Multipel System Atrofi MSA

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please.

 

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Multipel System Atrofi MSA

 

Alpha synuclein immunhistokemi viser mange glial-inklusioner.

 

 

DK - Multipel systematrofi (MSA) er en kronisk, fremadskridende neurologisk sygdom, som rammer voksne mænd og kvinder. Ved sygdommen sker der det, at celler går til grunde i specielle områder i hjernen.

 

Man ved ikke, hvorfor cellerne går til grunde, og årsagen til sygdommen er således ikke kendt. Sygdommen betyder, at patienten får problemer med at bevæge sig. Det bliver tiltagende vanskeligt f.eks. at gå, at vende sig i sengen eller at skrive i hånden. Der opstår også vanskeligheder med balancen og med flere af de funktioner, som kroppen normalt klarer automatisk, f.eks. kontrollen med blæren.

 

En endelig diagnose kan kun foretages patologisk ved at finde rigelige/mange glial-cytoplasmatiske inklusioner i det centrale nervesystem

 

Histopatalogi

Multiple-system atrofi kan forklares som celletab og gliose eller en hastig formering af astrocytter i beskadigede områder i det centrale nervesystem. Denne skade danner et ar, som derefter kaldes et glial-ar. I øjeblikket kan en bekræftet diagnose af MSA kun foretages post mortem idet gliøse cytoplasmatiske inklusion-legmer er synlige. Når hjernevæv af en person med MSA er undersøgt under et mikroskop, fremkommer disse gliøse strukturer synlige, hvilket bekræfter diagnosen. Tilstedeværelsen af disse inklusioner (også kendt som Papp-Lantos organer) i bevægelse, balance og automatiske kontrol-centre af hjernen er den definerende histo-patologiske kendetegnelse for MSA. Nylige undersøgelser har vist, at det største/vigtigste trådformede element i glia og neuronal cytoplasmiske inklusioner er alfa-synuclein. Mutationer i dette stof kan spille en rolle i sygdommen. Tau-proteiner er blevet fundet i nogle GCIs.

 

  • Alfa-synuclein er et protein, der er rigeligt i den menneskelige hjerne. Mindre mængder findes i hjertet, muskler og andre væv. I hjernen findes alfa-synuclein hovedsageligt ved spidserne af nerveceller (neuroner) i specialiserede strukturer, der kaldes præsynaptiske terminaler. Inden for disse strukturer, interagerer alfa-synuclein med fosfolipider og proteiner. Præsynaptiske terminaler frigiver kemiske budbringere, kaldet neurotransmittere, fra rum kendt som synaptiske vesikler. Frigivelsen af neurotransmitter relæ-signaler mellem neuroner og er afgørende for normal hjernefunktion. (Læs også: Cannabinoider og organisk kemi)

 

alfa-synuclein: kan samle sig til at danne uopløselige fibriller i patologiske tilstande karakteriseret ved Lewy legemer, såsom Parkinsons sygdom, Lewy body demens og multipel-system atrofi MSA. Alpha-synuclein er den primære strukturelle komponent af Lewy body fibriller. Desuden er en alfa-synuclein fragment, kendt som ikke-Abeta komponent (NAC), fundet i amyloid plak i Alzheimers sygdom.

 

Multiple-systemet atrofi (MSA) er en degenerativ neurologisk lidelse. MSA er forbundet med degeneration af nerveceller i bestemte områder af hjernen. Denne celle-degeneration forårsager problemer med bevægelse, balance og andre autonome funktioner i kroppen, såsom blære-kontrol eller blodtryk-regulering. MSA viser sig ofte med nogle af de samme symptomer såsom Parkinsons sygdom. Men MSA-patienter viser generelt minimal, hvis nogen reaktion på dopamin-medicin (C8H11NO2) der anvendes til Parkinsons.

 

En variant med kombinerede træk i MSA og Lewy body demens kan også eksistere. * PubMed: Cannabinoider og Demens

 

Symptomer som sygdommen skrider frem

 

Efterhånden som sygdommen forløber dominerer tre grupper af symptomer. Disse er:

  1. Parkinsonisme (langsom, stiv bevægelse, skrivning bliver lille og fluebens-agtig)
  2. Cerebellar dysfunktion (svært ved at koordinere bevægelser og balance)
  3. Autonom nervesystem dysfunktion (nedsat automatiske kropsfunktioner), herunder:

 

 

  • Nogle patienter (20% i en undersøgelse) oplevede en betydelig *kognitiv svækkelse som følge af MSA.

 

* 2013, juli - Cannabinoids ameliorate impairments induced by chronic stress to synaptic plasticity and short-term memory.:

Our findings suggest that cannabinoid receptor activation could represent a novel approach to the treatment of cognitive deficits that accompany a variety of stress-related neuropsychiatric disorders.

 

 

Vores resultater tyder på, at cannabinoid-receptor-aktivering kan repræsentere en ny tilgang til behandling af kognitive forstyrrelser, der ledsager en række stress-relaterede neuropsykiatriske lidelser. - Institut for Psykologi, University of Haifa, Haifa, Israel.

 

Protein-misfoldning

 

PS: Adskillige neurodegenerative sygdomme klassificeres som proteopathies, som de er forbundet med ophobning af fejlfoldede proteiner.

 

* 2007 - Ikke-psykoaktive cannabidiol forhindrer prion-ophobning og beskytter neuroner mod prion-toksicitet. - . J Neurosci

 

Prionsygdomme er smitsomme neurodegenerative lidelser karakteriseret ved ophobning i CNS (centralnervesystemet) af protease-resistente prion-protein (PrPres), en strukturel fejlfoldet isoform af sin fysiologiske modstykke PrPsen. Både neuropathogenesis og prion-infektivitet er relateret til PrPres-dannelse. Her rapporterer vi, at den ikke-psykoaktive cannabis-bestanddel cannabidiol (CBD: C21H30O2) hæmmede PrPres-ophobning i både mus og får scrapie-inficerede celler, mens andre strukturelt beslægtede cannabinoid analoger var enten svage hæmmere eller ikke-hæmmere. Desuden begrænsede perifer injektion af CBD, efter intraperitoneal infektion med murine scrapie, cerebral akkumulering af PrPres og øgede signifikant overlevelsestid af inficerede mus. CBD hæmmede neurotoksiske virkninger af PrPres og berørte PrPres-induceret microglial celle-migration på en koncentrationsafhængig måde. Vores resultater tyder på, at CBD kan beskytte neuroner mod de mange molekylære og cellulære faktorer involveret i de forskellige trin i den neurodegenerative proces, som finder sted i løbet af prion-infektion. Når det kombineres med dets evne til at målrette hjernen og dens mangel på toksiske bivirkninger, kan CBD repræsenterer et lovende nyt anti-prion stof. - Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, Unité Mixte de Recherche 6097, Centre National de la Recherche Scientifique, 06560 Valbonne, Frankrig.

 

* Prioner er ansvarlige for overførbare spongiforme encephalopatier i en række pattedyr, herunder bovin spongiform encephalopati (BSE, også kendt som "kogalskab"), i kvæg. BSE har en lang inkubationstid, omkring 30 måneder til 8 år. Sygdommen kan lettest overføres til mennesker ved at spise mad forurenet med hjernen, rygmarven eller fordøjelseskanalen af inficerede slagtekroppe. Det skal dog også bemærkes, at smitstoffet, selv om det meste er stærkt koncentreret i nervevæv, kan det findes i næsten alle væv i hele kroppen, herunder blod. Hos mennesker forårsager prioner Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD: fejlfoldede proteiner), variant af Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD), Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrom, Fatal familiær søvnløshed og Kuru. Alle kendte prion-sygdomme påvirker strukturen i hjernen eller andre neurale væv, og alle er i øjeblikket uhelbredelige og dødelig.

 

I 2013 viste en undersøgelse, at 1 ud af 2.000 mennesker i England kunne bære det smitsomme prion-protein, der forårsager vCJD.

 

Indtil for nylig blev prionsygdomme kun anset for at være overført via direkte kontakt med inficeret væv, såsom at spise inficerede væv, transfusion eller transplantation. Ny forskning tyder nu på, at prionsygdomme også kan overføres via aerosoler, men at offentligheden ikke er i fare for luftbåren infektion.

 

Creutzfeldt-Jakobs sygdom CJD er en degenerativ neurologisk lidelse, der er uhelbredelig og uvægerligt fatal. CJD er til tider kaldet en menneskelig form for kogalskab (bovin spongiform encephalopati eller BSE). Men i betragtning af, at BSE menes at være årsag til variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD) hos mennesker, forveksles de to ofte.

 

Mørke-grønne områder er lande, der har bekræftede tilfælde af menneskelige variant af Creutzfeldt-Jakobs sygdom og lysegrøn er lande, der har BSE-tilfælde.

 

 

Danske patienter med multipel-system atrofi MSA

Hans Hækkerup dansk socialdemokratisk politiker og onkel til tidliger forsvarsminister og nuværende Sundhedsminister Nick Hækkerup samt tidligere retsordfører og nuværende forsvarsordfører for socialdemokratiet Ole Hækkerup, som er gift med justistitsminister Karen Hækkerup (C). (læs også: Hækkerup: ’Jeg vil ikke tilbage i diskussionen om fri hash eller ej’ - Information 19. marts 2014)

 

I Danmark findes der en landsforening for patienter og pårørende: Landsforeningens hjemmeside

 

 

Cannabinoider til behandling af Multipel System Atrofi - MSA

 

2013: Naturlige cannabinoider forbedre dopamin-neurotransmission og tau og amyloid patologi i en musemodel af tauopathy.

 

Cannabinoider er neuroprotektive i modeller af neurodegenerative demenssygdomme. Deres virkninger er for det meste medieret gennem CB1 og CB2 receptor-afhængige graduering af excitotoksitet, inflammation, oxidativt stress, og andre processer. Vi testede effekten af ​​Sativex ®, en blanding af Δ9-tetrahydro-cannabinol (Δ(9)-THC :(C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2), (nær 1:1 af CBD til THC, med en fast dosis på 2,7 mg THC og 2,5 mg CBD) der handler på både CB1 og CB2 receptorer ... viste mindre unormal adfærd relateret til stress, mindre auto og hetero-aggression og mindre stereotypi (en gentagelsesadfærd som opstår når et dyr eller mennesket befinder sig i situationer, hvor de afskæres fra udførsel af et eller flere naturlige adfærdsmønstre. Det ses ofte i fangenskab på grund af utilstrækkelig plads og/eller utilstrækkelig stimulering). Det reducerede signifikant intra-neuronale, MAO-relaterede frie radikaler produceret under dopamin (C8H11NO2) metabolisme i det limbiske system; samt formindskede gliose (en sygelig forøgelse af mængden af gliaceller) i cortex (hjernebarken) og hippocampus, samt hævede desuden proportion af reduceret/oxideret glutathion (C10H17N3O6S), en antioxidant, der forebygger skader på vigtige cellulære komponenter forårsaget af reaktive oxygen-forbindelser, såsom frie radikaler og peroxider) i det limbiske system og øgede autophagy (der involverer celle-nedbrydning af unødvendige eller dysfunktionelle cellulære komponenter).

 

Selv efter en kort indgift i dyr med nuværende adfærdsmæssige og patologiske abnormiteter, forbedrer Δ9-tetrahydrocannabinol og cannabidiol (C21H30O2), fænotype, oxidativt stress, og aflejring af proteiner i PK-/-/TauVLW mus, en model for komplekse neurodegenerative lidelser.

 

 

 

Cannabinoider & Bevægelsesforstyrrelser, Juan Sanchez - Ramos, PhD, MD

 

Dr. Juan Sanchez-Ramos, ekspert i bevægelsesforstyrrelser som Parkinson's og Huntingtons Sygdom, fortæller om forskning i det Endo Cannabinoide System i hjerner af rotter og mennesker ved den Kliniske Konference om Cannabis Therapeutics 2002 i Portland, OR, USA. Præsenterer animeret grafik af fordelingen af cannabinoid-receptor CB-1 i basalganglierne, så beskriver han effekter af cannabinoider på normal og unormal bevægelse. Dr. Sanchez-Ramos udforsker genopdagelse af cannabinoider som en behandling for bevægelsesforstyrrelser og deres potentiale som neuro-beskyttende midler, påpeger, at NIH har *patent på neuroprotektive anvendelser af cannabinoider (fra marihuana/hash): US Patent 6630507: cannabinoider som antioxidant og nervebeskytter. Konference foranlediget af Patients Out of Time. DVD'er er tilgængelige: medicalcannabis.com (Dansk oversat)

Cannabinoider til behandling af bevægelsesforstyrrelser. - Catherine O'Neill, BA og Juan Sanchez-Ramos, MD

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

 

 

 

Det endocannabinoide system er på vej som et potentielt alternativ til det dopaminerge system til behandling af Parkinsons sygdom. Derfor nødvendiggør alle nye mål samt validering af dette systems potentiale til behandling af human Parkinsonisme afprøvning i dyremodeller af denne tilstand...

 

Tab af CB (1) receptor-udtryk i pars reticulata korrelerede signifikant med tabet af striatal og nigral volumen efter dødelig læsion, indikerer dette kan have været på grund af 6-hydroxydopamin-induceret uspecifik skade på striato-nigrale neuroner, som er kendt for at udtrykke CB (1)-receptorer. (6-hydroxydopamin er et neurotoksisk syntetisk organisk forbindelse som anvendes af forskere til selektivt at ødelægge dopaminerge og noradrenerge neuroner i hjernen).

 

Således har dette resultat implikationer for valg af model og tydning i studier brugt til at undersøge potentielle cannabinoid-baserede terapier for Parkinsons sygdom samt striato-nigrale sygdomme såsom Huntingtons sygdom, og Multipel systematrofi (MSA).

 

* Klinisk variant af multipel systemisk atrofi: tab af neuroner i zona compacta i substantia nigra og putamen. - (Fra Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1075-6

 

----- -----

 

 

Biomedicinsk Institut-BRIC, Københavns Universitet, København, Danmark.

 

Abstrakt

 

Ved brug af rotte-model med *Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE), har vi undersøgt de cytokinetikale og cellulære begivenheder af axonal degeneration og demyelination efter behandling med 5 mg/kg/24h R(+) WIN55,212-2 (C27H26N2O3) eller 10 mg/kg/24h R(+) WIN55,212-2, som har immunosuppressive virkninger. EAE blev induceret ved hjælp af MOG (1-125) i Dark Agouti-rotter, og behandlingen blev indledt ved symptom-debut og fortsatte indtil første tilbagefald kulminerede. Det centrale nervesystem (CNS) celledød herunder caspase og calpain-aktivering, axonal degenerering og demyelinisering samt en bred vifte af immunologiske parametre blev kvantificeret.

 

Vi fandt en signifikant reduktion i axonal degeneration forbundet med nedsat calpain 1 efter behandling med 5 mg/kg/24h R(+)WIN 55,212-2.

 

Behandling med 10 mg/kg/24h resulterede desuden i en forbedret klinisk virkning og en reduktion i inflammatorisk aktivitet og demyelinering. Desuden blev cytokinerne IL-2, IL-6, IL-10, RANTES og TGF-β væsentligt reduceret (Kræftceller øge deres produktion af TGF-β, som også virker på de omkringliggende celler og forårsager immunsuppression og angiogenese, hvilket gør kræft mere invasive) såvel var den cellulære infiltration med regulatoriske T-celler.

 

Vi anslår, at cannabinoider i lave doser er nervebeskyttende gennem en nedsættelse af calpain 1-udtryk. Vores undersøgelse antyder, at langvarig lav-dosis cannabinoid administration til multipel sklerose (MS) patienter kan resultere i en vis grad af neurobeskyttelse, og dermed bremse atrofi'en (sætte atrofi-tempoet ned) forbundet med denne sygdom.

 

 

* cytokinerne IL-2, IL-6, IL-10 (inflamatorisk)

 

* RANTES, (reguleret ved aktivering, normal T-celle udtrykt og udskilt)

 

* TGF-β (PS: Kræftceller øge deres produktion af TGF-β, som også virker på de omkringliggende celler og forårsager immunsuppression og angiogenese, hvilket gør kræft mere invasive)

En dyremodel af hjerne-betændelse. Det er en inflammatorisk demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet (CNS). Det er mest brugt med gnavere og er bredt undersøgt som en dyremodel af de humane CNS-relateret demyelinisations-sygdomme, herunder multipel sklerose og akut dissemineret encephalomyelitis (ADEM). EAE er også prototypen for T-celle-medieret autoimmun sygdom generelt.

 

 

* WIN 55,212-2

 

WIN 55,212-2 (C27H26N2O3) er en kemikalie der beskrives som et *aminoalkylindole derivat, der producerer de samme virkninger af cannabinoider såsom Δ9-tetrahydro-cannabinol (Δ(9)-THC: C21H30O2), men har en helt anden kemisk struktur.

 

WIN 55,212-2 er en potent cannabinoid-receptor agonist, der er blevet fundet at være med anti-nociceptiv aktivitet og potent analgetisk i en rottemodel af neuropatisk smerte. Det aktiverer p42 og p44 MAP-kinase (Mitogen-aktiverede protein-kinaser) via receptor-medieret signalering.

 

WIN 55,212-2 kan sammen med HU-210 (C25H38O3) og JWH-133, (C22H32O) forhindre inflammation forårsaget af amyloid beta proteiner involveret i Alzheimers sygdom, foruden at forebygge kognitiv svækkelse og tab af neuronale markører. Denne anti-inflammatorisk virkning induceres gennem agonistvirkning på cannabinoidreceptorer, hvilket forhindrer mikroglial aktivering som fremkalder inflammation. Derudover fremføres at cannabinoider helt kan afskaffe neurotoksicitet relateret til mikroglial aktivering i rotte-modeller.

 

 

J Pharmacol Exp Ther. 1993

WIN 55.212-2, en aminoalkylindole (AAI) med anti-nociceptiv aktivitet i gnavere, er beskrevet. WIN 55212-2 er bundet til rotte-cerebellare membraner med en Kd på 2nM og en maksimal binding af 1,2 pmol/mg protein. Tætheden af ​​specifikke bindingssteder varieret gennem det centrale nervesystem med den højeste som findes i cerebellum, hippocampus og striatum og den laveste i medulla/pons og rygmarven.

 

Af mere end 60 forbindelser, der repræsenterer anerkendte neurotransmitter-systemer var det kun cannabinoider som effektivt hæmmede binding. Virkningen af ​​cannabinoider på AAI binding var ensartet med kompetitiv (konkurrencedygtig) inhibering og foreslår, at AAI-aktivitet kan medieres helt eller delvis ved interaktion med cannabinoid-receptorer. AAIs synes at repræsentere en strukturel ny klasse af stoffer med til at studere cannabinoidreceptorer.

 

Institut for Neurovidenskab, Sterling Winthrop Pharmaceuticals Research Division, Sterling Winthrop Inc., Rensselaer, New York, USA.

 

 

----- -----

 

Flere danskere bruger medicinsk cannabis til at lindre smerter. Det vil en række partier og organisationer lovliggøre, men sundhedsministeren og et flertal i Folketinget er imod, skriver Information. Og oplyser at der ved gårsdagens samråd om medicinsk brug af cannabis efterspurgte flere partier og patientforeninger en ordning, hvor patienter kan bruge cannabis legalt. Men sundhedsministeren vil ikke åbne for medicinsk cannabis, før der er evidens for effekten.

 

Der var fyldt godt op på tilhørerpladserne, da Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i går holdt samråd om fordele og udfordringer ved brug og legalisering af medicinsk cannabis. En kræftpatient og hendes mand, en datter til en kræftpatient og en tidligere kræftpatient var blandt de fremmødte. De håbede på, at politikerne ville tage skridt til at legalisere cannabis som medicinsk middel.

 

Også direktøren for Scleroseforeningen, Mette Bryde Lind, var kommet til Christiansborg for at følge de politiske drøftelser om medicinsk cannabis.

 

»Min erfaring er, at flere af Scleroseforeningens medlemmer har stor gavn af cannabis som medicin. Derfor går vi ind for, at det skal legaliseres til det formål, og jeg håber, at sundhedsministeren ville tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe eller lignende, så vi kan komme videre. Det virker også til, at der er større vilje end tidligere,« sagde hun til Information forud for samrådet.

 

Både Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har da også erklæret, at de er interesserede i at gøre det lovligt for patienter at bruge cannabis medicinsk, og før samrådet havde både Kræftens Bekæmpelse og Epilepsiforeningen ligesom Scleroseforeningen udtrykt håb om, at der på den ene eller anden måde ville blive åbnet for en løsning, hvor deres medlemmer kan bruge cannabis som medicin på lovlig vis.

 

Men det var ikke sundhedsminister Nick Hækkerups (S) standpunkt på samrådet. Ministeren ser på nuværende tidspunkt ikke en mulighed for, at patienterne lovligt kan bruge cannabis til medicin, for »der er ikke nok evidens«, sagde han under samrådet og henviste til Sundhedsstyrelsens notat om cannabis til medicinsk brug, hvor styrelsen konkluderer, at der ikke er evidens for, at medicinsk cannabis skulle have nogen positiv effekt.

 

»Det er ikke, fordi det møder modvilje. Vi er bare nødt til at stille de samme krav til cannabis, som vi stiller til alle andre lægemidler,« sagde han og konstaterede: »Jeg vil ikke tilbage i diskussionen om fri hash eller ej. Det handler om medicin.«

 

Sundhedsministeren udelukkede dog ikke, at man på et tidspunkt vil kunne finde medicinsk evidens for lægemidler med cannabis. »Der skal bare flere forsøg til at tilvejebringe dokumentation,« sagde han, men påpegede også, at Sundhedsstyrelsen ikke udfører den slags forskning og udvikling. Det sker hos medicinalvirksomhederne.

 

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt er positivt stemt over for en legalisering til visse patientgrupper. Hun ønsker sig enten eksperimenterende eller alternative projekter i Danmark frem for at vente på medicinalfirmaerne i flere år. Hun bad ved samrådet om, »at man åbner en dør for de læger og patienter, der gerne vil være med til at afprøve virkningen«.

 

Også sundhedsordfører for Enhedslisten Stine Brix ville have Nick Hækkerup til at presse på for at imødekomme de patienter, der oplever positive effekter ved brug af medicinsk cannabis: »Vil ministeren være med til at afkriminalisere de borgere, som bruger cannabis medicinsk?« spurgte hun efter at have fortalt en personlig historie om en bekendt, der ikke har set andre muligheder end at bruge cannabis som medicin.

 

Men sundhedsministeren afviste opfordringen: »Det er Justitsministeriet, der lovgiver,« sagde han og understregede igen, »at der skal være evidens for effekten af medicinsk cannabis. Ellers er vi tilbage til en grundlæggende diskussion om fri hash«.

 

Politikerne burde lytte

Efter samrådet var Mette Bryde Lind fra Scleroseforeningen mindre forhåbningsfuld på sine medlemmers vegne. Hun synes, at debatten lyder som et ekko af fortiden:

 

»Sidste gang, der overhovedet var debat om emnet, var for 10 år siden, og dengang skete der heller ikke noget. Nu er politikerne altså nødt til at tage ansvar.«

 

Hun var specielt ærgerlig over, at der ikke kom mere konkrete forslag ud af samrådet.

 

»Det kunne for eksempel være et forslag om at øremærke penge til forskning, men i stedet lander diskussionen igen udelukkende på spørgsmålet om evidens,« sagde hun.

 

»Vores erfaringer er jo bare, at cannabis er det eneste, nogle sclerosepatienter oplever virker, og det mener jeg, at politikerne burde lytte til.«

 

 

 

 

 

Institut for Kemi og Biokemi, Afdeling for Biomedicinske Videnskaber, University for Veterinary Medicine, Veterinaerplatz 1, A 1210 Wien, Østrig. rudolf.moldzio @ vetmeduni.ac.at

 

Abstrakt

 

Cannabinoider afledt fra Cannabis sativa demonstrerer neurobeskyttende egenskaber i forskellige cellulære- og dyremodeller. (opretholdelse af neuronal struktur og/eller funktion)

Mitokondrie svækkelse og fortløbende oxidativ stress synes at være ansvarlige molekylære mekanismer i neurodegeneration (fremadskridende tab af struktur eller funktion af neuroner, herunder aflivning af neuroner. Mange neurodegenerative sygdomme, herunder ALS , Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons forekommer som et resultat af neurodegenerative processer). Derfor studerede vi nogle betydelige cannabinoider, nemlig delta-9-tetrahydrocannabinolisk syre (THCA: C22H30O4,- biosyntetisk forløber for (THC)), delta-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2) i muse-mesencephaleiske (midthjerne) kulturer for deres beskyttende kapacitet mod 1-methyl-4-phenyl pyridinium (MPP (+)) toksicitet.

 

MPP(+) er et etableret model-stof i forskning af parkinsonisme, der fungerer som en kompleks I-hæmmer af den mitokondrie-respiratoriske kæde, hvilket resulterer i overdreven radikal dannelse og celle-forfald. MPP (+) (10 uM) blev indgivet i 48 timer på 9'ene DIV med eller uden samtidig cannabinoid behandling ved koncentrationer i området fra 0,01 til 10 uM.

 

Alle cannabinoider udviser in vitro antioxidativ handling der spænder fra 669 ± 11,1 (THC), 16 ± 3,2 (THCA) til 356 ± 29,5 (CBD) ug Trolox (et E-vitamin derivat)/mg substans i den 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl-radikal (DPPH) prøve.

 

Cannabinoider var uden effekt på morfologi (form og struktur) af dopaminerge celler farvet med tyrosin-hydroxylase (TH) immun-reaktion. THC medførte en dosis-afhængig stigning i celletal op til 17,3% ved 10 uM, mens CBD kun har en effekt ved højeste koncentrationer (et fald på celletal med 10,1-20% ved koncentrationer på 0,01-10 uM). Det påvirkede levedygtigheden af TH-immunoreaktive neuroner markant, hvorimod THCA ingen indflydelse udøver på dopaminerge celletal.

 

Eksponering af kulturerne til 10 uM af MPP(+) i 48 timer sænkede antallet betydeligt af TH-immunoreaktive neuroner med 44,7%, og indskrumpede celle-organer og reducerede neurit-længder kunne observeres. Samtidig behandling af kulturer med cannabinoider reddede dopaminerge celler.

 

Sammenlignet med MPP(+) behandlede kulturer, modvirkede THC de toksiske virkninger i en dosis-afhængig måde. THCA og CBD-behandling ved en koncentration på 10 uM fører til signifikant forøget celletal til 123% og 117%, hhv. Selvom ingen signifikant konservering eller opgang af neurit-udvækst til at kontrollere værdier kunne observeres, viser vores data, at cannabinoiderne THC og THCA beskytter dopaminerge neuroner mod MPP (+) celle-død.

 

 

* I relation: Lægemiddelstyrelsen: læger kan ordinere cannabis!

 

Den 30. september 2009 besluttede Københavns Kommunes socialudvalg at sende et forslag om en forsøgsordning med legalisering af hashmarkedet i København i offentlig høring.

 

 

Cannabis/THC som lægemiddel

 

Afsnit 5:

 

... bekendtgør, at man ud fra en sundhedsfaglig vurdering finder det forsvarligt, at læger kan ordinere cannabis/THC til patienter med alvorlige sygdomme og der ikke er farmakologiske eller lovmæssige hindringer for at udvikle lægemidler af cannabis. Lægemiddelstyrelsens vurdering af indikationer beror på den kliniske vurdering.

 

 

* I relation til Forsøgsordning med legalisering og regulering af hashmarkedet i København: Mail modtaget fra lektor emeritus i psykiatri Dr. Lester Grinspoon MD, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA - 24-11-2009:

 

Kære Michael

 

Tak for dette interessante brev, som gør det klart for mig, at det danske folk på mange måder kæmper som folk i USA kæmper med dette problem. Heldigvis svinger pendulet, i mit land, meget i retning af oplysning. Vi har en lang vej at gå, men 14 af 50 stater har allerede gjort det muligt for patienterne at bruge marihuana som medicin, og 13 stater har afkriminaliseret det (som i min stat, for eksempel, betyder, at jeg kan besidde op til 1 ounce (28,35 gram) af marihuana lovligt). Ligesom du, har vi en lang vej at gå, men jeg tror, at den hurtighed, hvormed medicinsk brug af marihuana er vokset, har gjort det muligt for mange mennesker at se i deres syge slægtning eller ven, der bruger det som et lægemiddel, at det er bemærkelsesværdigt ikke-toksisk og meget nyttig. Når de har set det for sig selv, begynder de at spekulere på, om dette cannabino-fobiske forbud, med alle dens omkostninger både i menneskelig lidelse og i dollars, er det værd.

 

Varm hilsen,

Lester

Lester Grinspoon MD

Harvard Medical School

35 Skyline Drive

Wellesley, MA 02482

(www.marijuana-uses.com)

(www.rxmarijuana.com)

 

 

 

I dag, onsdag den April 2, 2014, stemte Illinois Senat for, at passere Senat Lovforslag 2636 med stemmerne 49-5-2 og at sende loven til Parlamentet til overvejelse. Dette lovforslag vil tilføje krampe-betingelser, herunder epilepsi til listen over kvalificerende betingelser i henhold til Illinois Medical Cannabis Pilot Program og vil tillade børn under 18 år med disse betingelser at få adgang til programmet.

 

"Takket være Illinois Stats Senat, er børn med svær epilepsi et skridt tættere på at kunne bruge medicinsk cannabis for et bedre, sikrere liv," sagde Margaret Storey hvis datter Josie lider en af de epilepsianfalds-betingelser der er omfattet af lovforslaget. Storey vidnede for Senatets Folkesundheds Udvalg i Marts til støtte for lovforslaget.

 

I øjeblikket tillader Illinois Medical Cannabis Program, som blev undertegnet til lov af "medlem af det Demokratiske parti" Guvernør Patrick Joseph "Pat" Quinn i august 2013 og som trådte i kraft den 1. jan 2014, ikke personer under 18 år at være en kvalificeret patient at få adgang til medicinsk cannabis. SB2636 vil begynde at åbne dette program op til en bredere vifte af patienter og afspejler den voksende offentlige enighed om, at cannabis er en gyldig medicin og bør behandles som sådan.

* Sundhedsminister og tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup og broderen tidliger retsordfører Ole Hækkerup, gift med tidligere Justistisminister Karen Hækkerup sidder også i Folketinget for Socialdemokraterne i Helle Thorning-Schmidt-regeringen, hvor onklen Hans Hækkerup var forsvarsminister i Nyrup-regeringerne og led af Multipel systematrofi (MSA), desværre også uden mulighed for eventuel lindring af de forbudte og misforstået naturlige fedtsyre-holdige cannabinoider.

 

Fedtsyrer er organiske syrer der består af lange, uforgrenede kæder af kulstofatomer (carbon) med en carboxylsyregruppe (-COOH) (THC-COOH/11-nor-9-Carboxy-THC: C21H28O4) i den ene ende. Fedtsyrer opbygger triglycerider med den generelle struktur glycerol (C3H8O3) med tre fedtsyrer i esterbinding, hvor fedtsyrerne kan være identiske, men oftes er forskellige, og de findes i alle levende væsner i cellemembraner, intracellulære membraner og liposomer (adiposomes eller eng. lipid droplet).

 

 

  • Naturligt forekommende fedtsyrer har en kæde af et lige antal carbon-atomer (C), 4-28.
  • Kortkædede fedtsyrer (SCFA) er fedtsyrer med alifatiske haler af mindre end 6 carbon-atomer.
  • Mellem-kædede fedtsyrer (MCFA) er fedtsyrer med alifatiske haler af 6-12 carbon-atomer, som kan danne mellemkædede triglycerider (8 til 12 carbon-atomer).
  • Langkædede fedtsyrer (LCFA) er fedtsyrer med alifatiske haler med 13 til 21 carbon-atomer.
  • Meget langkædede fedtsyrer (VLCFA) er fedtsyrer med alifatiske haler længere end 22 carbon-atomer

 

 

PS: 'X Factor'-Pernille: Bliver kreativ af joints - Metroxpress den 21-03-2014

 

Når Pernille Nordtorp går på scenen i aften med sangen ‘Habits’ af Tove Lo, vil man høre hende synge ‘I got to stay high / All the time to keep you off my mind’. Og den grønne urt er noget, som Pernille Nordtorp selv har eksperimenteret med.

 

- Jeg ved godt, at man ikke må, men jeg har da siddet med en god ven engang imellem ved vandet med en guitar, hvor vi har haft en lille bønne med. Det har været stille og roligt, og man generer jo ikke nogen, siger Pernille Nordtorp, der understreger, at hun aldrig har rørt hårde stoffer.

 

Joints er især noget, hun har gjort brug af, når hun har ville skrue op for kreativiteten.

 

- Det er en anden sanseverden, der åbner sig, og jeg synes, at jeg har fået noget konstruktivt ud af joints tekstmæssigt. Det er farligt at snakke om, fordi folk har en tendens til at give en et junkie-stempel i panden, men det er slet ikke der, jeg er, siger Pernille Nordtorp og gætter på, at hun ryger joints ‘i hvert fald en håndfuld gange om året’.

 

For den kønne X Factor-deltager var joints noget, hun stiftede bekendtskab med i sine 20’ere. Hun har svært ved at forstå, hvordan joints kan have stempel som forbudt, når man samtidig kan købe alkohol på hvert et gadehjørne.

 

- Jeg har haft langt flere dårlige episoder med alkohol. Man skal selvfølgelig ikke ryge joints hver dag, men der er en ubalance i måden, vi har accepteret alkohol, og hvordan vi kigger på marihuana. Jeg siger ikke, at vi bare skal have lov at ryge, men jeg synes, at der er en debat, som er værd at tage, siger hun.

 

 

Apropos: En Cannabis Odyssey: at ryge eller ikke at ryge af Lester Grinspoon

 

 

Det var for mig en rytmisk implosion, en fascinerende ny musikalsk oplevelse! Det var åbningen af ​​nye musikalske udsigter, som jeg med hjælp fra mine sønner (understøttet af cannabis) har fortsat med at udforske den dag i dag. Et år senere, fortalte jeg om det til John Lennon og Yoko Ono, med hvem jeg spiste middag. (Jeg var ekspertvidne næste dag i Udlændingeservice og Naturalization Services høringer, som justitsminister John Mitchell havde manipuleret som en måde at få dem ud af landet på med marihuana-anklager, efter at de blev involveret i anti-Vietnamkrigs-aktiviteter.)

 

Jeg fortalte John om denne oplevelse, og hvordan cannabis syntes at gøre det muligt for mig at "høre" hans musik for første gang, meget på samme måde, som Allen Ginsberg rapporterede, at han havde "set" Cézanne for første gang, da han med vilje røg cannabis umiddelbart før han tog afsted til Museum of Modern Art. John var hurtig til at svare, at jeg kun havde oplevet én facet af hvad marihuana kunne gøre for musik, at han troede, det kunne være meget nyttigt for at komponere og lave musik samt at lytte til det.

 

* Rusen gør, at følsomheden til den ydre stimulering frembringer detaljer, som normalt vil blive overset, gør at farver synes mere klare og farverige, gør at der frembringes en værdsætning og lyst til at arbejde/gå i dybden med kunst, der tidligere havde en lille eller ingen interesse for beskueren. Det er som om den voksne cannabis-berusede bemærker/opfatter/sanser verden med den samme nyhedsfornemmelse, forundring, nysgerrighed og begejstring som et barn. Beruselsen forstærker værdsættelsen af musik; mange jazz og rockmusikere har sagt, at de spiller bedre under påvirkning af marihuana, men denne effekt er ikke objektivt bekræftet.

Uddrag fra:

Kapitel 17 - Marihuana - Af Lester Grinspoon, og James B. Bakalar, og Ethan Russo (Fra 2004-udgaven af Substance Abuse, En omfattende lærebog, Redigeret af Joyce Lowinson og udgives af Lippincott Williams og Wilkins)

 

 

 

John Lenon - Starting Over

Denne historietimes højt mindeværdige musikalske slutning, til ønsket efterfølgelse, bringer os til det oven-værende emne - DSI. Lad os bryde det ned til dets basale. DSI står for - depolariseret-induceret undertrykkelse af hæmning (Depolarized-induced Suppression of Inhibition). Dette er en af de måder celler taler tilbage til hinanden. Denne form for kommunikation er den kemiske proces der kaldes "retrograd signalering", er foranlediget af CB1-receptoren, cannabinoider og/eller endocannabinoiden 2-AG (C23 H38 O4).

 

Forestil dig, ligesom mennesker i samtale, er celler nødt til at lade andre celler vide, hvordan tingene går. Retrograd signalering filtrerer og harmoniserer denne meddelelse. Det er, når den modtagende celle "taler tilbage" og bekræfter til den afsendende celle, at et budskab blev modtaget; den modtagende celle giver også tilbagemelding på den oprindelige besked. Tænk på dette øjeblik som ved et nik ved en forståelse i en samtale, kun på et cellulært plan.

 

Cannabis Papirerne

- en borgers guide til cannabinoider

 

- "DSI for Dummies"

 

 

Visualisering af det endocannabinoide signalsystem

 

Et kandidatuddannelses forskningsprojekt indsendt til Masters of Science, Faculty of Medicine, University of Toronto. Udviklet i samarbejde med Biomedicinsk Communications, Biologisk Institut, University of Toronto i Mississauga, Det Canadiske Konsortium for Undersøgelse af Cannabinoider og medfinansiering delvist af Quebec Pain Research Network.

 

Udgivet den 7. maj 2012

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved