Spiseforstyrrelser

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp imod spiseforstyrrelser og selvskade.

 

 

 

 

 

Hvad er Spiseforstyrelser wikipedia?

 

Spiseforstyrrelse er et samlet betegnelse for flere tilstande eller lidelser med beslægtede karakteristika. De mest kendte spiseforstyrrelser er anoreksi (Anorexsia Nervosa) og bulimi (Bulimia Nervosa) og Binge spiseforstyrrelse. Der er en klar tendens til, at flere kvinder end mænd rammes af spiseforstyrrelser, bl.a. er 90% af de, der har bulimi, kvinder.

 

Generelt

En person har en spiseforstyrrelse når vedkommendes tanker, følelser og adfærd i forhold til mad, krop og legemsvægt begynder at begrænse livsudfoldelsen og forringe livskvaliteten. Personen bliver overoptaget af sin krop, vægt, udseende og spisning. Spiseforstyrrelser kan arte sig på forskellige måder for forskellige personer. For eksempel kan en person med spiseforstyrrelse lade være med at spise og nægte for at hun eller han er for tynd, miste kontrollen over spisningen og spise for meget, eller vedkommende kan planlægge at spise meget og så kaste maden op igen eller bruge afføringsmidler for at få det ud af kroppen igen uden at tage på i vægt.

 

En person med spiseforstyrrelse har foruden problemer med at forholde sig til mad, også problemer i forhold til egne tanker og følelser. Ud fra dette klassifiseres spiseforstyrrelser som psykiske lidelser i officielle diagnosesystemer.

 

Anoreksi (Anorexia nervosa)

Uddybende artikel: Anoreksi

En person med anoreksi begrænser bevidst sit madindtag, samtidig med at man ofte træner overdrevet meget. Kropsvægten er minimum 15 % under normalvægt. Den ramte får et forstyrret kropsbillede som gør at de kan benægte at de er undervægtige på trods af at objektive kilder bekræfter det. Anorektikere udvikler ofte en stor viden om mad og ernæring og kender ofte energiindholdet i mange madvarer. Mange vejer alt de spiser. Ofte opleves en stærk angst i forbindelse med spisning. Anoreksi kan medføre flere alvorlige somatiske komplikationer som vækstreduktion, knogleskørhed, manglende menstruation og frugtbarhed, impotens hos mænd, manglende kønsmodning ved sygdomsdebut før pubertet og død.

 

* Rollen af endocannabinoider i gonadal funktion og forplantningsevnen langs den evolutionære akse

 

Endocannabinoider er naturlige lipider i stand til at binde sig til cannabinoid og vanilloid receptorer. Deres biologiske foranstaltninger på det centrale og perifere niveau er under stram styring af de proteiner der er ansvarlige for deres syntese, transport og nedbrydning. I de sidste par år har flere rapporter påpeget disse lipidmediatorer som kritiske signaler, sammen med kønshormoner og cytokiner, i forskellige aspekter af dyrs og menneskers reproduktion. Identifikationen af ​​anandamid (AEA: C22H37 NO2) og 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4) i reproduktive celler og væv af hvirvelløse dyr, hvirveldyr og pattedyr fremhæver den centrale rolle, som disse endogene forbindelser langs den evolutionære akse spiller. Her gennemgår vi de vigtigste handlinger endocannabinoider på kvindelige og mandlige reproduktive begivenheder og diskutere samspillet mellem dem, steroid-hormoner og cytokiner i reguleringen af frugtbarhed. Desuden diskuterer vi inddragelse af endocannabinoid signalering i at sikre en korrekt kromatin omarbejdelse, og dermed en god DNA-kvalitet, i sædceller.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Uterine cannabinoider og begyndelsen af menneskers livFødslen af ​​ECS

 

Mol Cell Endocrinol. 2012 May 15;355(1):1-14

Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate, Università di Teramo, 64100 Teramo, Italien.

 

I alvorlige tilfælde må patienten indlægges på sygehus og få tilført næring gennem en sonde.

 

 

* 2014 - Dronabinol i alvorlige, varig anorexia nervosa: et randomiseret kontrolleret forsøg.

 

MÅL: Beviserne for farmakologisk behandling af svær, langvarig anorexia nervosa (AN) er sparsom, og de få kontrollerede farmakologiske undersøgelser hidtil, har fokuseret på et snævert udvalg af stoffer. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge effekten af ​​behandling med en syntetisk cannabinoid agonist på kropsvægt og spiseforstyrrelse-relaterede psykopatologiske personlighedstræk hos kvinder med svær, varig AN.

 

METODE: Denne add-on, prospektiv, randomiserede, dobbeltblind, kontrolleret crossover undersøgelse blev foretaget mellem 2008 og 2011 på et specialiseret behandlings-center for spiseforstyrrelser. Femogtyve kvinder over 18 år med AN af ​​mindst 5 års varighed blev randomiseret til behandling med enten dronabinol-placebo eller placebo-dronabinol. Ud over det standardiserede udgangspunkt terapeutiske regime, modtog deltagerne dronabinol, (marinol: C21H30O2) 2,5 mg to gange dagligt i 4 uger, og matchende placebo i 4 uger, adskilt af en 4-ugers udvaskningsperiode. Primære resultat var den gennemsnitlige ændring i kropsvægt. Sekundær resultatet var ændringer af point-score på Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2). Data blev analyseret for de 24 patienter, der gennemførte forsøget.

 

RESULTATER: Under dronabinol-behandling opnåede deltagerne 0,73 kg (t = 2,86, df = 22, p <0,01) over placebo uden væsentlige psykotrope bivirkninger. Dronabinol forudsagede signifikant vægtøgning i en flereartet lineær regression, herunder EDI-2 krop-utilfredsheds score og leptin. EDI-2 subscala scores viste ingen signifikante ændringer over tid.

 

DISKUSSION: Dronabinol-terapi var veltolereret. I løbet af fire ugers eksponering inducerede det en lille, men signifikant vægtøgning i fravær af alvorlige bivirkninger.

 

Center for Spiseforstyrrelser, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, DK-5000, Odense C, Danmark.

 

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → en veltolereret, lille, men signifikant vægtøgning herunder EDI-2 krop-utilfredsheds score og leptin i fravær af alvorlige bivirkninger

 

 

 

 • Forstyrret endocannabinoide reaktioner på hedonisk spisning i undervægtige og nylig vægt-genoprettede patienter med anoreksi.

 

BAGGRUND:

En dysregulering af belønnings-mekanismer blev foreslået i patofysiologien af anorexia nervosa (AN), men rollen af de endogene mediatorer af belønning har været dårligt undersøgt. Endocannabinoider, herunder anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n6) og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23 H38 O4); 20:4, n6) og endocannabinoide-relaterede forbindelser oleoylethanolamid (OEA: C20H39NO2; 19:1, n9) og palmitoylethanolamid (PEA: C18H37NO2; 16:0, n) modulere mad-relateret og ikke-relateret belønning. Hedonisk spisning, hvilket er forbruget af fødevarer bare for fornøjelsens skyld og ikke homeostatiske behov, er en egnet paradigme til at udforske den mad-relaterede belønning.

 

OBJEKTIV:

Vi undersøgte reaktioner af endocannabinoider og endocannabinoide-relaterede forbindelser i hedonisk spisning i AN.

 

DESIGN:

Perifere koncentrationer af anandamid, 2-arakidonoylglycerol, oleoylethanolamid, og palmitoylethanolamid blev målt i 7 undervægtige og 7 vægt-genoprettede AN patienter efter at have spist foretrukne og ikke-favorit fødevarer i tilstanden af ingen homøostatisk behov, og disse målinger blev sammenlignet med de fra sunde tidligere studeret kontrolpersoner.

 

RESULTATER:

1) I raske kontrolpersoner faldt/sænkedes plasma 2-arakidonoylglycerol koncentrationerne efter begge typer af måltider, men var betydeligt højere i hedonisk spise; i undervægtige AN patienter fremviste 2-arachidonoylglycerol koncentrationer ikke specifikke tids-mønstre efter at have spist enten favorit eller ikke-favorit fødevarer, hvorimod i vægt-genoprettede patienter fremviste 2-arachidonoylglycerol-koncentrationer ens stigninger med begge typer af måltider.

 

2) Anandamide plasmakoncentrationer udstillede ingen forskelle i deres reaktionsmønstre til hedonisk spise i grupperne.

 

3) Sammenlignet med 2-arachidonoylglycerol, udviste palmitoylethanolamid koncentrationer et modsat reaktions mønster på hedonisk spise hos raske kontroller; dette mønster blev delvist bevaret i undervægtige AN patienter, men ikke i de vægt-genoprettede.

 

4) Ligesom palmitoylethanolamid havde oleoylethanolamid-plasmakoncentrationer tendens til at være højere i ikke-hedonisk spise end i hedoniske spise hos raske kontroller; desuden, blev ingen forskel mellem raske forsøgspersoner og AN patienter observeret for mad-indtag-inducerede ændringer i oleoylethanolamid-koncentrationer.

 

KONKLUSION:

Disse data bekræfter, at endocannabinoider og endocannabinoide-relaterede forbindelser er involveret i fødevarer-relaterede belønning og foreslår en dysregulering af deres fysiologi i AN.

 

- From the Department of Psychiatry, Second University of Naples, Naples, Italy (AMM, PS, PM, and MM); the Endocannabinoid Research Group, Institute of Biomolecular Chemistry, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pozzuoli, Naples, Italy (VDM, TA, and FP);

Hele forskningen her (engelsk) - Relaterede artikler (google oversat)

 

Det endocannabinoide system - videnskabelig forståelse af ECS

 

Udgivet den 3. marts 2013

Bulimi

Mennesker med bulimi er stærkt optaget af mad og har perioder med overspising som efterfølges af forskellige måder hurtigt at få maden ud igen. De almindeligste måder at få maden ud på er selvfremkaldte opkastninger eller overdreven brug af afføringsmidler. Personene oplever dårlig samvittighed og skamfølelse efter at have spist meget og opkast kan opleves som en renselse. Personer med bulimi kan have lange perioder med normal spising, og de kan have perioder med mange spiseorgier hver dag. Personer med bulimi kan have normal vægt, men har en stor frygt for overvægt. Nogle personer med bulimi kan få problemer med negle, hår og tænder. Dette fordi gentaget overspising og opkastning tærer på tandemaljen og forstyrrer vitamin- og mineralstatus i kroppen.

 

* 2011 - Hjerne cannabinoid type 1 receptor tilgængelighed hos patienter med anoreksi og bulimi.

 

BAGGRUND: Det endocannabinoide system er et muligt mål i behandlingen af ​​spiseforstyrrelser. Vi brugte positronemissionstomografi til at undersøge type 1 cannabinoid receptor (CB1R) i bulimi og anorektiske patienter.

 

METODER: Vi undersøgte 16 kvindelige bulimi-patienter (BN) (alder = 23,8 ± 7,1 år) og 14 kvindelige anorexia nervosa patienter (AN) (alder = 20,5 ± 3,6 år) ved hjælp af selektive CB1R ligand [(18) F] MK-9470 [som binder til CB1-cannabinoid-receptoren og fungerer som en omvendt agonist]. Kontrolgruppen bestod af 19 aldersmatchede kvinder (alder = 25,2 ± 8,5 år). Statistisk parametrisk kortlægning (p (familie-vis fejl) <.05) og volumen-af-​​interesse analyser af CB1R-tilgængelighed blev udført.

 

RESULTATER: Global CB1R tilgængelighed steg signifikant i kortikale og under-kortikale områder i hjernen i AN patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner (+ 24,5%, p = 0,0003). Regionalt blev CB1R tilgængelighed forøget i insula i både AN og BN patienter (p = .01 og p = 0,0004) og kun den underordnede frontale og temporale kortex i AN patienter (p = .02).

 

KONKLUSION: Global CB1R-opregulering i AN patienter er en mulig langsigtet udligningsmekanisme til et underaktivt endocannabinoid system i anorektiske forhold. Der er en lighed i CB1R-dysregulering i både AN og BN i insula kortex, som er involveret i integrationen af ​​interoceptiv information (følsomhed over for stimuli med oprindelse inde i kroppen), smags-information, belønning, og følelsesmæssig forarbejdning.

 

Division of Nuclear Medicine, University Hospital and Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium.

 

* Fuld obduktion blev udført på alle SIV emner ved gennemsnit af 329 dage efter SIV inokulering med postmortem histopatologi tyder på en reduceret hyppighed af CNS-patologi samt opportunistiske infektioner i delta-9-THC-behandlede forsøgspersoner. Kronisk Δ9-THC reducerede (nedregulerde) også signifikant CB-1 og CB-2-receptor-niveauer i hippocampus, svækkede ekspressionen af et proinflammatorisk cytokin (MCP-1), og forøgede ikke viral belastning i plasma, cerebrospinalvæske eller hjernevæv sammenlignet til bærerbehandlede individer med SIV. - Exp Clin Psychopharmacol. 2011 Apr; 19(2): 154–172. - Tolerance for Kronisk Delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ 9 -THC) i makakaber inficeret med Simian Immunodeficiency Virus - Relaterede citater

 • 2005 - Endocannabinoider og fødeindtagelse: nyfødtes diening og appetitregulering i voksenalderen.

 

Appetit-stimulerende virkninger af cannabis planten (Cannabis sativa) har været kendt siden oldtiden, og synes at ske gennem incitamenter og givende egenskaber af fødevarer. Undersøgelser af det biologiske grundlag af de mange virkninger af cannabis har givet vigtige gennembrud i de seneste år: opdagelsen af ​​to cannabinoid receptorer i hjernen og perifere organsystemer, og endogene ligandere (endocannabinoider) for disse receptorer. Disse fremskridt har i høj grad øget vores forståelse af, hvordan appetit reguleres gennem disse endocannabinoide receptorsystemer.

 

Tilstedeværelsen af ​​endocannabinoider i hjernens udvikling og i modermælk har ført til beviser for en kritisk rolle for CB1-receptorer i oral motorisk kontrol af die (suge; sutte mælk) under neonatal udvikling. Endocannabinoider synes at regulere energi-balance (homeostasis) og fødeindtagelse på fire funktionelle niveauer i hjernen og periferien:

 

(i) limbic system (for hedonic evaluation of foods), (ii) hypothalamus and hindbrain (integrative functions), (iii) intestinal system, and (iv) adipose tissue.

 

 

 

 

 

På hvert af disse niveauer, interagerer det endocannabinoide system med en række bedre kendte molekyler involveret i appetit og vægt-regulering, herunder leptin, ghrelin, og melanocortiner. Terapeutisk er appetitstimulering af cannabinoider blevet undersøgt i adskillige årtier, især i relation til kakeksi og underernæring i forbindelse med cancer, erhvervet immundefektsyndrom (AIDS) eller anorexia nervosa. De seneste fremskridt inden for cannabinoid farmakologi kan føre til bedre behandlinger for disse betingelser, eller omvendt, for at bekæmpe overdreven appetit og kropsvægt, såsom CB1-receptor-antagonister som antifedme medicin (Pakistan - Sukkersyge). Afslutningsvis er der spændende fremskridt i forståelsen af, hvordan de endocannabinoide CB-receptorsystemers påvirkning af appetit og kropsvægt stimulerer udviklingen af ​​terapeutiske orexigenics (appetitstimulant) og anorektiske (appetitnedsættende) midler. Endvidere kan den rolle af cannabinoid CB1-receptor-aktivering for mælk-diegivning hos nyfødte åbne nye døre mod en forståelse af ikke-organisk fiasko-i-trivsel i spædbørn, som viser svigt i vækst uden kendt organisk årsag. (Uterine cannabinoider og begyndelsen af menneskers liv)

 

 

Institut of Behavioral Sciences, College of Judea and Samaria, Ariel, Israel.

 

 

 • 2014 - Høj intensitet cannabis er forbundet med lavere plasma human immundefekt virus-1 RNA viral load blandt nyligt smittede mennesker, der bruger injektions narkotika.

 

INDLEDNING OG FORMÅL: Brugen af ​​cannabis er udbredt blandt mennesker, der lever med human immundefekt virus (HIV)/(der forårsager) erhvervet immundefekt syndrom (AIDS). Mens der er voksende prækliniske dokumentation for immunmodulerende og antivirale virkninger af cannabinoider, er deres mulige virkninger på hiv-parametre-sygdom hos mennesker stort set ukendte. Således har vi forsøgt at undersøge de mulige virkninger af cannabisbrug på plasma HIV-1 RNA virale belastninger (pVLs) blandt nylig serokonverterede ulovlige stofbrugere.

 

DESIGN OG METODER: Vi brugte data fra to forbundne langsgående kohorte-studier af mennesker, der bruger injektions narkotika. Ved brug af multivariable lineære blandede effekters modellering, analyserede vi forholdet mellem pVL og høj intensitet cannabisbrug blandt deltagere, der serokonverterede følgende rekruttering/tilgang/sygdom.

 

RESULTATER: Mellem maj 1996 og marts 2012, serokonverterede 88 personer efter tilgang og blev inkluderet i disse analyser. Median pVL i de første 365 dage blandt alle serokonvertanter var 4.66 log10 cmL-1. I en multivariable model, var mindst en gang dagligt cannabis-brug forbundet med 0,51 log10 cmL-1 lavere pVL (β = -0,51, standardafvigelse = 0,170, p-værdi = 0,003).

 

DISKUSSION OG KONKLUSIONER: I overensstemmelse med resultaterne fra de seneste in vitro og in vivo-undersøgelser, herunder et gennemført blandt lentivirale-inficerede primater, observerede vi en stærk sammenhæng mellem brug af cannabis og lavere pVL efter serokonversion blandt ulovlige stofbrugende deltagere. Vores resultater understøtter den videre undersøgelse af immunmodulerende eller antivirale virkninger af cannabinoider blandt personer, der lever med hiv/aids.

 

British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital, Vancouver, Canada; Division of AIDS, Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, Canada

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → immunmodulerende eller antivirale virkninger forbundet med lavere plasma human immundefekt virus-1 RNA viral load (HIV), der fører til AIDS, blandt nyligt smittede mennesker, der bruger injektions narkotika.

 

----- -----

Binge-spiseforstyrrelse

Binge spiseforstyrrelse (BED) er en spiseforstyrrelse karakteriseret ved tvangs-mæssige overspisninger uden efterfølgende udrensnings episoder. Binge spiseforstyrrelsen er en af de mest udbredte spiseforstyrrelser blandt voksne, men der er en tendens til at være mindre mediedækning og forskning om denne uorden i forhold til anoreksi og bulimi.

 

Ifølge den danske Sundhedsstyrrelses seneste opdatering som er 6 år gammel (14. april 2009) forekommer BED hos ca. 2% af den voksne befolkning (110.000), hvor mænd udgør 1/3 af patienterne. Blandt overvægtige forekommer BED hos ca. 8%. Blandt de personer, der opsøger behandling for overvægt er forekomsten af BED meget højere, måske op til 15%17. (her kan de, politikernes sundhedsmæssige arm, eller har ikke ekspertise, som set og mangeårigt erfaret med med cannabinoiderne og de mange danskere der har været set sig forfulgte og nedgjort, til ikke oplyse korrekt, så mon ikke det drejer sig om 15 til 17% af de personer, der opsøger behandling for overvægt som lider af BED i Danmark). BED er relateret til højt BMI, selvom ikke alle med BED er overvægtige.

 

BED er klart forbundet med psyko-patologiske tilstande, især lavt selvværd, depression og angst. Patienterne forsøger oftest at bekæmpe overvægten i mange år, før de søger behandling. Spisemønsteret er kaotisk, og de ønsker normalvægt, men har ikke urealistiske ønsker om at blive tynde som fx anorektikere.

 

"A. Tilbagevendende episoder af overspisning. En episode af binge spise er karakteriseret ved begge af følgende:

 

 1. Spise, i diskret tid (fx inden for en 2-timers periode), en mængde fødevarer, der er helt sikkert større end hvad de fleste mennesker ville spise i en lignende periode under lignende omstændigheder.

 

 1. En følelse af manglende kontrol over spise under episoden (fx en følelse af, at man ikke kan stoppe med at spise eller styre, hvad eller hvor meget man spiser).

 

B. spiseanfald episoder er forbundet med tre (eller flere) af følgende:

 

 1. Spise meget hurtigere end normalt.
 2. Spise indtil følelse af ubehagelig mæthed.
 1. Spise store mængder af fødevarer, når de ikke føler sig fysisk sulten.
 2. Spise alene på grund af at føle sig flov over, hvor meget man spiser.
 1. Følelse væmmes med sig selv, deprimeret, eller meget skyldig bagefter.

 

Tilståelser fra en med Binge-Spiseforstyrelse

 

Min tur til købmanden er fyldt med 27 dollars (177,- DKK) værd af binge mad: pizza-ruller, cookies, slik-barer, franskbrød, Ben og Jerrys og Kinesisk mad.

Udgivet den 15. marts 2010

 

* Blodets indhold af endocannabinoiden Anandamide øges i Anorexia Nervosa og Binge-Eating Disorder, men ikke i bulimi

 

Det endocannabinoide system, som består af to cannabinoid-receptorer (CB1 og CB2) og de endogene ligandere anandamid (arakidonoyl-ethanol-amid (AEA: C22H37NO2)) og 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4), har vist sig at kontrollere fødeindtagelsen i både dyr og mennesker, modulerende enten beløndende eller kvantitative aspekter af spiseadfærd.

 

Endvidere synes hypothalamus endocannabinoider at være en del af det neurale kredsløb involveret i modulerende virkninger af leptinenergi-homøostase. Derfor kan ændringer af det endocannabinoide system være involveret i patofysiologien af ​​spiseforstyrrelser, hvor en forstyrret leptin-signalering også er rapporteret.

 

For at efterprøve denne hypotese, målte vi plasmaniveauer af AEA, 2-AG, og leptin i 15 kvinder med anoreksi nervosa (AN), 12 kvinder med bulimi nervosa (BN), 11 kvinder med binge-spiseforstyrrelse (BED), og 15 raske kvinder.

 

Plasmakoncentrationen af ​​AEA viste sig væsentlig forøget i både anorektiske og BED-kvinder, men ikke i bulimi patienter.

 

Ingen signifikant ændring fandt sted i plasmaniveauerne af 2-AG i alle patientgrupper. Desuden blev cirkulerende AEA-niveauer signifikant og omvendt korreleret med plasma-leptin koncentrationer i både raske kontroller og anorektiske kvinder.

 

Disse resultater viser for første gang en forstyrrelse i produktionen af ​​den endogene cannabinoid AEA i stoffri symptomatiske kvinder med AN eller med BED.

 

Selv om den patofysiologiske betydning af denne ændring afventer yderligere undersøgelser, der skal afklares, tyder det på en mulig inddragelse af AEA i formidlingen af ​​de givende aspekter af afvigende spiseadfærd som forekommer i AN og BED.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - C22H37 NO2

NAGLy - - Endocannabinoide - - - - - - - - - C22H35 NO3

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → aktivere de CB1 og CB2 receptorer som er opreguleret i AN og BED patienter, en udligningsmekanisme til et underaktivt endocannabinoid system til at modtage AEA og 2-AG i anorektiske og selvskadende forhold samt i Binge-spiseforstyrrelser, i formidlingen af ​​de givende og beroligende aspekter af afvigende spiseadfærd og selvskade som forekommer i BED og AN, frem for overspisning og selvskade, for at frembringe, hvad THCA/CBDA/CBDV/THCV → THC/CBD kan introducere af naturlig vej...Cannabidivarin (CBDV: C19H26O2)...tetrahydrocannabivarin (THCV (C19H26O2) → CBD/THC-OH (C19H26O3) oxidation/re-carboxylering → CBD/THC-COOH (-COOH: C19H26O4) →

 

2013 - Farmakologisk modulation af endocannabinoid signalering ændrer binge-type spiseadfærd i hunrotter.

 

BAGGRUND OG FORMÅL: Binge-spiseforstyrrelse (BED) er karakteriseret ved overdreven fødeindtagelse i korte perioder. De seneste oplysninger tyder på, at ændringer i endocannabinoide signalering kan inddrages i patofysiologien af ​​BED. I denne undersøgelse har vi undersøgt, om farmakologisk manipulation af endocannabinoid transmission kan være effektiv i at modulere afvigende spiseadfærd til stede i en valideret rottemodel af BED.

 

KONKLUSION OG KONSEKVENSER: Kronisk farmakologisk blokade af CB₁ receptorer reducerer overspisnings-adfærd hos hunrotter og kan vise sig effektiv til behandling af BED, med en tilhørende signifikant reduktion i kropsvægt. (Pakistan og sukkersyge)

 

Department of Biomedical Science, Section of Neuroscience and Clinical Pharmacology, University of Cagliari, Monserrato (Cagliari), Italy

 

 

 

PubMed: cannabinoider og hypothalamus - neurale kredsløb - leptin - energi-homøostase

 

----- -----

"Daglige kvindelige marihuana-brugere har en BMI, der er ca. 3,1% lavere end den for ikke-brugere, hvorimod daglige mandlige brugere har et BMI, der er ca. 2,7% lavere end den for ikke-brugere."

 

Blev lækkersulten? Estimering af forholdet mellem marihuana-brug og Body Mass Index.

 

Beulaygue IC, French MT, et al, J Ment Health Policy Econ. 2016 Sep;19(3):123-40.

 

BAGGRUND:

Selvom marihuana-brug almindeligvis er forbundet med øget appetit og sandsynligheden for vægtøgning, er forskningsresultater på dette område blandet. De fleste undersøgelser, rapporterer, dog, om tværsnits-foreninger og kontrollerer sjældent for sådanne vigtige prædiktorer som fysisk aktivitet, socioøkonomisk status, og alkohol og andet stofbrug.

 

METODER:

Ved hjælp af data fra Waves III (N = 13.038) og IV (N = 13.972) i National Longitudinal Survey of Adolescent Health, estimerer vi faste-effekter modeller til nøjere at studere forholdet mellem marihuana-brug og body mass index (BMI) over tid. Vores analyser omfatter mange følsomheds-forsøg ved brug af alternative estimerings-teknikker og ved Wave IV undersøgte vi forholdet mellem marihuana-brug og et alternativt mål for kropsstørrelse (taljemål).

 

RESULTATER:

Resultater viser, at daglige kvindelige marihuana-brugere har en BMI, der er ca. 3,1% (p <0,01) lavere end den for ikke-brugere, hvorimod daglige mandlige brugere har et BMI, der er ca. 2,7% (p <0,01) lavere end den for ikke-brugere.

 

DISKUSSION:

Den foreliggende undersøgelse viser en negativ sammenhæng mellem marihuana-brug og BMI (hvilket er positivt; slank). Afdækning af en negativ sammenhæng mellem marihuana brug og vægt-status er et værdifuldt bidrag til litteraturen, da dette resultat modsiger dem fra nogle tidligere undersøgelser, som var ude af stand til at løse tids-invariant ubemærket heterogenitet (uensartethed).

 

KONSEKVENSER FOR DEN FREMTIDIGE FORSKNING:

Fremtidig teori-baserede forskning er nødvendig for at udforske de metaboliske og adfærdsmæssige veje der ligger til grund for negative associationer mellem marihuana-brug og BMI (lavere taljemål). En bredere forståelse af sådanne mekanismer sammen med kausale (årsagssammenhæng) skøn vil være meget nyttige for både politikere og klinikere.

 

- Department of Health Sector Management and Policy, Department of Sociology, University of Miami, 5202 University Drive, Room 121F, P.O. Box 248162, Coral Gables, FL 33124-2030, USA

EN PERIFER AKTIVERING AF TO ENDOGENE GIVENDE KEMISKE SIGNALER ER OBSERVERET.

 

Hedonisk (nydelsen som det højeste gode for) spisning er forbundet med forøgede perifere niveauer af ghrelin og endocannabinoiden 2-arakidonoyl-glycerol i raske mennesker: en pilotundersøgelse.

 

Monteleone P, et al, J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jun;97(6):E917-24. doi: 10.1210

 

BAGGRUND:

Hedonisk sult refererer til indtagelse af mad bare for fornøjelsens skyld og ikke for at opretholde energi-homeostase/ligevægt. I denne tilstand spiser individet også når den ikke er i en tilstand af kortsigtet energiudtømmelse, og fødevarer/mad indtages unikt på grund af dets gustatoriske/smags givende egenskaber.

 

De fysiologiske mekanismer bag denne spiseadfærd er ikke dybt forstået, men endogene givende mediatorer som ghrelin og endocannabinoider er sandsynligvis involveret.

 

MÅL OG DESIGN:

For at udforske rollen af disse stoffer i hedonisk spisning/fødevareindtag, målte vi ændringer i deres plasmaniveauer hos otte mætte raske forsøgspersoner efter ad libitum-forbrug af meget velsmagende fødevarer i forhold til forbruget af ikke-velsmagende mad i isoenergetiske mængder med den samme næringsstof-sammensætning af den velsmagende mad.

 

RESULTATER:

Forbruget af fødevarer til/for nydelse var præget af øgede perifere niveauer af både peptiden ghrelin (C149 H24 N47O42) og endocannabinoiden 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23 H38 O4; 20:4, n6).

 

Niveauer af den anden endocannabinoide anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n6) og anandamid-relaterede mediatorer oleoylethanolamid (OEA: C20H39NO2; 19:1, n9) og palmitoylethanolamid (PEA: C18H37NO2; 16:0, n) faldt istedet gradvist efter indtagelse af både meget behagelig og isoenergetisk ikke-behagelig mad.

 

En positiv korrelation blev fundet mellem plasma 2-arakidonoyl-glycerol og ghrelin under hedonisk, men ikke ikke-hedonisk, spisning.

 

KONKLUSION:

De nuværende foreløbige resultater tyder på, at når motivation til at spise genereres af tilgængeligheden af meget velsmagende mad og ikke af mad-afsavn, er en perifer aktivering af to endogene givende kemiske signaler observeret. Fremtidig forskning bør bekræfte og udvide vores resultater til bedre at forstå fænomenet hedonisk spisning, som påvirker fødeindtagelse og, i sidste ende, kropsmasse.

 

- Department of Psychiatry, Second University of Naples, Largo Madonna delle Grazie, 80138, Naples, Italy.

 

 • Kvantificering af anandamid og 2-arachidonoylglycerol plasmaniveauer for at undersøge potentielle indflydelse af tetrahydrocannabinol påvirkninger på det endocannabinoide system hos mennesker. - Drug Testing and Analysis, 28 OCT 2013.

 

.... EC-plasmaniveauerne viste en bifasisk respons efter THC injektion og nåede maksimale værdier på 30 min. Anandamid (AEA) steg en smule fra 0,58 ± 0,21 ng/ml ved baseline til 0,64 ± 0,24 ng/ml (p <0,05) og 2-AG fra 7,60 ± 4,30 ng/ml til 9,50 ± 5,90 ng/ml (p <0,05). Efter at have nået maksimale koncentrationer, blev EC plasmaniveauer markant nedsat til et lavpunkt på 300 min efter THC administration (til 0,32 ± 0,15 ng/ml for anandamid og til 5,50 ± 3,01 ng/ml for 2-AG, p <0,05). EC plasmakoncentrationer vendte tilbage til nær baselineniveauer 48 timer efter forsøget. THC (0,76 ± 0,16 ng/ml) og THC-OH (0,36 ± 0,17 ng/ml) var stadig målbare ved 24 timer og forblev påviselig indtil 48 timer efter THC administration. Selvom den underliggende mekanisme ikke er klar, synes høje doser af intravenøs THC at have indflydelse på endogene cannabinoid-koncentrationer og formentlig EC-signalering.

 

* 2-AG baseline 7,60 ± 4,30 ng blev markant nedsat til et lavpunkt på 300 min til 5,50 ± 3,01 ng/ml for 2-AG, p <0,05) og viste en bifasisk respons efter THC samt opnåede maksimale værdier på 30 min. - og derved et skift fra indtagelse af mad "bare for fornøjelsens skyld" til kun den nødvendig for at opretholde energi-homeostase/ligevægt, og derved nedsat/genoprettet kropsvægt og BMI.

* Insulin samt THC (C21 H30 O2 og dets stofskifte-produkter THC-OH (C21H30O3) og THC-COOH (C21H28O4) er "som vist ovenfor" en væsentlig regulator af EC stofskifte. Insulin og THC-behandling reducerer/sænker intracellulære EC'er (2-arakidonylglycerol [2-AG: C23 H38O4; 20:4, n6] og anandamid [AEA: C22H37NO2; 20:4, n6])

 

 • Rollen af adipocyt insulin-resistens i patogenesen af fedme-relaterede stigninger i endocannabinoider.

 

OBJEKTIV: Fedme er forbundet med et overaktiv endocannabinoid system (EC). Mekanismerne som er ansvarlige for øgede EC'er i overvægtige individer er dårligt forstået. Derfor undersøgte vi rollen af adipocyt insulinresistens i intracellulær EC stofskifte.

 

METODER: Vi brugte 3T3-L1 adipocytter (fedtceller) og kost-induceret fede (DIO) mus for at undersøge rollen af fedme og insulinresistens i regulering og/eller dysregulering af intracellulære EC'er.

 

RESULTATER: For første gang, frembringer vi bevis for, at insulin er en væsentlig regulator af EC stofskifte. Insulin-behandling reducerede intracellulære EC'er (2-arakidonylglycerol [2-AG: C23 H38 O4; 20:4, n6] og anandamid [AEA: C22H37NO2; 20:4, n6]) i 3T3-L1 adipocytter. Dette svarede med insulin-følsomme udtryks-ændringer i enzymer i EC-stofskifte.

 

I insulin-resistente adipocytter blev mønstre af insulin-induceret enzym-ekspression forstyrret i overensstemmelse med forhøjet EC syntese og reduceret EC-nedbrydning. Expressions-profilering af adipocytter fra DIO-mus rekapitulerede/gentog stort set in vitro ændringer, hvilket tyder på, at insulinresistens påvirker EC-systemet in vivo. Hos mus var ekspressions-ændringer af EC-syntese og nedbrydnings-enzymer ledsaget af øget plasma EC koncentrationer (2-AG og AEA) og øget 2-AG fedtvæv.

 

KONKLUSION: Vores resultater antyder, at insulinresistente adipocytter/fedtceller fejler i at regulere EC stofskifte og reducere/sænke intracellulære EC-niveauer som reaktion på insulinstimulering. Disse nye observationer tilbyder en mekanisme, hvorved fede insulinresistente individer udviser forhøjede koncentrationer af EC'er.

 

[Og dette kan modvirkes med plante-cannabinoider som THC, der sænker fede og insulinresistente individers udtryk af 2-AG og AEA til et lavpunkt på 300 min (5 timer) fra baseline fra 7,60 ± 4,30 ng/ml til 5,50 ± 3,01 ng/ml for 2-AG og fra baseline 0,64 ± 0,24 ng/ml til til 0,32 ± 0,15 ng/ml for anandamid]

 

- Metabolism Medical Team, Sanofi-Aventis, One Onslow Street, Guildford, Surrey, UK.

 

* Sanofi S.A. er et fransk multinationalt medicinalfirma med hovedkontor i Gentilly, Frankrig, fra 2013 verdens femtestørste efter receptpligtig salg.

Catrina Coleman annullerer operation takket være Cannabis

Catina Coleman fortæller om hendes helbred forud for at blive en medicinsk cannabis patient og hvordan hendes diabetes er under kontrol nu, at hun har vendt et nyt blad. Catina bor i det sydlige Californien og nu frivillige med The Human Solution og er blevet en fortaler for medicinsk cannabis. Transcript:

 

Jeg type 2 diabetiker, og jeg vejede meget mere, end jeg gør nu. Omkring firs pund (36,3 kg) tungere, og jeg var på oral medicin samt insulin.

 

Jeg havde planer om at få mavesækken indsnævret, og jeg havde i flere måneder gået igennem alle disse ting, de ville have mig til at gøre for at blive klar til operation, og være forberedt på det med alle disse tests jeg måtte tage, og i stedet for at have operation, overtalte den ven der introducerede mig til cannabis, mig fra at få operationen. Og sagde "du kan gøre det, du kan gå til gymnastik/motion, du kan gøre det på den rigtige måde, den gammeldags måde. Bare giv det en chance, og hvis det ikke virker, er der altid kirurgi.

 

"Og han havde ret. Jeg gjorde det, og jeg gjorde det med cannabis. Jeg gjorde det ved at gå til gymnastik, yeah, og spise rigtigt, yeah. Men jeg havde ikke modet, jeg havde ikke energien, og folk er altid virkelig overrasket over at høre, at jeg blev høj og havde energi. De tror, at fordi du bliver høj, sidder du bare og laver ingenting, og det er det totalt modsatte, fordi de er Sativa'er, og Sativa'er er vidunderlige, de har reddet mit liv.

 

Og de gav mig, hvad jeg havde brug for, for at komme til gymnastik. Og så gik jeg i fitnesscentret, og jeg gik hver dag og jeg tabte over firs pund. Oh! Jeg var planlagt til at have operationen på en mandag morgen, og jeg aflyste fredag aften, og jeg gik til gymnastik mandag morgen i stedet, og jeg har aldrig røget cigaretter igen heller.

 

Uploadet den 01/03/2011

Selvskade

 

Selvskade er når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Den mest udbredte måde at selvskade er at skære i sig selv (cutting), men det kan bl.a. også foregå ved at brænde sig selv, forgifte sig selv og rive hår af forskellige steder på kroppen (Trikotillomani): Dronabinol, en cannabinoid agonist, reducerer hår trækkeri i Trikotillomani: en pilotundersøgelse). Adfærd forbundet med stofmisbrug og spiseforstyrrelser betragtes normalt ikke som selvskade, fordi den resulterende vævsskade er normalt en utilsigtet bivirkning. Selvom selvmord ikke er hensigten med selvskade, er forholdet mellem selvskade og selvmord kompleks, da selvskadende adfærd kan være potentielt livstruende. Der er også en øget risiko for selvmord hos personer, som selvskader, i det omfang at selvskade er fundet i 40-60% af selvmord. Men at generalisere selvskadere til at have selvmordstanker er i de fleste tilfælde ikke korrekt.

 

2012 - Lavere niveauer af cannabinoid 1-receptor-mRNA i kvindelige spiseforstyrrelse patienter: i forening med håndledsskæring som impulsiv selvskadende adfærd.

 

Cannabinoid 1 (CB1) receptor som den primære mediator af det endocannabinoide system (EC) blev fundet at spille en rolle i spiseforstyrrelser (EDs), depression, angst og selvmords-adfærd. CB1-receptoren antages at spille en afgørende rolle i det centrale belønnings kredsløb med indflydelse på kropsvægt og personlighedstræk som nyheds-søgende adfærd (impulsivitet etc). I en tidligere undersøgelse fandt vi højere niveauer af CB1 receptor-mRNA hos patienter med anorexia nervosa (AN) og bulimia nervosa (BN) sammenlignet med raske kvindelige kontrolpersoner (HCW).

 

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge den mulige indflydelse af EC og CB1-receptor-systemet på håndleds skæring som selvskadende adfærd (SIB) hos kvinder med EDs (n=43, AN: n=20; BN: n=23). Ni ED-patienter med gentagne håndleds skæring (AN, n=4; BN, n=5) blev sammenlignet med 34 ED-patienter uden en historie med håndleds opskæring og 26 HCW. Niveauer af CB1 receptor-mRNA blev bestemt i prøver fra perifert blod ved hjælp af kvantitativ realtids-PCR.

 

ED-patienter med selvskadende håndledsskæring udviste signifikant lavere CB1 receptor mRNA-niveauer i forhold til ED-patienter uden håndleds-skæring og HCW. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem ED-patienter uden en historie af håndleds-skæring og HCW. Desuden blev en negativ sammenhæng påvist mellem CB1-receptor mRNA niveauer og Beck Depression Inventory (BDI) scoringer. Så vidt vi ved, er dette den første undersøgelse som rapporterer om en nedregulering af CB1-receptor mRNA hos patienter med EDs og håndleds-skæring som SIB. På grund af den lille prøvestørrelse, bør vores resultater betragtes som indledende og yderligere undersøgelser er berettiget til at afsløre de underliggende mekanismer.

 

Department of Psychiatry, Socialpsychiatry and Psychotherapy, Hannover Medical School, MHH, Carl-Neuberg-Str 1, 30625 Hannover, Germany.

 

Marihuana Vs. Selvskade.

Jeg overvandt selvpåført skade med marihuana !!!

Offentliggjort den 13. juli 2016

 

 

 

Jeg tror, at hvis jeg tilfældigvis har marihuana til at ligge rundt omkring i mit hus, ville jeg skære mig mindre. Jeg siger ikke jeg ville stoppe med at skære helt og jeg siger ikke jeg ville altid vælge marihuana over skæring. Jeg siger bare at det er noget andet til at lette smerten når du er forstyrret i stedet for skæring. Afhængigt af dine synspunkter af marihuana, vil du sikker mene at ryge er sundere end at skære eller du mener måske, hele denne idé om marihuana er et kraftigt slag. Hvadend du måske tror eller hvilke erfaringer du har, bare kommenter. Jeg elsker at høre forskellige meninger. Jeg elsker jer! (: udtalt af tidligere Udgivet den 22. juli, 2011).

Sams historie: Autisme og medicinsk marihuana-KTLA Channel 5 News

 

Dette er historien om Sam, en 10-årig dreng med autisme. Efter mange forsøg med forskellige medikamenter, besluttede hans familie at give medicinsk marihuana en chance.

 

Uploaded den 17. November 2009

 

 

* Dronabinol, en cannabinoid agonist, reducerer hår-trækkeri i Trikotillomani: en pilotundersøgelse

 

BAGGRUND: Trikotillomani er kendetegnet ved gentagne hår-trækning forårsager mærkbar hårtab. Farmakologisk behandlings data for trichotillomani er begrænsede.

 

MÅL: Dronabinol (C21H30O2) synes at reducere exocitotoksiske skader forårsaget af glutamat-frigivelse i striatum og tilbyder løfte om at reducere kompulsiv adfærd.

 

METODER: Fjorten kvindelige forsøgspersoner (gennemsnitsalder = 33,3 ± 8,9) med DSM-IV Trikotillomani blev inkluderet i en 12-ugers open-label behandlings undersøgelse af dronabinol (dosis i området fra 2,5 til 15 mg/dag). Det primære endepunkt var ændring fra baseline til at studere endpoint på Massachusetts General Hospital Hår trække Skala (MGH-HPS). For at vurdere virkningerne på kognition, gennemgik personerne før og efter-behandlings vurderinger af objektive edb neurokognitive tests. Der blev indsamlet data fra november 2009 til december 2010.

 

RESULTATER: Tolv af de 14 patienter (85,7%) afsluttet 12-ugers undersøgelsen. MGH-HPS scoringer faldt fra et gennemsnit på 16,5 ± 4,4 ved baseline til 8,7 ± 5,5 ved studiets udgang (p = 0,001). Ni (64,3%) patienter var "respondenter" (dvs. ≥ 35% reduktion på MGH-HPS og "meget eller meget forbedret" Clinical Global Impression skala). Den gennemsnitlige effektive dosis var 11,6 ± 4,1 mg/dag. Medicinen var veltolereret, med ingen signifikante skadelige virkninger på kognition.

 

KONKLUSION: Denne undersøgelse er den første til at undersøge en cannabinoid agonist til behandling af Trikotillomani, fandt, at dronabinol viste statistisk signifikante reduktioner i trichotillomani-symptomer, i mangel af negative kognitive virkninger. Farmakologisk modulation af cannabinoid-systemet kan være nyttig til at kontrollere en række kompulsive adfærd. I betragtning af den lille prøve og åbne design, er dog større placebo-kontrollerede undersøgelser, hvori der indgår kognitive foranstaltninger berettiget.

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → kontrollere en række kompulsive adfærd → ≥ 35% reduktion på MGH-HPS og "meget eller meget forbedret" Clinical Global Impression skala), veltolereret, med ingen signifikante skadelige virkninger på kognition.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved