Multipel sklerose MS

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

 

En borgers fortælling cannabinoider til hjælp for Multipel sklerose

 

Hvad er multipel sklerose?

 

Centralnervesystemet består af nerveceller, neuroner, i hjerne og rygmarv (se animation). Et fedtvæv, som kaldes myelin, omgiver som en skede nervecellerne i kroppen. Myelin isolerer nervetråden, og gør det muligt at sende elektriske impulser hurtigere og mere effektivt langs nervecellernes udløbere.

 

Multipel sklerose (MS), også kaldet dissemineret sklerose, er en autoimmun sygdom. Det betyder, at kroppens immunforsvar angriber de isolerende myelinskeder i nervecellerne, som bliver betændte (inflammerede). Til sidst ødelægges nervecellernes myelinskeder, de demyeliniseres, forskellige steder i centralnervesystemet.

 

Denne ødelæggende proces hæmmer neuroner i at sende effektive nervesignaler. Signalerne bliver langsomme, forkludrede eller blokerede, og det er grunden til, at symptomer på multipel sklerose opstår.

 

Symptomerne ved MS er meget varierende og afhænger af, hvor myelinskaderne er. Almindelige symptomer er tab af muskelkoordination, svækket syn, følelsesløshed eller prikkende følelser i arme og ben, træthed og urininkontinens.

 

Sygdommen kan være vanskelig at diagnosticere, fordi symptomerne kan komme og gå uden noget bestemt mønster, men almindelige startsymptomer er:

 

  • Synsforstyrrelser - tågesyn, flimmer i synsfeltet og dobbeltsyn
  • Nedsat arbejdsevne og træthed
  • Balanceproblemer
  • Forstyrrelser i vandladnings- og seksualfunktioner
  • Stivhed eller delvis lammelse af muskulatur. Dette kan resultere i kramper, svækkede eller usikre bevægelser. Gangfunktionen påvirkes, og det kan blive vanskeligt at bruge hænderne
  • Unormale reaktioner på kulde og varme, samt ændret hudfølelse

 

Hvad er forekomsten af multipel sklerose?

Forekomsten af multipel sklerose varierer med geografi og race. Den er højest i den hvide befolkning i tempererede områder af verden. Studier viser en forekomst på 150-163 per 100.000 i Skandinavien. Samlet er der i Norge omtrent 5.000 patienter med MS. Sygdommen bryder som regel ud i alderen mellem 20 og 40 år, og forekommer omtrent dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd.

 

Hvad skyldes multipel sklerose?

Årsagen til MS er ukendt, men man antager, at arvelige egenskaber spiller en rolle. Det er også ting som tyder på, at en virusinfektion kan være med på at sætte i gang sygdomsprocessen. Man ved dog ikke, hvilken slags virus det er, eller hvordan dette sker.

 

Men forskning udgivet i 2008 viser abnormiteter i cerebrospinalvæske-niveauet (CSF) af endocannabinoider i multipel sklerose, hvor der blev påvist signifikant reducerede niveauer af alle de testede endocannabinoider (eCB'er) i CSF hos patienter med MS sammenlignet med kontrolpersoner. Således spiller endocannabinoider (eCB'er) en rolle i moduleringen af ​​neuroinflammation, og eksperimentelle fund tyder på, at de kan være direkte involveret i patogenesen af ​​multipel sklerose (MS).

 

De foreliggende resultater tyder på tilstedeværelsen af ​​et svækket eCB-system i MS. Forøgede CSF niveauer af AEA under remission eller hos RR patienter med Gd + læsioner tyder på dets potentielle rolle i at begrænse den igangværende inflammatoriske proces med potentielle neuro-beskyttende implikationer. Disse fund tilvejebringer yderligere støtte til udviklingen af medicin rettet mod eCB'er som en potentiel farmakologisk strategi, til at reducere symptomerne og hæmme sygdomsudvikling i MS.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Sygehistorien med de typiske symptomer hos forholdsvis unge mennesker vil ofte give mistanke om sygdommen. Lægen vil dog ofte kun finde få symptomer på MS ved en undersøgelse tidligt i sygdomsforløbet.

 

Efter en tids sygdom vil fundene være tydeligere. Ved en skanning af hjernen og eventuelt rygmarven, såkaldt MR-undersøgelse, vil man ofte kunne se typiske forandringer i de områder, som er angrebet.

 

Hvordan behandles MS?

Behandling og opfølgning af MS-patienter skal tilpasses den enkelte.

 

Kortvarig behandling med * binyrebarkhormon i høje doser kan bruges ved akutte forværringer. Man anvender I stigende grad en medicin, som kaldes interferon beta-1 eller glatirameracetat. Der er en række andre former for medicin, som kan forsøges.

 

* binyrebarkhormon :

 

Regulere koncentrationen af elektrolytter, der cirkulerer i blod.

 

 

Delta9-Tetrahydrocannabinol (Delta9-THC), den aktive bestanddel af marihuana blev fundet at være en meget effektiv inhibitor in vitro af NADH-oxidase-aktivitet i rottehjerne-og hjerte mitokondrier. Graden af ​​hæmning af det enzymsystem, opnået fra rotte hjernevæv varierede med den region, hvorfra den blev afledt som følger, i nærværelse af 10 (-5) M Delta9-THC: hypothalamus plus thalamus plus midthjernen, 73 + / - 4 %; lillehjernen, 66 + / - 4%; medulla oblongata plus pons, 63 + / - 6%; cerebral cortex, 50 + / - 8%. Den samme koncentration hæmmede rotte hjerte NADH-oxidase-aktivitet 69 + / - 9%. Inhibering af NADH-oxidase-aktivitet ved en tilsvarende koncentration af deoxycorticosteron var signifikant mindre i alle vævs testede præparater, der spænder fra 11% til 26%. Hæmningen af ​​Delta9-THC syntes at være konkurrencedygtig og nær amytal-følsomme stedet for elektron transportsystem. Suggestive beviser blev også opnået for en anden virkested, over cytochrom c site.

 

* En oxidase er ethvert enzym, der katalyserer en oxidations-reduktions-reaktion, der involverer molekylært oxygen (O2) som elektronacceptor. I disse reaktioner reduceres oxygen til vand (H2O) eller hydrogenperoxid/brintoverilte (H2O2).

 

* oxygenase er ethvert enzym, der oxiderer et substrat, ved at overføre oxygenet (O) fra molekylær oxygen O2 (som i luft) til det.

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (THC-OH: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

  • Glukokortikoider (regulering af metabolismen af glukose) og regulerer behandling af proteiner, fedtstoffer og kulhydrater fra det menneskelige legeme. De spiller også en rolle i at opretholde en normal stress-respons-cyklus.

 

 

Tovejs og funktionelle relationer mellem glukokortikoider og endocannabinoide system er blevet demonstreret.

 

Konkret er stress kendt for at producere hurtige ændringer i endocannabinoid signalering i stress-responsive hjerne-regioner. Til gengæld spiller det endocannabinoide system en afgørende rolle i nedregulering og tilvænning af hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA)-akse-aktivitet som reaktion på stress. Glukokortikoider rekruttere også det endocannabinoid system til at udøve hurtig negativ feedback kontrol af HPA-aksen under stress. Det er blevet mere og mere klart, at cannabinoid CB1-receptorer også er rigeligt udtrykt i den basolaterale amygdala (BLA) og andre limbiske områder, hvor de modulerer følelsesmæssige beredskabs-effekter på hukommelsen.

 

Forbedring af cannabinoid-signalering ved hjælp af eksogene CB1-receptor-agonister forebyggede virkningerne af akut stress på følelsesmæssig hukommelse.

 

Jeg foreslår en model som tyder på, at de formildne virkninger af eksogen-administrerede cannabinoider [gerne udvundet fra marihuana] på emotionel læring efter akut stress, medieres af faldet i aktiviteten af ​​HPA-aksen via GABAergiske mekanismer i amygdala.

 

Institut for Psykologi, University of Haifa, Haifa 31905, Israel.

 

Hormoner, såsom østrogen [Estron: C18H22O2; Estradiol: C18H24O2; Estriol: C18H24O3] hos kvinder og testosteron [C19H28O2] hos mænd, er almindeligt kendt for at fremme seksuelle karakteristika og modning af reproduktive organer i de respektive køn.

 

Hvordan er langtidsudsigterne?

 

Forløbet af sygdommen varierer betydeligt. De fleste har de første år et sygdomsbillede præget af forholdsvis akutte forværringer, med mere eller mindre fuld bedring mellem anfaldene. Omtrent halvdelen af patienterne vil efter en del år udvikle et sygdomsforløb med gradvis forværring og tiltagende tab af funktioner. Nogen få vil have denne mere alvorlige sygdomsform allerede fra start.

 

De fleste med MS vil i løbet af en årrække udvikle større eller mindre funktionsnedsættelse. Hos en mindre del går det stærkt, og man udvikler svær funktionsnedsættelse over en kort årrække. Hos andre udvikles aldrig rigtig betydende funktionsnedsættelse. De fleste midt imellem lever med sygdommen og begrænsninger i nogen grad.

Naturen’s (legale) cannabinoider

 

Cannabis-papirerne

- En borgers guide til cannabinoider

af Publius

 

 

"Hvor får du" det fra? "

 

De fleste patienter bliver ikke spurgt, hvor de får deres medicin. Det skyldes, at alle ved at folk får deres medicin fra et apotek. Men jeg er nødt til at få min medicin på en anden måde. Jeg er nødt til at beskytte min "kilde", fordi min medicin er cannabinoide baseret - og det gør det næsten ulovligt. - Men ikke i dag.

 

I dag kan jeg svare på kildespørgsmålet åbent, fordi det er mit lokale apotek - med køre-forbi service og åben for at dispensere medicin 24 timer i døgnet. Jeg kører op og trykker på en stor gul smiley-hovedet knappe for at få adgang - en blød automatiseret stemme kommer over højttaleren for at kontrollere, at jeg er på rette sted for at aflever min recept. Dernæst den typiske professionelle person - hvid kittel med badge - åbner skydevinduet, spørger om mit navn og hvad jeg har brug for.

 

"Jeg skal hente en foreskrevet medicin til Publius."

 

De vender tilbage med en pose og flaske indeholdende 30 syntetiske cannabinoide-kapsler doseret på 5mg hver - det er rigtigt, legale cannabinoider!

 

Hvad er cannabinoider? Nå, her er hvor tingene bliver interessante. Som èn lærer i biologi, den menneskelige krop har mange systemer - kredsløbs, åndedræts, fordøjelses, og nervesystem for at nævne nogle få. Hvert system har dele: for eksempel, nervesystemet består af hjernen, rygmarven og nerver.

 

Ved slutningen af 1980'erne, identificerede videnskaben et nyt menneskesystem - det endocannabinoide system (ECS) - også kaldet cannabinoide system. Der er et cannabinoid system til stede i alle pattedyr - til også at omfatte mennesker og 15.000 andre arter. Et pattedyr er som alle hvirveldyr kendetegnet ved selvregulerende kropstemperatur, hår og mælkeproducerende kvinder - som pattedyr betyder "bryst" eller ”af brystet”.

 

ECS består af to hoveddele: cannabinoider, som er kemiske signalstoffer, og to receptorer kaldet "CB1" og "CB2". Cannabinoider aktivere receptorer som findes i hele kroppen - i alle organer, for eksempel. I virkeligheden er alle systemer i vores krop moduleret af det cannabinoide system. Det betyder at når et kropslig system forandres og ændre sig, bruger den ECS til at gøre det.

 

Videnskab og populære søgemaskiner som Wikipedia bruger tre klassificeringer af cannabinoider:

 

1. Endogene cannabinoider (også kaldet endocannabinoider), som er produceret af menneskets krop

2. Urte cannabinoider/Herbal cannabinoids, den slags findes i cannabis sativa planten

3. Syntetiske cannabinoider, produceret og distribueret af medicinalfirmaer

 

Den tredje type er, hvad jeg samlede op fra apoteket - 30 Marinol (Dronabinol) kapsler. Marinol er en udskrevet cannabinoid fra min læge - og jeg vil teste det mod de plante-cannabinoider jeg har bagt ind i mine chokoladekager/brownies i seks år nu.

 

Apotekeren hænder mig en hvid papirpose med Marinol-ordineret til min Multipel sklerose (MS). Hæftet til toppen er en typisk udlevering med advarende medicinske oplysninger. Den lille mængde (150 mg) af det syntetiske cannabinoid THC koster $ 370/kr. 2220, - eller mere end $ 69,000/kr. 414.000,- per ounce/28,35 gram!

 

Jeg underskriver på et distributions ark og betaler mine 3$/kr. 18,- i offentlig finansieret sygeforsikrings egen-betaling. Regeringen, det vil sige vores skatte-dollars, betaler de andre 367 dollars/kr. 2.202,- for min medicin. Nu er jeg klar til at gå - men ikke før min "syntetisk cannabinoid” forhandler oplyser mig om mulige bivirkninger. Hun advarer mig om at være på udkig efter - "svimmelhed, døsighed, forvirring, føle 'høj', en overdreven følelse af velvære, svimmelhed, hovedpine, røde øjne, tør mund, kvalme, opkastning, mavesmerter, klodsethed, eller ustabilitet."

 

Uha - det lyder som en masse potentiel ulykke på min kemisk følsomme krop. Fra personlig erfaring ved jeg, at urte-cannabinoider ikke forårsager disse bivirkninger i min krop. Apotekeren nævnte godt nok en bemærkelsesværdig bivirkning, som jeg har haft med at spise cannabis-brownies: mundtørhed - der næppe er et problem, i betragtning af det samlede udbytte af medicinen.

 

Når jeg kommer hjem åbner jeg posen for at tage et kig på Marinolen. De piller har en dyb rødbrun farve og perfekt runde. De minder mig om Boston Bagte Bønner - som de ser ud præcis som denne slik. En ting er sikkert: syntetisk cannabinoider ser ikke ud som noget der ligner urte cannabinoider - dem fra planten selv.

 

Den tydelige medicinske forskel på poppende piller kontra variationer og kvaliteter af at forbruge naturlig cannabis kan ikke undervurderes - og sikkert, vil det ikke blive af mig. Efter en uge med at tage én pille før sengetid, som lægen ordinerede, kan jeg ikke mærke nogen positiv virkning fra Marinol. Den gør mig sulten - men det var aldrig et problem i første omgang. Men det er min første legale cannabinoide, og det er det, der tæller, ikke? - Ikke om den virker, bare om det er lovligt, ikke?

 

Forkert

Her er hvad jeg ved. Jeg har selv-medicineret mig med urte-cannabinoider i seks år til at yde lindring fra MS, som jeg har haft i 24 år. I den tid var jeg igennem den lange liste af ordineret medicin. Lindringen var minimal. Problemet var (og er) bivirkningerne, som blev uudholdelig over tid. Jeg følte mig som en slave, afhængig af en cyklus af lægemidler, som misbruger min krop og efterlod mig i den mest deprimeret, håbløs og fladtrykte tilstand.

 

Jeg sagde endelig nok med pharma-pillen med min krop og MS’en og prøvede at bage urte-cannabinoider ind i chokoladekager. Dermed gjorde min alternative behandling mig til en kriminel. Jeg begyndte at spise en lille terning cannabis chokoladekage tre gange om dagen. Inden for den første måned forsvandt min søvnløshed, beroligede min blære, nerve-prikken i armene, benene og fødderne stilnede. Jeg brød ikke længere ud i rystelser i den øverste del af kroppen efter at have været ude i verden af høje lyde, trafik og det daglige ræs i livet. MS’en var mere stille. Jeg fandt jeg ikke overvejede selvmord og jeg følte håb omkring mit liv igen - men indså, at jeg var blevet en kronisk kriminel.

 

Cannabinoider er klart lægende på vores krop. Men der er en underlig skelnen mellem hvilke cannabinoider der er effektive, og hvilke der er lovlige. I tilfælde af min MS, har appetit-stimulation ikke været et problem - hvilket er, hvad den Marinol normalt ordineres for. Marinol virkede simpelthen ikke for mig.

 

Der er andre farmaceutiske cannabinoider - såsom Nabilone og Sativex [ATC kode: N02BG10] - tilgængelig i andre lande, men de forbliver dyre og mindre effektiv end urte-cannabinoider. Naturen skabte cannabis og pattedyrisk ECS, ikke dig eller mig - og det var gennem brug af urte-cannabinoider, at jeg var i stand til at vænne mig fra et liv med farmakologiske-cocktails og bevæge mig mod et sundere liv. - Ligesom naturen har designet.

 

Publius

 

PubMed: cannabinoider og multipel sklerose

 

Oversat og bearbejdet af

cannabinoide-information.dk

 

 

Multipel sklerose og medicinsk cannabis, Denis Petro, MD

I sin tale til 2004 Cannabis Therapeutics Conference, ser Dr. Petro, MD og medicin-forsker, på historien om medicinsk marihuana-brug i multipel sklerose og spasticitet, samt seneste forsøg med Cannabinoider og Cannabis-uddragene til at behandle MS og udsigterne til godkendelse i USA. Konference arrangeret af Patienter Ud af Tiden - Norml: cannabis og MS.

 

Multipel sklerose og Medicinsk Cannabis, med Jim Miller

Ægtemanden af MS-patient Cheryl Miller, Jim fortæller deres historie om kærlighed, lidelse og aktivisme, fra første indlæring af marihuana har effektivitet til at presse medlemmer af Kongressen. Efter Cheryl bortgang, dannede Jim og andre MS-patienter dannede multipel sklerose patient Union. Fra 2004 Cannabis Therapeutics Conference, arrangeret af Patienter Ud af Tiden.

Multipel sklerose og behandling af ataksi med medicinsk marihuana

 

Greg bruger marihuana for hans sygdom multipel sklerose og ataksi-lidelse ... Klippet er taget fra dokumentaren - The Union

 

Det er ingen hemmelighed, at mange mennesker synes, at der er en livgivende kvalitet ved cannabis brug. Det er her, vi begyndte - anekdotiske og levende cannabinoide erfaringer. Siden 1970'erne er cannabis blevet defineret af praksis - en kombination af medicinsk/patient model og rekreative/friheds model. Vi beskriver noget nyt - ideen om, at cannabinoider er nødvendige for livet. Cannabis-krigen vil ikke længere være omkring brug og ideologi - om, hvem der er syg nok eller fri nok eller ansvarlig nok. Hvad er nyt i dag, er videnskaben om cannabinoider - og du vil finde det mere end overbevisende og ofte overvældende.

 

Friheden giver sine egne argumenter. Krigen mod cannabis-brugere har kompromitteret vores frihed. Det har været sådan så længe, at mange af os slet ikke anerkender de utilsigtede konsekvenser placeret på vores kollektive frihed ved det cannabinoide forbud - de samlede skader som følge af krigen. Som dette ændres, som dette forbud kommer til en afslutning, kan vi se frem til en bedre kultur - det ene med færre krænkelser af privatlivets fred, færre anholdelser, færre fængslinger - og mere menneskelige valg for afslapning, mere overkommelig wellness/sundhed, mere i skatteindtægter, og, tør vi sige det - gladere borgere.

 

De dage af Reefer Madness, da man mente, at marihuana rygning skabte morderiske galninge, er bag os. De dage mærkelige-(ude i hampen)-marihuana-rygere er bag os. Klarerer erkendelse om cannabis er ved at opstå. En som Montel Williams er det nye ansigt af cannabis patienten - en tidligere sømand og vellykket talkshow-vært, der beholder sin sundhed gennem brug af cannabinoider, imens han lever med multipel sklerose.

Medicinsk Cannabis - Multiple Sclerosis

 

Mange MS-patienter bruger medicinsk marihuana, idet de har fundet, at det lindrer spasticitet, beroliger rystelser, og nedbringer depression og angst for at blive syg. MS-patienten her, har igennem længere tid indtaget et væld af ordinært udskrevet medicin for alle hendes symptomer, så pludselig en dag, sagde hendes søn, Mor har du nogensinde hørt om marihuana, det er vist noget for dig. Men hun ville ikke bryde loven og snige sig rundt som en kriminel, så hun blev hørt og den første til offentligt at få tilkendt retten til legalt udskrevet annerkendt marihuana mod sin lidelse i Rhode Island:

 

Moderne medicinsk forskning har opdaget gavnlige anvendelser for marihuana i behandling eller lindring af smerte, kvalme og andre symptomer forbundet med visse invaliderende medicinske tilstande, som fundet af National Academy of Sciences' Institute of Medicine i marts 1999. Flere stater, herunder Rhode Island, tillader den medicinske brug og dyrkning af marihuana under visse omstændigheder. Dog ændrer Rhode Island Medical Marijuana loven ikke føderale love og regler, der forbyder besiddelse og brug af marihuana.

 

Rettelse: patienten siger "kroppen angriber immunsystemet," dens vice versa. "Immunsystemet angriber kroppen". Mere specifikt angriber immunsystemet myelin der omslutter nerveceller. Derved kan nerve-cellene ikke sende deres signaler effektivt til hinanden. Det påvirker hovedsageligt nerver i hjernen og rygmarven.

 

Udgivet den 6. juni 2009

Tracey - multipel sklerose og medicinsk marihuana

Tracy har lidt af multipel sklerose i over 35 år og har opdaget at medicinsk marihuana er det eneste, der løfter den fysiske smerte og psykiske belastninger og samtidig opretholder en tilstedeværelse med dem omkring hende.

 

Uploadet den 1. maj 2011

Videnskaben om medicinske Cannabis: En kort samtale med Donald Abrams, MD

 

Donald Abrams, MD er Chef for Hæmatologi og onkologi ved San Francisco General Hospital og medforfatter - med Andrew Weil - af Integrativ Onkologi (Oxford University Press). Abrams har omfattende erfaring med at arbejde med kræft og hiv/aids-patienter og er en pioner inden for medicinsk cannabis-forskning. Den amerikanske regering klassificerer cannabis-sammen med heroin og LSD-som et liste I stof, den mest stramt regulerede kategori af narkotika i USA. Ifølge den føderale regering, er liste I stoffer usikre og har "ikke aktuelt accepteret medicinsk brug i behandling i USA."

 

 

 

Men som medicinsk cannabis-fortalere har påpeget siden de Kontrollerede Stoffer's Lov (CSA) blev vedtaget af Kongressen i 1970, har cannabis været anvendt medicinsk i tusinder af år, og der har aldrig været et rapporteret tilfælde af marihuana overdosis. Desuden har de seneste år vist kliniske forskere rundt om i verden værdien af cannabis, som hvis fundet i junglen i dag, ville få alverdens opmærksomhed, men grundet politisk absurditet, stadig et forsømt medicinsk skattekammer til fordel for kemisk fremstillet.

 

Donald Abrams fortæller bla. at patienter i kemoterapi har fundet stor glæde af cannabis, og obligatorisk foreslår dette i kombination til sine patienter for at forbedre humør, appetit og søvn.

 

Reason.tv 's Paul Feine satte sig i ca. 10 minutter ned med Dr. Abrams for at lære mere om videnskaben om medicinsk cannabis. Produceret af Paul Feine og Alex Manning. Gå evt. til reason.tv og læs og se meget mere om emnet.

 

 

Uploadet den 14. oktober 2010

 

 

 

 

 

 

 

Projekt CBD - Cannabidiol Videnskab - For Læger - For Patienter

 

UCSF onkolog og aids-specialist Donald Abrams gav et foredrag om videnskaben om cannabis på Harbor-UCLA Medical Center den 21 januar 2013. Mange læger afstår fra at godkende brug af cannabis af patienter, fordi de har ikke lært noget om cannabis i den medicinske undervisning og derfor ikke kan rådgive patienterne kyndigt om dosering, bivirkninger, virkningsmekanisme osv. Dette foredrag af Donald Abrams, MD til studerende på Harbor-UCLA Medical Center er et usædvanlig klart overblik over det medicinske cannabis-felt. Rolando Tringale, MD, inviterede Dr. Abrams på vegne af Family Medicine Residency Program. O'Shaughnessy har arrangeret fotograf Chad Rea til bånde begivenheden for os.

 

 

 

 

 

 

Cannabis & Neuropatiske smerter, Dr. Abrams, 1 af 2

 

Dr. Donald I. Abrams, MD, UCSF School of Integrative Medicine fortæller om hans undersøgelse af røget Cannabis (marihuana) i smerte og palliativ pleje, og præsenterer metoden ved den fjerde Klinisk Konference om Cannabis-terapeutik, Santa Barbara, Californien- april, 2006. Dr. Abrams undersøgelse blev offentliggjort i Feburary af 2007, som "Cannabis i smertefuld HIV-associeret neuropati", i Journal of American Academy of Neurology. Dr. Donald Abrams opnåede godkendelse af den første humane-undersøgelse i 15 år, i den terapeutiske anvendelse af marihuana, sammen med et tilskud på $1 million fra det Nationale Institut for Stofmisbrug:

 

Konklusion: Røget cannabis var veltolereret og lettede effektivt kronisk neuropatisk smerte fra HIV-associeret sensorisk neuropati. Resultaterne kan sammenlignes med orale lægemidler til kronisk neuropatisk smerte.

 

Konference arrangeret af Patienter Ud af Tiden (POT). Se også: Abrams & Agus: Behandling af Cancer, Sandheden og Helbredelse - 2012

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis & Neuropatiske smerter, Dr. Abrams, 2 af 2

 

 

 

 

 

 

 

Buddy T. og Neuropati

 

Medicinske Cannabis Vidnesbyrd med Buddy T. fra North Carolina i USA, som lider af Neuropati i fødderne og hudkræft. For mere viden om Buddy og videnskaben bag hans sygdom og behandling kan du besøge cannabispatient.net.

 

Uploaded den 22. August, 2008

Smerte - Medicinsk marihuana - Multipel sklerose - Texas - Medfølelse - Tim Timmons

ABC News interview med Texas medicinsk marihuana smerte patient Tim Timmons og Texas Compassion Care Coalition præsident Steve Betzen. Timmons har lidt af sekundær progressiv dissemineret sklerose i 23 år og er bundet til hjemmet og er sengeliggende, og har brug for hel-tids sygepleje.

 

Men politikken fra Texas republikanske guvernør Rick Perry ville sætte ham (og medfølende hjælpere) bag fængslets tremmer med voldtægtsforbrydere og forbrydere - alt sammen til en pris til Texas skatteyderne på $ 250.000 (1.700.000 DKK) til $ 500.000 (2.400.000 DKK) om året. Dette er hans (og andres) new-age version af finanspolitikkens konservatisme.

 

Publiseret den 23. december 2009

Marihuana, Sativex og MS i Danmark

 

Jack Mikkelsen (13:00) der er ramt af alvorlig MS og en af de 55 som i 2012, efter Sundhedsstyrelsens anbefaling, har søgt lægeordineret Sativex (N02BG10), men det er dyrt.

 

Sativex

  • Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og -blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol og 25 mg cannabidiol.

 

  • Udbetalt regionalt tilskud: 955.000 DKK for 7.000 DDD (daglige doser) svarende til 17.363,50 DKK pr patient og 136,50 DKK per DDD til de 55 danske patienter i 2012 (og som i 2013 er stigende til 59 personer og et regionalt tilskud på 1.178.000 DKK i 2013)

 

Jack får førtidspension og er flytte sammen med kæresten som også har MS, og sammen har de oprettet en hjemmeside KomBlot, der tilbyder kørestolsvenlige oplevelser. Initiativet (DSI og retrograd signalering) er også at komme ud af førtidspensionen og erhverve sig selv. Jack får konstante smertefulde kramper og i stedet for at bruge den ordinerede Sativex, kører han istedet hen under emhætten og tager et par sug af en joint (15:00). For det første stopper det spasmerme med det samme, og for det andet dæmper det rystelser. Det var faktisk en læge på hospitalet der foreslog at jeg skulle prøve at ryge noget marihuana for st stoppe spasmerne og anbefalede Jack at køre ud på Christiania og købe det, for Jack havde prøvet alt. Hvordan var det at ryge det første gang? Det var en åbenbaring. Fra at have levet et liv med stort set konstant smerte, spasmer og uden megen søvn om natten, og den slags - til at kunne ånde igen. Hvordan er det at ryge i forhold til Sativex?

Sativex hjælper ikke i forhold til det. Sativex er en oral spray, og man skal sprøjte rigtigt meget ind i munden og det er ret skadeligt for dine tænder og slimhinder og jeg ved ikke hvad. Det der er med en joint eller som jeg indtager er, at så snat du får dine spasmer, eller hvad du nu har af problemer, og så går du hen og tager 3 hiv af din joint, og så er det væk! Det eneste der kan hjælpe mig, gør mig kriminel! Det gør mig både vred og det gør mig ked af det. Ja, men det er en helt uforståelig situation, altså. Hvis jeg ikke kunne få lov til at ryge cannabis, så ville jeg slå mig selv ihjel. Så, ja men, det havde været for smertelidende.

 

13:00 til 17:00

 

Udgivet den 25. februar 2014

Visualisering af det endocannabinoide signalsystem

Det endocannbinoide system DSI og smerteundertykkelse.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

Et kandidatuddannelses forskningsprojekt indsendt til Masters of Science, Faculty of Medicine, University of Toronto. Udviklet i samarbejde med Biomedicinsk Communications, Biologisk Institut, University of Toronto i Mississauga, Det Canadiske Consortium for Undersøgelse af Cannabinoider og medfinansiering delvist af Quebec Pain Research Network.

 

Udgivet den 7. maj 2012

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved