Tourettes syndrom

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

samt forståelse af emnet

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp for Tourettes syndrom

 

Hvad er Tourettes syndrom wikipedia?

 

Tourettes syndrom (TS) eller Gilles de la Tourettes syndrom er kort fortalt en organisk neurobiologisk lidelse, der er karakteriseret ved flere forskelligartede motoriske tics (ufrivillige muskelbevægelser), et eller flere vokale tics (utilsigtede lyde eller ord) eller sensoriske tics (ufrivillige indre sansemæssige oplevelser).

 

Sygdommen blev beskrevet i 1885 af den franske læge Georges Gilles de la Tourette, deraf navnet. Der er i dag enighed om, at syndromet må karakteriseres som en lidelse, der skyldes abnormaliteter i hjernens basalganglier. For ca. 50% vedkommende er lidelsen arvelig og for resten for tiden ukendte miljø-påvirkninger.

 

Et gen ved navn Slit and Trk-like 1 (forkortet SLITRK1), der sidder på det 13. kromosom, har betydning for udviklingen af Tourettes syndrom. Genet menes dog ikke at være den eneste årsag til Tourettes syndrom, og omend forskningen har afklaret en række af syndromets virkninger, så er der endnu ikke fuld forståelse af dets årsager.

 

Selv om lidelsen nedarves, er det ikke ensbetydende med at børn af forældre med Tourettes syndrom får de samme symptomer. Lidelsen kan springe generationer over eller give sig udtryk i kraftigere eller mildere former. Nogle vil udvise symptomer præget af synlige tics, mens andre kan lide af tvangstanker. Kun få børn, der arver genet, har brug for egentlig medicinsk behandling.

 

Behandling

Der findes ingen behandling der kan helbrede lidelsen, og alle tiltag i forhold til behandling går derfor på at håndtere de kraftigste symptomer i personens hverdag. Lidelsen er ikke livstruende og kan i de fleste tilfælde forenes med et helt normalt liv. De mest normale tiltag, især ved mildere former, er fortrinsvis af rådgivningsmæssig og pædagogisk art, samt opnåelse af accept og forståelse af syndromets karakter fra omgivelsernes side, fx lærere, klassekammerater eller bedsteforældre. Der findes adskillige typer medicin, som kan dæmpe symptomerne for mange, blandt andet haloperidol [C21H23ClFNO2; ATC: N05AD01: solgt mængde: 3.135.000 DDD doser; regionalt tilskud: kr. 6.446.000 i Danmark 2009-2013] og clonidin, Strattera (C17H21NO) og Orap. Ingen af de nuværende medikamenter kan få symptomerne til at forsvinde helt, men de kan reduceres og i visse tilfælde forsvinde helt i perioder. Typisk kommer de atter igen, specielt i situationer der opleves som stressende, ligesom der er en række bivirkninger ved de fleste typer medicin. Cannabis er også kendt [Kilde mangler] for at lindre symptomerne, da THC'en stimulerer hjernens basalganglier.

 

* → Eksempel Signalmolekyler fra stofskifte og oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → stimulerer hjernens basalganglier

 

Kun en joint hjælper Billy Wieschollek

For folk med TS, er det umuligt at leve et normalt liv. Men der er en kur fra naturen: cannabis. Den aktive ingrediens heri THC er som nævt forbavsende effektiv, men er også, som i Skandinavien, forbudt ved lov i Tyskland. Billy er dog heldig: Han er en af ​​omkring 60 patienter, der har en tilladelse til køb af cannabis, importeret dyrt fra Holland, på apoteket. Ca. 10 joints har han brug for hver dag for at være i stand til at leve et normalt liv. Dog nægter sygeforsikringsselskaber imidlertid at påtage sig omkostningerne så Billy Wieschollek står derfor samtidig også over for økonomisk ruin.

 

Offentliggjort den 20. marts 2012

Udsigterne for cannabinoid-behandlinger mod lidelser i basalganglierne

 

Cannabinoider er lovende lægemidler til at bremse sygdommens progression i neurodegenerative lidelser, herunder Parkinsons sygdom (PD) og Huntingtons sygdom (HD), to af de vigtigste sygdomme som påvirker basalganglierne. Der er blevet foreslået to farmakologiske profiler for cannabinoider som er effektive ved disse lidelser. På den ene side, beskyter cannabinoider som Δ 9-tetrahydrocannabinol eller cannabidiol (C21H30O2) nigrale eller striatale neuroner i eksperimentelle modeller af begge lidelser, hvor oxidativ skade er en fremtrædende cytotoksisk mekanisme.

 

Denne virkning kunne udøves, i det mindste delvist, ved hjælp af mekanismer der er uafhængige af CB1 og CB2 receptorer og involverer kontrol af endogene antioxidant-forsvar. På den anden side, fører aktivering af CB2-receptorer til en langsommere progression af neurodegeneration i begge sygdomme. Denne virkning ville blive udøvet ved at begrænse toksiciteten af ​​mikrogliaceller for neuroner og i særdeleshed ved at reducere dannelsen af ​​proinflammatoriske faktorer. Det er vigtigt at nævne, at CB2-receptorer er blevet identificeret i sund hjerne, hovedsageligt i glia elementer og i mindre grad i visse subpopulationer af neuroner, og at de er dramatisk opreguleret som respons på skadelige stimuli, der understøtter ideen om, at cannabinoid-systemet opfører sig som et endogen neuroprotektiv system. Denne CB2-receptor opregulering er blevet fundet i mange neurodegenerative lidelser, herunder HD og PD, som understøtter de gunstige virkninger fundet for CB2 receptor-agonister i begge lidelser.

 

Konklusionen er, at beviser rapporteret hidtil understøtter, at disse cannabinoider har antioxidant egenskaber og/eller evne til at aktivere CB2-receptorer kan repræsentere lovende terapeutiske midler i HD og PD, hvilket fortjener en prompte klinisk vurdering.

 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III, Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spain. m.fl

 

Behandlings strategier for tics i Tourette syndrom

Müller-Vahl og kolleger har gennemført en række undersøgelser, der undersøger den terapeutiske fordel af cannabinoider i behandling tics. En af disse undersøgelser [Muller-Vahl et al. 1998] fandt, at når interviewet, indrømmede 17 af 64 patienter med tics at bruge cannabis, og 14 af disse sagde, at det reducerede tics, forvarsels drifter og OCS'er. Müller-Vahl og hans kolleger også rapporteret et tilfælde rapport af en 25-årig mand med tics, ADHD, OCD og selvskadende adfærd, som fandt, at brugen af ​​tetrahydrocannabinoid (THC) hjalp med mange af disse symptomer [Müller-Vahl et al. 1999],. En enkelt dosis af THC blev vist at formindske hans tic score på YGTSS 41-7, 2 timer efter behandling. Patienten rapporterede også reduceret forvarsels drifter og OCS'er og neuropsykologiske test angav forbedringer i signal påvisning og vedvarende opmærksomhed. En anden undersøgelse har også rapporteret, at THC ikke er nogen trussel mod kognitive præstationer [Hemming og Yellowlees, 1993].

 

Et senere randomiseret, dobbelt-blindt, crossover studie [Muller-Vahl et al. 2002] viste, at både motor tic sværhedsgrad og OCS'er blev væsentligt forbedret ved THC. Lignende resultater blev fundet i en 6-ugers undersøgelse [Muller-Vahl et al. 2003], hvori dosen af ​​THC gradvist blev titreret op til 10 mg. Små forbedringer i tic frekvens og sværhedsgrad var tydelige efter vurdering ved hjælp af forskellige foranstaltninger af tic sværhedsgrad. Bivirkningerne forbundet med brugen af ​​THC blev rapporteret at være milde og forbigående...

 

- Ther Adv Neurol Disord. 2011 Jan; 4(1): 25–45.

David Bearman, M.D. Cannabis, Cannabinoider - ADD, Tourette's Syndrom og Migræine

 

... Jeg begyndte at undersøge dette og fandt, at der var hundredvis af videnskabelige undersøgelser, der var blevet gjort, som frembragte oplysninger om, hvorfor dette måske fungerer. Grunden til, at det sandsynligvis virker, er, at marihuana er vigtigt i forhold til retrograd hæmning (DSI) og retrograd signalering er vejen til at modulere hastigheden af ​​neuro-transmission.

 

Det er normalt. Hvis du ikke har nok cannabinoider bevirker, at din neuro-transmission er for hurtig. Hvis du har et hurtig angreb, hvis du vil, på cerebral cortex (hjernebarken) af et betydeligt antal af ideer, koncepter, sanseindtryk, så kan det være svært for den cerebrale cortex at fokusere eller koncentrere sig.

 

* Orbitofrontal cortex (OFC) er en præfrontale cortex region i frontallapperne i hjernen, som er involveret i impulsivitet og den kognitive behandling af beslutningsprocessen.

 

Men hvis du bremser nerveimpulserne ned, med et par nanosekunder så giver du hjernebarken (cerebral cortex) større mulighed for at fokusere og koncentrere sig, fordi du derved får nerveimpulser til at bevæge sig langsommere og du vil sandsynligvis have færre nerveimpulser.

Der var en artikel (Hjernens egne Marijuana), der dukkede op i Scientific American i december 2004 skrevet af Elger Nichol. Jeg var så heldig at deltage i en konference, og være i stand til at chatte med Elger om retrograd hæmning og om den måde, cannabis arbejdeder i form af Attention Deficit Disorder (ADD), og han fortalte mig, at jeg var mere eller mindre midt i noget helt nyt.

 

Når alt kommer til alt er han en forsker og Im en kliniker, så der er ikke altid en perfekt udveksling af oplysninger mellem klinikere og forskere. Men i dette tilfælde føler jeg som mig tæt nok på til at have en god forståelse. Endvidere i tillæg til Elger, er der en forskere ved UC-Irvine, Daniele Piomelli. Piomelli har opfundet seks eller syv stoffer, der interfererer med kroppens egen metabolisme af sine egne cannabinoider.

 

Og han mener, at ved at øge cannabinoider i hjernen, at det er nyttigt til at behandle panikanfald, Attention Deficit Disorder (ADHD, AD/HD eller ADD), Tourettes syndrom og Bipolar affektiv sindslidelse (også kaldet maniodepressiv sindslidelse). Og jeg tror, ​​meget af den måde, hvorpå cannabis arbejder kan forklares med fænomenet retrograd hæmning.

 

Og hvad der sker der, er, at cannabis forårsager mere dopamin (C8H11NO2) at være til rådighed. Det er dopamin der rent faktisk forårsager, faktisk letter retrograd hæmning. Hvad cannabis gør, den konkurrerer med dopamin for dopamin-bindingssteder på dopamin-transporteren.

 

Og hvis du får nok cannabis, fylder det bindingsstederne op på dopamin-transporteren eller i det mindste en masse af dem, dopaminet kan ikke komme ind i dig, nu har du overskud af dopamin og du har derved mere retrograd hæmning, og derved har du langsommere hastighed af neuro-transmission, og du har efterfølgende bedre evne til at fokusere og koncentrere dig.

 

Udgivet den 2. april 2010

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved