfaktor (NGF)) blev målt i den præfrontale cortex og hippocampus fra eksperimentelle grupper.

 

PbA-inficerede mus viste hukommelsessvigt og udviste stigning i angst-lignende adfærd på 5dpi eller efter afslutningen/frigørelse af parasitæmien, effekter der forhindres ved CBD-behandling. På 5dpi, steg TNF-α og IL-6 i hippocampus, mens kun IL-6 steg i det præfrontale cortex. CBD behandling resulterede i en stigning i BDNF ekspression i hippocampus og reducerede niveauer af proinflammatoriske cytokiner i hippocampus (TNF-α) og præfrontale cortex (IL-6).

 

Vores resultater indikerer, at CBD udviser neurobeskyttende virkninger i CM-model og kan være anvendelige som en supplerende behandling for at forhindre neurologiske symptomer efter denne sygdom.

 

Institut for Biokemi og Immunologi, Biologisk Institut, samt Infektionssygdomme og Tropisk Medicin Graduerings Program, School of Medicine, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasilien; m.fl

 

 

Dette giver anledning til bekymring for ændringer i udbud af mad og vand, sundhed, større spredning af smitsomme sygdomme, varmestress, konflikter og udfordringer for økonomier

 

Ud af Koma

Traumatisk hjerneskade (TBI) forårsaget af en infektion kan forårsage langvarige eller permanente virkninger på bevidsthed, såsom koma, hjernedød, vedvarende vegetativ tilstand (hvor patienterne ikke er i stand til at opnå en tilstand af årvågenhed til at interagere med deres omgivelser), og minimalt bevidste tilstand (hvor patienterne viser minimale tegn om at være opmærksom på sig selv eller miljø).

 

Hvordan kan medicinsk marihuana hjælpe TBI patienter?

Naturlige endogene cannabinoider produceres i kroppen af mennesker og stort set alle dyr. Deres vigtigste funktion er at binde sig til cannabinoid-receptorer i kroppen af organismen, de kom fra.

 

En forbindelse, dvs et molekylært fedtsyre-stof hjernen fremstiller i respons på traumer kan være nyttigt som en behandling for komplikationer som følge af hjerneskade, rapporterer israelske forskere i 2001.

 

`Vi mener, at denne forbindelse, som hjernen selv producerer, kan tjene som et neurobeskyttende middel,'' udtalte ledende forsker Esther Shohami, professor ved School of Pharmacy på Det hebraiske universitetet i Jerusalem, til Reuters Health.

 

Forbindelsen, der er kendt som 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4), er et cannabinoid, et stof kroppen producerer med en lignende fedtsyre-struktur til kemikalier som findes i cannabisplanten, kilden til marihuana.

 

 

THCA (C22H32O4):varme/lagring → af-carboxyleringTHC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation/gen-carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

 

I forskning offentliggjort i Nature 4. oktober 2001, fandt efterforskerne 2-AG på 10 gange det normale niveau i hjernen i mus 4 timer efter en traumatisk skade.

 

Forskerne mener at forbindelsen på en eller anden måde hjælper med at forhindre nogle af de sekundære komplikationer forbundet med hjerneskade, eventuelt ved at reducere den inflammatoriske respons, sænke produktion af et giftigt kemisk stof i hjernen kaldet Interleukin 6 (IL-6) og/eller øge blodforsyningen til hjernen umiddelbart efter skaden.

 

Men de naturlige mængder som hjerneceller (neuroner) producere følgende traume når sandsynligvis ikke nok høje niveauer til at være effektive, noterede Shohami.

 

For at undersøge effekten af forbindelsen, syntetiserede forskerne 2-AG og injicerede det en time efter en hjerneskade var blevet induceret i mus. Musene blev evalueret 1, 4 og 7 dage efter skaden.

 

"Vi fandt en enorm forbedring i helbredelse af musene," sagde Shohami, og bemærke, at der var mindre overskydende væske som forårsager hævelse i hjernen, bedre inddrivelse af motorik, og færre døde hjerneceller og hjernevæv.

 

Men stoffets beskyttelse mod neurologiske skader var kortvarig, med væsentlige virkninger der kun varer en dag efter behandling.

 

Shohami sagde hun håber i sidste ende at undersøge stoffet på mennesker, der har pådraget sig hjerneskader og at udvide tidsrammen, hvor stoffet kan tilbydes.

 

"Dens administration, som en enkelt injektion, bør betragtes som en ny terapeutisk modalitet,'' og sagde afsluttende "Da fordelen blev opnået ved en enkelt administration, forventer jeg ikke alvorlige bivirkninger eller toksicitet for at være et stort problem. ''

 

En endogen cannabinoid (2-AG) er neurobeskyttende efter hjerneskade

Nature. 2001 Oct 4;413(6855):527-31.

 

Traumatisk hjerneskade udløser ophobning af skadelige mediatorer, der kan føre til sekundær skade. Beskyttelsesmekanismer til at dæmpe skade er efterfølgende sat i gang. 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4) er en endogen cannabinoid, der er konstateret både i periferien og hjernen, men dets fysiologiske roller er delvis blevet klarlagt. Her viser vi, at efter skade i musehjernen, har 2-AG har en neurobeskyttende rolle, hvor cannabinoid-systemet er involveret. Efter lukket hovedlæsion (CHI) hos mus, var niveauet af endogent 2-AG signifikant forhøjet. Vi administrerede syntetisk 2-AG til mus efter CHI og fandt signifikant reduktion af hjerne-ødem, bedre klinisk forbedring, reduceret infarkt-volumen (vævsdød) og reduceret hippocampus celledød sammenlignet med kontroller. Når 2-AG blev administreret sammen med yderligere inaktive 2-acyl-glyceroler [glycerider: har tre hydroxyl (-OH) funktionelle grupper, som kan være esterificeret med en, to eller tre fedtsyrer til dannelse af monoglycerider, diglycerider og triglycerider, og som sluttelig frembringer en carboxylgruppe (-COOH), som er den definerende gruppe af en carboxylsyre], der normalt er (eller gerne skulle være) til stede i hjernen, var funktionelle opsving væsentligt forbedret. Den gavnlige virkning af 2-AG var dosisafhængigt svækket ved SR-141761A, en antagonist af CB1-cannabinoid receptore.

 

Endocannabinoider og traumatisk hjerneskade

Br J Pharmacol. 2011 Aug; 163(7): 1402–1410.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH/hydroxyl(C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Opdagelsen af de endocannabinoide signalveje er foretaget, og deres rolle i stofskiftet, inflammation, og kognitions processer, der påvirker kroppens væv er også kommet frem i lyset. Dette skaber helt klart en mulig fremtid cannabis-lignende stoffer, der kan anvendes på flere områder som konventionel medicin.

 

Brugen af medicinsk marihuana, uanset om i sin mundtlige form eller de nyere former som formulerede kapsler eller sublingual/fordampede sprays, reducere de skadelige virkninger af cannabis på åndedrætsorganerne, om end med stigende omkostninger og nedsat effekt.

 

Afhængigheden og tilbagetrækning af cannabis er langt mindre alvorlig end den, der er forårsaget af opioider og sovemidler, som også har et højt misbrugspotentiale. Således er brug af legaliseret marihuana som en receptpligtig medicin til patienter med tilstande, hvor det er en mulighed skal ses i form af en risiko-fordel-analyse, og holde den brede baggrund af risiko-fordel-forhold på andre tilgængelige midler i tankerne. Det ville også være etisk forkert at nægte patienter, som anses for at være egnede kandidater til behandling på grund af manglende legalisering af medicinsk marihuana. Department of Pulmonary Medicine, Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal, Haryana, India. - Lung India. 2014 Apr-Jun; 31(2): 145–148.

Den forventede tidsplan for klima afgang

for området mellem New Delhi og Pilkhuwa en by i Hapur distriktet i indiske stat af Uttar Pradesh, beliggende 35 km nordvest for hovedstaden. Hovedstadsområdet har en befolkning på omkring 23 millioner og by-befolkning er omkring 11 millioner (2011). - Boom Shankar Shiva'ji

Den forventede tidsplan for klima-afgang fra nyere variabilitet

 

Denne video beskriver mora et al. forskningen vedr. "den forventede tidsplan for klima-afgang, dvs, når det koldeste år er varmere end det varmeste år tidligere opmålt og det tidligere klima forandres og forsvinder, fra tidligere til nyere stigende variation"

 

Inden for 35 år vil selv de laveste månedlige dyk i temperaturerne være varmere end vi har oplevet i de sidste 150 år, ifølge en ny og massiv analyse af alle klimamodeller. Troperne vil være den første til at overskride grænserne for historiske ekstremer og opleve uformindsket hedebølge, der truer den biologiske mangfoldighed og stærkt befolkede lande med færrest ressourcer til at tilpasse sig.

 

"Resultaterne chokerede os. Uanset scenariet vil ændringer komme snart, "siger ledende forfatter Mora.

"Inden for min generation, uanset klima vi var vant til, vil det være en saga blot."

 

Forskerne beregnede indeks for yderligere variabler, herunder fordampning, nedbør og havenes overflade-temperatur og pH. Når man ser på havoverfladens pH, indikerer indekset, at vi overgik grænserne for historiske yderpunkter i 2008. Dette er i overensstemmelse med andre nylige undersøgelser, og kan forklares ved det faktum, at havets pH har en smal vidde af historiske foranderlighed og fordi havet har absorberet en betydelig del af menneske-forårsaget CO2-udslip.

Undersøgelsen fandt, at den overordnede globale effekt af ​​klimaændringerbiodiversiteten vil forekomme ikke blot som et resultat af de største absolutte ændringer på polerne, men også , måske mere presserende, fra små , ​​men hurtige ændringer i troperne.

Tropiske arter er uvant til klimavariationer og er derfor mere sårbare over for relativt små ændringer. Troperne holder verdens største mangfoldighed af marine og terrestriske arter og vil opleve hidtil usete klimaer omkring 10 år tidligere end andre steder på Jorden.

I overvejende udviklingslande, lever over en milliard mennesker under et optimistisk scenario, og fem milliarder under et business-as-usual-scenarie, i områder, der vil opleve ekstreme klimaer før 2050. Dette giver anledning til bekymring for ændringer i udbud af mad og vand, sundhed, større spredning af smitsomme sygdomme, varmestress, konflikter og udfordringer for økonomier.

 

"Vores resultater tyder på, at lande, der først bliver påvirket af hidtil usete klimaer, er dem med den mindste kapacitet til at reagere," siger medforfatter Ryan Longman. "Ironisk nok , det er de lande, der er mindst ansvarlige for klimaændringerne i første omgang."

 

Undersøgelsen foreslår, at ethvert fremskridt med/til at bremse de igangværende klimaændringer vil kræve en større indsats fra de udviklede lande til at reducere emissionerne, men også mere omfattende finansiering af social -og bevarelses-programmer i udviklingslandene for at minimere klimaændringerne. Jo længere vi venter, jo vanskeligere vil afhjælpning blive.

 

"Forskere har gentagne gange advaret om klimaændringer og dens sandsynlige virkninger på den biologiske mangfoldighed og mennesker, " sagde Mora.

 

"Vores undersøgelse viser, at sådanne ændringer allerede er over os. Disse resultater bør ikke være grund til at give op. I stedet bør de opfordre os til at nedbringe emissionerne og bremse hastigheden af klima-ændringen. Samt desuden rette fokus mod den plante som udover er etisk forkert at nægte de patienter, som anses for at være egnede kandidater til behandling på grund af manglende legalisering af medicinsk marihuana, som pr. hektar optager mere end 5 gange så meget CO2 (1 carbon-atom (C) og 2 oxygen-atomer (O)) sammenlignet med en hektar træer. Dette kan købe tid for arter, økosystemer, og os selv til at tilpasse sig de kommende ændringer."

 

 

Offentliggjort den 9. oktober 2013

Forskning - og valgte visninger til understøttelse

 

Plasma og hjerne farmakokinetiske profil af cannabidiol (CBD), cannabidivarine (CBDV), Δ⁹-tetrahydrocannabivarin (THCV) og cannabigerol (CBG) hos rotter og mus efter oral og intraperitoneal administration og CBD-handling på obsessiv-kompulsiv adfærd.

 

BAGGRUND: Fyto/plante-cannabinoider er nyttige terapeutiske midler til flere applikationer, herunder behandlinger af forstoppelse, malaria, gigt, lindring af intraokulært tryk, opkastning, angst og nogle neurologiske og neurodegenerative lidelser. I overensstemmelse med disse medicinske egenskaber, har udvundne cannabinoider for nyligt fået meget opmærksomhed for forskning, og nogle er i øjeblikket i fremskredne stadier af klinisk afprøvning. Andre bestanddele af Cannabis sativa, hamp-planten er dog fortsat forholdsvis uudforsket in vivo (grundet pseudonymet "de er langt ude i hampen" fra politisk hold efter verbal og tough on crime-stemme-fiskeri - et problem, der nærmest er til at rive sig selv i håret af!). Disse omfatter cannabidiol (CBD: C21H30O2), cannabidivarin (CBDV: C19H26O2), Δ(9)-tetrahydrocannabivarin (Δ(9)-THCV: C19H26O2) og cannabigerol (CBG: C21H32O2).

 

MÅL OG METODER: Vi bestemmer her de farmakokinetiske profiler af de ovennævnte plante-cannabinoider efter akut enkeltdosis intraperitoneal og oral indgivelse i mus og rotter. Det farmakodynamiske-farmakokinetiske forhold af CBD (120 mg/kg, ip og oral) blev yderligere vurderet ved hjælp af en marmor-nedgravnings test i mus.

 

RESULTATER: Alle plantecannabinoider trængte let gennem blod-hjerne-barrieren og solutol, trods producerende moderate adfærdsmæssige afvigelser, medførte højere penetration af hjernen end cremophor efter oral, men ikke intraperitoneal eksponering... Hos rotter tilbyder oral administration højere hjerne-koncentrationer for CBD (120 mg/kg) og CBDV (60 mg/kg), men ikke for Δ(9) -THCV (30 mg/kg) og CBG (120 mg/kg), for hvilke den intraperitoneale vej var mere effektiv. CBD hæmmede obsessiv-kompulsiv adfærd på en tidsafhængig måde der matcher dens farmakokinetiske profil.

 

KONKLUSION: Disse data giver vigtige oplysninger om hjernen og plasma eksponering af nye plante-cannabinoider og vejledning til de mest effektive administration veje og tidspunkter til bestemmelse af lægemiddelvirkninger under in vivo betingelser.

 

School of Medical Sciences, Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Foresterhill, Aberdeen, AB25 2ZD, UK

 

 

  • Patent ansøgning WO 2011045068 A2 - Farmaceutisk præparat indeholdende cannabinoid-receptor-antagonister

 

 

Abstrakt

Den foreliggende opfindelse angår anvendelsen af cannabinoid-receptor 2 (CB2R)-antagonister til profylakse (forebyggende) og/eller behandling af patogen, især parasitiske protozoer, forårsaget eller fremkaldt cerebrale sygdomme, lidelser eller tilstande, herunder sekundære og ledsagende sygdomme, lidelser eller tilstande, såsom hjernebetændelse. I en foretrukken udførelsesform er CB2R-antagonisten en 3-pyrazol-carboxamid-afledning. I et yderligere aspekt tilvejebringer den foreliggende opfindelse farmaceutiske præparater omfattende nævnte CB2R-antagonist i kombination med en anti-patogen aktiv bestanddel, eventuelt sammen med farmaceutisk acceptable bærere, fortyndingsmidler og/eller excipienser. Nævnte farmaceutiske præparater er nyttige til behandling af encephalitis, samt desuden cerebral malaria induceret af Plasmodium falciparum. Således, i et andet aspekt er fremgangsmåder til behandling af patogen, ligesom parasitiske protozoer induceret eller forårsaget cerebrale sygdomme, lidelser eller tilstande, herunder encephalitis, især cerebral malaria er tilvejebragt omfattende trinnene administrering af en CB2R-receptorantagonist.

 

Beskrivelse

Farmaceutisk præparat indeholdende cannabinoid-receptor-antagonister (diabetes og Pakistan)...

 

Offentliggørelse nummer: WO2011045068 A2

Prioritets dato: 15 oktober 2009

Ansøger: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

 

 

* PubMed : Cannabinoider og parasitiske protozoer - cerebrale sygdomme - hjernebetændelse (encephalitis) - profylakse (forebyggende) og/eller behandling af patogen.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

NAGLy - - Endocannabinoide - - - - - - - - - C22H35 NO3

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → aktiverer de CB1 og CB2 receptorer som er opreguleret i hjerneskadede patienter, i formidlingen af ​​de givende og beroligende aspekter af manglende spiseadfærd og for at frembringe, hvad THCA/CBDA/CBDV/THCV → THC/CBD kan introducere af naturlig vej...Cannabidivarin (CBDV: C19H26O2)...tetrahydrocannabivarin (THCV (C19H26O2) → CBD/THC-OH (C19H26O3) oxidation/re-carboxylering → CBD/THC-COOH (-COOH: C19H26O4) → nyttige til behandling af encephalitis, samt desuden cerebral malaria induceret af Plasmodium falciparum

 

Cannabinoider, endocannabinoider og Kræft

Endocannabinoide niveauer er fint moduleret under fysiologiske og patologiske tilstande. En forbigående forøgelse er en adaptiv reaktion til at genoprette homeostase, når denne er akut og patologisk forstyrret. I nogle kroniske tilstande, bidrager ændringen af ​​det endocannabinoide system til udvikling og symptomer sygdommen. Især har flere forskellige typer af cancer også unormalt reguleret endocannabinoid systemer.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved