Aldring

Cannabinoide Information

English - google translate; Choose Your language, please

 

 

En borgers fortælling om cannabinoider til hjælp imod ældelse af medborgere.

 

Cannabinoider hæmmer alderdom af krop og sind og holder dig yngre

 

 

Cannabinoider og ælde

 

Alderdom er en betegnelse for menneskets naturlige fysiologiske ændringer i organismen. På latin betyder gerontologi; læren om alderdom og er en selvstændig disciplin på medicinstudiet.

 

Organismens forandringer

Cellernes stofskifte nedsættes og deres normale funktioner kan ikke udføres fuldt ud. Cellernes evne til at dele sig mindskes, hvorfor sår heler langsomt

 

Rollen af endocannabinoider som hæmmende retrograde sendere (transmittere) er nu almindeligt kendt og intensivt undersøgt. Men endocannabinoider påvirker også neuronal aktivitet ved at udøve neurobeskyttende virkninger og regulering af gliale reaktioner. Gliaceller (af græsk γλία, γλοία, lim) er nervesystemets støtteceller, hvorfor de også kaldes "støtteceller", men har mange andre funktioner end blot at agere fysisk støtte for neuroner. Denne anmeldelse centrerer omkring dette mindre studerede område, med fokus på de cellulære og molekylære mekanismer bag den beskyttende effekt af cannabinoid-systemet i hjernens aldring.

 

Progression af aldring er i høj grad bestemt af balancen mellem skadelige, pro-aldrende, stort set stokastiske processer (mulige tilfældigheder), og aktiviteten af det homeostatiske forsvarssystem. Eksperimentelle data tyder på, at cannabinoid-systemet er en del af det sidstnævnte system.

 

Cannabinoider som regulatorer af mitokondrie-aktivitet, som antioxidanter og som modulatorer af oprydnings-processer beskytter neuroner på det molekylære niveau. På det cellulære niveau, regulerer cannabinoid ekspressionen hjerne-afledt neurotrofisk faktor og neurogenese (fødsel af neuroner).

 

Neuroinflammatoriske processer, der bidrager til udviklingen af den normale hjernes aldring og til patogenesen af neuro-degenerative sygdomme undertrykkes af cannabinoider, hvilket tyder på, at de også kan påvirke modningen på system-niveau.

 

I god overensstemmelse med hypotesen af den gavnlige rolle af cannabinoid systemets aktivitet mod hjernens aldring, blev det vist, at dyr, der mangler CB1-receptorer viser tidlig debut af lærings-underskud forbundet med aldersrelateret histologiske og molekylære forandringer. I prækliniske modeller for neurodegenerative sygdomme, viser cannabinoider gavnlige virkninger, men den kliniske dokumentation for deres effektivitet som terapeutiske redskaber er enten usikker eller mangles stadig. [i Danmark og hos Sundhedsstyrelsen].

 

* Det endocannabinoide system i normal og patologisk hjerne-aldring

 

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. Dec 5, 2012; 367(1607): 3326–3341

- Relaterede citater

 

* Rusen gør, at følsomheden til den ydre stimulering frembringer detaljer, som normalt vil blive overset, gør at farver synes mere klare og farverige, gør at der frembringes en værdsætning og lyst til at arbejde/gå i dybden med kunst, der tidligere havde en lille eller ingen interesse for beskueren. Det er som om den voksne cannabis-berusede bemærker/opfatter/sanser verden med den samme nyhedsfornemmelse, forundring, nysgerrighed og begejstring som et barn. Beruselsen forstærker værdsættelsen af musik; mange jazz og rockmusikere har sagt, at de spiller bedre under påvirkning af marihuana, men denne effekt er ikke objektivt bekræftet.

Uddrag fra:

Kapitel 17 - Marihuana - Af Lester Grinspoon, og James B. Bakalar, og Ethan Russo (Fra 2004-udgaven af Substance Abuse, En omfattende lærebog, Redigeret af Joyce Lowinson og udgives af Lippincott Williams og Wilkins)

 

 

 

 

Abstrakt

 

Cannabinoider har vist at have antioxidant egenskaber urelateret til NMDA-receptormodstand. Denne nyligt fundne egenskab gør cannabinoider brugbare i behandling og forebyggende behandling (profylakse) af en bred variation af oxyderingsassocierede sygdomme, så som iskæmi, alders-relaterede, betændelses-og autoimmune sygdomme.

 

Cannabinoiderne har vist at have særlig anvendelse som nervebeskytter (neurobeskytter) for eksempel ved at begrænse neurologisk nevebeskadigelse fremkommet efter iskæmisk skade, så som apopleksi (slagtilfælde) og traumer, eller i behandlingen af neurodegenerative sygdomme, så som Alzheimers, Parkinsons og HIV dementia.

 

Ikke-psykeaktive cannabinoider, så som Cannabidiol (CBD: C21H30O2), er i særdeleshed fordelagtig at bruge fordi de forhindrer toksitet som fremkommer ved psykoaktive cannabinoider ved høje doser nyttige i metoden af den indeværende opfindelse.

 

En særskilt beskrevet klasse af cannabinoider er nyttige som nervedegenerativ antioxidanter er formular (I) hvori R gruppe er uafhængig valgt fra gruppen bestående af H, CH3 (C2H3 - carbon-atom er bundet til tre hydrogen-atomer), og COCH3 (C2H3O - to carbon- og et oxygen-atom er bundet til tre hydrogen-atomer (acetyl-gruppe, en funktionel gruppe)

 

 

----- -----

En kronisk lav dosis af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) genopretter kognitiv funktion i gamle mus

 

Andras Bilkei-Gorzo, et al., Nature Medicine (2017) doi:10.1038/nm.4311 - 08 May 2017

 

Balancen mellem skadelige, pro-aldrende, ofte stokastiske processer og modvirkning af homeostatiske mekanismer bestemmer i vid udstrækning progressionen (udviklingen) af aldring. Der er væsentlige beviser for, at det endocannabinoide system (ECS) er en del af sidstnævnte system, fordi det modulerer de fysiologiske processer, der ligger til grund for aldring.

 

Aktiviteten af ECS falder under aldring, idet CB1-receptor-ekspression og kobling til G-proteiner reduceres i hjernevæv hos ældre dyr og niveauerne af den større endocannabinoid 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23 H38 O4; 20:4, n6) er lavere. En direkte forbindelse mellem endocannabinoid tone og aldringssymptomer er imidlertid ikke påvist.

 

Her viser vi, at en lav dosis Δ9-tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) reverserede/vendte det aldersrelaterede fald i kognitive præstationer hos mus i alderen 12 og 18 måneder. Denne adfærdsmæssige virkning blev ledsaget af øget ekspression/udtryk af synaptiske markørproteiner og forøget hippocampal ryg-tæthed.

 

THC-behandling genoprettede hippocampale gentranskriptionsmønstre, således at ekspressionsprofilerne af THC-behandlede mus i alderen 12 måneder nøje svarede til de af THC-frie dyr i alderen 2 måneder.

 

De transkriptionelle virkninger af THC var kritisk afhængige af glutamatergiske CB1-receptorer og histon-acetylering, da deres hæmning blokerede de gavnlige virkninger af THC. Således kan genopretning af CB1-signalering hos gamle individer være en effektiv strategi til behandling af aldersrelaterede kognitive svækkelser.

 

- Institute of Molecular Psychiatry, University of Bonn, Bonn, Germany.

 

 

En kronisk lav dosis af Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4)

 

9-Carboxy-delta(9)-thc(-COOH): THCA/CBDA: C22H30O4 → intens opvarmning/lagring: decarboxylering (>180°C → 200°C) → THC/CBD (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation/iltning og carboxylering samt fedtsyre-desaturase (fjerner to hydrogenatomer fra en fedtsyre, hvilket skaber en carbon/carbon-dobbeltbinding) → *11-nor-9-carboxy-Delta(9)-THC/THC-COOH: C21H28O4) → (2-AG: C23 H38 O4; 20:4, n6) →

2014 - Effekt af marihuana-brug på resultater i traumatisk hjerneskade.

 

Traumatisk hjerneskade (TBI) er forbundet med betydelig sygelighed og dødelighed. Flere undersøgelser har påvist neurobeskyttende virkninger af cannabinoider. Formålet med denne undersøgelse var at etablere et forhold mellem tilstedeværelsen af ​​en positiv toksikologisk skærm til tetrahydrocannabinol (THC: C21H30O2) og mortalitet (dødelighed) efter TBI.

 

En 3-årig retrospektiv gennemgang af register-data på et Niveau I traumecenter for patienter der har pådraget sig TBI og som har en toksikologi-skærm blev udført. Pædiatriske patienter (yngre end 15 år) og patienter med en formodet ikke-overlevelses-mulig skade blev udelukket. THC (+) gruppen blev sammenlignet med THC (-) gruppen med hensyn til skade-mekanisme, sværhedsgraden, disposition, og dødelighed. Logistisk regression blev anvendt til at bestemme uafhængige foreninger med dødelighed. Der var 446 sager, der opfylder alle inklusionskriterier.

 

Forekomsten af ​​en positiv THC skærm var 18,4 procent (82). Samlet dødelighed var 9,9 procent (44); Men dødeligheden i THC (+) gruppe (2,4% [to]) var signifikant nedsat sammenlignet med THC (-) gruppe (11,5% [42]; P = 0,012). Efter justering for forskelle mellem forsøgs kohorter på logistisk regression, blev en THC (+) skærm uafhængigt associeret med overlevelse efter TBI (odds ratio, 0,224; 95% konfidensinterval, 0,051 til 0,991; P = 0,049). En positiv THC skærm er forbundet med nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI.

 

 

 

THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (C21H30O3) oxidation → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → forbundet med signifikant nedsat dødelighed hos voksne patienter der bliver udsat for/pådrager sig TBI → forebygger hypoxi (eller hypoxia) og anoxi - Kroppens celler kan skifte til anaerobt stofskifte, derfor kan kroppens celler klare sig i kort tid uden (O) ilttilførsel. Hjernens celler kan derimod ikke skifte til anaerobt stofskifte, så hjerneceller dør efter få minutters iltmangel.

 

Am Surg. 2014 Oct;80(10):979-83.

Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, California, USA.

 

 

Hvad er CBD og dens rolle i anti aldring

Hvad er CBD?

CBD er en forkortelse for cannabidiol, en fremtrædende naturligt forekommende cannabinoid komponent der findes i cannabis, der omfatter op til 40% af planten. Cannabidiol er "en cannabinoid blottet for psykoaktiv effekt." Efter THC (Δ9-tetrahydrocannabinol), er CBD langt den mest studerede naturlige cannabinoid. Ifølge mange forskere kan CBD være den vigtigste cannabinoid nogensinde opdaget.

 

Hvad er det endocannabinoide system?

Det endocannabinoide system (ECS) er en af ​​videnskabens nyeste og mest spændende opdagelser. ECS regulerer afslapning, spise, søvn, visse inflammations-reaktioner og endda kognitiv funktion. Der er to typer af cannabinoid-receptorer som findes i hele kroppen (CB1 og CB2,er de mest fremtrædende), men de er mest forekommende i hjernen og immunsystemet hhv. I en nøddeskal, dit ECS er ansvarlig for at sikre hele din krop fungerer optimalt - homeøstase - ikke nogen lille opgave!

 

Offentliggjort den 9. okt. 2014

 

* n-acylethanolaminer (NAE'er), såsom arakidonoyl ethanolamid (AEA, anandamid: C22H37 NO2), og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23 H38 O4).

 

Det er interessant, NAE-niveauer er reducerede (sænket) hos voksne C. elegans fremkaldt under kost-restriktioner, en ordning, der fører til en lang levetid i nematoder og andre dyr. Over-ekspression af FAAH-1 (som nedbryder/sænker AEA) medførte tilsvarende levetids udvidelse og øget stress modstand. ... Disse studier understøtter en rolle for NAE signalering i koordineringen af næringsstof-status, reproduktiv udvikling og aldring i C. elegans. - Mol Reprod Dev. 2013 April; 80 (4): 244-259.

 

* 9-Carboxy-delta(9)-thc: C22H30O4 → intens opvarmning: decarboxylering THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering og fedtsyredesaturase → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → lang levetid og øget stressmodstand ved sænkede NAE (AEA og 2-AG)-niveauer →

 

Kvantificering af anandamid og 2-arachidonoylglycerol plasmaniveauer for at undersøge potentielle påvirkninger af tetrahydrocannabinol på endocannabinoide system hos mennesker

 

EC-plasmaniveauerne viste en bifasisk respons efter THC injektion og nåede maksimale værdier på 30 min. Anandamid (AEA: C22H37 NO2) steg en smule fra 0,58 ± 0,21 ng/ml ved baseline til 0,64 ± 0,24 ng/ml (p <0,05) og 2-AG (C23 H38 O4) fra 7,60 ± 4,30 ng/ml til 9,50 ± 5,90 ng/ml (p <0,05).

 

Efter at have nået maksimale koncentrationer, blev EC plasmaniveauer markant nedsat til et lavpunkt på 300 min efter THC administration (til 0,32 ± 0,15 ng/ml for anandamid og til 5,50 ± 3,01 ng/ml for 2-AG, p <0,05). EC plasmakoncentrationer vendte tilbage til nær baselineniveauer 48 timer efter forsøget. THC: C21H30O2 (0,76 ± 0,16 ng/ml) og THC-OH: C21H30O3 (0,36 ± 0,17 ng/ml) var stadig målbare ved 24 timer og forblev påviselig indtil 48 timer efter THC administration. Selvom den underliggende mekanisme ikke er klar, synes høje doser af intravenøs THC at have indflydelse på endogene cannabinoid-koncentrationer og formentlig EC-signalering (samt længere levetid og øget stress-modstand). - Drug Testing and Analysis, Vol 6 Issue 1-2.; 28. oktober 2013

 

PS: * Rusen gør, at følsomheden til den ydre stimulering frembringer detaljer, som normalt vil blive overset, gør at farver synes mere klare og farverige, gør at der frembringes en værdsætning og lyst til at arbejde/gå i dybden med kunst, der tidligere havde en lille eller ingen interesse for beskueren. Det er som om den voksne cannabis-berusede bemærker/opfatter/sanser verden med den samme nyhedsfornemmelse, forundring, nysgerrighed og begejstring som et barn.

Uddrag fra:

Kapitel 17 - Marihuana - Af Lester Grinspoon, og James B. Bakalar, og Ethan Russo (Fra 2004-udgaven af Substance Abuse, En omfattende lærebog, Redigeret af Joyce Lowinson og udgives af Lippincott Williams og Wilkins)

Stadiet i et menneskes udvikling hvor kroppen udvikles fra barn til teenager og videre til voksen,

er styret af det endocannabinoide system og dets CB1-receptor

 

 

Forøget funktionel aktivitet af cannabinoid type-1-receptoren medierer pubertet/teenager adfærd/optræden.

Schneider M, et al, J Neurosci. 2015 Oct 14;35(41):13975-88. doi: 10.1523

 

Ungdoms/pubertets-årene er præget af drastiske adfærdsmæssige tilpasninger og består af en særlig sårbar periode for fremkomsten af forskellige psykiatriske lidelser. Voksende beviser afslører, at patofysiologien af disse lidelser kan stamme fra afvigelser fra normale neurologiske forandringer i den unge hjerne.

 

Forståelse af de molekylære fundamenter for teenager/pubertets adfærd er derfor afgørende for at forstå oprindelsen af psykopatologi, men de molekylære mekanismer, der udløser teenager-adfærd er ukendte.

 

Her antager vi, at cannabinoid type 1-receptoren (CB1R) kan spille en afgørende rolle i at mediere teenager-adfærd, fordi forøget endocannabinoid (eCB) signalering er blevet foreslået at forekomme forbigående/kortvarigt i ungdomsårene/pubertetsalderen.

 

Til at studere forøget CB1R-signalering, introducerede vi en missense-mutation (F238L) i rotte Cnr1 genet, der koder for CB1R. Ifølge vores hypotese, bør rotter med F238L mutationen (Cnr1 (F238L)) opretholde/fortsætte/holde liv i funktioner af unge/pubertets adfærd ind i voksenalderen.

 

Forøgelse/stigning af funktion af den muterede receptor blev påvist ved in silico modellering, og blev verificeret funktionelt i en række biokemiske og elektrofysiologiske eksperimenter.

 

Mutant-rotter udviser en teenager-lignende fænotype i voksenalderen sammenlignet med vildtype-søskende, med typisk høj-risiko/nyheds søgende, øget kammerat/fælle interaktion, forøget impulsivitet, og højere belønnings-følsomhed for stof og ikke-stof belønning.

 

Delvis hæmning af CB1R aktivitet i Cnr1 (F238L) mutante rotter normaliserede adfærd og førte til en vildtype-fænotype. Vi konkluderer, at aktivitets-tilstand og funktionalitet af CB1R er kritisk for mediering af pubertets/teenage-adfærd. Disse resultater inddrager eCB-systemet som et vigtigt forsknings-mål for neuro-patologien af pubertets-opstående psykiske lidelser.

 

VIGTIGHEDS MEDDELELSE:

Vi præsenterer den første gnaver-model med en forøgelse-af-funktion mutation i cannabinoid type 1 receptor (CB1R). Voksne mutant-rotter udviser en teenager-lignende fænotype med typiske høj risiko-søgning, impulsivitet, og forøget stof og ikke-stof belønnings-følsomhed.,

 

Ungdomsårene er en kritisk periode for under-optimale adfærdsmæssige valg og fremkomsten af neuropsykiatriske lidelser. Forståelse af grundlaget for disse lidelser kræver derfor en omfattende viden om, hvordan pubertets-nervesystemets udvikling udløser adfærdsmæssige reaktioner.

 

Vores adfærdsmæssige observationer i voksne mutant-rotter sammen med rapporter om forøget teenager CB1R signalering, foreslår en central rolle for CB1R i en pubertet-hjerne som en vigtig molekylær mediator af ungdoms-adfærd. Disse resultater implicerer det endocannabinoide system som en bemærkelsesværdig forsknings-mål for teenager- debuterende psykiske lidelser.

 

- Institute of Psychopharmacology and Research Group Developmental Neuropsychopharmacology, Institute of Psychopharmacology, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, 68159 Mannheim, Germany, og mange flere

 

 

Yderligere uddrag: og tilføjelser

… Den nuværende observation af en teenager-lignende fænotype hos voksne Cnr1 MT rotter, sammen med rapporter om forøget CB1R signalering i teenageårene, understreger derfor en afgørende rolle af eCB-signalering i en teenager-hjerne, som også kan ligge til grund for en øget neuroplasticitet og samtidig kompleks og forbigående teenager adfærdsmæssige tilpasninger.

 

Påfaldende afveg WT og MT dyr ikke yderliger betydeligt i belønnings-relaterede adfærd, når de testes som unge/teenagere, hvilket indikerer en tophøjde-effekt af den unge fænotype i MT, der ikke kan forøges yderligere i den unge periode. Derfor implicerer vores data kraftigt en forøget CB1R aktivitet i øget risiko og nyheds-søgning [*], impulsive valg, social lege-adfærd [*] og belønnings-bearbejdning for mad og stof-belønninger.

 

* I psykologi, er nyheds-søgning (NS) et personlighedstræk forbundet med undersøgende/indledende aktivitet som reaktion på ny stimulation, impulsiv beslutningstagning, overdrivelse i tilgang til belønnings-signaler, og hurtig tab af temperament og undgåelse af frustration (så er det godt med en tweet; Trump tweeter videre – også som #potus).

 

* I social leg/spil (spillet involverer mere end en spiller), kan én person dukke op for et stykke tid som leder, men kun på vilje af alle de andre. Enhver kan foreslå regler, men reglerne skal være acceptabel for alle, hvis adfærden er at forblive i sfæren af spil for alle. Den mest grundlæggende frihed i spil er friheden til at holde op. Friheden til at holde op sikrer, at alle spillerne gør, hvad de ønsker at gøre, og det forhindrer ledere i at håndhæve regler, der ikke, i det mindste er stiltiende accepteret af de andre spillere.

 

Detaljerede mekanismer for unges hjerne-udvikling er stadig kun dårligt forstået. Dette er et afgørende underskud i viden i betragtning af, at unge synes at være specielt sårbare over for under-optimale valg og fremkomsten af neuropsykiatriske lidelser, der opstår fra disse forbigående, men drastiske adfærdsmæssige og neurologiske tilpasninger i ungdomsårene.

 

eCB-systemet udgør en ideel kandidat til at mediere disse tilpasnings-ændringer. Fordi præsynaptisk CB1R, nok er den mest rigelige G-protein-koblet receptor i pattedyrs hjerne, spiller eCB-systemet en kritisk rolle som modulator af pirrende/hæmmende balance i hele CNS og er afgørende for opretholdelsen af organismens homøostase. (ballance mellem det indre og det ydre miljø)

 

... Det er blevet foreslået, at SR141716 (Rimonabant; ATC: A08AX01; syntetisk antagonist af CB1; tidligere udskrevet fra 2006 i Danmark til 12.053 personer fra 10 til 80+, men fjernet i ly af mørket i 2008/9, grundet fatale bivirkninger som selvmord etc) binder fortrinsvis til den såkaldte inaktive R-tilstand af CB1R og derved reducere aktiveringen af signalvejen. Derfor kan den nedsatte tilgængelighed af CB1R i WT og voksne Fischer-rotter godt forklare de reducerede adfærdsmæssige virkninger af den lave dosis af SR141716 i disse dyr, i betragtning af dens inverse/modsatte cannabimimetisk handling på receptoren.

 

Derfor kan en neurobiologisk konsekvens af forøget og tonisk CB1R aktivitet i den unge hjerne være en nedsat GABAerg tone i det ventral-tegmentale område (VTA). En efterfølgende konsekvens af en nedsat GABAerg tone er forøget dopaminerg aktivitet, der igen kan drive øget nyheds-søgning og øget belønnings-forarbejdning til fødevarer og stof-belønninger i gnavere samt hos mennesker.

 

En lignende mekanisme er blevet beskrevet i den præfrontale cortex, hvor forøget CB1R aktivitet forårsager en funktionel nedregulering af GABAerg transmission (der virker stimulerende og bruges for det meste som indgreb mod en overdosis af beroligende midler) i den unge hjerne, som igen kan mediere forøget risiko og impulsiv adfærd (Jupp et al., 2013).

 

* Modsat er det vist, at impulsive SHR-dyr blev karakteriseret ved reduceret cannabinoid CB1-receptor tæthed i den præfrontale cortex. Interessant, en akut cannabinoid agonist forhøjede niveauer af selvkontrol-adfærd hos disse dyr. (evnen til at kontrollere ens følelser, adfærd, og behov på grund af eksterne krav for at fungere i samfundet. Selvkontrol er afgørende adfærd for at opnå mål og for at undgå impulser og følelser, der kan blive negativt modtaget af omgivelserne) De nuværende data tyder på, at farmakologisk modulation af det cannabinoid system kan forbedre nogle adfærdsmæssige afvigelser set i ADHD. (Vinduer af sårbarhed over for psykopatologi og terapeutisk strategi i den unge gnaver-model. Behav Pharmacol., 2004 September)

Cannabinoider (hash), alkohol og modsatrettet kriminalitets-opfattelse af unge og ældre af samfundet/staten og dets konsekvenser

 

 • Danske unge drikker dobbelt så meget som Europa-gennemsnittet (men bliver ikke kategoriseret og behandlet som kriminel)

 

6,2 genstande per fest drikker danske unge, viser ny rapport. - Danmark 20. sep. 2016, Politiken

 

 

 • Ekspert: Helt tilbage fra gammel tid har alkohol været lig med fællesskab og giver 19-årig debattør ret; mange ser ned på folk, der ikke drikker. - 5. maj 2015, Politiken

 

* PS: Delvis hæmning af CB1R aktivitet i Cnr1 (F238L) mutante rotter normaliserede adfærd og førte til en vildtype/normal-fænotype (og derved en glidende overgang fra teenager-opførsel/fornemmelse til voksen-opførsel/fornemmelse). Vi konkluderer, at aktivitets-tilstand og funktionalitet af CB1R er kritisk for mediering af unge/teenager-adfærd.

 

* cannabinoid type 1-receptoren (CB1R) kan spille en afgørende rolle i at mediere teenager-adfærd, fordi forøget endocannabinoid (eCB) signalering via forøget CB1-receptor-tæthed, er blevet foreslået at forekomme forbigående i ungdomsårene. Og derfor drikker danske unge: alkohol nedregulerer og nedbryder CB1-receptorer, men hæver endocannabinoid tone, og finder/opnår sine farmakologiske egenskaber gennem disse, men den vedvarende forøgede endocannabinoide tone, frembringer inflammation og celle/organ-nedbrydning

 

 

BAGGRUND: Flere linjer af beviser tyder på, at det endogene cannabinoid-systemet er involveret i de farmakologiske og adfærdsmæssige virkninger af alkohol.

 

KONKLUSION: Disse resultater bekræfter forestillingen om inddragelse af endocannabinoids og deres receptorer i virkningerne af alkohol og fremhæver det endocannabinoide system som et værdifuldt mål i terapi for alkoholisme.

 

- B.B. Brodie Department of Neuroscience, University of Cagliari, Cittadella Universitaria di Monserrato, 09042 Monserrato, CA, Italy.

 

 

Resumé: I en tidligere undersøgelse, vi viste, at kronisk ethanol (EtOH) eksponering nedregulerede cannabinoid-receptorerne (CB1) i musehjernes synaptiske plasmamembran.

 

I den foreliggende undersøgelse undersøgte vi effekten af kronisk EtOH på dannelsen af anandamid (AnNH), en endogen cannabimimetisk forbindelse og dens forløber N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin (N-ArPE) i SK-N-SH-celler, der var forbehandlet med [3H] arakidonsyre.

 

* Kronisk EtOH/alkohol-dannelse af → arakidonsyre (AA: C20H32O2; 20:4, n-6) → N-arakidonoyl-fosfatidyl-ethanol-amin; N-AEA (N-ArPE: C27H44 NO9P; 20:4, n-6) → anandamid; AEA (AnNH: C22H37 NO2; 20:4, n-6).

 

Resultaterne viser, at eksponering af SK-N-SH-celler til EtOH (100 mM) i 72 timer signifikant forhøjede niveauer af [3H] AnNH og [3H] N-ArPE (1,43 gange for [3H]-AnNH og 1,65 gange for [3H]-N-ARPE). [3H]N-ArPE (forløberen for AEA) steg gradvist til et statistisk signifikant niveau efter 48 og 72 timer (p <0,05).

 

DEN OBSERVEREDE STIGNING I NIVEAUET AF DISSE LIPIDER I SK-N-SH-celler KAN VÆRE EN MEKANISME TIL NEURONAL TILPASNING OG KAN TJENE SOM EN KOMPENSERENDE MEKANISME TIL AT MODVIRKE DEN STADIGE TILSTEDEVÆRELSE AF EtOH (alkohol).

 

Den nuværende observation sammen med vores tidligere resultater tyder på INDDRAGELSE AF DET ENDOCANNABINOIDE SYSTEM I FORMIDLINGEN AF NOGLE AF DE FARMAKOLOGISKE VIRKNINGER AF EtOH og kan udgøre en del af en fælles hjerne-vej medierende styrkelse (og derved genkaldelse) af misbrugsstoffer herunder EtOH, (og efterfølgende, at unge og over 70 folketingspolitikere, europaparlamentarikere og ministre har hang til alkohol og hyggeligt gentagen samvær i Folketingets oprettede Øl-lav, dog uden stempling som kriminel).

 

 • Endocannabinoide lipider og medierede system: konsekvenser for alkoholisme og neuropsykiatriske lidelser.

 

Flere naturlige lipider er dukket op som kandidat modulatorer af det centrale nervesystem (CNS) funktioner. Fedtsyreamider og deres koblede signalveje er kendt for at regulere adskillige fysiologiske og adfærdsmæssige processer.

 

Nylige undersøgelser fra vores laboratorium og andre har også impliceret endogene marihuana-lignende hjerne-bestanddele, endocannabinoider (eCS), og cannabinoid-1 (CB1) receptorer i det neurale kredsløb, der medierer stof-afhængighed og neuropsykiatriske lidelser.

 

Neuro-adaptation/tilpasning til kronisk ethanol (EtOH) har vist sig at involvere ændringer i EC-systemet. Disse ændringer omfatter ændringer i syntesen (fremstilling) af EC, deres forstadier, samt tæthed og koblings-effekt af CB1-receptorer.

 

Beviset for deltagelse i EC-systemet i patofysiologien af forskellige neuro-psykiatriske lidelser er lige begyndt at udvikle sig. Det er af stor interesse for at udforske komponenterne i EC-systemet i forskellige områder af CNS for yderligere forståelse af sin rolle i sundhed og sygdom.

 

Denne artikel præsenterer et samlet overblik over den aktuelt tilgængelige litteratur vedrørende rollen af EC-systemet i alkoholisme, skizofreni, depression og/eller selvmord.

 

- Division of Analytical Psychopharmacology, New York State Psychiatric Institute, New York, USA

Ungdomskriminalitet

 

P1 Eftermiddag 23.1.2017 kl 14:03: Hash/cannabinoider opfattes og behandles som kriminalitet/narko, men alkohol modsat opfattes og behandles, som et integreret og fuldt acceptabel fest -og nydelsesmiddel af unge og ældre, og med store samfundsmæssige og personlige konsekvenser.

 

Ungdomskriminaliteten er kun gået én vej siden 2005, og det er nedad. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Det Kriminalpræventive Råd. Kriminaliteten blandt de 14-15-årige i dag er på det laveste målte niveau nogensinde, og det er der flere grunde til. Men går man tilbage til tiden efter 2. verdenskrig, så var der anderledes godt gang i kriminaliteten blandt de danske unge (*hash, bliver/er synonym for kriminalitet, men ikke alkohol?). P1 Eftermiddag ser i dag på ungdomskriminaliteten gennem tiden med museumsleder på Politimuseet Frederik Strand.

 

Engang i midten af 50erne var bøllen sådan en ung mand, der drønede af sted på sin borede knallert, og hed Lemmy. Så kom de årtier, hvor narkoen holdt sit indtog og kriminaliteten forandrede sig.

 

(6:00) Da vi begynder at komme op i slutningen af 50erne begynder der et skifte og kriminaliteten begynder at ændre sig. Og man begynder også i slutningen af 50erne og i begyndelsen af 60erne at tale om den her ungdomsgeneration, som man begynder at blive nervøs for.

 

Det der sker er, at man begynder, at se problemer med narko helt tilbage i slutningen af 40erne. Edderkop-sagen har I nok hørt om, men der finder man faktisk i forbindelse med undersøgelsen, at der er et udbredt narko-miljø. Det er ikke så kendt i dag, men der var et udbredt narkomiljø i dele af København. Så det man kan sige, det er, vi i takt med den her ungdoms-generation, der begynder at opstå i 50erne, og virkelig etablerer sig i 60erne, så begynder der at komme fokus på, at de unge begynder at ændre sig. De begynder at blive mere kriminelle, de begynder at få deres egen kultur og alle den slags ting.

 

Hvad sker der så efterfølgende når vi komme op i 60erne og 70erne?

Altså 60erne og 70erne er en dramatiske ændring i forhold til kriminalitetsbilledet. Det der sker fra 65, er man første gang, begynder at fører statistik med narkokriminalitet. Det er man kan se en eksplosiv stigning i narkokriminalitet, og det går virkelig hurtigt. Og vi ser det helt markante skifte fra 68 og så frem til starten af 80erne.

 

Det der sker når vi kommer op i 80erne, det er at der i højeste grad kommer fokus på kriminaliteten, og man begynder faktisk at tale om en tabt årgang, også hvad der angår narkokriminalitet på det her tidspunkt der. Ronald Reagan holder en meget berømt tale sammen med sin kone Nancy Reagan i USA, hvor de ligesom gør opmærksom på det her kæmpe store problem, som ikke bare gjorde sig gældende for USA, men hele det vestlige samfund. Så der sker der, et dramatisk skifte på det her tidspunkt. "Just say no/Bare sig nej".

 

Det er så i firserne, det er også der vi har Juppierne, vi har masser af penge og hvide Porshe'er på gaden og lyserøde Lacoste'er, men vi har også bande-kriminalitet. Den begynder vel også. Nu har vi de knallertbander i 56, der begynder, kan jeg da huske, rigtig angsten for Hells Angels, Grønjakker og hvad de ellers hedder alle sammen. Banderne begynder vel også at have noget med kriminaliteten og mønstret med de unge?

 

Ja, det gør det. Det der sker, det er, at når vi går tilbage til 60erne og 70erne, så har vi narkokriminaliteten, og den er egentlig sådan diffust spredt, men det der sker når vi kommer op i slutningen af 70erne, det er, at banderne begynder at komme til. Bullshit, Hells Angels og så videre. Bullshit og Hells Angels starter egentlig allerede tilbage i slutningen af 70erne.

 

Og det der så sker, det er, at banderne og narkokriminaliteten går samme, simpelthen. De finder sammen, sådan at banderne sætter sig på narkohandlen og det gør de fra starten af 80erne. De første rapporter vi sådan rigtig har, omkring hvordan banderne de behersker narkokriminaliteten, det er fra omkring 82 fra nogle rapporter fra Christiania af, hvor der bliver gjort opmærksom på, at Bullshit har sat sig på narkohandlen på Christiania. Så kan vi se et tydelig eksempel på at narkoen og bandekriminaliteten finder sammen.

 

Og der har vi så at gøre med ofte voksne mænd, stærke voksne mænd, men der er også nogle unge der bliver trukket ind i det her via prospects eller hvordan? Nu snakker vi om ungdomskriminalitet, der er bandet.

 

Bandekriminaliteten, hvis du går tilbage til Bullshit og Hells Angels, det er ungdomskriminalitet. Det er en form for identitets-markør for de her folk, som bliver sluset ind i banderne. Det er ihvertilfælde min opfattelse. De er jo meget unge det er jo. De her hardcore rokkerbander vi kender i dag, de starter jo som knallertbander, ude på Amager og så videre, tilbage der i slutningen af 70erne. Så det er en ungdomskultur, der så senere udvikler sig til noget helt andet, kan man godt sige, ikke?

 

Hvis vi nu skal se på noget andet, der har forandret sig, så er det forholdet mellem ordensmagten og de kriminelle. Hvis vi nu trækker spændet fra 50erne til nu, hvordan var det før i tiden?

 

Det man kan sige det er, hvis man går tilbage til 50erne f.eks.. Nr 1, der er ingen tvivl om, der var en anden respekt omkring politiet på det her tidspunkt, det var der helt klart også blandt de unge. Der var en stiltiende aksept imellem de unge, også de unge bøller og politiet om, at man ligesom respekterede, hvad politiet sagde og gjorde. Og det er der nok ingen tvivl om. Så er der også det andet aspekt i det, det er, at politiet havde ofte et kendskab til, hvem bøllerne og de kriminelle var. Det er meget vigtig,t at politiet havde dette kendskab til de mennesker her.

 

Da vi så kommer op til slutningen af 60erne, 70erne, 80erne, så kommer denne her, som vi kan kalde den organiserede kriminalitet ind med narkoen, som betyder, at de her bagmænd og hele det her netværk, det begynder at blive langt mere ukendt for politiet. Derved kommer der en hel anden relation ind mellem de kriminelle og politiet, men også de kriminelle unge og politiet.

 

Men hvis vi så kommer lidt længere frem i tiden. Christiania har jo i årtier selvfølgelig siden 70erne, været præget af hash-handel og politi-razziaer, men lad os lige hoppe frem i tiden til et uddrag fra radioavisen fra foråret 2004.

 

"Christiania er ved at vågne op efter gårsdagens store razzia, hvor politiet skulle gøre endeligt op med hashsalget i fristaden. 75 blev anholdt i går, af dem blev 45 varetægtsfængslet i løbet af natten. Flemming Steen Munk, pressetalsmand for politiet, er det slut med hashsalget? Det kan man vel næppe håbe, ja, man kan godt håbe det men, man kan nok ikke regne med det. Der vil jo på Christiania og andre steder i byen være hashsalg, men det vi håber, der er slut, det er den meget åbenlyse hashhandel med udgangspunkt fra Pusher Street".

 

Ja, det fik han så ikke helt ret i, men nu må vi se, ha ha, hvordan det går?

 

Det lyder på dig Frederik Strand, som om t det der med narkohandel, narko-kriminaliteten er helt afgørende for, hvordan vi betragter kriminaliteten, også når vi taler om unge?

 

Det er helt efter min opfattelse, fuldstændig det der er afgørende. Altså narkokriminaliteten er omdrejningspunktet for, ikke alt, men en meget stor del af kriminaliteten i Danmark og hele den vestlige verden (men ikke alkohol!). Så da narkokriminaliteten kommer ind, der ændre den både den kriminelle verden, men den ændre også politiet. Altså, der skal så store resurser ind, for at håndtere denne her kriminalitet her, så politiets midler og hele organisering bliver ligesom i høj grad rette mod denne her form for kriminalitet her (Politiforliget er i hus: 300 ekstra betjente og 600 millioner til bekæmpelse af terror)/Nye politikadetter skal afløse pressede betjente, med en ny politiuddannelse der på et halvt år, skal uddanne folk særligt til bevogtning af grænser og institutioner). Så det er afgørende for al form for kriminalitet, herunder altså også store dele af ungdomskriminaliteten.

 

(12:27) Ja, ja. Tak skal du have for at give det lidt historisk vingesus!

 

 • Dansk Folkeparti vil ikke gøre alkohol dyrere

Det vil blot øge grænsehandlen, hvis man hæver priserne på alkohol, siger Dansk Folkeparti.

 

 • Erstatte receptpligtig medicin, alkohol og andre stoffer med cannabis blandt medicinske cannabis-patienter: Virkningen af kontekstuelle faktorer.

 

INDLEDNING OG MÅL

De seneste år har været vidne til øget opmærksomhed på, hvordan påvirkninge af cannabis-brug af andre psykoaktive stoffer. Den foreliggende undersøgelse undersøger brugen af cannabis som en erstatning for alkohol, ulovlige stoffer og receptpligtig medicin blandt 473 voksne, der bruger cannabis til terapeutiske formål.

 

RESULTATER

Erstatte med cannabis for en eller flere af alkohol, ulovlige stoffer eller receptpligtig medicin var rapporteret af 87% (n = 410) af de adspurgte, med 80,3% som rapporterede substitution for receptpligtig medicin, 51,7% for alkohol, og 32,6% for ulovlige stoffer. Respondenter, der rapporterede at erstatte receptpligtig medicin med cannabis, var mere tilbøjelige til at rapportere det svært at opnå tilstrækkelige mængder af cannabis, og patienter under 40 år var mere tilbøjelige til at erstatte alle tre klasser af stoffer med cannabis end ældre patienter.

 

DISKUSSION OG KONKLUSIONER

Konstateringen af, at cannabis blev erstattet af alle tre klasser af stoffer, tyder på, at medicinsk brug af cannabis, kan spille en skadesreduktions-rolle i forbindelse med brugen af disse stoffer, og kan have konsekvenser for afholdenhed-baserede stofbrugs-behandlings-metoder. Yderligere forskning bør søge at skelne mellem biomedicinsk substitution for receptpligtig medicin og psykofarmaka substitution, og at belyse mekanismerne bag begge.

 

- Centre for Addictions Research of British Columbia, University of Victoria, Victoria, Canada

 

 • Cannabis som en erstatning for alkohol og andre rusmidler/stoffer

Amanda Reiman, et al, - Harm Reduct J. 2009; 6: 35.

 

BAGGRUND

Udskifte/substitution kan operationaliseres som det bevidste valg, at bruge et stof (legal eller ulovlig) i stedet for, eller sammen med et andet på grund af spørgsmål såsom: opfattet sikkerhed; niveauet for den potentielle afhængighed; effektivitet i at lindre symptomer; adgang til og grad af accept. Denne praksis med substitution er blevet observeret blandt personer, der bruger cannabis til medicinske formål.

 

Denne undersøgelse undersøgte brugen af narkotika og alkohol, og forekomsten af substitution blandt medicinske cannabis-patienter.

 

KONKLUSION

Erstatningen af ét psykoaktivt stof med et andet med det mål, at reducere negative udfald, kan indgå som led i skadereduktion. Medicinske cannabis-patienter har været aktive i substitution ved at bruge cannabis som et alternativ til alkohol, receptpligtig og illegale stoffer.

 

- School of Social Welfare, University of California, Berkeley, 120 Haviland Hall, Berkeley, CA 94720, USA

 

 • Reducere medicinsk marihuana-love afhængighed og dødsfald i forbindelse med smertestillende midler?

 

Mange medicinske marihuana-patienter rapportere at bruge marihuana til at lindre kroniske smerter fra muskulo-skeletale problemer og andre kilder. Hvis marihuana bruges som erstatning for kraftfulde og vanedannende smertestillende i medicinske marihuana-stater (er tilladt), en potentiel overset positiv effekt af medicinsk marihuana love, kan være en reduktion i skader forbundet med opioid smertestillende, et langt mere vanedannende og potentielt dødbringende stof.

 

For at vurdere dette spørgsmål, undersøgte vi virkningen af medicinsk marihuana love på/mod problematisk opioid-brug. Vi bruger to mål for problematisk brug: behandlings indlæggelser for opioid smertestillende afhængighed fra Treatment Episode Data Set (TEDS) og opioid overdosis-dødsfald på statsligt niveau i National Vital Statistics System (NVSS).

 

Ved brug af både standard forskelle-i-forskelle modeller samt syntetiske kontrol-modeller, finder vi, at stater som tillader medicinske marihuana-apoteker, oplever en relativ nedgang i både opioid afhængighed og opioid overdosis-dødsfald i forhold til stater, der ikke gør. ...; den formildende effekt af medicinsk marihuana-love er specifik for stater, der tillader apoteker.

 

Vi evaluerer potentielle mekanismer.

Vores resultater tyder på, at give bredere adgang til medicinsk marihuana, kan have den potentielle fordel, at reducere misbrug af stærkt vanedannende smertestillende.

 

 • Opioder: ATC-kode: N01AH (Opioid-anæstetika) - N02A (Opioider)

Forbrugt mængde i Danmark af - N02A (Opioider) fra 2006 - 2015 (10 år)

 

Personhenførbar forbrug i Danmark 2006-2016 ------ Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------ 3.957.987 ----------- 395.799

Solgt mængde DDD --------------- 386.597.000 ------- 38.659.700

Omsætning kr. ------------------- 4.767.475.000 ------ 476.747.500

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 3.314.558.000 ----- 331.455.800

 

Unge har det (forøget CB1 og endocannabinoid tone): Cannabis bør reguleres

(som alkohol og andre nydelsesmidler samt håndkøbsmedicin)

 

Offentliggjort den 30. sep. 2015

 

PS: Smertestillende og anti-inflammatoriske midler – fra håndkøb

 

Du kan nu højst købe pakninger med 20 stk. i håndkøb. Det sker for at beskytte dig og andre medicinbrugere.

 

Vær forsigtig med gigtmedicin og NSAID

En række undersøgelser viser også, at man skal være forsigtig ved brugen af lægemidler af typen NSAID – også kaldet gigtmedicin. NSAID fås i håndkøb med indholdsstofferne acetylsalicylsyre (aspirin), ibuprofen (med terapeutiske virkninger via det endocannabinoide system) og phenazon. Denne type lægemidler skal altid bruges i lavest mulig dosis og i kortest mulig tid. Ved brug af høje doser og ved behandling i længere tid med NSAID, kan der opstå en forhøjet risiko for blodprop i hjertet og hjernen. Risikoen er ikke så høj ved den type gigtmedicin, du kan købe i håndkøb. - apotekeren.dk

 

NSAID'er (Ikke-steroide anti-inflammatoriske medikamenter; ATC kode: M01A, M01AX, M02AA) er en klasse af lægemidler, der samlet er medicin, der giver analgesi (smertestillende) og antipyretisk (feber-reducerende) virkninger, anti-blodstørkner og i højere doser, anti-inflammatoriske effekter via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). Ved inflammation er den COX-2-medierede produktion af det nociceptive prostaglandin E2 (PGE2; C20H32O5) ansvarlig for smerteoplevelsen.

 

NSAID, det endocannabinoide system og cannabinoider

Der er akkumulerende beviser for, at virkningerne af NSAID går langt ud over hæmning af cyclooxygenase og prostaglandinsyntesen. Faktisk, har NSAID'er vist sig, at interagere med endocannabinoider, en klasse af lipid-mediatorer, både in vivo og in vitro, og cyclo-oxygenase-2 har vist sig at udnytte endocannabinoider som substrater. Derfor, kan det endocannabinoide system have en nøglerolle i både de terapeutiske virkninger og bivirkninger af NSAIDer, samt i NSAID-inducerede placebo-reaktioner - Nat Med. 2011 Oct 2;17(10):1228-30. - PDF - Department of Neuroscience, University of Turin Medical School and National Institute of Neuroscience (INN), Turin, Italy.

 

 

 

 

 • ATC kode: M01A (NSAID og andre gigtmidler)
 • ATC kode: M01AX (Andre antiinflam./antirheum. midler, non-steroide)
 • ATC kode: M02AA (Antiinflammatorica, non-steroide, udvortes brug)

 

 

 

 

NSAID'er (M01A og M02AA) samlet forbrug i Danmark fra 2001 - 2015 ----- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ----------- 12.845.076 ----------- 856.338

Solgt mængde DDD ------------- 1.704.647.000 ------ 113.643.133

Omsætning P.sektor kr. --------- 5.666.053.000 ------ 377.736.867

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 2.053.202.000 ------ 136.880.133

 

* Andel af salget i primærsektor, som er personhenførbart, så volumen er langt højere, bl.a. via håndkøbssalg. medstat.dk

 

 • Cyclooxygenase-2-hæmning reducerer stress-induceret emotionel/følelsesmæssig patologi - via små-konduktans kalcium-aktiverede kalium (SK) kanal og CB1-cannabinoid-receptor-aktivering.

 

Joyonna Carrie Gamble-George, et al, eLife. 2016; 5: e14137.

 

Affektive sindslidelser og angst er de mest udbredte psykiatriske tilstande og forværres af stress. Nylige undersøgelser har antydet, at cyclooxygenase-2 (COX-2) hæmning kunne udgøre en ny behandlings-tilgang eller forøgelses-strategi for affektive lidelser, herunder angst og depression.

 

Vi viser, at traditionelle COX-2 hæmmere og en nyudviklet substrat-selektiv COX-2-inhibitor (SSCI; forhindrer endocannabinoiders (eCB) inaktivering ved COX-2) reducere en række stress-inducerede adfærdsmæssige patologier i mus.

 

Vi fandt, at disse adfærdsmæssige virkninger var forbundet med en afdæmpning af neuronal excitabilitet i den basolaterale amygdala (BLA) ex vivo og in vivo, og blev medieret af små-konduktans kalcium-aktiverede kalium (SK) kanal og CB1-cannabinoid-receptor-aktivering.

 

Tilsammen giver disse data yderligere støtte til den potentielle nytte af SSCIer, såvel som traditionelle COX-2-hæmmere, som ny behandlings tilgange til stress-relaterede psykiatriske lidelser.

 

... Mennesker kan opleve en stressfuld eller traumatisk begivenhed, der kan forårsage angst i deres dag-til-dag liv. For nogle mennesker, kan denne angst fortsætter og udvikler sig til lidelser, såsom posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) eller akut stress-belastningsreaktion. Millioner af mennesker verden over lider af disse sygdomme, men der er få klasser af medicinske behandlingsmetoder i øjeblikket. Nogle indledende undersøgelser af mus har antydet, at anti-inflammatoriske lægemidler kaldet cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitorer kan lindre symptomer på angst (via samme endocannabinoide system som nogle plante-cannabinoider/marihuana virker ved, ved CB1 cannabinoid receptor-aktivering).

 

COX-2- hæmmere målretter sig et enzym kaldet cyclooxygenase-2, som produceres i mange væv i hele kroppen og hjernen. Nogle COX-2 hæmmere, såsom Celebrex (ATC kode: M01AH01 - Udgået: 25.04.2016 i Danmark), anvendes allerede i vid udstrækning til behandling af arthritis. Undersøgelser hos mennesker har også foreslået disse lægemidler givet i kombination med antidepressiva, også kan hjælpe folk med depression, mens en nyligt udviklet COX-2-hæmmer, kaldet LM-4131, stopper nedbrydningen af kemikalier, der produceres i hjernen, der interagerer med de samme hjerne-receptorer som marihuana gør.

 

... Kortvarig stress hos mennesker er kendt at excitere celler i et område af hjernen kaldet amygdala, som kontrollerer, hvordan vi reagerer på stress eller traumer. Forsøgene viste, at LM-4131 nedsætter denne aktivitet og reducerer angst hos stressede mus - med de samme hjerne-receptorer som marihuana aktivere.

 

... Interessant, ud over at generere PG'er, COX-2 metaboliserer også endogene cannabinoider (eCBer; anandamid (AEA og 2-arakidonoylglycerol (2-AG), og flere eCB forøgelses-strategier, herunder hæmning af fedtsyreamid hydrolase (FAAH) og monoacylglycerol lipase (MAGL), (som nedbryder AEA og 2-AG, henholdsvis) har vist sig at dæmpe angst- og depressions-relaterede adfærd. Men lidt er i øjeblikket forstået om det mulige bidrag af eCB-signalering til de adfærdsmæssige og terapeutiske virkninger af COX-2-hæmmere i affektive sindslidelser og angst. ...

 

- Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, United States

- Vanderbilt Brain Institute, Vanderbilt University, Nashville, United States

Ekspert om rekordlav kriminalitet: Unge bliver i stedet syge af stress og angst - DR, Nyheder 23. jan. 2017

 

De unge 14-15 årige begår mindre kriminalitet, men er blevet så ambitiøse (ærgerrig, stræbsom) og seriøse, at de bliver syge i stedet.

 

- Vi kan se i andre undersøgelser, at antallet af unge, der får stress, angst eller depression og så videre faktisk er stigende, så noget tyder på, at vi skal kigge andre steder hen for at finde risikofaktorer for ungdomslivet i dag.

 

Forskerne bag undersøgelsen savner, at vi som samfund erkender, at vi står overfor en generation af unge, som er "sygt seriøse", ... - Det kan blive i et sådant omfang, hvor man faktisk bliver stresset af det. Det er langtfra alle unge, det gælder for, men det er nok der, vi alligevel skal se risikoen fremadrettet for ungdommen i dag.

 

Så selvom kriminaliteten daler, er der ifølge Noemi Katznelson intet, der tyder på, at samfundet kan læne sig tilbage.

 

 • Teenagere med kronisk mild stress ændrer hippocampus CB1 receptor-medieret excitatorisk neurotransmission og plasticitet

Christian G. Reich, et al, Neuroscience. 2013 Dec 3; 253: 10.1016

 

Endocannabinoider (eCBer) er involveret i stress-respons og ændringer i eCB-signalering kan bidrage til ætiologien af affektive sindslidelser. Udsættelse for kronisk mild stress (CMS), en model af depression, producerer nedregulering af CB1-receptoren (CB1) i hippocampus hos hanrotter. Det er imidlertid uvist, hvor denne stress-fremkaldte ændring i CB1-niveauer påvirker eCB-medieret neurotransmission.

 

In vitro blev felt potentielle optagelser fra CMS-eksponerede (21-dage) rotter udført for at vurdere virkningerne af stress på eCB-regulerede glutamaterg neurotransmission i/på hippocampus område CA1. Vi observerede, at anvendelsen af CB1 agonisten, WIN 55,212-5 (1 uM), i stress-dyr resulterede i en stigning i excitatorisk neurotransmission ~135%, mens CB1 aktivering i ikke-stress dyr, fører til et fald ~30%. Dog, under blokade af GABA(A) neurotransmission med picrotoxin, fremviste CB1 aktivering et fald i stress-dyr ~35%.

 

Disse resultater viser, at CMS ikke direkte påvirker glutamaterg neurotransmission. Snarere, CMS sensibiliserer CB1 funktion på GABAerge terminaler, hvilket fører til mindre hæmning (fra CB1 af GABA) og en stigning i excitatorisk/pirrende neurotransmission.

 

Dette fund forstærkes i, at induktion af svag LTP er forøget i CMS-eksponerede dyr sammenlignet med kontroller og denne forøgelse er CB1-afhængig. Sluttelig observerede vi, at den LTP-blokerende egenskab af WIN55,212-5 skifter fra at være glutamat-afhængig i ikke-stress dyr til at være GABA-afhængig i stress dyr.

 

Disse resultater demonstrerer effektivt, at CMS væsentligt ændrer hippocampus eCB-neurotransmission og synaptisk plasticitet.

 

- Program in Psychology, Ramapo College of New Jersey, Mahwah, NJ, 07430

 

... Udsættelse for både kronisk mild stress og kronisk tilbageholdenheds-stress, reducerer konsekvent endocannabinoid/endovanniloid, anandamid; AEA (AnNH: C22H37 NO2; 20:4, n-6), i hippocampus, amygdala, striatum, mediale præfrontale cortex og hypothalamus. Omvendt forøges den anden fremtædende endocannabinoide (eCB), 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23 H38 O4); 20:4, n-6) forbigående af kronisk eller akut tilbageholdenheds-stress, men er enten reduceret eller påvirkes ikke af kronisk mild stress.

 

Denne forskels graduering af eCBer er det spændende at overveje, at 2-AG medierer depolarisering-induceret-undertrykkelse-af-hæmning (DSI), en kortsigtet undertrykkelse af GABA-frigivelse forårsaget af eCB-signalering, mens AEA er involveret i den toniske aktivering af CB1. Faktisk er kronisk stress i stand til at svække både kort- og langsigtede eCB synaptiske plasticitet i striatum, hypothalamus, nucleus accumbens og hippocampus, selv 10 dage efter kronisk tilbageholdenheds-stress øger eCB signalering i amygdala. Især er disse stress-virkninger på eCB funktion efterlignet ved administration af kronisk kortikosteron (C21H30O4); et 21-carbon steroidhormon af kortikosteroid typen) til dyr

 

* Kortikosteron er nært beslægtet med kortison (C21H28O5) steroidhormon. Det er et af de primære hormoner, der frigives af binyrerne, som svar på stress. Kortison undertrykker immunforsvaret og virker hæmmende på inflammation, smerter og hævelser på skadestedet, nøjagtig som cannabinoider også gør.

 

* 9-Carboxy-delta(9)-thc: C22H30O4 → intens opvarmning: decarboxylering THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering og fedtsyredesaturase → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

Rollen af cannabinoid-receptor 1 i stress-induceret inflammation og adfærd

E Beins and A Zimmer, et al, 3rd ENDOCANNABINOID PHARMACOLOGY MEETING

 

Stress er en af de vigtigste miljømæssige faktorer, der bidrager til udviklingen af affektive lidelser, såsom depression og angst. I de sidste årtier er det endvidere blevet klart, at inflammatoriske processer spiller en vigtig rolle i patologien af affektive sindslidelser.

 

Det endocannabinoide system (ECS) udtrykkes i centralnervesystemet og immunsystemet og muliggør dermed kommunikation mellem begge. ECS, især cannabinoid receptor 1 (CB1), er kendt for at være impliceret i stress-relaterede lidelser, såsom depression.

 

Bidraget fra CB1-signalering til reguleringen af inflammatoriske processer er imidlertid mindre klar. Formålet med denne undersøgelse er derfor, at analysere betydningen af CB1 i stress-induceret inflammation og adfærd.

 

Han vildtype (WT) og CB1-knockout (CB1-/-) mus blev indgivet til kronisk social nederlags stress (KSNS) i 10 dage, dvs. blev udsat for en ny CD1 angribende mus i 10 min hver dag, og placeret med visuel og lugte-kontakt til aggressoren for følgende 24 timer. Efter 10 dage blev angst og depressive-lignende opførsel analyseret. (Bandepakke III - Bander bag tremmer, Regeringen; Bramsen: Ny bandepakke skal sikre tryghed i fængslerne)

 

Efter adfærdsmæssige analysere blev hjerne, milt, og blod isoleret for molekylære analyser af ECS komponenter, immun-celle-populationer og inflammatoriske markører.

 

KSNS'er inducerede stærk/kraftig social undgåelse, en mild angst fænotype og anhedoni [en manglende evne til at opleve glæde af aktiviteter, der normalt findes sjovt, fx motion, hobbyer, musik, seksuelle aktiviteter eller sociale interaktioner, der alle/også er styret af det endocannabinoide system], som er tegn på depressiv-lignende adfærd. CB1-/- mus var mere modtagelige for KSNS, angivet med en øget dødelighed.

 

I begge genotyper blev binyrerne og milt forstørret efter kronisk stress, hvilket er tegn på ændret HPA-akse og immunsystem-aktivitet. Desuden blev en generel stigning af vægt i binyre og milt observeret i CB1-/- mus.

 

Flowcytometrisk analyse af blod og milt afslørede, at i begge genotyper blev leukocyt-(hvide blodlegemer) undergrupper signifikant ændret ved kronisk stress. Foreløbige resultater af gen-ekspression-analyser viser, at to uger efter den sidste stress-eksponering, er ECS og inflammatoriske genekspression svagt ændret i stressede mus. Sammenlignet med WT-mus, udviste CB1-/- mus ændret ekspression af nogle inflammatoriske gener, uafhængig af stress.

 

Sammenfattende indikerer første resultater, at CB1-/- mus er mere følsomme over for social stress. Det ser ud til, at kronisk social nederlag inducerer varige ændringer i immun-celle-populationer og CB1-/- mus.

 

Fremtidige eksperimenter vil være nødvendig til at analysere inflammatoriske processer under og kort efter stress-eksponeringen til belysning af, om den høje stress-følsomhed af CB1-/- mus er ledsaget eller forårsaget af en ændret immunrespons.

 

 • Effekter på immunsystemet.

 

Marihuana og andre exogene cannabinoider ændre immunsystemets funktion og mindsker vært-modstand over for mikrobielle infektioner i eksperimentelle dyremodeller og in vitro. To virkemåder er blevet foreslået, hvorved Delta9-tetrahydrocannabinol (THC) og andre cannabinoider påvirker immunreaktioner.

 

For det første kan cannabinoider signalere gennem cannabinoid-receptorerne CB1 og CB2. For det andet, på steder af direkte eksponering for høje koncentrationer af cannabinoider, såsom lungen, kan membranen-forstyrrelse være involveret.

 

Derudover er endogene cannabinoider eller endocannabinoider blevet identificeret, og er blevet foreslået som hjemmehørende modulatorer af immunfunktioner gennem cannabinoid-receptorer. Eksogent indførte cannabinoider kan måske forstyrre denne homøostatiske immun-balance. En måde hvorved cannabinoider kan påvirke immunrespons og vært modstand er måske ved at forstyrre balancen i T-hjælper (Th)1 pro-inflammatorisk versus Th2 anti-inflammatoriske cytokiner.

 

Mens marihuana og forskellige cannabinoider er blevet dokumenteret til at ændre immunfunktioner in vitro og i forsøgsdyr, har ingen kontrollerede langsgående epidemiologiske undersøgelser endnu endeligt korreleret immun-undertrykkende virkninger med øget forekomst af infektioner eller immunlidelser hos mennesker. Men cannabinoider har i kraft af deres immunmodulerende egenskaber, potentialet til at fungere som terapeutiske midler til ophævelse af uheldige immunresponser.

 

- Department of Microbiology and Immunology, Virginia Commonwealth University, School of Medicine, 1101 E. Marshall St., Richmond, VA 23298-0678, USA.

 

 

 • CB2-receptoren og dens rolle som regulator af inflammation.

... "Men, til den dag i dag, er der ingen publicerede data, der viser, at eksogene cannabinoider og selektive CB2-receptor-agonister har pro-inflammatoriske virkninger. Derfor, det er muligt, at de pro-inflammatoriske virkninger af endocannabinoider, der er præsenteret i tabel 9, er et resultat af CB2-aktivering og/eller virkningen af en eller flere endocannabinoide metabolitter ...

 

Denne positive regulering af immun-celle-rekruttering af 2-AG, er den overvejende pro-inflammatorisk virkning af endocannabinoider eller cannabinoider in vitro, som er blevet rapporteret. AEA, på den anden side, blev fundet at nedregulere leukocyt/hvide blodlegemer-funktioner, såsom pro-inflammatorisk cytokin-frigivelse og nitrogenoxid-produktion ....

 

... I modsætning til endocannabinoider har CB2-receptor-agonister/aktivatore kun vist sig, at udvise anti-inflammatoriske virkninger på hvide blodlegemer, som er beskrevet i tabel 5. Nogle af studierne blev udført under anvendelse af en ikke-selektiv cannabinoid, men inddragelse af CB2-receptoren var altid bekræftet med en antagonist.

 

CB2-receptoren som et potentielt terapeutisk mål: Mens der er en stor mængde dokumentation for, at CB2-receptor-aktivering har anti-inflammatoriske virkninger, er det endnu ikke målrettet til behandling human sygdom.

I de to foregående afsnit, viste vi in vitro og in vivo undersøgelser, der foreslog en rolle for CB2-receptoren i adskillige inflammatoriske tilstande. I dette afsnit diskuterer vi potentialet af CB2-receptoren som et mål i behandlingen af kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom leddegigt, aterosklerose, (åreforkalkning) og inflammatorisk tarmsygdom.

 

I lyset af beviserne, der blev genereret i løbet af de sidste to årtier af det videnskabelige samfund, kan vi drage nogle generelle konklusioner om rollen af CB2-receptoren. For det første, findes den hovedsageligt i immune væv og udtrykkes i de fleste immuncelletyper. For det andet, dets sletning i dyr forårsager normalt en forværret inflammatorisk fænotype i flere modeller, på grund af en opregulering af immun-celle-funktioner. For det tredje, CB2-aktivering med cannabinoider, enten in vitro eller in vivo, sænker normalt inflammatorisk celleaktivering.

 

Endelig, administrationen af CB2-agonister i dyremodeller af inflammatorisk sygdom, kan bremse udviklingen af visse sygdomme, ud over at reducere inflammation ....

 

- Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Département de médecine, Faculté de médecine, Université Laval, Quebec, QC G1V 4G5 Canada

 

 

BAGGRUND OG FORMÅL

 • Tidligere resultater har vist, at en cannabinoid, såsom Δ9-THCV (tetrahydrocannabivarin; THCV (C19H26O2; n-4) som har antioxidant egenskaber og evnen til at aktivere CB2-receptorer, men at blokere CB1, kunne være en lovende terapi til at lindre symptomerne og forsinke neuro-degeneration (forfald) i Parkinsons sygdom (PD).

 

VIGTIGE RESULTATER

Akut administration af Δ9 -THCV dæmpede motorisk hæmning forårsaget af 6-hydroxydopamin, formentlig gennem ændringer i glutamaterg transmission. Endvidere dæmpede kronisk administration af Δ9-THCV tabet af tyrosinhydroxylase-positive neuroner forårsaget af 6-hydroxydopamin i substantia nigra, gennem en effekt relateret til sin antioxidant-egenskaber (det blev gengivet af cannabidiol-beriget botanisk ekstrakt). Desuden reagerede CB2-receptor-manglende mus på 6-hydroxydopamin på en måde svarende til vild-type dyr, og CB2-receptorer var dårligt nok opreguleret hos rottens substantia nigra i respons af 6-hydroxydopamin. Derimod udviste substantia nigra af mus, der var blevet injiceret med LPS en større opregulering af CB2-receptorer. I disse dyr forårsagde Δ9-THCV også bevarelsen af tyrosinhydroxylase-positive neuroner. Denne virkning involverede sandsynligvis CB2-receptorer, idet det også blev fremkaldt af den selektive CB2-receptor-agonist, HU-308, og CB2-receptor-manglede mus var mere sårbare over for LPS-læsioner.

 

KONKLUSIONER OG KONSEKVENSER

Givet sin antioxidant-egenskaber og dets evne til at aktivere CB2, men til at blokere CB1-receptorer, har Δ9-THCV en lovende farmakologisk profil for at forsinke sygdoms-progression i PD og også til lindring af parkinson-symptomer.

 

- Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Instituto Universitario de Investigación en Neuroquímica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, Spain

 

 • Forskning: Selv en let infektion øger risiko for psykisk sygdom

Det er kendt, at der er en sammenhæng mellem psykisk sygdom og alvorlige infektioner, men nu viser et nyt studie, at selv en mindre infektion kan øge risikoen for at udvikle blandt andet skizofreni og depression. Den nye viden kan føre til bedre medicin mod eksempelvis depression.

 • Antidepressiv-lignende effekt af Δ 9-tetrahydrocannabinol og andre cannabinoider isoleret fra Cannabis sativa L.

Abir T. El-Alfy, et al, Pharmacology Biochemistry and Behavior, Volume 95, Issue 4, June 2010, Pages 434–442

 

Den antidepressive virkning af cannabis samt interaktionen mellem antidepressiva (ATC kode N06A) og det endocannabinoide system er blevet rapporteret.

 

 • Antidepressiva og ændringer i koncentrationen af endocannabinoider og N-acylethanolaminer i rotte hjerne-strukturer.

 

Det endocannabinoide (eCB) system er for nylig blevet impliceret i både patogenesen af depression og virkningen af antidepressiva.

 

Her, undersøgte vi virkningen af akut eller kronisk administrering af antidepressiva [imipramin (IMI) (15 mg/kg), escitalopram (ESC) (10 mg/kg), og tianeptin (10 mg/kg)] på niveauerne af begge eCBerne [anandamid (AEA: C22H37NO2) og 2-arakidonoylglycerol (2-AG: C23H38O4)] og N-acylethanolaminer (NAE'er) [palmitoylethanolamid (PEA: C18H37NO2) og oleoylethanolamid (OEA: C20H39NO2)] i forskellige rottehjerne-regioner.

 

Vi undersøgte også evnen af akut og kronisk indgivelse af N-acetylcystein (NAC; ATC: R05CB01; S01XA08; V03AB23) (et mucolytisk lægemiddel; 100 mg/kg; til behandling af paracetamol (acetaminophen) overdosering og til at løsne tyk slim såsom i cystisk fibrose eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)) eller URB597 (et fedtsyreamid hydrolase-hæmmer; 0,3 mg/kg), som begge har fremkaldt antidepressiv aktivitet i prækliniske studier, til at påvirke eCB og NAE niveauerne.

 

Dernæst fastslog vi, om de observerede virkninger er stabile 10 dage efter kronisk administration af disse lægemidler blev standset.

 

Vi rapporterer, at kronisk administration af alle undersøgte stoffer hævede/øgede AEA niveauer i hippocampus og øgede både AEA og 2-AG-niveauer i den dorsale striatum.

 

NAE-niveauerne i limbiske regioner steg også efter behandling med IMI/imipramin (PEA/OEA), ESC/escitalopram (PEA), og NAC/acetylcystein (PEA/OEA).

 

Fjernelse af kronisk ESC (escitalopram) behandling i 10 dage påvirkede eCB og NAE niveauer i den frontale cortex, hippocampus, dorsale striatum, og cerebellum, mens en lignende tianeptin-fri periode forøgede accumbal NAE-niveauer. Alle andre stoffer fastholdt deres virkninger efter den 10-dages udvasknings-periode.

Derfor synes eCB-systemet at spille en væsentlig rolle i virkningsmekanismen for klinisk effektive og potentielle antidepressive midler, og kan tjene som et mål for lægemiddel-udviklingen og opdagelse.

 

- Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, College of Medicum, Jagiellonian University, 9, Medyczna Street, 30-688, Kraków, Poland,

 

Denne undersøgelse blev udført for at vurdere den antidepressiv-lignende aktivitet af Δ-9THC (C21H30O2) og andre cannabinoider.

 

Cannabinoider blev først evalueret i musen tetrad assay til bestemmelse af doser, der ikke fremkalder hypotermi (sænket kropstemperatur) eller katalepsi (stivhedstilstand i kroppen, med mindsket følsomhed overfor smerte). Den automatiserede mus-tvungne svømme (FST) og hale suspension (TST) tests blev anvendt til at bestemme antidepressive virkning.

 

Ved doser, der mangler hypotermiske og kataleptiske virkninger (1,25, 2,5 og 5 mg/kg, ip), viste både Δ9-THC og Δ8-THC en U-formet dosisrespons med kun Δ9-THC, som viser væsentlige antidepressive-lignende virkninger ved 2,5 mg/kg (p <0,05) i FST'en.

 

Cannabinoiderne cannabigerol (CBG: C21H32O2) og cannabinol (CBN: C21H26O2) producerede ikke antidepressiv-lignende virkninger op til 80 mg/kg i mus FST, mens cannabichromene (CBC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2) udviste signifikant virkning ved 20 og 200 mg/kg, (p <0,01).

 

Den anti-depressiv-lignende virkning af Δ9-THC (C21H30O2) og CBC blev yderligere bekræftet i TST. Δ9-THC udviste den samme U-formede dosis-respons med signifikant antidepressiv-lignende indsats ved 2,5 mg/kg (p <0,05), mens CBC resulterede i en signifikant dosisafhængig reduktion i ubevægelighed ved 40 og 80 mg/kg doser (p < 0,01).

 

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at ∆9-THC og andre cannabinoider udøver antidepressiv-lignende virkninger, og kan således bidrage til de overordnede humør-opløftende egenskaber af cannabis.

 

- Pharmacology Department, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, MS 38677, USA

Corresponding author. Present address: Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Suez Canal University, Ismailia, Egypt.

 

* Antidepressiva N06A forbrug i Danmark og øvet klinisk respons-effekt via CB1 og CB2-receptore, som såvel aktiveres naturligt af plante-cannabinoider

 

N06A'er forbrugt i Danmark fra 2006 - 2015 --------- Pr år

Antal personer 0 → 80+ ------------- 4.346.429 ------------ 434.643

Solgt mængde DDD -------------- 1.542.248.000 ------ 154.224.800

Omsætning kr. -------------------- 4.707.629.000 ------ 470.762.900

Udbetalt regionalt tilskud kr. -- 2.916.561.000 ------ 291.656.100

 

* → Signalmolekyler fra oxidation/oxygenase af 22 og 21-carbon-fedtsyrer: af plante-cannabinoider

9-Carboxy-delta(9)-thc: C22H30O4 → intens opvarmning: decarboxylering THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering og fedtsyredesaturase → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) → Δ9-THC, som viser væsentlige antidepressive-lignende virkninger ved 2,5 mg/kg (p <0,05) i FST'en, mens cannabichromene (CBC: C21H30O2) og cannabidiol (CBD: C21H30O2) udviste signifikant virkning ved 20 og 200 mg/kg, og mulige enorme besparelser og bivirkninger af konventionel antidepressiva

 • Glukokortikoider drejer arakidonsyre-metabolisme mod endocannabinoide syntese: et ikke-genomisk antiinflammatorisk skift

 

Glukokortikoider (ATC: H02AB; potente antiinflammatoriske stoffer) er i stand til at udøve både genomiske og ikke-genomiske handlinger i målceller af flere væv, herunder hjernen, som udløser en vifte af elektrofysiologisk, metabolisk, sekretorisk og inflammatorisk-regulatoriske reaktioner.

 

Her har vi forsøgt at vise, hvordan glukokortikoider kan generere en hurtig anti-inflammatorisk respons ved at fremme arakidonsyre-afledt endocannabinoid biosyntese (fremstilling). Ifølge vores hypotese-model, fører/resultere ikke-genomisk virkning af glukokortikoider til det globale skift af membran-lipid-metabolisme, der nedbryder/sender metaboliske veje mod syntesen af antiinflammatoriske endocannabinoider, anandamid: C22H37NO2) og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23H38O4) og væk fra arakidonsyre (AA: C20H32O2) produktion.

 

Posttranskriptionel hæmning af cyclooxygenase-2 (COX2) syntese af glukokortikoider hjælper denne mekanisme ved at undertrykke syntesen af pro-inflammatoriske prostaglandiner og endocannabinoide-afledte prostanoider. I centralnervesystemet (CNS) kan dette udgøre et væsentligt neurobeskyttende system, som kan krydstale med leptin-signalering i hypothalamus, der muliggør koordinering mellem energi-homeostase og den inflammatoriske respons.

 

- Center for Genetic Resources, and Biotechnology, EMBRAPA, Brasília, DF, Brazil

- Neuroscience Program, Tulane University, New Orleans, Louisiana, USA

 

 • Glukokortikoider (ATC: H02AB): Andel af salget i primærsektor, der er personhenførbart (94%) i Danmark fra 2006 - 2015

Glukokortikoider forbrugt i Danmark fra 2006 - 2015 -- Pr år --- Del af befolkning

Antal personer 0 → 80+ ------------ 1.789.642 --------------- 178.964 ----- (31% - 3%)

Solgt mængde DDD -------------- 210.214.000 ------------ 21.021.400

Omsætning kr. -------------------- 415.802.000 ------------- 41.580.200

Udbetalt regionalt tilskud kr. --- 245.331.000 ------------ 24.533.100 --- (59% pristilskud)

 

* Glukokortikoider generere en hurtig anti-inflammatorisk respons ved at fremme arakidonsyre- AA: C20H32O2)-afledt endocannabinoid biosyntese (fremstilling), der genererer ikke-genomisk virkning af glukokortikoider til det globale skift af membran-lipid-metabolisme, som nedbryder/sender metaboliske veje mod syntesen af antiinflammatoriske endocannabinoider, anandamid: C22H37NO2) og 2-arakidonoyl-glycerol (2-AG: C23H38O4) og væk fra arakidonsyre (AA: C20H32O2) produktion.

 

* → Signalmolekyler fra oxidation/oxygenase af 22 og 21-carbon-fedtsyrer: af plante-cannabinoider

* 9-Carboxy-delta(9)-thc: C22H30O4 → intens opvarmning: decarboxylering THC (C21H30O2) - oxidationTHC-OH (hydroxy: C21H30O3) oxidation og carboxylering og fedtsyredesaturase → *11-nor-9-carboxy-Delta (9)-THC/THC-COOH (-COOH: C21H28O4) →

____________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved