Ensomhed og social samvær

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please.

For optimal opstilling/visning i browser-vindue

samt forståelse af emnet

Forstørre: CTRL+(+) plus

Formindske: CTRL+(-) minus

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

Ensomhed, social samvær, cannabinoider og det endocannabinoide system

 

 

Her vises Parvati, (også kendt som Uma) var datter af Himalaya, den store Lord of the Mountains, som kærligt tilbyder bhang, den foretrukne urte-rusmiddel af asketer til Shiva. De er begge siddende på et leopardskin. Den askegrå Shiva bærer et lændeklæde, armbånd, og rudraksha-perle-Malas som også er værdifulde halskæder. En slange snor sig omkring hans hals danner en anden halskæde som også samtidig spiser af bhang'en, der tilbydes til Shiva. Illustreret af : Brett Harvey

 

... Cannabinoid syrer som plantebestanddele

De næstsidste mellemprodukter i biosyntesen (fremkaldelse/udformning) af Δ9-THC (C21H30O2) er to molekyler, tetrahydrocannabinol-syre A og tetrahydrocannabinolisk syre B (C22H30O4), der indeholder en carboxyl-gruppe ved enten 2 eller 4 positioner på den aromatiske ring (figur 1. (2 - 4). Disse forbindelser kan let decarboxyleres ved opvarmning til opnåelse af Δ9-THC især når plantematerialet forbruges ved rygning. Det er muligt, at nogle af de orale præparater af Cannabis såsom Bhang og Majun kan indeholde disse syrer. Lidt er kendt om deres farmakologi, imidlertid antyder flere rapporter, at disse forbindelser kan have biologiske aktiviteter (5 - 8). - Cannabinoid syre COOH

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 22 og 21-carbon-fedtsyrer:

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering samt fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → aktivering af CB1-cannabinoid-receptorer er nødvendig og tilstrækkelig til at udtrykke de givende egenskaber af sociale interaktioner/samkvem

 

Social samvær karakterisere levende organismers samkvem med hinanden, hvilket skaber bånd mellem mennesker, f.eks. venskab, ægteskab og hjælper den enkelte fremkalde positive følelser og et sundt psykisk og fysisk helbred.

 

- Det er rart at komme ud sammen med andre, så man ikke sidder derhjemme og sygner hen. Her laver man noget, som ikke nødvendigvis kræver helt vildt meget, men samtidig får man nogle positive følelser ud af det. Som for eksempel, når man synger, fortæller hun. - Sygemeldte Linda får kultur på recept: Et godt skridt på vejen til job, DR, 16. dec. 2016

 

 

Forsker i mental sundhedsfremme opfordrer til at dyrke interesser, hvor vi er sammen med andre. For fællesskabet er gået lidt fløjten, mener hun. ...

 

- Vi kan se på undersøgelser, at det har stor betydning for vores mentale sundhed på sigt, hvis vi holder os aktive på forskellige måder både fysisk og mentalt. Det kan være socialt og spirituelt, siger hun.

 

Seniorforskeren i mental sundhedsfremme forklarer, at det at gøre noget i fællesskab kan være med til at afværge stress og angst.

 

- Når vi er fælles om noget, vi brænder for, så er det faktisk beskyttende både i forhold til angst og depression, men også i forhold til vores kognitive funktion, altså de processer, der er i hjernen, som gør at vi kan lære at huske, siger hun.

 

- Jeg tror, at trække stikket ud og være tilstede dér, hvor man er, omkring det, man er i gang med, har en meget stor værdi. At finde tid til ro og fordybelse, det er vigtigt for vores mentale sundhed og trivsel og vores velbefindende, siger hun.

 

Vibeke Koushede mener, det er vigtigt, at de ting, vi laver i fritiden ikke nødvendigvis altid skal have en gevinst.

 

- Det er som om fællesskabet, det at være sammen, er gået lidt fløjten, siger hun og forklarer, at aktiviteter i fællesskaber kan være med til at give mennesker følelsen af livskvalitet. ...

  • Neurobiologiske interaktioner mellem stress og det endocannabinoide system

 

Stress påvirker en konstellation af fysiologiske systemer i kroppen og fremkalder et hurtig skift i mange neuro-adfærds-processer. En voksende mængde af arbejde indikerer, at det endocannabinoide (eCB) system er en integreret regulator af stress-responsen/reaktionen.

 

I den nuværende revision, diskuterer vi beviserne til dato, der viser stress-induceret regulering af eCB-signalering og de deraf følgende rolle-ændringer i eCB-signalering har med hensyn til mange af virkningerne/effekterne af stress.

 

På tværs af en bred vifte af stress-paradigmer, har undersøgelser generelt vist, at stress fremkalder tovejs-ændringer i de to eCB-molekyler, anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6) og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6), med stress-eksponering der reducere/sænker AEA niveauer og øger 2-AG niveauer. Derudover, i næsten alle hjernens regioner undersøgt, forårsager en udsættelse for kronisk stress pålideligt en nedregulering eller tab af cannabinoid type 1 (CB1) receptorer.

 

Med hensyn til den funktionelle rolle af ændringer i eCB-signalering under stress, har undersøgelser vist, at faldet i AEA synes at bidrage til manifestationen af stress respons, herunder aktivering af hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA) aksen og stigninger i angst-adfærd, mens den forøgede 2-AG-signalering bidrager til ophør og tilpasning af HPA aksen, samt potentielt bidrage til ændringer i smerteopfattelse, hukommelse og synaptisk plasticitet. (2-AG bidrager i den positive retning; homøostase, genopretning af ligevægt)

 

Derudover har translationelle undersøgelser vist, at eCB-signalering i mennesker regulerer mange af de samme domæner, og synes at være et afgørende element i stress-regulering, og nedsat funktion/skade i dette system kan være involveret i sårbarheden over for stress-relaterede psykiatriske tilstande, såsom depression og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

 

Tremmeværk

Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1998

Red. Klaus Slavensky, 72 s., ill., 1998.

De kan godt forsøge at tale med ham, men han er blevet så mærkeligt indesluttet i løbet af de sidste syv måneder. Og faldet i AEA synes at bidrage til manifestationen af stress responsen, herunder aktivering af hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA) aksen og stigninger i angst-adfærd med nedregulering eller tab af cannabinoid type 1 (CB1) receptore, Men, vi er nu af den viden, at social kontakt hæver, mens isolation sænker, mobilisering af den endogene marihuana-lignende neurotransmitter, anandamid i nucleus accumbens (NAc), en hjerne-struktur der regulerer motiveret adfærd, og aktivering af CB1-cannabinoid-receptorer er nødvendig og tilstrækkelig til at udtrykke de givende egenskaber af sociale interaktioner/samkvem.

 

Situation: Fange i isolationscelle [indsat efter forsøg på dyrkning, levering, og/eller fund og konfiskation af hash-medicin] får besøg af advokaten der kommer på besøg hos den fængslede, der sidder alene i mørket [og mærker demokratiets, mediernes og regeringens politik].

 

Undertekst: Menneskerettighedskommissionen skal nu se nærmere på den langvarige isolation af danske varetægtsfanger.

 

Ophav: Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

 

 

Beskrivelse: 32 danske bladtegnere giver deres fortolkning af FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Det er blevet til en række bidrag til debatten om mennesker og rettigheder med flotte, skøre, sjove, alvorlige og tankevækkende tegninger. Bogen er udgivet i anledning af Verdenserklæringens 50-årsdag.

 

Det Danske Center for Menneskerettigheder: Pris DKK 100,00

Det Danske Center for Menneskerettigheder blev etableret af Folketinget i 1987. Centeret arbejder med forskning, information, undervisning og dokumentation om menneskerettigheder. Centeret har også et bibliotek med bøger og tidsskrifter samt dokumenter fra FN og Europarådet, heriblandt domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der altsammen omhandler menneskerettigheder.

 

Kollektivt skaber disse data et overbevisende argument for, at eCB-signalering er et vigtig regulerende system i hjernen, der stort set fungerer som en stødpude mod mange af virkningerne af stress, og at dynamiske ændringer i dette system bidrager til forskellige aspekter af stressreaktionen.

 

- Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, AB, Canada

- Department of Molecular Physiology and Biophysics and Psychiatry, Vanderbilt Brain Institute, Vanderbilt-Kennedy Center for Research on Human Development, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA

 

Ensomhed, socialt samvær og cannabinoider

 

Ensomhed er en følelse af at være alene og af at savne nærhed med andre. Ensomhed indebærer, at have mindre kontakt med andre end man ønsker, eller at denne kontakt har så begrænset social værdi, at den ikke ophæver følelsen af kontaktsavn.

 

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det at være ensom og det at være alene. Man kan være helt alene og tilfreds eller have en stor omgangskrets og føle sig ensom. Mennesker med få kontakter er dog oftere ensomme end mennesker med et stort socialt netværk.

 

Tør du sige, at du er ensom?

Ensomhed er en følelse, som de fleste af os nok har mærket på et eller andet tidspunkt i vores liv. Den kan føles som et forbigående stik i hjertet, og så kan den klistre, så man ikke kan ryste den af sig, uanset hvor meget man prøver (uden cannabinoider). Undersøgelser har vist, at over 250.000 danskere føler sig ensomme. Der hvor følelsen bliver langvarig kan den endda blive direkte sundhedsskadelig, både psykisk og fysik. Ensohed øger enda risikoen for en for tidlig død.

 

Men følelsen af ensomhed er både skamfuld og et tabu, som kan være svær at bryde. Ikke desto mindre er det, hvad Anne Kejser og panelet på DR vil forsøge at gøre, dog uden den reelle viden og derfor information om det endocannabinoide system og dets indflydelse. Medvirkende: Cana Buttenschøn, blogger og jordemor; Morten Aagaard, korshærspræst; Trine Holm, partner i konsulentvirksomheden Progreso; Christine Swane, kultursociolog og direktør i Ensomme Gamles Værn; Christina Bendix, klinisk diætist og mentor. Vært: Anne Kejser. - Sendt: DR P1, 30 Jan. 2017, Start kl. 10:03 - Slutter 11:00

Endocannabinoid signalering medierer oxytocin-drevet social belønning

 

Don Wei, et al., Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Nov 10; 112(45): 14084–14089.

 

VIGTIGHED

Vi præsenterer dokumentation for, at et oxytocin-afhængigt endocannabinoid signal bidrager til reguleringen af social (samkvem) belønning. Resultaterne giver indsigt i funktionerne oxytocin, et neuropeptid afgørende for social adfærd, og dens interaktion med andre modulerende systemer der regulerer de givende egenskaber af social adfærd. De foreslår endvidere, at oxytocin-drevet anandamid-signalering kan være defekt i autisme spektrum forstyrrelser, og at korrigere sådanne underskud kan tilbyde en strategi til behandling af disse tilstande.

 

Abstrakt

Marihuana udøver omfattende virkninger på menneskers sociale adfærd, men de neurale substrater underliggende sådanne virkninger er ukendte. Her rapporterer vi, at social kontakt hæver, mens isolation sænker, mobilisering af den endogene marihuana-lignende neurotransmitter, anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6), i musen nucleus accumbens (NAc), en hjerne-struktur der regulerer motiveret adfærd.

 

Farmakologiske og genetiske eksperimenter viser, at anandamid mobilisering og deraf følgende aktivering af CB1-cannabinoid-receptorer er nødvendig og tilstrækkelig til at udtrykke de givende egenskaber af sociale interaktioner, vurderet ved hjælp af en socialt betinget sted-præference-test.

 

Vi viser endvidere, at oxytocin, et neuropeptid der styrker forældre og social forbindelse/tilknytning (skaber tætte bånd/tæt forbindelse; mellemmenneskelige forhold), driver anandamid mobilisering i NAc.

 

Farmakologisk blokade af oxytocin-receptorer stopper dette svar/reaktion, mens kemogenetik, sted-selektiv aktivering af oxytocin-neuroner i den paraventrikulære kerne i hypothalamus stimulerer det.

 

Genetisk eller farmakologisk afbrydelse af anandamid-nedbrydning udligner virkningerne af oxytocin-receptor-blokade på både social sted-præference og cFos udtryk i NAc.

 

Resultaterne indikerer, at anandamid-medieret signalering ved CB1-receptorer, drevet af oxytocin, styrer social belønning. Underskud i denne signalerings-mekanisme kan bidrage til social svækkelse i autisme spektrum forstyrrelser og kan tilbyde en mulighed for at behandle disse betingelser.

 

.... Humane undersøgelser har vist, at marihuana øger vigtigheden af sociale interaktioner (1), forbedrer mellem-menneskelig kommunikation (2, 2A, 3 - pdf; mellem mennesker), og nedsætter fjendtlige følelser inden for små sociale grupper (4; Marihuana og fjentlighed). De neurale mekanismer bag disse prosociale virkninger er uklar, men involvere sandsynligvis aktivering af CB1-cannabinoid-receptorer, det hovedsagelige molekylære mål af marihuana i den menneskelige hjerne (5; Enkelte og gentagne doser af rimonabant ATC: A08AX01 standser akutte virkninger af røget cannabis i mandlige cannabis-brugere).

 

I overensstemmelse med denne idé, er CB1-receptorer stærkt udtrykt i foreningsmæssige kortikale regioner i frontallappen og subkortikale strukturer, der understøtter menneskelig social-emotionelle funktion (6, 7). Desuden har receptorerne og deres endogene lipid-afledte ligandere, anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6) og 2-arakidonoyl-sn-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6) (8), vist at være impliceret i kontrollen af sociale lege (9) og social angst (10, 11), to afgørende aspekter af den sociale oplevelse.

 

En anden vigtig del af social adfærd er den adaptive styrkelse af samspillet mellem medlemmer af en gruppe (dvs. belønningen for at være social), påkræver oxytocin-afhængig induktion af langsigtet synaptisk plasticitet ved excitatoriske synapser i nucleus accumbens (NAc) [(12; Social belønning kræver koordineret aktivitet af accumbens oxytocin og 5HT/serotonin) - (12A; Plante-cannabinoid THCV: C19H26O2; n-4, kan virke gennem 5-HT1A-receptorer til frembringelse antipsykotiske virkninger], en central region i hjernens belønnings-kredsløb.

 

 

Fordi det endocannabinoide system regulerer styrkelse af forskellig naturlig stimuli (13) samt såvel NAc-neurotransmission (14), testede vi i nærværende undersøgelse den hypotese, at dette signalerings-kompleks kan samarbejde med oxytocin til at styre social belønning.

 

En lille pige stimulerer sin yngre søskende ved at kilde (og aktivere CB1 ved AEA; gør det igen!)

 

… Sluttelig, vores resultater belyser en mekanisme bag de prosociale handlinger af oxytocin, og giver uventede indsigter om mulige neurale substrater involveret i den sociale formidling forårsaget af marihuana. Farmakologisk modulation af oxytocin-drevne anandamid signalering (ved hjælp af for eksempel FAAH-hæmmere; hæmmer AEA-nedbrydende enzym) kan åbne nye veje til behandling af social svækkelse i autisme spektrum forstyrrelser.

 

- Department of Anatomy and Neurobiology, University of California, Irvine, CA, 92697;

- Department of Pharmacology, School of Medicine, University of the Basque Country, Barrio Sarriena s/n, Leioa 48940, Spain; mfl..

- Edited by Tomas G. M. Hokfelt, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,

 

* Eksogene cannabinoider, såsom det aktive komponent af Cannabis sativa L, (-)-transdelta9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2; n-6) samt endocannabinoiderne (eCBer; Anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6) og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23H38O4); 20:4, n-6)) deler det samme mål i centralnervesystemet: en Gi/Go-koblet receptor navngivet CB1. - Endogene cannabinoider medierer langsigtet synaptisk undertrykkelse i nucleus accumbens, David Robbe, et al, Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Jun 11; 99(12): 8384–8388.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 22 og 21-carbon-fedtsyrer: ved CB1, involveret i den sociale formidling forårsaget af marihuana, hvor aktivering af CB1-cannabinoid-receptore er nødvendig og tilstrækkelig til at udtrykke de givende egenskaber af sociale interaktioner/samkvem, giver uventede indsigter om mulige neurale substrater involveret i den sociale formidling forårsaget af marihuana:

 

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering samt fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) →

* Rusen gør, at følsomheden til den ydre stimulering frembringer detaljer, som normalt vil blive overset, gør at farver synes mere klare og farverige, gør at der frembringes en værdsætning og lyst til at arbejde/gå i dybden med kunst, der tidligere havde en lille eller ingen interesse for beskueren. Det er som om den voksne cannabis-berusede bemærker/opfatter/sanser verden med den samme nyhedsfornemmelse, forundring, nysgerrighed og begejstring som et barn. Beruselsen forstærker værdsættelsen af musik; mange jazz og rockmusikere har sagt, at de spiller bedre under påvirkning af marihuana, men denne effekt er ikke objektivt bekræftet.

Uddrag fra:

Kapitel 17 - Marihuana - Af Lester Grinspoon, og James B. Bakalar, og Ethan Russo (Fra 2004-udgaven af Substance Abuse, En omfattende lærebog, Redigeret af Joyce Lowinson og udgives af Lippincott Williams og Wilkins)

Det endocannabinoide system og ikke-stof berigende adfærd.

 

Fattore L, et al, Exp Neurol. 2010 Jul;224(1):23-36. doi: 10.1016

 

Berigende adfærd, såsom seksuel aktivitet, fødeindtag, diegivning, forældre-virke, sociale interaktioner, og lege-aktivitet er stærkt bevaret i evolutionen, og de er afgørende for udvikling og overlevelse. Alle disse adfærdsmønstre er fornøjelige/hyggelige og repræsenterer behagelige oplevelser med en høj belønningsværdi.

 

Bemærkelsesværdigt, givende adfærd aktivere de samme af hjernens kredsløb, der medierer de positive bestyrkende virkninger af misbrugsstoffer og andre former for afhængighed, såsom hasardspil og mad-afhængighed (samt desuden motionsafhængighed, valg exit poll's og vælger-meningsmålinger etc).

 

"Politikere om målinger: Der er for mange, men vi læser dem religiøst.

 

... Men er det lidt sjovere, når det går godt?

 

- Ja, selvfølgelig. Lige i øjeblikket er jeg rigtig, rigtig glad, fordi det går op for os, og jeg bliver helt morgensur, hvis det går ned. Man bliver altså afhængig af dem herinde. Det er ikke noget sundhedstegn." - DR, 29. dec. 2015

 

Givet involveringen af det endocannabinoide system i en række forskellige fysiologiske funktioner i nervesystemet, er det ikke overraskende, at det tager del i det komplekse maskineri, der regulerer tilfredsstillelse (en lystbetonet følelsesmæssig reaktion af lykke som svar på en opfyldelse af et ønske eller mål) og opfattelse af fornøjelse (mental tilstand der erfares som positiv, underholdende, eller værd at søge. Det omfatter mere specifikke mentale tilstande såsom lykke, underholdning, nydelse, hygge, ecstasy, og eufori).

 

I denne anmeldelse, fokuserer vi først på rollen af det endocannabinoide system i modulering af neurale aktivitet og synaptiske funktioner i områder af hjernen, der er involveret i naturlige og unaturlige belønninger (nemlig det ventrale tegmentalområde, striatum, amygdala, og præfrontale cortex).

 

 

Derefter undersøger vi rollen af det endocannabinoide system i modulerende adfærd, der direkte eller indirekte aktiverer disse af hjernens belønnings-veje.

 

Mere specifikt er aktuel viden om virkningerne af den farmakologiske manipulation af det endocannabinoide system på naturlig (fødeindtag, seksuel adfærd, forældre-hverv, og social leg) og patologisk (gambling) berigende/givende adfærd sammenfattet og diskuteret.

 

- CNR Neuroscience Institute - Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato, Italy.

  • Endocannabinoider i amygdala og nucleus accumbens fremkalder social lege-belønning hos unge rotter

 

 

Hjernens endocannabinoide system spiller en afgørende rolle i følelsesmæssige processer. Vi har tidligere identificeret en vigtig rolle for endocannabinoider i social lege-adfærd, en meget givende form for social interaktion i unge rotter.

 

Her testede vi den hypotese, at endocannabinoid modulation af social legeadfærd opstår i områder af hjernen impliceret i følelser og motivation.

 

Social leg forhøjede niveauer af endocannabinoiden anandamid (AEA: C22H37NO2 ; 20:4n-6 LC-PUFA) i amygdala og nucleus accumbens (NAc), men ikke i præfrontale cortex eller hippocampus af 4-5 uger gamle Wistar rotter.

 

Desuden øgede social leg fosforylering af CB1-cannabinoid-receptorer i amygdala.

 

Systemisk administration af anandamid hydrolyse-(nedbrydnings)-hæmmer URB597 øgede social legeadfærd, og forøgede den tilhørende stigning i anandamid-niveauer i amygdala, men ikke NAc.

 

Infusion af URB597 i den basolaterale amygdala (BLA) øgede social lege-adfærd og blokade af BLA CB1-cannabinoid-receptorer med antagonisten/inverse agonist SR141716A (Rimonabant; ATC: A08AX01) forhindrede de lege-styrkende effekter af systemisk administration af URB597.

 

Infusion af URB597 i NAc forøgede også social leg, men blokade af NAc CB1-cannabinoid-receptorer, antagoniserede (standsede) ikke de lege-styrkende virkninger af systemisk URB597 behandling.

 

Sluttelig, SR141716A påvirkede ikke social leg efter infusion i de centrale og skal underregioner af NAc, mens det reducerede social leg, når infunderet ind i BLA.

 

Disse data viser, at øget anandamid-signalering i amygdala og NAc forøger social leg, og identificere BLA som et fremtrædende virkningssted for endocannabinoider til at modulere de givende egenskaber af sociale interaktioner i unge rotter.

* Rimonabant; Rimo) forhindrede de lege-styrkende effekter

 

* ATC kode: A08AX01 (Rimonabant; SR141716A)

Rimonabant forbrugt i Danmark fra 2006 - 2008 --- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------------ 12.053 ---------- 4.018

Solgt mængde DDD -------------------- 1.282.000 ------- 427.333

Omsætning kr. ------------------------- 33.997.000 --- 11.332.333

Udbetalt regionalt tilskud kr. ------- 13.604.000 ----- 4.534.667

 

* Rimonabant; SR141716A): er en anti-fedme-medicin som blev udviklet pga viden om, at cannabis øger sult og fødeindtag ved aktivering/agonisering af CB1-receptorer i sultcentre i hjernen. Herfor tænkte forskerne, at de ved at udvikle et stof til at til at slukke for aktivering af CB1, kunne de, medicinalfirmaet og aktionære, ikke blot standse lysten til at spise med vægtab til følge, men også tjene store summer med en behandling mod den stigende fedme og diabetes-epidem, hvor ca. 40% af voksne danskere nu lider af overvægt, heraf omkring 13-15% af egentlig fedme. Det svarer til, at omkring 350.000 voksne danskere lider af fedme, hvilket giver dem en stærkt øget risiko for at udvikle helbreds-komplikationer, grundet det høje 1:30 indtagsforhold, frem for det optimale på 1:3 af omega 3 til 6, henholdsvis. Men den nye vidundermedicin viste efter introduktion, at den slukkede for aktivering af alle CB1-receptorer, rigt tilstede i alle kroppens organer.

 

Så i oktober 2008, anbefalede Det Europæiske Lægemiddelagentur at suspendere Acomplia A08AX01 (Rimonabant) efter Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) havde fastslået, at risikoen for Acomplia opvejes dens fordele på grund af risikoen for alvorlige psykiske problemer, og endda selvmord. Sanofi-Aventis suspenderede derefter salg af lægemidlet og dets godkendelse blev trukket tilbage af Europa-Kommissionen den 16. januar 2009, og det blev derefter fjernet i ly af mørket fra danske hylder og patienter (stadig i live og måske psykisk invalideret).

 

Så, når Lægeforeningens formand og andre såkaldte eksperter offentlig oplyser, at cannabis ikke bør godkendes, og da slet ikke som profylakse/forbyggende middel og/eller rekreativ brug, pga den danske model, som beskytter borgerne mod uforsvarligt afprøvet og godkendt medicin, etableret for at få lægemidler forsvarligt godkendt i Danmark, trods offentlig kendt, men negligeret, at alvorlige bivirkninger som død og selvmord forsvinder i medicinforsøg, er det blot en retorisk manøvre, og som ikke har hold i virkeligheden, men nok, for at bibeholde status quo og sædvanlig let opslag i medicin-udleverings-manualen for en givet sygdom/symptom, og for at slippe for at sætte sig ind i det "nye" endocannabinoide system og betydning for sygdom og sundhed.

 

»Man vil pålægge lægerne at udskrive cannabis, men vi læger kan ikke give patienterne sikkerhed for, at vi giver dem medicin. Vi mener nemlig ikke, at cannabis er medicin,« siger han: Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningsformand, 25. august 2016, Berlingske

 

»Efter min mening er det foruroligende. De styrelser er jo sat i verden netop for at sikre, at patienterne ikke udsættes for udokumenteret behandling. Og hverken Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen mener, at der i dag er et tilstrækkeligt grundlag for at godkende medicinsk cannabis.« - Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningsformand, 12. september 2016; Information

 

  • Rimonabant virkninger på angst fremkaldt af simuleret offentlige taler i raske mennesker: en foreløbig rapport

 

OBJEKTIV: Vi undersøgte den hypotese, at rimonabant, et cannabinoid antagonist/modsat agonist, ville øge angst hos raske forsøgspersoner under en simulering af den offentlige tale-test.

 

KONKLUSIONER: Cannabinoid-1-antagonisme forstørrer reaktionerner på en anxiogen (ængstelig/bekymrende/angsfremkaldened) stimulus uden at interferere med for-stress fasen. Disse data tyder på, at det endocannabinoide system kan arbejde on-demand/på efterspørgsel for at modvirke konsekvenserne af ængstelig/bekymrende/angst-stimuli hos raske mennesker.

 

- Department of Neuroscience and Behavior, Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, SP, Brazil

 

Se hele dokumentaren her (2 timer 3 min)

Filmen starter med en militaristisk razzia, hvor hunden bliver skudt for øjene af rædselsslagne ejere,

for om muligt at finde lidt marihuana og en pibe

 

 

 

.. Anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n-6) er impliceret i formidling af frygt-adfærd (ved fravær af tryghed ved en ting, situation, hændelse eller person(er)), herunder frygt-udslettelse, hvilket tyder på, at selektivt opløftende hjerne-anandamid kunne modulere plastiske ændringer i frygt.

 

… Vores resultater viser, at forstærke amygdala anandamid muliggør udryddelses-drevet reduktioner/sænkninger i frygt i mus og kan fremme det, at kunne klare stress hos mennesker.

 

 

  • Interpersonel/mellemmenneskelig adfærd i en gruppediskussion under marihuana beruselse/påvirkning.

 

 

Fire-personers grupper af moderate og stor-forbrugere af marihuana blev undersøgt i en gruppediskussions-situation under marihuana-påvirkning/beruselse. Mængden af deltagelse og rolle-adfærd blev sammenlignet med ikke-påvirket basis ydeevne og til den af en ikke-stof-kontrolgruppe. Under beruselse/påvirkning, var moderate brugere mindre opgave-orienteret og deltog mindre i gruppediskussion. Disse resultater blev fortolket i form af kognitive, motiverende, og fysiologiske reaktioner på marihuana. Manglen på enhver social effekt på stor-forbrugere foreslog eksistensen af adfærdsmæssig tolerance. *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) →

 

 

I et forsknings-gruppe miljø øgede marihuana social-emotionelle interpersonel/mellemmenneskelig kommunikation [evne til at opfatte ansigtsudtryk, kropssprog og stemme intonation. Og i stand til ikke-verbalt at opfatte andres følelser i sociale situationer, modsat social-emotionelle agnosi] og sænkede opgave-orienteret adfærd. Efter en frustrations-stimulus, optrådte grupper af marihuana-rygere ikke-påvirkede/ikke-berusede og viste forbedring i konsensus-problemløsning. Interpersonel adfærd med marihuana kan afhænge delvist af tilstedeværelsen eller fraværet af krav-karakteristika for opgaveløsningen. Kreativitet i gruppe-problemløsning blev ikke forbedret af marihuana.

 

 

Forfatterne anvendte flere indekser til at vurdere forholdet mellem marihuana og fjendtlighed som både indre påvirkning og verbal adfærd i et lille gruppe-miljø. Marihuana-forsøgspersoner rapporterede et lille, men statistisk signifikant fald i fjendtlige følelser efter indførelsen af en frustrations-stimulus. De viste også signifikant mindre verbale fjendtlighed end placebo-personer både før og efter indførelsen af en frustrations-stimulus. Forfatterne bemærker, at forskningsresultater om marihuana og fjendtlighed er ikke-konsekvent og foreslår et multi-beslutsom/målbevidst forhold baseret på dosis, miljø, natur af frustrations-stimulus, og intra-individuelle faktorer.

 

 

Som en vejledning til fremtidige eksperimenter, er de vigtigste erfaringsmæssige virkninger af marihuana blevet belyst ved hjælp af et detaljeret spørgeskema givet til erfarne marihuana-brugere, hvis erfaringer, ser det ud til, er næsten helt behageligt.

Vi taler ikke længere ... som vi gjorde tidligere

 

Offentliggjort den 2. aug. 2016

Taler og springer ud grønne

Ord er linserne, hvorigennem vi ser verden, så det er bydende nødvendigt, at vi ophøjer sproget omkring cannabis til at være værdig til en produktiv dialog. Disse mennesker vil derfor dele deres bedst bevarede hemlighed.

 

Stenere vs. moderne voksne forbrugere

"Langt ude i hampen" og "Cheech og Chong" er ikke længere repræsentanterne for en moderne Cannabis-entusiast. Tag et kig på det meget større marked, der nu kan forbruge lovligt i forskellige stater i USA. Og tænk på mødrene der foretrækker lidt cannabis inden sengetid kontra et glas vin, da det hjælper dem med at sove og vågne op med en klart hoved. Tænk på en person med gigt, som foretrækker et naturligt middel uden endeløse bivirkninger af opioider. Eller hvad med et ungt ægtepar, der er på udkig efter en dejlig afslappende aften, samtaler, ser en film og nyder hinandens selskab?

 

Se venligst "springer ud grønne", og vi forestiller os flere mennesker vil vågne op til dette sikrere alternativ til at være kreativ, slappe af, åbne op, lette smerter, søvn, osv - et alternativ den den danske regering ikke under sin "frie" befolkning.

 

Offentliggjort den 7. apr. 2015

 

 

Forskning i sammenhængen mellem marihuana-brug og IPV (vold mellem ægtepar/nær ven) har genereret inkonsistente resultater, og har været baseret primært på tværsnitsdata. Vi undersøgte, om ægtemænds og hustruers marihuana-brug forudsagde både ægtemænds og hustruers IPV begået i løbet af de første 9 års ægteskab (bølge 1, n = 634 par).

 

Vi undersøgte også moderation af antisocial adfærd, ægtefællens marihuana-brug, og om IPV blev rapporteret i året forud for ægteskabet. Disse prædiktive foreninger blev beregnet ved hjælp af en tids-forsinket multivariat generaliseret fler-niveau-model, med samtidig estimerings-prædiktorer for mand og kone IPV.

 

I fuldt justerede modeller, fandt vi, at hyppigere marihuana-brug af ægtemænd og hustruer forudsagde mindre hyppige IPV begået af ægtemænd.

 

Ægtemænds marihuana-brug forudsagde også mindre hyppige IPV begået af hustruer.

 

Mådeholds-analyser viste, at par, hvor begge ægtefæller brugte marihuana hyppigst rapporterede den mindst hyppige IPV begået.

 

Der var en signifikant positiv sammenhæng mellem hustruer's marihuana-brug og hustruer's IPV begået, men kun blandt hustruer, som allerede havde rapporteret IPV begået i året forud for ægteskabet.

 

Disse resultater tyder på, at der kan være en samlet omvendt sammenhæng mellem marihuana-brug og IPV begået i nygifte par, selvom brug kan være forbundet med større risiko for udførelse blandt kvinder med en historie af IPV begået.

 

- Philip H. Smith, Department of Community Health and Health Behavior, University at Buffalo, SUNY; Epidemiology and Public Health, Yale University;

 

Nøgleord: marihuana, vold i parforhold, ægteskab, stofbrug, stofmisbrug

 

  • Stofbrug og fysisk kærestevold: Rollen af sammenhængene moderatorer.

 

INTRODUKTION: Teoretiske modeller tyder på, at sammenhængen mellem stofbrug og stævnemøde/kæreste-vold begået kan variere i forskellige sociale sammenhænge, men kun få studier har undersøgt dette forslag. Den aktuelle undersøgelse undersøgte, om social kontrol og vold i nabolaget, fæller, og familiemæssige sammenhænge moderere sammenhængen mellem stofbrug (kraftig alkohol-brug, marihuana, og brug af hårde stoffer) og unges fysiske stævnemøde-vold begået.

 

METODER: Unge i ottende, niende og tiende underskole udfyldte spørgeskemaer i 2004 og igen fire gange mere indtil 2007, da de var i den tiende, 11., og 12. (17–18 år) underklasse. Multiniveau-analyse blev anvendt til at undersøge interaktioner mellem hvert stof og foranstaltninger af kvarter, fæller, og familie social kontrol og vold, som inden-personers (tidsvarierende) prædiktorer for fysisk kærestevold begået på tværs fra ottende gennem 12. underskole (N=2.455). Analyser blev gennemført i 2014.

 

RESULTATER: Fysisk stævnemøde/kæreste-vold begået steg på tidspunkter, hvor stort alkoholforbrug og brug af hårde stoffer var forhøjet; disse foreninger var svagere, når kvarter sociale kontrol var højere og stærkere, når vold i familien var højere. Også sammenhængen mellem kraftig alkoholforbrug og fysisk kærestevold begået var svagere, når unge havde mere prosocial fælle-netværk og stærkere, når teenagere's fæller rapporterede mere fysisk kærestevold.

 

KONKLUSION: Forbindelser mellem stofbrug og fysisk kærestevold begået afhænger af stofbrugs-type (ingen vold begået af marihuana-brugere) og niveauer af kontekstuelle vold og social kontrol. Forebyggelsesprogrammer der adressere stofbrug-relaterede kæreste-vold bør overveje, hvilken rolle sociale kontekstuelle/sammenhængende variabler, der kan betinge risiko ved at påvirke unges tilbøjelighed til aggression.

 

- Department of Health Behavior, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina.

 

6,2 genstande per fest drikker danske unge, viser ny rapport. Undersøgelsen er gennemført blandt 15-16-årige unge i 35 lande, og resultatet er klart:

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved