Parkinsons sygdom

Cannabinoide Information

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Parkinsons sygdom

 

Under konstruktion

 

 

Fakta er på plads, nu mangler vi blot erkendelsen af, fra Regeringen, Sundhedsstyrelsen og Dansk Parkinsonforening, at cannabinoider også kan forebygge og være nyttig til behandling af Parkinsons sygdom:

 

Δ⁹-tetrahydrocannabinol (Δ⁹-THC) udøver en direkte neurobeskyttende virkning i en human cellekultur-model af Parkinsons sygdom. Neuropathol Appl Neurobiol. 2012 Oct; 38 (6) :535-47.

 

FORMÅL: Δ⁹-tetrahydrocannabinol (Δ⁹-THC: C21H30O2) er neuro-beskyttende i modeller af Parkinsons sygdom (PD). Selvom CB1-receptorer forhøjes inden i basalganglierne af PD-patienter og dyremodeller, tyder ny beviser på en aktuel rolle for CB1-receptor-uafhængige mekanismer. Her benyttede vi en human neuronal cellekultur-PD-model til yderligere at undersøge de beskyttende egenskaber af Δ⁹-THC.

 

 

METODER:

Differentierede SH-SY5Y neuroblastom-celler blev udsat for PD relevante toksiner:

 

en sprøjtegift (pesticid) der blandt andet benyttes i citrus- og olivenplantager. Paraquat er et af de mest brugte ukrudtsmidler i verden. Brugen af stoffet er dog kontroversiel på grund af giftighed og den uheldige egenskab at man ikke kan behandle forgiftede patienter med nogen form for modgift. Sygeforløbet er langvarigt og smertefuldt for såvel patient som for de magtesløse behandlere. Giften blev brugt til forsøg på at udrydde marihuanaplanten i Mexico hvorved der kom rester af stoffet i illegal amerikansk marihuana. Det har vist sig at pesticider hæmmer nedbrydning af endocannabinoider. Således potenserer Organofosfor (OP) pesticider og beslægtede hæmmere af FAAH den cannabinoide aktivitet af anandamid i mus.

 

Mere generelt kan OP-forbindelse-induceret FAAH-hæmning og den tilknyttede anandamid ophobning føre til bevægelseshæmmede lemmer som en sekundær neurotoksisk virkning. (Toxicol Appl Pharmacol. 2001 May 15;173(1):48-55.)

 

Ændringer i CB1-receptor-niveau blev bestemt ved kvantitativ polymerase kædereaktion og Western blotting. Cannabinoider og modulatoriske forbindelser blev administreret samtidig med giftstoffer i 48 timer og virkningerne på celledød, levedygtighed, apoptose og oxidativ stress vurderet.

 

RESULTATER:

Vi fandt CB1-receptor-opregulering i reaktion på MPP +, lactacystin og paraquat og en beskyttende effekt af Δ⁹-THC mod alle tre toksiner. Denne neurobeskyttende virkning blev ikke gengivet af CB1-receptor-agonist WIN55,212-2 (C27H26N2O3) eller blokeret af CB1-antagonist AM251. Desuden var antioxidanterne α-tocopherol (C29H50O2) og butylhydroxytoluen (C15H24O) samt antioxidant-cannabinoiderne, nabilon (C24H36O3) og cannabidiol (C21H30O2) ude af stand til at fremkalde den samme neurobeskyttelse som Δ⁹-THC.

 

Dog blokkerede peroxisomproliferatoraktiveret receptor-gamma (PPARy) antagonist T0070907 dosisafhængigt de neurobeskyttende, antioxidante og anti-apoptotiske virkninger af Δ⁹-THC, mens PPARy agonist pioglitazon (C19H20N2O3S), et (antihyperglykæmisk, antidiabetika), resulterede i beskyttelse mod MPP +-induceret neurotoksicitet. Desuden øgede Δ⁹-THC PPARy-udtryk i MPP+-behandlede SH-SY5Y-celler, en anden indikator for PPAR-aktivering.

 

KONKLUSION:

Vi har demonstreret opregulering af CB1-receptoren (for modtagelse af endocannabinoiden 2-AG: C23H38O4 til bekæmpelse og restituering) i direkte reaktion på neuronal skade i en menneskelig PD cellekultur-model, og en direkte neuronal beskyttende effekt af Δ⁹-THC, der kan være medieret gennem PPARγ-aktivering.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (THC-OH: C21H30O3) oxidation → *THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

PPAR-y er fundet impliceret i patologien af ​​talrige sygdomme, herunder fedme, diabetes, åreforkalkning, og kræft. PPAR-y-agonister er også blevet anvendt til behandling af hyperlipidæmi og hyperglykæmi (højt blodsukker) PPAR-y nedsætter det inflammatoriske respons i mange kardiovaskulære celler, især endotelceller, der dækker blodkarrenes inderside. PPAR-gamma aktiverer PON1-genet, som øger syntese og frigivelse af paraoxonase 1 fra leveren, hvilket reducerer åreforkalkning.

 

Mange Anti-diabetiske lægemidler (dvs. thiazolidindioner; glitazon: ATC-kode A10BG: solgt mængde; antal personer 2009-13) som sænker glukose i blodet, anvendes i behandlingen af diabetes og har PPAR-y som mål, som et middel til at sænke serum-glucose/blodsukker uden at øge udskillelsen af insulin, men har mange bivirkninger.

 

 

Department of Clinical Neurobiology, Peninsula College of Medicine and Dentistry, University of Plymouth, Plymouth, UK

 

 

CNN speciel: Marihuana viser potentiale til at forebygge Alzheimers

 

Uploadet den 16. feb. 2012

 

 

 

 

 

De potentielle terapeutiske virkninger af THC på Alzheimers sygdom. - Cao C, et al, J Alzheimers Dis. 2014;42(3):973-84. doi: 10.3233/JAD-140093.

 

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge de mulige terapeutiske egenskaber af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) med hensyn til at forsinke eller standse kendetegnende egenskaber ved Alzheimers sygdom.

 

N2A-variant amyloid-β-protein forløber (AβPP)-celler blev inkuberet med THC og analyseret for amyloid-β (Aβ) niveauer på 6-, 24-, og 48-timers mærker.

 

THC blev også testet for synergi med koffein, med hensyn til reduktionen af Aβ-niveauet i N2A/AβPPswe celler.

 

THC blev også testet for at bestemme, om flere behandlinger var gavnlig. MTT-prøve blev udført for at teste toksiciteten af THC.

 

Thioflavin T prøver og western blots blev udført for at teste den direkte anti-Aβ sammenlægning signifikans af THC.

 

Endelig blev THC testet for at bestemme dens virkninger på glycogen-syntase-kinase-3β (GSK-3β) og beslægtede signalveje.

 

Ud fra resultaterne har vi fundet THC at være effektiv til at sænke Aβ-niveauer i N2A/AβPPswe celler ved ekstremt lave koncentrationer på en dosis-afhængig måde.

 

Der blev imidlertid ikke fundet additiv virkning ved kombination af koffein og THC sammen.

 

Vi opdagede, at THC direkte interagerer med Aβ peptid, og derved hæmmer sammenlægning (aggregation).

 

Endvidere var THC effektiv til at sænke både den samlede GSK-3β-niveauer og fosforyleret GSK-3β på en dosis-afhængig måde ved lave koncentrationer.

 

Ved behandlings-koncentrationerne, blev der ikke observeret toksicitet og CB1-receptoren blev ikke signifikant opreguleret.

 

Derudover kan lave doser af THC forbedre mitokondrie-funktion og hæmmer ikke melatonin's forøgelse af mitokondrie-funktion.

 

Disse sæt af data tyder, at THC kunne være en potentiel terapeutisk behandlingsmulighed for Alzheimers sygdom gennem flere funktioner og veje.

 

- College of Pharmacy, University of South Florida, Tampa FL, USA USF-Health Byrd Alzheimer's Institute, University of South Florida, Tampa FL, USA.

 

 

Cannabis og Alzheimers sygdom

 

Offentliggjort den 30. okt. 2015

 

 

 

Fortsættelse følger i Alzheimers, demens og cannabinoider

 

 

Hvad er Parkinsons sygdom, wikipedia?

 

Kort fortalt, er Parkinsons sygdom en degenerativ hjernesygdom, som er associeret med mangel på signalstoffet dopamin (C8H11NO2). Patienterne har tendens til rysten og stivhed af musklerne.

 

Sygdommen har navn efter James Parkinson, der beskrev den i 1817.

 

Den 11. april, James Parkinsons fødselsdag, er blevet udpeget til at være den internationale Parkinson sygdoms dag.

 

 

Symptomer

 

En række symptomer kan lede tanken hen på atypisk parkinson, men de behøver ikke at være til stede:

 

tremor eller rysten, begynder normalti i lemmer, ofte i hånd eller fingre. Man kan se en gniden frem-og-tilbage af tommel-og pegefinger, kendt som en pille-rullende tremor. Et kendetegn ved Parkinsons sygdom er rysten på hånden, når det er afslappet (i hvile).

 

Langsommere bevægelse (bradykinesi). Over tid, kan Parkinsons sygdom reducere evnen til at bevæge sig og bremse sin bevægelse. Dette kan gøre simple opgaver vanskelig og tidskrævende. Ens skridt kan blive kortere, når man går, eller man kan finde det vanskeligt at komme ud af en stol. Desuden kan dine fødder holde sig til gulvet, som man forsøger at gå, hvilket gør det vanskeligt at flytte sig.

 

 • muskelstivhed kan forekomme i nogen del af kroppen. De stive muskler kan begrænse ens vifte af bevægelse og forårsage smerte

 

 • tab af automatiske bevægelser.

Ved Parkinsons sygdom, kan man have en nedsat evne til at udføre ubevidste bevægelser, herunder blinke, smile eller svinge armene, når man går.

 • tale-ændringer.

Man har ofte eller kan kan have taleproblemer som følge af Parkinsons sygdom. Man kan tale sagte eller tøver før der tales. Ens indlæg kan være mere af en monoton, snarere end med de sædvanlige bøjninger.

 

 

 • nedsat øjenbevægelse

 

 • manglende effekt af den medicinske behandling eller hurtig udvikling af bivirkninger

 

Cannabis-olie behandler Parkinsons symptomer

Larry bruger CBD-olie for første gang, og efter fire minutter - viser resultatet sig og sikken en overraskelse.

For mange borgere er det ikke en overraskelse, men er desværre påråbt igennem mange år, uden politisk gehør, og understreger blot yderligere hvilken forbrydelse politikken/erne hæfter for.

 

Offentliggjort den 28. nov. 2016

 

 

 

 

 

Årsager

 

Hold nu fast, for de kommer som perlerne på en snor.

 

 

 

 

 

Menneskets CB1 med 473 amino-syrer, og CB2 med 360, hvor musens CB2 er 13 aminosyrer kortere på COOH-terminalen (eks. THC-COOH: C21H28O4) og har 82% aminosyre-sekvensidentitet med den menneskelige CB2. Rotte CB2-genet kan være polymorferisk og koder for et protein på 360 (186) eller 410 aminosyrer. - Endocannabinoid-medieret kontrol af synaptisk transmission

 

 

 

 

 

 

Årsagen til Parkinsons sygdom er ukendt, men flere faktorer synes at spille en rolle, herunder:

 

Forskere har identificeret specifikke genetiske mutationer, der kan forårsage Parkinsons sygdom, men disse er uhyre sjælden, undtagen i sjældne tilfælde med mange familiemedlemmer som er ramt af Parkinsons sygdom. Visse gen-variationer (polymorfier) ​​synes at øge risikoen for Parkinsons sygdom, men med en forholdsvis lille risiko for for hver af disse genetiske markører.

 

 

Parkinsons sygdom skyldes hovedsageligt som nævnt af mangel på signalstoffet dopamin i hjernen. Dette stof dannes i nogle dybtliggende centre i hjernen, kaldet basal-ganglier, som er beliggende ved bunden af forhjernen. Basalganglierne er stærkt forbundet med cerebral cortex, thalamus og hjernestammen, samt flere andre områder i hjernen. Basalganglierne er forbundet med en række funktioner, herunder: styring af frivillige motoriske bevægelser, proceduremæssige læring, rutinemæssige adfærd eller "vaner", eks. som bruksisme (overdrevne slibning af tænderne og/eller overdreven knugning af kæben), øjenbevægelser, kognition og følelser.

 

Hjernen skal hele tiden bruge dette dopamin-stof til kontrol af bevægelse - det dannes og nedbrydes derfor konstant. Ved Parkinsons sygdom nedsættes produktionen, mens nedbrydningen fortsætter som normalt, hvorfor man efter et stykke tid kommer i underskud af signalstoffet.

 

I dagliglivet spiller signalstoffet dopamin en afgørende rolle for drivkræfterne bag alle positivt motiverede handlinger, hvortil der er knyttet oplevelser af velvære. Dopamin udløses således i så forskellige situationer som under opnåelse af succes i både krig og kærlighed, under spisning ved et veldækket bord, i vundne spil-situationer, under indtagelse af narkotika og alkohol, ved seksuelle samværssituationer o.lign., og hvor signalstoffet endvidere virker forstærkende på trangen til vanemæssigt at se frem til at kunne genopsøge pågældende dopaminudløsende situation på ny.

 

Endvidere spiller dopamin en central rolle for udviklingen af mange adfærdsforstyrrelser, f.eks. er der en forhøjet risiko for at udvikle ADHD, hvis den naturlige dopamin-produktion i hjernen er ude af balance

 

I hjernen befinder dopamin-holdige nervecellers cellelegemer sig i strukturerne "den sorte substans" (latin: substantia nigra – forkortet SN) og det central tegmentale område. Herfra har de udløbere til store dele af forhjernen, blandt andet storhjernens hjernebark. (Ved Parkinson's sygdom ses et stort antal døde nerveceller i den sorte substans: substantia nigra), som er det område i hjernen, der især er involveret i dopamin-systemet.)

 

Den sorte substans er lokaliseret i midthjernen. Der er to sorte substanser: en i hver hjernehalvdel. Deles de op, vil man oftest tale om substantia nigra pars compacta (SNc) der ligger dorsalt og substantia nigra, pars reticulata (SNr) der ligger ventralt. Pars compacta-området indeholder neuroner med *melanin (-COOH) og dopamin (C8H11NO2).

 

Er en mørk pigment som findes i hjernen, der er strukturelt relateret til melanin. Melanin er en effektiv absorber af lys; pigmentet er i stand til at sprede mere end 99,9% af det absorberede UV-stråling. På grund af denne egenskab, menes melanin at beskytte hudens celler mod UVB-strålings-skader (indirekte DNA-skader), hvilket reducerer risikoen for kræft. Desuden, selv om, udsættelse for UV-stråling er forbundet med øget risiko for malignt melanom, kræft i melanocytter, har undersøgelser vist en lavere forekomst af hudkræft hos personer med mere koncentreret melanin, dvs mørkere hudfarve.

Neuro-melanin er en mørk polymer af 5,6-di-hydroxy-indole monomer. Neuromelanin udtrykkes i store mængder af dopaminerge celler i substantia nigra, og menes at bidrage til den mørke farve af denne struktur.

 

Det er produceret i specifikke populationer af catecholaminerge neuroner i hjernen. Men den biologiske funktion er stadig ukendt, selv om der er vist at NM effektivt kan binde overgangsmetaller såsom jern, såvel som andre potentielt toksiske molekyler. Derfor kan det spille afgørende roller i apoptose og den tilhørende Parkinsons sygdom.

 

Der er spekuleret i at være en forbindelse mellem sårbarhed neuromelanin-holdige neuroner til celledød i Parkinsons sygdom. Det er også blevet observeret i højere mængder blandt aldrende pattedyr i substantia nigra. Det har en høj chelaterende evne for jern og en affinitet for forbindelser, såsom "enten" lipider, "eller" pesticider (beregnet til at tiltrække, forføre, destruere eller mindske skadedyr. De er en klasse af biocid. Den mest almindelige brug af pesticider er som plantebeskyttelsesmidler (også kendt som plantebeskyttelsesmidler), som i almindelighed er at beskytte planter mod skadelige påvirkninger, såsom ukrudt, plantesygdomme eller insekter) og MPP+, som dræber visse dopamin-producerende neuroner i substantia nigra, hvilket antyder en neurobeskyttende rolle af neuro-melanin. Chelate forbindelser er som oftest meget mere stabile end ikke-chelate forbindelser.

 

 

 

Curr Med Chem. 2006 13 (30) :3705-18.

 

Parkinsons sygdom (PD) er en langsomt fremadskridende neurodegenerativ lidelse med et heterogen kliniske billede og en variabel hastighed på progression. PD er kendetegnet ved degeneration af pigmenterede neuromelanin-bærende celler af pars compacta i substantia nigra, der fører til en alvorlig dopaminerg denervering af striatum. Nuværende behandlinger for PD er afhængig af dopamin substitutionsterapi, oftest med dopamin-forløberen levodopa ( C9H11NO4 - ATC kode: N04BA). På trods af de mange nylige fremskridt i symptomatisk behandling af PD, er der stadig ingen realistisk udsigt til en kur.

 

I de seneste år, støtter nye data tanken om en relevant rolle for det cannabinoid system i PD. Idet cannabinoider har neurobeskyttende egenskaber, er de blevet foreslået som potentielt nyttige neurobeskyttende stoffer i PD, samt at lindre nogle symptomer under særlige omstændigheder (dvs. parkinson tremor forbundet med overaktivitet til nucleus subthalamicus, levodopa-induceret dyskinesi). Hvorimod CB(1)-receptor-antagonister kan være nyttigt til at reducere bradykinesi i patienter som er refraktære (vanskelig at behandle) over for klassisk levodopa-behandling. - JW Goethe-universitetet, afsnit Molekylær Neurogenetics, Bygning 26, 5. sal, Theodor Stern Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Tyskland. Lastres-Becker@med.uni-frankfurt.de

 

* Levodopa: ATC kode: N04BA (Dopa og dopa-derivater) solgt mængde i Danmark fra 2008 (2.481.000 doser) til 2012 (3.017.000 doser) ialt 13.673.000 doser til personer fra 0 til 80+ fra 2008 (10.694) til 2012 (11.470), sammenlagt svarende til 55.043 personer

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%)

 

 

Almindelige (1-10%)

 

 

Ikke almindelige (0,1-1%)

 

 

Sjældne (0,01-0,1%)

 

 • Leverpåvirkning.

 

Meget sjældne (under 0,01%)

 

 

Ukendt frekvens

 

 

 

* PS: 2006, april - Nedsat depression i marihuana-brugere. Addict Behav

 

University of Southern California, Seeley G. Mudd Building, Room 501, Los Angeles, CA 90.089 til 1061, USA. denson@usc.edu

 

Over 4400 voksne internetbrugere gennemført Center for Epidemiologiske Undersøgelser Depression Scale og foranstaltninger af marihuana brug.

 

"De, der indtager marihuana lejlighedsvis eller endda dagligt har lavere niveauer af depressive symptomer end dem, der aldrig har prøvet marihuana. Konkrete ugentlige brugere havde mindre deprimeret humør, mere positiv indflydelse, og færre somatiske klager end ikke-brugere. Daglige brugere har rapporteret mindre deprimeret humør og mere positiv indflydelse end ikke-brugere ...

 

 

* Jan. 2012 studie "Høj på livet? Medicinskel Marihuana-Love og Selvmord," publiseret af The Institute for the Study of Labor (IZA) (privat, uafhængig økonomisk forskningsinstitut og akademiske netværk med hovedkvarter i Bonn, Tyskland) i deres Discussion Paper Series:

 

"I overensstemmelse med den hypotese, at marihuana kan være en effektiv behandling for depression og andre sindslidelser, synes der at være et kraftigt fald i selvmord blandt 15 - til 19-årige mænd i behandlings-stater i forhold til kontrol-stater omtrent to år efter legalisering ...

 

Vores resultater tyder på, at en legalisering af medicinsk marihuana er forbundet med en 5 procent nedgang i den samlede selvmordsrate, en 11 procent nedgang i selvmordsraten for 20 - til 29-årige mænd, og 9 procent fald i selvmordsraten for 30 - til 39-årige-mænd. Skøn for kvindelige selvmordsrater måles generelt med mindre præcision og er følsomme over for funktionel form ...

 

"Vi opdagede til vores overraskelse, at cannabis, så vel som at indeholde et stof, der øger appetitten, indeholder et stof, som har en blokerende effekt," siger Professor R. Pertwee.

 

"Arbejdet har hidtil været forskning med væv og vi har endnu at se, hvad dette stof gør, når vi giver det til en hel organisme, og hvad det gør, når vi giver det til mennesker." Stoffet, kendt som tetrahydrocannabivarin (THCV: C19H26O2; n-4), arbejder på de samme receptorer som THC (C21H30O2), men har helt den modsatte virkning. Forskningen vil blive offentliggjort i British Journal of Pharmacology.

 

THCV er ikke det første appetitnedsættende middel som er inspireret af cannabis. Stoffet Rimonabant (ATC kode: A08AX01 solgt 2006 til 2008) virker ved at blokere de af hjernens receptorer, som kroppens egne cannabinoid-forbindelser - frigiver (anandamide), når vi hygge/trøste-spiser - knytter sig selv til. Fordi cannabinoider ikke når receptorer i en person, der tager Rimonabant (eller THCV), vil de føle mindre trang til at spise.

 

Hvorfor THCV ikke manifestere sig til folk, der ryger hash er et mysterium, men Prof. Pertwee sagde, at det kunne have noget at gøre med forholdet mellem de forskellige ingredienser i stoffet. "De relative proportioner af THC og THCV varierer fra cannabis til cannabis," sagde han.

 

"Der er en stor mængde THCV i det Pakistanske cannabis, som er den, der anvendes til at lave en medicin kaldet "tinktur af cannabis". Den indeholdt cirka lige store mængder af THC og THCV."

 

Prof Pertwee sagde desuden, at der var flere lovende lægemidler der kan udvikles fra cannabis, både for at øge effekten af kroppens egne cannabinoider og for at blokere dem. Forøgelse af cannabinoider kan give smertelindring, for eksempel, og lindre spasmer for folk der lider af multipel sklerose. Prof Pertwee tilføjede, at der også var beviser for, at stofferne havde en beskyttende effekt mod kræft.

 

 

 

 

* Rimonabant (Acomplia: ATC kode: A08AX01) solgt mængde i Danmark fra 2006 (320.000 doser) 2007 (1.323.000 doser) til 2008 (911.000) ialt 2.554.000 doser til personer fra 10 til 80+ i 2006 (2.771 personer) og 2007 (5.604) til 2008 (3.678), sammenlagt svarende til 12.053 personer.

 

Den 21. juni 2006 godkendte Europa-Kommissionen salget af rimonabant i dens daværende 25 medlemsstater i EU. Medicinalvirksomheden Sanofi-Aventis, (som skiftede navn til Sanofi i 2011) offentliggjorde det første land, hvor Acomplia ville blive solgt var Storbritannien som en receptpligtig medicin. Salget begyndte i juli 2006. Sanofi-Aventis solgte stoffet kort tid derefter i Danmark, Irland, Tyskland, Finland og Norge. Hvorimod Food and Drug Administration (FDA) imidlertid konkluderede, at den franske producent Sanofi-Aventis havde undladt at påvise sikkerheden af rimonabant og stemte imod at anbefale denne anti-fedme behandling til godkendelse. I oktober 2008 fastslog det Europæiske Lægemiddelagentur's Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP), at risikoen for Acomplia overskygger sine fordele. Agenturet anbefalede efterfølgende, at produktet suspenderes fra det britiske marked, og at lægerne ikke ordinere lægemidlet på grund af risikoen for alvorlige psykiske problemer, og endda selvmord. Sanofi-Aventis suspenderede derefter salget af lægemidlet. Godkendelse af lægemidlet blev officielt trukket tilbage af Det Europæiske Lægemiddelagentur den 16. januar 2009.

 

 

PS: Thorning på jagt efter eksportmilliarder i Asien - EB - Samfund den 1. Mar 2014

 

Arbejdspladser og øget eksport. Det er målet, når Thorning og danske erhvervsledere mandag rejser til Japan, skriver Ekstra Bladet.

 

Selvom EU's forhandlinger om en frihandelsaftale med USA får mest omtale, så vil Danmark formentlig få mere ud af en frihandelsaftale med Japan. Det siger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i et interview med Ritzau, før hun mandag rejser til Japan og Sydkorea med en stor erhvervsdelegation bestående af topchefer fra virksomheder som Novo Nordisk, Danish Crown og Vestas.

 

- Det er det største danske erhvervsfremstød i Asien nogensinde i kraft af de virksomheder, som er med, og de markeder vi har mulighed for at dække. - Og det er også nødvendigt, for i dag udnytter vi ikke potentialet i forhold til Japan og Sydkorea godt nok, siger Helle Thorning-Schmidt. Især når det gælder Japan, kan der være både være mange eksportmilliarder og mange danske arbejdspladser at hente.

 

- Japans økonomi er større end Brasiliens, Ruslands, Indonesiens og Sydafrikas økonomier - tilsammen, siger Helle Thorning-Schmidt med tryk på det sidste ord.

 

Japan er - nok overraskende for mange - også den største udenlandske investor i Danmark. Ifølge Thorning har Danmark samtidig langvarige, venskabelige relationer med Japan, som kan bruges bedre til at fremme dansk eksport. Især fordi danske virksomheder har meget at tilbyde de mere end 125 millioner japanere, hvoraf stadig flere er ældre mennesker:

 

- Japan har verdens ældste befolkning, mens vi her er langt fremme med medicin (og det der skaber grundlaget herfor) og velfærdsteknologi, der kan hjælpe borgere med at blive boende i eget hjem. Også når det gælder fødevareproduktion er der muligheder, siger statsministeren. Hun tør ikke sætte tal på, hvor mange milliarder eller arbejdspladser, der kan skaffes ved at øge eksporten til Japan og Sydkorea:

 

- Men der er et uudnyttet potentiale, og det er derfor, jeg engagerer mig i det. Jeg er helt overbevist om, at det er godt for antallet af danske arbejdspladser.

 

Mens dansk eksport er tilbage på niveauet før krisen, så er antallet af danske arbejdspladser i eksporterhvervene faldet fra 850.000 til 750.000, fordi de danske virksomheder har skåret ned og gjort produktionen mere effektiv.

 

 

* Problemer med fedme er helt ude af kontrol - DR 03. Jan. 2014

 

I dag er der over 900 millioner overvægtige i Asien, Latinamerika og Afrika - for 30 år siden var det 250 millioner.

 

For når folk begynder at tjene flere penge, ændrer de kostvaner. Fast food og frosne måltider rykker ind på spisebordet, mens kornprodukter og grøntsager sjældent ryger i indkøbskurven. (OBS! kroppen kræver ikke nogen mættet fedt overhovedet for at kunne fungere)

 

Sydkorea fører aktiv politik

 

Rapporten fremhæver Sydkorea for at have ført en aktiv politik for at bevare traditionelle fødevarer i spiseskålene, og det kan ses på antallet af overvægtige i landet.

 

Herhjemme er antallet af overvægtige også i vækst. I dag er 47 procent overvægtige, og 13 procent er svært overvægtige. I rapporten står Danmark da også med det fjerdehøjeste forbrug af sukker pr. indbygger. Til gengæld fremhæves Danmarks indsats mod brug af de sundhedsskadelige trans-fedtsyrer i fastfood som et eksempel på en aktiv indsats mod fedme.

 

 

* Essentielle fedtsyrer (også kendt som EFA, Omega olier, og W3'er eller 6'er) består af to grundlæggende grupper kaldet Linolensyre - LNA: Alfalinolensyre (α-linolensyre, ALA: C18H30O2) en Omega 3: med carboxylsyre (-COOH) ende) og LA: Linolsyre (LA: C18H32O2 (Omega 6). Alt er sat under paraplyen af ​​flerumættede fedtsyrer, da kroppen ikke kræver nogen mættet fedt overhovedet for at kunne fungere. Omega Olier - Innvista

 

 

* 2014, 19. maj - Mindre fedt i blodet giver tre ekstra leveår - TV2, Nyheder Af Ritzau 19. maj 2014,

 

Pas på fedt, sukker og alkohol, for det øger fedtet i blodet. Lav koncentration kan give tre ekstra leveår.

 

For første gang kan forskere påvise en klar sammenhæng mellem et lavt indhold af fedt i blodet og nedsat dødelighed.

 

Det er forskere på Københavns Universitet og Herlev Hospital, der i et nyt studie dokumenterer, at mennesker med en lav koncentration af fedt i blodet i gennemsnit lever tre år længere end mennesker med høje koncentrationer af såkaldt "almindeligt blodfedt" (blodlipider).

 

blodlipider: Koncentrationen af blodlipider afhænger af indtag og udskillelse fra tarmen, og optagelse og sekretion fra celler, er primært fedtsyrer og kolesterol (C27H46O), en organisk kemisk forbindelse som findes i cellemembraner i alle slags væv hos pattedyr. Hyperlipidæmi er tilstedeværelsen af forhøjede eller unormale niveauer af lipider og/eller lipoproteiner i blodet, og er en stor risikofaktor for hjerte-kar-sygdom.

 

På den baggrund kan forskerne se, at testpersoner med lav indhold af fedt i blodet, dvs. lave niveauer af triglycerider indebærer nedsat dødelighed.

 

Triglycerider er fedtstoffer, der findes i kroppen, hvoraf størstedelen stammer fra den mad, vi spiser. Fedtstofferne fungerer primært som energireserver for kroppen.

 

Et højt niveau af triglycerider i blodet øger imidlertid risikoen for hjerteanfald og åreforkalkning.

 

- Observationsstudier har indikeret en sammenhæng, som vi nu underbygger med studier af arveanlæg. Der er altså endnu en god grund til at begrænse indtagelsen af fedt, sukker og alkohol, siger Børge Nordestgaard.

 

 

* Tre døde af dræberbakterie fra svin - Ekstra Bladet 5. maj 2014

Inden for to år er tre danskere døde af infektioner, som lægerne har måttet opgive at behandle på grund af resistente bakterier. Bakterien findes på fire ud af fem svinefarme. - Det vigtigste budskab var at afsløre, at en livsfarlig svinebakterie i fuld fart spredte sig med kurs mod mennesker, og i realiteten er ude af kontrol i dag. Niels Mulvad, der er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, tilføjede at MRSA-sagen har afsløret, at myndighederne har brugt deres autoritet til at nedtone problemet med multiresistente bakterier, og antallet af MRSA-inficerede svinebedrifter i Danmark de seneste fire år er steget fra 16 procent til 80 procent.

 

* Danish Crown indgår kæmpe kinesisk aftale - FødevareWatch den 22.08.2017

Den danske slagterikoncern har indgået et stort samarbejde med den kinesiske online-mastodont Alibaba. Aftalen giver Danish Crown adgang til 466 millioner kinesiske forbrugere ....

 

Vindmøller - Vestas og fundamentet derfor

 

* Mærsk-skibe forurener som ni milliarder biler - Berlingske Business 18-05-2009:

 

Skibsfartens brug af bunkerfuel udgør et kæmpe problem for miljøet. Udledningen fra det tyktflydende brændstof dræber årligt mindst 100 københavnere.

 

100.000 skibe sejler hvert år gennem de indre danske farvande og efterlader store skyer af stærkt forurenet udstødningsrøg i kølvandet. Skibene sejler nemlig primært på bunkerfuel – en brændstoftype, der får benzin og diesel til at fremstå som naturgas...Mærsk-flåden sender svovldioxid, SO2 og kvælstofoxider, NOx, ud i atmosfæren i et omfang, der på verdensplan svarer til udledningen fra ni milliarder biler (9.000 000 000)

 

* NOx fungerer som drivhusgasser, så i Kyotoprotokollen, som blev tiltrådt i 1997 af 54 lande, kræves der vidtgående, verdensomspændende reduktioner i udledningen af drivhusgasser, herunder også kvælstofilter.

Sundhed og sygdom: Tilstedeværelsen af kvælstofilter i indåndingsluften kan udløse anfald og/eller forværre tilstanden hos mennesker der lider af astma. Desuden reagerer disse forbindelser med luftens ilt og danner ozon, som også irriterer luftvejene. Venstre kræver NOx-afgift taget af bordet - 13. Dec. 2011, DR → DI: Afskaf NOx-afgiften med finansloven 2014 - 06.09.2013, JP Læserbrev af Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef Dansk Industri

 

Skatteudvalget, Alm. del 2013-14: Spørgsmål og svar:

 

Dokumentdato: 26-02-2014 - Modtaget: 26-02-2014 - Omdelt: 26-02-2014

 

Spørgsmålets ordlyd:

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser såfremt NOx-afgiften tilbageføres fra de nuværende 25 kr. til det tidligere niveau på ca. 5 kr. pr. kg NOx, eller hvis afgiften helt fjernes?

 

Spørger:

Indførelsen af NOx-afgiften var en del af energiaftalen af 21. februar 2008 med virkningfra 2010. Afgiften udgjorde 5 kr. pr. kg NOx. Merprovenuet blev tilbageført via lavereafgift på energi. I forbindelse med finansloven for 2012 blev NOx-afgiften forhøjet til 25 kr. pr. kg. Afgiftssatsen indekseres og udgør således 25,9 kr. pr. kg NOx i 2014. Skadesomkostninger ved nedfald af dansk udledt NOx i Danmark og udlandet skønnes til i alt ca. 50 kr. pr. kg. En afskaffelse eller nedsættelse af NOx-afgiften vil øge luftforureningen og helbredsomkostningerne i Danmark.

 

Danmark har endvidere en forpligtigelse iforhold til Gøteborg-protokollen til at nedbringe den grænseoverskridende luftforurening, herunder NOx. NOx-afgiften bidrager til Danmarks opfyldelse af forpligtigelsen. I 2013 udgjorde det samlede provenu fra NOx-afgiften ca. 875 mio. kr., heraf udgjorde NOx-afgiften fra vejtransport ca. 1/3, mens NOx-afgiften fra stationære anlæg udgjorde ca. 2/3. NOx-afgiften på benzin og diesel er modsvaret af tilsvarende lempelser i energiafgiften. Den reelle belastning af vejtransporten er derfor nul, og vejtransport indregnes derfor ikke i mindreprovenuet ved nedsættelse eller afskaffelse af NOx-afgiften. En afskaffelse af NOx-afgiften skønnes at indebære et umiddelbart mindreprovenu i 2015 på ca. 600 mio. kr. Den varige virkning efter tilbageløb og adfærd skønnes til ca. 280mio. kr. - Morten Østergaard

 

Partikler fra bilos strander i hjernen og skaber måske Alzhimers på sigt via reaktive ilt-arter (ROS) og efterfølgende oxidativ stress,

 

Af Redaktionen 6. sep 2016 kl. 12:32, Ingeniøren

 

Bittesmå stykker jern fra bilernes katalysatorer finder vej helt op i hjernevævet, viser ny forskning.

 

"Der er ingen absolut bevist link i øjeblikket, men der er masser af tydende observationer - andre mennesker har fundet disse forurenende partikler i midten af plakken, der ophobes i hjernen ved Alzheimers sygdom, så de kunne godt kunne være en bidragyder til dannelse af plak.

 

"Disse partikler er lavet af jern, og jern er meget reaktivt, så det er næsten helt sikkert, at de forvolder skade på hjernen. Det er involveret i produktion meget reaktive molekyler kaldet reaktive ilt-arter, som producerer oxidative skader og det er meget nøje fastlagt."

 

"Vi ved allerede, oxidative skader bidrager til hjerneskader hos Alzheimers-patienter, så hvis du har fået jern i hjernen er det meget sandsynligt, at det frembringer nogle skader. Det kan ikke være godartet."

 

Forureningen fra hostende og harkende biler ryger durk ned i vores lunger og hjerter. Det er velkendt fra mange studier, men hidtil er opmærksomheden af effekten fra selvsamme skadelige stoffer forbigået en vigtig del af vores krop: hjernen.

 

Det forsøger forskere fra Lancaster University nu at rette op på. I deres studie publiceret i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) viser de, at der er noget at komme efter.

 

Magnetitter fra luftforurening aflejrer sig i vores hjernevæv. Magnetitter er et sort jernmineral, og inde i vores hoveder kan de små magnetitter forvolde skade.

 

»Det er frygtelig chokerende. Når du studerer det væv, ser du partiklerne fordelt mellem cellerne, og når du laver et magnetisk udtræk, så er der millioner af partikler, millioner i et enkelt gram hjernevæv. Det er en million muligheder for at gøre skade,« siger professor Barbara Maher til BBC.

 

Studiet er baseret på hjernevæv fra 37 personer, hvoraf 29 stammer fra Mexico City og 8 er fra Manchester.

 

Vandrer fra næsen op i hjernens frontallap

 

Magnetit er et af de hyppigst forekommende oxidmineraler, og det danner fin- til grovkornede masser, men findes ofte som krystaller med veludviklede oktaeder- og rombedodekaederflader. Sådanne naturlige stykker finder også vej til vores hjerner. Men forskerne kunne kende stor forskel på de naturligt forekommende stykker magnetit og de, der stammer fra bilernes katalysatorer.

 

Magnetitterne fra katalysatorer er runde, og de optræder ofte sammen med andre metaller såsom platin. For hver naturlig magnetit, som forskerne fandt i hjernerne, opdagede de 100 magnetitter skabt af høje temperaturer, når vi gasser op eller bremser i vores biler.

 

Finder vej ind i pandelappen

 

Magnetitterne kaldes også for nanospheres. Sådan en partikel er mindre end 200 nanometer i diameter – til sammenligning er et stykke menneskehår 50.000 nanometer tykt. Magnetitterne adskiller sig dermed fra de andre luftbårne bilos-partikler, som kan sætte sig fra i vores næsebor, i lungerne eller i de mindstes tilfælde i blodbanerne.

 

For magnetit-partiklerne i nanoskala-forhold er så små, at de kan vandre fra lugtekolben i vores næser og via nervesystemet finde vej ind i hjernens frontallap, også kaldet pandelappen. Den medvirker til planlægning af sammensat erkendelse, udtrykkelse af personlighed, beslutningstagning samt tilpasning af social adfærd. Det er også i dette område, at samordning af tanker og handlinger i overensstemmelse med den indre målsætning foregår.

 

»Det er et helt nyt felt, som bør undersøges, hvis vi vil forstå, om disse magnetit-partikler forårsager eller fremskynder neurodegenerative sygdomme,« siger professor Barbara Maher til BBC.

 

Kan ikke være godartet

 

Sygdomme såsom demens og Alzheimers er komplekse, og hidtil er der ingen årsagssammenhæng mellem forekomsten af magnetitpartiklerne og risikoen for at udvikle de to lidelser. Men professor David Allson, som har specialiseret sig i neurodegenerative sygdomme og er medforfatter på den nye undersøgelse, mener at deres observationer indikerer en sammenhæng.

 

»Disse partikler er lavet af jern, og jern er meget reaktivt, så det er næsten helt sikkert, at de forvolder skade på hjernen. Vi ved allerede, at oxidative-skader bidrager til hjerneskader hos alzheimerspatienter, så hvis du har fået jern i hjernen, er det meget sandsynligt, at det gør skade. Det kan ikke være godartet,« siger David Allson til BBC.

Forureningsbetinget sygdoms-tilknytning.

 

Interview med neurovidenskabs professor David Allsop fra Lancaster University som var medforfatter af undersøgelsen.

 

"Jeg ville ikke råde folk til at jogge og motionere, cykle eller spadsere (ej heller anlægge skoler og børnehaver) ved en stærkt trafikeret vej, for de vil få indåndet et væld af disse meget, meget små partikler, især udledt fra diesel-biler", også set i tågen af dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter kun skal betale et tillæg på 1.000 kr. årligt.

 

 

 

Offentliggjort den 6. sep. 2016

 

 

 

* 7. maj. 2014 - Regeringen vil lempe energiafgifterne med 5,8 mia. kr.: PSO-afgiften skal sænkes med mere end en håndfuld milliarder. Men det er ikke nok, mener Venstre. - Politiken.

 

PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke er i stand til at klare sig på rene markedsvilkår, som:

- Tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg

- Tilskud til decentral kraftvarmeproduktion

- Forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og i effektiv anvendelse af el

 

På verdensplan anslår amerikanske forskere, at forureningen fra skibsfarten årligt koster 60.000 mennesker en for tidlig død.

 

Mærsk oplyser da også, at man er meget opmærksom på problemets omfang:

 

»Vi har blandt andet indgået et nært samarbejde med Boeing om udvikling af biobrændstof til skibsindustrien, hvilket vil udgøre et teknologisk kvantespring. En løsning kunne jo være at sejle på rent biobrændstof i kystnære områder, for så at bruge bunkerfuel i det åbne hav, hvor det ikke gør skade,« siger Ivan Seistrup, group vice-president i A. P. Møller Mærsk.

 

 

* Hvad er nogle af kilderne til kulilteforgiftning? dannes typisk ved en ufuldstændig forbrænding, bl.a. i forbrændingsmotorer i biler og skibe etc. De katalysatorer, der påmonteres bl.a. dieselmotorer, omdanner kulilte CO til kultveilte (carbondioxid) CO2 gennem tilføjelse af et ekstra ilt-atom (O) til hvert kulilte-molekyle. Og den mest almindelige kilde til bolig (lukket rum) CO-relaterede forgiftning er u/ikke-ventilerede rum (eks garage/troposfæren: med 80% af atmosfæren's masse og 99% af dens vanddamp og aerosoler) og indførsel af kulilte og andre giftige dampe ind i rummet (fra bilen, skibet etc) som derved opbruger meget af den ilt (O) i rummet, som ellers skal/skulle bruges til respiration/åndedræt, hvorved koma og døden, hvis ikke kulilte-kilden straks slukkes og frisk luft (O) tilføres, vil indtræffe.

 

* 2010, 05. nov. 15.44: Biodiesel kan øge risikoen for kræft - DR - Indland.

Når biodiesel blandes med almindelig diesel dannes en farlig kræftfremkaldende cocktail. Det viser ny forskning fra Norske Vestlandsforskning.

 

 

 

Inden for 35 år vil selv de laveste månedlige dyk i temperaturerne være varmere end vi har oplevet i de sidste 150 år, ifølge en ny og massiv analyse af alle klimamodeller. Troperne vil være den første til at overskride grænserne for historiske ekstremer og opleve uformindsket hedebølge, der truer den biologiske mangfoldighed og stærkt befolkede lande med færrest ressourcer til at tilpasse sig.

 

"Resultaterne chokerede os. Uanset scenariet vil ændringer komme snart, "siger ledende forfatter Mora. "Inden for min generation, uanset klima vi var vant til, vil det være en saga blot."

 

Forskerne beregnede indeks for yderligere variabler, herunder fordampning, nedbør og havenes overflade-temperatur og pH. Når man ser på havoverfladens pH, indikerer indekset, at vi overgik grænserne for historiske yderpunkter i 2008. Dette er i overensstemmelse med andre nylige undersøgelser, og kan forklares ved det faktum, at havets pH har en smal vidde af historiske foranderlighed og fordi havet har absorberet en betydelig del af menneske-forårsaget CO2-udslip.

 

Undersøgelsen fandt, at den overordnede globale effekt af ​​klimaændringer på biodiversiteten vil forekomme ikke blot som et resultat af de største absolutte ændringer på polerne, men også , måske mere presserende, fra små, ​​men hurtige ændringer i troperne.

Tropiske arter er uvant til klimavariationer og er derfor mere sårbare over for relativt små ændringer. Troperne holder verdens største mangfoldighed af marine og terrestriske arter og vil opleve hidtil usete klimaer omkring 10 år tidligere end andre steder på Jorden.

I overvejende udviklingslande, lever over en milliard mennesker under et optimistisk scenario, og fem milliarder under et business-as-usual-scenarie, i områder, der vil opleve ekstreme klimaer før 2050. Dette giver anledning til bekymring for ændringer i udbud af mad og vand, sundhed, større spredning af smitsomme sygdomme, varmestress, konflikter og udfordringer for økonomier. "Vores resultater tyder på, at lande, der først bliver påvirket af hidtil usete klimaer, er dem med den mindste kapacitet til at reagere," siger medforfatter Ryan Longman. " Ironisk nok , det er de lande, der er mindst ansvarlige for klimaændringerne i første omgang."

 

Undersøgelsen foreslår, at ethvert fremskridt med/til at bremse de igangværende klimaændringer vil kræve en større indsats fra de udviklede lande til at reducere emissionerne, men også mere omfattende finansiering af social -og bevarelses-programmer i udviklingslandene for at minimere klimaændringerne. Jo længere vi venter, jo vanskeligere vil afhjælpning blive.

 

"Forskere har gentagne gange advaret om klimaændringer og dens sandsynlige virkninger på den biologiske mangfoldighed og mennesker, "sagde Mora. "Vores undersøgelse viser, at sådanne ændringer allerede er over os. Disse resultater bør ikke være grund til at give op. I stedet bør de opfordre os til at nedbringe emissionerne og bremse hastigheden af klima-ændringen. Dette kan købe tid for arter, økosystemer, og os selv til at tilpasse sig de kommende ændringer."

 

* Klima-afgang: Når koldeste år er varmere end det varmeste år dateret (her inden for de sidste 150 år). "Det er det øjeblik, hvor den gennemsnitlige temperatur, enten ved et bestemt sted eller i hele verden, er blevet så påvirket af klimaforandringerne, at det tidligere klima er tilbagelagt og forsvundet. Det er en slags vendepunkt. [...]

Små Points/pletter angiver midten af ​​celler, du kan trykke på for at se, for hvilke klimaudviklingen er tilgængelige. Givet en størrelse grænse på antallet af stedmarkører tilladt af Google Maps, er kun 10.000 tilfældige celler vist. Klik på et givet punkt for at se den tidsmæssige temperatur-tendens og den forventede timing af klima afgang fra nyere variation. Vist her er de data fra den ene ud af de 39 modeller, der anvendes: (vist: data fra Shey Phoksundo National Park i Nepal) Institut Pierre Simon Laplace Earth System Model CM5A-MR (under RCP4.5 og RCP8.5). De givne værdier på grafen er for denne model kun et eksempel - de er ikke multi-model gennemsnit rapporteret i forskningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor Gud er Vand

 

Omkring 500.000 mennesker er afhængige af Lake Turkana for fiskeri og for vand til deres afgrøder og kvæg. Men søen er ved at ud-tørre, og lokalsamfundet kæmper for at overleve. "De dræber hinanden på grund af græs og vand", siger en mand.

 

Ligesom søen, forsvinder en hel livsstil. Hvem har skylden, folk opstrøms for opstemning af Omo-floden eller den udviklede verden (og især Danmark med sin lille befolkning med et enort miljømæssigt og kulturelt fodaftryk for "velfærdssamfundet" og private pensionsafkast, BMP - BFI - økonomisk vækst og en livskvalitet baseret på alkohol i et hyggeligt samvær på tværs af partierne), for at forårsage klimaforandringerne? Det mener denne afbalancerende "tidligere" fisker og de nu fattige, angrebne samt vandmanglende bønder.

 

 

 

 

 

De sorte kulstof-aflejringer

 

Dette billede viser kilden til de sorte kulstof-aflejringer (Kuldioxid) på gletsjerne i det sydøstlige Tibetanske Plateau (markeret med en hvid firkant) og Nepal vest for, stærkt indhyllet. Sort kulstof varmer atmosfæren og øger den smeltende hastighed, når det deponeres på sne. Ved at matche farverne på billedet til skala'en, kan forskerne bestemme mængden af sort kulstof fra den bestemte region, hvorfra det rejste til gletscherne. (Billede: Venligst udlånt af Denise Mauzerall / Monika Kopacz - Princeton University) En generel mørkfarvnings-tendens i midten af Himalaya's gletschere er afsløret af MODIS-data siden 2000 (pdf) og kan delvist tilskrives sort kulstof og lys-absorberende urenheder som støv i foråret samt regional baggrundsopvarmning og hvor den nuværende overfladestrålings absorption i Himalayas gletsjere kunne føre til betydelige afsmeltning, der forårsager de fleste af dem til at være i fare for hurtigt massetab (Jing Ming m.fl.).

 

* Lester R. Brown: Smeltende gletschere i Himalaya vil snart reducere vandforsyning til store kinesiske og indiske floder (Ganges, Gule Flod, Yangtze-floden), som overrisler ris og hvede-afgrøder, føder hundreder af millioner og "kunne føre til politisk uhåndterlig fødevaremangel".

 

 

Ugentlig Vand-optøjer i Nepal

 

Drikke-vand i Kathmandu er en dagligdags mangelvare og betyder at mange mennesker er afhængige af levering af vand fra lastbil, der tilfældigt trækker op i kvarterer, hvor den kommunale og gletche-afsmeltningsbetingede vandforsyning ikke kører som tidligere og en påmindelse om i hvilken situation Nepal, Indien og Kina er i, når afsmeltningen, godt hjulpet af de enorme aflejringer fra verdens sorte kulstof-afgivelse (Kuldioxid) absorberet på gletsjerne i det sydøstlige Tibetanske Plateau, inden for relativ kort tidsrum anses for total og som også truer frisk-vandsforsyninger og fødevare-sikkerheden i Kina og Indien (Lester R. Brown).

 

Vand eller øl?

 

- Ved forbrug af 1 kWh udledes cirka 359 gram CO2 til atmosfæren, dvs 10.411 gram per 100 liter øl eller 104,11 gram per produceret liter (1.000 ml) øl eller 52,06 gram CO2 til troposfæren per 500 ml Carlsberg dåseøl, eller 34,36 gram CO2 per 330 ml dåseøl til salg i Nepal's barmiljø, uden beregning for udledning ved distribution til udskænkning og salgssted samt brugerens udledning for opnåelse af indtagelsen, som transport, udskænkningssted, politi, fængsel, hospital etc. - seas-nve

 

Alkohol koster kommunerne i Danmark 3,6 mia. kr. hvert år og en gennemsnitskommune i Danmark med 50.000 indbyggere, skal hvert år afsætte 18,7 millioner kroner til at forsørge kommunens alkoholmisbrugere. I samme kommune bruges der 5,4 millioner kroner til anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn af alkoholikere - DR, 7. Feb. 2013

 

Referatet af den Internationale Brygnings Konvention, der blev afholdt i Manchester, England, den 18.-20. oktober 2010 er skitseret og resuméer af nogle dokumenter oplæst der, er fremlagt. Emnerne omfatter: (3) udsigterne for systematisk at reducere vandforbruget i ølproduktion (ikke kun i bryggeriet, men også under dyrkning af råvareafgrøder, der anslås i et af de relevante dokumenter, tegner sig for omkring 90% af det samlede total), (4) andre aspekter af miljø-bæredygtighed (såsom bevarelse og alternativer til fossile brændstoffer)..130127

 

Den mikrobiologiske situation i destillerier i Polen - Mikrobiologisk forurening er et stort problem for kommerciel brændstof ethanol (C2H6O)-produktion i destillerier over hele verden. Uønskede mikroorganismer konkurrerer med gær for ernæringsmæssige stoffer; desuden producerer de mælkesyre (en hydroxy-carboxylsyrer:C3H6O3) og eddikesyre, (C2H4O2/CH3COOH) der skader gærceller. En af kilderne til mikrobiologisk forurening i gæringsprocessen er råmaterialer (f.eks korn).

 

I alle 5 destillerier, forekom mesofile bakterier, mælkesyrebakterier, anaerobe bakterier, skimmelsvamp og gærsvamp i korn. Niveauet for forurening var forholdsvis høj. Disse grupper af mikroorganismer var også til stede i den søde mask, i den søde mask efter 24 timers gæring og efter fuldstændig fermentering. Niveauet for forurening var ens i alle destillerier, der bruger de samme råvarer, og det var temmelig høj. Så de opnåede resultater (relativt høje råvare-og fermenteringsmæsk mikrobiologisk forurening)

kan forklare den lave ethanol-effektivitet fundet i alle testede destillerier. Broda, M. og Leja, K (130052).

 

* Fraktioneret destillation: 1: en koger eller beholder, hvor udgangsmateriale (eks. marihuana-topskud) opvarmes i opløsningsvæske, 2: en kondensator, såsom en Liebig-kondensator, Graham kondensator eller Allihn kondensator, hvor den opvarmede opløsningsvæske-damp, fra udtrækning af cannabinoiderne fra plantematerialet i den opvarmede opløsningsvæske, afkøles tilbage til den flydende tilstand uden kontakt med omgivelser/atmosfæren, og en modtager, hvor (afkølet) koncentreret eller oprenset cannabinoide-væske/olie, kaldet destillat opsamles i til farmakologisk brug, hvorved opløsningsvæske kan genbruges uden miljømæssig og sundhedsmæssig forurening samt atmosfærisk partikel og ilt-nedbrydning.

 

 

Uploadet den 14.03.2009

 

 

 

Sort Carbon - Ændring af Planeten

 

Sort kulstof, som består af bittesmå partikler af sod, har en stærk tiltrækningskraft (gravitation) til sollys, produceres, når organiske stoffer som fossile brændstoffer, brænde eller kul, er ufuldstændigt forbrændt ved for lav tilført oxygenmængde, og derfor akkumuleres i skorstene, bil-udstødninger etc. og skaber brændsels-rester. Sod dannes f.eks. også af tændte stearinlys. Stearinlys sod indeholder bl.a. nanopartikler som fluorescerer under UV-lys. Disse partikler er forurener luften og forårsager alvorlige sundheds-og miljømæssige bekymringer for mennesker over hele verden.

 

Sorte-kulstof-partikler akkumuleres dog kun i troposfæren i 14 dage sammenlignet med varigheds-perioden for kuldioxid-CO2-molekyler, som er et sted mellem 100 og 500 år. Selvfølgelig vil ikke alle kuldioxid-molekyler forblive i atmosfæren så længe, ​​men i gennemsnit kan varigheden være omkring 200-300 år. Nogle forskere mener, at det kunne være længere end det, andre mener, at varigheden er kortere. I øjeblikket er der en vis usikkerhed i disse tal.

 

Den vigtigste ting om CO2 varighed er, at dens store koncentration plus dens lange varighed i atmosfæren (troposfæren: indeholder omkring 80% af atmosfæren's masse og 99% af dens vanddamp og aerosoler/atmosfæriske partikler: er bittesmå stykker af fast eller flydende stof, der er forbundet med Jordens atmosfære, et udtryk, der refererer til partikler/luft-blanding, i modsætning til partikler alene. Men det er almindeligt at bruge udtrykket aerosol til at henvise til den partikulære komponent alene. Kilder til partikler kan være menneskeskabte eller naturlige. De kan skade menneskers sundhed og har også konsekvenser for klima og nedbør), gør det den vigtigste drivhusgas efter vanddamp.

 

2014, 6 April: Nitrat-assimilation hæmmes af forhøjet CO2 i dyrket mark-hvede - Nature Climate Change, (1. af 210 tidsskrifter i kategorien "miljøvidenskab")

 

Totale protein-og kvælstof/nitrogen(N)-koncentrationer i planter falder generelt under forhøjede CO2 i atmosfærer. Forklaringer til dette fald er bl.a., at når planter under forhøjet CO2 vokser sig større, fortyndes protein i deres væv; at når kulhydrater ophobes i bladene, nedregulers mængden af den mest udbredte protein Rubisco (Ribulose-1,5-bisphosphate *carboxylase/oxygenase); at kulstof/carbon(C)-berigelse af rhizosfæren fører til gradvist større begrænsninger af kvælstof/nitrogen (N) til rådighed for planterne; og at forhøjet CO2 direkte hæmmer plante-nitrogen/kvælstof-(N)-stofskifte (kvælstofkredsløb), især assimilation af nitrat til proteiner i blade af C3-planter.

 

* carboxylase: en kemisk reaktion, hvor en carboxylsyre (-COOH)-gruppe er indført i et substrat.

 

 • et enzym dannes, når enzym-molekylet passer med substratet for at skabe et aktivt bindings-sted for enzymet at arbejde. Substratet er hvad der passer ind i enzymet for at få det til at fungere. Hvis enzymet er denatureret, vil det aktive bindings-sted ændres (dvs. at enzymet og substratet ikke vil passe i "lås og nøgle format") og så vil substrat og enzym-molekylet ikke være i stand til at passe betyder, at enzymet ikke kan fungere.

 

 • Hver receptor er knyttet til en specifik cellulær biokemisk vej. Mens mange receptorer findes i de fleste celler, vil hver receptor kun binde med ligandere af en bestemt struktur, meget som, hvordan låsene kun vil acceptere specielt formede nøgler. Når en ligand (biomolekyle) binder til dens tilsvarende receptor, aktiverer (agonist) eller hæmmer det (antagonist) receptorens associerede biokemiske vej.

 

 

* oxygenase er ethvert enzym, der oxiderer et substrat, ved at overføre oxygenet (O) fra molekylær oxygen O2 (som i luft) til det.

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (THC-OH: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4), et (G)-protein

Med den stigende varme der tørrer merer af Jorden, kan den tørre jord absorbere mere kuldioxid, CO2 - men som til gengæld vil kunne begrænse protein-produktion.

 

Hvede giver næsten en fjerdedel af alle proteiner i den globale menneskelige kost. Andre undersøgelser har vist samme effekt med hvede - og også med ris, byg (som har stor økonomisk betydning som foderafgrøde og til fremstilling af malt, et grundlæggende råmateriale for whisky, øl-brygning og dansk kultur og eksport) og kartoffelknolde (til eks. fremstilling, samt forbrug af til øllene samt eksporten af chips med dip og den efterfølgende insulin-afhægighed til Novo Nordisk etc.).

 

"Når denne nedgang er indregnet i den respektive del af kost-protein, som mennesker forskaffer sig fra disse forskellige afgrøder, bliver det klart, at den samlede protein til rådighed til konsum, kan falde med omkring tre procent når atmosfærisk kuldioxid når niveauerne som forventes at forekomme under de næste par årtier", sagde Bloom (måske med en lille tanke til dansk udledning og accelerende stigning)

 

"Ved bestilling af Grill Party, skal du som udgangspunkt selv grille kødet på vores grill, som naturligvis bliver leveret med grill-kul samt optændingsvæske" - Den Ny Slagter

Danmark: - 5.500.000 - - 49,7 - 266,1 - - - - 9,1 ------ 99,4 - - 532,2 - - 18,2

 

 

 

Changing Planet video-serien undersøger den indvirkning, som klimaforandringerne har på vores planet, og er leveret af National Science Foundation & NBC Lær - For relaterede lektionsplaner, kan du besøge Vinduer til Universet's projektteam på National Earth Science Teachers Association.

 

Uploadet den 4. April, 2011

 

 

Per indbygger udledning af drivhusgasser 2008, - ikke iberegnet udledning fra skibsfart.

 

Land - - - - Indbyggere - - - Emission - Intensitet - Per indbygger - Incl. Mærsk's samlede flåde

 

Kina: -------- 1.300.000.000 - - 7.200,8 - 951,5 - - - - 5,4

USA: -------- 310.000.000 - - 6.649,0 - 429,1 - - - - 18,6 ----- Emission - Intensitet - Per indbygger

Danmark: - 5.500.000 - - 49,7 - 266,1 - - - - 9,1 ------ 99,4 - - 532,2 - - 18,2

Kenya ------ 33.800.000 - - 10,8 - 183,8 - - - - 0,3

Nepal: ------ 28.300.000 - - 3,5 - 117,7 - - - - 0,1

Afghanistan: 29.900.000 - - 0,8 - 28,5 - - - - 0,0

92.000.000 - - 15,1 - 330 - - - - 0,4

 

Land - - - - Indbyggere - - - Emission - Intensitet - Per indbygger

 

Kenya ------ 33.800.000 - - 10,8 - - 183,8 - - - - 0,3

 

 

 

* Dansk forurening er på vej mod skyerne i EU: * 2013: 40.222 ton CO2, en stigning på 6,8% ifh. til 2013 på 37,7 millioner ton - JP, 7.5.2014

16. maj 2009 - Mærsk-skibe forurener som ni milliarder biler - Berlingske Business Transport (tidligere ejet af A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg og Danske Bank)

For et rederi som Mærsk er omfanget enormt. Tal fra rederiet selv, som Berlingske Tidende tidligere har offentliggjort, viser, at Mærsks samlede flåde udleder lige så meget CO2 som hele Danmark. Dertil kommer andre beregninger der viser, at Mærsk-flåden sender svovldioxid, SO2 og kvælstofoxider, NOx, ud i atmosfæren i et omfang, der på verdensplan svarer til udledningen fra ni milliarder biler (9.000.000.000).

 

 

Danske unge drømmer om at arbejde i landets største firmaer, hvor der er internationale karrieremuligheder. Hvis de studerende helt selv kunne vælge, hvilken arbejdsplads de skulle sætte deres ben på, når de er færdige med studierne, så ville det være hos nogle af landets største virksomheder. En undersøgelse, der er lavet af Universums Student Survey, som 9282 studerende har svaret på, viser, at A.P. Møller-Mærsk er mest populær blandt business- og jurastuderende. Til gengæld er Novo Nordisk drømmen blandt ingeniør- og naturvidenskabsstuderende

 

"Den gennemsnitlige verdensborger har et økologisk-fodaftryk på omkring 2,7 globale gennemsnits-hektar, mens der kun er 2,1 globale hektar af bioproduktive jord og vand per indbygger på jorden. Det betyder, at menneskeheden allerede har overskredet den globale biokapacitet med 30%, og lever nu ubæredygtigt ved at tømme lagre af "naturlig kapital" - William E. Rees: Den menneskelige natur for manglende bæredygtighed

 

 

 

Til Den danske lægeforening – Sundhedsstyrelsen – Folketingets Social & sundhedsudvalg etc...

 

"Når man ser på det, har cannabis en meget længere historie som en medicin, end som en rekreativ stof, "siger Dr. Philip Robson, medicinsk direktør for GW Pharmaceuticals." Det har været et paria-lægemiddel i 20, 30 til 40 år eller længere, men jeg tror, ​​at tiden nu er inde til, at det ses som en seriøs potentiel medicin med betydelige fordele at byde på. "

 

"De ryger alle hash af socialpsykologiske årsager fordi det hjælper dem til at opretholde en ”normal” om end minimalistisk tilværelse og så de ikke går i social selvopløsning og fordi det holder dem ude fra statspsykriatien og sindssygehospitalerne... Kilde: Dansk Cannabis Forum

 

 

* 1964: Hashish: Its Chemistry and Pharmacology (Hashish: Dens Kemi og Farmakologi) - Ciba Foundation Study Group the 21. of October 1964 - In honour of Professor Dr. G. Joachimoglu - Udlån: Statsbiblioteket, Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C, (siden 1967)

 

 

Naturlig og røget hashish - Farmakologiske effekter af hashish (side 5)

 

G. Joachimoglu - Department of Pharmacology, University of Athens, and Drug Supervisory Body, United Nations, Geneva:

 

I forbindelse med virkningerne af hash på mennesket, ville jeg citere forskninger fra den franske psykiater Moreau (1895) og den tyske farmakolog Schroff (1856) ind i dens virkninger på sig selv. Moreau beskriver blandt andre symptomer: "Jeg følte, at solen oplyste hver eneste tanke der krydsede mit sind. Hver bevægelse af kroppen var en kilde til glæde. Tanker kan afbrydes let, og på den anden side, forblev klare og kunne skiftes levende og hurtigt. Der var ingen tids-element. Sekunder blev til århundreder, og samtidig kunne man (tankemæssigt) dække hele verden (som helhed). Alt var fuld af vidunderlige aromaer og harmoni; alt var levende, fuld af bevægelse og tale. Selv toner frembragte en legemlig substans og dejlige billeder var til stede overalt"...

 

Schroff beskrev de symptomer, han observerede efter at have taget ét Gran (0,0621 gr.) af hash af egyptisk oprindelse som følger: "Intense lyde mærkes ikke kun af ørerne, men af hele hovedet, ligner meget støj af kogende vand. Samtidig havde jeg en følelse af velvære, som imprægnerede hele min krop, som om den var gennemsigtig. En serie af billeder blev præsenteret meget hurtigt, ledsaget af en stærk følelse af selvtillid og høj moral. Jeg følte det ærgerligt af jeg ikke havde medbragt papir og blyant, så jeg kunne beskrive i detaljer alle de vidunderlige ting, der sker for mig; men alligevel kunne jeg ikke overtale mig selv til at rejse mig op og tage noget skrive-materiale, for hvis nu den vidunderlige følelse ville forsvinde; Jeg var imidlertid sikker på, at den næste morgen, kunne jeg stadig have det udtrykkelige billede af mine tanker og følelser der stod så enorm klart, i min hukommelse ..".

 

 

----- -----

 

 

* OBS: Atmosfæren er tynd - 75% af atmosfæren befinder sig mindre end 15 km fra Jordens overflade, (tre fjerdedele er inden for ca. 11 km til 6,8 km (36.000 ft) fra overfladen, og indeholder omkring 80% af atmosfæren's masse og 99% af dens vanddamp og aerosoler (partikler), samt den nødvendige livs-betingende respirations-holdige ilt og beskytter os mod det meste af den skadelige stråling fra rummet og mod meteoritter. Jorden atmosfære opfører sig som et drivhus (et lukket rum med maks 11 km. til loftet) og holder på varme og forurening. Er der for mange drivhusgasser som kuldioxid CO2 og metan - kan det imidlertid fører til en ophobning af varme, som det er sket af naturlige årsager på planeten Venus.

 

Som Jorden har Venus også en atmosfære, men denne er af en ganske anden beskaffenhed end Jordens (indtil for få århundrede år siden). Den består mest af kuldioxid, CO2, som giver anledning til en stærk drivhuseffekt på Venus, hvor temperaturerne overalt på planetens faste overflade ligger i området fra 450 til 500 grader Celsius, uanset om det er nat eller dag.

 

* Den Sorte boks: er en populær betegnelse for et af de vigtigere værktøjer til at opklare selve årsagen, ned i mindste detalje, til et flystyrt og en derved forbundet katastrofe med, dvs. hvem og hvad er årsagen, således at tab af menneske-liv og kære kan undgåes fremadrettet for nye flyveture, som af ovennævnt dokumenterede fremtid, er ingen ny flyvetur, for de få økonomisk velstillede, for livsbekræftende oplevelser, mulig! - Og det højt beskattede og bekæmpede demokrati og "velfærds-orienteret økonomisk vækst for den enkelte, frem for åndelig og magfoldig bærebar, ikke var niveauet og systemet som kunne bære os og "alle" efterkommene videre mod nye trin, men tværtimod.

 

1964 - G. Joachimoglu, Farmakologisk Institut, Athens Universitet, og Narkotika Kontrolinstans, FN, Geneve (Drug Supervisory Body, United Nations):

 

For halvtreds år siden, da jeg læste medicin ved Universitetet i Berlin, blev jeg belært om, at hash blev brugt som et fornøjelse-fremkaldende stof primært i østlandene (især af muslimer), og at effekterne henført til stoffet var anderledes i disse mennesker fra dem, der ses i vesteuropæerne. Det ser ud til, at den omfattende brug af stoffet i Østen, i modsætning til vesteuropæere, var forbundet med denne observation.

 

En relevant erklæring fra Kommissionen for Narkotiske Stoffer (1963) har følgende ordlyd: "Det vanemæssige forbrug af cannabis antager en anden karakter i nogle industrielt udviklede lande fra den det antager i lande, hvor cannabisforbrug udgør en traditionel vane praktiseret i hundreder eller tusinder af år uden at være underlagt nogen social forsmædelse. Cannabis-brugere (borgere) i industrielle lande har ofte en psykopatisk personlighed, og forbruget af cannabis er ofte det første skridt mod senere afhængighed af heroin eller morfin".

 

1965 - Hashish - Its Chemistry and Pharmacology, (Hash - Dens kemi og farmakologi) - Ciba Instituttets Undersøgelsesgruppe den 21. oktober 1964 - Til ære for Professor Dr. G. Joachimoglu - Forfattere:Geōrgios Iōakeimoglou, G. E. W. Wolstenholme, Julie Knight.

 

Formandens indledning ved AD Macdonald. Naturlige og røget hash ved G. Joachimoglu. De seneste resultater af hash-analyse ved F. Korte og H. Sieper. Nogle aspekter af cannabis-handling, af CJ Miras. Narkotika-afhængighed af hash-type, af JM Watt. Effekter af cannabis ekstrakt på grov opførsel ved S. Garattini - Generel diskussion. * Lån evt. bogen her - og læs evt. i relation: Skumfidus-testen.

 

 • Ofte en psykopatisk personlighed: størstedel af helhed (< 50,01%)

 

Kriteriet derudfra (ofte) kriminaliserer, hvad der primært i østlandene (især af muslimer) blev brugt som et fornøjelses-fremkaldende stof samt derudover af befolkninger i lande, hvor cannabisforbrug udgør en traditionel vane praktiseret i hundreder eller tusinder af år uden at være underlagt nogen social forsmædelse - må bero på antagelsen, at størstedelen af borgere i industrielle lande har en psykopatisk personlighed og ikke kun fåtal (vil gå videre til hårde stoffer, som eks. methylphenidat (C14H19NO2) en amfetamin (C9H13N) til behandling af ADHD, autisme etc.), - for at man (industrielle lande via FN, dannet efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945) juridisk med naturretten og den positive (menneskeskabte) ret, den mest grundlæggende sondring der findes inden for juraen, idet den beskriver, hvorfor vi har jura, og hvad vi skal bruge den til, og derved moralsk kan dæmonisere og fratage andre ikke-industialiserede samfund et

 

dvs. "genererer det guddommelige inden i"), af et kemisk stof, der anvendes i en religiøs, shamanistisk, eller spirituel sammenhæng, som kan syntetiseres eller opnås fra naturlige arter, eks. hydroxy-cannabinol: THC (C21H30O2)

 

Ca. 44% af vægten af hampefrø er spiselige olier, der indeholder omkring 80% essentielle fedtsyrer (EFA'er); fx linolsyre (LA: C18H32O2), en omega-6 (55%), alfa-linolensyre (ALA: C18H30O2), en omega-3 (22%), ud over gamma-linolensyre, (GLA: C18H30O2), en omega-6 (1-4%) og stearidonsyre, (SDA: C18H28O2), en omega-3 (0-2%).

 

Proteiner (inklusiv edestin, et globulin (kugleformet) legumin-protein, et protein-stof analog til kasein i mælk) er den anden store komponent (33%). Frøenes aminosyre-profil er "komplet" i forhold til mere almindelige kilder til proteiner såsom kød, mælk, æg og soja. Hamp-protein indeholder alle ernæringsmæssigt væsentlige aminosyrer, herunder de 9 essentielle af dem den voksen krop ikke kan producere. Proteiner betragtes som fuldstændig, når de indeholder alle de essentielle aminosyrer i tilstrækkelige mængder og nøgletal til at opfylde kroppens behov. Andelene af linolsyre (LA: C18H32O2) og alfa-linolensyre (ALA: C18H30O2), svarende til to spiseskefulde per dag, af hamp-olie giver let det humane daglige behov (15 ml) af EFA'er.

 

en plante der, udover at optage mere end 5 gange så meget CO2 [1 carbon-atom (C) og 2 oxygen-atomer (O)], ved fotosyntese, sammenlignet med en hektar træer, også vil/ville/kunne/kan give 7 milliarder individer fordel af adgang til en enestående funktionel fødevare. Dr. William Courtney

 

kulturelt betydningsfuldt produkt, som eks. brugt i Sydafrika, Nigeria, Afghanistan, Indien, Pakistan og Nepal, uden et moralsk ansvar

 

 

 

 

Klimafantaster og klimarealister

 

"Der demonstreres for klimaet. Men er det ikke en grænseløs overvurdering af vores evner som mennesker at tro, at vi kan afgøre, hvordan klimaet udvikler sig? Hvordan kan vi vide, at den globale opvarmning skyldes menneskelige aktiviteter – eller for den sags skyld, om der i det hele taget findes en global opvarmning? Hvorfor har IPCC og FN valgt at ignorere forskere, som ikke er enige i den vedtagende sandhed?

 

Hvis det er sandheden om IPCCs arbejde, begynder det at minde om den katolske kirke i middelalderen – blot med den forskel, at det dengang var kirken, der definerede, hvad der var sandt og falsk. Modstandere blev lyst i band eller brændt på kætterbålet. [Jeanne d'Arc bl.a. fordi hun påstod at hun talte med gud gennem Ærkeenglen Mikael, Sankt Katherina og Sankt Margaretha. Hun blev dømt, bundet til en pæl og brændt (1431). Men hun blev senere anerkendt som helgeninde (1920)]. I dag er midlerne mindre blodige; man nøjes med tavshed, latterliggørelse og udelukkelse. Ikke desto mindre er parallellerne tydelige....(Ja, ikke?)

 

Hvad var så konklusionerne fra den alternative klimakonference? Ja, for det første blev det konkluderet, at vi ikke en gang med sikkerhed kan fastslå, at der er en globalopvarmning. For det andet, at den menneskelige indflydelse på klimaet er højst tvivlsom.

 

Med venlig hilsen

 

Pia Kjærsgaard

 

 

For første gang nogensinde er Dansk Folkeparti Danmarks største parti i en vælgermåling.

 

Hvis der var folketingsvalg i dag, ville partiet få 23,9 procent af stemmerne, viser målingen, som You­Gov har foretaget for metroxpress.

 

 • 10. Juni 2014: Weekenden har været ekstremt travl for den italienske kystvagt, der har reddet over 5000 flygtninge i land, hvoraf et forsøg endte fatalt. Det gode vejr og det stille Middelhav menes at være grunden til, at så mange vælger at tage den risikable tur netop nu. - Jyllands Posten International

 

Den sorte substans modtager projektioner (axoner: "udgangen") af et neuron (hjernecelle) fra striatum og pallidum (man taler om såkaldte striatonigrale og striatopallidale projektioner). Den sorte substans projicerer tilbage til disse hjernestrukturer. Patienter med Parkinsons sygdom eller Huntingtons sygdom har ubalance i dette kredsløb.

 

Tau-protein-mutationer er set i Parkinson demens. (A. Longstaff (2000). Instant Notes Neuroscience - engelsk -

 

 • 2013: Naturlige cannabinoider forbedre dopamin-neurotransmission og tau og amyloid (forbundet med patologien af mere end 20 alvorlige humane sygdomme i at unormal akkumulering af amyloid-fibriller i organer kan føre til amyloidosis, og kan spille en rolle i forskellige neurodegenerative lidelser) patologi i en musemodel af tauopati, en model af komplekse frontotemporal demens og parkinsonisme. - J Alzheimers Dis. 2013 Januar 1).

 

Frontotemporal demens og parkinsonisme er knyttet til kromosom 17

 

 

Abstrakt

 

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er en kræft i de hvide blodlegemer og er typisk godt behandlet med kombinations-kemoterapi med remissions-tilstand efter 5 år på 94% hos børn og 30-40% hos voksne.

 

Dette casestudie er på en 14-årig patient (pige) diagnosticeret med en meget aggressiv form for ALL (positiv for Philadelphia-kromosom mutation). En standard knoglemarvstransplantation, aggressiv kemoterapi og strålebehandling blev standset, med behandlingen som anset for en fiasko efter 34 måneder.

 

Uden tilbud om andre løsninger som konventionelle metoder bortset fra palliation (lindring), administrerede (gav) familien cannabinoid ekstrakter oralt til patienten. Cannabinoid harpiks-ekstrakt, et harpiksholdigt matrix af cannabinoider opnået fra Cannabis-planten ved opløsningsmiddel-ekstraktion, bruges som en effektiv behandling for alle med en positiv Philadelphia kromosom-mutation og indikationer om dosisafhængig sygdomsbekæmpelse. Den kliniske observation i denne undersøgelse viste en hurtig dosisafhængig sammenhæng.

 

Det kunne ikke afgøres, hvilken cannabinoid-profiler der udgjorde en 'potent' cannabis stamme, fordi harpiksen ikke er analyseret. Forskning er nødvendig for at bestemme profilen og nøgletal for cannabinoider inden for de stammer, der udviser anti-leukæmiske (anti-blodkræft) egenskaber.

 

Disse resultater kan ikke forklares ved andre behandlingsformer, da barnet var under palliativ pleje og kun var på cannabinoid behandling, og respons blev dokumenteret af SickKids Hospitalet. De toksikologiske rapporter udelukkede kemoterapeutiske stoffer, og viste hende til kun at være positiv for THC (tetrahydrocannabinol: (C21H30O2), da hun havde 'et nylig massiv fald i WBC (hvide blodlegemer eller leukocytter) fra 350.000 til 0,3' fremkaldte tumorlyse-syndrom, [nedbrydningsprodukter af døende kræftceller. Også set i parkinson (ekstrapyramidale) bevægelsesforstyrrelser, ved forhøjet calcium-udfældning til dannelse af calciumfosfat, hvilket fører til hypocalcæmi] som rapporteret af den primære hematologist/onkolog på SickKids Hospital (universitetshospital for University of Toronto).

 

Hvad der udløser Parkinsons sygdom, ved man ikke med sikkerhed. Man mener, at det, der øger risikoen for at få sygdommen, er en kombination af genetisk skrøbelighed, det vil sige arv, og udefrakommende faktorer som miljø, opvækst og giftpåvirkninger. (et stof, der forårsager ødelæggelse eller forstyrrelse af en organismes funktioner. Giftigheden udtrykkes dels i form af LD50 : værdier ved indtagelse i væskeform gennem munden, målt i mg/kg: 1-2000 giftigt) og dels i form af TD50). Årsagerne kan være opvækst på landet, om man har drukket brøndvand, påvirkning af pesticider (betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige) og tungmetaller. - Netdoktor.dk

 

Det undersøges af H. Lundbeck A/S,

 

"som har tabt stor markedsandel efter udløb af patenter på lykkepiller (Selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), stoffer der virker ved at øge funktionen af signalstoffet serotonin (C10H12N2O) i hjernen. Dette opnås ved at hæmme genoptagelsen fra synapsen til den præsynaptiske nerveterminal - hvor mindst 43 danskere er rapporteret døde, 12 anmeldt som have begået selvmord og 564 som ramt af alvorlige bivirkninger - 9.1.2014 MX) etc",

 

om en mutation i genet Leucin-rig gentagelses kinase 2 (Lrrk2) kunne identifisere biologiske markører for sygdommen, for kommerciel udnyttelse til mulig glæde for patienterne, aktionærerne, dansk velfærdsmodel og økonomisk vækst.

 

Leucin-rig gentagelses kinase 2 også kendt som dardarin (fra det baskiske ord "Dardara", hvilket betyder skælven) er et enzym, som i mennesker er kodet af Park8-genet.

 

LRRK2 er et medlem af leucin-rig gentagelses kinase-familien. Varianter af dette gen er forbundet med en øget risiko for Parkinsons sygdom og Crohns sygdom, en form for inflammatorisk tarmsygdom (IBD),

 

 

 

 

 

Leucin-rig gentagelses kinase 2 (LRRK2) er et sygdomsfremkaldende gen for autosomal dominerende form for Parkinsons sygdom (PD). Genet koder for omkring 280 kDa LRRK2-protein sammensat af domæner, såsom leucin-rige gentagelser, Ras i komplekse proteiner (Roc), efterfulgt af C-terminalen af ​​Roc (COR), mitogen-aktiveret proteinkinase kinase (MAPKKK) og *WD40.

 

Men den normale funktion af proteinet såvel som dets bidrag til patogenesen af ​​PD forbliver stort set ukendt. Her beskriver vi lokaliseringen af ​​LRRK2 i Golgi-apparatet, celle-membran og synaptiske vesikler i dyrkede celler, herunder mus-primære neuroner.

 

Membran-sammenslutning af LRRK2 modstår solubilisering af iskold 1% Triton X-100, indikerende dets forening gennem lipid-samlinger.

 

For at undersøge om mutationer fundet i Parkinson-patienter påvirker lokaliseringen af ​​LRRK2, transficerede vi forskellige LRRK2-mutanter i dyrkede celler og udført fraktionerings-eksperimenter. Uventet viste mutanterne sig samlet i både membranen og opløselige fraktioner på en måde svarende til vildtype (WT). I2020T-mutant LRRK2 associerer med lipid-samlinger, svarende til WT. Denne lipid-samlings sammenslutning af LRRK2 mutanter samt WT LRRK2 tyder på, at ændring af LRRK2-funktionen på lipid-samlingerne bidrager til patogenesen af ​​PD.

 

 

Lipid-samlingers organisation, region (1) er standard-lipiddobbeltlaget, mens region (2) er en lipid-samling.

 

A Intracellulære rum eller cytosol

 

1: Ikke-lipid-samlet membran

2: lipid-klump/samling

3: Lipidsamlings forbundet transmembrant protein

4: Ikke-samlings-forbundet membran-protein

5: Glycosylerings-modifikationer (på glycoproteiner og glycolipider)

 

O-bundet glycosylering er anbringelse af et sukkermolekyle til et oxygen-atom (C) i en aminosyre-rest i et protein og er en form for glycosylering, der forekommer i eukaryoter (enhver organisme, hvis celler indeholder en kerne og andre strukturer (organeller) indkapslet i membraner, som eksempelvis i planter og dyr) i Golgi-apperatet, men forekommer også i archaea og bakterier.

 

O-bundne glycaner er knyttet til hydroxyl-oxygen (C) af serin (C3H7NO3), threonin (C4H9NO3), tyrosin (C9H11NO3), hydroxylysin (C6H14N2 O3) eller hydroxyprolin-(C5H9NO3)-sidekæder eller oxygen-atomer (O) på lipider, såsom ceramider, en familie af voksagtige lipid-molekyler, som er sammensat af sphingosin (C18H37NO2) og en fedtsyre (der er lange, uforgrenede kæder af 4-28 carbon-atomer med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende).

 

Ceramider er fundet i høje koncentrationer i cellemembranen af celler. De er en af de indgående lipider, der udgør sphingomyelin, en af de vigtigste lipider i lipiddobbeltlaget, og genereres af bla. anandamide (AEA), tetrahydrocannabinol (THC) og andre cannabinoider.

 

Uronsyrer er en klasse af sukkersyrer med både carbonyl -og carboxylsyre funktionelle grupper. De er sukkerarter, hvori den terminale carbon's hydroxyl-gruppe er blevet oxideret til carboxylsyre. Nogle af disse forbindelser har vigtige biokemiske funktioner.

 

Hydroxy viser tilstedeværelsen af en hydroxyl-funktionel gruppe (-OH)

 

(eks. hydroxy-cannabinol: THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4), en sukkersyre og et glycosyleret (G)-protein

6: GPI-forankret protein

 

Glypieret (GPI-bundne) proteiner (nu med et kulhydrat - som består af carbon (C), hydrogen (H) og ilt (O) atomer, vedlagt; en deoxy sukkerart (er sukkerarter,/kulhydrater der har fået en hydroxyl-gruppe (-OH) erstattet med et hydrogen (H) atom) deoxyribose, en bestanddel af DNA, har den empiriske formel C5H10O4) indeholder et signalpeptid, der leder dem ind i det endoplasmatiske reticulum (ER). C-terminalen (carboxylterminalen/COOH-terminale ende: betegnelsen for den ende af et protein eller peptid der afsluttes med en carboxylsyregruppe (-COOH). Den modsatte ende kaldes N-terminus) er sammensat af hydrofobe (fedt-elskende) aminosyrer, som forbliver indsat i ER-membranen. Den hydrofobe ende spaltes derefter fra og erstattet af GPI-anker.

 

Som protein fremføres gennem sekretionsbanen, overføres det via vesikler til Golgi-apparatet og endelig til det ekstracellulære rum, hvor det forbliver fastgjort til det ydre blad af cellemembranen. Idet glypiation er det eneste middel til fastgørelse af sådanne proteiner til membranen, vil spaltning af gruppen af phospholipaser resultere i kontrolleret frigivelse af proteinet fra membranen.

 

Idet glypiation er det eneste middel til fastgørelse af sådanne proteiner til membranen, vil spaltning af gruppen ved phospholipaser resultere i kontrolleret frigivelse af proteinet fra membranen. Sidstnævnte mekanisme anvendes in vitro ; dvs. at de membranproteiner, der frigives fra membranerne i den enzymatiske assay er glypiateret protein.

 

Phospholipase A2 - spalter sn-2-acylkæde, frigiver arakidonsyre (C20H32O2)

 

Phospholipase A2 virker på den intakte lecithin molekyle og hydrolyserer fedtsyre esterificeret til det andet carbonatom. De resulterende produkter er lysolecithin og en fedtsyre. (Hvis et kulhydrat, som består af carbon (C), hydrogen (H) og ilt (O) atomer, er brudt ind i sine sukkermolekyler ved hydrolyse, kaldes dette forsukring).

 

Syre-base-katalyserede hydrolyse er meget almindelige; et eksempel er hydrolyse af amider (der består af en carbonylgruppe, [et carbon-atom (C) dobbeltbundet til et ilt-atom (O) - som eks. THC-COOH] der er bundet til et C-atom og et N-atom) eller estere (der består af en carbonylgruppe tilstødende til en æter-binding [som minimum, indeholder to carbon-atomer (C) og et iltatom (O)] og afledt ved omsætning af en oxoacid med en hydroxyl-forbindelse, såsom en alkohol eller fenol - Jo færre carbon-atomer (C) der indgår i esterens molekylformel, des bedre dufter esteren).

Fenol: C6H6O

Deres hydrolyse opstår, når nukleofilen, et kerne-søgende middel, fx vand eller hydroxyl-ion (-OH) angriber carbon-(C)-atomet i carbonyl-gruppen i esteren eller amidet. I en vandig base, er hydroxyl-ioner bedre nukleofiler end polære molekyler, såsom vand.

 

Fenoler:

 

Naturligt forkomne

Cannabinoider - de aktive bestanddele af cannabis

 

Serotonin / dopamin / adrenalin / noradrenalin - naturlige neurotransmittere

 

Tyrosin - en α-aminosyre der bruges af celler i biosyntese af proteiner. Den findes i to enantiomere former, L- og D-formerne, hvoraf kun L-formen findes naturligt. Tyrosin har en fenol-sidekæde med en hydroxyl-gruppe.

L-DOPA et dopamin fremkaldende-kemisk fremstillet stof, der krydser den beskyttende blod-hjerne barrieren (BBB), mens dopamin selv ikke kan. Således er L-DOPA anvendt til at øge dopamin-koncentrationer i behandlingen af Parkinsons sygdom og dopamin-responsiv dystoni.

 

Levodopa: ATC kode: N04BA (Dopa og dopa-derivater) solgt mængde i Danmark fra 2008 (2.481.000 doser) til 2012 (3.017.000 doser) ialt 13.673.000 doser til personer fra 0 til 80+ fra 2008 (10.694) til 2012 (11.470), sammenlagt svarende til 55.043 personer

 

* Endocannabinoider modulerer human blod-hjerne-barriere-permeabilitet in vitro

William H Hind, et al, Br J Pharmacol. 2015 Jun; 172(12): 3015–3027.

 

Baggrund og formål

Endocannabinoider ændrer gennemtrængelighed (permeabiliteten) ved forskellige epitiale barrierer, og cannabinoid-receptorer og endocannabinoid-niveauer hæves ved apopleksi (hjerneblødning) med potentielle neurobeskyttende virkninger. Vi undersøgte derfor rollen af endocannabinoider i modulering af blod-hjerne-barriere (BBB) gennemtrængelighed under normale forhold og i en iskemi/reperfusions-model.

 

* Iskemi er en restriktion i blodtilførsel til væv hvilket skaber et mangel på ilt (O) og glukose, som der kræves i cellulær metabolisme (for at holde vævet i live)

 

Eksperimentel tilgang

Menneske-hjerne-mikrovaskulær endotel-celle og astrocyt-med-kulturer modellerede BBB. Iskæmi blev modelleret ved oxygen-glukose-tab (OGD), og gennemtrængeligheden blev målt ved transepitelel elektrisk modstand. Endocannabinoider eller endocannabinoid-lignende forbindelser blev vurderet for deres evne til at modulere baseline (udgangspunkt) gennemtrængelighed eller OGD-induceret hyper-gennemtrængelighed. Målområder for indsats blev undersøgt under anvendelse af receptor-antagonister og efterfølgende identificeret med realtids-PCR.

 

Nøgleresultater

Anandamid (AEA, 10 μM) og oleoylethanolamid (OEA, 10 μM) nedsatte BBB-gennemtrængelighed (dvs. øget modstand). Dette blev formidlet af cannabinoid CB2-receptorer, transient receptor potentielle vanilloid 1 (TRPV1) kanaler, calcitonin-genreguleret peptid (CGRP) receptor (kun anandamid) og PPARα (kun OEA). Applikation af OEA, palmitoyl-ethanolamid PEA (begge PPARa medieret) eller virodhamin (O-AEA; alle 10 μM) nedsatte den OGD-inducerede forøgelse i gennemtrængelighed under reperfusion. 2-arakidonoylglycerol (2-AG), noladin-ether (2-AGE) og oleamid påvirker ikke BBB gennemtrængelighed under normale eller OGD tilstande. N-arakidonoyl-dopamin (NADA) forøgede gennemtrængerlighed gennem en cytotoksisk mekanisme. PPARa og y, CB1-receptorer, TRPV1-kanaler og CGRP-receptorer blev udtrykt i begge celletyper, men mRNA for CB2-receptorer var kun til stede i astrocytter.

 

Konklusion og indvirkning

Endocannabinoiderne kan spille en vigtig modulerende rolle i normal BBB-fysiologi, og giver også beskyttelse til BBB under iskæmisk slagtilfælde gennem en række målsteder.

 

- School of Medicine, University of Nottingham, Royal Derby Hospital, Derby, UK

 

Stigninger i mesolimbisk dopamin-transmission ses, når dyrene behandles med alle kendte misbrugsstoffer, herunder også cannabis, samt til konditioneret/betinget stimuli (en type læring, hvor et individ sammenkobler en biologisk vigtig stimulus (eksempelvis mad) med en anden stimulus (eksempelvis lyd), som signaliserer at maden kommer) forudsiger deres tilgængelighed. I modsætning hertil er fald i mesolimbiske dopamin-funktion observeret ved stof-ophør, herunder også cannabis-ophørs-syndrom.

 

Til trods for de generelle misforståelser, at cannabis er unik fra andre misbrugsstoffer (Alkohol eller Cannabis? - Paul Armentano Vicedirektør, NORML; medforfatter til, "Marihuana er sikrere, så hvorfor driver vi folk til at drikke?"), udøver cannabis identiske virkninger på det mesolimbiske dopamin-system. Den nylige opdagelse, at endogene cannabinoider modulere det mesolimbiske dopamin-system, kan dog udnyttes til udvikling af potentielle farmakologiske terapier designet til at behandle sygdomme forbundet med motivation. Faktisk, ved at forstyrre den endocannabinoide signalering falder stof-inducerede stigninger i dopamin-frigivelse i tillæg til dopamin-koncentrationer fremkaldt af betingede stimuli ved belønnings-søgning. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 August - Institut for Anatomi og Neurobiologi, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD 21201, USA.

 

 

 

Evnen af ​​misbrugsstoffer til at øge mesolimbiske niveauer af dopamin (C8H11NO2) er en egenskab i forbindelse med deres givende effekter. Præcis hvordan disse virkninger er produceret af forskellige stoffer er ikke så godt karakteriseret. Vores tidligere arbejde på rotter har vist, at accumbal glycinreceptorer (GlyRs) er involveret i mediering af dopamin-aktiverende virkninger af ethanol (CH3CH2OH) og modulering af ethanol-indtag. I denne undersøgelse blev undersøgelse af GlyRs engagement udvidet til at omfatte flere forskellige misbrugsstoffer.

 

Dopamin-forøgende virkning af systemisk ethanol, og stof-induceret ændring i neurotransmission in vitro, som målt ved mikrodialyse og felt-potentiale optagelser var afhængige GlyRs i NAC. Accumbal GlyRs var også involveret i aktionerne af tetrahydrocannabinol (C21H30O2) og nikotin (C10H14N2), men ikke i dem af kokain (C17H21NO4) eller morfin (C17H19NO3). Disse data indikerer, at accumbal GlyRs spiller en central rolle i ethanol-induceret dopamin aktivering og bidrager også til de af cannabinoider og nikotin.

 

* GlyR, er receptoren for aminosyre-neurotransmitter glycin (C2H5NO2). GlyR er en ionotropisk receptor, der producerer dens virkninger gennem klorid strøm. Det er en af de mest udbredte inhiberende receptorer i centralnervesystemet og har vigtige roller i en række fysiologiske processer, især i mediering af inhibitorisk neurotransmission i rygmarven og hjernestammen

 

 

* Nogle neurotransmittere er almindeligt beskrevet som "letbevægelige/excitatoriske" eller "hæmmende/inhibitoriske". Den eneste direkte virkning/effekt af en neurotransmitter er, at aktivere en eller flere typer af receptorer. Effekten på den postsynaptiske celle (nedre del) afhænger derfor helt af egenskaberne af disse receptorer. Det sker sådan for nogle neurotransmittere (for eksempel glutamat: C5H9NO4), hvor de vigtigste receptorer alle har excitatoriske effekter: det er, de øger sandsynligheden for, at målcellen vil (af)fyre en aktionspotentiale.

 

Et aktionspotential er en signalmekanisme mellem levende celler. Ved et aktionspotential stiger cellens elektriske membranpotential brat for hurtigt at falde igen, hvilket efterfølges af en stilstandsperiode. Aktionspotentialer forekommer i mange typer dyreceller, under ét kaldt excitable celler, herunder neuroner, muskel-celler og kirtel-celler, samt visse plante-celler.

 

I neuroner spiller aktionspotentialet en central rolle i celle-celle-kommunikationen. I andre typer celler har det til formål at aktivere intracellulære processer. I muskelceller er aktionspotentialet eksempelvis det første skridt i en kæde af begivenheder, der i sidste ende fører til kontraktion (sammentrækning). I bugspytkirtlens betaceller udløser de frigivelsen af insulin. Aktionspotentialer i neuroner kaldes også for ”nerveimpulser”, og en serie af aktionspotentialer udløst af et neuron kaldes et ”impulstog”. Et neuron, der udsender et aktionspotential, siges at ”fyre”.

 

Som et aktionspotentiale rejser ned langs Axonet, sker/er der en ændring i polaritet (ladningsforskydelse) over membranen. Na+ (natrium) og K+ (kalium) koblede ion-kanaler åbner og lukker som membranen når øvre tærskel for potentiale, som svar på et signal fra en anden neuron. Ved begyndelsen af aktionspotentialet, åbnes Na+-kanaler og Na+ bevæger sig ind i Axonet, der forårsager depolarisering. Repolarisering opstår, når K+-kanalerne åbnes og K+ bevæger sig ud af Axonet. Dette skaber en ændring i polaritet mellem ydersiden af ​​cellen og indersiden. Impulsen rejser ned langs Axonet i kun én retning, til Axon terminalen, hvor det signalerer til andre neuroner.

 

 

 

Impulsive SHR-dyr blev karakteriseret ved reduceret cannabinoid CB1-receptor tæthed i den præfrontale cortex. Interessant, en akut cannabinoid agonist forhøjede niveauer af selvkontrol-adfærd hos disse dyr. De nuværende data tyder på, at farmakologisk modulation af det cannabinoid system kan forbedre nogle adfærdsmæssige afvigelser set i ADHD. Konklusionen er, at modellere den unge fase i rotter og mus ser ud til at være nyttig til undersøgelse af determinanter for sårbarhed over for afhængighed og til andre tidlige debuterende neuropsykiatriske lidelser.

 

 

 

Selvom endogene cannabinoid-systemer er blevet impliceret i graduering/modulering af de givende effekter/virkninger af stofmisbrug og mad, er lidt kendt om de direkte effekter af endogene ligandere for cannabinoid-receptorer på hjernens belønnings-processer. Her viser vi for første gang, at intravenøs administration af anandamide, (AEA: C22H37NO2) en endogen ligand for cannabinoid-receptorer og dens længerevarende syntetiske analog methanandamide (C23H39NO2), øger de ekstracellulære dopamin-niveauer i nucleus accumbens skallen (en struktur, der sammen med nucleus accumbens kerne, repræsenterer hele nucleus accumbens (NAC), et vigtigt område af hjernen i forbindelse med motorik, belønning og emotionalitet) af ​​vågne, frit bevægelige rotter, en effekt karakteristisk for de fleste stoffer misbrugt af mennesker.

 

Anandamide producerede to tydeligt forskellige virkninger på dopamin-niveauer: (1) en hurtig, forbigående stigning, der blev blokeret af cannabinoid CB1-receptor-antagonisten rimonabant, men ikke af vanilloid VR1 receptor-antagonist capsazepin (C18H27NO3) og blev forstørret og forlænget ved fedtsyre-amid-hydrolase (FAAH) enzym-hæmmer/inhibitor, URB597 (C20H22N2O3)- og som sådan fører hæmning af FAAH til en ophobning af anandamide i CNS og periferi, hvor det aktiverer cannabinoid-receptorer.

 

* I præ-kliniske laboratorieundersøgelser fandt forskerne at URB597-øget produktion af endocannabinoider resulterer i målelig antidepressive og analgetiske virkninger) en mindre forsinket og langvarig stigning, ikke følsom over for CB1, VR1 eller FAAH blokade. .. Således indikerer disse resultater, at anandamide deltager i signalering i hjernens belønnings-processer gennem aktivering af det mesolimbiske dopaminerge system. - Prækliniske Farmakologi afdeling, Behavioral Neuroscience Research Branch, Intramural Research Program, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Department of Health og Human Services, Baltimore, Maryland 21224, USA.

 

... Vi viser yderligere, at WIN55-212-2 (C27H26N2O3) dosisafhængigt øger dopamin-frigivelse og accelererer et tidsmæssig adfærdsmæssig reaktionsmønster i en CB1-receptor-afhængig måde, som tyder på, at cannabinoid receptor-aktivering ændrer timing/tidskontrol adfærd, dels ved at øge tids-affødte mønstre af dopamin-frigivelse.

 

Yderligere undersøgelse afslørede en særlig rolle for endogen cannabinoid tone i timing-adfærd, idet stigninger i 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4), men ikke anandamide (AEA: C22H37NO2), markant accelerere det tidsmæssige respons-mønster på en måde beslægtet med WIN 55 212-2. Neuropsychopharmacology. 18. december 2013

 

I syrer bliver carbonylgruppen, et carbon-atom (C) dobbeltbundet til et oxygen-atom (O), protoneret, og dette fører til en meget lettere nucleofilt angreb. Produkterne til begge hydrolyser (reagerer med vand og bliver opdelt i mindre molekyler) er forbindelser med carboxylsyregrupper. (COOH)

 

Amider er de mest stabile af carbonyl-koblingerne på grund af deres høje resonans stabilisering mellem nitrogen(N)-carbon(C) og carbon(C)-oxygen(O)-bindinger.

 

 1. Kolesterol (C27H46O): I helbredssammenhænge opdeles kolesterol i det "gode" kolesterol HDL (høj-densitet lipoprotein) og "dårligt" kolesterol LDL (lav-densitet lipoprotein). De "gode" HD-Lipoprotein-molekyler muliggør transport af lipider (fedtstoffer), såsom kolesterol, fosfolipider og triglycerider (-COOH) i vandet omkring celler (ekstracellulære væske ), herunder blodstrømmen, og HDL kan fjerne fedtmolekyler fra makrofager i væggen af arterierne.

 

HDL-kolesterolet kan hæves ved at dyrke motion, indtage cannabinoider og spise sundt, mens LDL-kolesteroltallet skal sænkes, da det er den form for kolesterol, der anføres som en af de væsentligste årsager til åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme, som hvert år koster 23.000 dødsfald.

 

 

Delta 9-THC (C21H30O2) har en struktur, der ligner kolesterol (C27H46O) og kan være forbundet til forskellige lipoproteiner i serum. Denne undersøgelse vedrører in vitro-associering af (3H) delta 9-THC med human HDL (1,10 mindre end 1,19 g/ml). Inkubationen (1 time ved 37° C) af (3H) delta 9-THC med HDL inducerer dissociation af HDL (reagerer nu med vand og deles op) i tre underenheder, der er karakteriseret ved forskellige elektroforetisk migration. Immun-elektroforese afslører,

 

 1. at den langsommere vandrende fraktion, fattige i lipider, primært er apo-A1;

 

er et protein, der hos mennesker er kodet af ApoA1-genet. Den har en særlig rolle i lipid-stofskiftet, dvs. processer, der involverer samkvem og nedbrydning af lipider. Apo-A1 er det største protein-komponent i høj-densitet lipoprotein (HDL) i blodplasma.

 

 1. den hurtigere migrerende fraktion svarer til oprindelig HDL;

det "gode" kolesterol HDL

 

 1. den mellemliggende migrations-fraktion, rig på lipider, indeholder hovedsagelig C-peptider.

 

Dette forbindende peptid eller C-peptid, er et kort 31-amino-syre-protein, der forbinder insulins A-kæde til sin B-kæde i pro-insulin-molekylet. A-kæden består af 21 aminosyrer, mens B-kæden består af 30.

 

C-peptid er påvist at binde til overfladen af ​​en række celletyper, såsom:

 

 

dvs. det tynde lag af celler der beklæder den indre overflade af blodårer og lymfekar, danner en grænseflade mellem cirkulerende blod eller lymfe i lumen og resten af karvæggen, og

er den grundlæggende strukturelle og funktionelle enhed af nyren. Dens vigtigste funktion er at regulere koncentrationen af vand og opløselige stoffer som natriumsalte ved filtrering af blodet, reabsorbing af hvad der er nødvendigt og udskille resten som urin.

 

En nephron fjerner affald fra kroppen, regulerer blodvolumen og blodtryk, kontrollerer niveauet af elektrolytter og metabolitter, og regulerer blodets pH. Dens funktioner er afgørende for liv og er reguleret af det endokrine system af hormoner (-OH) såsom antidiuretisk hormon, aldosteron (C21H28O5) og parathormon (PTH: som øger koncentrationen af calcium (Ca2+) i blodet, og vist at anvende G-proteinet, adenylylcyclase second messenger-systemet samt øger aktiviteten af 1-α-hydroxylase-enzymet, som omdanner 25-hydroxy-cholecalciferol til 1,25-dihydroxycholecalciferol, den aktive form af D-vitamin. I mennesker, indeholder en normal nyre 800.000 til 1,5 millioner nephroner.

 

ved nanomolære koncentrationer til en receptor, der sandsynligvis er G-protein-koblede. (CB1 samt CB2 er G-protein-koblede receptorer)

 

To-dimensionel immun-elektroforese bekræfter disse resultater. Disse virkninger kunne forklare ændringer af cellemembraner observeret i serum af mennesker der ryger marihuana.

 

 

 

En ny undersøgelse offentliggjort i American Journal of Epidemiology (Fedme og cannabisbrug: Resultater fra 2 repræsentative nationale undersøgelser) finder et spændende sammenhæng mellem marihuana-brug og kropsvægt, der viser, at raterne for fedme er lavere med omkring en tredjedel i mennesker, der ryger pot mindst tre gange om ugen, sammenlignet med dem, der ikke bruger marihuana overhovedet.

Triglycerider er dannet ved at kombinere glycerol (C3H8O3) med tre fedtsyre-molekyler. Alkoholer har en hydroxylgruppe (HO-)-gruppe. Organiske syrer har en carboxylgruppe (-COOH)-gruppe. Alkoholer og organiske syrer samles for at danne estere.

 

Glycerol-molekylet har tre hydroxyl (HO-) grupper. Hver fedtsyre har en carboxyl.gruppe (-COOH). I triglycerider slutter hydroxylgrupperne af glycerol sig carboxylgrupperne af fedtsyren til dannelse af esterbindinger.

 

Estere tjener som beskyttelsesgrupper for carboxylsyrer. Beskyttelse af en carboxylsyre er nyttig i peptidsyntese for at forhindre selv-reaktioner af de bifunktionelle aminosyrer. Estere er relativt resistent over for reduktion (dissociation (reagerer med vand) induceret ved tilsætning af delta 9-THC).

 

Estere af fedtsyrer kan hydrogeneres, dvs. en kemisk reaktion mellem molekylært hydrogen (H2) og en anden forbindelse eller bestanddel, sædvanligvis i nærværelse af en katalysator. Processen anvendes almindeligvis til at reducere (dehydrogenering; fjerner et par af hydrogen-(H)-atomerne) eller mætte (tilsætning af par af hydrogen-(H)-atomer til et molekyle af) organiske forbindelser, til fedt-alkoholer.

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-hydroxyl (THC-OH: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxyl-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) - dehydrogenering en kemisk reaktion, der involverer fjernelse af hydrogen fra et molekyle. Dehydrogeneringsreaktioner udføres både på industri-og laboratorie-skalaer. Dehydrogeneringsbetingelser (oxidation) konverterer mættet fedt til umættede fedtstoffer.

 

Kædelængderne af fedtsyrer i naturligt forekommende triglycerider varierer, men de fleste indeholder 16, 18 eller 20 carbon-atomer. Naturlige fedtsyrer der findes i planter og dyr består typisk af kun et lige antal carbonatomer (C), afspejler vejen for deres biosyntese fra de to-carbon-byggesten acetyl-CoA.

 

Triglycerider er de vigtigste bestanddele af vegetabilsk olie (typisk mere umættede) og animalske fedtstoffer (typisk mere mættet) og er desuden en vigtig bestanddel (~41%) af de menneskelige hudfedt.

 

Industielt er triglycerider opdelt i deres komponenter via transesterificering under fremstillingen af biodiesel. De resulterende fedtsyre -estere kan anvendes som brændstof i dieselmotorer. Glycerin har mange anvendelsesmuligheder, såsom i fremstillingen af ​​fødevarer og til fremstilling af lægemidler.

 

Estere af fedtsyrer der er hydrogeneret til fedtalkoholer, (eller langkædede alkoholer) er som regel med høj molekylvægt, ligekædede primære-alkoholer, men kan også variere fra så få som 4-6 carbonatomer til så mange som 22-26, der stammer fra naturlige fedtstoffer og olier. Den præcise kædelængde varierer med kilden.

 

 

 1. Glycolipid, er lipider med et kulhydrat vedlagt. Deres rolle er at levere energi, dvs. forbrændingsreaktioner, hvor ilt (O) fungerer som oxidationsmiddel, og tjener også som markører for cellulær anerkendelse. De opstår, når en kulhydrat-kæde er forbundet med fosfo-lipider på den exoplasmiske overflade af celle-membranen. Disse kulhydrater findes på den ydre overflade af alle eukaryote cellemembraner.

 

Kulhydrat/sakkeride-strukturen af ​​glycolipid styres af glycosyl-transferase, der tilføjer lipider og glycosyl-hydrolase der modererer glycan, hvor N-bundne glycaner er ekstremt vigtige i korrekt proteinfoldning i eukaryote celler, efter tilsætning.

 

De breder sig fra fosfolipid-dobbeltlaget ind i det vandige miljø uden for cellen, hvor det virker som en anerkendelses-sted for specifikke kemikalier samt bidrager til at opretholde stabiliteten af membranen og vedhæfte celler til hinanden for at danne væv.

 

Sphingolipidoses, lipid-lagrings-lidelser med en forekomst på cirka 1 ud af 10.000, men væsentligt højere i visse befolkningsgrupper såsom hos ashkenazi jøder, kan være forbundet med defekter i metabolisme af glycolipider.

 

 

Disse specialiserede membran-mikrodomæner inddeler cellulære processer ved at fungere som organiserende centre til samling af signalmolekyler, påvirke membran-flydeevne og membran-protein-trafik (et mål for over 50% af alt moderne medicin), og regulering af neurotransmission og receptor-trafik. Akkumuleret beviser støtter desuden, at virus entrerer ind i cellerne via gennemtrængning af specifikke membran-receptor-mikrodomæner, herunder lipid-samlinger.

 

 

* WD40-gentagne proteiner er en stor familie som findes i alle eukaryoter og er impliceret i en række forskellige funktioner, der spænder fra signaltransduktion og transkriptions-regulering til cellecyklus-kontrol, autofagi og apoptose. Den underliggende fælles funktion af alle WD40-gentagne proteiner, er at koordinere multi-protein komplekse enheder, hvor de gentagne enheder tjener som et stift skelet for protein-interaktioner. Specificiteten af ​​proteinerne er bestemt af sekvenserne uden for selve gentagelserne. Eksempler på sådanne komplekser er *G-proteiner (beta-underenheden er en beta-propeller; se film), TAFII transkriptionsfaktor og E3 ubiquitin-ligase.

 

* G-proteiner, også kendt som guanosin nukleotid-bindende proteiner, er en familie af proteiner, der er involveret i transmission af signaler fra en række forskellige stimuli uden for en celle ind i det indre af cellen. G-proteiner fungerer som molekylære kontakter. G-proteiner er placeret i cellen og aktiveres ved G-protein-koblet receptor (GPCR: -COOH), der åbner cellemembranen.

 

Signalmolekyler binder til et domæne på GPCR'erne placeret uden for cellen. Til gengæld aktiverer et intracellulært GPCR domæne et G-protein. G-proteinet aktiverer en kaskade af yderligere signalerings-begivenheder, der til sidst resulterer i en ændring i celle-funktionen.

 

G-protein-koblet receptorer og G-proteiner, arbejder sammen med at sende signaler fra mange hormoner, neurotransmittere og andre signalerings-faktorer. G-proteiner regulerer metaboliske/stofskifte enzymer, ionkanaler, transportøre, dvs. et et membranprotein involveret i bevægelsen af ioner, små molekyler eller makromolekyler såsom et protein over en biologisk membran - og andre dele af cellens maskineri, kontrollerer transkription, motilitet (motilitets-protein), kontraktilitet, og sekretion, (udskillelse) som igen regulerer forskellige systemiske funktioner såsom fosterudvikling, indlæring og hukommelse, og homeøstase.

 

 

* Cannabinoid-receptorer er af en klasse af cellemembran-receptorer under G-protein-koblet receptor superfamilien (-COOH). Som det er typisk for G-protein-koblede receptorer, indeholder cannabinoid-receptorer syv transmembranspændende domæner. Cannabinoidreceptorer aktiveres af tre hovedgrupper af ligandere, endocannabinoider (produceret af pattedyr-kroppen), plante-cannabinoider (såsom THC, produceret af cannabis-planten) og syntetiske cannabinoider (såsom HU-210). Alle endocannabinoider og plante-cannabinoider er lipofile, dvs. fedtopløselige forbindelser.

 

G-proteinkoblet receptor (GPLR) forbundet med -COOH) er når slutningen af en aminosyre-kæde (protein eller polypeptid), afsluttes med en fri carboxylgruppe (-COOH) - De er også kendt som syv transmembrandomæne receptorer, 7TM receptorer, heptahelical receptorer og serpentin-receptor, udgør en stor protein-familie af receptorer, som registrerer molekyler uden for cellen og aktivere indre signaltransduktions-veje og i sidste ende cellulære responser. De kaldes transmembrane receptorer, fordi de passerer gennem cellemembranen, og desuden, er de såkaldte syv transmembrane receptorer, fordi de passerer gennem cellemembranen syv gange. - Læs yderligere i relation: Encephalitis-forskning

 

 

For nylig blev en lovende strategi for smertelindring afsløret i periaqueductal grå (PAG). Det er initieret af G-protein-koblet receptor (Gq PCR) aktivering af phospholipase C-diacylglycerol lipase enzymatisk kaskaden, som genererer 2-AG (C23H38O4) der producerer hæmning af GABAergisk transmission (stopper-GABA-hæmning/dis-inhibition) i PAG, hvilket fører til analgesi (smertefrihed).

 

Her præsenterer vi de anti-nociceptive egenskaber af eksogene cannabinoider og endocannabinoider, der involverer deres biosyntese og nedbrydningsprocesser, især i PAG.

 

Vi gennemgår også de seneste undersøgelser der beskriver Gq PCR-phospholipase C-diacylglycerol lipase-2-AG retrograde ikke-hæmnings-mekanisme (depolarisering induceret undertrykkelse af hæmning) i PAG, fremkaldt ved at aktivere flere Gq PCR'er... Sluttelig diskuteres den formodede rolle af 2-AG, genereret efter aktivering af ovennævnte neuro-transmitter-receptorer i stress-induceret analgesi. (og runners high-løberens høje velværdsfølelse) Institut for Psykologi, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan.

 

* Diacylglycerol lipase, DAG lipase, DAGL eller DGL, er et centralt enzym (et protein der katalyserer (dvs. forøger hastigheden af) kemiske reaktioner) i biosyntesen af endocannabinoiden 2-arachidonoylglycerol. (2-AG: C23H38O4). Det katalyserer hydrolysen af diacylglycerol og frigiver frie fedtsyrer og monoacylglycerol

 

Diacylglycerol lipase er enzym og et protein af biomolekyler. Molekyler som primært består af carbon (C) og hydrogen (H) samt nitrogen (N), oxygen (O), fosfor og svovl. Alle kendte former for liv er udelukkende sammensat af biomolekyler)

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (THC-OH: C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4), et (G)-protein

 

Essentielle fedtsyrer og lipid-samlingerne

 

 

Den menneskelige hjerne har behov for en stabil balance på 1:1 forhold mellem Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer. Det er denne balance-kombination som fremmer væksten af hjernebarken (frontallappen ansvarlig for intellekt og ræsonnement). Hjernen kan opnå dette forhold fra kroppen, forudsat at en god ratio på w3 og w6-olier er til stede i kosten. Fedtvæv kræver et forhold på 5:1 af w6'ere til w3'ere, mens andre væv har brug for forholdet 4:1. Hampefrø-olie anses for at være den bedste ernæringsmæssige olie til sundhed, fordi dets essentielle fedtsyrer (EFA) profil er tættest på det der kræves af den menneskelige krop. Omega-Olier - Hamp Olie

 

Kun to fedtsyrer er kendt for at være af afgørende betydning for mennesker: Alfalinolensyre (α-linolensyre, ALA: C18H30O2) (en omega-3-COOH-fedtsyre, og en isomer af gamma-linolensyre, (GLA: C18H30O2, en fler-umættet n-6 (omega-6)-fedtsyre) og linolsyre (LA: C18H32O2, en omega-6-fedtsyre - COOH). Nogle andre fedtsyrer betegnes undertiden som "betinget essentiel", hvilket betyder, at de kan være betydningsfulde under nogle udviklingsmæssige eller sygdomstilstande; eksempler indbefatter Docosahexaensyre (DHA: C22H32O2, en omega-3 fedtsyrer, og en COOH - carboxylsyre med en 22 kulstof/carbon-(C)-atomer lang kæde, som indeholder 6 dobbeltbindinger) og gamma-linolensyre (GLA: C18H30O2, en omega-6-fedtsyre og en carboxylsyre med en 18-carbon-kæde og tre cis dobbeltbindinger)

 

I kemi, og især i biokemi, er en fedtsyre ligekædet carbon-hydrider som besidder en carboxylgruppe (-COOH): COOH-terminale ende, er slutningen af en aminosyre-kæde (protein eller polypeptid), afsluttes med en fri carboxylgruppe (-COOH)) i den ene ende), og er en carboxylsyre med en lang alifatisk hale (kæde), som er enten mættet eller umættet. Mest naturligt forekommende fedtsyrer har en kæde af et lige antal carbon-atomer, 4-28. Fedtsyrer stammer som regel fra triglycerider eller phospholipider.

 

Funktioner

 

De biologiske virkninger af ω-3 og ω-6 fedtsyrer er medieret af deres gensidige interaktioner, se Essentielle fedtsyrer interaktioner for detaljer.

 

I kroppen tjener essentielle fedtsyrer flere funktioner. I hver af disse, påvirker balancen mellem kostens ω-3 og ω-6 kraftigt funktionen.

 

De er modificeret for at frembringe:

 

 

 

 • lipoxiner som er en gruppe af eicosanoid derivater som dannes via lipoxygenase-vejen fra ω-6 fedtsyrer og resolvin (-COOH) fra ω-3 (i nærvær af acetylsalicylsyre (C9H8O4), nedregulering af inflammation)

 

 

 

 

 

Forebyggelse

 

Der er også faktorer, der ser ud til at reducere risikoen for udvikling af Parkinsons sygdom. Det er indtagelse af kaffe, udendørs arbejde og fysisk aktivitet.

 

 

 

Wow. Jeg har lige kommet tilbage fra en løbetur og har det fantastisk. Ikke et vanskeligt løb - ville bare veksle en svedetur.

 

Det lader til, at alle advokerer motion. Få mennesker argumentere mod at blive aktive - men hvad er det der frembringer (at vi føler) os det så godt? - Og gør os så meget godt? Hvad kemikalier i vores krop bringer kraft i vores trin og et smil på vores ansigt?

 

Prøv det - prøv at bringe dette op i en diskussion og se, hvor mange mennesker gætter forkert. Spørg dem, hvilke kemiske forbindelser i kroppen der dækker over "runner's high (løberens høje velværdsfølelse)"? - Disse øjeblikke af tid, både under og efter fysisk aktivitet, når man føler sig godt tilpas og høj.

 

Folk vil typisk gætte "endorfiner" som svar. Ja, endorfiner er et opioid eller morfin-lignende stof, der produceres i kroppen, og de giver smertelindring under anstrengende aktivitet - dog har endorfiner problemer med at krydse den meget nødvendige "blod-hjerne barriere." Så hvis ikke en opioid, hvad stof kan stå til regnskab for løberens høje velværds-følelse?

 

Før svaret, lad os more os og lytte til POTUS 43, George W. Bush, og se, hvordan han beskriver fordelene ved at løbe. I et oktober 2002 interview til Runner's World, blev POTUS 43 spurgt: "Hvilken rolle spiller løb i din mentale og fysiske form?" Han sagde det var meget vigtigt, og at han løber fem eller seks gange om ugen. Præsident Bush fortsatte med at sige, at løbe:

 

• "hjælper mig med at sove om natten"

• "holder mig disciplineret"

• "bryder min dag"

• "giver mig mulighed for at genoplade mine batterier"

• "sætte mig i stand til mig til at sætte mål -"

• "- og skubbe mig i retning af disse mål"

• "i det væsentlige, det holder mig ung"

• "tilføjer et lille hop til mine skridt"

• "Jeg får en vis mængde selvværd fra det -"

• "Jeg ser bare og føler mig bedre tilpas"

 

Senere i interviewet bliver præsident Bush spurgt om at løbe, og hvordan det hjalp ham til at stoppe med at drikke alkohol. POTUS 43 svarede:

 

"Som løber, indså jeg hurtigt, hvordan det føltes at være sund, og jeg vidste allerede, hvordan det føltes at være usund. Hvis du drikker for meget og du løber for at helbrede tømmermænd, skal du meget hurtigt træffe et valg. Ønsker du at fortsætte med at få tømmermænd, eller ønsker du at føle det på den måde du gør efter en løbetur? Så løb er en måde at helbrede folk. Løb er noget, der bare gør du føler dig fantastisk. "

 

Ja, ECS er en vidunderlig ting, og tak for at sige det præsident Bush - ligesom forskning fra NeuroReport: Kognitiv Neurovidenskab og Neuropsykologi offentliggjort i 2003. (pdf - oversat) Denne forskning fra Georgia Tech og University of California, Irvine, viste, at en "klasse af kemikalier kendt som cannabinoider kan være den manglende brik i" runner's high "puslespillet, længe søgt efter af videnskabsfolk."

 

Det er rigtigt - den nye runner's high teori er, at den indre kemiske system-ansvarlige er - ECS.

 

Overrasket? Nå, det skal du ikke være. Det fremgår, at cannabinoider modulerer de andre systemer i én krop. For eksempel, er det at frembryde sved en god kropslig markør for denne overgang. I de øjeblikke, hvor kroppen begynder at tilpasse sig den stress der frembringes af at løbe, aktiveres ECS. I 2003-forskningen motionerede 24 mandlige deltagere i 45 minutter. De løb eller cyklede, mens kontrolgruppen var i hvile. Alle løbere og cyklister havde "dramatisk" forhøjet anandamide-niveauer efter 45 minutters moderat motion. Fra NeuroReporten: "Anandamide passerer blod-hjerne barrieren beredvilligt og undveg hoved-problemet, der plagede den endorfine hypotese."

 

Vi vil diskutere den åbenlyse ironi af at anholde over 800.000 medborgere for at "motionere" deres individuelle ECS ved at modulere deres helbred med urte-cannabinoider - som almindeligvis er refereret til som "bliver høj." Vi vil drøfte "høj" som et begreb senere i bogen, i de dele af Frihed og Stræben efter Lykke.

 

For nu, tænk over den tåbelighed af en sportsdomineret kultur, som er bygget på sved og afhængige af ECS og vores urte-cannabinoid-forbud. Kort sagt, hvis mennesker ikke havde et cannabinoid system, kunne vi ikke modulere de andre systemer. Ved at spille en rolle i modulation af andre systemer, hjælper ECS vores krop at tilpasse sig skiftende omstændigheder - fra hjerte-pumpen kører til rolig-afslappende massage. Simpelt fortalt, cannabinoider arbejder ved at justere amplitude/svingningsbredde, frekvens og/eller intensitet af en nerveimpuls.

 

- Og POTUS 43 (samt hans gode ven, daværende Statsminister "Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik" og nuværende NATO-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen) var en initiativtager af personlig cannabinoid brug, dvs, løb til det sidste. I 2007 skrev Fred Barnes, administrerende redaktør af The Weekly Standard, at præsident Bush forbliver sund på grund af "hans virkelig gode fysiske form", og at motion og søvn hjælper til at "holde hans humør højt."

 

 

 

 

Hvad er atypisk Parkinson?

 

Atypisk Parkinson er en betegnelse for tilstande med lignende symptomer som ved Parkinsons sygdom. Atypisk Parkinson er ligesom parkinsonisme en samlet betegnelse, der dækker over sygdommene:

 

 

 

 

 

 

Parkinsonisme: Frontotemporal demens og parkinsonisme knyttet til kromosom 17 (FTDP-17), forårsaget af mutationer i MAPT-genet (tau-proteiner), som koder for et mikrotubulus-bindende protein. Over 100 familier med 38 forskellige mutationer i tau-genet er blevet identificeret på verdensplan. Tau-proteiner (eller τ proteiner), er proteiner, der stabiliserer mikrotubuli. De er rigelige i neuroner i det centrale nervesystem og er mindre almindelige andre steder, men er også tilstede på meget lave niveauer i CNS-astrocytter og oligodendrocytter, en type af neuroglia, som yder støtte og isolering til axoner i centralnervesystemet (CNS) i nogle hvirveldyr, svarende til den funktion som Schwann-celler har i det perifere nervesystem (PNS), og som skaber myelinskeden, der består af 80% lipid og 20% protein.

 

Mikrotubuli er en del af et strukturelt netværk (for cytoskelettet) i cellens cytoplasma. Den primære rolle af mikrotubuli-cytoskelettet er mekanisk støtte, dog deltager mikrotubuli også i mange andre processer. En mikrotubuli er stand til at hæve og sænke for at generere kraft, og der er motor-proteiner, der tillader organeller og andre cellulære komponenter, der skal udføres langs en mikrotubuli. Denne kombination af roller gør mikrotubuli vigtigt for at organisere celle-layout.

 

Patologier og demens i nervesystemet, såsom Alzheimers sygdom kan resultere når tauproteiner bliver defekt og ikke længere stabilisere mikrotubuli korrekt.

Cytoskelettet med Actin filamenter i rødt,

microtubuli i grønt og cellekerner i blåt.

 

* Udtrykket lipid bliver til tider bliver brugt som et synonym for fedt, fedt er en undergruppe af lipider som kaldes triglycerider, en ester (dannes oftest ud fra carboxylsyrer -COOH) afledt af glycerol (C3H8O3) og tre fedtsyrer. Lipider omfatter også molekyler, såsom fedtsyrer (en kæde af 4-28 carbon-atomer (C) med (-COOH) i den ene ende) og deres derivater (herunder tri-, di-, og monoglycerider samt fosfolipider ), samt andre sterol-(HO)-holdige metabolitter såsom kolesterol (C27H46O). Selvom mennesker og andre pattedyr bruger forskellige biosyntetiske veje til både at nedbryde og syntetisere lipider, kan nogle vigtige lipider ikke frembringes på denne måde, og skal indhentes fra kosten.

 

* Protein: cannabinoid-receptorer er G-protein-bindende/koblende receptorer, den største familie af receptorer og omfatter receptorerne for flere hormoner og rolig afsending fx dopamin, metabotrope glutamat (mGluR), dvs. at de specifikke fedtstoffer/-COOH-syrer, som bindes dertil, er en familie af proteiner, der er involveret i transmission af signaler (signaltransduktion) fra en række forskellige stimuli uden for en celle til ind i det indre af cellen, og dermed til intracellulært respons. Naturligt forekommende fedtsyrer er forbundet af en 4-28 carbon-atom kæde af oftest af et lige antal.

 

Den patogenetiske mekanismer bag lidelsen menes at være relateret til den ændrede del af tau-isoformer eller evnen af ​​tau til at binde mikrotubuli og fremme mikrotubulus-aggregering/samling. Endelig diagnose af FTDP-17 kræver en kombination af karakteristiske kliniske og patologiske træk og molekylær genetisk analyse.

 

 

* 1992, oktober Cytoskelet-organisation efter cannabinoid-behandling i udifferentierede og differentierede PC12-celler (neurotoksikologiske celler) - Biochem Cell Bio. 1992 Okt-Nov, 70 (10-11) :1159-73.

 

* PC12-celler: undersøgelser viser, at brugen af PC12-cellelinje kan være en model for tidligere og fremtidige neurotoksikologiske studier, og er blevet anvendt til at få mere information om sygdomme i hjernen. Det har været brugt i forskning af hypoxi, en tilstand hvor kroppen eller et område af kroppen er frataget tilstrækkelig ilt-forsyning (O - oxygen) og hvor akut hypoxi inducerer exocytose og langvarig hypoxi kan fremkalde overdreven exocytose. PC12-celler blev brugt til at finde ud af hvilke prion-protein-fragmenter (et smitstof, der består af protein i en misfoldet struktur) forårsagede neuronal dysfunktion. PC12 blev brugt dels til nogle former for Parkinsons sygdom med fund, der understøtter indblanding efter vesikel-anløb og før vesikel-udgivelse.

 

Neurotoksin-aktivitet kan karakteriseres ved evnen til at hæmme neuron-kontrollen over ion-koncentrationer på tværs af celle-membranen, eller kommunikation mellem neuroner på tværs af en synapse. Lokal patologi (sygdom) af neurotoksin-eksponering inkluderer ofte neuron excito-toksicitet eller apoptose, men kan også omfatte glial-celle-skade. Makroskopiske (ses med det blotte øje) manifestationer af nervegift-eksponering kan omfatte udbredte skader på centralnervesystem såsom udviklingshæmning, vedholdende hukommelses-funktionsnedsættelser, epilepsi, og demens.

 

Derudover er nervegift-medieret perifer nervesystem-skader såsom

 

 

muskelsygdom: hvor muskelfibrene ikke fungerer. Muskelsvaghed, evt. muskelkramper, stivhed og spasmer. Blandt årsagerne til spasmer er utilstrækkelig hydrering: en kemisk reaktion, hvor der tilsættes (utilstrækkelig mængde) vand til en umættet substrat): Hydrering af alken: En hydroxyl-gruppe (OH: (Dissociation (reagerer med vand) induceret ved tilsætning af delta 9-Tetra-Hydroxyl-Cannabinol).

 

fælles. Der er vist støtte til en række behandlinger med henblik på at dæmpe neurotoksin-medieret skade, såsom antioxidant og antitoksin-administration

 

 

 • Hydroxylgruppen er fremherskende i organisk kemi, hvor det er den definerende/afgørende funktionelle gruppe i alkoholer. Den forekommer overalt i organisk kemiske struktur og biokemiske struktur i sukker og nogle aminosyrer og fosfolipider, og også i alle biologiske barrierer (biologiske membraner og celle-vægge ). Hydroxylgrupper tilhører alkohol-forbindelser, såsom ethanol ((C2H5OH). Hydroxylgrupper kan danne hydrogenbindinger med vandmolekyler, der hjælper til at opløse organiske forbindelser, såsom sukker. Det er typisk en polær gruppe som et resultat af elektronerne bruger mere tid nær det elektronegative oxygen-(O)-atom. Man kan ikke overvurdere dets centrale i al kemi, især på grund af den nødvendige målretning i organisk syntese, sine roller i enzym katalyse og hæmning, og i dannelsen af biologiske strukturer, som alle er på grund af dets hydrogenbindings-kapacitet. Denne evne ligger til grund for protein-ligand-interaktioner og bibringer vandopløselighed og intern strukturel stabilitet til makromolekyler

 

Support er blevet vist for en række behandlinger rettet mod svækkende neurotoksin-medieret skade, såsom antioxidant, og antitoksin- administration.

 

 • Bly (Pb), hvor over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på landevejene; størstedelen findes nemlig i bilernes akkumulatorer;

 

 

Inddragelse af det endogene cannabinoid system i virkningerne af alkohol i det mesolimbiske belønnings-kredsløb: elektrofysiologiske beviser in vivo. - Perra S, et al., Psychopharmacology (Berl). 2005 Dec;183(3):368-77.

 

BAGGRUND:

Flere linjer af beviser tyder på, at det endogene cannabinoid-system er involveret i de farmakologiske og adfærdsmæssige virkninger af alkohol. Det mesolimbiske dopaminerge (DA) system og nucleus accumbens (NAc) fremkalder givende egenskaber af misbrugsstoffer, herunder alkohol og cannabinoider, hvorimod endocannabinoider i disse regioner modulerer synaptisk funktion og medierer kort- og langsigtede former for synaptisk plasticitet.

 

KONKLUSION:

Disse resultater bekræfter forestillingen om inddragelse af endocannabinoider og deres receptorer i handlingerne af alkohol og fremhæver det endocannabinoide system som et værdifuldt mål i terapi for alkoholisme.

 

- B.B. Brodie Department of Neuroscience, University of Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato, 09042 Monserrato, CA, Italy.

 

 

Resumé: I en tidligere undersøgelse, vi viste, at kronisk ethanol (EtOH) eksponering nedregulerede cannabinoid-receptorerne (CB1) i musehjernes synaptiske plasmamembran.

 

I den foreliggende undersøgelse undersøgte vi effekten af kronisk EtOH på dannelsen af anandamid (AnNH), en endogen cannabimimetisk forbindelse og dens forløber N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin (N-ArPE) i SK-N-SH-celler, der var forbehandlet med [3H] arakidonsyre.

 

* Kronisk EtOH/alkohol-dannelse af → arakidonsyre (AA: C20H32O2) → N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin; N-AEA (N-ArPE: C27H44NO9P) → anandamid; AEA (AnNH: C22H37NO2).

 

... DEN OBSERVEREDE STIGNING I NIVEAUET AF DISSE LIPIDER I SK-N-SH-celler KAN VÆRE EN MEKANISME TIL NEURONAL TILPASNING OG KAN TJENE SOM EN KOMPENSERENDE MEKANISME TIL AT MODVIRKE DEN STADIGE TILSTEDEVÆRELSE AF EtOH (alkohol).

 

Den nuværende observation sammen med vores tidligere resultater tyder på INDDRAGELSE AF DET ENDOCANNABINOIDE SYSTEM I FORMIDLINGEN AF NOGLE AF DE FARMAKOLOGISKE VIRKNINGER AF EtOH og kan udgøre en del af en fælles hjerne-vej medierende styrkelse (og genkaldelse) af misbrugsstoffer herunder EtOH, (og efterfølgende folketingspolitikernes hang til alkohol og hyggeligt gentagen samvær i Folketingets oprettede Øl-lav).

 

... CB1-receptorer tilhører G-protein-koblede receptorer og er kendt for at dele G-proteiner og/eller effektor-molekyler med andre G-protein-koblede receptorer. Vi har dokumenteret, at kronisk EtOH administration resulterer i nedregulering af CB1-receptorer i musens synaptiske plasma-membraner. ... Resultaterne tyder på, at EtOH-behandling øgede syntese (fremstilling) af AnNH og dens forløber, N-ArPE, i SK-N-SH-celler. ...

 

- Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, New York U.S.A.

 

"Den observerede stigning i niveauet af disse lipider i SK-N-SH-celler kan være en mekanisme til neuronal tilpasning og kan tjene som en kompenserende mekanisme til at modvirke den stadige tilstedeværelse af EtOH-stress, og derved også inddragelse af det endocannabinoide system i formidlingen af nogle af de "gode" farmakologiske virkninger udtalt/beskrevet om EtOH-forbrug, men med nedregulerede cannabinoid-receptorer (CB1) i den synaptiske plasmamembran, og med forøget endocannabinoid (AA-> AEA og 2-AG) produktion samt et dysreguleret endocannabinoid system (ECS) til følge (lav CB1-receptor densitet og/til højt eCB produktion."

 

 

 

 

 • Tetanustoksin, fremstillet ved vegetativ celle Clostridium tetani i anaerobe/iltsvind betingelser, der forårsager tetanus. Iltsvind i havet, sker når vandet bliver over 21,5 °C varmt, og varer ved, selvom temperaturen falder, alt efter hvor meget vandet røres rundt, og hvor meget iltfattigt slam, der har samlet sig på bunden, og dannes ofte ved de danske kyster i foråret, men specielt i sensommeren. Iltsvind skyldes en eutrofiering med stofferne kvælstof og fosfor. Overskuddet af gødning fører til, at der dannes store mængder alger. Når algerne dør, falder de til bunds, hvor bakterier bruger ilt på at nedbryde dem.

 

 

* Nitrogenoxid/Nitrogenmonoxid (NO) fungerer også som en neurotransmitter mellem nerveceller, en del af sin generelle rolle i redox signalering, reaktive ilt arter (ROS) som er kemisk reaktive molekyler, der indeholder ilt (O):

 

ilt-ioner og

 

peroxider. Peroxidforbindelser kan groft inddeles i organisk og uorganisk. Mens de uorganiske peroxider har en ionisk, salt-lignende karakter, er de organiske peroxider domineret af kovalente bindinger. Den ilt-ilt kemiske binding af peroxid er ustabil og nemt opdelt i reaktive radikaler via homolytisk sammenspil.

 

I modsætning til de fleste andre neurotransmittere, der kun sender oplysninger fra en præsynaptisk (øvre) til en postsynaptiske (nedre) neuron, kan den lille, u-ladede og fedtopløselige nitrogenoxid molekyle (NO) diffundere bredt og let ind i cellerne. Således kan det fungere på flere nærliggende neuroner, selvom de ikke er forbundet med en synapse. Samtidig betyder den korte halveringstid af NO, at en sådan handling vil være begrænset til et begrænset område, uden at det er nødvendigt for enzymatisk nedbrydning (eks. på enzymatisk nedbrydning er carbohydrase, et enzym, der katalyserer nedbrydningen af *kulhydrater til simple sukkerarter) eller cellulære reuptake (nødvendig for normal synaptisk fysiologi fordi det giver mulighed for genbrug af neurotransmittere og regulerer niveauet af neurotransmitter til stede i synapsen, og dermed styrer, hvor længe et signal som følge af neurotransmitterfrigivelse varer). NO er ​​også meget reaktive med andre frie radikaler, lipider og proteiner.

 

* Et kulhydrat er en stor biologisk molekyle eller makromolekyle, der består af carbon (C), hydrogen (H) og ilt (O) atomer, som oftest med et hydrogen:oxygen atom på 2:1 (som i vand); med andre ord, med empiriske formel, Cm (H2O)n (hvor m kan være forskellig fra n) Der er visse undtagelser; for eksempel, deoxyribose, en sukker-bestanddel af DNA, har den empiriske formel C5H10O4. Kulhydrater er teknisk set hydrater af carbon/kulstof (C), strukturelt er det mere korrekt at se dem som poly-hydroxy-aldehyder og ketoner. (eks. hydroxy-cannabinol: THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4), et protein).

 

Dog er nitrogenmonoxid (NO) og glutamat faktisk afgørende for en ordentlig funktion af kroppen og udøver kun neurotoksiske effekter ved høje koncentrationer, som så derved eksempelvis:

 

 

I fuld kollaps fusion, fusionerer den synaptiske vesikel og bliver inkorporeret i cellemembranen. Dannelsen af ​​den nye membran er en protein-medieret proces, og kan kun ske under visse betingelser. Efter en handlings-potentiale, strømmer Ca2+ til den præsynaptiske membran. Ca2+ binder til specifikke proteiner i cytoplasmaet, hvoraf den ene er synaptotagmin, som igen udløser en fuldstændig sammensmeltning af den synaptiske vesikel med cellemembranen.

 

Celler synes at have mindst to mekanismer at følge til genbrug af membranen. Under visse betingelser kan celler skifte fra den ene ordning til den anden. Langsomt, almindelig, fuld kollaps-fusion dominerer den synaptiske membran når Ca2+ er lave, og den hurtige "kys-og-løb" mekanisme følges, når Ca2+ niveauer er høje. Kiss-and-run synes også at være den dominerende mekanisme ved begyndelsen af ​​stimulus-tog, hvilket afspejler, at denne mekanisme har en høj frigivelses-sandsynlighed. Dens forekomst øges også ved hurtig affyring og stimulation, hvilket tyder på, at dette svar er hurtigere i kinetik. (Hvorfor drak Jeppe på bjerget?, Ludvig Holberg)

 

 

Abstrakt

 

Konfokal mikroskopi i forbindelse med tredimensional rekonstruktion blev anvendt til at undersøge ændringer i mikrotubuli og mikrofilamenter (også motorer for intracellulære patogener som Listeria monocytogenes, Shigella flexneri, Vaccinia og Rickettsia) følgende cannabinoid behandling af PC12-celler.

 

Mikrotubuli og mikrofilamenter blev afbrudt på en dosisafhængig måde efter behandling med 10-30 uM delta 9-tetrahydrocannabinol (THC (C21H30O2). En afbrydelse af mikrotubuli og mikrofilamenter blev observeret efter behandling med 30 microM cannabidiol (CBD: C21H30O2) og cannabinol (CBN: C21H26O2). Mængden af ​​mikrotubuli og mikrofilamenter blev reduceret i en dosisafhængig måde efter behandling med 10 og 20 mikroM THC. Cannabidiol og cannabinol reduceret mængden af ​​mikrotubuli og mikrofilamenter; Men reduktionen var mindre end den observeret med THC behandling.

 

Efter tilsætningen af ​​nervevækstfaktor, var differentierede PC12-celler generelt mere følsomme over for cannabinoid behandlinger end udifferentierede celler. De mulige mekanismer, der kan forklare denne ændring i mikrotubuli og mikrofilamenter efter cannabinoid behandling diskuteres.

 

Institut for Zoologi, University of Toronto, Ont., Canada. (Universitetet rangerer som nummer 1 i Canada og 20. i verden i Times Higher Education World University Rankings)

En human neuroblastom-cellelinje SH-SY5Y, blev anvendt til at bestemme virkningerne af delta-9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) på mikrotubulus-associeret tau-protein

 

 

Ikke-kovalent interaktion mellem tau og S100B (protein, familie har også vist sig at virke som cytokiner i inflammation, især autoimmune hudsygdomme, såsom psoriasis) afhang af tilstedeværelsen af ​​Ca2+. Det foreslås, at den homologe (tilsvarende opbygning af) calcium-bindende domæne, der karakteriserer carboxyl-(COOH)-terminalen af S100 og tubulin-underenheden kan være ansvarlig for det fælles samspil af begge proteiner med tau-proteiner. Chem. 1988 April 25 - Institut for Biokemi, University of California, Berkeley 94.720.) -

 

*Når Ca2+/Calcium kan fungere i signaltransduktion, er det resultatet af aktivering af ion-kanaler (poredannende membranproteiner) eller som en anden messenger forårsaget af indirekte signaltransduktionsveje, såsom G-protein-koblede receptorer.

 

En blanding af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2), selv efter en kort indgift i dyr med nuværende adfærdsmæssige og patologiske abnormiteter, forbedrer fænotype, oxidativt stress, og aflejring af proteiner i PK-/-/TauVLW mus, en model for komplekse neurodegenerative lidelser. - J Alzheimers Dis. 2013 Januar 1

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxyl-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4)

 

 

2. Efter 48 timers behandling, sænkede THC (10(-9) M) 50 kD tau-protein i den cytoplasmatiske (supernatante/fældnings-reaktions)-fraktion, og stoffet (10 (-7) M) sænkede også 50 kD tau-protein i membran (pellet) fraktionen.

 

3. Denne reduktion i tau-protein blev ledsaget af en 27% reduktion (P <0,05) i membranens (pellet) total-protein efter (10 (-7) M)-THC og en stigning på 28% (p <0,02) i cytoplasmatisk (supernatant) total protein efter 10(-9) M THC.

 

Anatomisk Institut, College of Human Medicine, Michigan State University, East Lansing 48824, USA.

 

 

Tidligere kaldte man atypisk Parkinson for 'Parkinson plus'.

 

Atypiske Parkinson-sygdomme kan i starten ligne Parkinsons sygdom, men med tiden ændrer forløbet sig og flere symptomer kommer til. Den medicinske behandling virker ikke så godt som ved Parkinsons sygdom, og ofte er der flere bivirkninger.

 

Cirka 20-30 procent af de patienter, som får stillet diagnosen Parkinsons sygdom, får stillet en forkert diagnose og vil have et andet sygdomsforløb. Den største del af dem har atypisk Parkinson. Den medicinske behandling virker anderledes på atypisk Parkinson, og sygdomsforløbet kan være mere uforudsigeligt.

 

Sammenfattende er der meget arbejde, der skal gøres for at identificere de faktorer, der forårsager Parkinsons sygdom.

 

Mange ændringer i hjernen hos mennesker med Parkinsons sygdom, herunder:

 

 • Tilstedeværelsen af Lewy organer.

Klumper af specifikke stoffer i hjerneceller er mikroskopiske markører for Parkinsons sygdom. Disse kaldes Lewy organer, og forskere mener, at disse Lewy organer er et vigtigt spor til årsagen til Parkinsons sygdom.

 

 • A-synuclein er fundet inden i Lewy organer.

Selv om mange stoffer findes inden i Lewy organer, mener videnskabsfolk at det vigtigste af disse er naturlige og udbredte protein kaldet a-synuclein. Det er fundet i alle Lewy organer i en klumpet form, som celler ikke kan nedbryde. Dette er i øjeblikket et vigtigt fokus hos forskere i Parkinsons sygdom. (Heal)

 

Risikofaktorer

 

Risikofaktorer for Parkinsons sygdom omfatter:

 

 • Alder.

Unge voksne oplever sjældent Parkinsons sygdom. Det begynder normalt i midten eller slutningen af ​​livet, og risikoen fortsætter med at stige med alderen.

 

 • Arvelighed.

At have en nær slægtning med Parkinsons sygdom øger chancerne for, at man også vil udvikle sygdommen. Men risikoen er stadig lille, medmindre man har mange slægtninge i sin familie med Parkinsons sygdom.

 

 • Sex. Mænd er mere tilbøjelige til at udvikle Parkinsons sygdom end kvinder.

 

 • Udsættelse for giftstoffer. Løbende eksponering for herbicider og pesticider kan sætte dig på en let øget risiko for Parkinsons sygdom.

 

 

Hvordan behandles Parkinsons sygdom?

 

Behandling af Parkinsons sygdom kan opdeles i tre typer, efter hvordan medicinen virker:

 

 • Medicin, som forbedrer virkningen af signalstoffet dopamin i hjernen.

 

 • Medicin, som erstatter det manglende dopamin, eller hæmmer de nedbrydende enzymer.

 

 

 • Medicin, som påvirker andre signalsystemer i hjernen, eksempelvis serotonin og acetylkolin.

 

Hvis man har haft sygdommen i mange år, og der er opstået komplikationer i forhold til den medicinske behandling, så kan man have gavn af behandling af Parkinsons sygdom i avanceret fase. Behandlingen kan omfatte operation, behandling med vedvarende medicin i sonde, medicin på pumpe eller medicin i huden på pen eller pumpe.

 

Læs også: netdoktor.dk

 

 

Marihuana Lindrer Parkinsons sygdom

 

Elise Del Francia fortæller os, at marihuana var i stand til at hjælpe hendes mand med de værste af hans symptomer på Parkinsons sygdom som er associeret med mangel på signalstoffet dopamin (C8H11NO2). Patienterne har tendens til rysten og stivhed af musklerne. Hør Elise's testimonial:

 

Uploadet den 28/01/2011

 

 

Parkinsons sygdom og Dopamin

 

Uploadet den 20/02/2012

Medicinsk cannabis og Parkinson's - Rejs med Lary

 

Alle rettigheder til denne video tilhører Ride With Larry

 

Offentliggjort den 8. mar. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Behandling af Parkinsons med Hamp-Olie

 

Ved brug Hamp-Olie stopper denne mands rystelser godt nok for ham til at kunne køre på hans Harley og igen nyde livet ..

 

Uploadet den 01/04/2011

 

 

 

 

 

 

 

På Medicinsk Cannabis for Parkinsons sygdom

 

Taylor French før og efter behandlinger med Medicinsk Cannabis for Parkinsons sygdom. Hjælp os med at redde Taylors liv og gøre ham rask igen. Enhver hjælp fra din side vil hjælpe ham og give håb for andre, der er ramt af denne frygtelige sygdom.

 

Uploadet den 12/09/2011

 

Parkinsons sygdom før og efter medicinske cannabis på 11,12 minutter

Mød Michael J Fox i et interview, hvor skuespilleren fortæller om sin sygdom, familieliv og hvordan cannabis har hjulpet i forvaltning af lidelsen. Desuden en opfølgning om Taylor French før og efter behandlinger med Medicinsk Cannabis for Parkinsons sygdom

 

Offentliggjort den 5. nov. 2016

* I relation: Sundhedsstyrelsen: læger kan ordinere cannabis!

 

 

Den 30. september 2009 besluttede Københavns Kommunes socialudvalg at sende et forslag om en forsøgsordning med legalisering af hashmarkedet i København i offentlig høring.

 

Cannabis/THC som lægemiddel

 

Afsnit 5:

 

... bekendtgør, at man ud fra en sundhedsfaglig vurdering finder det forsvarligt, at læger kan ordinere cannabis/THC til patienter med alvorlige sygdomme og der ikke er farmakologiske eller lovmæssige hindringer for at udvikle lægemidler af cannabis. Lægemiddelstyrelsens vurdering af indikationer beror på den kliniske vurdering.

 

Symptomdæmpende og neurobeskyttende virkninger af plante-cannabinoid Δ9-THCV i dyremodeller af Parkinsons sygdom

 

C García, et al, Br J Pharmacol. 2011 Aug; 163(7): 1495–1506.

 

BAGGRUND OG FORMÅL

 

Tidligere resultater har vist, at en cannabinoid, såsom Δ9-THCV (C19H26O2; n-4) som har antioxidant egenskaber og evnen til at aktivere CB2-receptorer, men at blokere CB1, kunne være en lovende terapi til at lindre symptomerne og forsinke neuro-degeneration (forfald) i Parkinsons sygdom (PD).

 

EKSPERIMENTERENDE TILGANG

 

Evnen af Δ9 -THCV til at reducere motor-hæmning og tilvejebringe neurobeskyttelse blev undersøgt i rotter læderede med 6-hydroxydopamin og i mus læderede med lipopolysaccharid (LPS).

 

VIGTIGE RESULTATER

 

Akut administration af Δ9 -THCV dæmpede motorisk hæmning forårsaget af 6-hydroxydopamin, formentlig gennem ændringer i glutamaterg transmission. Endvidere dæmpede kronisk administration af Δ9-THCV tabet af tyrosin-hydroxylase-positive neuroner forårsaget af 6-hydroxydopamin i substantia nigra, gennem en effekt relateret til sin antioxidant-egenskaber (det blev gengivet af cannabidiol-beriget botanisk ekstrakt).

 

Desuden reagerede CB2-receptor-manglende mus på 6-hydroxydopamin på en måde svarende til vild-type dyr, og CB2-receptorer var dårligt nok opreguleret hos rottens substantia nigra i respons af 6-hydroxydopamin.

 

Derimod udviste substantia nigra af mus, der var blevet injiceret med LPS en større opregulering af CB2-receptorer. I disse dyr forårsagde Δ9-THCV også bevarelsen af tyrosinhydroxylase-positive neuroner.

 

Denne virkning involverede sandsynligvis CB2-receptorer, idet det også blev fremkaldt af den selektive CB2-receptor-agonist, HU-308, og CB2-receptor-manglede mus var mere sårbare over for LPS-læsioner.

 

KONKLUSIONER OG KONSEKVENSER

 

Givet sin antioxidant-egenskaber og dets evne til at aktivere CB2, men til at blokere CB1-receptorer, har Δ9-THCV en lovende farmakologisk profil for at forsinke sygdoms-progression i PD og også til lindring af parkinsons-symptomer.

 

- Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spain

 

 

I relation: