Organisk kemi

Cannabinoide Information

 

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider og organisk kemi

 

 

Vores data giver et grundlag for videre studier i at vurdere rollen af cannabinoid og *mono-aminerge systemer i ætiologien af ASDs. (autismespektret) Konsekvenser af cannabinoid og monoamin-system afbrydelse i en musemodel af autisme-spektrum-forstyrrelser

 

 

2013: Naturlige cannabinoider forbedre dopamin-neurotransmission og tau og amyloid patologi i en musemodel af tauopathy.

 

Cannabinoider er neuroprotektive i modeller af neurodegenerative demenssygdomme. Deres virkninger er for det meste medieret gennem CB1 og CB2 receptor-afhængige graduering af excitotoksitet, inflammation, oxidativt stress, og andre processer. Vi testede effekten af ​​Sativex ®, en blanding af Δ9-tetrahydro-cannabinol (Δ(9)-THC :(C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2), (nær 1:1 af CBD til THC, med en fast dosis på 2,7 mg THC og 2,5 mg CBD) der handler på både CB1 og CB2 receptorer ... viste mindre unormal adfærd relateret til stress, mindre auto og hetero-aggression og mindre stereotypi (en gentagelsesadfærd som opstår når et dyr eller mennesket befinder sig i situationer, hvor de afskæres fra udførsel af et eller flere naturlige adfærdsmønstre. Det ses ofte i fangenskab på grund af utilstrækkelig plads og/eller utilstrækkelig stimulering. eks Jeppe Nybroe blev pisket og slået). Det reducerede signifikant intra-neuronale, MAO-relaterede frie radikaler produceret under dopamin (C8H11NO2) metabolisme i det limbiske system; samt formindskede gliose (en sygelig forøgelse af mængden af gliaceller) i cortex (hjernebarken) og hippocampus, samt hævede desuden proportion af reduceret/oxideret glutathion (C10H17N3O6S), en antioxidant, der forebygger skader på vigtige cellulære komponenter forårsaget af reaktive oxygen-forbindelser, såsom frie radikaler og peroxider) i det limbiske system og øgede autophagy (der involverer celle-nedbrydning af unødvendige eller dysfunktionelle cellulære komponenter). Selv efter en kort indgift i dyr med nuværende adfærdsmæssige og patologiske abnormiteter, forbedrer Δ9-tetrahydrocannabinol og cannabidiol (C21H30O2), fænotype, oxidativt stress, og aflejring af proteiner i PK-/-/TauVLW mus, en model for komplekse neurodegenerative lidelser.

 

----- -----

 

*Depresso-genisk:

 

Lægemidlet rimonabant (C22H21Cl3N4O), også kendt som SR141716, handelsnavn Acomplia) en cannabinoid receptor antagonist (lukker i dette tilfælde for kontakt med CB1R), der markedsføres som et anti-fedme middel, som blev trukket tilbage kort tid efter sin introduktion på grund af forekomsten af alvorlige psykiatriske bivirkninger forbundet med brugen, herunder depression, angst og selvmordstanker. (Cl er Klor)

 

Salget begyndte i juli 2006. Sanofi-Aventis forventer også, at stoffet ville blive solgt kort tid derefter i Danmark, Irland, Tyskland, Finland og Norge ...

 

 

*Mono-amin

 

Mono-amin-neuro-transmittere er neurotransmittere og neuromodulatorer, der indeholder en amino-gruppe, der er forbundet til en *aromatisk ring med en to-carbon-kæde (-CH2-CH2-) (CH2 = et carbon-atom (C) er bundet til to hydrogen-atomer (H).

 

Lægemidler, der anvendes for at øge effekten af monoamin kan anvendes til behandling af patienter med psykiatriske lidelser, herunder depression, angst og skizofreni, idet monoamin er involveret i komponenter såsom følelser, ophidselse og kognition.

 

Amin er organiske derivater hvor et eller flere hydrogen-atomer (H) er udskiftet med organiske sidekæder som indeholder carbon-atomer (C)

 

Aminens carbon-atom har et enligt elektron-par, hvilket betyder at aminer kan donere et elektronpar i hydrogenbindinger. Det enlige elektronpar er også ansvarlig for mange af de kemiske reaktioner som aminer kan deltage i.

 

 

→ *Aromatisk ring/forbindelser:

 

Histidin: (C6H9N3O2)

Aromatiske forbindelser spiller centrale roller i biokemi af alle levende ting. De fire aromatiske aminosyrer histidin (C6H9N3O2), *fenylalanin (COOH: C9H11NO2), *tryptophan (C11H12N2O2) og tyrosin (C9H11 NO3) tjener hver som en af de 20 grundlæggende byggesten i proteiner. Endvidere er alle 5 nukleotider (adenin, thymin, cytosin, guanin og uracil ), som udgør sekvensen af den genetiske kode i DNA og RNA, aromatiske puriner eller pyrimidiner. Sammensætningen af de nitrogenholdige baser udgør den genetiske arv.

Molekylet heme indeholder et aromatisk system med 22 π-elektroner. Eksempler på heterocykliske aromatiske forbindelser er bl.a. puriner som f.eks. DNA-baserne A og G: adenin og guanin, pyrimidiner som f.eks. DNA-baserne T og C: thymin og cytosin og RNA-basen uracil (RNA en ribose, dvs. at den har en *hydroxyl-gruppe (oxygen: O og hydrogen: H) på både 2' og 3' positionen, hvor DNA er en 2'-deoxyribose (C5H10O4), dvs. at den kun har en hydroxylgruppe på 3' positionen, en vigtig forskel, da den ekstra hydroxylgruppe i RNA kan reagere; den ekstra hydroxylgruppe kan f.eks. bruges til at lave et forgrenet RNA-molekyle, som det sker i splejsning, danner også hydrogenbindinger). Endvidere har nikotin, tiamin (vitamin B1) og furan, alle carbon (C)-, oxygen (O)- og/eller svovl (S)-holdige ringsystemer.

 

Det overvældende flertal af aromatiske forbindelser er forbindelser af carbon (C), men de behøver ikke at være kulbrinter/carbon-hydrid, et organisk stof, der udelukkende består af carbon (C) og hydrogen (H).

Det er fælles for disse stoffer, at de er bygget over et skelet af carbon (C), hvortil hydrogen-atomerne (H) er bundet. Carbonhydrider, hvorfra et hydrogen-atom (H) er blevet fjernet, er funktionelle grupper, kaldet hydro-carbyler. Aromatiske kulbrinter, har mindst én aromatisk ring ud over, hvad de ellers har af bindinger. Umættede kulbrinter, har én eller flere dobbelt- eller trippelbindinger mellem carbon-atomerne samt, umættede carbon (C)-funktionelle grupper, og carbon (C)-oxygen (O)-og carbon (C)-nitrogen (N) funktionelle grupper har en bredere vifte af reaktioner, der er også selektiv. (fedtsyrer med mindst 20 carbon-atomer og tre dobbeltbindinger binder CB1-receptorer; læs yderligere nedenstående: *Fedtsyrer).

 

 

Fenylalanin (COOH: C9H11NO2)

Denne essentielle aminosyre er en af de tyve fælles aminosyrer, der anvendes til biokemisk at danne proteiner, kodet af DNA. Fenylalanin er en forløber for tyrosin, monoamin signalmolekylet (forbundet til en aromatisk ring med en to-carbon-kæde) dopamin (C8H11NO2), noradrenalin (C8H11NO3) og adrenalin (C9H13NO3), og hudens pigment melanin (COOH). Pigmentet er produceret i en specialiseret gruppe af celler kaldet melanocytter, beskytter hudens celler mod UVB-strålings-skader, hvilket øger risikoen for kræft. Desuden, er udsættelse for UV-stråling forbundet med øget risiko for malignt melanom, kræft i melanocytter, har undersøgelser vist en lavere forekomst af hudkræft hos personer med mere koncentreret melanin, dvs mørkere hudfarve.

 

* Cannabinoidreceptorer som nye mål for behandling af modermærkekræft. 2006 - FASEB J.

 

"Humane melanomer og melanom-cellelinier (hudkræft) udtrykker CB1 og CB2-cannabinoid-receptorer. Aktivering af disse receptorer nedsatte vækst, proliferation, angiogenese og metastase, og øgede apoptose (programeret celledød) af melanomer i mus. Cannabinoid-antimelanoma-aktivitet var uafhængig af immunstatus af dyret, kunne opnås uden åbenlyse psykoaktive virkninger og var selektiv for melanom-celler vs normale melanocytter".

 

Fenylalanin findes naturligt i modermælk hos pattedyr. Det anvendes til fremstilling af fødevarer og drikkevarer og sælges som et kosttilskud til dens ansete smertestillende og antidepressive virkninger.

 

Fenylalanin findes i to former: D- og L- formen. L-Fenylalanin (LPA, C9H11NO2) er et pH-neutralt byggeelement, der indgår i forskellige proteiner. Dens spejlbillede, D-fenylalanin (DPA), kan fremstilles kunstigt.

 

L-fenylalanin bruges i menneskets krop, hvor den er én af de essentielle aminosyrer. L-fenylalanin kan omdannes til tyrosin (C9H11NO3), som på sin side kan omdannes videre til L-dopa (levodopa: C9H11NO4), norepinefrin/noradrenalin (C8H11NO3) og epinefrin/adrenalin (C9H13NO3). D-fenylalanin kan kun omdannes til fenyletylamin.

 

Sammen med Asparaginsyre (COOH: C4H7NO4) er fenylalanin (COOH: C9H11NO2) en ingrediens i det kunstige sødemiddel Aspartam (C14H18N2O5). En arveligt betinget stofskifteforstyrrelse gør, at nogle mennesker ikke kan nedbryde fenylalanin fuldstændigt. Sygdommen kaldes fenylketonuri (PKU), tidligere kaldet Føllings syge efter norsk læge, og den medfører, at patienterne ikke kan tåle stoffer med fenylalaninindhold.

 

Derfor tåler de heller ikke Aspartam. Hvis de ikke undgår indtagelse af fenylalanin fra fødslen opstår irreversibel hjerneskade. (læs mere om Aspertam: cannabinoider til hjælp for Amyotrofisk lateral sklerose ALS)

 

 

 

 

Aspartam.(C14H18N2O5)

 

Den kunstigt fremstillede blanding af D- og L-formerne DL-fenylalanin (DLPA), bruges som kosttilskud. L-Phenylalanin er en antagonistCa2+ calciumkanaler, (en ionkanal som viser selektiv permeabilitet for calcium-ioner). Ved højere doser kan det spille en rolle i dets analgetiske og antidepressive egenskaber (dvs. ved/af nedsat/hæmmet overproduktion af Ca2+ calcium-indstrømning i en celle af (COOH: C9H11NO2).

 

 

* Retrograd hæmning af præsynaptiske calcium-indstrømning af endogene cannabinoider ved excitatoriske synapser på Purkinje-celler. Neuron. 2001

 

Denne depolarisering-induceret undertrykkelse af excitation (DSE) ledsages af ændrede parret-puls plasticitet, hvilket tyder på et præsynaptisk centrum. Fluorometrisk billeddannelse afslørede, at post-synaptisk depolarisering også reducerer præsynaptisk calcium-indstrømning. Disse resultater tyder på, at Purkinjeceller (en klasse af GABAerge neuroner beliggende i lillehjernen (og nogle af de markante neuroner i den menneskelige hjerne) frigiver endogene cannabinoider som reaktion på forhøjet calcium, og derved hæmmer præsynaptisk calcium indrejse og undertrykker transmitter frigivelse. DSE kan give celler en måde til at bruge deres skudhastighed til dynamisk regulering af synaptiske input. Sammen med tidligere undersøgelser, tyder disse resultater på en udbredt rolle for endogene cannabinoider i retrograd synaptisk hæmning.

(og som "naturlig" blød antagonist ved/på Ca2+ spændings-afhængige calcium-kanaler, VDCC'er (fx muskel, gliaceller, neuroner, osv.). Ved fysiologisk eller hvilende membranpotentiale er VDCC'er normalt lukket. De aktiveres (dvs. åbenes) på depolariserede membranpotentialer og dette er kilden til det "spændingsafhængige" tilnavn. Koncentrationen af calcium (C2+-ioner), er normalt flere tusinde gange højere uden for cellen end inde. Aktivering af særlige VDCC'er tillader Ca2+ at haste ind i cellen, som, afhængigt af celletypen, resulterer i aktivering af calcium-følsomme kaliumkanaler, muskelsammentrækning, stimulation af neuroner, opregulering af gen-ekspression eller frigivelse af hormoner eller neurotransmittere. Overdreven aktivering af VDCC'er er en vigtig bestanddel af excitotokicitet, som ved alvorligt forhøjede niveauer af intracellulær calcium, aktiverer enzymer som ved høje nok niveauer, kan nedbryde vigtige cellulære strukturer)

 

Ca2+-ioner kan skade celler, hvis de kommer ind i store tal (for eksempel i tilfælde af excitotoksicitet, eller over-stimulation af neurale kredsløb, som kan forekomme i neurodegenerative sygdomme, eller efter fornærmelser såsom intrakraniel skade eller hjerneblødning). Overdreven indstømning af calcium i en celle kan beskadige det eller endda få det til at undergå apoptose, eller død ved nekrose. Calcium fungerer også som en af de primære regulatorer af osmotisk stress (osmotisk chok). Kronisk forhøjet plasma-calcium (hypercalcæmi) er forbundet med hjertearytmier/hjerterytmeforstyrrelse og nedsat neuro-muskulær irritabilitet/letbevægelighed

 

 

→ *Tryptophan: I 1989 døde mindst 37 personer og flere end 1500 blev alvorligt syge i U.S.A. efter at have indtaget L-tryptophan som kosttilskud. Som følge heraf blev salg af L-tryptophan i en periode forbudt. Det blev aldrig helt opklaret, hvad forgitningerne skyldtes, men den mest sandsynlige forklaring er, at producenten havde valgt en ny fremstillingsmetode med genetisk manipulerede bakterier, som forurenede produktet med et fremmed stof i små mængder. (tab af de nærings-rige protein-rige-fedtsyrer. Eksperter om GMO-mad: Ingen grund til panik)

 

 

→ *Aromatisk ring/forbindelser:

 

2009: Karakterisering af human lever-og ekstra-hepatiske UDP-glucurono-syltransferase enzymer involveret i metabolismen af klassiske cannabinoider. Drug Metab Dispos.

 

Delta (9)-THC (C21H30O2)

Tetrahydrocannabinol (Delta (9)-THC: (C21H30O2), den primære psykoaktive ingrediens i marihuana, er underlagt P450 oxidation og efterfølgende UDP-glucuronosyltransferase (UGT)-afhængig glukuronidering. Mange undersøgelser har vist, at CYP2C9 og CYP3A4 er de primære enzymer ansvarlige for disse cytokrom P450-afhængige oxidationer, men kun lidt arbejde er blevet gjort for at karakterisere fase II metaboliske veje.

 

I denne undersøgelse, testede vi hypotesen om, at der er særlige menneskelige UGT'er ansvarlige for klassisk cannabinoid stofskifte/metabolisme. Aktiviteterne i 12 humane rekombinante (kommutative/udskiftelige), UGT'er mod klassiske cannabinoider [cannabinol (CBN), Cannabidiol (CBD), (-)-Delta (8)-THC, (-)-Delta (9)-THC, (+/-) -11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH), og (-)-11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH)] blev evalueret ved hjælp af høj-ydet væskekromatografi-tandem massespektrometri og mærknings-analyse.

 

 

11-hydroxy-Delta (9)-THC (THC-OH: C21H30O3)

 

Trods aktivitet ved UGT-1A1, 1A3, 1A8, 1A9, 1A10, og 2B7 mod CBN, CBD, THC-OH, og THC-COOH, demonstrere kun udvalgte UGT'er tilstrækkelig aktivitet til yderligere karakterisering af jævn-tilstand/ steady-state kinetik. CBN var det mest identificere substrat som det fremgår af aktiviteter fra nedsat UGT-1A9 og ekstrahepatisk UGT1A7, UGT-1A8, og UGT-1A10.

Disse resultater kan afspejle indførelsen af en aromatisk ring til Delta (9)-THC, hvilket fører til gunstige/favorabel pi-stabling med fenylalaniner (en α-aminosyre) i det UGT-aktive sted/site. Ligeledes fører oxidation af Delta (9)-THC til THC-OH i UGT1A9 og UGT1A10 til aktivitet imod cannabinoiden.

 

 

 

 

11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH: C21H28O4)

11-COOH-THC, THC-COOH, og THC-11-oic-syre

 

Yderligere oxidation til THC-COOH fører overraskende til et tab i metabolisme ved UGT1A9 og UGT1A10 og skaber samtidig et substrat genkendt af UGT1A1 og UGT1A3. Den resulterende glucuronid, (et glycosid, hvoraf mange anvendes som medicin) af THC-COOH er den væsentligst metabolit fundet i urin, og dermed spiller disse leverenzymer en afgørende rolle i den metaboliske fjernelse af cannabinoider.

 

Sammenfattet afhænger glukuronidering af cannabinoider af opstrøms forarbejdning, herunder enzymer såsom CYP2C9 og CYP3A4

 

 

CBD -- cannabidiol----- C21H30O2)

 

 

* "Delta" delen af navnet er en del af organisk kemi notation, der betyder, at der er en dobbeltbinding i strukturen. "Δ" er det græske bogstav "delta", som oversættes til "D" (for dobbeltbinding) i det romerske alfabet. Det er den samme form for notation, når du hører om Omega-3 vs Omega-6 fedtsyrer. Den eneste forskel er, hvor der er en dobbeltbinding.

 

Cannabinoider har en to-ring struktur i deres kerne, og delta-8 THC har en dobbeltbinding på nummer 8 carbonatomet, og delta-9 THC har en dobbeltbinding på nummer 9 carbonatomet.

CBGA - - - - Cannabigerol-syre - - - - - - - C22H32O4 - - 1-COOH-THC : Biosyntetisk forløber → for THCA ved decarboxylering

THCA - - - Tetrahydrocannabinol-syre - - C22H30O4 - - 2-COOH-THC : → THC ved decarboxylering (antiinflammatorisk og neuroprotektiv)

THC - - - - - tetrahydrocannabinol - - - - - C21H30O2 - - Hæmmer cancer-celle-proliferation → (forløber for) 11-OH-THC

* 11-OH-THC - 11-H*.-Δ9-THC - - - - - - - C21H30O3 - → appetit og motiverende processer (Bifasisk effekt af cannabinoider) →THC-COOH

**THC-COOH -11-n-9-C*-THC - - - - - - - C21H28O4 - - Fedtsyre (umættet LCFA)

 

 

* hydroxyl (OH : 11-OH-THC): DNA-baserne T og C: thymin og cytosin og RNA-basen uracil (RNA en ribose, dvs. at den har en *hydroxyl-gruppe (oxygen: O og hydrogen: H) på både 2' og 3' positionen, hvor DNA er en 2'-deoxyribose, dvs. at den kun har en hydroxylgruppe på 3' positionen, en vigtig forskel, da den ekstra hydroxylgruppe i RNA kan reagere; den ekstra hydroxylgruppe kan f.eks. bruges til at lave et forgrenet RNA-molekyle, som det sker i splejsning, danner også hydrogenbindinger).

 

* carboxyl: Fedtsyrer er organiske syrer der består af lange, uforgrenede kæder af carbon-atomer med en carboxyl-syre-gruppe (-COOH) i den ene ende,

 

 

* Fedtsyrer er organiske syrer der består af lange, uforgrenede kæder af carbon-atomer med en carboxyl-syre-gruppe (-COOH) i den ene ende, som eksempelvis THC-COOH (C21H28O4), den sekundære metabolit af THC (C21H30O2), som er dannet i kroppen efter Cannabis/marihuana/cannabinoider forbruges og har en rolle i (C21H28O4)-COOH analgetiske og antiinflammatoriske virkninger (men desværre også om du mister kørekort og andre offentlige privilegier i Danmark)

 

 

Arachin-syre: CH3(CH2)18COOH: (C20H40O2) - 20:0 - * mættet fedtsyre

Stearin-syre: CH3(CH2)16COOH: (C18H36O2) - 18:0 - mættet fedtsyre - animalsk fedt (op til 30%) vegetabilsk fedt (typisk <5%)

Palmitin-syre:CH3(CH2)14COOH: (C16H32O2) - 16:0 - mættet fedtsyre - smør, ost, mælk og kød

 

Eruca-syre: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH - (C22H42O2) - 22:1 - n−9 - mono-umættet omega 9 fedtsyre

Olie-syre: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH - (C18H34O2) - 18:1 - n−9 - mono-umættet omega 9 fedtsyre

 

Linol-syre (LA): CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH - (C18H32O2) - 18:2 - n−6 - umættet omega 6 essentiel fedtsyre

Alfa-linolen-syre (α-ALA): CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH - (C18H30O2) - 18:3 - n−3 (essentiel omega 3 fedtsyre)

* Arakidon-syre (AA/ARA): CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH: (C20H32O2) - 20:4 - n−6 - flerumættet

 

Naturligt forekommende fedtsyrer har en kæde af et lige antal carbon-atomer (C), 4-28.

Fedtsyrer med mindst 20 carbon-atomer og tre dobbeltbindinger binder CB1-receptorer

 

Frk - - - - - - Cannabinoide/Fedtsyre - - - Molekylær Formel - - COOH/Carboxylsyre: Aminosyrer, byggestenene i proteiner

 

Eddikesyre - - COOH carboxylsyre - - - - - - - C2H4O2 - - - - - Den Acetyl (C2H3O)-gruppe, der stammer fra eddikesyre, er grundlæggende for alle former for liv, er også fundet i det interstellare rum

 

AA - - - - - - - Arakidonsyre - - - - - - - - - - - - C20H32O2 - - - - - Flerumættet w6 fedtsyre; → eikosanoider (signalmolekyler fremstillet ved oxidation af 20-carbon-fedtsyrer) og → Anandamide, 2-AG og flere andre endogene cannabinoider

 

CBGA - - - - Cannabigerol-syre - - - - - - - - C22H32O4 - - - - 1-COOH-THC : Biosyntetisk forløber → for THCA ved decarboxylering

THCA - - - Tetrahydrocannabinol-syre - - - C22H30O4 - - - - 2-COOH-THC : → THC ved decarboxylering (antiinflammatorisk og neuroprotektiv)

THC - - - - - tetrahydrocannabinol - - - - - - C21H30O2 - - - - Hæmmer cancer-celle-proliferation → (forløber for) 11-OH-THC

* 11-OH-THC - 11-H*.-Δ9-THC - - - - - - - - - C21H30O3 - - - - → appetit og motiverende processer (Bifasisk effekt af cannabinoider), →THC-COOH

**THC-COOH -11-n-9-C*-THC - - - - - - - - C21H28O4 - - - - Fedtsyre (umættet LCFA - omega 6), en fedtsyreamid (FAAs) og analgetisk samt antiinflammatorisk (og et mistet arbejde og kørekort?)

 

 

* Arakidon-syre (C20H32O2): Anandamide (AEA: C22H37NO2), 2-AG (C23H38O4) en endogen agonist af CB1-receptoren, og flere andre endogene cannabinoider er afledt fra arakidonsyre (all-cis 5,8,11,14-eicosantetraensyre/eicosatetraenoic acid, 20:04), hvilket er en af de umættede fedtsyrer der findes i phospholipider, en klasse af lipider, der er en væsentlig bestanddel af alle cellemembraner og udgør op til 10% af alle fedtsyrer i hjernen (Phytocannabinoider og Endocannabinoider, 4.2. Biosyntese og Inaktivering).

 

Frigivelsen af ​​arakidonsyre induceret af delta 1-tetrahydrocannabinol...THC-receptoren er koblet til phospholipaser gennem en eller flere G-proteiner (G-protein-mediering af cannabinoid-induceret phospholipase aktivering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arakidon-syre (C20H32O2) er en umættet C20 fedtsyre med fire dobbelte (ukonjugeret) bindinger, dobbelt-bindinger på carbon C14 ligger seks (6) carbon-atomer væk fra cabon-enden (det er en n-6 fedtsyrer). Det samme er gældende for endo-cannabinoiden anandamide (AEA: C22H37NO2) som også er umættet omega 6 (20:4 n-6) fedtsyre. C20H32O2 udgør, som nævnt, op til 10% af alle fedtsyrer i hjernen og er lagret i celle-membraner og binder især til *glycerol (C3H8O3)-carbon C2 (Sn-2) i phospholipider/fosfolipider

 

Glycerol er et forstadie til syntese af triglycerider og phospholipider i lever og fedtvæv. Når kroppen bruger lagret fedt som en energikilde, frigives glycerol og fedtsyrer ud i blodbanen. I nogle organismer kan glycerol-komponentet omdannes til glucose/druesukker (C6H12O6) af leveren og dermed give energi til cellulær metabolisme (Aerob respiration).

 

I en kæde af carbon-atomer, såsom en fedtsyre, vil en dobbelt eller tredobbelt binding forårsage et knæk i kæden. Disse links har makro-strukturelle konsekvenser. Umættede fedtstoffer har tendens til at være flydende ved stuetemperatur, snarere end fast stof, på grund af knækket i kæden. Knækkene forhindre molekyler i at blive pakket tæt sammen til dannelse af et fast stof. Disse fedtstoffer kaldes olier og er til stede i fisk og planter.

 

Trans-fedt-syreren palmitelaidinsyre (den røde ring markerer transdobbeltbindingen,

hvor der i cis-fedtsyrer ville være et knæk) .

 

 

 

Sammenligning af trans isomeren (øverst: C18H34O2)

med cis-isomeren af oliesyre, (under: C18H34O2) en monoumættet omega-9 fedtsyre, forkortet med et lipid antal af 18:1 cis-9/C18:1 -9, (COOH: C18H34O2) samt Anandamide (AEA: C22H37NO2) (nederst) med 4 dobbeltbindinger og hele 5 knæk.

 

 

I andre umætede *carbon-hydrider/kulbrinter forhindrer dobbelt-bindingen mellem to carbon-atomer rotation af atomer omkring sammen-knytningen, og låser dem ind i specifikke strukturelle formationer. Når vedhæftede atomer optager lignende/ens stillinger på hver carbon, bliver de omtalt som "cis", og når de er på hver sin side, kaldes de "trans". De fleste naturlige carbon-hydrider/hydro-carbon's er i cis tilstand, men kunstigt fremstillede kulbrinter/carbon-hydrider/hydro-carbon's er trans. Kroppen mangler enzymer til at nedbryde trans-konfigurationen korrekt. Dette er grunden til trans-fedtsyrer betragtes som farlige og usunde, da de har tendens til at hobe sig op.

 

Anandamid (AEA: C22H37NO2; 20:4, n6)

 

 

*carbon-hydrider et organisk stof, der udelukkende består af carbon (C) og hydrogen (H). Det er fælles for disse stoffer, at de er bygget over et skelet af carbon (C), hvortil hydrogen-atomerne er bundet. Carbon-skelettet kan være en forgrenet eller uforgrenet kæde af carbon-atomer (*alifatiske stoffer, indeholder kæder af carbon-atomer. Fedtstoffer indeholder sådanne alifatiske kæder, som består af seks carbon-atomer i en ring. se eks Delta (9)-THC) eller ringe af carbon-atomer (se aromatiske stoffer samt *Aromatisk ring/forbindelser ovennævnt:).

 

I alifatiske forbindelser, kan carbon-atomer (C) sættes sammen i lige kæder, forgrenede kæder eller ikke-aromatiske ringe (i hvilket tilfælde de kaldes alicykliske). Alifatiske forbindelser kan være mættet, sammenkædet af enkelte bindinger (alkener), eller umættede, med dobbeltbindinger (alkener) eller tredobbelte bindinger (alkyner). Udover hydrogen (H), kan andre elementer være bundet til carbon-kæden (C), den mest almindelige er oxygen (O), nitrogen (N), svovl (S) og klor (CI). Fedtsyrer består af en uforgrenet alifatisk hale knyttet til en carboxyl-syre funktionel gruppe

 

* Mættet fedtsyre: Eksempler på madvarer, der indeholder store dele mættet fedt tæller bl.a. animalsk fedt, fløde, ost, smør og ghee samt flomme, talg, svinefedt og fedtholdigt kød. Derudover er der også store mængder mættet fedt i visse planteprodukter som kokosolie, bomuldsfrøolie, palmekerneolie, chokolade og mange typer forarbejdede fødevarer.

 

I organisk kemi, er en mættet forbindelse en kemisk forbindelse, der har en kæde af carbon-atomer (C) bundet sammen af enkelt-bindinger og har hydrogen-atomer (H) der udfylder alle de andre koblings-orbitaler for carbon-atomer. Alkaner er et eksempel på mættede forbindelser som består af et antal carbon-atomer bundet til hinanden med enkeltbindinger, så de danner en "kæde". Alle de "tiloversblevne" valenselektroner på disse carbon-atomer (C) binder hydrogen-atomer (H) til molekylet.

 

En umættet forbindelse er en kemisk forbindelse, der indeholder carbon-carbon *dobbeltbindinger (eksempel i en carbonyl -gruppe med et carbon-atom (C) og et oxygen-atom (O) som indgår i en række funktionelle grupper som eks. Carboxylsyre, hvor R2 er en OH-gruppe) eller *tredobbelte bindinger, såsom dem der findes i alkener eller alkyner, hhv. Alkyl-sidekæden i tetrahydro-cannabinoler har dobbelte og tredobbelte bindinger; hvor alkyl-sidekæden i tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) spiller en afgørende rolle i aktiveringen af ​​cannabinoid-receptoren og begunstiger anti-nociception (smertehæmning) med så meget som 70 gange. Tredobbelte bindinger er stærkere end enkeltbindinger eller dobbeltbindinger, og de ​​er også kortere.

 

Mættede og umættede forbindelser behøver ikke kun at bestå af en carbon-atom-kæde. De kan have *funktionelle grupper, såvel, (som er den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen. Det første carbon-atom efter det carbon-atom der lægger sig til/hæfter sig til den funktionelle gruppe kaldes *alpha carbon, (α-carbon) og den anden, beta carbon, den tredje, gamma carbon, osv. Hvis der er en anden funktionel gruppe på et carbonatom, kan den betegnes med græske bogstav, f.eks gamma-amin i gamma-amino-butan-syre er på det tredje carbon af carbonkæden bundet til carboxyl-syre-gruppen). Det er i denne forstand, at fedtsyrerne er klassificeret som mættet eller umættet.

 

Mængden af umættethed af en fedtsyre kan bestemmes ved at finde dets jod-tal. Denne umættethed er i form af dobbeltbindinger, (Kovalent binding) som reagerer med jod-forbindelser. Jo højere jodtal, jo flere C=C-bindinger er til stede i fedtstoffet. Hvor kokosolie med et jod-tal på 7–10 er meget mættet (ca 94%), hvorimod Hamp-frø-olie med et jod-tal på 150-167 er meget umætet, og hvor ca. 44% af vægten af hamp-frø er spiselige olier, der indeholder omkring 80% essentielle fedtsyrer (EFA'er), fx linolsyre, omega-6 (LA: (C18H32O2: 55%), alfa-linolensyre, omega-3 (ALA: (C18H30O2: 22 %), ud over gamma-linolensyre, omega-6 (GLA: C18H30O2: 1-4%) og stearidonsyre, omega-3 (SDA: C18H28O2: 0-2%).

 

Proteiner (inklusive edestin, et globulin legumin protein) er det andet store komponent i frøene (33%). Hampfrø's aminosyre-profil er tæt på "komplet" i forhold til mere almindelige kilder til proteiner såsom kød, mælk, æg og soja. Hamp-protein indeholder alle 21 kendte aminosyrer, herunder de 9 essentielle som voksende organer ikke kan producere og er en meget mere ernæringsrig aminosyre-ernæring og let fordøjelig end SPI (soja-protein, hvis popularitet steg på grund af dens anvendelse i helsekostprodukter, og mange lande tillader sundheds-anprisninger af fødevarer rige på sojaprotein).

 

Proteiner betragtes som fuldstændig, når de indeholder alle de essentielle aminosyrer i tilstrækkelige mængder og nøgletal til at opfylde kroppens behov. Andelene af linolsyre (LA: C18H32O2) og alfa-linolensyre (ALA: C18H30O2) i en spiseskefuld (15 ml) per dag af hamp-olie giver let det humane daglige behov for EFA'er. (*Disse essentielle fedtsyre er også carboxyl-syre som eks. THC-COOH -11-n-9-*Carboxyl-THC: C21H28O4). Bevis for cannabis administration af følsomme påvisning af 11-nor-Delta (9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylsyre i håret - Drug Test Anal; 6. Januar 2014)

 

→*alpha carbon (α-carbon): Proteiner og amino-syre

De vigtigste elementer i en aminosyre er carbon C, hydrogen H, oxygen O og nitrogen N, skønt andre elementer findes i sidekæder af visse aminosyrer.

 

α-Carbon er også et udtryk, der gælder for proteiner og aminosyrer.

α-Carbon er carbon-rygraden før carbonyl-carbon-atomet. (carbonyl: et carbon-atom (C) dobbeltbundet til et oxygen-atom (O). Carbonyl-grupper indgår i en række funktionelle grupper. Her er R1 en carbonkæde. Disse omfatter bla.: Carboxyl-syre, hvor R2 er en OH-gruppe også kaldet Hydroxyl-grupper som ligeledes indgår i kulhydrater, der er aldehyder eller ketoner med mange hydroxylgrupper. Hydroxylgruppen består af to atomer: ilt/oxygen (O) og brint/hydrogen (H). Oxygen-atomet (O) har en kovalent binding til hydrogen-atomet (H) og en til resten af molekylet. Hydroxylgruppen danner hydrogenbindinger.

 

Eks. på hydroxyl-gruppe er 11-OH-THC - 11-*Hydroxyl-Δ9-THC: C21H30O3): Den observation, at den fenoliske hydroxylgruppe af THC'er var vigtige for binding til CB1-receptoren, men ikke så kritisk for binding til CB2-receptoren, fik os til at udvide dette resultat til cannabinol (CBN) serien. Vi har fundet, at den bindende profil varierer meget mellem CBN og THC-serien. Konkret i CBN-serien vil fjernelse af fenol-hydroxyl-gruppen nedsætte den bindende affinitet til både CB1 og CB2-receptorer, mens det i THC-serien, er CB1 affinitet som er reduceret. Således i CBN-serien, faldt selektiviteten af binding med fjernelse af hydroxy-gruppen adskillige gange i forhold til, hvad der sker i THC serien. Generelt var der høj affinitet for CB2 receptoren, som findes i analoger, hvor den fenoliske hydroxyl-gruppe var til stede. J Med Chem. 2000 Oct 5

 

 

fenoliske hydroxylgruppe er typer af sammensatte aromatiske syre. Inkluderet i denne klasse, er stoffer, som indeholder en fenol-ring og en organisk carboxylsyre-funktion (skelet C6-C1)

 

De er kemiske forbindelser , der består af en hydroxyl-funktionel gruppe (-O H ) er bundet direkte til en aromatisk carbon-hydrid-gruppe. Den enkleste af klassen er fenol, som også kaldes carbolsyre C6 H5 OH.

Selv om det ligner alkoholer, har fenoler unikke karakteristiske egenskaber. I modsætning til i alkoholer, hvor hydroxylgruppen er bundet til et mættet carbonatom, er hydroxylgruppen i fenoler bundet til en umættet ring.

Heterocykliske forbindelser er en organisk forbindelse, der i ringen i sit ringformede molekyle består af mindst to forskellige kemiske elementer, eksempelvis svovl, oxygen (O) eller nitrogen (N). Det modsatte af en heterocyklisk forbindelse er en homocyklisk forbindelse, der kun består af en slags stof.

 

Heterocykliske forbindelser er meget almindelige, og omkring halvdelen af alle kendte organiske forbindelser tilhører denne klasse. Mange biologisk aktive stoffer er heterocykliske, for eksempel koffein (C8H10N4O2), nikotin C10H14N2), LSD ( C20H25N3O) og giftstoffet palytoxin (C129H223N3O54). De fleste lægemidler indeholder heterocykliske forbindelser, f.eks. Sildenafil, "Viagra" (C22H30N6O4S) og tadalafil, "Cialis" som blev tilgængeligt i 2003. Mens Viagra og Levitra virker i op til fem timer efter indtagelsen, er virkningstiden for Cialis op til 36 timer.. Alle er kemisk bygget op omkring en aromatisk ring bestående af 6 carbon-atomer

 

* * I relation:

Dødsfald som følge af Marihuana kontra 17 FDA-godkendte lægemidler i USA og salg af disse i Danmark

fra 1 januar 1997 til 30. juni 2005

 

E. ANDRE populære lægemidler

(anvendt til at behandle forskellige tilstande, herunder ADD og autisme, depression, narkolepsi, erektil dysfunktion, og smerte) - Ritalin (C14H19NO2), Wellbutrin (C13H18ClNO), Adderall ((C9H12N), Viagra (C22H30N6O4S), Vioxx* (C17H14O4S).

 

Solgt mængde i DK

Stof - - - - - - Formel - - - - - ATC-kode - - - - - - Til behandling af - Dødstal Rapporteret - Primær mistænkt - (DDD 2008 - 2012) Tendens

Ritalin - - - (C14H19NO2) - N06BA04 - - - - - - ADD og ADHD - - - - - - - - 174 - - - - - - - - - 121 - - - - - = 52.550.000 - - - Stigende

Wellbutrin (C13H18ClNO) - N06AX12 - - - - - - Depression og angst - - 1.152 - - - - - - - - 1.132 - - - - - = 1.782.000 - - - Faldende

Adderall - - (C9H12N) - - *N06BA02/N06BA12 - Hyperaktivitet hos børn - 56 - - - - - - - - - 54 - - - - *= 331.000 - - - Stigende

Viagra - - - (C22H30N6O4S) - G04BE03 - - - - - Erektil dysfunktion - - - - 2.294 - - - - - - - 2.254 - - - - - = 8.179.000 - - - Stigende

Rofecoxib - (C17H14O4S) - M01AH02/*M01AH - Slidgigt og smerter - - - - 4.707 - - - - - - - 4.540- - - - - *= 2.470.000 - - - Stigende

8.593 8.101 65.312.000

 

Cannabinoider etc. (C21H30O2) - N02BG10 - - - spasticitet - - - - - - - - - 279 - - - - - - - - 0 - - - = 8.000 - - - Stigende

 

PS: Invester i Dansk Livsvidenskab/Invest in Danish Life science – Cleantech, ICT, Life Sciences. - Det Danske Udenrigsministerium

 

Life science industrien i Danmark har udviklet sig til en af ​​de stærkeste klynger i Europa. Med fremragende samspil mellem offentlige og private partnere og et unikt testmiljø, Danmark forvandler klinisk forskning til forretning.

 

Danmark har den tredje-største kommercielle medicin-udviklingsportefølje i Europa i absolutte tal og er på andenpladsen i Europa på Europa-Kommissionens bioteknologi Innovation pointstavle. Investering i den danske bioteknologi har nået mere end EUR 3,8 milliarder euro - det næststørste i Europa.

 

Danmark er hjemsted for store medicinalvirksomheder som Novo Nordisk,

(Overskud 22,4 mia. kr. (2011), og som i 2013 måtte betale 3,6 milliarder fordi selskabet har brudt princippet for transfer pricing, en metode, der de senere år har fået skattevæsnets intense opmærksomhed, fordi den benyttes af multinationale selskaber til at flytte deres overskud i skattely),

 

LeoPharma

(som i 2012 havde en omsætning på 8,26 mia, heraf uden for Danmark kr. 7,97 mia., med overskud før skat på 870 millioner kr. , og som i 2005 blev anklaget for bestikkelse og korruption ved have handlet uden om FN-systemet under den første golfkrig, blandt andet ved at bestikke folk i nødhjælpsprogrammet, og samtidig at hjælpe diktatoren Saddam Hussein. LEO Pharma endte med at indgå forlig med bagmandspolitiet, hvor selskabet betalte 8,5 millioner kr. for at anklagerne frafaldt. Den fremgik ikke, hvorvidt LEO Pharma erklærede sig skyldig i anklagerne)

(med en omsætning i 2012 på 28,675 milliarder kr. og en omsætningsvækst på 21,5%, opdagede at signalstofferne noradrenalin (C8H11NO3) og serotonin (C10H12N2O) havde stor betydning i behandlingen af skizofreni og depression, og som også den 1. juli 2011, meddelte, at det ikke ville sælge Nembutal/Pentobarbital (C11H18N2O3) (N05CA01) til fængsler i de amerikanske stater, der udfører henrettelser, men som også den 19. juni 2013 af Europa-Kommissionen blev pålagt en bøde på 93.800.000 efter Lundbeck A/S i 2002 havde indgået aftaler med andre selskaber om at udskyde billigere generisk kopimedicin af Lundbecks antidepressivum "citalopram" fra at komme ind på markedet. Til gengæld for evnen til at opretholde et monopol på lægemidlets fremstilling, tilbød Lundbeck betalinger og anden returkommission. Citalopram et anti-depresiva (C20H21FN2O: består af forskellige funktionelle grupper. Den består af en nitrilgruppe på en *aromatisk ring, et oxygen-atom (O) i en heterocyklisk ring, en halogeneret *aromatisk ring og en *amin-gruppe i enden af en kæde, som udover at øge mængden af serotonin, fungere blokerende for optagelsen af serotonin i de nerveceller (receptorer), som normalt ville nedbryde signalstoffet.

Resultatet bliver en længerevarende højere koncentration af serotonin i synapsespalten og dermed bedre humør.

Citalopram er et af de bedste stoffer mod depression kendt i dag, da det har en effektiv virkning) til mange bioteknologiske virksomheder med en stærk position inden for forskning og udvikling...(og en profitabel forretning)

 

* Antidepressiva og ændringer i koncentrationen af ​​endocannabinoider og N-acetylaminer i rottehjernestrukturer - Neurotox Res. 2014; 26(2): 190–206.

 

"Endocannabinoid-systemet (eCB) er for nylig blevet impliceret i både patogenesen af depression og virkningen af antidepressiva".

 

 

* I relation: 2009: Endocannabinoider i behandling af affektive lidelser: beviser fra dyremodeller. Curr Pharm Des. 2009

 

Blandt alle psykiske lidelser, har depression den højeste rate af prævalens og sygelighed. Aktuelt tilgængelige antidepressive behandlinger har begrænset virkningsfuldhed, og i konsekvens heraf er forskning i nye lægemidler til behandling af affektive sindslidelser i stigende grad vigtig. Nylige prækliniske undersøgelser viser, at cannabinoid agonister og endocannabinoid forstærkere, såsom fedtsyreamid-hydrolase (FAAH)-hæmmere, kan påvirke humør-regulering og har åbnet en ny linje af forskning i antidepressiv fund ....

 

Men de neurobiologiske mekanismer, der forbinder det endocannabinoide system med patofysiologien af ​​humørsvingninger og antidepressive handling forbliver uafklaret. I denne gennemgang har vi præsenteret en opdatering på prækliniske data, der indikerer det anti-depressive potentiale cannabinoid agonister og endocannabinoid forstærkere i forhold til standard-antidepressiva har. Vi har illustreret, hvordan de forskellige klasser af antidepressiva udøver deres terapeutiske virkning. Især øger alle antidepressiva neurotransmission af serotonin efter langvarig behandling, forbedre den toniske-aktivitet af ​​hippocampus 5-HT (1A)-receptorer, fremmer neurogenese, og modulere (fald eller stigning af) affyrings-aktivitet af noradrenerge neuroner.

 

Interessant, cannabinoid agonister og endocannabinoid forstærkere øger serotonin og noradrenerge neuronfyrings aktivitet, øger serotonin udgivelse i hippocampus, samt fremmer neurogenese. Idet cannabinoid-afledte stoffer forstærker *Mono-amin neurotransmission og hippocampus neurogenese gennem forskellige veje i forhold til klassiske antidepressiva, kan de udgøre en alternativ medicin-klasse i farmakoterapi af humør og andre neuro-psykiatriske lidelser.

 

* Se venligst denne film med Dr. William Courtney som forklare lidt om hvilke skader den kemisk fremstillede medicin (med aromatiske ringe) forårsager i cellerne kontra cannabinoider (med naturlige aromatiske ringe) .

 

Alfa-og beta carbonatomer

i en skelet-formel.

→ α-carbon-atomet af en aminosyre er betydelig for protein-foldning.

"Vi er kun lige begyndt at sætte pris på bredden af funktioner af disse interaktioner i protein-struktur og funktion, og mange grundlæggende spørgsmål vedrørende CH • • • O hydrogenbindinger i nukleinsyrer, enzymkatalyse og protein-foldning forbliver uløste, men som repræsenterer frugtbare muligheder for fremtidig forskning". Carbon-Oxygen-Hydrogen Kobling i Biologisk struktur og funktion.

Chem 2012 December 7 (eks.THC-COOH -11-n-9-Carboxyl-THC: C21H28O4)

 

 

α-carbon'et er hvor de forskellige substituenter tilkobler sig til hver forskellig aminosyre. Det vil sige, de grupper, hængende fra kæden ved α-carbon, er det, der giver aminosyrer deres mangfoldighed. Disse grupper giver α-carbon sine stereogene egenskaber for hver aminosyre, bortset fra glycin (NH2CH2COOH: C2H5NO2; er også fundet i det interstellare medium, rummet mellem stjernesystemer i en galakse). Derfor er α-carbon-atomet et stereocenter for hver aminosyre med undtagelse af glycin. Glycin har heller ikke et β-carbon, mens alle andre aminosyre har.

 

 

Carboxyl-syre: er ofte set i mange biokemiske processer efter antallet af carbon-atomer i en carboxylsyre, og er sure organiske forbindelser med én eller flere carboxylsyre-grupper (normalt skrevet -COOH). Bemærk at carbon-atomet er tetravalent, så det ene ilt/oxygen-atom (O) er forbundet til C-atomet med en dobbeltbindinger. OH-gruppen er også direkte bundet til C-atomet med en enkelt-binding. Salte og anioner af carboxylsyrer kaldes generelt carboxylater.

 

Carboxyl-fedtsyre – hvor R er en alkan i mættede fedtsyrer og en alken i umætede fedtsyrer

 

 

 

 

 

 

 

Fedtsyrer har denne generelle struktur, og deres mere karakteristiske egenskaber udgøres af sidekæden, R, som kan være mellem 4 og 24 carbon-atomer lang – oftest et lige antal.

 

 

 

 

 

 

 

Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og dets hovedmetabolit Δ9-tetrahydrocannabinol-11-oic-syre (THC-COOH) som 15-lipoxygenase-inhibitorer. J Pharm Sci. 2011 Mar;100(3):1206-11.

 

Molekylærbiologisk Institut, Daiichi University of Pharmacy, 22-1 Tamagawa-cho, Minami-ku, Fukuoka 815-8511, Japan.

 

Abstrakt

15-lipoxygenase (15-LOX) er en af de vigtigste enzymer, der er ansvarlige for dannelsen af oxideret lav-densitet lipoprotein, en væsentlig medvirkende årsag til åreforkalkning.

 

Δ (9)-tetrahydrocannabinol (Δ (9)-THC :(C21H30O2), en vigtig bestanddel af marihuana, har vist at undertrykke åreforkalkning. Selvom Δ (9)-THC synes at være attraktiv for forebyggelse af åreforkalkning, er der ingen oplysninger om, hvorvidt 15-LOX isoform kan hæmmes af Δ (9)-THC.

 

I den foreliggende undersøgelse blev Δ (9)-THC :(C21H30O2) fundet at være en direkte hæmmer til 15-LOX med en IC (50) (50% koncentrations hæmning) værdi på 2,4 2 uM.

 

Desuden blev Δ(9)-THC-11-oic--syre (THC-COOH - C21H28O4), en betydelig og ikke-psykoaktiv metabolit af Δ (9)-THC, men ikke en anden Δ (9)-THC metabolit 11-OH-Δ (9)-THC (THC-OH: C21H30O3) (psykoaktiv), blev afsløret at hæmme 15-LOX. Tilsammen er det foreslået, at Δ (9)-THC kan ophæve atherosklerose via direkte hæmning af 15-LOX og at Δ (9)-THC-11-oic-syre (THC-COOH) er vist at være en "aktiv metabolit" af Δ (9 )-THC i dette tilfælde.

 

* Endelsen -oic-syre er IUPAC-nomenklaturen der anvendes i *organisk kemi til at danne navne på carboxylsyrer, der indeholder den sure -(C)OOH gruppe. Det blev udvundet fra navnet på benzoesyre (C7H6O2, der består af en aromatisk ring hvorpå der sidder en carboxylsyre), og som blev opkaldt efter benzoin-harpiks, hvis navn sandsynligvis kom via italiensk fra arabisk lubān jāwī لُبَان جَاوِىّ = "røgelse fra Java", fordi benzoin-harpiks blev bragt fra Indonesien. Dette er en balsamisk harpiks opnået fra bark af flere arter af træer i slægten Styrax. Det bruges i parfumer, nogle former for røgelse, som en aroma og medicin (se benzoetinktur). Dens vigtigste komponent er benzoesyre (Tyttebær indeholder også benzoesyre)

 

 

 

*Organisk kemi: kemi der beskæftiger sig med molekyler der indeholder kulstof (carbon), såkaldte organiske forbindelser. Denne gren af kemien kaldes organisk, fordi man troede, at de organiske stoffer kun kunne dannes af levende organismer og ikke syntetisk i et laboratorium.

 

Når der kan dannes så mange forskellige kemiske forbindelser med carbon (C), skyldes det, at carbon-atomer (C) kan danne op til fire stabile bindinger både med andre carbon-atomer og med andre grundstoffer som f.eks. brint/hydrogen (H), ilt/oxygen (O), nitrogen (N) og fosfor (P) . Det betyder, at der kan dannes millioner af molekyler med lange kæder og ringe af carbon-atomer og disse grundstoffer. Eksempler

Carbon/kulstof (C) kan danne flere typer af kovalente bindinger. Det er enkelt-, dobbelt- og tripel-bindinger og den slags bindinger der findes i Aromatisk ringe. For at kunne klassificere alle disse forbindelser er der lavet en systematisk navngivning under organisationen IUPAC. De systematiske navne kan hurtigt blive uoverskuelige, specielt for store molekyler og molekyler der indeholder mange forskellige funktionelle grupper, og suppleres typisk af en tegning som de viste. De viste er dog meget primitive og organiske forbindelser tegnes oftes som stregtegninger hvor der sidde et carbon-atom i hvert knæk på stregen:

 

Organisk kemi inddeles i to forskellige grene alt efter hvordan carbon-skelettet (C) er opbygget:

 

Alifatisk organisk kemi omhandler forbindelser der ikke indeholder benzenringe

 

Aromatisk organisk kemi omhandler forbindelser der indeholder benzenringe og benzen-lignende ringe som en heterocyklisk ring hvor carbon-atomerne er sp²-hybridiserede. Benzenringen i de Aromatisk ring-forbindelser er meget stabil sammenlignet med andre organiske molekyler. Aromatiske forbindelser findes overalt i naturen, hvor de ofte giver anledning til en bestemt duft i forskellige planter. Deraf stammer navnet aromatisk, som oprindeligt blev benyttet om stoffer som gav aroma.

 

Eksempler på heterocykliske aromatiske forbindelser er bl.a. puriner (C5H4N4) som f.eks. DNA-baserne A og G: adenin (C5H5N5) og guanin (C5H5N5O), pyrimidiner (C4H4N2) som f.eks. DNA-baserne T og C: thymin (C5H6N2O2) og cytosin (C4H5N3O) og RNA-basen uracil (C4H4N2O2), endvidere nikotin ( C10H14N2), tiamin (vitamin B1: C12H17N4OS) og furan, (C4H4O) som alle har, Nitrogen- (N), oxygen (O)- og/eller svovlholdige (S) ringsystemer. Der findes også aromatiske dele i proteiner, f.eks. aminosyrerne *tyrosin (C9H11NO3), fenylalanin, (C9H11NO2) og histidin (C6H9N3O2).

Tyrosin (C9H11NO3)

 

*Tyrosin er en forløber for neurotransmittere og øger plasma-neurotransmitter-niveauer (især dopamin (C8H11NO2) og noradrenalin (C8H11NO3), men har ringe eller slet ingen effekt på humør. Effekten på stemningen er mere mærkbar hos mennesker, der udsættes for stressende forhold.

 

En række undersøgelser har fundet tyrosin for at være nyttigt under betingelser for stress, kulde, træthed, tab af en elsket, såsom ved dødsfald eller skilsmisse, langvarig arbejde og søvnmangel, med reduktion i stress-hormonniveau, reduktioner i stress-induceret vægttab set i dyreforsøg, forbedringer i kognitive og fysiske ydeevne ses i humane forsøg.

 

Organiske stofklasser

 

Inddeles i to forskellige grene alt efter hvordan carbon-skelettet er opbygget:

 

Alifatiske kulbrinter, alkan, alken, alkyn (umættede forbindelser, består udelukkende af carbon (C) og hydrogen (H). Forbindelser der ikke indeholder benzenringe

 

Aromatisk organisk kemi omhandler forbindelser der indeholder benzenringe og benzen-lignende ringe.

Aromatiske kulbrinter (PAHs), som er sammensmeltede aromatiske ringe, findes i udstødningsgas fra biler, skorstensrøg, grillrøg og skovbrande . Det dannes oftest ved ufuldstændige forbrændinger men kan også dannes under omsætning af organiske stoffer i naturen. Derfor finder man stofferne overalt i naturen, mest i mindre mængder men også i store i olie. De kan findes i luften eller i forbindelse med sodpartikler. PAH stoffer er meget sundhedsskadelige. Benz(a)pyren kan fremkalde kræft selv i små mængder. I storbyerne er koncentration et par nanogram (1/1000.000.000) pr. kubikmeter og på landet er koncentrationen meget lavere. Tobaksrygere er meget mere udsatte for PAH og det samme gælder dem der spiser fisk, der er røget.

Samt benzen (C6H6) en stærkt flerumætet seks-leddet ringstruktur med kun én brint atom for hver carbon atom, har både akut og kronisk giftvirkning på mennesker. Ved lang tids belastning med stoffet opstår der skader på knoglemarven, anæmi, svækkelse af immunforsvaret og øget risiko for infektioner. *Fostre kan skades, så de får lav fødselsvægt, forsinket knogleudvikling og knoglemarvskader.

 

*OBS: (I denne undersøgelse, forklarede vi, at den eksogene cannabinoid, Delta (9)-tetrahydrocannabinol (THC), har en præventiv/forebyggende virkning i en murin model af lipopolysaccharid (LPS)-induceret for tidlig fødsel og bidragelse af nitrogenmonoxid (NO)-vejen som en mekanisme involveret i denne proces. KONKLUSION: Delta (9)-tetrahydrocannabinol bidrager til reguleringen af gestationel varighed i LPS-induceret præterm fødsel sandsynligvis ved NO-kobling via CB1-receptoren. - Tocolytisk effect of delta9-tetrahydrocannabinol med *rolle af nitrogenmonoxid NO. - Basic Medical Sciences Research Center, Imam Khomeini Hospital, Teheran, Iran. - Reprod Sci. 2010 April

 

*rolle af nitrogenmonoxid også kaldt nitrogen-oxid/kvælstof-oxid (forbindelse af nitrogen (N) og ilt/oxygen (O) eks.: Personer med diabetes har normalt lavere niveauer af nitrogenoxid end patienter uden diabetes. Formindsket forsyning af nitrogenoxid kan føre til vaskulær skade, såsom endotel dysfunktion og vaskulær inflammation. Vaskulær skade kan føre til nedsat blodgennemstrømning til ekstremiteterne, der forårsager diabetespatienten til at være mere tilbøjelig til at udvikle neuropati og ikke-helende sår, og for at være i en større risiko for underekstremitet amputation.

 

Celler på indersiden af blodkar bruger signalet til at give den glatte muskulatur omkring blodkarret "besked" på at slappe af og derved forøge blodgennemstrømningen. En tilsvarende signalmekanisme regulerer erektionen af penis, og det er her, potensmidlet Viagra giber ind, og samme mekanisme ligger bag virkningen af hjertemedicin som nitroglycerin og amylnitrat, der omsættes til kvælstofoxid.

 

Makrofager, celler der rammende beskrives som "immunforsvarets skraldemænd", producerer nitrogenoxid og bruger det til at dræbe indtrængende bakterier med.

 

Nitrogenoxid bruges også af nerveceller som en neurotransmitter. I modsætning til andre neurotransmittere som kun passerer synapsespalter, kan kvælstofoxid fra én nervecelle brede sig til flere andre nærliggende celler, uafhængigt af de "normale" signalveje over synapsespalterne. Det har vist sig, at kvælstofoxid spiller en vigtig rolle, i forbindelse med depression og skizofreni, da folk med disse lidelser har ændrede mængder af kvælstofoxid i hjernen. Desuden har SSRI-præparater indvirkning på omsætningen af kvælstofoxid.

 

 

Organiske stofklasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Læs også om Truxillic syre: (C18H16O4) og Endocannabinoid transportører: De fleste neurotransmittere er vandopløselige og kræver transmembrane proteiner til at transportere dem på tværs af celle-membranen. Endocannabinoider (anandamide (AEA: C22H37NO2) og 2-arakidonoyl-glyserol, (2-AG: C23H38O4) er på den anden side, ikke-ladede lipider, som let krydser lipid-membraner. Fedtsyre-bindende proteiner FABP's, som er en familie af protein-bærer for fedtsyrer, og som er en carboxyl-syre med en lang alifatisk hale (kæde), der er enten mættet eller umættet, og hvor de mest naturligt forekommende fedtsyrer har en kæde af et lige antal carbonatomer 4-28,(C4-28), og andre lipofile stoffer såsom eicosanoider, som er signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon-fedtsyrer (C20), retinoider, som er en klasse af kemiske forbindelser der er relateret kemisk til A-vitamin og endo-cannabinoider. (Retinsyre: Expression af funktionelle CB1 cannabinoid receptorer i retin-syre-holdige differentieret P19 embryonal carcinoma celler)

FABP-hæmmere svækker nedbrydningen af anandamide af enzymet fedtsyreamid hydrolase (FAAH) i cellekultur. En af disse inhibitorer/hæmmere af annadamid-nedbrydning (SB-FI-26), tilhører en klasse af forbindelser (kaldet "truxilloider" C18H16O4 forbindelser der kan opnås fra en række planter) der fungerer som et anti-nociceptivt middel med mild anti-inflammatorisk aktivitet i mus. Disse truxillic syrer og deres derivater er blevet kendt for at have anti-inflammatoriske og anti-nociceptive virkninger i mus og er den aktive bestanddele af en kinesisk urtemedicin ((-)-Incarvillateine ​​Incarvillea sinensis), der anvendes til at behandle gigt og smerter hos mennesker. Blokaden af anandamid transport kan, i det mindste delvist, være den mekanisme, gennem hvilken disse forbindelser udøver deres anti-nociceptive virkninger. Desuden har dyreforsøg af andre vist, at forhøjede niveauer af endocannabinoider medførte fordelagtige farmakologiske effekt på stress, smerter og betændelse, og også forbedre virkningerne af narkotika-tilbagetrækning. - Målretning af Fedtsyre Bindings Protein (FABP) Anandamide Transportør - En ny strategi for udvikling af anti-inflammatoriske og anti-nociceptive Narkotika. PLoS One 2012; 7 (12):. E50968.

 

 

Carbon-Oxygen Hydrogenbinding

 

11-COOH-THC, THC-COOH, og THC-11-oic-syre

 

Carbon-oxygen (CH···O) hydrogenbindinger repræsenterer en usædvanlig kategori af molekylære interaktioner som først er dokumenteret i biologiske strukturer inden for de sidste 40 år. Selvom CH···O hydrogenbindinger generelt er forblevet undervurderet i den biokemiske litteratur, har undersøgelser i løbet af de sidste 15 år begyndt at give direkte bevis for disse interaktioner i biologiske systemer.

 

Konventionelle hydrogenbindinger (NH···O, OH···O, OH···N og NH···N) repræsenterer grundlæggende stabiliserende kræfter i biomolekylær struktur. Traditionelt har carbon ikke været betragtet som en konventionel hydrogenbindingsdonor på grund af sin relativt lave elektro-negativitet sammenlignet med oxygen og nitrogen. Imidlertid har flere undersøgelser vist, at selv alifatiske carbon-atomer kan danne svage hydrogenbindinger, der er betegnet som CH···O hydrogenbindinger. I kontrast kan carbon-atomer, med øget polarisering på grund af tilstødende atomer, teoretisk set deltage i hydrogenbindinger så stærke som de, der dannes ved traditionelle donorer, især oxygen eller nitrogen.

 

Den kemiske sammensætning af DNA-molekylet guanin (C5H5N5O), adenin (C5H5N5), thymin (C5H6N2O2) og cytosin (C4H5N3O)

 

I 1960'erne blev bidragene fra disse interaktioner for protein-struktur belyst. Ved brug af C···C interaktioner som reference, er der inden for nyere tid påvist en udbredte karakter af CH···O hydrogenbindinger i proteiner, især i standard rygraden i bindingsmønster af β-sheets. Undersøgelser har påvist med sikkerhed, at Cα–Hα···O=C hydrogenbindinger er meget udbredt i proteiners struktur og bør betragtes som en byggesten for sekundære og tertiære struktur.

 

Udover rygrad-interaktioner, er der også eksperimentelt bevis for CH···O hydrogenbindinger involverer aminosyre-sidekæder i protein-strukturen. Desuden er CH···O hydrogenbindinger blevet opdaget i nukleinsyre (også kaldet kernesyre) er en biologisk polymer der er opbygget af nukleotider. De mest almindelige nukleinsyrer er deoxyribonukleinsyre (DNA: guanin, adenin, thymin, cytosin) og ribonukleinsyre (RNA) som findes i alle levende celler og vira.

 

Carbon-Oxygen-Hydrogenbinding i biologisk struktur og funktion - J Biol Chem., 7. December, 2012

 

 

Arakidonsyre - - - - - - - - - - - - - (AA: C20H32O2)

Endocannabinoiderne Anandamide (AEA: C22H37NO2)

og 2-arachidonoylglycerol - - - - - (2-AG: C23H38O4)

 

2-Ara-Gl binder til membraner fra celler der er transient transficeret med ekspressions-plasmider som bærer DNA, af enten CB1 eller CB2 - de to cannabinoid-receptorer identificeret hidtil - med Ki værdier på 472 +/-55 og 1400 +/-172 nM, hhv. Efter intravenøs administration til mus, forårsagede 2-Ara-Gl den typiske tetrade af virkningerne af THC: antinociception (smertestillende), immobilitet, reduktion af spontan aktivitet, og sænkning af den rektale temperatur. 2-AG (C23H38O4) deler også evnen af delta 9-THC (C21H30O2) til at inhibere elektrisk fremkaldte sammentrækninger af mus isoleret vasa deferentia, men det var mindre potent end delta 9-THC - Identifikation af et endogent 2-monoglycerid til stede i hunde-tarmen, som binder til cannabinoidreceptorer. Biochem Pharmacol 1995

 

 

* Endocannabinoider er alle eicosanoider, som er signalmolekyler fra oxidation af 20-carbon-fedtsyrer, (delta-9-tetrahydrocannabinol-THC: C21H30O2 oxidation 11-Hydroxy-THC/THC-OH: C21H30O3 oxidation 11-nor-9-Carboxy-THC/THC-COOH: C21H28O4) der udøver kompleks styring over mange kropslige systemer, primært i inflammation eller immunitet, og som budbringere i centralnervesystemet.

 

* Hydroxylgrupper danner hydrogenbindinger. I næsten alle biologiske og biokemiske reaktioner, der er katalyserede af enzymer, spiller hydrogenbindinger en stor rolle. Det skyldes at enzymers substrat meget ofte bindes til enzymet v.hj.a. en eller flere hydrogenbindinger.

Derudover er hydrogenbindinger vigtige for den rumlige opbygning af makromolekyler som proteiner og DNA. Proteinernes sekundære strukturelementer bliver stabiliseret af hydrogenbindinger, som er også er med til at holde sammen på både den tertiære (også udtryk for en geologisk periode fra omkring 65 til 2 millioner år siden, mellem kridttiden og kvartærtiden, hvor pattedyrene blev udviklet og primaterne opstod) og den kvarternære struktur (også udtryk for den nuværende geologiske periode i Jordens historie, som begyndte for omkring 2 millioner år siden, og som bl.a. omfatter flere istider og menneskets opståen og udbredelse).

 

* I kemi er en aminosyre ethvert molekyle, som indeholder både en aminogruppe og carboxylsyregruppe (11-nor-9-Carboxy-THC/THC-COOH: C21H28O4). I biokemi bliver den kortere og mere generelle term aminosyre hyppigt anvendt om alfa-aminosyrer. En alfa-aminosyre er en aminosyre hvor amino- og carboxylsyregruppen er forbundet til samme carbon-atom.

 

* Fedtsyre består af lange, uforgrenede kæder af carbon-atomer med en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende (THC-COOH: C21H28O4). Fedtsyrer opbygger triglycerider med den generelle struktur glycerol med tre fedtsyrer i esterbinding, hvor fedtsyrerne kan være identiske, men er oftest forskellige, og de findes i alle levende væsner i cellemembraner, intracellulære membraner og liposomer (adiposomes eller eng. lipid droplet)

 

I relation som afslutning:

For eksempel er en primær metabolit af THC, THC-COOH (C21H28O4) blevet rapporteret at have anti-inflammatoriske egenskaber, der kan være medieret gennem undertrykkelse af cyclooxygenase og lipooxygenase in vitro (Burstein et al., 1986; Doyle et al., 1990) eller ved aktivering af peroxisom-proliferative-aktiveret receptor-γ (*PPARG) (Liu et al. 2003 ). Fordi cannabichromene (CBC: C21H30O2) er strukturelt beslægtet med disse andre phytocannabinoider, kan der være en lignende struktur og aktivitets-relation, hvor de anti-inflammatoriske virkninger af CBC medieres gennem receptorer eller processer svarende til dem, der ligger til grund for Cannabidiol (CBD: C21H30O2) eller THC-COOH (C21H28O4). Sammenfattende producerede CBC en delmængde af effekter i mus kvartet-prøven og reducerede væsentligt LPS-induceret pote-ødem. Desuden blev begge deres virkninger forstærket, når CBC blev givet i kombination med THC (C21H30O2). Desuden fører kombination af CBC og THC til øget tetrad og anti-inflammatoriske indvirkninger. - (Farmakologisk evaluering af den naturlige bestanddel af Cannabis Sativa, Cannabichromene og dens modulation af Δ 9-tetrahydrocannabinol. - Drug Alcohol Depend. Nov 1, 2010 - Dette arbejde blev støttet af National Institute on Drug Abuse (NIDA) USA)

 

 

* PPAR-G/-γ er blevet impliceret i patologien af talrige sygdomme, herunder fedme, diabetes, atherosklerose (en speciel form for åreforkalkning), og kræft. PPAR-gamma-agonister er blevet anvendt til behandling af hyperlipidæmi og hyperglykæmi (højt blodsukker). PPAR-gamma nedsætter den inflammatoriske respons i mange kardiovaskulære celler, især endotelceller. PPAR-gamma aktiverer PON1-genet, der øger syntese og frigivelse af paraoxonase-1 fra leveren, som derved reducere aterosklerose. Mange insulin-sensibiliserende lægemidler (dvs. thiazolidindioner), der anvendes i behandlingen af diabetes har mål af PPARG som et middel til at sænke serum-glucose (C6H12O6) uden at øge udskillelsen af insulin. Forskellige klasser af forbindelser, som aktiverer PPAR-gamma svagere end thiazolidindioner (de såkaldte "*partielle agonister af PPAR-gamma") undersøges for øjeblikket med det håb, at sådanne forbindelser stadig ville være effektive hypoglykæmiske midler, men med færre bivirkninger.

 

* THC har partielle agonist-virkning og hæfter sig til PPARG: Cannabinoider udøver antiproliferative virkninger på en lang række af tumorceller, herunder hepatocellulær carcinom (HCC) celler (leverkræft). I denne undersøgelse undersøgte vi, om den PPAR-γ-aktiverede vej bidrager til antitumorvirkningen af to cannabinoider Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og JWH-015 (C23H21NO) mod HepG2 og HUH-7 HCC-celler. Begge cannabinoider øgede aktivitet og intracellulære niveau af PPAR-γ mRNA og protein. Vi demonstrerer for første gang, at den antiproliferative virkning af cannabinoiderne THC og JWH-015 på HCC in vitro og in vivo, moduleres ved opregulering af PPAR γ-afhængige veje. - (Involvering af PPAR-γ i antitumor virkning af cannabinoider på hepatocellulært carcinom - Cell Death Dis. Maj, 2013).

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved