Runner's high

Cannabinoide Information

* Google translate: EnglishChoose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoiderne og runner's high

 

 

 

 

Link til Google translate kræver

desværre i nogle tilfælde

et klik på forstørrelsesglasset før målet

 

 

Wow. Jeg er lige kommet tilbage fra en løbetur, og har det fantastisk. Ikke et vanskeligt løb - ville bare veksle en svedetur.

 

Det lader til, at alle advokerer for motion. Få mennesker argumentere mod at blive aktive - men, hvad er det, der frembringer (at vi føler) os det så godt? - Og gør os så meget godt? Hvad kemikalier i vores krop bringer kraft i vores trin og et smil i vores ansigt?

 

Prøv det - prøv at bringe dette op i en diskussion og se hvor mange mennesker, der gætter forkert. Spørg dem hvilke kemiske forbindelser i kroppen der dækker over "runner's high (løberens høje velværdsfølelse)"? - Disse øjeblikke af tid, både under og efter fysisk aktivitet, når man føler sig godt tilpas og høj.

 

Folk vil typisk gætte "endorfiner" som svar. Ja, endorfiner er et opioid eller morfin-lignende stof, der produceres i kroppen, og de giver smertelindring under anstrengende aktivitet - dog har endorfiner problemer med at krydse den meget nødvendige "blod-hjerne barriere." Så hvis ikke en opioid, hvad stof kan stå til regnskab for løberens høje velværds-følelse?

 

Før svaret, lad os more os og lytte til POTUS 43, George W. Bush, og se, hvordan han beskriver fordelene ved at løbe. I et oktober 2002 interview til Runner's World, blev POTUS 43 spurgt: "Hvilken rolle spiller løb i din mentale og fysiske form?" Han sagde det var meget vigtigt, og at han løber fem eller seks gange om ugen. Præsident Bush fortsatte med at sige, at løbe:

 

• "hjælper mig med at sove om natten"

• "holder mig disciplineret"

• "bryder min dag"

• "giver mig mulighed for at genoplade mine batterier"

• "sætte mig i stand til mig til at sætte mål -"

• "- og skubbe mig i retning af disse mål"

• "i det væsentlige, det holder mig ung"

• "tilføjer et lille hop til mine skridt"

• "Jeg får en vis mængde selvværd fra det -"

• "Jeg ser bare og føler mig bedre tilpas"

 

Senere i interviewet bliver præsident Bush spurgt om at løbe, og hvordan det hjalp ham til at stoppe med at drikke alkohol. POTUS 43 svarede:

 

"Som løber, indså jeg hurtigt, hvordan det føltes at være sund, og jeg vidste allerede, hvordan det føltes at være usund. Hvis du drikker for meget og du løber for at helbrede tømmermænd, skal du meget hurtigt træffe et valg. Ønsker du at fortsætte med at få tømmermænd, eller ønsker du at føle det på den måde du gør efter en løbetur? Så løb er en måde at helbrede folk. Løb er noget, der bare gør du føler dig fantastisk. "

 

Ja, ECS er en vidunderlig ting, og tak for at sige det præsident Bush - ligesom forskning fra NeuroReport: Kognitiv Neurovidenskab og Neuropsykologi offentliggjort i 2003. (pdf - oversat) Denne forskning fra Georgia Tech og University of California, Irvine, viste, at en "klasse af kemikalier kendt som cannabinoider kan være den manglende brik i "runner's high "puslespillet, længe søgt efter af videnskabsfolk."

 

Det er rigtigt - den nye runner's high teori er, at den indre kemiske system-ansvarlige er - ECS.

 

Overrasket? Nå, det skal du ikke være. Det fremgår, at cannabinoider modulerer de andre systemer i én krop. For eksempel, er det at frembryde sved en god kropslig markør for denne overgang. I de øjeblikke, hvor kroppen begynder at tilpasse sig den stress der frembringes af at løbe, aktiveres ECS. I 2003-forskningen motionerede 24 mandlige deltagere i 45 minutter. De løb eller cyklede, mens kontrolgruppen var i hvile. Alle løbere og cyklister havde "dramatisk" forhøjet anandamide-niveauer efter 45 minutters moderat motion. Fra NeuroReporten: "Anandamide passerer blod-hjerne barrieren beredvilligt og undveg hoved-problemet, der plagede den endorfine hypotese."

 

Vi vil diskutere den åbenlyse ironi af at anholde over 800.000 medborgere for at "motionere" deres individuelle ECS ved at modulere deres helbred med urte-cannabinoider - som almindeligvis er refereret til som "bliver høj." Vi vil drøfte "høj" som et begreb senere i bogen, i de dele af Frihed og Stræben efter Lykke.

 

For nu, tænk over den tåbelighed af en sportsdomineret kultur, som er bygget på sved og afhængige af ECS og vores urte-cannabinoid-forbud. Kort sagt, hvis mennesker ikke havde et cannabinoid system, kunne vi ikke modulere de andre systemer. Ved at spille en rolle i modulation af andre systemer, hjælper ECS vores krop at tilpasse sig skiftende omstændigheder - fra hjerte-pumpen kører til rolig-afslappende massage. Simpelt fortalt, cannabinoider arbejder ved at justere amplitude/svingningsbredde, frekvens og/eller intensitet af en nerveimpuls.

 

- Og POTUS 43 (samt hans gode ven, daværende Statsminister "Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk, der har fået det ringere som følge af regeringensmiljøpolitik" og nuværende NATO-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen) var en initiativtager af personlig cannabinoid brug, dvs, løb til det sidste. I 2007 skrev Fred Barnes, administrerende redaktør af The Weekly Standard, at præsident Bush forbliver sund på grund af "hans virkelig gode fysiske form", og at motion og søvn hjælper til at "holde hans humør højt."

 

Cannabis Papirerne

- En borgers guide til cannabinoider

af Publius

 

 

  • En runner's high (løberens/motionistens høje velværds følelse) afhænger af cannabinoid-receptorer i mus

 

Johannes Fuss, et al, Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 20; 112(42): 13105–13108.

 

Betydning

En runner's high er en subjektiv følelse af velvære nogle mennesker erfare efter længere tids motion. I årtier, var det en hypotese, at anstrengelsesudløst endorfin-frigørelse alene er ansvarlig for en runner's high, men de seneste beviser har antydet, at endocannabinoider også kan spille en rolle. Her viser vi, at hjul-løb øger endocannabinoider og reducerer både angst og følelse af smerte hos mus. Fjernelse af cannabinoid-receptor 1 receptorer på GABAerge neuroner hæmmer løbe-induceret anxiolyse, og farmakologisk blokering af centrale og perifere cannabinoid-receptorer hæmmer analgesi. Vi viser således for første gang til vores viden, at cannabinoid-receptorer er afgørende for de hovedansvarlige aspekter af en runner's high.

 

Abstrakt

Motion er givende, og langdistanceløbere har beskrevet en runner's high som en pludselig behagelig følelse af eufori, anxiolyse, sedation, og analgesi. En populær tro har været, at endogene endorfiner mægler disse gavnlige virkninger. Dog hæver løbetræning blodets indhold af både β-endorfin (en opioid) og anandamid (en endocannabinoide). Ved hjælp af en kombination af farmakologisk, molekylær genetiske og adfærdsmæssige undersøgelser på mus, viser vi, at cannabinoid receptorer medierer akut anxiolyse og analgesi efter løb.

 

Vi viser, at anxiolyse afhænger af intakt cannabinoid receptor 1 (CB1) receptorer på forhjernen GABAerge neuroner og smerte reduktion på aktivering af perifere CB1 og CB2-receptorer. Vi demonstrerer derfor, at endocannabinoide system er afgørende for to vigtigste aspekter af en runner's high. Sedation, blev derimod ikke påvirket af cannabinoid eller opioid-receptor-blokering, og eufori kan ikke undersøges i musemodeller.

 

En runner's high beskrives som en flygtig behageligt fænomen, der kan opleves under langvarig løb. En populær tro har været, at endorfiner mægle en runner's high, selv om neurobiologiske mekanismer var uklare. I tidligere eksperimenter blev to fremtrædende systemer (det opioide og endocannabinoide systemer) foreslået at være involveret i en runner's high. Løb forøger plasmaniveauer af β-endorfin (en opioid) og anandamid (en endocannabinoide) i mus og mænd. Men i modsætning til lipofile anandamid (N-arakidonoyl-ethanol-amin; AEA: C22H37 NO2; 20:4,n-6), kan β-endorfin ikke krydse blod-hjerne-barrieren, hvilket gør centrale virkninger af perifere opioider usandsynlig. I et forsøg på at udrede bio-mekanismen af en runner's high, brugte vi ved hjælp af en kombination af farmakologisk, molekylær genetiske og adfærdsmæssige undersøgelser på mus, og demonstrerede for første gang til vores viden, at en runner's high afhænger cannabinoid-receptorer i mus.

 

- Department of Psychiatry and Psychotherapy, Central Institute of Mental Health, University Medicine Mannheim, University of Heidelberg, 68159 Mannheim, Germany;

 

 

Følelsen af Runners high forklaret

 

 

Antropologi, University of Arizona, Tucson, AZ 85.721, USA.

 

Abstrakt

 

Endocannabinoider (eCB) er endogene ligander for cannabinoid receptorer, der er tæt udtrykt i hjernens netværk, er ansvarlige for belønning. Seneste arbejde viser, at motion aktiverer eCB-systemet i mennesker og andre pattedyr, hvilket tyder på eCBs delvis er ansvarlig for de rapporterede forbedringer i humør og effekt efter aerob træning hos mennesker.

 

Dog er anstrengelses-udløstepsykologiske forandringer rapporteret af løbere kendt for at være afhængig af træningsintensitet, hvilket tyder på, at eventuelle underliggende molekylære mekanisme også bør ændre sig med varierende niveauer af træningens intensitet.

 

Her undersøger vi cirkulerende niveauer af eCBs efter aerob træning (løbebånd) i rekreativt kvalificere menneskelige løbere på fire forskellige intensiteter. Vi viser, at eCB-signalering faktisk er intensitet-afhængig, med kun væsentlige ændringer i cirkulerende eCBs observeret efter moderate intensiteter (meget høje og meget lave intensitets-øvelser ændrer ikke cirkulerende eCB-niveauer væsentligt).

 

Vores resultater er i overensstemmelse med intensitet-afhængige psykologiske tilstandsændringer med motion og støtter derfor den hypotese, at eCB-aktivitet er relateret til neurobiologiske effekter af motion. Således må fremtidige undersøgelser, der undersøger betydningen af motion-induceret eCB-signalering på neurobiologi eller fysiologi, tage træningsintensitet i betragtning.

 

 

  • Moderat: som er af middel el. under middel grad, i styrke, og/eller hastighed

 

 

* 2015, 3. feb. - Løb i moderat tempo forlænger levealderen - DR-Viden

 

Dansk forskning viser, at folk, der løber i højt tempo, dør lige så tidligt som folk, der ikke bevæger sig. Idrætsforsker kalder det interessant, men ser også en svaghed i forskningen. Hvis du er løber og tænker, at du løber for langsomt, når andre overhaler dig med vældig fart, så tag det roligt. Du har fat i den lange ende! (eCB-signalering er faktisk intensitet-afhængig, med kun væsentlige ændringer i cirkulerende eCBs observeret efter moderate intensiteter)

 

Ny dansk forskning viser, at løbere, der jogger i moderat eller lavt tempo, lever længere end mennesker, der træner med høj intensitet.

 

Forskningen viser tilmed, at løbere, der er meget anstrengt under deres løb, ikke lever længere end mennesker, der slet ikke dyrker motion, skriver tidsskriftet The Journal of the American College of Cardiology. Den særlige Østerbroundersøgelsen i København står bag forskningen, der bygger på målinger gennem 12 år. Man har kigget på 5048 raske mennesker og spurgt til deres fysiske aktivitet.

 

Forskere taler om, at mennesket bevæger sig på en U-kurve. Man går fra, at ingen motion er skidt, fordi det giver en høj sundhedsmæssig risiko, moderat motion er sundt, fordi det giver en lav risiko, og for megen motion er skadeligt, fordi der igen er høj risiko.

 

(Cannabinoider og homeostase: l rotter, bemærkede neuroforskere en udtømning af endocannabinoider og tab af cannabinoid receptor 1, de marihuana-lignende forbindelser vores organer generere og modtages og bearbejdes af (CB1) i visse homeostatiske funktioner såsom stress-reduktion - af kronisk stress. Kronisk stress svækker α1-adrenoceptor-induceret endocannabinoid-afhængig synaptisk plasticitet i den dorsale raphe nucleus. J Neurosci. 2014 Oct 29;34(44):14560-70.

 

Desuden: Virkningerne af koffein, nikotin, ethanol og tetrahydrocannabinol på motions-ydeevne - Nutr Metab (Lond). 2013; 10: 71.

 

Formålet med denne korte gennemgang er at vurdere effekten af koffein, nikotin, ethanol og THC: undersøgelser der understøtter de ergogeniske eller ergolytiske (et stof, der svækker motions-ydeevne) virkninger...

 

En af de første undersøgelser til at vurdere virkningerne af marihuana-rygning på motions ydeevne blev udført af Steadward og Singh, der testede effekten af marihuana rygning sammenlignet med placebo på flere indekser for motions-ydeevne. Hvilepuls og både systolisk og diastolisk blodtryk var signifikant forhøjet ved hvile efter marihuana-forbrug sammenlignet med både kontrol og placebo. Selvom der ikke var nogen signifikant fald i gribestyrke, faldt fysisk arbejdskapacitet ved en puls på 170 med 25% i forhold til placebo. Renaud og Cormier testede forsøgspersoner 10 minutter efter rygning af en marihuana cigaret (indeholdende 1,7% af Δ 9 -THC) på 7 mg/kg legemsvægt, og bemærkede et svagt, men signifikant fald i cyklus ergometri tid til udmattelse (nu er det homeostatisk optimalt at standse).

 

Avakian et al. viste, at dobbelt-blindt administration af marihuana som 7,5 mg Δ 9 -THC eller placebo ikke påvirkede blodtrykket, ventilation eller iltoptagelsen under submaksimal træning (15 min ved 50% af VO2max), men det gjorde stigning af puls og hastigheds-tryk produkt i hvile og under både træning og restituering (genopretning). Tashkin et al. hypotesen, at faldet i motions-ydeevne kan skyldes dens kronotropiske virkninger, der fører til opnåelse af maksimal puls ved nedsatte arbejdsbyrder.

 

Interessant, i en sags rapport, blev det dokumenteret, at der i en patient med astma, en tilstand karakteriseret ved bronkokonstriktion, førte rygning af marihuana forud for trænings-test til bronkodilation og ingen defekt i lungefunktion. Således, hvis der er nogen positiv virkning af marihuana, forbedrer det sandsynligt kun indirekte ydeevnen.

 

Det er tænkeligt, at cannabis kan nedsætte en atlets følelser af før-konkurrence stress og angst som følge af den euforiske effekt det kan producere. Også, fordi cannabis mindsker årvågenhed og har afslappende og beroligende egenskaber, kan brug være drevet af effekten af afslapning, velvære og forbedret søvnkvalitet. For eksempel er det blevet rapporteret, at slappe af, nydelse, og forbedret søvn var de vigtigste motiver til at bruge cannabis, med den begrundelse, at tilstrækkelig søvn og blive afslappet før konkurrencen kan føre til optimal ydeevne.

 

Men, på grund af afvejningen af nedsat motions-ydeevne, kan marihuana, muligvis sekundært til stigninger i hjertefrekvens og blodtryk, som kan ændre opfattet anstrengelse, betragtes som en ergolytisk agent (nedsætter motions-ydeevne til det optimale for forlænget levetid og homeostase-tilstand). Dette skyldes sandsynligvis en forøgelse i hjertefrekvens og blodtryk, fald i minutvolumen og nedsat psykomotorisk aktivitet, som er blevet påvist i tidligere undersøgelser.

 

Testning for cannabis i form af marihuana, hash eller andre cannabis indeholdte produkter udføres ved urinanalyse. Mål molekyle fundet i urin analyse er 11-nor-9-carboxy-Δ 9-THC (C21H28O4), med grænsen for en positiv test på> 15 ng / mL. Detection bestemmes ved gaschromatografi/massespektrometri, og denne grænse adskiller aktive brugere fra passive rygere og fødevarer, der indeholder spor af cannabinoider. Dog skal det påpeges, at for nylig foreslog Brenneisen et al., at THC, 11-nor-9-carboxy-Δ 9 THC og 11-hydroxy-Δ 9 THC alle skal betragtes som målanalytter for cannabis doping.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) doping? → maksimal puls ved nedsatte arbejdsbyrder. → nedsætter motions-ydeevne til det optimale for forlænget levetid og homeostatisk-tilstand.

 

 

Cannabis brug til at forbedre sportslige og ikke-sportslige præstationer blandt franske sport-studerende.

 

FORMÅL: På trods af en stor interesse for folkesundheden ved stofbrug blandt sportsfolk, har kun få forskning rettet sig mod ulovlig stofbrug i forbindelse med sports-praksis. Vi har undersøgt brugen af cannabis til at styrke både sportslig og ikke-sportslige præstationer blandt franske sport universitetsstuderende.

 

METODER: Et anonymt selvrapporteret spørgeskema blev administreret til en stikprøve af elever fra seks Sports Videnskabelige universiteter fra det sydlige Frankrig. Information om sports-praksis og brug af cannabis (frekvens, mængde, motiver) er indsamlet.

 

RESULTATER: Mænd var mere tilbøjelige til allerede at have brugt cannabis til at styrke ikke-sportslige præstationer samt sportslige præstationer. Den samtidige lignings-model viste, at begge former for styrkende-stofbrug var endogene: cannabisbrug til at øge sportslige præstationer fører til brug af cannabis for at styrke ikke-sportslig præstation og gensidigt. Endvidere kan de afslappende egenskaber af cannabis være hyppigt anvendt til at forbedre ydeevnen. Brugen af cannabis til at øge sportslige præstationer er positivt relateret til det konkurrencemæssige niveau og til sportsslid (motivationen til udførdsel deraf, men også til ikke at overdrive selve spotsslidet til et skadeligt niveau).

 

KONKLUSION: Nærværende undersøgelse er med til at øge forståelsen af et empirisk paradoks om forholdet mellem dopingmidlers brug og såkaldte "rekreative" stofbrug blandt sportsfolk. Faktisk kan folk, der bruger dopingmidler også bruge "rekreative" stoffer for et 'ikke-rekreativ' (ikke-afslappende) formål.

 

 

 

En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

Traumatisk hjerneskade (TBI) er forbundet med betydelig sygelighed og dødelighed. Flere undersøgelser har påvist neurobeskyttende virkninger af cannabinoider. Formålet med denne undersøgelse var at etablere et forhold mellem tilstedeværelsen af ​​en positiv toksikologisk skærm til tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og mortalitet (dødelighed) efter TBI.

 

En 3-årig retrospektiv gennemgang af register-data på et Niveau I traumecenter for patienter der har pådraget sig TBI og som har en toksikologi-skærm blev udført...

 

Forekomsten af ​​en positiv THC skærm var 18,4 procent (82). Samlet dødelighed var 9,9 procent (44); Men dødeligheden i THC (+) gruppe (2,4% [to]) var signifikant nedsat sammenlignet med THC (-) gruppe (11,5% [42]; P = 0,012). Efter justering for forskelle mellem forsøgs kohorter på logistisk regression, blev en THC (+) skærm uafhængigt associeret med overlevelse efter TBI (odds ratio, 0,224; 95% konfidensinterval, 0,051 til 0,991; P = 0,049). En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig Traumatisk hjerneskade → forebygger hypoxi (eller hypoxia) og anoxi - Kroppens celler kan skifte til anaerobt stofskifte, derfor kan kroppens celler klare sig i kort tid uden (O) ilttilførsel. Hjernens celler kan derimod ikke skifte til anaerobt stofskifte, så hjerneceller dør efter få minutters iltmangel.

 

 

 

----- -----

 

 

2012 April- Raichlen DA m.fl - Bundet til at løbe: anstrengelsesudløst endocannabinoid signalering i mennesker og cursoriale pattedyr med følgevirkninger for 'runner's high/løberens høje velværdsfølelse'. J Exp Biol. 2012 Apr 15;215(Pt 8) - School of Anthropology, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA.

 

Mennesker rapporterer om en bred vifte af neurobiologiske belønninger efter moderat og intens aerob aktivitet (iltkrævende (O) motion fra lav til høj intensitet], populært kaldet "runner's high' eller 'løberens høje velværdsfølelse' [en dagligdags betegnelse for en pludselig euforisk følelse af velvære, lykke og opstemthed, eller boost af energi oplevet under langvarig anstrengende motion], som kunne fungere til at fremme vanemæssig aerobic motion. Endocannabinoider (eCBS) er endogene neurotransmittere, der synes at spille en stor rolle i skabelsen af disse belønninger ved at aktivere cannabinoid receptorer i hjernens belønnings-regioner under og efter træning.

 

Andre arter deltager også regelmæssigt i udholdenheds-udfoldelse (cursorial pattedyr, tilegnet til at løbe), og idet mennesker deler mange morfologiske træk med disse taxa, er det muligt, at anstrengelsesudløst eCB signalering motiverer til vanemæssig høj intensitets lokomotorisk adfærd i cursoriale pattedyr. Hvis det er sandt, så kunne neurobiologiske belønninger forklare variation i vanemæssig bevægelsesaktivitet og udførelse/fremførelse på tværs af pattedyr.

 

Vi målte cirkulerende eCBs i mennesker, hunde (et cursorial pattedyr) og fritter (et ikke-cursorial pattedyr; (Mustela putorius furo) er en underart af ilderen) før og efter løbebånds-motion for at teste hypotesen om, at neurobiologiske belønninger er knyttet til høj-intensitets motionering i cursoriale pattedyr.

 

Vi viser, at mennesker og hunde har den samme betydeligt forøget anstrengelsesudløst eCB signalering efter høj intensitets-udholdenheds løb. eCB signalering stiger ikke betydeligt efter lav intensitets gang/vandring i disse taksa, og eCB-signalering stiger ikke betydeligt i de ikke-cursoriale fritter efter motion på nogen intensitet.

 

Denne undersøgelse giver det første bevis på, at inter-specifik variation i neuro-transmitter-signalering kan forklare forskelle i bevægelses-adfærd blandt pattedyr. Således kan en neurobiologisk belønning for udholdenhedstræning forklare hvorfor mennesker og andre cursoriale pattedyr vanemæssigt er engageret i aerobic motion (/iltkrævende (O) motion fra lav til høj intensitet] på trods af de højere energi-omkostninger og skade-risici i forbindelse hermed og hvorfor ikke-cursoriale pattedyr undgår sådanne bevægelses-adfærd.

 

 

Data tyder på, at nogle af de vasculo- og hjertebeskyttende effekter der tilskrives kost n-3 PUFA (flerumættede fedtsyrer) kan medieres af CYP-afhængige metabolitter (stofskifteprodukter) af EPA C20H30O2 og DHA C22H30O2. Hvilket gav mere potent vasodilaterende (udvidelse af blodkar) og potentielt antiarytmiske metabolitter, tyder på, at den endogene CYP-eicosanoid-profil gunstigt kan forandres med kost omega-3 fedtsyrer. Forøgelse af omega-3-indekset fra omkring 4-8 resulterer primært i en stor stigning i EPA-afledte CYP-afhængige epoxy-metabolitter efterfulgt af stigninger i EPA og DHA-afledt LOX-afhængige mono-hydroxy-substituerede metabolitter herunder forstadier i Resolvin E og D familier; resolvins selv blev ikke påvist. CYP-afhængige epoxy-metabolitter af EPA (C20H30O2) og DHA (C22H30O2) kan fungere som formidlere af den vasodilaterende og hjertebeskyttende effekter af omega-3 fedtsyrer

 

Fra AA stammer også endocannabinoider som anandamid (N-arachidonoylethanolamine; AEA: C22H37 NO2) og 2-arachidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4 ), som er i stand til at efterligne de farmakologiske virkninger af det aktive princip af Cannabis sativa-præparater såsom hash og marihuana (-) - Delta9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2). De fungerer som sande "endogene cannabinoider" ved at binde og funktionelt aktivere en eller begge cannabinoid-receptore til stede på nerve- og perifere cellemembraner. Enzymer, der udfører anandamid oxidation er de samme fedtsyre oxygenaser, der vides at virke på endogen arakidonsyre navnlig, medlemmerne af COX, LOX og P450-familier af enzymer. Nylige fremskridt i biokemien og farmakologien af det endocannabinoide system, også for dens centrale og perifere roller i regulering af fødeindtagelse, vil tilbyde udvikling af nye terapeutiske midler.

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - - - - - C23 H38 O4

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Essentielle fedtsyrer og lipidmediatorer. Endocannabinoider - Pediatr Med Chir. 2012 Mar-Apr; 34 (2): 65-72.

 

 

Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen!

Peter Sommer

Runners High - Er det virkeligt? Og hvordan er det som Pot?

Løbere refererer undertiden til at have en følelse af "runner's high/løberens høje velværd". Jeg talte med Letha "Etty" Griffin, MD, en ortopædkirurg på Piemonte Hospital, om dette fænomen og om en ny undersøgelse, der viser, at "runners high" kan være et resultat af aktiveringen af en reaktion i vores hjerne som svarer til, hvad der sker, når folk bruger marihuana.

 

'"Runner high" betyder noget forskelligt for hver enkelt løber, "siger Dr. Letha Griffin, Piemonte Hospital ortopædisk kirurg.

 

"Det er ofte beskrevet som en generel god selværdsfølelse." Hun siger folk der rutinemæssigt løber eller motionere ikke føler sig normal, hvis de ikke motionerer. "Det kan have en vanedannende følelse," tilføjer hun.

 

Nye fund fra Georgia Institute of Technology tyder på, at virkningerne af marihuana ligner "runner's high", som opleves af atleter. Dr. Griffin mener, at der er et videnskabeligt grundlag for dette. "Vi har i årevis vidst, at der kan være nogle kemikalier kaldet endorfiner, der hæfter til stemnings-centre i hjernen, og faktisk kan være ansvarlige," siger hun. Georgia Tech undersøgelsen indikere, at det måske ikke er endorfiner, men et andet stof, der fører til en følelse af ro og velvære, som er karakteriseret som en "runner high."

 

Kontroversen om en runner high stammer fra det er subjektivt og ikke forekommer hver gang. Men medicinsk forskning viser, at et organ-system kaldet det endocannabanoide system kan aktiveres ved motion. Denne samme system aktiveres af marihuana-brug, hvilket hjælper med at forklare, hvorfor den høje/euforiske fornemmelse fra løb er beskrevet som sådan af marihuana.

 

Dr. Randy Martin: Uanset om du får runners high eller ej, regelmæssig motion - uanset om det er løb, gå eller Jazzercise - er det godt for din krop og din hjerne. Så gå efter det.

 

 

 

Motion kunne give pot-brugere en ekstra høj fornemmelse/udkomme - men det behøver ikke være den velsignelse som brugere måske tror [det skal statsmagten, politiet og måske uvidenhed også om 9-carboxy-Delta (9)-THC (THC-COOH:C21H28O4) nok sørge for].

 

Undersøgelsen, offentliggjort i Narkotika og Alkohol-afhængighed, fandt, at niveauet af THC - marihuana'ens aktive ingrediens - var gennemsnitligt 15% højere umiddelbart efter brugere motionerede. Og det kunne være nok til at udløse en positiv blodprøve der viser, at brugerne var blevet høj/påvirket tidligere, end de rent faktisk gjorde (havde indtaget marihuana nyligt uden at have gjort det).

 

Selvom det har været kendt i årevis, at THC er gemt i fedt og nogle gange kan give en positiv test uger efter en person senest har røget det, er undersøgelsen den første til at dokumentere, at motion kan føre til en stigning af det (THC og andre 65 cannabinoider THC-COOH) i blodet. Dataene kan forklare sager som den af en jockey, der skulle tabe sig til et hestevæddeløb og testet positiv for cannabis længe efter, han havde sagt, han sidst havde røget det - og tilfælde af brugere teste positiv på afvænning, når de motionerer og taber sig trods at være afholdende.

 

Undersøgelsen involverede 14 regelmæssige marihuana-brugere, der røg gennemsnitlig en joint om dagen og fik udtaget en blodprøve både før og efter 35 minutter med moderat motion på en stationær cykel. De var afholdende i mindst 24 timer, da de blev testet.

 

Forskerne målte også deres kropsfedt ved at opmåle deres body mass index (BMI) og fandt, at ændringer i THC-indholdet efter træning, som varierede fra nul procent til 34%, steg med kropsfedt-indhold. "Folk med større BMI oplevede en større stigning [og] meget tynde mennesker [havde] ingen effekt," siger undersøgelsens ledende forfatter Iain McGregor, professor i psykofarmakologi ved University of Sydney i Australien. Stigningen var kortvarig, og varede mindre end to timer.

 

Var det nok til at forårsage svækkelse? Det er ikke klart, fordi undersøgelsen ikke var designet til at måle forgiftning. McGregor siger dog, at det er "teoretisk" muligt, og vil gennemfører yderligere forskning for at besvare dette spørgsmål.

 

Anden forskning fandt, at selv hos mennesker, der ikke ryger marihuana, kan både motion og stress øge aktiviteten af hjernens naturlige cannabinoide system og føre til frigivelse af kroppens THC ækvivalenter.

 

[AEA; "lyksalighed, glæde", og amid) og 2-AG: C23H38O4] CB1-receptor-endocannabinoid-signalering aktiveres af stress og fungerer til at afbøde eller dæmpe de adfærdsmæssige og endokrine virkninger af akut stress.

Kronisk variabel stress-eksponering reducerer endocannabinoid CB1-receptor-signalering og det er en hypotese, at den resulterende mangel på endocannabinoid signalering bidrager til de negative konsekvenser af kronisk stress (eks. også overdreven afhængighed efter motion). På den anden side, kan gentagen udsættelse for den samme stress sensibilisere CB1 receptor signalering, hvilket resulterer i dæmpning af stress respons. Data er revideret der støtter hypotesen om, at CB1 receptor-signalering er stress lydhør og at opretholde robust endocannabinoid/CB1 receptor signalering (THC-COOH: C21H28O4) giver modstandskraft mod udvikling af stress-relaterede sygdomme.

 

[samt for hver 17. motionist som er så afhængig af træning, at det kan få store negative konsekvenser, idet "Runners High" eller euforiske følelser, fremkaldt af disse endocannabinoider, kan føre til at udøve afhængighed til udfoldelsen. Genetiske undersøgelser tyder på at gener, der styrer præference for narkotika også styrer præference for naturligt at belønne adfærd, såsom motion. Det er blevet fremhævet, at motion-afhængighed er en del af et kontinuum af sportive aktivitet, der udvikler sig i stadier fra den rekreative motion til risiko-motion, problematisk øvelse og til sidst til motions-afhængighed;

 

diæt; eks. Binge spiseforstyrelse for AEA-tilfredsstillelses-produktion: Blood niveauer af endocannabinoiden anandamide er øget i anorexia nervosa og binge-spiseforstyrrelse, men ikke i bulimi, inddragelse af AEA i formidlingen af ​​de givende aspekter af afvigende spise adfærd forekommer i AN og BED; samt alkohol og medicinmisbrug]

 

- Neuroscience Research Center, Medical College of Wisconsin, USA; 2014].

 

Disse stoffer medvirker til "runners high/løberens/motionistens høje/euforiske velværds-følelse" og andre behagelige, drømmende følelser under træning eller stressende oplevelser. McGregor håber at undersøge hvordan anstrengelsesudløst frigivelse af THC kan sammenlignes med virkningerne af det naturlige cannabinoid system, som er vigtig for reguleringen af stress og smerte.

 

I mellemtiden for at forstå hvordan den "anden succes" af THC fra motion - og traumatiske hændelser - kan påvirke dømmekraft og adfærd, vil være afgørende for at finde ud af den rolle, som THC-undersøgelser kan spille i en række forskellige sammenligninger, fra vejside-undersøgelser af værdiforringede bilister [hash-o-meter med efterfølgende blodprøve-udtagning af arrestant] til obduktionserklæringer for at fastslå dødsårsagen.

 

Mens mængden af THC sporet i blodet tyder på, at det er usandsynligt, at den "anden succes" vil forårsage betydelig svækkelse, og hvis yderligere undersøgelser tyder på, at den gør det, kan forskere og lovgivere stå over for nogle vanskelige spørgsmål med hensyn til stenet/påvirket kørsel. Hvis blodets indhold af THC er højt efter et færdselsuheld, for eksempel, ville forskerne være i stand til at afgøre, om føreren var stenet/påvirket, da han/hun steg bag rattet, eller oplevede et udbrud [frigivelse] af THC fra tidligere brug, og som blev udløst af stress fra ulykken?

 

Ville forskerne være i stand til at kunne dokumentere, hvorvidt nedskrivningen/svækkelsen var ens eller kvalitativt anderledes i hvert enkelt tilfælde?

 

Det ville til gengæld kunne bestemme i mindte detalje, hvor THC'en stammer fra/oprandt af - fra nylig brug eller fra lagret fedt - ville betyde noget for retshåndhævelses-formål. I betragtning af den interesse dette spørgsmål vil generere, håber McGregor, at disse spørgsmål ikke vil stå ubesvarede længe. [Nej, det gør så sandelig heller ikke de mange som har mistet førebevis og muligt arbejde og som to gange inden for tre år bliver stoppet med -COOH i blodet, også uden at vise sig til fare for trafikken og andre, ja så er det farvel til bilen i Danmark]

 

 

"Over 2.000 danske bilister har fået frakendt kørekortet i 2013, fordi der er fundet spor af hash i deres blod. Men mange af dem er slet ikke til fare i trafikken, viser forskning."

 

Selvom cannabisindtagelse har vist sig at hæmme de psykomotoriske evner mildt, ser denne svækkelse ikke ud til at være alvorlig eller langvarig. I køresimulator-tests, manifesteres denne "forringelse" typisk i at forsøgspersonerne nedsatte deres kørehastighed i kravet om mere tid til at reagere på nødsituationer.

 

Ikke desto mindre synes denne forringelse ikke at spille en væsentlig rolle i trafikulykker. En 2002-gennemgang af syv separate studier med 7,934 chauffører rapporterede, "Sammenstøds-skyld-undersøgelser har ikke kunnet påvise, at bilister med cannabinoider i blodet er væsentligt mere tilbøjelige end stoffrie bilister til at være skyld i trafikulykker."

 

Dette resultat er sandsynligt, fordi personer der er under indflydelse af marihuana, er bevidste om deres "værdiforringelse", og kompenserer for den i overensstemmelse hermed, såsom ved at nedsætte hastigheden, og ved at fokusere deres opmærksomhed, når de ved en reaktion, vil være påkrævet. Denne reaktion er netop det modsatte af, hvad der udvises af chauffører under indflydelse af alkohol (og stressede), som har tendens til at køre i en mere risikabel måde i forhold til deres beruselse.

 

* Historisk lavt antal dræbte og tilskadekomne

11. juli 2013 - Antallet af dræbte i trafikken (i Danmark) har aldrig været så lavt som nu. I 2012 faldt antallet af personer, som mistede livet i trafikken, til 167. Det er 24 pct. færre end i 2011, hvor 220 blev dræbt i færdselsuheld. Hver fjerde dødsulykke skyldes udelukkende for høj hastighed

 

* Danskerne er mest irriterede i trafikken

1. november 2017 - En undersøgelse lavet af Vejdirektoratet viser nemlig, at trafikken er det sted, hvor danskerne bliver mest irriterede på andre mennesker. ... - Når man bliver irriteret, så agerer man uhensigtsmæssigt og impulsivt. Det kan føre til, at man ikke tager nok hensyn og laver hasarderede overhalinger, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

 

"På nuværende tidspunkt tyder beviserne på, at en inddragelse af cannabis i trafikulykker ikke er videnskabeligt bevist. Til dato ..., er syv undersøgelser med skyld-analyse blevet rapporteret, der omfattede i alt 7,934 chauffører. ... De hidtidige resultater af sammenstøds-ansvarligheds-undersøgelser har ikke kunnet påvise, at bilister med cannabinoider i blodet er væsentligt mere tilbøjelige end stoffrie bilister i at være ansvarlig for trafikulykker. ... (I) tilfælde, hvor THC var det eneste stof (lægemiddel) til stede i analysen, blev skyld-ansvarsforholdet fundet at være ikke signifikant forskellig fra gruppen af ikke-stof-påvirkede.

 

* Læs yderligere forskning omhandlende cannabinoider og kørsel (Facebook-opslag)

 

 

 

 

 

 

 

* Rusen gør, at følsomheden til den ydre stimulering frembringer detaljer, som normalt vil blive overset, gør at farver synes mere klare og farverige, gør at der frembringes en værdsætning og lyst til at arbejde/gå i dybden med kunst, der tidligere havde en lille eller ingen interesse for beskueren. Det er som om den voksne cannabis-berusede bemærker/opfatter/sanser verden med den samme nyhedsfornemmelse, forundring, nysgerrighed og begejstring som et barn. Beruselsen forstærker værdsættelsen af musik; mange jazz og rockmusikere har sagt, at de spiller bedre under påvirkning af marihuana, men denne effekt er ikke objektivt bekræftet.

Uddrag fra:

Kapitel 17 - Marihuana - Af Lester Grinspoon, og James B. Bakalar, og Ethan Russo (Fra 2004-udgaven af Substance Abuse, En omfattende lærebog, Redigeret af Joyce Lowinson og udgives af Lippincott Williams og Wilkins)

 

* Sang-associeret belønning korrelerer med endocannabinoid CB1-receptor-signalering i fri sang-adfærd

 

 

En aktiv metabolit er en aktiv form af et lægemiddel/stof, efter at den er blevet behandlet af kroppen.

 

Sommetider formuleres lægemidler bevidst så de vil bryde ned inde i kroppen til dannelse af det aktive lægemiddel. Disse kaldes *pro-stoffer. Årsagen til dette kan være fordi stoffet er mere stabil under fremstilling og opbevaring som promedikamentform, eller fordi pro-stoffer bedre absorberes af kroppen og/eller har overlegen farmakokinetikker.

 

En anden form for aktiv metabolit resulterer når et lægemiddel eller stof nedbrydes af kroppen ind i en modificeret form, som fortsætter med at producere virkninger i kroppen. Normalt ligner disse virkninger dem af det oprindelige lægemiddel/stof, men svagere, selv om de stadig kan være signifikant (se fx 11-hydroxy-THC - THC-COOH) og med overlegne farmakokinetikker.

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Ketonketose et monosaccharid isomerisere i en aldose når carbonyl-gruppen (carboxylsyre -COOH), er placeret ved enden af molekylet. Sådanne ketoser er reducerende sukkere som enten har en aldehyd-gruppe eller er i stand til at danne en i opløsning gennem isomeri, som derved omdannes langsomt til den tilsvarende carboxylsyre -COOH. Den aldehyd-funktionelle-gruppe tillader sukkeret at fungere som en reduktionsmiddel som er vigtigt i brunfarvning af mange fødevarer og den overordnede reaktion for aerob cellulær respiration som et middel til at frisætte energien fra sukkeretoptisk aktivitet.

Gennemgang af litteraturen om THC-COOH indikerer, at de farmakologiske egenskaber af denne ikke-psykoaktive men fremtrædende metabolit har været ufuldstændig og - i forfatternes mening - utilstrækkeligt karakteriseret. De vigtigste ubesvarede spørgsmål er: Kan nogen af de farmakologiske virkninger observeret for THC tilskrives THC-COOH? I hvilket omfang påvirker THC-COOH den biologiske aktivitet af THC-holdige præparater? Det er håbet, at yderligere undersøgelser vil afsløre eventuelle inddragelse af denne rigelige og langlivet metabolit i farmakologi-komplekset og i de beviste terapeutiske virkninger af THC-holdige lægemidler. Med andre ord: kan THC være et potentiel pro-drug til en anden farmakologisk enhed? - 11-Nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol - en allestedsnærværende endnu underforsket cannabinoid. En gennemgang af litteraturen - Cannabinoider 2014;9(1):1-8 - István Ujváry, Franjo Grotenhermen

 

 

Runner's High

berens/motionistens høje velværdsfølelse er at blive stenet indefra; den følelse af eufori og svævende ro, der kommer efter længere tids træning og smertelindring har intet at gøre med endorfiner, de har for stor en molekylær opbygning til at kunne passere blod-hjerne-barrieren, en barriere der adskiller det cirkulerende blod fra cerebrospinalvæske i hjernen. Barrieren er dannet af væggen i hjernens kapillærer, hvis inderste cellelag af endotelceller er så tætliggende, at de udgør en effektiv adskillelse mellem blodbanen og cerebrospinalvæsken. Derved beskytter barrieren hjernen mod skadelige stoffer fra blodbanen.

 

Endotelcellerne udgør ikke blot en passiv barriere, men transporterer også aktivt stoffer, som hjernen har brug for. Hjernens stofskifte er primært baseret på sukkerstoffer (-OH), og over blod-hjerne-barrieren transporteres der, under energiforbrug, aktivt store mængder glukose (C6H12O6), såvel som aminosyrer [ethvert molekyle, som indeholder både en aminogruppe og carboxylsyregruppe -COOH] der blandt andet kan bruges under dannelsen af signalstoffer. Ved sygdom i hjernen vil blod-hjerne-barrieren ofte blive utæt, og proteiner fra blodet kan bevæge sig ud i cerebrospinalvæsken. - det handler om endocannabinoider. Vi bør ordineres det mere. - Carl Hammerschlag, Yale-uddannet psykiater og University of Arizona Medical School fakultets-medlem

 

AEA - - - - Endocannabinoide 1 - - - - C22H37 NO2

2-AG - - - Endocannabinoide 2 - - - - C23 H38 O4

 

* Signalmolekyler fra oxidation af 21-carbon-fedtsyrer:

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit THC-OH blev forelagt sekventiel farmakokinetisk-farmakodynamisk population modellering på individuelle puls af ni patienter med ALS som en proxy for THC's hjerte-kardiolære effekter..

 

En markant inter-individuel variation blev fundet for absorptionen af oral THC (84%) og fjernelse af THC-COOH (45%). Plasmakoncentrationerne af THC-OH var positivt korreleret med den individuelle puls. En E (max-model) blev succesfuldt indpasset på individuelle puls, med et THC-OH plasmakoncentration på 3,2 x 10 (-4) pmol/L for EC(50) og en E (max) på 93 bpm i hjertefrekvens.

 

? Den normale hvilende puls hos et voksent menneske spænder fra 60 til 80 bpm. Bradykardi er en langsom puls, defineret som under 60 bpm. Takykardi er en hurtig puls, defineret som over 100 bpm i hvile. Pulstræning → THC-OH (C21H30O3) er decideret styrketræning for hjertet, hvilket betyder, at pulstræning forårsager, at hjertet vokser og bliver stærkere. Derved kan hjertet pumpe mere iltet blod ud til de arbejdende muskler, som netop har brug for ilten til at danne energi med. Jo mere blod, der pumpes ud i kroppen pr. hjerteslag, jo færre gange i minuttet behøver hjertet at slå for at klare opgaven → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) – og dermed falder pulsen!

 

 

Tilføjet den 13. Marts 2011

AMP-aktiverede protein kinase (AMPK) er en central aktør i reguleringen energibalance på både cellulær og hel-krop niveauer, hvilket placerer den i centrum for studier af fedme, diabetes og det metaboliske syndrom.

 

Aktivering af AMPK, enten som svar på motion eller farmakologiske midler, har et betydeligt potentiale til at vende de metaboliske abnormiteter i forbindelse med type 2-diabetes og det metaboliske syndrom. To eksisterende klasser af antidiabetika, dvs. biguanider (fx metformin) og thiazolidindionerne (f.eks rosiglitazon), både handler (i det mindste delvist) ved aktivering af AMPK. Nye lægemidler aktiverende AMPK kan også have potentiale til behandling af fedme. - AMPK: en vigtig regulator af energibalancen i enkelt celle og hele organismen. - Int J Obes (Lond). 2008 Sep; 32 Suppl 4: S7-12.

 

Cannabinoider hæmmer energisk metabolisme og inducerer AMPK-afhængig autophagy i bugspytkirtelkræftceller.

 

...Vi brugte cannabinoider specifikke for CB1 (ACPA) og CB2 (GW) receptorer og metabolomiske analyser til at optrævle de potentielle veje medierende cannabinoid hæmning af bugspytkirtel-cancer-celle-vækst. Panc1-celler behandlet med cannabinoider viser forhøjede AMPK aktivering induceret af en ROS-afhængig stigning i AMP/ ATP-forhold. ROS fremmer den nukleare translokation af GAPDH, hvilket yderligere forstærkes af AMPK og dermed formildende glykolyse.

 

----- -----

 

Cannabidiol beskytter leveren fra binge alkohol-induceret steatosis ved mekanismer, herunder hæmning af oxidativ stress og øget autofagi.

Akut alkoholindtagelse inducerer fedtinfiltration, og effektiv forebyggelse af steatose kan beskytte leveren fra progressive skader forårsaget af alkohol. Øget oxidativt stress er blevet rapporteret som en mekanisme underliggende alkohol-induceret steatose. Vi evaluerede om cannabidiol, som er blevet rapporteret til at fungere som en antioxidant, kan beskytte leveren fra alkohol-genereret oxidativ stress-induceret steatosis. Cannabidiol kan forhindre akut alkohol-induceret Leversteatosis i mus, eventuelt ved at forhindre stigning i oxidativt stress og aktivering af JNK MAPK-vejen. Cannabidiol kan per se øge autofagi både i CYP2E1-udtrykkende HepG2-celler og i muselever. Vigtigere, cannabidiol kan forhindrer faldet i autofagi fremkaldt af alkohol. Som konklusion viser disse resultater, at cannabidiol beskytter muselever akut alkohol-induceret steatosis gennem flere mekanismer, herunder svækkelse af alkohol-medieret oxidativt stress, forebyggelse af JNK MAPK-aktivering og forøgelse af autofagi.

 

- Relaterede citater

 

Dette er i direkte modsætning til alkohol, hvor kroppens fordøjelsesproces skaber metabolitter, såsom acetaldehyd (Ethanal) samt andre "reaktive oxygen-arter", hvilket øger oxidativt stress, og som er giftige for hjernen og andre celler i kroppen. Det er derfor, du har tømmermænd, efter at have drukket store mængder alkohol. - Dr. Malik Burnett, politisk leder for Drug Policy Alliance i Washington, DC, er tidligere kirurg.: Ødelægger Marihuana hjerneceller som påvist ved alkohol?

 

 

Tøm glasset : Når verdens ledere køler ned med en drink

 

Kronisk ethanol øger cannabinoid-receptor-agonisten anandamid og dens forløber N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin i SK-N-SH-celler

Balapal S. Basavarajappa, et al., Journal of Neurochemistry, February 1999

 

Resumé: I en tidligere undersøgelse, vi viste, at kronisk ethanol (EtOH) eksponering nedregulerede cannabinoid-receptorerne (CB1) i musehjernes synaptiske cellemembran.

 

I den foreliggende undersøgelse undersøgte vi effekten af kronisk EtOH på dannelsen af anandamid (AnNH), en endogen cannabimimetisk forbindelse og dens forløber N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin (N-ArPE) i SK-N-SH-celler, der var forbehandlet med [3H] arakidonsyre.

 

... Endvidere blev den EtOH-fremkaldte dannelse af [3H]AnNH og [3H]N-ArPE hæmmet ... hvilket antyder, at CB1-receptoren og G-i/o protein frembragte reguleringen af AnNH-niveauer.

 

... Den observerede stigning i niveauet af disse lipider i SK-N-SH-celler kan være en mekanisme til neuronal tilpasning, og kan tjene som en kompenserende mekanisme til at modvirke den stadige tilstedeværelse af etoh (alkohol).

 

Den nuværende observation sammen med vores tidligere resultater tyder på inddragelse af det endocannabinoide system i formidlingen af nogle af de farmakologiske virkninger af etoh og kan udgøre en del af en fælles hjerne-vej medierende styrkelse (og genkaldelse) af misbrugsstoffer herunder etoh (alkohol).

 

... AnNH (AEA) er blevet vist at binde specifikt til cannabinoid-receptorer (CB1) i hjernen og at efterligne mange af de farmakologiske og adfærdsmæssige virkninger, herunder den forstærkende (genkaldende) virkning af Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2), det aktive stof i marihuana og andre syntetiske agonister.

 

- Dr. B. L. Hungund at NYS Psychiatric Institute at NKI, Bldg. no. 39, 140 Old Orangeburg Road, Orangeburg, NY 10962, U.S.A.

 

* Kronisk EtOH/alkohol-dannelse af → arakidonsyre (AA: C20H32O2; 20:4, n6) → N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin; N-AEA (N-ArPE: C27H44NO9P) → anandamid; AEA (AnNH: C22H37NO2; 20:4, n6) → CB1-receptor aktivering → mekanisme til neuronal tilpasning og tjener som en kompenserende mekanisme til at modvirke den stadige tilstedeværelse af etoh (alkohol), med efterfølgende nedregulerede cannabinoid-receptorerne (CB1) i …hjernes synaptiske cellemembran, og

 

  • Virkninger af intermitterende alkoholpåvirkning på følelse og kognition: En potentiel rolle for det endogene cannabinoid-system og neuroinflammation

 

 

Periodisk tilbagevendende alkohol-eksponering er et almindeligt mønster for ungdomsbrug, der kan føre til binge drikke-episoder. Alkoholbrug er kendt for, at modulere det endocannabinoide system (ECS), som er involveret i neuronal kommunikation, neuro-plasticitet, neuro-inflammation og adfærd [1].

 

Halvvoksne Wistar-rotter blev udsat for 4 ugers intermitterende (periodisk tilbagevendende) alkohol-beruselse (3 g/kg injektioner i 4 dage/uge) eller saltvand (N = 12 pr. gruppe). Efter alkohol-berøvelse blev voksne rotter vurderet for følelsesmæssighed og kognition, og gen-udtrykket af ECS og andre faktorer relateret til adfærd og neuro-inflammation blev undersøgt i hjernen.

 

Alkoholeksponerede rotter udviste angst-lignende reaktioner og nedsat genkendelses-hukommelse, men ingen motoriske ændringer. Der var hjerne-område-afhængige ændringer i mRNA-niveauerne af ECS og molekylære signaler sammenlignet med kontrolrotter. (i alle hjerneområder undersøgt) …

 

Afslutningsvis viste rotter udsat for ungdoms intermitterende alkohol en angstlignende adfærd og kognitive underskud i voksenalderen, og disse ændringer blev ledsaget af hjernegionafhængige ændringer i genudtrykket af ECS og andre signaler forbundet med neuroinflammation og adfærd.

 

En periodisk tilbagevendende alkohol-eksponering i ungdommen har adfærdsmæssige og molekylære konsekvenser i den voksne hjerne, som kan være forbundet med højere sårbarhed over for vanedannende adfærd og psykopatologier.

 

Unidad de Gestion Clinica de Salud Mental, Instituto de Investigacion Biomedica de Malaga, Hospital Regional Universitario de Malaga, Universidad de Malaga, Malaga, Spain

– Edited by: Mary M. Torregrossa, University of Pittsburgh, USA

 

  • Endocannabinoider og psykiatriske lidelser: vejen fremad

Mechoulam R., et al, Rev Bras Psiquiatr. 2010 May;32 Suppl 1:S5-6.

 

… Jeg tror, ​​at det endocannabinoide system, der for nylig er opdaget og fremkommet, kan kaste nyt lys på det fysiologiske grundlag for psykiatriske sygdomme og kan være et frisk pust i det psykiatriske apotek.

 

Cannabis plantepræparater er blevet brugt i løbet af årtusinder både som medicin og som “et stof, der fjerner sindet” (som angivet i oldtidens assyriske lertavler).

 

Videnskabelig-medicinsk forskning om cannabis startede for ca. 150 år siden, da en britisk koloni-læge, W.B O’Shaugnessy (oktober 1809 – 8. januar 1889), og en fransk psykiater, J.J. Moreau (3. juni 1804 – 26. juni 1884), gennemførte kliniske forsøg med henholdsvis indisk og nordafrikansk cannabis.

 

Protokollerne i disse forsøg vil bringe rystelser til ethvert moderne reguleringsudvalg, men deres resultater er stadig af stor interesse. O’Shaughessy fandt ud af, at ethanol-ekstrakter (tinktur) af cannabis-harpiks, blev administreret til patienter med gigt, stivkrampe, rabies, børne-kramper, kolera, opkastning og delirium tremens, gav positive resultater, hvilket førte til omfattende anvendelse i Storbritannien, hvor Indisk cannabis-harpiks var tilgængelig.

 

… Det samme billede ses med angst. Brugere hævder, at cannabis-rygning fører til dæmpet angst og farmakologisk stimulering af endocannabinoid signalering, kan fremkalde angst- og panikdæmpende adfærdsmæssige reaktioner.

 

… Et noget klarere billede fremkommer ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD). En betydelig mængde arbejde fra forskellige grupper og i forskellige lande har vist, at i dyrestudier er CB1-signalering involveret i udryddelsen af ​​afskyelige minder. Faktisk hævder PTSD patienter at cannabis-brug hjælper dem betydeligt.

 

For nylig viste en canadisk undersøgelse, at nabilon (et THC-lignende syntetisk stof) havde gavnlige virkninger på søvn hos PTSD-patienter. På dette grundlag har Sundhedsministeriet i Israel godkendt medicinsk brug af marihuana til PTSD.

 

Da andre menneskelige psykiatriske lidelser, såsom fobi, synes at involvere relaterede patologiske mekanismer, kan det endocannabinoide system være et værdifuldt terapeutisk mål for behandlingen af ​​disse lidelser.

 

  • Er det cannabinoide system også involveret i følelsesmæssigt liv og daglige humør-svingninger?
  • Er vores psykologiske profil (og derved personlighed) i det mindste delvist afhængig/grundet af vores endocannabinoid-niveauer og hjerneområde-distribution/fordeling?
  • Er interaktionerne mellem endocannabinoiderne og neuro-transmitterne involveret?

 

Noget meget nyt arbejde peger i denne retning, men den fulde udnyttelse af dette spændende område forbliver foran os.

 

Jeg tror, ​​at det endocannabinoide system kan kaste lys over mekanismen for nogle psykiatriske sygdomme og muligvis på nogle aspekter af vores psykologiske profil. Jeg håber, at der gennemføres flere undersøgelser langs disse lovende veje.

 

Institute of Drug Research, Medical Faculty,

Hebrew University, Jerusalem

 

* Psykologisk profil

Menneskets psykiske processer og adfærd herunder menneskets måde at handle og reagere på, dets oplevelse af verden og dets følelsesliv, tænkning og viljesytringer, fremviser dets psykologiske profil

I relation:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved